Ulubione
  1. Strona główna
  2. WSPÓŁTWORZENIE WARTOŚCI Z PERSPEKTYWY USŁUGI Od industrializacji usług do serwicyzacji przemysłu

WSPÓŁTWORZENIE WARTOŚCI Z PERSPEKTYWY USŁUGI Od industrializacji usług do serwicyzacji przemysłu

43,00 zł
38,70 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,30 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 38,70 zł
Autor: Jolanta Mazur
Kod produktu: 978-83-8030-499-4
Cena regularna:
43,00 zł
38,70 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,30 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 38,70 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
WSPÓŁTWORZENIE WARTOŚCI Z PERSPEKTYWY USŁUGI Od industrializacji usług do serwicyzacji przemysłu
WSPÓŁTWORZENIE WARTOŚCI Z PERSPEKTYWY USŁUGI Od industrializacji usług do serwicyzacji przemysłu

[[[separator]]]

Monografia składa się ze wstępu, siedmiu rozdziałów i podsumowania. W niektórych rozdziałach zawarto odpowiedzi na jedno pytanie z rysunku, natomiast inne są bardziej rozbudowane i stanowią ustosunkowanie się do kilku pytań. Definicje usługi zawarte w rozdziale pierwszym są odpowiedzią na pytanie o rozumienie tego słowa. Z kolei rozdział drugi prezentuje historię kształtowania się wiedzy o usługach, ale także wskazuje na pierwsze przejawy przekształcania jej w wiedzę o usłudze, w której wyraźnie pojawia się problematyka kreowania wartości (zatem odpowiada na dwa pytania). Rozdział trzeci odnosi się do pytania o rozumienie pojęcia „wartość", a czwarty, najobszerniejszy, służy wyjaśnieniu pojęcia współtworzenia wartości. Zawiera opisy podejścia do współtworzenia wartości przez Prahalada i współpracowników, Vargo i Luscha oraz Grönroosa, najbardziej znanych twórców teoretycznych zrębów tej kategorii, jak również podejmuje zagadnienie dialogu przedsiębiorstwa z klientami, na który zwracali uwagę Prahalad i współpracownicy. Natomiast po omówieniu współtworzenia wartości przez pryzmat koncepcji SDLVargo i Luscha zaprezentowano opinie przedstawicieli środowiska naukowego na jej temat. Zatem w czwartym rozdziale znajdują się odpowiedzi na sześć pytań. Tematem rozdziału piątego jest piśmiennictwo naukowe dotyczące współtworzenia wartości analizowane z kilku punktów widzenia i odpowiada na pytanie o tematykę tej literatury. Spuścizna Prahalada i współpracowników, dorobek Vargo i Luscha, a także Grönroosa był przez autorów prezentowanych prac traktowany jako punkt wyjścia i podstawa teoretyczna podjętych przez nich rozważań. Trzeba jednak zauważyć, że wiedza o usłudze zyskała wielu kolejnych prominentnych badaczy.

Monografię kończą rozważania o następstwach intensywnego wzrostu zainteresowania współtworzeniem wartości przez środowiska akademickie, a także przez tę część przedstawicieli biznesu, która rozumie, że dygitalizacja rynków zmusza do modyfikacji sposobów konkurowania. W rozdziale szóstym opisano nowy nurt badawczy, pomyślany jako interdyscyplinarne forum dla naukowców, który został nazwany nauką o usłudze (service science). Natomiast rozdział siódmy poświęcono zjawisku serwicyzacji przemysłu, które polega na uzupełnieniu przez przedsiębiorstwa oferty produktów takimi usługami, by pakiet ten stanowił rozwiązanie problemu klienta i najlepiej wspierał go w kreowaniu wartości.

W każdym z rozdziałów pracy odwołano się do licznych opracowań, a wiele z nich opatrzono komentarzami. Dwukrotnie zastosowano metodę, którą można nazwać analizą przeglądów literatury. Zaprezentowanie i omówienie kilku opublikowanych wcześniej systematycznych przeglądów literatury pozwala na spojrzenie na podejmowaną problematykę z kilku punktów widzenia. Monografia została oparta przede wszystkim na źródłach napisanych w języku angielskim. Gdy tematyka rozważań wymagała możliwie wiernego przytoczenia myśli danego autora, to poza tłumaczeniem tekstu na język polski (wszystkie tłumaczenia przygotowała autorka) udostępniano również oryginalny fragment podlegający tłumaczeniu.

(fragment wstępu)

[[[separator]]]

Wprowadzenie

 

ROZWAŻANIA O USŁUGACH I USŁUDZE

1. Definicja usługi

2. Ewolucja literatury na temat usług/usługi

 

ROZWAŻANIA O WARTOŚCI

3. Pojęcie wartości

4. Współtworzenie wartości

4.1. Współtworzenie wartości według Prahalada i jego współpracowników

4.2. Dialog przedsiębiorstwa z klientami i innymi interesariuszami

4.3. Współtworzenie wartości według Vargo i Luscha

4.4. Opinie przedstawicieli środowisk naukowych o logice dominacji usługi (service-dominant logic)

4.5. Współtworzenie wartości według Grönroosa

5. Literatura na temat współtworzenia wartości

5.1. Mustak, Jaakkola i Halinen

5.2. Galvagno i Dalli

5.3. Alves, Fernandes i Raposo

5.4. Saha, Mani i Goyal

5.5. Awdziej, Krzyżanowska i Tkaczyk

5.6. Porównanie wyników przeglądów literatury

 

ROZWAŻANIA O NASTĘPSTWACH ZAINTERESOWANIA WSPÓŁTWORZENIEM WARTOŚCI Z PERSPEKTYWY USŁUGI

6. Nauka o usłudze (service science)

7. Serwicyzacja przedsiębiorstw przemysłowych

7.1. Serwicyzacja a wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo

7.2. Serwicyzacja jako wyzwanie dla menedżerów

7.3. Serwicyzacja cyfrowa

7.4. Zwiększenie wartości uzyskiwanej przez klienta

 

Podsumowanie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Liczba stron: 193
Format: B5

Wstęp

Monografia składa się ze wstępu, siedmiu rozdziałów i podsumowania. W niektórych rozdziałach zawarto odpowiedzi na jedno pytanie z rysunku, natomiast inne są bardziej rozbudowane i stanowią ustosunkowanie się do kilku pytań. Definicje usługi zawarte w rozdziale pierwszym są odpowiedzią na pytanie o rozumienie tego słowa. Z kolei rozdział drugi prezentuje historię kształtowania się wiedzy o usługach, ale także wskazuje na pierwsze przejawy przekształcania jej w wiedzę o usłudze, w której wyraźnie pojawia się problematyka kreowania wartości (zatem odpowiada na dwa pytania). Rozdział trzeci odnosi się do pytania o rozumienie pojęcia „wartość", a czwarty, najobszerniejszy, służy wyjaśnieniu pojęcia współtworzenia wartości. Zawiera opisy podejścia do współtworzenia wartości przez Prahalada i współpracowników, Vargo i Luscha oraz Grönroosa, najbardziej znanych twórców teoretycznych zrębów tej kategorii, jak również podejmuje zagadnienie dialogu przedsiębiorstwa z klientami, na który zwracali uwagę Prahalad i współpracownicy. Natomiast po omówieniu współtworzenia wartości przez pryzmat koncepcji SDLVargo i Luscha zaprezentowano opinie przedstawicieli środowiska naukowego na jej temat. Zatem w czwartym rozdziale znajdują się odpowiedzi na sześć pytań. Tematem rozdziału piątego jest piśmiennictwo naukowe dotyczące współtworzenia wartości analizowane z kilku punktów widzenia i odpowiada na pytanie o tematykę tej literatury. Spuścizna Prahalada i współpracowników, dorobek Vargo i Luscha, a także Grönroosa był przez autorów prezentowanych prac traktowany jako punkt wyjścia i podstawa teoretyczna podjętych przez nich rozważań. Trzeba jednak zauważyć, że wiedza o usłudze zyskała wielu kolejnych prominentnych badaczy.

Monografię kończą rozważania o następstwach intensywnego wzrostu zainteresowania współtworzeniem wartości przez środowiska akademickie, a także przez tę część przedstawicieli biznesu, która rozumie, że dygitalizacja rynków zmusza do modyfikacji sposobów konkurowania. W rozdziale szóstym opisano nowy nurt badawczy, pomyślany jako interdyscyplinarne forum dla naukowców, który został nazwany nauką o usłudze (service science). Natomiast rozdział siódmy poświęcono zjawisku serwicyzacji przemysłu, które polega na uzupełnieniu przez przedsiębiorstwa oferty produktów takimi usługami, by pakiet ten stanowił rozwiązanie problemu klienta i najlepiej wspierał go w kreowaniu wartości.

W każdym z rozdziałów pracy odwołano się do licznych opracowań, a wiele z nich opatrzono komentarzami. Dwukrotnie zastosowano metodę, którą można nazwać analizą przeglądów literatury. Zaprezentowanie i omówienie kilku opublikowanych wcześniej systematycznych przeglądów literatury pozwala na spojrzenie na podejmowaną problematykę z kilku punktów widzenia. Monografia została oparta przede wszystkim na źródłach napisanych w języku angielskim. Gdy tematyka rozważań wymagała możliwie wiernego przytoczenia myśli danego autora, to poza tłumaczeniem tekstu na język polski (wszystkie tłumaczenia przygotowała autorka) udostępniano również oryginalny fragment podlegający tłumaczeniu.

(fragment wstępu)

Spis treści

Wprowadzenie

 

ROZWAŻANIA O USŁUGACH I USŁUDZE

1. Definicja usługi

2. Ewolucja literatury na temat usług/usługi

 

ROZWAŻANIA O WARTOŚCI

3. Pojęcie wartości

4. Współtworzenie wartości

4.1. Współtworzenie wartości według Prahalada i jego współpracowników

4.2. Dialog przedsiębiorstwa z klientami i innymi interesariuszami

4.3. Współtworzenie wartości według Vargo i Luscha

4.4. Opinie przedstawicieli środowisk naukowych o logice dominacji usługi (service-dominant logic)

4.5. Współtworzenie wartości według Grönroosa

5. Literatura na temat współtworzenia wartości

5.1. Mustak, Jaakkola i Halinen

5.2. Galvagno i Dalli

5.3. Alves, Fernandes i Raposo

5.4. Saha, Mani i Goyal

5.5. Awdziej, Krzyżanowska i Tkaczyk

5.6. Porównanie wyników przeglądów literatury

 

ROZWAŻANIA O NASTĘPSTWACH ZAINTERESOWANIA WSPÓŁTWORZENIEM WARTOŚCI Z PERSPEKTYWY USŁUGI

6. Nauka o usłudze (service science)

7. Serwicyzacja przedsiębiorstw przemysłowych

7.1. Serwicyzacja a wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo

7.2. Serwicyzacja jako wyzwanie dla menedżerów

7.3. Serwicyzacja cyfrowa

7.4. Zwiększenie wartości uzyskiwanej przez klienta

 

Podsumowanie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Liczba stron: 193
Format: B5

Monografia składa się ze wstępu, siedmiu rozdziałów i podsumowania. W niektórych rozdziałach zawarto odpowiedzi na jedno pytanie z rysunku, natomiast inne są bardziej rozbudowane i stanowią ustosunkowanie się do kilku pytań. Definicje usługi zawarte w rozdziale pierwszym są odpowiedzią na pytanie o rozumienie tego słowa. Z kolei rozdział drugi prezentuje historię kształtowania się wiedzy o usługach, ale także wskazuje na pierwsze przejawy przekształcania jej w wiedzę o usłudze, w której wyraźnie pojawia się problematyka kreowania wartości (zatem odpowiada na dwa pytania). Rozdział trzeci odnosi się do pytania o rozumienie pojęcia „wartość", a czwarty, najobszerniejszy, służy wyjaśnieniu pojęcia współtworzenia wartości. Zawiera opisy podejścia do współtworzenia wartości przez Prahalada i współpracowników, Vargo i Luscha oraz Grönroosa, najbardziej znanych twórców teoretycznych zrębów tej kategorii, jak również podejmuje zagadnienie dialogu przedsiębiorstwa z klientami, na który zwracali uwagę Prahalad i współpracownicy. Natomiast po omówieniu współtworzenia wartości przez pryzmat koncepcji SDLVargo i Luscha zaprezentowano opinie przedstawicieli środowiska naukowego na jej temat. Zatem w czwartym rozdziale znajdują się odpowiedzi na sześć pytań. Tematem rozdziału piątego jest piśmiennictwo naukowe dotyczące współtworzenia wartości analizowane z kilku punktów widzenia i odpowiada na pytanie o tematykę tej literatury. Spuścizna Prahalada i współpracowników, dorobek Vargo i Luscha, a także Grönroosa był przez autorów prezentowanych prac traktowany jako punkt wyjścia i podstawa teoretyczna podjętych przez nich rozważań. Trzeba jednak zauważyć, że wiedza o usłudze zyskała wielu kolejnych prominentnych badaczy.

Monografię kończą rozważania o następstwach intensywnego wzrostu zainteresowania współtworzeniem wartości przez środowiska akademickie, a także przez tę część przedstawicieli biznesu, która rozumie, że dygitalizacja rynków zmusza do modyfikacji sposobów konkurowania. W rozdziale szóstym opisano nowy nurt badawczy, pomyślany jako interdyscyplinarne forum dla naukowców, który został nazwany nauką o usłudze (service science). Natomiast rozdział siódmy poświęcono zjawisku serwicyzacji przemysłu, które polega na uzupełnieniu przez przedsiębiorstwa oferty produktów takimi usługami, by pakiet ten stanowił rozwiązanie problemu klienta i najlepiej wspierał go w kreowaniu wartości.

W każdym z rozdziałów pracy odwołano się do licznych opracowań, a wiele z nich opatrzono komentarzami. Dwukrotnie zastosowano metodę, którą można nazwać analizą przeglądów literatury. Zaprezentowanie i omówienie kilku opublikowanych wcześniej systematycznych przeglądów literatury pozwala na spojrzenie na podejmowaną problematykę z kilku punktów widzenia. Monografia została oparta przede wszystkim na źródłach napisanych w języku angielskim. Gdy tematyka rozważań wymagała możliwie wiernego przytoczenia myśli danego autora, to poza tłumaczeniem tekstu na język polski (wszystkie tłumaczenia przygotowała autorka) udostępniano również oryginalny fragment podlegający tłumaczeniu.

(fragment wstępu)

Wprowadzenie

 

ROZWAŻANIA O USŁUGACH I USŁUDZE

1. Definicja usługi

2. Ewolucja literatury na temat usług/usługi

 

ROZWAŻANIA O WARTOŚCI

3. Pojęcie wartości

4. Współtworzenie wartości

4.1. Współtworzenie wartości według Prahalada i jego współpracowników

4.2. Dialog przedsiębiorstwa z klientami i innymi interesariuszami

4.3. Współtworzenie wartości według Vargo i Luscha

4.4. Opinie przedstawicieli środowisk naukowych o logice dominacji usługi (service-dominant logic)

4.5. Współtworzenie wartości według Grönroosa

5. Literatura na temat współtworzenia wartości

5.1. Mustak, Jaakkola i Halinen

5.2. Galvagno i Dalli

5.3. Alves, Fernandes i Raposo

5.4. Saha, Mani i Goyal

5.5. Awdziej, Krzyżanowska i Tkaczyk

5.6. Porównanie wyników przeglądów literatury

 

ROZWAŻANIA O NASTĘPSTWACH ZAINTERESOWANIA WSPÓŁTWORZENIEM WARTOŚCI Z PERSPEKTYWY USŁUGI

6. Nauka o usłudze (service science)

7. Serwicyzacja przedsiębiorstw przemysłowych

7.1. Serwicyzacja a wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo

7.2. Serwicyzacja jako wyzwanie dla menedżerów

7.3. Serwicyzacja cyfrowa

7.4. Zwiększenie wartości uzyskiwanej przez klienta

 

Podsumowanie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel