Ulubione
  1. Strona główna
  2. WYBRANE ZAGADNIENIA POLSKIEJ I MIĘDZYNARODOWEJ POLITYKI GOSPODARCZEJ

WYBRANE ZAGADNIENIA POLSKIEJ I MIĘDZYNARODOWEJ POLITYKI GOSPODARCZEJ

54,00 zł
48,60 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,40 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 48,60 zł
Autor: red. naukowa Zenon Marciniak
Kod produktu: 978-83-8030-305-8
Cena regularna:
54,00 zł
48,60 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,40 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 48,60 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
WYBRANE ZAGADNIENIA POLSKIEJ I MIĘDZYNARODOWEJ POLITYKI GOSPODARCZEJ
WYBRANE ZAGADNIENIA POLSKIEJ I MIĘDZYNARODOWEJ POLITYKI GOSPODARCZEJ
[[[separator]]]

 

Publikacja obejmuje treść badań statutowych pracowników Instytutu Między­narodowej Polityki Gospodarczej, zrealizowanych w 2018 r. i na początku 2019 r. Badania te będą kontynuowane w kolejnych latach.

Niniejsza książka odzwierciedla bogactwo zainteresowań pracowników Instytutu. Tematyka wystąpień (rozdziałów) obejmuje zagadnienia: makro- i mikroekono­miczne, filozoficzne i pragmatyczne, strukturalne i narzędziowe. Jest to zestawie­nie rozważań naukowych pobudzających do dyskusji oraz stawiania aktualnych pytań i przedstawiania problemów dotyczących otaczającej nas rzeczywistości.

Mam nadzieję, że publikacja ta spotka się z zainteresowaniem wśród pra­cowników naukowych oraz studentów nie tylko naszej uczelni, lecz także prak­tyków gospodarczych. Sądzę, że kolejna książka, opracowana na podstawie badań pracowników naszego Instytutu, będzie jeszcze bardziej pobudzająca do nauko­wych rozważań.

prof. dr hab. Zenon Marciniak  Dyrektor Instytutu Międzynarodowej Polityki Gospodarczej

Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

[[[separator]]]

 

 

 

Zenon Marciniak

Wstęp

 

Dariusz K. Rosati

1. Real convergence and the Middle-Income Trap. Some empirical observations

Introduction

1.1. Real convergence and the MIT

1.2. Convergence: empirical observations

1.3. The Middle-Income Trap: some methodological issues

1.4. The Middle-Income Trap: the empirical analysis

Conclusion

Annex. Real convergence in the Solow model

References

 

Marek Lubiński

2. Dofinansowanie czy bankructwo banków? Dylematy polityki gospodarczej

Wprowadzenie

2.1. Geneza i istota koncepcji pożyczkodawcy ostatniej szansy

2.2. Uzasadnienie interwencji w sektorze finansowym

2.3. Efektywność interwencji

2.4. Wyniki badań empirycznych

Podsumowanie

Bibliografia

 

Zenon Marciniak

3. Niekonwencjonalna polityka monetarna banku centralnego Japonii

Wprowadzenie

3.1. Konwencjonalna polityka monetarna

3.2. Konwencjonalna polityka monetarna BoJ

3.3. Niekonwencjonalna polityka monetarna

3.4. Zakupy papierów wartościowych przez BoJ

3.5. Interwencje walutowe BoJ

Podsumowanie

Bibliografia

 

Henryk Bąk

4. Funkcjonowanie Irlandii w strefie euro

Wprowadzenie

4.1. Rozwój gospodarki irlandzkiej po wejściu do EWG

4.2. Rozwój ?celtyckiego tygrysa"

4.3. Funkcjonowanie gospodarki irlandzkiej do 2007 r.

4.4. Upadek ?celtyckiego tygrysa"

Podsumowanie

Bibliografia

 

Alicja Ryszkiewicz

5. Wykorzystanie funduszy polityki spójności Unii Europejskiej przez Polskę

Wprowadzenie

5.1. Transfery finansowe z tytułu funduszy polityki spójności UE

5.2. Procedura zamknięcia programów operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności/Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013

5.3. Wpływ funduszy polityki spójności UE na rozwój społeczno-gospodarczy Polski

5.4. Postęp w realizacji Umowy Partnerstwa 2014-2020

5.5. Przyszłość polityki spójności UE po 2020 r.

Podsumowanie

Bibliografia

 

Grażyna Wojtkowska-Łodej

6. Zrównoważony rozwój w polityce energetyczno-klimatycznej w świetle doświadczeń państw członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej

Wprowadzenie

6.1. Zrównoważony rozwój w świetle regulacji traktatowych - energia i klimat

6.2. Uwarunkowania wyjściowe państw członkowskich z Europy Środkowej i Wschodniej

6.3. Tendencje w zakresie implementacji regulacji unijnych dotyczących energii i klimatu w świetle pakietu 3 X 20 i połączeń międzysystemowych

6.4. Transformacja energetyczna w państwach członkowskich z Europy Środkowej i Wschodniej

Podsumowanie

Bibliografia

 

Tomasz Dołęgowski

7. Konkurencyjność międzynarodowa a koncepcja rozwoju integralnego. Dialog, debata i dobro wspólne

Wprowadzenie

7.1. Pojęcie rozwoju integralnego - od konkurencyjności do idei dobra wspólnego

7.2. Konkurencyjność Unii Europejskiej a rozwój zrównoważony i integralny

7.3. Konkurencyjność i rozwój integralny w świetle wybranych, najnowszych rankingów za 2018 r.

7.4. Personalistyczna wizja rozwoju integralnego w świetle najnowszych opracowań - od M. Novaka do Civil Economy S. Zamagniego i L. Bruniego

7.5. SITRA i T. Hamalainen a rozwój integralny - od konkurencyjności do zarządzania w warunkach złożoności

7.6. Rozwój integralny a podejście personalistyczne w ekonomii i zarządzaniu

7.7. Dialog i debata a wspieranie rozwoju integralnego i kapitału społecznego

Podsumowanie

Bibliografia

 

Witold Wiliński

8. Wpływ polityki fiskalnej prowadzonej przez państwa UE na konkurencyjność przedsiębiorstw

Wprowadzenie

8.1. Międzynarodowa konkurencja podatkowa

8.2. Polityka fiskalna państw UE i krajów OECD

Podsumowanie

Bibliografia

 

Paweł Lesiak

9. Wpływ wdrożenia Nowego Jedwabnego Szlaku na rolę polskich firm TSL w obsłudze handlu między Europą a Azją

Wprowadzenie

9.1. Czynniki warunkujące rozwój lądowego transportu intermodalnego wzdłuż Nowego Jedwabnego Szlaku

9.2. Położenie geograficzne Polski jako główny czynnik określający rolę polskich podmiotów w obsłudze handlu wzdłuż Nowego Jedwabnego Szlaku

9.3. Perspektywy rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku

Podsumowanie

Bibliografia

 

Dobiesław Tymoczko

10. Cele i instrumenty polityki makroostrożnościowej w Polsce

Wprowadzenie

10.1. Czym jest polityka makroostrożnościowa i jaki jest jej cel

10.2. Wzrost znaczenia polityki makroostrożnościowej

10.3. Too Big To Fail

10.4. Czym kierować się w polityce makroostrożnościowej

10.5. Cele i instrumenty polityki makroostrożnościowej w Polsce

10.6. Bufor zabezpieczający

10.7. Bufor antycykliczny

10.8. Bufory instytucji o znaczeniu systemowym

10.9. Bufor ryzyka systemowego

10.10. Ograniczenia wypłat z zysków

10.11. Limity dla LTV i DTI

Podsumowanie

Bibliografia

 

Michał Konopczak

11. Uwarunkowania materializacji ryzyka kredytowego kraju

Wprowadzenie

11.1. Definicja ryzyka kredytowego kraju

11.2. Rodzaje zdarzeń kredytowych

11.3. Przesłanki decyzji o zaprzestaniu obsługi zobowiązań finansowych

11.4. Wybrane sposoby postępowania wierzycieli i dłużników

11.5. Analiza przypadków materializacji ryzyka kredytowego Polski

Podsumowanie

Bibliografia

 

Ewelina Szczech-Pietkiewicz

12. Polityka miejska w Polsce - uwarunkowania, bariery i efekty

12.1. Warunki prowadzenia polityki miejskiej w Polsce - Krajowa Polityka Miejska 2023

12.2. Instrumenty polityki miejskiej

12.3. Polityka miejska jako polityka zintegrowana

12.4. Bariery realizacji Krajowej Polityki Miejskiej 2023

Podsumowanie

 

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2019
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 302

Wstęp

 

Publikacja obejmuje treść badań statutowych pracowników Instytutu Między­narodowej Polityki Gospodarczej, zrealizowanych w 2018 r. i na początku 2019 r. Badania te będą kontynuowane w kolejnych latach.

Niniejsza książka odzwierciedla bogactwo zainteresowań pracowników Instytutu. Tematyka wystąpień (rozdziałów) obejmuje zagadnienia: makro- i mikroekono­miczne, filozoficzne i pragmatyczne, strukturalne i narzędziowe. Jest to zestawie­nie rozważań naukowych pobudzających do dyskusji oraz stawiania aktualnych pytań i przedstawiania problemów dotyczących otaczającej nas rzeczywistości.

Mam nadzieję, że publikacja ta spotka się z zainteresowaniem wśród pra­cowników naukowych oraz studentów nie tylko naszej uczelni, lecz także prak­tyków gospodarczych. Sądzę, że kolejna książka, opracowana na podstawie badań pracowników naszego Instytutu, będzie jeszcze bardziej pobudzająca do nauko­wych rozważań.

prof. dr hab. Zenon Marciniak  Dyrektor Instytutu Międzynarodowej Polityki Gospodarczej

Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Spis treści

 

 

 

Zenon Marciniak

Wstęp

 

Dariusz K. Rosati

1. Real convergence and the Middle-Income Trap. Some empirical observations

Introduction

1.1. Real convergence and the MIT

1.2. Convergence: empirical observations

1.3. The Middle-Income Trap: some methodological issues

1.4. The Middle-Income Trap: the empirical analysis

Conclusion

Annex. Real convergence in the Solow model

References

 

Marek Lubiński

2. Dofinansowanie czy bankructwo banków? Dylematy polityki gospodarczej

Wprowadzenie

2.1. Geneza i istota koncepcji pożyczkodawcy ostatniej szansy

2.2. Uzasadnienie interwencji w sektorze finansowym

2.3. Efektywność interwencji

2.4. Wyniki badań empirycznych

Podsumowanie

Bibliografia

 

Zenon Marciniak

3. Niekonwencjonalna polityka monetarna banku centralnego Japonii

Wprowadzenie

3.1. Konwencjonalna polityka monetarna

3.2. Konwencjonalna polityka monetarna BoJ

3.3. Niekonwencjonalna polityka monetarna

3.4. Zakupy papierów wartościowych przez BoJ

3.5. Interwencje walutowe BoJ

Podsumowanie

Bibliografia

 

Henryk Bąk

4. Funkcjonowanie Irlandii w strefie euro

Wprowadzenie

4.1. Rozwój gospodarki irlandzkiej po wejściu do EWG

4.2. Rozwój ?celtyckiego tygrysa"

4.3. Funkcjonowanie gospodarki irlandzkiej do 2007 r.

4.4. Upadek ?celtyckiego tygrysa"

Podsumowanie

Bibliografia

 

Alicja Ryszkiewicz

5. Wykorzystanie funduszy polityki spójności Unii Europejskiej przez Polskę

Wprowadzenie

5.1. Transfery finansowe z tytułu funduszy polityki spójności UE

5.2. Procedura zamknięcia programów operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności/Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013

5.3. Wpływ funduszy polityki spójności UE na rozwój społeczno-gospodarczy Polski

5.4. Postęp w realizacji Umowy Partnerstwa 2014-2020

5.5. Przyszłość polityki spójności UE po 2020 r.

Podsumowanie

Bibliografia

 

Grażyna Wojtkowska-Łodej

6. Zrównoważony rozwój w polityce energetyczno-klimatycznej w świetle doświadczeń państw członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej

Wprowadzenie

6.1. Zrównoważony rozwój w świetle regulacji traktatowych - energia i klimat

6.2. Uwarunkowania wyjściowe państw członkowskich z Europy Środkowej i Wschodniej

6.3. Tendencje w zakresie implementacji regulacji unijnych dotyczących energii i klimatu w świetle pakietu 3 X 20 i połączeń międzysystemowych

6.4. Transformacja energetyczna w państwach członkowskich z Europy Środkowej i Wschodniej

Podsumowanie

Bibliografia

 

Tomasz Dołęgowski

7. Konkurencyjność międzynarodowa a koncepcja rozwoju integralnego. Dialog, debata i dobro wspólne

Wprowadzenie

7.1. Pojęcie rozwoju integralnego - od konkurencyjności do idei dobra wspólnego

7.2. Konkurencyjność Unii Europejskiej a rozwój zrównoważony i integralny

7.3. Konkurencyjność i rozwój integralny w świetle wybranych, najnowszych rankingów za 2018 r.

7.4. Personalistyczna wizja rozwoju integralnego w świetle najnowszych opracowań - od M. Novaka do Civil Economy S. Zamagniego i L. Bruniego

7.5. SITRA i T. Hamalainen a rozwój integralny - od konkurencyjności do zarządzania w warunkach złożoności

7.6. Rozwój integralny a podejście personalistyczne w ekonomii i zarządzaniu

7.7. Dialog i debata a wspieranie rozwoju integralnego i kapitału społecznego

Podsumowanie

Bibliografia

 

Witold Wiliński

8. Wpływ polityki fiskalnej prowadzonej przez państwa UE na konkurencyjność przedsiębiorstw

Wprowadzenie

8.1. Międzynarodowa konkurencja podatkowa

8.2. Polityka fiskalna państw UE i krajów OECD

Podsumowanie

Bibliografia

 

Paweł Lesiak

9. Wpływ wdrożenia Nowego Jedwabnego Szlaku na rolę polskich firm TSL w obsłudze handlu między Europą a Azją

Wprowadzenie

9.1. Czynniki warunkujące rozwój lądowego transportu intermodalnego wzdłuż Nowego Jedwabnego Szlaku

9.2. Położenie geograficzne Polski jako główny czynnik określający rolę polskich podmiotów w obsłudze handlu wzdłuż Nowego Jedwabnego Szlaku

9.3. Perspektywy rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku

Podsumowanie

Bibliografia

 

Dobiesław Tymoczko

10. Cele i instrumenty polityki makroostrożnościowej w Polsce

Wprowadzenie

10.1. Czym jest polityka makroostrożnościowa i jaki jest jej cel

10.2. Wzrost znaczenia polityki makroostrożnościowej

10.3. Too Big To Fail

10.4. Czym kierować się w polityce makroostrożnościowej

10.5. Cele i instrumenty polityki makroostrożnościowej w Polsce

10.6. Bufor zabezpieczający

10.7. Bufor antycykliczny

10.8. Bufory instytucji o znaczeniu systemowym

10.9. Bufor ryzyka systemowego

10.10. Ograniczenia wypłat z zysków

10.11. Limity dla LTV i DTI

Podsumowanie

Bibliografia

 

Michał Konopczak

11. Uwarunkowania materializacji ryzyka kredytowego kraju

Wprowadzenie

11.1. Definicja ryzyka kredytowego kraju

11.2. Rodzaje zdarzeń kredytowych

11.3. Przesłanki decyzji o zaprzestaniu obsługi zobowiązań finansowych

11.4. Wybrane sposoby postępowania wierzycieli i dłużników

11.5. Analiza przypadków materializacji ryzyka kredytowego Polski

Podsumowanie

Bibliografia

 

Ewelina Szczech-Pietkiewicz

12. Polityka miejska w Polsce - uwarunkowania, bariery i efekty

12.1. Warunki prowadzenia polityki miejskiej w Polsce - Krajowa Polityka Miejska 2023

12.2. Instrumenty polityki miejskiej

12.3. Polityka miejska jako polityka zintegrowana

12.4. Bariery realizacji Krajowej Polityki Miejskiej 2023

Podsumowanie

 

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2019
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 302

 

Publikacja obejmuje treść badań statutowych pracowników Instytutu Między­narodowej Polityki Gospodarczej, zrealizowanych w 2018 r. i na początku 2019 r. Badania te będą kontynuowane w kolejnych latach.

Niniejsza książka odzwierciedla bogactwo zainteresowań pracowników Instytutu. Tematyka wystąpień (rozdziałów) obejmuje zagadnienia: makro- i mikroekono­miczne, filozoficzne i pragmatyczne, strukturalne i narzędziowe. Jest to zestawie­nie rozważań naukowych pobudzających do dyskusji oraz stawiania aktualnych pytań i przedstawiania problemów dotyczących otaczającej nas rzeczywistości.

Mam nadzieję, że publikacja ta spotka się z zainteresowaniem wśród pra­cowników naukowych oraz studentów nie tylko naszej uczelni, lecz także prak­tyków gospodarczych. Sądzę, że kolejna książka, opracowana na podstawie badań pracowników naszego Instytutu, będzie jeszcze bardziej pobudzająca do nauko­wych rozważań.

prof. dr hab. Zenon Marciniak  Dyrektor Instytutu Międzynarodowej Polityki Gospodarczej

Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

 

 

 

Zenon Marciniak

Wstęp

 

Dariusz K. Rosati

1. Real convergence and the Middle-Income Trap. Some empirical observations

Introduction

1.1. Real convergence and the MIT

1.2. Convergence: empirical observations

1.3. The Middle-Income Trap: some methodological issues

1.4. The Middle-Income Trap: the empirical analysis

Conclusion

Annex. Real convergence in the Solow model

References

 

Marek Lubiński

2. Dofinansowanie czy bankructwo banków? Dylematy polityki gospodarczej

Wprowadzenie

2.1. Geneza i istota koncepcji pożyczkodawcy ostatniej szansy

2.2. Uzasadnienie interwencji w sektorze finansowym

2.3. Efektywność interwencji

2.4. Wyniki badań empirycznych

Podsumowanie

Bibliografia

 

Zenon Marciniak

3. Niekonwencjonalna polityka monetarna banku centralnego Japonii

Wprowadzenie

3.1. Konwencjonalna polityka monetarna

3.2. Konwencjonalna polityka monetarna BoJ

3.3. Niekonwencjonalna polityka monetarna

3.4. Zakupy papierów wartościowych przez BoJ

3.5. Interwencje walutowe BoJ

Podsumowanie

Bibliografia

 

Henryk Bąk

4. Funkcjonowanie Irlandii w strefie euro

Wprowadzenie

4.1. Rozwój gospodarki irlandzkiej po wejściu do EWG

4.2. Rozwój ?celtyckiego tygrysa"

4.3. Funkcjonowanie gospodarki irlandzkiej do 2007 r.

4.4. Upadek ?celtyckiego tygrysa"

Podsumowanie

Bibliografia

 

Alicja Ryszkiewicz

5. Wykorzystanie funduszy polityki spójności Unii Europejskiej przez Polskę

Wprowadzenie

5.1. Transfery finansowe z tytułu funduszy polityki spójności UE

5.2. Procedura zamknięcia programów operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności/Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013

5.3. Wpływ funduszy polityki spójności UE na rozwój społeczno-gospodarczy Polski

5.4. Postęp w realizacji Umowy Partnerstwa 2014-2020

5.5. Przyszłość polityki spójności UE po 2020 r.

Podsumowanie

Bibliografia

 

Grażyna Wojtkowska-Łodej

6. Zrównoważony rozwój w polityce energetyczno-klimatycznej w świetle doświadczeń państw członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej

Wprowadzenie

6.1. Zrównoważony rozwój w świetle regulacji traktatowych - energia i klimat

6.2. Uwarunkowania wyjściowe państw członkowskich z Europy Środkowej i Wschodniej

6.3. Tendencje w zakresie implementacji regulacji unijnych dotyczących energii i klimatu w świetle pakietu 3 X 20 i połączeń międzysystemowych

6.4. Transformacja energetyczna w państwach członkowskich z Europy Środkowej i Wschodniej

Podsumowanie

Bibliografia

 

Tomasz Dołęgowski

7. Konkurencyjność międzynarodowa a koncepcja rozwoju integralnego. Dialog, debata i dobro wspólne

Wprowadzenie

7.1. Pojęcie rozwoju integralnego - od konkurencyjności do idei dobra wspólnego

7.2. Konkurencyjność Unii Europejskiej a rozwój zrównoważony i integralny

7.3. Konkurencyjność i rozwój integralny w świetle wybranych, najnowszych rankingów za 2018 r.

7.4. Personalistyczna wizja rozwoju integralnego w świetle najnowszych opracowań - od M. Novaka do Civil Economy S. Zamagniego i L. Bruniego

7.5. SITRA i T. Hamalainen a rozwój integralny - od konkurencyjności do zarządzania w warunkach złożoności

7.6. Rozwój integralny a podejście personalistyczne w ekonomii i zarządzaniu

7.7. Dialog i debata a wspieranie rozwoju integralnego i kapitału społecznego

Podsumowanie

Bibliografia

 

Witold Wiliński

8. Wpływ polityki fiskalnej prowadzonej przez państwa UE na konkurencyjność przedsiębiorstw

Wprowadzenie

8.1. Międzynarodowa konkurencja podatkowa

8.2. Polityka fiskalna państw UE i krajów OECD

Podsumowanie

Bibliografia

 

Paweł Lesiak

9. Wpływ wdrożenia Nowego Jedwabnego Szlaku na rolę polskich firm TSL w obsłudze handlu między Europą a Azją

Wprowadzenie

9.1. Czynniki warunkujące rozwój lądowego transportu intermodalnego wzdłuż Nowego Jedwabnego Szlaku

9.2. Położenie geograficzne Polski jako główny czynnik określający rolę polskich podmiotów w obsłudze handlu wzdłuż Nowego Jedwabnego Szlaku

9.3. Perspektywy rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku

Podsumowanie

Bibliografia

 

Dobiesław Tymoczko

10. Cele i instrumenty polityki makroostrożnościowej w Polsce

Wprowadzenie

10.1. Czym jest polityka makroostrożnościowa i jaki jest jej cel

10.2. Wzrost znaczenia polityki makroostrożnościowej

10.3. Too Big To Fail

10.4. Czym kierować się w polityce makroostrożnościowej

10.5. Cele i instrumenty polityki makroostrożnościowej w Polsce

10.6. Bufor zabezpieczający

10.7. Bufor antycykliczny

10.8. Bufory instytucji o znaczeniu systemowym

10.9. Bufor ryzyka systemowego

10.10. Ograniczenia wypłat z zysków

10.11. Limity dla LTV i DTI

Podsumowanie

Bibliografia

 

Michał Konopczak

11. Uwarunkowania materializacji ryzyka kredytowego kraju

Wprowadzenie

11.1. Definicja ryzyka kredytowego kraju

11.2. Rodzaje zdarzeń kredytowych

11.3. Przesłanki decyzji o zaprzestaniu obsługi zobowiązań finansowych

11.4. Wybrane sposoby postępowania wierzycieli i dłużników

11.5. Analiza przypadków materializacji ryzyka kredytowego Polski

Podsumowanie

Bibliografia

 

Ewelina Szczech-Pietkiewicz

12. Polityka miejska w Polsce - uwarunkowania, bariery i efekty

12.1. Warunki prowadzenia polityki miejskiej w Polsce - Krajowa Polityka Miejska 2023

12.2. Instrumenty polityki miejskiej

12.3. Polityka miejska jako polityka zintegrowana

12.4. Bariery realizacji Krajowej Polityki Miejskiej 2023

Podsumowanie

 

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel