Ulubione

Polityka Prywatności

Polityka prywatności Sklepu SGH

Kupując w naszym sklepie podajesz nam swoje dane osobowe, które są niezbędne do realizacji Twojego zamówienia. W zależności od Twojej decyzji przetwarzamy je także w celu umożliwienia Ci korzystania z funkcji ułatwiających zakupy i otrzymywania Newsletteru Sklepu SGH.

Witryna wykorzystuje także pliki cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na urządzeniu Klienta podczas jego odwiedzin w sklepie internetowym, w celu zapewnienia jego prawidłowego działania i do celów statystycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (pkt I) i polityką cookies (pkt II).

I. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Sklepu SGH

1.     Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej Administratorem lub SGH.

2.     Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektor Ochrony Danych – Katarzynę Janczewską –  z którą można skontaktować pod adresem mailowym: iod@sgh.waw.pl.

3.     Cele, podstawa prawna i czas przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

3.1   Podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży i jej wykonania, w tym kontaktowania się w związku z zamówieniem, prowadzenia konta Klienta, jeśli zostało założone i umożliwienia Klientowi dostępu do funkcji dostępnych po zalogowaniu (np. podgląd historii zakupów) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1].

3.2   Wypełnienia przez Administratora prawnych obowiązków związanych z zawarciem umowy, jej rozliczeniem, obsługą ewentualnych reklamacji i zwrotu (odstąpienia od umowy), dochodzenia roszczeń, archiwizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa, w szczególności: ustawą z  dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny[2], ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości[3],  ustawą z dnia
30 maja 2014 r. o prawach konsumenta[4], ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[5], ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach[6].

3.3   Zamieszczenia na stronie Sklepu SGH, a także na stronach internetowych https://zaufaneopinie.idosell.com oraz https://trustedreviews.idosell.com oceny obsługi zamówienia oraz oceny poszczególnych towarów wraz z Pani/Pana imieniem i miastem, które były podane przy rejestracji konta, jeżeli zdecyduje Pani/Pan wystawić ocenę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej poprzez przesłanie oceny.

3.4   Przesyłania newsletteru – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej poprzez zapisanie się na newsletter.

3.5   Komunikowania się w sprawach dotyczących oferty, udzielania odpowiedzi na zapytania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej poprzez przesłanie do nas wiadomości.

3.6   Pomiaru ruchu w sklepie i analizy informacji o aktywności Klienta pozyskanych dzięki plikom cookies – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej poprzez zaznaczenie zgody na cookies  statystyczne przy pierwszym odwiedzeniu sklepu.

3.7 Administrowania sklepem, zapewnienia jego prawidłowego działania i bezpieczeństwa (m.in. poprzez przetwarzanie tzw. danych eksploatacyjnych – np. o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z usługi) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie właściwego działania sklepu) w związku z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną[7] i RODO.

4.      Odbiorcy danych osobowych

4.1.   Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4.2.   W przypadku korzystania przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych, np. operatora platformy sklepu internetowego (IAI S.A., al. Piastów 30, 71-064 Szczecin), dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do ochrony przetwarzanych danych osobowych. Operator platformy sklepu internetowego może także występować w roli administratora danych przetwarzanych do realizacji własnych celów. Może to dotyczyć informacji pozyskanych za pośrednictwem stosowanych przez Operatora i uznawanych przez niego za niezbędne plików cookies.

4.3.   W przypadku korzystania przez Państwa z płatności online niezbędne dane będą udostępniane wybranemu przez Państwa operatorowi płatności. Lista metod płatności dostępnych w Sklepie SGH dostępna jest na stronie: sklep.sgh.waw.pl/pl/payments.html.

5.      Czas przetwarzania danych osobowych

5.1.   Dane osobowe związane z umową będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej i archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.2.   W przypadku danych osobowych przetwarzanych wyłącznie na podstawie zgody (np. w celu wysyłania newsletteru sklepu), będą one przetwarzane do momentu jej wycofania.

5.3.   Dane osobowe związane z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora będą przetwarzane przez czas niezbędny do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi z uwzględnieniem odpowiednich okresów przedawnienia roszczeń.

6.      Obowiązek podania danych osobowych i konsekwencje odmowy ich podania

6.1.   Podanie danych osobowych w celu złożenia zamówienia jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku odmowy podania danych osobowych, zawarcie umowy będzie niemożliwe.

6.2.   Podanie danych osobowych w innych celach, których realizacja jest możliwa na podstawie Pani/Pana zgody, jest dobrowolne i nie jest konieczne, aby złożyć zamówienie w sklepie.

7.      Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

7.1.   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

7.2.   W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (czego dotyczą punkty 3.3-3.6), może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

7.3.   W przypadku przetwarzania danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (czego dotyczy pkt 3.7), przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

7.4.   Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje, o których mowa w art. 22 RODO, czyli takie, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

8.      Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

II. Polityka cookies

1. Rodzaje cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W ramach sklepu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

  • Niezbędne – są konieczne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania sklepu i nie mogą być wyłączone, dlatego ich stosowanie nie jest uzależnione od zgody Użytkownika. Dzięki niezbędnym plikom cookies można m.in. zachować informacje o produktach umieszczonych w koszyku w trakcie przeglądania strony sklepu oraz pozyskać zgodę na poniższe cookies. Do tej grupy zaliczane są także pliki cookies zamieszczane bezpośrednio przez operatora platformy sklepu internetowego (IAI S.A., al. Piastów 30, 71-064 Szczecin).
  • Statystyczne – są potrzebne do pomiaru ruchu w sklepie i analizy zachowania użytkowników (np. odwiedzane strony, preferowane produkty). Ich stosowanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies niezbędnych i statystycznych mogą być wykorzystywane także przez operatorów poszczególnych plików cookies w ich własnych celach lub w celach ich partnerów biznesowych. Niniejsza polityka cookies dotyczy tylko sklepu internetowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Informacje na temat plików cookies (celów ich stosowania, operatorów i ich polityk prywatności) znajdują się w tabeli dostępnej na stronie:
https://sklep.sgh.waw.pl/pl/cms/tabela-z-plikami-cookies-30.html

2. Wyrażenie zgody na cookies i zmiana wyboru
Wyrażenie zgody na cookies statystyczne jest możliwe za pośrednictwem okna z polami wyboru, które wyświetla się na stronie sklepu przy pierwszej wizycie. Okno ponownie wyświetli się po upływie roku. Okno może również wyświetlić się po wyczyszczeniu historii w przeglądarce, które spowoduje usunięcie informacji o Państwa decyzji.

Zmiana preferencji związanych z cookies może nastąpić przez kliknięcie w ikonę widoczną w lewym dolnym rogu strony.

Określenie preferencji dotyczących cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja Państwa przeglądarki internetowej.


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze  zm.
[2] Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.
[3] Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.
[4] Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.
[5] Dz.U. z 2021 r. poz. 305.
[6] Dz.U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.
[7] Dz.U. z 2020 r. poz. 344.

pixel