Ulubione
 1. Strona główna
 2. WIEDZA JAKO STRATEGICZNY ZASÓB PRZEDSIĘBIORSTWA Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa

WIEDZA JAKO STRATEGICZNY ZASÓB PRZEDSIĘBIORSTWA Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa

39,90 zł
35,91 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,99 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,91 zł
Autor: Agnieszka Sopińska
Kod produktu: 978-83-7378-562-5
Cena regularna:
39,90 zł
35,91 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,99 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,91 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
WIEDZA JAKO STRATEGICZNY ZASÓB PRZEDSIĘBIORSTWA Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
WIEDZA JAKO STRATEGICZNY ZASÓB PRZEDSIĘBIORSTWA Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
[[[separator]]]

Praca składa się z czterech rozdziałów. Każdy z nich odgrywa określoną rolę w realizacji zadań badawczych, osiągnięciu celu pracy i weryfikacji przyjętych tez.

Rozdział I przedstawia podejście zasobowe w procesie formułowania strategii przedsiębiorstwa na tle innych szkół myślenia strategicznego. Zawiera:

 • przegląd oraz próbę uporządkowania teoretycznych podejść do zagadnienia strategii przedsiębiorstwa i zarządzania strategicznego (w pracy wyraźnie podkreślono ewolucyjność koncepcji zarządzania strategicznego oraz uwypuklono różnice miedzy planowaniem strategicznym i zarządzaniem strategicznym),
 • pogłębioną prezentację najważniejszych szkół myślenia strategicznego (szkoły planistycznej, ewolucyjnej, pozycyjnej oraz zasobowej),
 • szczegółowe omówienie istoty i sposobu formułowania strategii w ujęciu zasobowym,
 • autorską ocenę dorobku każdej ze szkół w kontekście postrzegania zjawiska niepewności,
 • prezentację założeń i cech nowego paradygmatu zarządzania strategicznego.

Rozdział II ukazuje kapitał intelektualny jako szczególną kategorię zasobów przedsiębiorstwa. W rozdziale tym dokonano:

 • przeglądu typologii zasobów przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem kategorii zasobów strategicznych i kompetencji przedsiębiorstwa,
 • omówienia specyfiki wiedzy jako zasobu strategicznego przedsiębiorstwa,
 • prezentacji istoty kapitału intelektualnego, jego genezy, pojęcia i cech,
 • przeglądu koncepcji w zakresie elementów składowych kapitału intelektualnego,
 • przedstawienia własnej kategoryzacji składowych kapitału intelektualnego,
 • omówienia własnego modelu konkurencyjności przedsiębiorstwa w ujęciu dynamicznym,
 • prezentacji własnych poglądów na temat roli kapitału intelektualnego w budowaniu konkurencyjności.

Rozdział III poświecony jest metodom pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Obejmuje:

 • przegląd metod pomiaru kapitału intelektualnego i próby ich systematyzacji,
 • autorską ocenę 22 najczęściej wykorzystywanych metod i narzędzi pomiaru kapitału intelektualnego, z uwzględnieniem zalet i wad każdej z nich,
 • krytyczną ocenę dotychczasowych metod pomiaru kapitału intelektualnego w podziale na metody ilościowe i jakościowe,
 • omówienie możliwości redukcji ograniczeń w pomiarze kapitału intelektualnego.

Ostatnią część pracy stanowi rozdział IV, który zawiera:

 • omówienie wyników badań w zakresie pomiaru kapitału intelektualnego spółek giełdowych notowanych w sposób ciągły na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2002-2006 (w tym badań poziomu i dynamiki zmiany kapitału intelektualnego oraz relacji między kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa a konkurencyjnością wynikową),
 • prezentację modelu pomiaru kapitału intelektualnego, którego autorka pracy jest współtwórcą,
 • weryfikację przydatności powyższego modelu do identyfikacji składowych kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa i tworzenia tzw. profilu intelektualnego danego podmiotu i branży, na podstawie informacji o wybranych spółkach z branży bankowej dla roku 2006, oraz autorskie propozycje modyfikacji modelu w celu zwiększenia wiarygodności uzyskiwanych wyników.

 

[[[separator]]]

Wstęp

 

Rozdział I. Podejście zasobowe w procesie formułowania strategii przedsiębiorstwa

1. Geneza i istota pojęcia strategii przedsiębiorstwa

2. Szkoły myślenia strategicznego .

2.1. Planistyczna szkoła myślenia strategicznego

2.2. Ewolucyjna szkoła myślenia strategicznego

2.3. Pozycyjna szkoła myślenia strategicznego

2.4. Zasobowa szkoła myślenia strategicznego

3. Formułowanie strategii według podejścia zasobowego

4. Ocena dotychczasowych szkół myślenia strategicznego - w poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania strategicznego

 

Rozdział II. Kapitał intelektualny jako szczególna kategoria zasobów przedsiębiorstwa

1. Typologia zasobów przedsiębiorstwa. Pojęcie zasobów strategicznych i kompetencji przedsiębiorstwa

2. Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa

3. Istota kapitału intelektualnego

4. Elementy składowe kapitału intelektualnego

5. Rola kapitału intelektualnego w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa

 

Rozdział III. Metody pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa

1. Przegląd metod pomiaru kapitału intelektualnego

1.1. Metody oparte na kapitalizacji rynkowej (MCM - Market Capitalization Methods)

1.2. Metody oparte na zwrocie z aktywów (ROA - Return on Assets Methods)

1.3. Metody bezpośredniego pomiaru kapitału intelektualnego (DIC - Direct Intellectual Capital Methods)

1.4. Metody kart punktowych (SC - Scorecards Methods)

2. Ocena dotychczasowych metod pomiaru kapitału intelektualnego

 

Rozdział IV. Kapitał intelektualny polskich przedsiębiorstw - wyniki badań

1. Poziom i dynamika zmiany kapitału intelektualnego spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie w latach 2002-2006

2. Kapitał intelektualny a konkurencyjność wynikowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów

Wartościowych (GPW) w Warszawie w latach 2002-2006

3. Model pomiaru kapitału intelektualnego A. Sopińskiej i P. Wachowiaka

4. Weryfikacja modelu pomiaru kapitału intelektualnego na podstawie danych o wybranych spółkach z branży bankowej

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Opis

Wydanie: 2
Rok wydania: 2010
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 232

Wstęp

Praca składa się z czterech rozdziałów. Każdy z nich odgrywa określoną rolę w realizacji zadań badawczych, osiągnięciu celu pracy i weryfikacji przyjętych tez.

Rozdział I przedstawia podejście zasobowe w procesie formułowania strategii przedsiębiorstwa na tle innych szkół myślenia strategicznego. Zawiera:

 • przegląd oraz próbę uporządkowania teoretycznych podejść do zagadnienia strategii przedsiębiorstwa i zarządzania strategicznego (w pracy wyraźnie podkreślono ewolucyjność koncepcji zarządzania strategicznego oraz uwypuklono różnice miedzy planowaniem strategicznym i zarządzaniem strategicznym),
 • pogłębioną prezentację najważniejszych szkół myślenia strategicznego (szkoły planistycznej, ewolucyjnej, pozycyjnej oraz zasobowej),
 • szczegółowe omówienie istoty i sposobu formułowania strategii w ujęciu zasobowym,
 • autorską ocenę dorobku każdej ze szkół w kontekście postrzegania zjawiska niepewności,
 • prezentację założeń i cech nowego paradygmatu zarządzania strategicznego.

Rozdział II ukazuje kapitał intelektualny jako szczególną kategorię zasobów przedsiębiorstwa. W rozdziale tym dokonano:

 • przeglądu typologii zasobów przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem kategorii zasobów strategicznych i kompetencji przedsiębiorstwa,
 • omówienia specyfiki wiedzy jako zasobu strategicznego przedsiębiorstwa,
 • prezentacji istoty kapitału intelektualnego, jego genezy, pojęcia i cech,
 • przeglądu koncepcji w zakresie elementów składowych kapitału intelektualnego,
 • przedstawienia własnej kategoryzacji składowych kapitału intelektualnego,
 • omówienia własnego modelu konkurencyjności przedsiębiorstwa w ujęciu dynamicznym,
 • prezentacji własnych poglądów na temat roli kapitału intelektualnego w budowaniu konkurencyjności.

Rozdział III poświecony jest metodom pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Obejmuje:

 • przegląd metod pomiaru kapitału intelektualnego i próby ich systematyzacji,
 • autorską ocenę 22 najczęściej wykorzystywanych metod i narzędzi pomiaru kapitału intelektualnego, z uwzględnieniem zalet i wad każdej z nich,
 • krytyczną ocenę dotychczasowych metod pomiaru kapitału intelektualnego w podziale na metody ilościowe i jakościowe,
 • omówienie możliwości redukcji ograniczeń w pomiarze kapitału intelektualnego.

Ostatnią część pracy stanowi rozdział IV, który zawiera:

 • omówienie wyników badań w zakresie pomiaru kapitału intelektualnego spółek giełdowych notowanych w sposób ciągły na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2002-2006 (w tym badań poziomu i dynamiki zmiany kapitału intelektualnego oraz relacji między kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa a konkurencyjnością wynikową),
 • prezentację modelu pomiaru kapitału intelektualnego, którego autorka pracy jest współtwórcą,
 • weryfikację przydatności powyższego modelu do identyfikacji składowych kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa i tworzenia tzw. profilu intelektualnego danego podmiotu i branży, na podstawie informacji o wybranych spółkach z branży bankowej dla roku 2006, oraz autorskie propozycje modyfikacji modelu w celu zwiększenia wiarygodności uzyskiwanych wyników.

 

Spis treści

Wstęp

 

Rozdział I. Podejście zasobowe w procesie formułowania strategii przedsiębiorstwa

1. Geneza i istota pojęcia strategii przedsiębiorstwa

2. Szkoły myślenia strategicznego .

2.1. Planistyczna szkoła myślenia strategicznego

2.2. Ewolucyjna szkoła myślenia strategicznego

2.3. Pozycyjna szkoła myślenia strategicznego

2.4. Zasobowa szkoła myślenia strategicznego

3. Formułowanie strategii według podejścia zasobowego

4. Ocena dotychczasowych szkół myślenia strategicznego - w poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania strategicznego

 

Rozdział II. Kapitał intelektualny jako szczególna kategoria zasobów przedsiębiorstwa

1. Typologia zasobów przedsiębiorstwa. Pojęcie zasobów strategicznych i kompetencji przedsiębiorstwa

2. Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa

3. Istota kapitału intelektualnego

4. Elementy składowe kapitału intelektualnego

5. Rola kapitału intelektualnego w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa

 

Rozdział III. Metody pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa

1. Przegląd metod pomiaru kapitału intelektualnego

1.1. Metody oparte na kapitalizacji rynkowej (MCM - Market Capitalization Methods)

1.2. Metody oparte na zwrocie z aktywów (ROA - Return on Assets Methods)

1.3. Metody bezpośredniego pomiaru kapitału intelektualnego (DIC - Direct Intellectual Capital Methods)

1.4. Metody kart punktowych (SC - Scorecards Methods)

2. Ocena dotychczasowych metod pomiaru kapitału intelektualnego

 

Rozdział IV. Kapitał intelektualny polskich przedsiębiorstw - wyniki badań

1. Poziom i dynamika zmiany kapitału intelektualnego spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie w latach 2002-2006

2. Kapitał intelektualny a konkurencyjność wynikowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów

Wartościowych (GPW) w Warszawie w latach 2002-2006

3. Model pomiaru kapitału intelektualnego A. Sopińskiej i P. Wachowiaka

4. Weryfikacja modelu pomiaru kapitału intelektualnego na podstawie danych o wybranych spółkach z branży bankowej

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 2
Rok wydania: 2010
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 232

Praca składa się z czterech rozdziałów. Każdy z nich odgrywa określoną rolę w realizacji zadań badawczych, osiągnięciu celu pracy i weryfikacji przyjętych tez.

Rozdział I przedstawia podejście zasobowe w procesie formułowania strategii przedsiębiorstwa na tle innych szkół myślenia strategicznego. Zawiera:

 • przegląd oraz próbę uporządkowania teoretycznych podejść do zagadnienia strategii przedsiębiorstwa i zarządzania strategicznego (w pracy wyraźnie podkreślono ewolucyjność koncepcji zarządzania strategicznego oraz uwypuklono różnice miedzy planowaniem strategicznym i zarządzaniem strategicznym),
 • pogłębioną prezentację najważniejszych szkół myślenia strategicznego (szkoły planistycznej, ewolucyjnej, pozycyjnej oraz zasobowej),
 • szczegółowe omówienie istoty i sposobu formułowania strategii w ujęciu zasobowym,
 • autorską ocenę dorobku każdej ze szkół w kontekście postrzegania zjawiska niepewności,
 • prezentację założeń i cech nowego paradygmatu zarządzania strategicznego.

Rozdział II ukazuje kapitał intelektualny jako szczególną kategorię zasobów przedsiębiorstwa. W rozdziale tym dokonano:

 • przeglądu typologii zasobów przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem kategorii zasobów strategicznych i kompetencji przedsiębiorstwa,
 • omówienia specyfiki wiedzy jako zasobu strategicznego przedsiębiorstwa,
 • prezentacji istoty kapitału intelektualnego, jego genezy, pojęcia i cech,
 • przeglądu koncepcji w zakresie elementów składowych kapitału intelektualnego,
 • przedstawienia własnej kategoryzacji składowych kapitału intelektualnego,
 • omówienia własnego modelu konkurencyjności przedsiębiorstwa w ujęciu dynamicznym,
 • prezentacji własnych poglądów na temat roli kapitału intelektualnego w budowaniu konkurencyjności.

Rozdział III poświecony jest metodom pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Obejmuje:

 • przegląd metod pomiaru kapitału intelektualnego i próby ich systematyzacji,
 • autorską ocenę 22 najczęściej wykorzystywanych metod i narzędzi pomiaru kapitału intelektualnego, z uwzględnieniem zalet i wad każdej z nich,
 • krytyczną ocenę dotychczasowych metod pomiaru kapitału intelektualnego w podziale na metody ilościowe i jakościowe,
 • omówienie możliwości redukcji ograniczeń w pomiarze kapitału intelektualnego.

Ostatnią część pracy stanowi rozdział IV, który zawiera:

 • omówienie wyników badań w zakresie pomiaru kapitału intelektualnego spółek giełdowych notowanych w sposób ciągły na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2002-2006 (w tym badań poziomu i dynamiki zmiany kapitału intelektualnego oraz relacji między kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa a konkurencyjnością wynikową),
 • prezentację modelu pomiaru kapitału intelektualnego, którego autorka pracy jest współtwórcą,
 • weryfikację przydatności powyższego modelu do identyfikacji składowych kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa i tworzenia tzw. profilu intelektualnego danego podmiotu i branży, na podstawie informacji o wybranych spółkach z branży bankowej dla roku 2006, oraz autorskie propozycje modyfikacji modelu w celu zwiększenia wiarygodności uzyskiwanych wyników.

 

Wstęp

 

Rozdział I. Podejście zasobowe w procesie formułowania strategii przedsiębiorstwa

1. Geneza i istota pojęcia strategii przedsiębiorstwa

2. Szkoły myślenia strategicznego .

2.1. Planistyczna szkoła myślenia strategicznego

2.2. Ewolucyjna szkoła myślenia strategicznego

2.3. Pozycyjna szkoła myślenia strategicznego

2.4. Zasobowa szkoła myślenia strategicznego

3. Formułowanie strategii według podejścia zasobowego

4. Ocena dotychczasowych szkół myślenia strategicznego - w poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania strategicznego

 

Rozdział II. Kapitał intelektualny jako szczególna kategoria zasobów przedsiębiorstwa

1. Typologia zasobów przedsiębiorstwa. Pojęcie zasobów strategicznych i kompetencji przedsiębiorstwa

2. Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa

3. Istota kapitału intelektualnego

4. Elementy składowe kapitału intelektualnego

5. Rola kapitału intelektualnego w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa

 

Rozdział III. Metody pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa

1. Przegląd metod pomiaru kapitału intelektualnego

1.1. Metody oparte na kapitalizacji rynkowej (MCM - Market Capitalization Methods)

1.2. Metody oparte na zwrocie z aktywów (ROA - Return on Assets Methods)

1.3. Metody bezpośredniego pomiaru kapitału intelektualnego (DIC - Direct Intellectual Capital Methods)

1.4. Metody kart punktowych (SC - Scorecards Methods)

2. Ocena dotychczasowych metod pomiaru kapitału intelektualnego

 

Rozdział IV. Kapitał intelektualny polskich przedsiębiorstw - wyniki badań

1. Poziom i dynamika zmiany kapitału intelektualnego spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie w latach 2002-2006

2. Kapitał intelektualny a konkurencyjność wynikowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów

Wartościowych (GPW) w Warszawie w latach 2002-2006

3. Model pomiaru kapitału intelektualnego A. Sopińskiej i P. Wachowiaka

4. Weryfikacja modelu pomiaru kapitału intelektualnego na podstawie danych o wybranych spółkach z branży bankowej

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel