Ulubione

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy 

 

1. Klient może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki ( zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). Dla zachowania terminu należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Wzór formularza oświadczenia Załącznik 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy.  

2. Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania. 

3. Zwrot towaru odbywa się na koszt klienta. 

4. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem). 

5. Klientowi przysługuje zwrot kosztów za zakupiony towar. 

6. Zwrotów nie można dokonywać przez paczkomaty. 

7. Zwracany towar wraz z formularzem odstąpienia od umowy i paragonem lub otrzymaną fakturą należy przesłać na adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza,  Aleja Niepodległości 162 ,02-554 Warszawa z dopiskiem  „ZWROT” Klient może skorzystać z Załącznik 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy

8. Kwota za zwracany towar zostaje przekazana klientowi w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej (na wskazany rachunek bankowy ).

 

pixel