Ulubione
  1. Strona główna
  2. ZWINNOŚĆ. OD ZWINNYCH ZESPOŁÓW DO ZWINNEGO ZARZĄDZANIA

ZWINNOŚĆ. OD ZWINNYCH ZESPOŁÓW DO ZWINNEGO ZARZĄDZANIA

47,00 zł
42,30 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,70 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 42,30 zł
Autor: Paweł Wyrozębski
Kod produktu: 978-83-8030-519-9
Cena regularna:
47,00 zł
42,30 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,70 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 42,30 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
ZWINNOŚĆ. OD ZWINNYCH ZESPOŁÓW DO ZWINNEGO ZARZĄDZANIA
ZWINNOŚĆ. OD ZWINNYCH ZESPOŁÓW DO ZWINNEGO ZARZĄDZANIA

[[[separator]]]

 

Niniejsza publikacja uporządkowana została w czterech rozdziałach. W rozdziale pierwszym przedstawiono genezę, historię oraz główne założenia koncepcji zwinnego zarządzania. Podjęto się próby zdefiniowania zwinności, uporządkowania metodologicznego koncepcji oraz przedstawienia głównych etapów jej rozwoju na przestrzeni ostatnich dekad. Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający i przedstawiający istotę omawianej problematyki.

Rozdział drugi poświęcony jest analizie warstwy metodycznej zwinności na poziomie zespołów i projektów zwinnych. Na kolejnych jego stronach zaprezentowano przegląd najważniejszych metod, technik i metodyk zwinnego zarządzania. Omówienie to ma na celu zilustrowanie bogactwa podejść metodycznych oraz krytyczną ocenę proponowanych narzędzi z perspektywy ich silnych i słabych stron.

W rozdziale trzecim autor rozpatruje problematykę skalowania zwinności. Sukces przedsięwzięć o relatywnie małej skali skłonił menedżerów do poszukiwania możliwości powtórzenia tychże osiągnięć również w przypadku rozwiązań dużych, a także programów, zarządzania portfelem oraz całymi organizacjami. Jednakże skalowanie dalekie jest od automatyzmu. Pojawiające się specyficzne problemy w tym zakresie, jak również odrębne rozwiązania wraz z ich oceną stanowią treść tegoż rozdziału.

Rozdział czwarty kontynuuje wątki rozpoczęte w rozdziałach poprzednich. Wobec popularyzacji podejścia zwinnego oraz chęci adaptacji go przez liczne organizacje, nie tylko z branży informatycznej, konieczne jest dokładne przestudiowanie uwarunkowań, przebiegu oraz czynników sukcesu i porażki tzw. zwinnych transformacji, czyli przedsięwzięć mających na celu fundamentalną zmianę filozofii działania organizacji w kierunku szybkości, elastyczności, zwinności. Atrakcyjność i swoista moda na zwinność powodują rosnące zainteresowanie takimi wdrożeniami, jednak naukowa analiza literatury i doświadczeń w tym względzie sugerują zachowanie daleko idącej ostrożności i uwagi przy realizacji takich przedsięwzięć ze względu na poziom skomplikowania, zasięg oddziaływania zmian oraz ryzyko porażki. W rozdziale czwartym problematyka ta została przeanalizowana szczegółowo i z należytą uwagą.

Prezentowaną publikację kończy podsumowanie, w którym autor zbiera uzyskane w całej monografii obserwacje oraz podejmuje próby wskazania scenariuszy, potencjalnych kierunków dalszego rozwoju dziedziny mającej pełne prawo określać się jako dojrzała: zarówno w wymiarze metodycznym, jak i organizacyjnym w szerokiej społeczności praktyków oraz badaczy-naukowców.

(fragment wstępu)

[[[separator]]]

WSTĘP

 

WPROWADZENIE DO ZWINNEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

1.1. Geneza podejścia

1.2. Agile Manifesto

1.3. Charakterystyka metod zwinnych

1.4. Korzyści ze stosowania metod zwinnych

1.5. Istota i próba zdefiniowania pojęcia zwinności

1.6. Aspekty metodologiczne zwinności

1.7. Fale rozwoju zwinności

Podsumowanie

 

PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH ZWINNYCH METODYK ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

2.1. Evolutionary Project Management (EVO)

2.2. Agile Project Management (APM)

2.3. Programowanie Ekstremalne - Extreme Programming (XP)

2.4. Crystal Light

2.5. Feature Driven Development (FDD)

2.6. SCRUM

2.7. Adaptive Software Development (ASD)

2.8. Ekstremalne zarządzanie projektami - Extreme Project Management (XPM)

2.9. AgilePM (Dynamic System Development Method)

2.10. Agile PMI - Software Extension to the PMBOK Guide Fifth Edition

2.11. PRINCE2 Agile

 

METODY SKALOWALNEJ ZWINNOŚCI

3.1. Scaled Agile Framework (SAFe)

3.2. SCRUM of SCRUMs (SoS)

3.3. Nexus

3.4. SCRUM@Scale (S@S)

3.5. LeadingAgile (LA)

3.6. Sustainable Cultural Agile Release in the Enterprise (SCARE)

 

ZWINNE TRANSFORMACJE PRZEDSIĘBIORSTW

4.1. Wprowadzenie

4.2. Wyzwania zwinnej transformacji

4.3. Modele zwinnej transformacji

4.4. Czynniki sukcesu zwinnej transformacji

 

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

 

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Liczba stron: 211
Format: B5

Wstęp

 

Niniejsza publikacja uporządkowana została w czterech rozdziałach. W rozdziale pierwszym przedstawiono genezę, historię oraz główne założenia koncepcji zwinnego zarządzania. Podjęto się próby zdefiniowania zwinności, uporządkowania metodologicznego koncepcji oraz przedstawienia głównych etapów jej rozwoju na przestrzeni ostatnich dekad. Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający i przedstawiający istotę omawianej problematyki.

Rozdział drugi poświęcony jest analizie warstwy metodycznej zwinności na poziomie zespołów i projektów zwinnych. Na kolejnych jego stronach zaprezentowano przegląd najważniejszych metod, technik i metodyk zwinnego zarządzania. Omówienie to ma na celu zilustrowanie bogactwa podejść metodycznych oraz krytyczną ocenę proponowanych narzędzi z perspektywy ich silnych i słabych stron.

W rozdziale trzecim autor rozpatruje problematykę skalowania zwinności. Sukces przedsięwzięć o relatywnie małej skali skłonił menedżerów do poszukiwania możliwości powtórzenia tychże osiągnięć również w przypadku rozwiązań dużych, a także programów, zarządzania portfelem oraz całymi organizacjami. Jednakże skalowanie dalekie jest od automatyzmu. Pojawiające się specyficzne problemy w tym zakresie, jak również odrębne rozwiązania wraz z ich oceną stanowią treść tegoż rozdziału.

Rozdział czwarty kontynuuje wątki rozpoczęte w rozdziałach poprzednich. Wobec popularyzacji podejścia zwinnego oraz chęci adaptacji go przez liczne organizacje, nie tylko z branży informatycznej, konieczne jest dokładne przestudiowanie uwarunkowań, przebiegu oraz czynników sukcesu i porażki tzw. zwinnych transformacji, czyli przedsięwzięć mających na celu fundamentalną zmianę filozofii działania organizacji w kierunku szybkości, elastyczności, zwinności. Atrakcyjność i swoista moda na zwinność powodują rosnące zainteresowanie takimi wdrożeniami, jednak naukowa analiza literatury i doświadczeń w tym względzie sugerują zachowanie daleko idącej ostrożności i uwagi przy realizacji takich przedsięwzięć ze względu na poziom skomplikowania, zasięg oddziaływania zmian oraz ryzyko porażki. W rozdziale czwartym problematyka ta została przeanalizowana szczegółowo i z należytą uwagą.

Prezentowaną publikację kończy podsumowanie, w którym autor zbiera uzyskane w całej monografii obserwacje oraz podejmuje próby wskazania scenariuszy, potencjalnych kierunków dalszego rozwoju dziedziny mającej pełne prawo określać się jako dojrzała: zarówno w wymiarze metodycznym, jak i organizacyjnym w szerokiej społeczności praktyków oraz badaczy-naukowców.

(fragment wstępu)

Spis treści

WSTĘP

 

WPROWADZENIE DO ZWINNEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

1.1. Geneza podejścia

1.2. Agile Manifesto

1.3. Charakterystyka metod zwinnych

1.4. Korzyści ze stosowania metod zwinnych

1.5. Istota i próba zdefiniowania pojęcia zwinności

1.6. Aspekty metodologiczne zwinności

1.7. Fale rozwoju zwinności

Podsumowanie

 

PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH ZWINNYCH METODYK ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

2.1. Evolutionary Project Management (EVO)

2.2. Agile Project Management (APM)

2.3. Programowanie Ekstremalne - Extreme Programming (XP)

2.4. Crystal Light

2.5. Feature Driven Development (FDD)

2.6. SCRUM

2.7. Adaptive Software Development (ASD)

2.8. Ekstremalne zarządzanie projektami - Extreme Project Management (XPM)

2.9. AgilePM (Dynamic System Development Method)

2.10. Agile PMI - Software Extension to the PMBOK Guide Fifth Edition

2.11. PRINCE2 Agile

 

METODY SKALOWALNEJ ZWINNOŚCI

3.1. Scaled Agile Framework (SAFe)

3.2. SCRUM of SCRUMs (SoS)

3.3. Nexus

3.4. SCRUM@Scale (S@S)

3.5. LeadingAgile (LA)

3.6. Sustainable Cultural Agile Release in the Enterprise (SCARE)

 

ZWINNE TRANSFORMACJE PRZEDSIĘBIORSTW

4.1. Wprowadzenie

4.2. Wyzwania zwinnej transformacji

4.3. Modele zwinnej transformacji

4.4. Czynniki sukcesu zwinnej transformacji

 

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

 

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Liczba stron: 211
Format: B5

 

Niniejsza publikacja uporządkowana została w czterech rozdziałach. W rozdziale pierwszym przedstawiono genezę, historię oraz główne założenia koncepcji zwinnego zarządzania. Podjęto się próby zdefiniowania zwinności, uporządkowania metodologicznego koncepcji oraz przedstawienia głównych etapów jej rozwoju na przestrzeni ostatnich dekad. Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający i przedstawiający istotę omawianej problematyki.

Rozdział drugi poświęcony jest analizie warstwy metodycznej zwinności na poziomie zespołów i projektów zwinnych. Na kolejnych jego stronach zaprezentowano przegląd najważniejszych metod, technik i metodyk zwinnego zarządzania. Omówienie to ma na celu zilustrowanie bogactwa podejść metodycznych oraz krytyczną ocenę proponowanych narzędzi z perspektywy ich silnych i słabych stron.

W rozdziale trzecim autor rozpatruje problematykę skalowania zwinności. Sukces przedsięwzięć o relatywnie małej skali skłonił menedżerów do poszukiwania możliwości powtórzenia tychże osiągnięć również w przypadku rozwiązań dużych, a także programów, zarządzania portfelem oraz całymi organizacjami. Jednakże skalowanie dalekie jest od automatyzmu. Pojawiające się specyficzne problemy w tym zakresie, jak również odrębne rozwiązania wraz z ich oceną stanowią treść tegoż rozdziału.

Rozdział czwarty kontynuuje wątki rozpoczęte w rozdziałach poprzednich. Wobec popularyzacji podejścia zwinnego oraz chęci adaptacji go przez liczne organizacje, nie tylko z branży informatycznej, konieczne jest dokładne przestudiowanie uwarunkowań, przebiegu oraz czynników sukcesu i porażki tzw. zwinnych transformacji, czyli przedsięwzięć mających na celu fundamentalną zmianę filozofii działania organizacji w kierunku szybkości, elastyczności, zwinności. Atrakcyjność i swoista moda na zwinność powodują rosnące zainteresowanie takimi wdrożeniami, jednak naukowa analiza literatury i doświadczeń w tym względzie sugerują zachowanie daleko idącej ostrożności i uwagi przy realizacji takich przedsięwzięć ze względu na poziom skomplikowania, zasięg oddziaływania zmian oraz ryzyko porażki. W rozdziale czwartym problematyka ta została przeanalizowana szczegółowo i z należytą uwagą.

Prezentowaną publikację kończy podsumowanie, w którym autor zbiera uzyskane w całej monografii obserwacje oraz podejmuje próby wskazania scenariuszy, potencjalnych kierunków dalszego rozwoju dziedziny mającej pełne prawo określać się jako dojrzała: zarówno w wymiarze metodycznym, jak i organizacyjnym w szerokiej społeczności praktyków oraz badaczy-naukowców.

(fragment wstępu)

WSTĘP

 

WPROWADZENIE DO ZWINNEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

1.1. Geneza podejścia

1.2. Agile Manifesto

1.3. Charakterystyka metod zwinnych

1.4. Korzyści ze stosowania metod zwinnych

1.5. Istota i próba zdefiniowania pojęcia zwinności

1.6. Aspekty metodologiczne zwinności

1.7. Fale rozwoju zwinności

Podsumowanie

 

PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH ZWINNYCH METODYK ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

2.1. Evolutionary Project Management (EVO)

2.2. Agile Project Management (APM)

2.3. Programowanie Ekstremalne - Extreme Programming (XP)

2.4. Crystal Light

2.5. Feature Driven Development (FDD)

2.6. SCRUM

2.7. Adaptive Software Development (ASD)

2.8. Ekstremalne zarządzanie projektami - Extreme Project Management (XPM)

2.9. AgilePM (Dynamic System Development Method)

2.10. Agile PMI - Software Extension to the PMBOK Guide Fifth Edition

2.11. PRINCE2 Agile

 

METODY SKALOWALNEJ ZWINNOŚCI

3.1. Scaled Agile Framework (SAFe)

3.2. SCRUM of SCRUMs (SoS)

3.3. Nexus

3.4. SCRUM@Scale (S@S)

3.5. LeadingAgile (LA)

3.6. Sustainable Cultural Agile Release in the Enterprise (SCARE)

 

ZWINNE TRANSFORMACJE PRZEDSIĘBIORSTW

4.1. Wprowadzenie

4.2. Wyzwania zwinnej transformacji

4.3. Modele zwinnej transformacji

4.4. Czynniki sukcesu zwinnej transformacji

 

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

 

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel