Ulubione
  1. Strona główna
  2. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ORGANIZACJI OCHRONY ZDROWIA

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ORGANIZACJI OCHRONY ZDROWIA

45,00 zł
40,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 40,50 zł
Autor: red. Mirosław Jarosiński
Kod produktu: 978-83-8030-179-5
Cena regularna:
45,00 zł
40,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 40,50 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ORGANIZACJI OCHRONY ZDROWIA
WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ORGANIZACJI OCHRONY ZDROWIA

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

 

[[[separator]]]

Ochrona zdrowia w Polsce podlega silnie uwarunkowaniom makroekonomicznym, w tym zwłaszcza społecznym, politycznym i prawnym. Tak działo się zawsze, ale dziś jest to szczególnie widoczne. Monografia Współczesne wyzwania organizacji ochrony zdrowia ukazuje się w momencie przełomowym, gdy w ochronie zdrowia w Polsce dokonywane są daleko idące zmiany systemowe.

Publikacja ma na celu identyfikację wyzwań otwierających się obecnie przed zarządzającymi podmiotami leczniczymi i innymi organizacjami ochrony zdrowia w Polsce oraz próbę przedstawienia propozycji radzenia sobie z tymi wyzwaniami. Monografia składa się z jedenastu rozdziałów omawiających różnego typu wyzwania, przed którymi stoją obecnie lub stają na co dzień zarządzający organizacjami ochrony zdrowia, a całość pracy została podzielona na dwie części.

Część pierwszą, zatytułowaną Wybrane systemowe uwarunkowania zarządzania podmiotami leczniczymi otwiera rozdział autorstwa Barbary Więckowskiej, opisujący mapy potrzeb zdrowotnych jako narzędzie evidence based management w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Powstanie map potrzeb zdrowotnych ma na celu, w dużym uproszczeniu, identyfikację potrzeb zdrowotnych społeczeństwa w poszczególnych obszarach geograficznych i specjalistycznych w celu optymalizacji ich zaspokojenia ze strony państwa. Tym samym mapy staną się narzędziem wywierania wpływu na podmioty lecznicze co do rodzaju i liczby świadczonych usług.

Rozdział drugi, autorstwa Eweliny Nojszewskiej, zwraca uwagę na potrzebę prowadzenia w ochronie zdrowia analiz ekonomicznych zarówno na poziomie makroekonomicznym, jak i mikroekonomicznym, czyli poszczególnych organizacji ochrony zdrowia. Autorka w swoim rozdziale przedstawia różne narzędzia analizy ekonomicznej, które mogą być bardzo przydatne w ochronie zdrowia.

Analiza kolejnego rozdziału, opracowanego przez Krzysztofa Dziedzica, prowadzi z kolei do konkluzji, że kierowanie się wyłącznie czynnikiem ekonomicznym może w podmiotach leczniczych prowadzić do pogorszenia jakości świadczonych usług medycznych, a tymczasem najważniejsze powinno być dobro pacjenta.

Ostatni rozdział części pierwszej, napisany przez Mikołaja Pindelskiego, omawia nowe technologie w ochronie zdrowia. Rozdział wnosi ciekawe spojrzenie na możliwości wykorzystania najnowszych technologii, takich jak wirtualna rzeczywistość czy druk 3D w świadczeniu usług medycznych. Wyzwaniem stają się często strategiczne decyzje co do wykorzystania najnowszych technologii i modyfikacji sposobu obsługi pacjenta.

Część drugą, zatytułowaną Strategiczne wyzwania i operacyjna działalność w podmiotach leczniczych rozpoczyna rozdział autorstwa Mirosława Jarosińskiego, koncentrujący się na strategiach działania podmiotów leczniczych w reakcji na zachodzące wokół nich zmiany, zwłaszcza w sytuacji niepewności. Autor rozdziału przede wszystkim uwrażliwia zarządzających na konieczność analizy makrootoczenia i śledzenia na bieżąco zachodzących w nim ewolucji i rewolucji, aby z wyprzedzeniem dobrać odpowiednie strategie do kierunku zmian.

Następny rozdział, napisany przez Grzegorza Pawlusa i Beatę Pawlus, zawiera omówienie dwóch niestandardowych rozwiązań ze Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie: koncepcję rozszerzenia usług medycznych Oddziału Neonatologii poprzez utworzenie Pododdziału Patologii Noworodka, a także otwarcie Regionalnego Banku Mleka Kobiecego, które są przykładami działań wzmacniających przewagę konkurencyjną szpitala w sektorze położnictwa w Warszawie.

Kolejny rozdział, przygotowany przez Monikę i Pawła Dobskich, skupia się na roli marketingu relacyjnego w kształtowaniu strategii projakościowej w usługach medycznych. Autorzy rozważają zmiany, jakie współcześnie nastąpiły w relacji lekarz - pacjent, i zachęcają do przywrócenia symetryczności tej relacji.

Rozdział ósmy, opracowany przez Wiolettę Mierzejewską, dotyczy sposobów rozwoju podmiotów leczniczych. Autorka skupia się głównie na rozwoju zewnętrznym jako sposobie pozyskiwania zasobów i umiejętności niezbędnych w realizacji nowych zamierzeń strategicznych. Rozdział jest bogato ilustrowany przykładami związków strategicznych w ochronie zdrowia w Polsce.

Z kolei rozdział dziewiąty, autorstwa Sylwestra Gregorczyka i Krzysztofa Ogonowskiego, omawia problemy związane z zarządzaniem zmianą w procesie dostosowania się organizacji do nowych wymagań otoczenia, takich jak zmiana przepisów czy realizacja nowej strategii. Przedstawia sprawdzone w praktyce mechanizmy i narzędzia pozwalające na skuteczne wprowadzanie zmian w organizacji.

Rozdział dziesiąty został przygotowany przez Jacka Grzywacza i dotyczy bankowej obsługi finansowej podmiotu leczniczego. Przedstawia w sposób syntetyczny i kompleksowy warunki racjonalnej obsługi finansowej świadczonej przez banki oraz określa zasady korzystania z usług finansowych w sposób umożliwiający uzyskiwanie wymiernych korzyści.

Ostatni rozdział, napisany przez Jacka Sawickiego, rzuca spojrzenie na kwestie zarządzania prywatną placówką medyczną. Stanowi przegląd różnych zagadnień istotnych w zarządzaniu podmiotem leczniczym z punktu widzenia prywatnego właściciela, m.in. umiejscawiając prywatne placówki w polskich regulacjach prawnych dotyczących świadczenia usług zdrowotnych.

Niniejsza monografia nie obejmuje wszystkich wyzwań, przed którymi współcześnie stają zarządzający organizacjami ochrony zdrowia, a dla tych, które zostały przedstawione, nie prezentuje absolutnie wszystkich możliwych rozwiązań. Mam jednak nadzieję, że jej zawartość będzie choć trochę pomocna w zmaganiu się z trudną rzeczywistością ochrony zdrowia i przygotowaniu na niepewną przyszłość. Życzę zatem wszystkim czytelnikom, aby lektura monografii była nie tylko miła, lecz także praktyczna.

[[[separator]]]

Wstęp

 

CZĘŚĆ I. WYBRANE SYSTEMOWE UWARUNKOWANIA ZARZĄDZANIA PODMIOTAMI LECZNICZYMI

 

Barbara Więckowska

Rozdział 1. Mapy potrzeb zdrowotnych jako narzędzie evidence based management w systemie ochrony zdrowia w Polsce

 

Ewelina Nojszewska

Rozdział 2. Narzędzia analizy ekonomicznej w ochronie zdrowia

 

Krzysztof Dziedzic

Rozdział 3. Wybrane czynniki ryzyka deterioracji jakości klinicznej usług medycznych świadczonych przez podmioty lecznicze w świetle uwarunkowań ekonomiczno-gospodarczych

 

Mikołaj Pindelski

Rozdział 4. Nowe technologie w ochronie zdrowia

 

 

CZĘŚĆ II. STRATEGICZNE WYZWANIA I OPERACYJNA DZIAŁALNOŚĆ W PODMIOTACH LECZNICZYCH

 

Mirosław Jarosiński

Rozdział 5. Strategia działania organizacji ochrony zdrowia w warunkach niepewności

 

Grzegorz Pawlus, Beata Pawlus

Rozdział 6. Rozwiązania dające przewagę konkurencyjną - przykłady ze Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie

 

Monika Dobska, Paweł Dobski

Rozdział 7. Marketing relacyjny jako podstawa kształtowania strategii projakościowej w usługach medycznych

 

Wioletta Mierzejewska

Rozdział 8. Sposoby rozwoju podmiotów leczniczych

 

Sylwester Gregorczyk, Krzysztof Ogonowski

Rozdział 9. Zarządzanie zmianą w organizacji ochrony zdrowia

 

Jacek Grzywacz

Rozdział 10. Bankowa obsługa finansowa podmiotu leczniczego

 

Jacek Sawicki

Rozdział 11. Zarządzanie prywatną placówką medyczną

 

Podyplomowe Studia Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 296

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

 

Wstęp

Ochrona zdrowia w Polsce podlega silnie uwarunkowaniom makroekonomicznym, w tym zwłaszcza społecznym, politycznym i prawnym. Tak działo się zawsze, ale dziś jest to szczególnie widoczne. Monografia Współczesne wyzwania organizacji ochrony zdrowia ukazuje się w momencie przełomowym, gdy w ochronie zdrowia w Polsce dokonywane są daleko idące zmiany systemowe.

Publikacja ma na celu identyfikację wyzwań otwierających się obecnie przed zarządzającymi podmiotami leczniczymi i innymi organizacjami ochrony zdrowia w Polsce oraz próbę przedstawienia propozycji radzenia sobie z tymi wyzwaniami. Monografia składa się z jedenastu rozdziałów omawiających różnego typu wyzwania, przed którymi stoją obecnie lub stają na co dzień zarządzający organizacjami ochrony zdrowia, a całość pracy została podzielona na dwie części.

Część pierwszą, zatytułowaną Wybrane systemowe uwarunkowania zarządzania podmiotami leczniczymi otwiera rozdział autorstwa Barbary Więckowskiej, opisujący mapy potrzeb zdrowotnych jako narzędzie evidence based management w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Powstanie map potrzeb zdrowotnych ma na celu, w dużym uproszczeniu, identyfikację potrzeb zdrowotnych społeczeństwa w poszczególnych obszarach geograficznych i specjalistycznych w celu optymalizacji ich zaspokojenia ze strony państwa. Tym samym mapy staną się narzędziem wywierania wpływu na podmioty lecznicze co do rodzaju i liczby świadczonych usług.

Rozdział drugi, autorstwa Eweliny Nojszewskiej, zwraca uwagę na potrzebę prowadzenia w ochronie zdrowia analiz ekonomicznych zarówno na poziomie makroekonomicznym, jak i mikroekonomicznym, czyli poszczególnych organizacji ochrony zdrowia. Autorka w swoim rozdziale przedstawia różne narzędzia analizy ekonomicznej, które mogą być bardzo przydatne w ochronie zdrowia.

Analiza kolejnego rozdziału, opracowanego przez Krzysztofa Dziedzica, prowadzi z kolei do konkluzji, że kierowanie się wyłącznie czynnikiem ekonomicznym może w podmiotach leczniczych prowadzić do pogorszenia jakości świadczonych usług medycznych, a tymczasem najważniejsze powinno być dobro pacjenta.

Ostatni rozdział części pierwszej, napisany przez Mikołaja Pindelskiego, omawia nowe technologie w ochronie zdrowia. Rozdział wnosi ciekawe spojrzenie na możliwości wykorzystania najnowszych technologii, takich jak wirtualna rzeczywistość czy druk 3D w świadczeniu usług medycznych. Wyzwaniem stają się często strategiczne decyzje co do wykorzystania najnowszych technologii i modyfikacji sposobu obsługi pacjenta.

Część drugą, zatytułowaną Strategiczne wyzwania i operacyjna działalność w podmiotach leczniczych rozpoczyna rozdział autorstwa Mirosława Jarosińskiego, koncentrujący się na strategiach działania podmiotów leczniczych w reakcji na zachodzące wokół nich zmiany, zwłaszcza w sytuacji niepewności. Autor rozdziału przede wszystkim uwrażliwia zarządzających na konieczność analizy makrootoczenia i śledzenia na bieżąco zachodzących w nim ewolucji i rewolucji, aby z wyprzedzeniem dobrać odpowiednie strategie do kierunku zmian.

Następny rozdział, napisany przez Grzegorza Pawlusa i Beatę Pawlus, zawiera omówienie dwóch niestandardowych rozwiązań ze Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie: koncepcję rozszerzenia usług medycznych Oddziału Neonatologii poprzez utworzenie Pododdziału Patologii Noworodka, a także otwarcie Regionalnego Banku Mleka Kobiecego, które są przykładami działań wzmacniających przewagę konkurencyjną szpitala w sektorze położnictwa w Warszawie.

Kolejny rozdział, przygotowany przez Monikę i Pawła Dobskich, skupia się na roli marketingu relacyjnego w kształtowaniu strategii projakościowej w usługach medycznych. Autorzy rozważają zmiany, jakie współcześnie nastąpiły w relacji lekarz - pacjent, i zachęcają do przywrócenia symetryczności tej relacji.

Rozdział ósmy, opracowany przez Wiolettę Mierzejewską, dotyczy sposobów rozwoju podmiotów leczniczych. Autorka skupia się głównie na rozwoju zewnętrznym jako sposobie pozyskiwania zasobów i umiejętności niezbędnych w realizacji nowych zamierzeń strategicznych. Rozdział jest bogato ilustrowany przykładami związków strategicznych w ochronie zdrowia w Polsce.

Z kolei rozdział dziewiąty, autorstwa Sylwestra Gregorczyka i Krzysztofa Ogonowskiego, omawia problemy związane z zarządzaniem zmianą w procesie dostosowania się organizacji do nowych wymagań otoczenia, takich jak zmiana przepisów czy realizacja nowej strategii. Przedstawia sprawdzone w praktyce mechanizmy i narzędzia pozwalające na skuteczne wprowadzanie zmian w organizacji.

Rozdział dziesiąty został przygotowany przez Jacka Grzywacza i dotyczy bankowej obsługi finansowej podmiotu leczniczego. Przedstawia w sposób syntetyczny i kompleksowy warunki racjonalnej obsługi finansowej świadczonej przez banki oraz określa zasady korzystania z usług finansowych w sposób umożliwiający uzyskiwanie wymiernych korzyści.

Ostatni rozdział, napisany przez Jacka Sawickiego, rzuca spojrzenie na kwestie zarządzania prywatną placówką medyczną. Stanowi przegląd różnych zagadnień istotnych w zarządzaniu podmiotem leczniczym z punktu widzenia prywatnego właściciela, m.in. umiejscawiając prywatne placówki w polskich regulacjach prawnych dotyczących świadczenia usług zdrowotnych.

Niniejsza monografia nie obejmuje wszystkich wyzwań, przed którymi współcześnie stają zarządzający organizacjami ochrony zdrowia, a dla tych, które zostały przedstawione, nie prezentuje absolutnie wszystkich możliwych rozwiązań. Mam jednak nadzieję, że jej zawartość będzie choć trochę pomocna w zmaganiu się z trudną rzeczywistością ochrony zdrowia i przygotowaniu na niepewną przyszłość. Życzę zatem wszystkim czytelnikom, aby lektura monografii była nie tylko miła, lecz także praktyczna.

Spis treści

Wstęp

 

CZĘŚĆ I. WYBRANE SYSTEMOWE UWARUNKOWANIA ZARZĄDZANIA PODMIOTAMI LECZNICZYMI

 

Barbara Więckowska

Rozdział 1. Mapy potrzeb zdrowotnych jako narzędzie evidence based management w systemie ochrony zdrowia w Polsce

 

Ewelina Nojszewska

Rozdział 2. Narzędzia analizy ekonomicznej w ochronie zdrowia

 

Krzysztof Dziedzic

Rozdział 3. Wybrane czynniki ryzyka deterioracji jakości klinicznej usług medycznych świadczonych przez podmioty lecznicze w świetle uwarunkowań ekonomiczno-gospodarczych

 

Mikołaj Pindelski

Rozdział 4. Nowe technologie w ochronie zdrowia

 

 

CZĘŚĆ II. STRATEGICZNE WYZWANIA I OPERACYJNA DZIAŁALNOŚĆ W PODMIOTACH LECZNICZYCH

 

Mirosław Jarosiński

Rozdział 5. Strategia działania organizacji ochrony zdrowia w warunkach niepewności

 

Grzegorz Pawlus, Beata Pawlus

Rozdział 6. Rozwiązania dające przewagę konkurencyjną - przykłady ze Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie

 

Monika Dobska, Paweł Dobski

Rozdział 7. Marketing relacyjny jako podstawa kształtowania strategii projakościowej w usługach medycznych

 

Wioletta Mierzejewska

Rozdział 8. Sposoby rozwoju podmiotów leczniczych

 

Sylwester Gregorczyk, Krzysztof Ogonowski

Rozdział 9. Zarządzanie zmianą w organizacji ochrony zdrowia

 

Jacek Grzywacz

Rozdział 10. Bankowa obsługa finansowa podmiotu leczniczego

 

Jacek Sawicki

Rozdział 11. Zarządzanie prywatną placówką medyczną

 

Podyplomowe Studia Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 296

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

 

Ochrona zdrowia w Polsce podlega silnie uwarunkowaniom makroekonomicznym, w tym zwłaszcza społecznym, politycznym i prawnym. Tak działo się zawsze, ale dziś jest to szczególnie widoczne. Monografia Współczesne wyzwania organizacji ochrony zdrowia ukazuje się w momencie przełomowym, gdy w ochronie zdrowia w Polsce dokonywane są daleko idące zmiany systemowe.

Publikacja ma na celu identyfikację wyzwań otwierających się obecnie przed zarządzającymi podmiotami leczniczymi i innymi organizacjami ochrony zdrowia w Polsce oraz próbę przedstawienia propozycji radzenia sobie z tymi wyzwaniami. Monografia składa się z jedenastu rozdziałów omawiających różnego typu wyzwania, przed którymi stoją obecnie lub stają na co dzień zarządzający organizacjami ochrony zdrowia, a całość pracy została podzielona na dwie części.

Część pierwszą, zatytułowaną Wybrane systemowe uwarunkowania zarządzania podmiotami leczniczymi otwiera rozdział autorstwa Barbary Więckowskiej, opisujący mapy potrzeb zdrowotnych jako narzędzie evidence based management w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Powstanie map potrzeb zdrowotnych ma na celu, w dużym uproszczeniu, identyfikację potrzeb zdrowotnych społeczeństwa w poszczególnych obszarach geograficznych i specjalistycznych w celu optymalizacji ich zaspokojenia ze strony państwa. Tym samym mapy staną się narzędziem wywierania wpływu na podmioty lecznicze co do rodzaju i liczby świadczonych usług.

Rozdział drugi, autorstwa Eweliny Nojszewskiej, zwraca uwagę na potrzebę prowadzenia w ochronie zdrowia analiz ekonomicznych zarówno na poziomie makroekonomicznym, jak i mikroekonomicznym, czyli poszczególnych organizacji ochrony zdrowia. Autorka w swoim rozdziale przedstawia różne narzędzia analizy ekonomicznej, które mogą być bardzo przydatne w ochronie zdrowia.

Analiza kolejnego rozdziału, opracowanego przez Krzysztofa Dziedzica, prowadzi z kolei do konkluzji, że kierowanie się wyłącznie czynnikiem ekonomicznym może w podmiotach leczniczych prowadzić do pogorszenia jakości świadczonych usług medycznych, a tymczasem najważniejsze powinno być dobro pacjenta.

Ostatni rozdział części pierwszej, napisany przez Mikołaja Pindelskiego, omawia nowe technologie w ochronie zdrowia. Rozdział wnosi ciekawe spojrzenie na możliwości wykorzystania najnowszych technologii, takich jak wirtualna rzeczywistość czy druk 3D w świadczeniu usług medycznych. Wyzwaniem stają się często strategiczne decyzje co do wykorzystania najnowszych technologii i modyfikacji sposobu obsługi pacjenta.

Część drugą, zatytułowaną Strategiczne wyzwania i operacyjna działalność w podmiotach leczniczych rozpoczyna rozdział autorstwa Mirosława Jarosińskiego, koncentrujący się na strategiach działania podmiotów leczniczych w reakcji na zachodzące wokół nich zmiany, zwłaszcza w sytuacji niepewności. Autor rozdziału przede wszystkim uwrażliwia zarządzających na konieczność analizy makrootoczenia i śledzenia na bieżąco zachodzących w nim ewolucji i rewolucji, aby z wyprzedzeniem dobrać odpowiednie strategie do kierunku zmian.

Następny rozdział, napisany przez Grzegorza Pawlusa i Beatę Pawlus, zawiera omówienie dwóch niestandardowych rozwiązań ze Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie: koncepcję rozszerzenia usług medycznych Oddziału Neonatologii poprzez utworzenie Pododdziału Patologii Noworodka, a także otwarcie Regionalnego Banku Mleka Kobiecego, które są przykładami działań wzmacniających przewagę konkurencyjną szpitala w sektorze położnictwa w Warszawie.

Kolejny rozdział, przygotowany przez Monikę i Pawła Dobskich, skupia się na roli marketingu relacyjnego w kształtowaniu strategii projakościowej w usługach medycznych. Autorzy rozważają zmiany, jakie współcześnie nastąpiły w relacji lekarz - pacjent, i zachęcają do przywrócenia symetryczności tej relacji.

Rozdział ósmy, opracowany przez Wiolettę Mierzejewską, dotyczy sposobów rozwoju podmiotów leczniczych. Autorka skupia się głównie na rozwoju zewnętrznym jako sposobie pozyskiwania zasobów i umiejętności niezbędnych w realizacji nowych zamierzeń strategicznych. Rozdział jest bogato ilustrowany przykładami związków strategicznych w ochronie zdrowia w Polsce.

Z kolei rozdział dziewiąty, autorstwa Sylwestra Gregorczyka i Krzysztofa Ogonowskiego, omawia problemy związane z zarządzaniem zmianą w procesie dostosowania się organizacji do nowych wymagań otoczenia, takich jak zmiana przepisów czy realizacja nowej strategii. Przedstawia sprawdzone w praktyce mechanizmy i narzędzia pozwalające na skuteczne wprowadzanie zmian w organizacji.

Rozdział dziesiąty został przygotowany przez Jacka Grzywacza i dotyczy bankowej obsługi finansowej podmiotu leczniczego. Przedstawia w sposób syntetyczny i kompleksowy warunki racjonalnej obsługi finansowej świadczonej przez banki oraz określa zasady korzystania z usług finansowych w sposób umożliwiający uzyskiwanie wymiernych korzyści.

Ostatni rozdział, napisany przez Jacka Sawickiego, rzuca spojrzenie na kwestie zarządzania prywatną placówką medyczną. Stanowi przegląd różnych zagadnień istotnych w zarządzaniu podmiotem leczniczym z punktu widzenia prywatnego właściciela, m.in. umiejscawiając prywatne placówki w polskich regulacjach prawnych dotyczących świadczenia usług zdrowotnych.

Niniejsza monografia nie obejmuje wszystkich wyzwań, przed którymi współcześnie stają zarządzający organizacjami ochrony zdrowia, a dla tych, które zostały przedstawione, nie prezentuje absolutnie wszystkich możliwych rozwiązań. Mam jednak nadzieję, że jej zawartość będzie choć trochę pomocna w zmaganiu się z trudną rzeczywistością ochrony zdrowia i przygotowaniu na niepewną przyszłość. Życzę zatem wszystkim czytelnikom, aby lektura monografii była nie tylko miła, lecz także praktyczna.

Wstęp

 

CZĘŚĆ I. WYBRANE SYSTEMOWE UWARUNKOWANIA ZARZĄDZANIA PODMIOTAMI LECZNICZYMI

 

Barbara Więckowska

Rozdział 1. Mapy potrzeb zdrowotnych jako narzędzie evidence based management w systemie ochrony zdrowia w Polsce

 

Ewelina Nojszewska

Rozdział 2. Narzędzia analizy ekonomicznej w ochronie zdrowia

 

Krzysztof Dziedzic

Rozdział 3. Wybrane czynniki ryzyka deterioracji jakości klinicznej usług medycznych świadczonych przez podmioty lecznicze w świetle uwarunkowań ekonomiczno-gospodarczych

 

Mikołaj Pindelski

Rozdział 4. Nowe technologie w ochronie zdrowia

 

 

CZĘŚĆ II. STRATEGICZNE WYZWANIA I OPERACYJNA DZIAŁALNOŚĆ W PODMIOTACH LECZNICZYCH

 

Mirosław Jarosiński

Rozdział 5. Strategia działania organizacji ochrony zdrowia w warunkach niepewności

 

Grzegorz Pawlus, Beata Pawlus

Rozdział 6. Rozwiązania dające przewagę konkurencyjną - przykłady ze Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie

 

Monika Dobska, Paweł Dobski

Rozdział 7. Marketing relacyjny jako podstawa kształtowania strategii projakościowej w usługach medycznych

 

Wioletta Mierzejewska

Rozdział 8. Sposoby rozwoju podmiotów leczniczych

 

Sylwester Gregorczyk, Krzysztof Ogonowski

Rozdział 9. Zarządzanie zmianą w organizacji ochrony zdrowia

 

Jacek Grzywacz

Rozdział 10. Bankowa obsługa finansowa podmiotu leczniczego

 

Jacek Sawicki

Rozdział 11. Zarządzanie prywatną placówką medyczną

 

Podyplomowe Studia Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel