Ulubione
  1. Strona główna
  2. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY MIĘDZYNARODOWEJ POLITYKI GOSPODARCZEJ , Wyzwania zrównoważonego rozwoju
Nowość

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY MIĘDZYNARODOWEJ POLITYKI GOSPODARCZEJ , Wyzwania zrównoważonego rozwoju

60,00 zł
54,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 6,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 54,00 zł
Autor: Redakcja naukowa Grażyna Wojtkowska-Łodej
Kod produktu: 978-83-8030--661-5
Cena regularna:
60,00 zł
54,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 6,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 54,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY MIĘDZYNARODOWEJ POLITYKI GOSPODARCZEJ , Wyzwania zrównoważonego rozwoju
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY MIĘDZYNARODOWEJ POLITYKI GOSPODARCZEJ , Wyzwania zrównoważonego rozwoju

[[[separator]]]

Badania zawarte w książce dotyczą istotnych zagadnień międzynarodowej polityki gospodarczej, a mianowicie kwestii zrównoważonego rozwoju i wyzwań z nim związanych. Współczesne problemy w gospodarce światowej i europejskiej, wyraźniej uwidocznione i spotęgowane przez pandemię COVID-19 oraz kryzys energetyczny, uzasadniają potrzebę pogłębionych badań nad zagadnieniami rozwoju ekonomicznego, jednocześnie uwzględniającego kwestie środowiska przyrodniczego i zmian klimatu oraz uwarunkowania i potrzeby społeczne. Przedstawione badania odnoszą się zwłaszcza do ewolucji teoretycznych koncepcji zrównoważonego rozwoju, roli państwa i regulacji w ramach polityki energetyczno-klimatycznej, innowacyjnej, turystycznej, dotyczącej dziedzictwa kulturowego oraz inwestycji i finansów w kształtowaniu rozwoju zrównoważonego. Publikacja składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym Tomasz Dołęgowski ukazuje historyczną ewolucję koncepcji rozwoju gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem idei rozwoju zrównoważonego oraz wizji rozwoju integralnego. Przedstawia podstawowe pojęcia, paradygmat rozwoju zrównoważonego oraz koncepcję rozwoju integralnego. Pokazując współczesne trendy w zakresie filozofii ekonomii, ekonomicznej teorii szczęścia i well-being oraz odnosząc się do najnowszych wydarzeń (pandemia COVID-19, wojna Rosji z Ukrainą, itp.), Autor dzieli się refleksją na temat przyszłego wzrostu, rozwoju i konkurencyjności. Rozważania w drugim rozdziale – autorstwa Grażyny Wojtkowskiej-Łodej – dotyczą analizy i oceny zrównoważonego gospodarowania energią i klimatem w świetle aktualnych unijnych regulacji oraz wyzwań związanych z kryzysem energetycznym i wojną na Ukrainie. Autorka rozważań podejmuje próbę oceny skuteczności dotychczasowych strategii rozwojowych, w szczególności Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ) w świetle doświadczeń funkcjonowania gospodarki unijnej w warunkach dominacji paliw kopalnych i pilnej potrzeby reorientacji ich dostaw z kierunku wschodniego. Analiza zaprezentowana przez Alinę Szypulewską-Porczyńską oraz Edytę Zduńską-Leseux w rozdziale trzecim dotyczy interwencji państwa w gospodarce popandemicznej badanej poprzez pryzmat polityki innowacji i rozwoju zrównoważonego. Analiza koncentruje się na wymiarze czasowym, przestrzennym i strukturalnym, obrazując potrzebę bardziej proaktywnej i skoordynowanej roli państwa. Autorki dokonując analizy unijnej polityki innowacji wskazują na potrzebę bardziej systemowego i zrównoważonego podejścia. W swoim wnioskowaniu wskazują na znaczenie długoterminowego planowania strategicznego, międzynarodowej współpracy oraz sprawiedliwych systemów ekonomicznych w zarządzaniu kryzysami i tworzeniu środowiska sprzyjającego innowacjom. Witold Wiliński w rozdziale czwartym omawia genezę, wyzwania i zagrożenia związane z implementacją obowiązkowego pozafinansowego raportowania przez przedsiębiorstwa (environmental, social, and corporate governance, ESG) w państwach Unii Europejskiej. Omawia przyczyny wprowadzenia jednolitych standardów sprawozdawczości finansowej w spółkach publicznych notowanych w krajach wysoko rozwiniętych, unijne akty prawne wprowadzające obowiązek raportowania, jak również wskazuje na potencjalne zagrożenia, jakie może za sobą nieść wprowadzenie tych rozwiązań dla konkurencyjności gospodarek państw europejskich.

(fragment wstępu)

[[[separator]]]

Wprowadzenie

Rozdział 1
Rozwój zrównoważony i integralny. Geneza i ewolucja koncepcji
dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH

Wstęp

1.1. Pojęcie wzrostu i rozwoju gospodarczego
1.2. Koncepcje rozwoju gospodarczego – ujęcie historyczne
1.2.1. Postrzeganie rozwoju w dziejach myśli ekonomicznej
1.2.2. Rozwój społeczno-gospodarczy a biznes międzynarodowy – wymiar etyczno-historyczny
1.3. Koncepcja rozwoju zrównoważonego
1.3.1. Początki idei rozwoju zrównoważonego
1.3.2. Istota rozwoju zrównoważonego. Milenijne Cele Rozwoju ONZ
1.3.3. Ocena koncepcji rozwoju zrównoważonego
1.4. Koncepcja rozwoju integralnego

Wnioski
Bibliografia

Rozdział 2
Zrównoważone gospodarowanie energią i zmiany klimatu w świetle aktualnych unijnych regulacji i współczesnych wyzwań
dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, prof. SGH

Wstęp

2.1. Priorytety UE i regulacje prawne we wprowadzaniu zrównoważonego gospodarowania energią przyjaznego klimatowi
2.2. Rozwój energetyczny w UE u progu trzeciej dekady XXI wieku – próba oceny
2.3. Kryzys energetyczny i wojna na Ukrainie a zrównoważony rozwój w obszarze energii i klimatu w UE

Wnioski
Bibliografia

Rozdział 3
Rola państwa w polityce innowacji w kontekście rozwoju zrównoważonego. Lekcje z pandemii COVID-19
dr hab. Alina Szypulewska-Porczyńska, prof. SGH, dr Edyta Zduńska-Leseux

Wstęp

3.1. Publiczne interwencje w gospodarkach dotkniętych pandemią
3.2. Trzy wymiary interwencji publicznej
3.3. Ewolucja polityki badawczo-innowacyjnej w Unii Europejskiej

Wnioski
Bibliografia

Rozdział 4
Environmental, social, and corporate governance (ESG) – wyzwania i zagrożenia związane z wprowadzeniem jednolitych zasad pozafinansowego raportowania przez przedsiębiorstwa
dr hab. Witold Wiliński, prof. SGH

Wstęp

4.1. Liberalizacja ustawodawstwa w zakresie przepływu kapitału
4.2. Geneza wprowadzenia jednolitych zasad sprawozdawczości finansowej
4.3. Kluczowe wymagania prawne odnośnie audytora ESG
4.4. Regulacje prawne na rynku Unii Europejskiej
4.5. Zjawisko greenwashingu

Wnioski
Bibliografia

Rozdział 5
Wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju turystyki
dr hab. Ewa Dziedzic, prof. SGH

Wstęp
5.1. Koncepcja zrównoważonego rozwoju a turystyka
5.2. Metoda badawcza i przedmiot badania
5.3. Operacjonalizacja zrównoważonego rozwoju w dokumentach programowych analizowanych organizacji

Wnioski
Bibliografia

Rozdział 6
Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Polsce w kontekście założeń Europejskich Dni Dziedzictwa w 2023 roku
dr Michał Ryszard Koskowski

Wstęp

6.1. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w Polsce – ewolucja podejścia
6.2. Wyzwania i kierunki rozwoju turystyki kulturowej w obiektach zabytkowych w Polsce w świetle dotychczasowych badań autora
6.3. Europejskie Dni Dziedzictwa, „żywe dziedzictwo” i zrównoważony rozwój

Wnioski
Bibliografia

Rozdział 7
Inwestycje odpowiedzialne społecznie a pasywne strategie inwestycyjne
dr Jacek Tomaszewski

Wstęp

7.1. Inwestycje odpowiedzialne społecznie
7.2. Indeksy inwestycji społecznie odpowiedzialnych
7.3. Indeksy ESG na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie (GPW SA)
7.4. Inwestycje odpowiedzialne społecznie a pasywne strategie inwestycyjne

Wnioski
Bibliografia

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2024
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Liczba stron: 141
Format: B5

Wstęp

Badania zawarte w książce dotyczą istotnych zagadnień międzynarodowej polityki gospodarczej, a mianowicie kwestii zrównoważonego rozwoju i wyzwań z nim związanych. Współczesne problemy w gospodarce światowej i europejskiej, wyraźniej uwidocznione i spotęgowane przez pandemię COVID-19 oraz kryzys energetyczny, uzasadniają potrzebę pogłębionych badań nad zagadnieniami rozwoju ekonomicznego, jednocześnie uwzględniającego kwestie środowiska przyrodniczego i zmian klimatu oraz uwarunkowania i potrzeby społeczne. Przedstawione badania odnoszą się zwłaszcza do ewolucji teoretycznych koncepcji zrównoważonego rozwoju, roli państwa i regulacji w ramach polityki energetyczno-klimatycznej, innowacyjnej, turystycznej, dotyczącej dziedzictwa kulturowego oraz inwestycji i finansów w kształtowaniu rozwoju zrównoważonego. Publikacja składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym Tomasz Dołęgowski ukazuje historyczną ewolucję koncepcji rozwoju gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem idei rozwoju zrównoważonego oraz wizji rozwoju integralnego. Przedstawia podstawowe pojęcia, paradygmat rozwoju zrównoważonego oraz koncepcję rozwoju integralnego. Pokazując współczesne trendy w zakresie filozofii ekonomii, ekonomicznej teorii szczęścia i well-being oraz odnosząc się do najnowszych wydarzeń (pandemia COVID-19, wojna Rosji z Ukrainą, itp.), Autor dzieli się refleksją na temat przyszłego wzrostu, rozwoju i konkurencyjności. Rozważania w drugim rozdziale – autorstwa Grażyny Wojtkowskiej-Łodej – dotyczą analizy i oceny zrównoważonego gospodarowania energią i klimatem w świetle aktualnych unijnych regulacji oraz wyzwań związanych z kryzysem energetycznym i wojną na Ukrainie. Autorka rozważań podejmuje próbę oceny skuteczności dotychczasowych strategii rozwojowych, w szczególności Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ) w świetle doświadczeń funkcjonowania gospodarki unijnej w warunkach dominacji paliw kopalnych i pilnej potrzeby reorientacji ich dostaw z kierunku wschodniego. Analiza zaprezentowana przez Alinę Szypulewską-Porczyńską oraz Edytę Zduńską-Leseux w rozdziale trzecim dotyczy interwencji państwa w gospodarce popandemicznej badanej poprzez pryzmat polityki innowacji i rozwoju zrównoważonego. Analiza koncentruje się na wymiarze czasowym, przestrzennym i strukturalnym, obrazując potrzebę bardziej proaktywnej i skoordynowanej roli państwa. Autorki dokonując analizy unijnej polityki innowacji wskazują na potrzebę bardziej systemowego i zrównoważonego podejścia. W swoim wnioskowaniu wskazują na znaczenie długoterminowego planowania strategicznego, międzynarodowej współpracy oraz sprawiedliwych systemów ekonomicznych w zarządzaniu kryzysami i tworzeniu środowiska sprzyjającego innowacjom. Witold Wiliński w rozdziale czwartym omawia genezę, wyzwania i zagrożenia związane z implementacją obowiązkowego pozafinansowego raportowania przez przedsiębiorstwa (environmental, social, and corporate governance, ESG) w państwach Unii Europejskiej. Omawia przyczyny wprowadzenia jednolitych standardów sprawozdawczości finansowej w spółkach publicznych notowanych w krajach wysoko rozwiniętych, unijne akty prawne wprowadzające obowiązek raportowania, jak również wskazuje na potencjalne zagrożenia, jakie może za sobą nieść wprowadzenie tych rozwiązań dla konkurencyjności gospodarek państw europejskich.

(fragment wstępu)

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1
Rozwój zrównoważony i integralny. Geneza i ewolucja koncepcji
dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH

Wstęp

1.1. Pojęcie wzrostu i rozwoju gospodarczego
1.2. Koncepcje rozwoju gospodarczego – ujęcie historyczne
1.2.1. Postrzeganie rozwoju w dziejach myśli ekonomicznej
1.2.2. Rozwój społeczno-gospodarczy a biznes międzynarodowy – wymiar etyczno-historyczny
1.3. Koncepcja rozwoju zrównoważonego
1.3.1. Początki idei rozwoju zrównoważonego
1.3.2. Istota rozwoju zrównoważonego. Milenijne Cele Rozwoju ONZ
1.3.3. Ocena koncepcji rozwoju zrównoważonego
1.4. Koncepcja rozwoju integralnego

Wnioski
Bibliografia

Rozdział 2
Zrównoważone gospodarowanie energią i zmiany klimatu w świetle aktualnych unijnych regulacji i współczesnych wyzwań
dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, prof. SGH

Wstęp

2.1. Priorytety UE i regulacje prawne we wprowadzaniu zrównoważonego gospodarowania energią przyjaznego klimatowi
2.2. Rozwój energetyczny w UE u progu trzeciej dekady XXI wieku – próba oceny
2.3. Kryzys energetyczny i wojna na Ukrainie a zrównoważony rozwój w obszarze energii i klimatu w UE

Wnioski
Bibliografia

Rozdział 3
Rola państwa w polityce innowacji w kontekście rozwoju zrównoważonego. Lekcje z pandemii COVID-19
dr hab. Alina Szypulewska-Porczyńska, prof. SGH, dr Edyta Zduńska-Leseux

Wstęp

3.1. Publiczne interwencje w gospodarkach dotkniętych pandemią
3.2. Trzy wymiary interwencji publicznej
3.3. Ewolucja polityki badawczo-innowacyjnej w Unii Europejskiej

Wnioski
Bibliografia

Rozdział 4
Environmental, social, and corporate governance (ESG) – wyzwania i zagrożenia związane z wprowadzeniem jednolitych zasad pozafinansowego raportowania przez przedsiębiorstwa
dr hab. Witold Wiliński, prof. SGH

Wstęp

4.1. Liberalizacja ustawodawstwa w zakresie przepływu kapitału
4.2. Geneza wprowadzenia jednolitych zasad sprawozdawczości finansowej
4.3. Kluczowe wymagania prawne odnośnie audytora ESG
4.4. Regulacje prawne na rynku Unii Europejskiej
4.5. Zjawisko greenwashingu

Wnioski
Bibliografia

Rozdział 5
Wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju turystyki
dr hab. Ewa Dziedzic, prof. SGH

Wstęp
5.1. Koncepcja zrównoważonego rozwoju a turystyka
5.2. Metoda badawcza i przedmiot badania
5.3. Operacjonalizacja zrównoważonego rozwoju w dokumentach programowych analizowanych organizacji

Wnioski
Bibliografia

Rozdział 6
Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Polsce w kontekście założeń Europejskich Dni Dziedzictwa w 2023 roku
dr Michał Ryszard Koskowski

Wstęp

6.1. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w Polsce – ewolucja podejścia
6.2. Wyzwania i kierunki rozwoju turystyki kulturowej w obiektach zabytkowych w Polsce w świetle dotychczasowych badań autora
6.3. Europejskie Dni Dziedzictwa, „żywe dziedzictwo” i zrównoważony rozwój

Wnioski
Bibliografia

Rozdział 7
Inwestycje odpowiedzialne społecznie a pasywne strategie inwestycyjne
dr Jacek Tomaszewski

Wstęp

7.1. Inwestycje odpowiedzialne społecznie
7.2. Indeksy inwestycji społecznie odpowiedzialnych
7.3. Indeksy ESG na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie (GPW SA)
7.4. Inwestycje odpowiedzialne społecznie a pasywne strategie inwestycyjne

Wnioski
Bibliografia

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2024
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Liczba stron: 141
Format: B5

Badania zawarte w książce dotyczą istotnych zagadnień międzynarodowej polityki gospodarczej, a mianowicie kwestii zrównoważonego rozwoju i wyzwań z nim związanych. Współczesne problemy w gospodarce światowej i europejskiej, wyraźniej uwidocznione i spotęgowane przez pandemię COVID-19 oraz kryzys energetyczny, uzasadniają potrzebę pogłębionych badań nad zagadnieniami rozwoju ekonomicznego, jednocześnie uwzględniającego kwestie środowiska przyrodniczego i zmian klimatu oraz uwarunkowania i potrzeby społeczne. Przedstawione badania odnoszą się zwłaszcza do ewolucji teoretycznych koncepcji zrównoważonego rozwoju, roli państwa i regulacji w ramach polityki energetyczno-klimatycznej, innowacyjnej, turystycznej, dotyczącej dziedzictwa kulturowego oraz inwestycji i finansów w kształtowaniu rozwoju zrównoważonego. Publikacja składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym Tomasz Dołęgowski ukazuje historyczną ewolucję koncepcji rozwoju gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem idei rozwoju zrównoważonego oraz wizji rozwoju integralnego. Przedstawia podstawowe pojęcia, paradygmat rozwoju zrównoważonego oraz koncepcję rozwoju integralnego. Pokazując współczesne trendy w zakresie filozofii ekonomii, ekonomicznej teorii szczęścia i well-being oraz odnosząc się do najnowszych wydarzeń (pandemia COVID-19, wojna Rosji z Ukrainą, itp.), Autor dzieli się refleksją na temat przyszłego wzrostu, rozwoju i konkurencyjności. Rozważania w drugim rozdziale – autorstwa Grażyny Wojtkowskiej-Łodej – dotyczą analizy i oceny zrównoważonego gospodarowania energią i klimatem w świetle aktualnych unijnych regulacji oraz wyzwań związanych z kryzysem energetycznym i wojną na Ukrainie. Autorka rozważań podejmuje próbę oceny skuteczności dotychczasowych strategii rozwojowych, w szczególności Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ) w świetle doświadczeń funkcjonowania gospodarki unijnej w warunkach dominacji paliw kopalnych i pilnej potrzeby reorientacji ich dostaw z kierunku wschodniego. Analiza zaprezentowana przez Alinę Szypulewską-Porczyńską oraz Edytę Zduńską-Leseux w rozdziale trzecim dotyczy interwencji państwa w gospodarce popandemicznej badanej poprzez pryzmat polityki innowacji i rozwoju zrównoważonego. Analiza koncentruje się na wymiarze czasowym, przestrzennym i strukturalnym, obrazując potrzebę bardziej proaktywnej i skoordynowanej roli państwa. Autorki dokonując analizy unijnej polityki innowacji wskazują na potrzebę bardziej systemowego i zrównoważonego podejścia. W swoim wnioskowaniu wskazują na znaczenie długoterminowego planowania strategicznego, międzynarodowej współpracy oraz sprawiedliwych systemów ekonomicznych w zarządzaniu kryzysami i tworzeniu środowiska sprzyjającego innowacjom. Witold Wiliński w rozdziale czwartym omawia genezę, wyzwania i zagrożenia związane z implementacją obowiązkowego pozafinansowego raportowania przez przedsiębiorstwa (environmental, social, and corporate governance, ESG) w państwach Unii Europejskiej. Omawia przyczyny wprowadzenia jednolitych standardów sprawozdawczości finansowej w spółkach publicznych notowanych w krajach wysoko rozwiniętych, unijne akty prawne wprowadzające obowiązek raportowania, jak również wskazuje na potencjalne zagrożenia, jakie może za sobą nieść wprowadzenie tych rozwiązań dla konkurencyjności gospodarek państw europejskich.

(fragment wstępu)

Wprowadzenie

Rozdział 1
Rozwój zrównoważony i integralny. Geneza i ewolucja koncepcji
dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH

Wstęp

1.1. Pojęcie wzrostu i rozwoju gospodarczego
1.2. Koncepcje rozwoju gospodarczego – ujęcie historyczne
1.2.1. Postrzeganie rozwoju w dziejach myśli ekonomicznej
1.2.2. Rozwój społeczno-gospodarczy a biznes międzynarodowy – wymiar etyczno-historyczny
1.3. Koncepcja rozwoju zrównoważonego
1.3.1. Początki idei rozwoju zrównoważonego
1.3.2. Istota rozwoju zrównoważonego. Milenijne Cele Rozwoju ONZ
1.3.3. Ocena koncepcji rozwoju zrównoważonego
1.4. Koncepcja rozwoju integralnego

Wnioski
Bibliografia

Rozdział 2
Zrównoważone gospodarowanie energią i zmiany klimatu w świetle aktualnych unijnych regulacji i współczesnych wyzwań
dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, prof. SGH

Wstęp

2.1. Priorytety UE i regulacje prawne we wprowadzaniu zrównoważonego gospodarowania energią przyjaznego klimatowi
2.2. Rozwój energetyczny w UE u progu trzeciej dekady XXI wieku – próba oceny
2.3. Kryzys energetyczny i wojna na Ukrainie a zrównoważony rozwój w obszarze energii i klimatu w UE

Wnioski
Bibliografia

Rozdział 3
Rola państwa w polityce innowacji w kontekście rozwoju zrównoważonego. Lekcje z pandemii COVID-19
dr hab. Alina Szypulewska-Porczyńska, prof. SGH, dr Edyta Zduńska-Leseux

Wstęp

3.1. Publiczne interwencje w gospodarkach dotkniętych pandemią
3.2. Trzy wymiary interwencji publicznej
3.3. Ewolucja polityki badawczo-innowacyjnej w Unii Europejskiej

Wnioski
Bibliografia

Rozdział 4
Environmental, social, and corporate governance (ESG) – wyzwania i zagrożenia związane z wprowadzeniem jednolitych zasad pozafinansowego raportowania przez przedsiębiorstwa
dr hab. Witold Wiliński, prof. SGH

Wstęp

4.1. Liberalizacja ustawodawstwa w zakresie przepływu kapitału
4.2. Geneza wprowadzenia jednolitych zasad sprawozdawczości finansowej
4.3. Kluczowe wymagania prawne odnośnie audytora ESG
4.4. Regulacje prawne na rynku Unii Europejskiej
4.5. Zjawisko greenwashingu

Wnioski
Bibliografia

Rozdział 5
Wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju turystyki
dr hab. Ewa Dziedzic, prof. SGH

Wstęp
5.1. Koncepcja zrównoważonego rozwoju a turystyka
5.2. Metoda badawcza i przedmiot badania
5.3. Operacjonalizacja zrównoważonego rozwoju w dokumentach programowych analizowanych organizacji

Wnioski
Bibliografia

Rozdział 6
Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Polsce w kontekście założeń Europejskich Dni Dziedzictwa w 2023 roku
dr Michał Ryszard Koskowski

Wstęp

6.1. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w Polsce – ewolucja podejścia
6.2. Wyzwania i kierunki rozwoju turystyki kulturowej w obiektach zabytkowych w Polsce w świetle dotychczasowych badań autora
6.3. Europejskie Dni Dziedzictwa, „żywe dziedzictwo” i zrównoważony rozwój

Wnioski
Bibliografia

Rozdział 7
Inwestycje odpowiedzialne społecznie a pasywne strategie inwestycyjne
dr Jacek Tomaszewski

Wstęp

7.1. Inwestycje odpowiedzialne społecznie
7.2. Indeksy inwestycji społecznie odpowiedzialnych
7.3. Indeksy ESG na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie (GPW SA)
7.4. Inwestycje odpowiedzialne społecznie a pasywne strategie inwestycyjne

Wnioski
Bibliografia

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel