Ulubione
  1. Strona główna
  2. WDOWIEŃSTWO W STARSZYM WIEKU O sytuacji finansowej wdów w Polsce

WDOWIEŃSTWO W STARSZYM WIEKU O sytuacji finansowej wdów w Polsce

39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Autor: Sylwia Timoszuk
Kod produktu: 978-83-8030-487-1
Cena regularna:
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
WDOWIEŃSTWO W STARSZYM WIEKU O sytuacji finansowej wdów w Polsce
WDOWIEŃSTWO W STARSZYM WIEKU O sytuacji finansowej wdów w Polsce

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie: 

https://www.ibuk.pl

 

[[[separator]]]

Współcześnie w populacjach państw rozwiniętych wdowieństwo dotyczy wielu osób. Wśród nich najliczniejszą grupą są wdowy w starszym wieku, co jest efektem zwiększającej się oczekiwanej długości życia, której towarzyszy zjawisko nadumieralności mężczyzn. Śmierć współmałżonka i następujący po nim okres wdowieństwa jest zatem w głównej mierze doświadczeniem starszych kobiet. Warto przy tym zaznaczyć, że choć owdowienie nie musi oznaczać kryzysu życiowego, to badania wykazują, że jest ono jednym z najtrudniejszych zdarzeń w życiu człowieka. Szwedzki projekt, obejmujący osoby, które przeżyły śmierć małżonka, dziecka albo obojga, wykazał, że osoby badane wymieniały owdowienie jako jedno z trzech najbardziej traumatycznych doświadczeń w ich życiu.

Temat sytuacji finansowej we wdowieństwie jest szczególnie ważny w odniesieniu do starszych wdów i to właśnie temu zagadnieniu w kontekście Polski poświęcono niniejszą pracę. Za osobę starszą przyjęto osobę w wieku 65 lat i więcej. Ze względu na specyfikę danych wykorzystanych w analizie ilościowej (omówionych szczegółowo w rozdziale 2), przeprowadzone badanie objęło grupę osób między 65. a 79. rokiem życia.

Za obraniem wskazanego wyżej tematu badawczego przemawiało kilka przesłanek. Pierwszym powodem była skala wdowieństwa i fakt, że stan wdowi dotyczy przede wszystkim kobiet w starszym wieku. W 2011 r. osoby owdowiałe stanowiły prawie 10% populacji. W liczbach absolutnych były to ponad 3 mln ludzi, przy czym większość z nich - prawie 2 mln - stanowiły kobiety w wieku 65 lat i więcej. Oznacza to, że blisko 6% ludności Polski to starsze wdowy.

(fragment wstępu)

[[[separator]]]

PRZEDMOWA

PODZIĘKOWANIA

 

Rozdział 1

WDOWIEŃSTWO A SYTUACJA MATERIALNA STARSZYCH KOBIET

1.1. Wielowymiarowość doświadczania wdowieństwa

Adaptacja społeczna wdowy

Depresja

Jakość życia w kontekście wdowieństwa

Stan zdrowia

Umieralność

1.2. Wdowieństwo a sytuacja finansowa

Różna sytuacja materialna wdów i wdowców

Odmienna sytuacja materialna wdów i mężatek

Próba wskazania źródeł zmiany sytuacji materialnej po owdowieniu

Trudności w poprawie sytuacji finansowej przez starsze wdowy

1.3. Osoby owdowiałe w populacji Polski

Grupa osób owdowiałych w populacji Polski

Struktura subpopulacji osób owdowiałych według płci i wieku

1.4. Sytuacja finansowa starszych kobiet w Polsce

Mierniki obiektywne: źródła i poziom dochodów osób starszych a płeć

Mierniki obiektywne: wysokość dochodu względem poziomu wydatków

Wydatki gospodarstw domowych osób starszych: rodzaje i struktura

Subiektywne miary sytuacji finansowej

Miary obiektywne a miary subiektywne: o różnicach w ocenie sytuacji finansowej

1.5. Cel i adresaci renty rodzinnej: problem selekcji?

1.6. Podsumowanie

 

Rozdział 2

METODYKA BADANIA

2.1. Podejście badawcze

2.2. Badanie ilościowe

Konstrukcja modeli

Próba

2.3. Badanie jakościowe

Dobór i charakterystyka próby

Metoda badania oraz analiza materiału jakościowego

 

Rozdział 3

SYTUACJA MATERIALNA STARSZYCH WDÓW W POLSCE

3.1. Wdowy i mężatki - stan cywilny i renta rodzinna a sytuacja finansowa kobiety w starszym wieku

3.2. Dobra versus zła sytuacja finansowa - starsze wdowy o swojej sytuacji materialnej

3.3. Priorytety wydatkowe w wypowiedziach starszych wdów

3.4. Wydatki problematyczne i obszary deprywacji materialnej

3.5. Podsumowanie

 

Rozdział 4

WYDATKI STARSZYCH WDÓW: DZIAŁANIA I SPOSOBY GOSPODAROWANIA

4.1. Redukowanie

4.2. Unikanie

4.3. Eliminowanie

4.4. Działania komplementarne oraz uzyskiwanie wsparcia przez starsze wdowy

4.5. Podsumowanie

 

Rozdział 5

ZAKOŃCZENIE

5.1. Podsumowanie najważniejszych wyników

5.2. Dyskusja

Renta wdowia a polepszenie sytuacji życiowej wdów

Wsparcie instytucji publicznych a sposoby gospodarowania względem priorytetu wydatku

Unikanie, redukowanie i eliminowanie - czy wystarczą?

Propozycje wybranych usług społecznych

Ograniczenia badania

Dalsze badania nad wdowieństwem

 

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Załączniki

Załącznik 1. Metoda oszacowania liczby osób owdowiałych w Polsce w latach 2002-2017

Załącznik 2. Zestawienie aktów prawnych regulujących podstawowe świadczenia na rzecz ochrony rodziny w ramach ubezpieczeń społecznych

Załącznik 3. Charakterystyka próby w badaniu jakościowym

Załącznik 4. List intencyjny użyty w rekrutacji osób do badania jakościowego

Załącznik 5. Kwestionariusz rekrutacyjny do badania jakościowego

Załącznik 6. Scenariusz wywiadu (obszary tematyczne)

Załącznik 7. Pełne tabele z wynikami regresji logistycznej

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Liczba stron: 187
Format: B5

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie: 

https://www.ibuk.pl

 

Wstęp

Współcześnie w populacjach państw rozwiniętych wdowieństwo dotyczy wielu osób. Wśród nich najliczniejszą grupą są wdowy w starszym wieku, co jest efektem zwiększającej się oczekiwanej długości życia, której towarzyszy zjawisko nadumieralności mężczyzn. Śmierć współmałżonka i następujący po nim okres wdowieństwa jest zatem w głównej mierze doświadczeniem starszych kobiet. Warto przy tym zaznaczyć, że choć owdowienie nie musi oznaczać kryzysu życiowego, to badania wykazują, że jest ono jednym z najtrudniejszych zdarzeń w życiu człowieka. Szwedzki projekt, obejmujący osoby, które przeżyły śmierć małżonka, dziecka albo obojga, wykazał, że osoby badane wymieniały owdowienie jako jedno z trzech najbardziej traumatycznych doświadczeń w ich życiu.

Temat sytuacji finansowej we wdowieństwie jest szczególnie ważny w odniesieniu do starszych wdów i to właśnie temu zagadnieniu w kontekście Polski poświęcono niniejszą pracę. Za osobę starszą przyjęto osobę w wieku 65 lat i więcej. Ze względu na specyfikę danych wykorzystanych w analizie ilościowej (omówionych szczegółowo w rozdziale 2), przeprowadzone badanie objęło grupę osób między 65. a 79. rokiem życia.

Za obraniem wskazanego wyżej tematu badawczego przemawiało kilka przesłanek. Pierwszym powodem była skala wdowieństwa i fakt, że stan wdowi dotyczy przede wszystkim kobiet w starszym wieku. W 2011 r. osoby owdowiałe stanowiły prawie 10% populacji. W liczbach absolutnych były to ponad 3 mln ludzi, przy czym większość z nich - prawie 2 mln - stanowiły kobiety w wieku 65 lat i więcej. Oznacza to, że blisko 6% ludności Polski to starsze wdowy.

(fragment wstępu)

Spis treści

PRZEDMOWA

PODZIĘKOWANIA

 

Rozdział 1

WDOWIEŃSTWO A SYTUACJA MATERIALNA STARSZYCH KOBIET

1.1. Wielowymiarowość doświadczania wdowieństwa

Adaptacja społeczna wdowy

Depresja

Jakość życia w kontekście wdowieństwa

Stan zdrowia

Umieralność

1.2. Wdowieństwo a sytuacja finansowa

Różna sytuacja materialna wdów i wdowców

Odmienna sytuacja materialna wdów i mężatek

Próba wskazania źródeł zmiany sytuacji materialnej po owdowieniu

Trudności w poprawie sytuacji finansowej przez starsze wdowy

1.3. Osoby owdowiałe w populacji Polski

Grupa osób owdowiałych w populacji Polski

Struktura subpopulacji osób owdowiałych według płci i wieku

1.4. Sytuacja finansowa starszych kobiet w Polsce

Mierniki obiektywne: źródła i poziom dochodów osób starszych a płeć

Mierniki obiektywne: wysokość dochodu względem poziomu wydatków

Wydatki gospodarstw domowych osób starszych: rodzaje i struktura

Subiektywne miary sytuacji finansowej

Miary obiektywne a miary subiektywne: o różnicach w ocenie sytuacji finansowej

1.5. Cel i adresaci renty rodzinnej: problem selekcji?

1.6. Podsumowanie

 

Rozdział 2

METODYKA BADANIA

2.1. Podejście badawcze

2.2. Badanie ilościowe

Konstrukcja modeli

Próba

2.3. Badanie jakościowe

Dobór i charakterystyka próby

Metoda badania oraz analiza materiału jakościowego

 

Rozdział 3

SYTUACJA MATERIALNA STARSZYCH WDÓW W POLSCE

3.1. Wdowy i mężatki - stan cywilny i renta rodzinna a sytuacja finansowa kobiety w starszym wieku

3.2. Dobra versus zła sytuacja finansowa - starsze wdowy o swojej sytuacji materialnej

3.3. Priorytety wydatkowe w wypowiedziach starszych wdów

3.4. Wydatki problematyczne i obszary deprywacji materialnej

3.5. Podsumowanie

 

Rozdział 4

WYDATKI STARSZYCH WDÓW: DZIAŁANIA I SPOSOBY GOSPODAROWANIA

4.1. Redukowanie

4.2. Unikanie

4.3. Eliminowanie

4.4. Działania komplementarne oraz uzyskiwanie wsparcia przez starsze wdowy

4.5. Podsumowanie

 

Rozdział 5

ZAKOŃCZENIE

5.1. Podsumowanie najważniejszych wyników

5.2. Dyskusja

Renta wdowia a polepszenie sytuacji życiowej wdów

Wsparcie instytucji publicznych a sposoby gospodarowania względem priorytetu wydatku

Unikanie, redukowanie i eliminowanie - czy wystarczą?

Propozycje wybranych usług społecznych

Ograniczenia badania

Dalsze badania nad wdowieństwem

 

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Załączniki

Załącznik 1. Metoda oszacowania liczby osób owdowiałych w Polsce w latach 2002-2017

Załącznik 2. Zestawienie aktów prawnych regulujących podstawowe świadczenia na rzecz ochrony rodziny w ramach ubezpieczeń społecznych

Załącznik 3. Charakterystyka próby w badaniu jakościowym

Załącznik 4. List intencyjny użyty w rekrutacji osób do badania jakościowego

Załącznik 5. Kwestionariusz rekrutacyjny do badania jakościowego

Załącznik 6. Scenariusz wywiadu (obszary tematyczne)

Załącznik 7. Pełne tabele z wynikami regresji logistycznej

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Liczba stron: 187
Format: B5

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie: 

https://www.ibuk.pl

 

Współcześnie w populacjach państw rozwiniętych wdowieństwo dotyczy wielu osób. Wśród nich najliczniejszą grupą są wdowy w starszym wieku, co jest efektem zwiększającej się oczekiwanej długości życia, której towarzyszy zjawisko nadumieralności mężczyzn. Śmierć współmałżonka i następujący po nim okres wdowieństwa jest zatem w głównej mierze doświadczeniem starszych kobiet. Warto przy tym zaznaczyć, że choć owdowienie nie musi oznaczać kryzysu życiowego, to badania wykazują, że jest ono jednym z najtrudniejszych zdarzeń w życiu człowieka. Szwedzki projekt, obejmujący osoby, które przeżyły śmierć małżonka, dziecka albo obojga, wykazał, że osoby badane wymieniały owdowienie jako jedno z trzech najbardziej traumatycznych doświadczeń w ich życiu.

Temat sytuacji finansowej we wdowieństwie jest szczególnie ważny w odniesieniu do starszych wdów i to właśnie temu zagadnieniu w kontekście Polski poświęcono niniejszą pracę. Za osobę starszą przyjęto osobę w wieku 65 lat i więcej. Ze względu na specyfikę danych wykorzystanych w analizie ilościowej (omówionych szczegółowo w rozdziale 2), przeprowadzone badanie objęło grupę osób między 65. a 79. rokiem życia.

Za obraniem wskazanego wyżej tematu badawczego przemawiało kilka przesłanek. Pierwszym powodem była skala wdowieństwa i fakt, że stan wdowi dotyczy przede wszystkim kobiet w starszym wieku. W 2011 r. osoby owdowiałe stanowiły prawie 10% populacji. W liczbach absolutnych były to ponad 3 mln ludzi, przy czym większość z nich - prawie 2 mln - stanowiły kobiety w wieku 65 lat i więcej. Oznacza to, że blisko 6% ludności Polski to starsze wdowy.

(fragment wstępu)

PRZEDMOWA

PODZIĘKOWANIA

 

Rozdział 1

WDOWIEŃSTWO A SYTUACJA MATERIALNA STARSZYCH KOBIET

1.1. Wielowymiarowość doświadczania wdowieństwa

Adaptacja społeczna wdowy

Depresja

Jakość życia w kontekście wdowieństwa

Stan zdrowia

Umieralność

1.2. Wdowieństwo a sytuacja finansowa

Różna sytuacja materialna wdów i wdowców

Odmienna sytuacja materialna wdów i mężatek

Próba wskazania źródeł zmiany sytuacji materialnej po owdowieniu

Trudności w poprawie sytuacji finansowej przez starsze wdowy

1.3. Osoby owdowiałe w populacji Polski

Grupa osób owdowiałych w populacji Polski

Struktura subpopulacji osób owdowiałych według płci i wieku

1.4. Sytuacja finansowa starszych kobiet w Polsce

Mierniki obiektywne: źródła i poziom dochodów osób starszych a płeć

Mierniki obiektywne: wysokość dochodu względem poziomu wydatków

Wydatki gospodarstw domowych osób starszych: rodzaje i struktura

Subiektywne miary sytuacji finansowej

Miary obiektywne a miary subiektywne: o różnicach w ocenie sytuacji finansowej

1.5. Cel i adresaci renty rodzinnej: problem selekcji?

1.6. Podsumowanie

 

Rozdział 2

METODYKA BADANIA

2.1. Podejście badawcze

2.2. Badanie ilościowe

Konstrukcja modeli

Próba

2.3. Badanie jakościowe

Dobór i charakterystyka próby

Metoda badania oraz analiza materiału jakościowego

 

Rozdział 3

SYTUACJA MATERIALNA STARSZYCH WDÓW W POLSCE

3.1. Wdowy i mężatki - stan cywilny i renta rodzinna a sytuacja finansowa kobiety w starszym wieku

3.2. Dobra versus zła sytuacja finansowa - starsze wdowy o swojej sytuacji materialnej

3.3. Priorytety wydatkowe w wypowiedziach starszych wdów

3.4. Wydatki problematyczne i obszary deprywacji materialnej

3.5. Podsumowanie

 

Rozdział 4

WYDATKI STARSZYCH WDÓW: DZIAŁANIA I SPOSOBY GOSPODAROWANIA

4.1. Redukowanie

4.2. Unikanie

4.3. Eliminowanie

4.4. Działania komplementarne oraz uzyskiwanie wsparcia przez starsze wdowy

4.5. Podsumowanie

 

Rozdział 5

ZAKOŃCZENIE

5.1. Podsumowanie najważniejszych wyników

5.2. Dyskusja

Renta wdowia a polepszenie sytuacji życiowej wdów

Wsparcie instytucji publicznych a sposoby gospodarowania względem priorytetu wydatku

Unikanie, redukowanie i eliminowanie - czy wystarczą?

Propozycje wybranych usług społecznych

Ograniczenia badania

Dalsze badania nad wdowieństwem

 

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Załączniki

Załącznik 1. Metoda oszacowania liczby osób owdowiałych w Polsce w latach 2002-2017

Załącznik 2. Zestawienie aktów prawnych regulujących podstawowe świadczenia na rzecz ochrony rodziny w ramach ubezpieczeń społecznych

Załącznik 3. Charakterystyka próby w badaniu jakościowym

Załącznik 4. List intencyjny użyty w rekrutacji osób do badania jakościowego

Załącznik 5. Kwestionariusz rekrutacyjny do badania jakościowego

Załącznik 6. Scenariusz wywiadu (obszary tematyczne)

Załącznik 7. Pełne tabele z wynikami regresji logistycznej

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel