Ulubione
  1. Strona główna
  2. ZAGREGOWANA FUNKCJA PRODUKCJI W EKONOMII WZROSTU GOSPODARCZEGO I KONWERGENCJI

ZAGREGOWANA FUNKCJA PRODUKCJI W EKONOMII WZROSTU GOSPODARCZEGO I KONWERGENCJI

autor : Jakub Growiec
38,00 zł
34,20 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,80 zł).
Autor: Jakub Growiec
Kod produktu: 978-83-7378-689-9
38,00 zł
34,20 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,80 zł).
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
ZAGREGOWANA FUNKCJA PRODUKCJI W EKONOMII WZROSTU GOSPODARCZEGO I KONWERGENCJI
ZAGREGOWANA FUNKCJA PRODUKCJI W EKONOMII WZROSTU GOSPODARCZEGO I KONWERGENCJI
[[[separator]]]

Zagregowana funkcja produkcji, opisująca relację nakładów do wyników na poziomie całych gospodarek, jest jednym z fundamentów, na których opiera się współczesna makroekonomia. To właśnie dzięki niej możemy w zwięzły i zrozumiały sposób opisać podażową stronę gospodarki: wiedząc, że w procesy produkcyjne w gospodarce zaangażowanych by loby, przykładowo, K jednostek kapitału i L jednostek pracy, zagregowana funkcja produkcji pozwala bezpośrednio wyliczyć produkt takiej gospodarki jako Y = F(K, L). Co więcej, znając teoretyczną zależność między nakładami a wynikami, możemy nie tylko obliczać hipotetyczne wielkości produkcji przy różnych nakładach czynników, lecz także przeprowadzać porównania międzynarodowe i międzyokresowe.

Aplikacja koncepcji zagregowanej funkcji produkcji pozwala bowiem również łatwo oddzielić od siebie efekty różnic w zasobach wykorzystanych czynników produkcji pomiędzy krajami bądź latami od różnic w stosowanej technologii produkcji. Z tego względu koncepcja zagregowanej funkcji produkcji jest kluczowym elementem analiz długookresowego wzrostu gospodarczego i konwergencji.

[[[separator]]]

Wprowadzenie

1.1. Koncepcja zagregowanej funkcji produkcji

1.2. Cel i struktura monografii

 

2. Paradygmat funkcji Cobba-Douglasa

2.1. Wyprowadzenie funkcji Cobba-Douglasa

2.2. Korzyści przyjmowania paradygmatu

2.2.1. Prostota i przejrzystość

2.2.2. Spójność z BGP i twierdzenie Uzawy

2.2.3. Zgodność ze "stylizowanymi faktami" Kaldora

2.3. Kontrowersje wokół "stylizowanych faktów" Kaldora

2.3.1. Argument Shaikha

2.3.2. Rozszerzenia "stylizowanych faktów" Kaldora

2.4. Ograniczenia paradygmatu i zjawiska, które zostają ukryte

2.4.1. Jednowymiarowość światowej granicy technologicznej

2.4.2. Kierunek postępu technologicznego

2.4.3. Zmiany udziału wynagrodzenia czynników

2.5. Nieodzwierciedlone wyniki empiryczne

2.6. Ćwiczenie empiryczne: udział wynagrodzenia pracy w PKB Polski

2.6.1. Omówienie zbioru danych

2.6.2. Dekompozycja zmian udziału płac w wartości dodanej

2.6.3. Dekompozycja wariancji zmian udziału wynagrodzenia pracy w wartości dodanej

2.7. Endogeniczny wzrost oparty o akumulację czynników

2.7.1. Akumulacja kapitału fizycznego

2.7.2. Akumulacja innych czynników

2.8. Podsumowanie

 

3. Uogólnienia funkcji Cobba-Douglasa

3.1 Funkcja CES

3.1.1. Normalizacja funkcji CES

3.1.2. Normalizacja z uwzględnieniem postępu technicznego

3.1.3. Estymacja funkcji CES

3.2. Zastosowanie funkcji CES w badaniu wzrostu i konwergencji

3.2.1. Specyfikacja zagregowanej funkcji produkcji

3.2.2. Procedura wyznaczania jednostkowych produktywności czynników

3.2.3. Kalibracja parametrów funkcji produkcji

3.2.4. Różnice JPC w przekroju krajów

3.2.5. Ewolucja JPC w czasie

3.3. Zgodność funkcji CES z wyprowadzeniem od mikropodstaw

3.3.1 Rozkład JPC a zagregowana funkcja produkcji

3.3.2. Skorelowane rozkłady Pareto a funkcja Cobba-Douglasa i CES

3.3.3. Niezależne rozkłady Weibulla a funkcja CES

3.3.4. Mikropodstawy dla znormalizowanej funkcji CES ze skierowanym postępem technicznym

3.3.5. Uzasadnienie dla wykorzystania rozkładu Weibulla

3.4. Funkcja produkcji a kierunek postępu technicznego

3.4.1. Funkcja Cobba-Douglasa

3.4.2. Funkcja CES

3.4.3. Dyskusja

3.5. Funkcja translogarytmiczna, jej geneza i zastosowania

3.6. Inne postaci funkcyjne

3.6.1. Giętkie postaci funkcyjne

3.6.2. Stochastyczne modele graniczne

3.6.3. Funkcja produkcji wyznaczana nieparametrycznie

3.7. Podsumowanie

 

4. Światowa granica technologiczna

4.1. Oszacowanie ŚGT dla krajów OECD i stanów USA

4.2. Nieparametryczna metoda wyznaczania ŚGT

4.2.1. Metoda DEA (otoczki danych)

4.2.2. Korzyści i ograniczenia przyjętej metody

4.2.3. Implikacje dla TFP

4.2.4. Implikacje dla kierunku postępu technologicznego

4.3. Światowa granica technologiczna w latach 1970-2000

4.3.1. Światowa granica technologiczna w 2000 r.

4.3.2. Ewolucja ŚGT na przestrzeni lat

4.3.3. Technologie maksymalizujące produkt przy danych nakładach czynników

4.3.4. Konsekwencje nieuwzględnienia danych o stanach USA

4.3.5. Konsekwencje agregacji kapitału ludzkiego

4.3.6. Odporność przedstawionych wyników

4.4. Zastosowania ŚGT

4.5. ŚGT a zagregowana funkcja produkcji

 

5. ŚGT a kształt zagregowanej funkcji produkcji

5.1. Przegląd powiązanej literatury

5.2. Predykcje dotyczące tempa postępu technicznego

5.2.1. Pomiar postępu technicznego

5.2.2. Postęp techniczny w krajach OECD, 1970-2000

5.2.3. Objaśnianie całkowitego przyrostu produktywności

5.2.4. Inne wskaźniki jakości miar postępu technicznego

5.2.5. Korelacje między poszczególnymi miarami

5.2.6. Wnioski

5.3. Badanie kształtu zagregowanej funkcji produkcji

5.3.1. Procedura bootstrapowa Simara i Wilsona

5.3.2. Lokalne i globalne testy korzyści skali

5.3.3. Bayesowska estymacja stochastycznych modeli granicznych

5.3.4. Specyfika danych wykorzystanych w bieżącym badaniu

5.4. Predykcje dotyczące kształtu zagregowanej funkcji produkcji

5.4.1. Funkcja Cobba-Douglasa a krzywizna ŚGT: prezentacja graficzna

5.4.2. Parametryczne oszacowania zagregowanej funkcji produkcji

5.4.3. Implikowane poziomy efektywności technicznej

5.4.4. Elastyczności cząstkowe

5.4.5. Korzyści skali

5.4.6. Elastyczności substytucji Morishimy i Allena-Uzawy

5.5. Podsumowanie

 

6. ŚGT a dekompozycje

6.1. Dekompozycja dystansu między krajami OECD a USA

6.1.1. Rachunkowość poziomów rozwoju gospodarczego

6.1.2. Dekompozycja "efektywność vs. odpowiednia technologia"

6.2. Dekompozycja stóp wzrostu PKB, 1970-2000

6.2.1. Rachunkowość wzrostu

6.2.2. Przesunięcia ŚGT vs. ruch wzdłuż ŚGT

6.3. ŚGT widziana przez pryzmat funkcji CES

6.3.1. Różnice JPC w przekroju krajów

6.3.2. Ewolucja JPC w latach 1970-2000

 

7. Podsumowanie

 

Omówienie zbioru danych

 

Bibliografia

 

Spis tablic

Spis rysunków

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 231

Wstęp

Zagregowana funkcja produkcji, opisująca relację nakładów do wyników na poziomie całych gospodarek, jest jednym z fundamentów, na których opiera się współczesna makroekonomia. To właśnie dzięki niej możemy w zwięzły i zrozumiały sposób opisać podażową stronę gospodarki: wiedząc, że w procesy produkcyjne w gospodarce zaangażowanych by loby, przykładowo, K jednostek kapitału i L jednostek pracy, zagregowana funkcja produkcji pozwala bezpośrednio wyliczyć produkt takiej gospodarki jako Y = F(K, L). Co więcej, znając teoretyczną zależność między nakładami a wynikami, możemy nie tylko obliczać hipotetyczne wielkości produkcji przy różnych nakładach czynników, lecz także przeprowadzać porównania międzynarodowe i międzyokresowe.

Aplikacja koncepcji zagregowanej funkcji produkcji pozwala bowiem również łatwo oddzielić od siebie efekty różnic w zasobach wykorzystanych czynników produkcji pomiędzy krajami bądź latami od różnic w stosowanej technologii produkcji. Z tego względu koncepcja zagregowanej funkcji produkcji jest kluczowym elementem analiz długookresowego wzrostu gospodarczego i konwergencji.

Spis treści

Wprowadzenie

1.1. Koncepcja zagregowanej funkcji produkcji

1.2. Cel i struktura monografii

 

2. Paradygmat funkcji Cobba-Douglasa

2.1. Wyprowadzenie funkcji Cobba-Douglasa

2.2. Korzyści przyjmowania paradygmatu

2.2.1. Prostota i przejrzystość

2.2.2. Spójność z BGP i twierdzenie Uzawy

2.2.3. Zgodność ze "stylizowanymi faktami" Kaldora

2.3. Kontrowersje wokół "stylizowanych faktów" Kaldora

2.3.1. Argument Shaikha

2.3.2. Rozszerzenia "stylizowanych faktów" Kaldora

2.4. Ograniczenia paradygmatu i zjawiska, które zostają ukryte

2.4.1. Jednowymiarowość światowej granicy technologicznej

2.4.2. Kierunek postępu technologicznego

2.4.3. Zmiany udziału wynagrodzenia czynników

2.5. Nieodzwierciedlone wyniki empiryczne

2.6. Ćwiczenie empiryczne: udział wynagrodzenia pracy w PKB Polski

2.6.1. Omówienie zbioru danych

2.6.2. Dekompozycja zmian udziału płac w wartości dodanej

2.6.3. Dekompozycja wariancji zmian udziału wynagrodzenia pracy w wartości dodanej

2.7. Endogeniczny wzrost oparty o akumulację czynników

2.7.1. Akumulacja kapitału fizycznego

2.7.2. Akumulacja innych czynników

2.8. Podsumowanie

 

3. Uogólnienia funkcji Cobba-Douglasa

3.1 Funkcja CES

3.1.1. Normalizacja funkcji CES

3.1.2. Normalizacja z uwzględnieniem postępu technicznego

3.1.3. Estymacja funkcji CES

3.2. Zastosowanie funkcji CES w badaniu wzrostu i konwergencji

3.2.1. Specyfikacja zagregowanej funkcji produkcji

3.2.2. Procedura wyznaczania jednostkowych produktywności czynników

3.2.3. Kalibracja parametrów funkcji produkcji

3.2.4. Różnice JPC w przekroju krajów

3.2.5. Ewolucja JPC w czasie

3.3. Zgodność funkcji CES z wyprowadzeniem od mikropodstaw

3.3.1 Rozkład JPC a zagregowana funkcja produkcji

3.3.2. Skorelowane rozkłady Pareto a funkcja Cobba-Douglasa i CES

3.3.3. Niezależne rozkłady Weibulla a funkcja CES

3.3.4. Mikropodstawy dla znormalizowanej funkcji CES ze skierowanym postępem technicznym

3.3.5. Uzasadnienie dla wykorzystania rozkładu Weibulla

3.4. Funkcja produkcji a kierunek postępu technicznego

3.4.1. Funkcja Cobba-Douglasa

3.4.2. Funkcja CES

3.4.3. Dyskusja

3.5. Funkcja translogarytmiczna, jej geneza i zastosowania

3.6. Inne postaci funkcyjne

3.6.1. Giętkie postaci funkcyjne

3.6.2. Stochastyczne modele graniczne

3.6.3. Funkcja produkcji wyznaczana nieparametrycznie

3.7. Podsumowanie

 

4. Światowa granica technologiczna

4.1. Oszacowanie ŚGT dla krajów OECD i stanów USA

4.2. Nieparametryczna metoda wyznaczania ŚGT

4.2.1. Metoda DEA (otoczki danych)

4.2.2. Korzyści i ograniczenia przyjętej metody

4.2.3. Implikacje dla TFP

4.2.4. Implikacje dla kierunku postępu technologicznego

4.3. Światowa granica technologiczna w latach 1970-2000

4.3.1. Światowa granica technologiczna w 2000 r.

4.3.2. Ewolucja ŚGT na przestrzeni lat

4.3.3. Technologie maksymalizujące produkt przy danych nakładach czynników

4.3.4. Konsekwencje nieuwzględnienia danych o stanach USA

4.3.5. Konsekwencje agregacji kapitału ludzkiego

4.3.6. Odporność przedstawionych wyników

4.4. Zastosowania ŚGT

4.5. ŚGT a zagregowana funkcja produkcji

 

5. ŚGT a kształt zagregowanej funkcji produkcji

5.1. Przegląd powiązanej literatury

5.2. Predykcje dotyczące tempa postępu technicznego

5.2.1. Pomiar postępu technicznego

5.2.2. Postęp techniczny w krajach OECD, 1970-2000

5.2.3. Objaśnianie całkowitego przyrostu produktywności

5.2.4. Inne wskaźniki jakości miar postępu technicznego

5.2.5. Korelacje między poszczególnymi miarami

5.2.6. Wnioski

5.3. Badanie kształtu zagregowanej funkcji produkcji

5.3.1. Procedura bootstrapowa Simara i Wilsona

5.3.2. Lokalne i globalne testy korzyści skali

5.3.3. Bayesowska estymacja stochastycznych modeli granicznych

5.3.4. Specyfika danych wykorzystanych w bieżącym badaniu

5.4. Predykcje dotyczące kształtu zagregowanej funkcji produkcji

5.4.1. Funkcja Cobba-Douglasa a krzywizna ŚGT: prezentacja graficzna

5.4.2. Parametryczne oszacowania zagregowanej funkcji produkcji

5.4.3. Implikowane poziomy efektywności technicznej

5.4.4. Elastyczności cząstkowe

5.4.5. Korzyści skali

5.4.6. Elastyczności substytucji Morishimy i Allena-Uzawy

5.5. Podsumowanie

 

6. ŚGT a dekompozycje

6.1. Dekompozycja dystansu między krajami OECD a USA

6.1.1. Rachunkowość poziomów rozwoju gospodarczego

6.1.2. Dekompozycja "efektywność vs. odpowiednia technologia"

6.2. Dekompozycja stóp wzrostu PKB, 1970-2000

6.2.1. Rachunkowość wzrostu

6.2.2. Przesunięcia ŚGT vs. ruch wzdłuż ŚGT

6.3. ŚGT widziana przez pryzmat funkcji CES

6.3.1. Różnice JPC w przekroju krajów

6.3.2. Ewolucja JPC w latach 1970-2000

 

7. Podsumowanie

 

Omówienie zbioru danych

 

Bibliografia

 

Spis tablic

Spis rysunków

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 231

Zagregowana funkcja produkcji, opisująca relację nakładów do wyników na poziomie całych gospodarek, jest jednym z fundamentów, na których opiera się współczesna makroekonomia. To właśnie dzięki niej możemy w zwięzły i zrozumiały sposób opisać podażową stronę gospodarki: wiedząc, że w procesy produkcyjne w gospodarce zaangażowanych by loby, przykładowo, K jednostek kapitału i L jednostek pracy, zagregowana funkcja produkcji pozwala bezpośrednio wyliczyć produkt takiej gospodarki jako Y = F(K, L). Co więcej, znając teoretyczną zależność między nakładami a wynikami, możemy nie tylko obliczać hipotetyczne wielkości produkcji przy różnych nakładach czynników, lecz także przeprowadzać porównania międzynarodowe i międzyokresowe.

Aplikacja koncepcji zagregowanej funkcji produkcji pozwala bowiem również łatwo oddzielić od siebie efekty różnic w zasobach wykorzystanych czynników produkcji pomiędzy krajami bądź latami od różnic w stosowanej technologii produkcji. Z tego względu koncepcja zagregowanej funkcji produkcji jest kluczowym elementem analiz długookresowego wzrostu gospodarczego i konwergencji.

Wprowadzenie

1.1. Koncepcja zagregowanej funkcji produkcji

1.2. Cel i struktura monografii

 

2. Paradygmat funkcji Cobba-Douglasa

2.1. Wyprowadzenie funkcji Cobba-Douglasa

2.2. Korzyści przyjmowania paradygmatu

2.2.1. Prostota i przejrzystość

2.2.2. Spójność z BGP i twierdzenie Uzawy

2.2.3. Zgodność ze "stylizowanymi faktami" Kaldora

2.3. Kontrowersje wokół "stylizowanych faktów" Kaldora

2.3.1. Argument Shaikha

2.3.2. Rozszerzenia "stylizowanych faktów" Kaldora

2.4. Ograniczenia paradygmatu i zjawiska, które zostają ukryte

2.4.1. Jednowymiarowość światowej granicy technologicznej

2.4.2. Kierunek postępu technologicznego

2.4.3. Zmiany udziału wynagrodzenia czynników

2.5. Nieodzwierciedlone wyniki empiryczne

2.6. Ćwiczenie empiryczne: udział wynagrodzenia pracy w PKB Polski

2.6.1. Omówienie zbioru danych

2.6.2. Dekompozycja zmian udziału płac w wartości dodanej

2.6.3. Dekompozycja wariancji zmian udziału wynagrodzenia pracy w wartości dodanej

2.7. Endogeniczny wzrost oparty o akumulację czynników

2.7.1. Akumulacja kapitału fizycznego

2.7.2. Akumulacja innych czynników

2.8. Podsumowanie

 

3. Uogólnienia funkcji Cobba-Douglasa

3.1 Funkcja CES

3.1.1. Normalizacja funkcji CES

3.1.2. Normalizacja z uwzględnieniem postępu technicznego

3.1.3. Estymacja funkcji CES

3.2. Zastosowanie funkcji CES w badaniu wzrostu i konwergencji

3.2.1. Specyfikacja zagregowanej funkcji produkcji

3.2.2. Procedura wyznaczania jednostkowych produktywności czynników

3.2.3. Kalibracja parametrów funkcji produkcji

3.2.4. Różnice JPC w przekroju krajów

3.2.5. Ewolucja JPC w czasie

3.3. Zgodność funkcji CES z wyprowadzeniem od mikropodstaw

3.3.1 Rozkład JPC a zagregowana funkcja produkcji

3.3.2. Skorelowane rozkłady Pareto a funkcja Cobba-Douglasa i CES

3.3.3. Niezależne rozkłady Weibulla a funkcja CES

3.3.4. Mikropodstawy dla znormalizowanej funkcji CES ze skierowanym postępem technicznym

3.3.5. Uzasadnienie dla wykorzystania rozkładu Weibulla

3.4. Funkcja produkcji a kierunek postępu technicznego

3.4.1. Funkcja Cobba-Douglasa

3.4.2. Funkcja CES

3.4.3. Dyskusja

3.5. Funkcja translogarytmiczna, jej geneza i zastosowania

3.6. Inne postaci funkcyjne

3.6.1. Giętkie postaci funkcyjne

3.6.2. Stochastyczne modele graniczne

3.6.3. Funkcja produkcji wyznaczana nieparametrycznie

3.7. Podsumowanie

 

4. Światowa granica technologiczna

4.1. Oszacowanie ŚGT dla krajów OECD i stanów USA

4.2. Nieparametryczna metoda wyznaczania ŚGT

4.2.1. Metoda DEA (otoczki danych)

4.2.2. Korzyści i ograniczenia przyjętej metody

4.2.3. Implikacje dla TFP

4.2.4. Implikacje dla kierunku postępu technologicznego

4.3. Światowa granica technologiczna w latach 1970-2000

4.3.1. Światowa granica technologiczna w 2000 r.

4.3.2. Ewolucja ŚGT na przestrzeni lat

4.3.3. Technologie maksymalizujące produkt przy danych nakładach czynników

4.3.4. Konsekwencje nieuwzględnienia danych o stanach USA

4.3.5. Konsekwencje agregacji kapitału ludzkiego

4.3.6. Odporność przedstawionych wyników

4.4. Zastosowania ŚGT

4.5. ŚGT a zagregowana funkcja produkcji

 

5. ŚGT a kształt zagregowanej funkcji produkcji

5.1. Przegląd powiązanej literatury

5.2. Predykcje dotyczące tempa postępu technicznego

5.2.1. Pomiar postępu technicznego

5.2.2. Postęp techniczny w krajach OECD, 1970-2000

5.2.3. Objaśnianie całkowitego przyrostu produktywności

5.2.4. Inne wskaźniki jakości miar postępu technicznego

5.2.5. Korelacje między poszczególnymi miarami

5.2.6. Wnioski

5.3. Badanie kształtu zagregowanej funkcji produkcji

5.3.1. Procedura bootstrapowa Simara i Wilsona

5.3.2. Lokalne i globalne testy korzyści skali

5.3.3. Bayesowska estymacja stochastycznych modeli granicznych

5.3.4. Specyfika danych wykorzystanych w bieżącym badaniu

5.4. Predykcje dotyczące kształtu zagregowanej funkcji produkcji

5.4.1. Funkcja Cobba-Douglasa a krzywizna ŚGT: prezentacja graficzna

5.4.2. Parametryczne oszacowania zagregowanej funkcji produkcji

5.4.3. Implikowane poziomy efektywności technicznej

5.4.4. Elastyczności cząstkowe

5.4.5. Korzyści skali

5.4.6. Elastyczności substytucji Morishimy i Allena-Uzawy

5.5. Podsumowanie

 

6. ŚGT a dekompozycje

6.1. Dekompozycja dystansu między krajami OECD a USA

6.1.1. Rachunkowość poziomów rozwoju gospodarczego

6.1.2. Dekompozycja "efektywność vs. odpowiednia technologia"

6.2. Dekompozycja stóp wzrostu PKB, 1970-2000

6.2.1. Rachunkowość wzrostu

6.2.2. Przesunięcia ŚGT vs. ruch wzdłuż ŚGT

6.3. ŚGT widziana przez pryzmat funkcji CES

6.3.1. Różnice JPC w przekroju krajów

6.3.2. Ewolucja JPC w latach 1970-2000

 

7. Podsumowanie

 

Omówienie zbioru danych

 

Bibliografia

 

Spis tablic

Spis rysunków

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel