Ulubione
  1. Strona główna
  2. UMOWY GOSPODARCZE Zagadnienia wybrane

UMOWY GOSPODARCZE Zagadnienia wybrane

105,00 zł
70,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 33 % ( 35,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 70,00 zł
Autor: red. Jerzy Gospodarek
Kod produktu: 978-83-7378-543-4
Cena regularna:
105,00 zł
70,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 33 % ( 35,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 70,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
UMOWY GOSPODARCZE Zagadnienia wybrane
UMOWY GOSPODARCZE Zagadnienia wybrane
[[[separator]]]

Monografia jest rezultatem współdziałania pracowników Katedr Prawa publicznych uczelni ekonomicznych ( Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Akademii Ekonomicznej w Katowicach) oraz współpracujących z nimi Katedr Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Szczecińskiego, a także Katedry Prawa Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Rezultat ten nie byłby możliwy do osiągnięcia bez Internetu, bo to za jego pośrednictwem nastąpiło uzgodnienie tematyki poszczególnych opracowań, zasad ich przygotowania przez Autorów, przesłanie do redaktora naukowego publikacji, jak też późniejsze niełatwe i dosyć długie w niektórych przypadkach uzgodnienia z poszczególnymi Autorami, zmierzające do koniecznego ujednolicenia w niezbędnym zakresie tak formy, jak i - w możliwym do osiągnięcia stopniu - treści opracowań składających się na tę publikację.

Poszczególne opracowania stanowią wyraz zainteresowań naukowych ich Autorów problematyką prawa gospodarczego. Właśnie umowy gospodarcze, tradycyjnie nazywane mianem umów handlowych, są podstawą wymiany dóbr i usług w obrocie gospodarczym. W konsekwencji stanowią one jeden z centralnych punktów pracy naukowej i dydaktycznej prowadzonej nie tylko przez katedry prawa prywatnego wymienionych uczelni, ale również katedry prawa publicznego. Dzięki temu opracowania tworzące tę publikację przedstawiają różne punkty widzenia problematyki umów gospodarczych ( handlowych). Samo pojęcie umów handlowych i jego przydatność legislacyjna jest przedmiotem pogłębionych analiz w pierwszych dwóch rozdziałach tej monografii. Bardzo zróżnicowane są także typy umów objęte analizami w dziewięciu częściach publikacji, jak też stopień szczegółowości rozważań poszczególnych Autorów. Przy tym większość opracowań dotyczy zagadnień do tej pory pomijanych w badaniach nad problematyką umów gospodarczych bądź tylko sygnalizowanych. Ograniczona objętość tej publikacji uniemożliwiła wyczerpanie tematów opracowań składających się na nią. Nie do uniknięcia było również pominięcie w niej wielu podstawowych typów umów gospodarczych, w tym nawet o tak fundamentalnym znaczeniu, jak umowa sprzedaży, świetnie zresztą od dawna zanalizowana literaturze przedmiotu. Znalazło to wyraz w podtytule tego poświęconego umowom gospodarczym dzieła o charakterze monograficznym, które z konieczności musi zawierać zagadnienia wybrane.

Od strony formalnej publikacja zawiera pewne świadome powtórzenia w poszczególnych rozdziałach w zakresie powoływania tych samych źródeł, co nastąpiło dla większej przejrzystości rozważań. Trzeba też podkreślić, że oprócz skrótów ujętych w podanym na początku wykazie, w większości rozdziałów zostały zastosowane dodatkowe skróty występujące tylko w danym rozdziale.

Monografia zawiera wiele pogłębionych analiz prawnych i nowatorskich ustaleń, które powinny okazać się przydatne w pracach legislacyjnych nad zagadnieniami umów gospodarczych ( handlowych), jak też stanowić źródło wielu informacji i argumentów dla praktyków i prawników zajmujących się prawem gospodarczym, a być może również dla ambitnych studentów piszących prace dyplomowe lub referaty z zakresu niełatwej przecież problematyki umów gospodarczych.

Monografia uwzględnia stan prawny z początku stycznia 2010 r., z niewielką późniejszą aktualizacją na lipiec 2010 r.

[[[separator]]]

Wykaz skrótów

 

Wstęp

 

Wprowadzenie do 2. wydania

 

CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE UMÓW GOSPODARCZYCH (HANDLOWYCH)

Rozdział 1. Uwagi na temat pojęcia umowy handlowej - Bogusława Gnela

Rozdział 2. Umowy handlowe jako zagadnienie legislacyjne w prawach państw obcych - Andrzej Całus

Rozdział 3. Umowy adhezyjne - elektroniczne wzorce umowne - Ambroży Mituś

Rozdział 4. Umowy realne w obrocie gospodarczym - Aneta Kaźmierczyk

 

CZĘŚĆ II. UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

Rozdział 1. Umowa o dzieło na tle umów dotyczących usług - uwagi de lege ferenda - Ryszard Szostak

Rozdział 2. Tryb zawarcia umowy przewozu przez przewoźnika sukcesywnego w międzynarodowym transporcie drogowym towarów - Aneta Mendrek

Rozdział 3. Treść umownego stosunku prawnego pomiędzy emitentem instrumentów finansowych a autoryzowanym doradcą NewConnect oraz zakres ich odpowiedzialności w świetle regulaminu NewConnect - Tomasz M. Szczurowski

Rozdział 4. Umowy o doradztwo prawno -finansowe w fazie przygotowawczej łączenia się spółek kapitałowych - Dorota Benduch

 

CZĘŚĆ III. UMOWY W TURYSTYCE I REKREACJI

Rozdział 1. Pojęcie umowy o imprezę turystyczną - Piotr Cybula

Rozdział 2. Charakter prawny umowy o pobyt rekreacyjny w uzdrowisku - Jerzy Gospodarek

 

CZĘŚĆ IV. UMOWY W PROCESIE INWESTYCYJNYM

Rozdział 1. Kryteria określenia umowy o roboty budowlane jako odrębnego typu umowy nazwanej - Urszula Walasek-Walczak

Rozdział 2. Umowa o generalną realizację inwestycji - przyczynek do dyskusji 205 - Wojciech Wyrzykowski

Rozdział 3. Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych - wybrane problemy - Ewa Zielińska

Rozdział 4. O potrzebie prokonsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej - Michał Łuc

 

CZĘŚĆ V. UMOWY W ENERGETYCE

Rozdział 1. Wybrane aspekty publicznoprawnej reglamentacji umów zawieranych na rynku energii elektrycznej - Filip Grzegorczyk

Rozdział 2. Umowy zawierane na gruncie prawa energetycznego - wybrane zagadnienia cywilnoprawne - Magdalena Małecka-Łyszczek

 

CZĘŚĆ VI. UMOWY O POŚREDNICTWO GOSPODARCZE

Rozdział 1. Zastępstwo pośrednie wobec własności w umowie komisu - Jan Lic

Rozdział 2. Prowizja jako essentialia negotii umowy agencyjnej - Tomasz Gaweł

Rozdział 3. Umowy w obsłudze celnej towarów - Wiesław Czyżowicz, Ewa Gwardzińska

Rozdział 4. Konstrukcja cywilnoprawna umów dystrybucyjnych - Jan Lic

 

CZĘŚĆ VII. UBEZPIECZENIA W OBROCIE GOSPODARCZYM

Rozdział 1. Umowy w ubezpieczeniach - Wiesław Czyżowicz, Jarosław Wierzbicki

Rozdział 2. Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej - Aldona Piotrowska

 

CZĘŚĆ VIII. UMOWY O ZARZĄDZANIE

Rozdział 1. Instytucja trustu w prawie polskim - Michał Stępień

Rozdział 2. Umowa przewidująca zarządzanie spółką zależną - Piotr Pinior

Rozdział 3. Zmiana sposobu zarządu nieruchomością wspólną a wypowiedzenie umowy o zarządzanie - Iwona Szymczak

 

CZĘŚĆ IX. UMOWY W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

Rozdział 1. Charakter prawny układu w postępowaniu upadłościowym - Michał Kuźnik

Rozdział 2. Kilka uwag o umowach gospodarczych w kontekście skutków ogłoszenia upadłości - Jerzy Sawiłow

Rozdział 3. Przewłaszczenie na zabezpieczenie w świetle prawa upadłościowego i naprawczego - Aleksandra Lubicz-Posochowska

 

CZĘŚĆ X. INNE UMOWY GOSPODARCZE

Rozdział 1. Umowy licencyjne w prawie własności intelektualnej - Janusz Koczanowski

Rozdział 2. Umowy w obrocie dewizowym - Józef Jan Skoczylas

Rozdział 3. Umowa dzierżawy gruntów rolnych - Andrzej Oryński

Rozdział 4. Umowy zawierane z konsumentem. Słabsza i silniejsza strona umowy. Analiza problemu na podstawie umowy kredytu bankowego - Magdalena Frańczuk

 

CZĘŚĆ XI. ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI W UMOWACH GOSPODARCZYCH

Rozdział 1. Zadatek w umowach gospodarczych - charakterystyka i podstawowe problemy - Joanna Dominowska

Rozdział 2. Umowne kształtowanie pozaegzekucyjnych sposobów zaspokojenia zastawnika na przykładzie zastawu rejestrowego na udziale w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Marcin Krysa

Rozdział 3. Charakter prawny umowy przelewu wierzytelności na zabezpieczenie spłaty należności banku - Ewa Janik

Opis

Wydanie: 2 rozszerzone i uaktualnione
Rok wydania: 2010
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Format: B5
Liczba stron: 551

Wstęp

Monografia jest rezultatem współdziałania pracowników Katedr Prawa publicznych uczelni ekonomicznych ( Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Akademii Ekonomicznej w Katowicach) oraz współpracujących z nimi Katedr Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Szczecińskiego, a także Katedry Prawa Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Rezultat ten nie byłby możliwy do osiągnięcia bez Internetu, bo to za jego pośrednictwem nastąpiło uzgodnienie tematyki poszczególnych opracowań, zasad ich przygotowania przez Autorów, przesłanie do redaktora naukowego publikacji, jak też późniejsze niełatwe i dosyć długie w niektórych przypadkach uzgodnienia z poszczególnymi Autorami, zmierzające do koniecznego ujednolicenia w niezbędnym zakresie tak formy, jak i - w możliwym do osiągnięcia stopniu - treści opracowań składających się na tę publikację.

Poszczególne opracowania stanowią wyraz zainteresowań naukowych ich Autorów problematyką prawa gospodarczego. Właśnie umowy gospodarcze, tradycyjnie nazywane mianem umów handlowych, są podstawą wymiany dóbr i usług w obrocie gospodarczym. W konsekwencji stanowią one jeden z centralnych punktów pracy naukowej i dydaktycznej prowadzonej nie tylko przez katedry prawa prywatnego wymienionych uczelni, ale również katedry prawa publicznego. Dzięki temu opracowania tworzące tę publikację przedstawiają różne punkty widzenia problematyki umów gospodarczych ( handlowych). Samo pojęcie umów handlowych i jego przydatność legislacyjna jest przedmiotem pogłębionych analiz w pierwszych dwóch rozdziałach tej monografii. Bardzo zróżnicowane są także typy umów objęte analizami w dziewięciu częściach publikacji, jak też stopień szczegółowości rozważań poszczególnych Autorów. Przy tym większość opracowań dotyczy zagadnień do tej pory pomijanych w badaniach nad problematyką umów gospodarczych bądź tylko sygnalizowanych. Ograniczona objętość tej publikacji uniemożliwiła wyczerpanie tematów opracowań składających się na nią. Nie do uniknięcia było również pominięcie w niej wielu podstawowych typów umów gospodarczych, w tym nawet o tak fundamentalnym znaczeniu, jak umowa sprzedaży, świetnie zresztą od dawna zanalizowana literaturze przedmiotu. Znalazło to wyraz w podtytule tego poświęconego umowom gospodarczym dzieła o charakterze monograficznym, które z konieczności musi zawierać zagadnienia wybrane.

Od strony formalnej publikacja zawiera pewne świadome powtórzenia w poszczególnych rozdziałach w zakresie powoływania tych samych źródeł, co nastąpiło dla większej przejrzystości rozważań. Trzeba też podkreślić, że oprócz skrótów ujętych w podanym na początku wykazie, w większości rozdziałów zostały zastosowane dodatkowe skróty występujące tylko w danym rozdziale.

Monografia zawiera wiele pogłębionych analiz prawnych i nowatorskich ustaleń, które powinny okazać się przydatne w pracach legislacyjnych nad zagadnieniami umów gospodarczych ( handlowych), jak też stanowić źródło wielu informacji i argumentów dla praktyków i prawników zajmujących się prawem gospodarczym, a być może również dla ambitnych studentów piszących prace dyplomowe lub referaty z zakresu niełatwej przecież problematyki umów gospodarczych.

Monografia uwzględnia stan prawny z początku stycznia 2010 r., z niewielką późniejszą aktualizacją na lipiec 2010 r.

Spis treści

Wykaz skrótów

 

Wstęp

 

Wprowadzenie do 2. wydania

 

CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE UMÓW GOSPODARCZYCH (HANDLOWYCH)

Rozdział 1. Uwagi na temat pojęcia umowy handlowej - Bogusława Gnela

Rozdział 2. Umowy handlowe jako zagadnienie legislacyjne w prawach państw obcych - Andrzej Całus

Rozdział 3. Umowy adhezyjne - elektroniczne wzorce umowne - Ambroży Mituś

Rozdział 4. Umowy realne w obrocie gospodarczym - Aneta Kaźmierczyk

 

CZĘŚĆ II. UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

Rozdział 1. Umowa o dzieło na tle umów dotyczących usług - uwagi de lege ferenda - Ryszard Szostak

Rozdział 2. Tryb zawarcia umowy przewozu przez przewoźnika sukcesywnego w międzynarodowym transporcie drogowym towarów - Aneta Mendrek

Rozdział 3. Treść umownego stosunku prawnego pomiędzy emitentem instrumentów finansowych a autoryzowanym doradcą NewConnect oraz zakres ich odpowiedzialności w świetle regulaminu NewConnect - Tomasz M. Szczurowski

Rozdział 4. Umowy o doradztwo prawno -finansowe w fazie przygotowawczej łączenia się spółek kapitałowych - Dorota Benduch

 

CZĘŚĆ III. UMOWY W TURYSTYCE I REKREACJI

Rozdział 1. Pojęcie umowy o imprezę turystyczną - Piotr Cybula

Rozdział 2. Charakter prawny umowy o pobyt rekreacyjny w uzdrowisku - Jerzy Gospodarek

 

CZĘŚĆ IV. UMOWY W PROCESIE INWESTYCYJNYM

Rozdział 1. Kryteria określenia umowy o roboty budowlane jako odrębnego typu umowy nazwanej - Urszula Walasek-Walczak

Rozdział 2. Umowa o generalną realizację inwestycji - przyczynek do dyskusji 205 - Wojciech Wyrzykowski

Rozdział 3. Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych - wybrane problemy - Ewa Zielińska

Rozdział 4. O potrzebie prokonsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej - Michał Łuc

 

CZĘŚĆ V. UMOWY W ENERGETYCE

Rozdział 1. Wybrane aspekty publicznoprawnej reglamentacji umów zawieranych na rynku energii elektrycznej - Filip Grzegorczyk

Rozdział 2. Umowy zawierane na gruncie prawa energetycznego - wybrane zagadnienia cywilnoprawne - Magdalena Małecka-Łyszczek

 

CZĘŚĆ VI. UMOWY O POŚREDNICTWO GOSPODARCZE

Rozdział 1. Zastępstwo pośrednie wobec własności w umowie komisu - Jan Lic

Rozdział 2. Prowizja jako essentialia negotii umowy agencyjnej - Tomasz Gaweł

Rozdział 3. Umowy w obsłudze celnej towarów - Wiesław Czyżowicz, Ewa Gwardzińska

Rozdział 4. Konstrukcja cywilnoprawna umów dystrybucyjnych - Jan Lic

 

CZĘŚĆ VII. UBEZPIECZENIA W OBROCIE GOSPODARCZYM

Rozdział 1. Umowy w ubezpieczeniach - Wiesław Czyżowicz, Jarosław Wierzbicki

Rozdział 2. Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej - Aldona Piotrowska

 

CZĘŚĆ VIII. UMOWY O ZARZĄDZANIE

Rozdział 1. Instytucja trustu w prawie polskim - Michał Stępień

Rozdział 2. Umowa przewidująca zarządzanie spółką zależną - Piotr Pinior

Rozdział 3. Zmiana sposobu zarządu nieruchomością wspólną a wypowiedzenie umowy o zarządzanie - Iwona Szymczak

 

CZĘŚĆ IX. UMOWY W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

Rozdział 1. Charakter prawny układu w postępowaniu upadłościowym - Michał Kuźnik

Rozdział 2. Kilka uwag o umowach gospodarczych w kontekście skutków ogłoszenia upadłości - Jerzy Sawiłow

Rozdział 3. Przewłaszczenie na zabezpieczenie w świetle prawa upadłościowego i naprawczego - Aleksandra Lubicz-Posochowska

 

CZĘŚĆ X. INNE UMOWY GOSPODARCZE

Rozdział 1. Umowy licencyjne w prawie własności intelektualnej - Janusz Koczanowski

Rozdział 2. Umowy w obrocie dewizowym - Józef Jan Skoczylas

Rozdział 3. Umowa dzierżawy gruntów rolnych - Andrzej Oryński

Rozdział 4. Umowy zawierane z konsumentem. Słabsza i silniejsza strona umowy. Analiza problemu na podstawie umowy kredytu bankowego - Magdalena Frańczuk

 

CZĘŚĆ XI. ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI W UMOWACH GOSPODARCZYCH

Rozdział 1. Zadatek w umowach gospodarczych - charakterystyka i podstawowe problemy - Joanna Dominowska

Rozdział 2. Umowne kształtowanie pozaegzekucyjnych sposobów zaspokojenia zastawnika na przykładzie zastawu rejestrowego na udziale w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Marcin Krysa

Rozdział 3. Charakter prawny umowy przelewu wierzytelności na zabezpieczenie spłaty należności banku - Ewa Janik

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 2 rozszerzone i uaktualnione
Rok wydania: 2010
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Format: B5
Liczba stron: 551

Monografia jest rezultatem współdziałania pracowników Katedr Prawa publicznych uczelni ekonomicznych ( Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Akademii Ekonomicznej w Katowicach) oraz współpracujących z nimi Katedr Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Szczecińskiego, a także Katedry Prawa Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Rezultat ten nie byłby możliwy do osiągnięcia bez Internetu, bo to za jego pośrednictwem nastąpiło uzgodnienie tematyki poszczególnych opracowań, zasad ich przygotowania przez Autorów, przesłanie do redaktora naukowego publikacji, jak też późniejsze niełatwe i dosyć długie w niektórych przypadkach uzgodnienia z poszczególnymi Autorami, zmierzające do koniecznego ujednolicenia w niezbędnym zakresie tak formy, jak i - w możliwym do osiągnięcia stopniu - treści opracowań składających się na tę publikację.

Poszczególne opracowania stanowią wyraz zainteresowań naukowych ich Autorów problematyką prawa gospodarczego. Właśnie umowy gospodarcze, tradycyjnie nazywane mianem umów handlowych, są podstawą wymiany dóbr i usług w obrocie gospodarczym. W konsekwencji stanowią one jeden z centralnych punktów pracy naukowej i dydaktycznej prowadzonej nie tylko przez katedry prawa prywatnego wymienionych uczelni, ale również katedry prawa publicznego. Dzięki temu opracowania tworzące tę publikację przedstawiają różne punkty widzenia problematyki umów gospodarczych ( handlowych). Samo pojęcie umów handlowych i jego przydatność legislacyjna jest przedmiotem pogłębionych analiz w pierwszych dwóch rozdziałach tej monografii. Bardzo zróżnicowane są także typy umów objęte analizami w dziewięciu częściach publikacji, jak też stopień szczegółowości rozważań poszczególnych Autorów. Przy tym większość opracowań dotyczy zagadnień do tej pory pomijanych w badaniach nad problematyką umów gospodarczych bądź tylko sygnalizowanych. Ograniczona objętość tej publikacji uniemożliwiła wyczerpanie tematów opracowań składających się na nią. Nie do uniknięcia było również pominięcie w niej wielu podstawowych typów umów gospodarczych, w tym nawet o tak fundamentalnym znaczeniu, jak umowa sprzedaży, świetnie zresztą od dawna zanalizowana literaturze przedmiotu. Znalazło to wyraz w podtytule tego poświęconego umowom gospodarczym dzieła o charakterze monograficznym, które z konieczności musi zawierać zagadnienia wybrane.

Od strony formalnej publikacja zawiera pewne świadome powtórzenia w poszczególnych rozdziałach w zakresie powoływania tych samych źródeł, co nastąpiło dla większej przejrzystości rozważań. Trzeba też podkreślić, że oprócz skrótów ujętych w podanym na początku wykazie, w większości rozdziałów zostały zastosowane dodatkowe skróty występujące tylko w danym rozdziale.

Monografia zawiera wiele pogłębionych analiz prawnych i nowatorskich ustaleń, które powinny okazać się przydatne w pracach legislacyjnych nad zagadnieniami umów gospodarczych ( handlowych), jak też stanowić źródło wielu informacji i argumentów dla praktyków i prawników zajmujących się prawem gospodarczym, a być może również dla ambitnych studentów piszących prace dyplomowe lub referaty z zakresu niełatwej przecież problematyki umów gospodarczych.

Monografia uwzględnia stan prawny z początku stycznia 2010 r., z niewielką późniejszą aktualizacją na lipiec 2010 r.

Wykaz skrótów

 

Wstęp

 

Wprowadzenie do 2. wydania

 

CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE UMÓW GOSPODARCZYCH (HANDLOWYCH)

Rozdział 1. Uwagi na temat pojęcia umowy handlowej - Bogusława Gnela

Rozdział 2. Umowy handlowe jako zagadnienie legislacyjne w prawach państw obcych - Andrzej Całus

Rozdział 3. Umowy adhezyjne - elektroniczne wzorce umowne - Ambroży Mituś

Rozdział 4. Umowy realne w obrocie gospodarczym - Aneta Kaźmierczyk

 

CZĘŚĆ II. UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

Rozdział 1. Umowa o dzieło na tle umów dotyczących usług - uwagi de lege ferenda - Ryszard Szostak

Rozdział 2. Tryb zawarcia umowy przewozu przez przewoźnika sukcesywnego w międzynarodowym transporcie drogowym towarów - Aneta Mendrek

Rozdział 3. Treść umownego stosunku prawnego pomiędzy emitentem instrumentów finansowych a autoryzowanym doradcą NewConnect oraz zakres ich odpowiedzialności w świetle regulaminu NewConnect - Tomasz M. Szczurowski

Rozdział 4. Umowy o doradztwo prawno -finansowe w fazie przygotowawczej łączenia się spółek kapitałowych - Dorota Benduch

 

CZĘŚĆ III. UMOWY W TURYSTYCE I REKREACJI

Rozdział 1. Pojęcie umowy o imprezę turystyczną - Piotr Cybula

Rozdział 2. Charakter prawny umowy o pobyt rekreacyjny w uzdrowisku - Jerzy Gospodarek

 

CZĘŚĆ IV. UMOWY W PROCESIE INWESTYCYJNYM

Rozdział 1. Kryteria określenia umowy o roboty budowlane jako odrębnego typu umowy nazwanej - Urszula Walasek-Walczak

Rozdział 2. Umowa o generalną realizację inwestycji - przyczynek do dyskusji 205 - Wojciech Wyrzykowski

Rozdział 3. Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych - wybrane problemy - Ewa Zielińska

Rozdział 4. O potrzebie prokonsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej - Michał Łuc

 

CZĘŚĆ V. UMOWY W ENERGETYCE

Rozdział 1. Wybrane aspekty publicznoprawnej reglamentacji umów zawieranych na rynku energii elektrycznej - Filip Grzegorczyk

Rozdział 2. Umowy zawierane na gruncie prawa energetycznego - wybrane zagadnienia cywilnoprawne - Magdalena Małecka-Łyszczek

 

CZĘŚĆ VI. UMOWY O POŚREDNICTWO GOSPODARCZE

Rozdział 1. Zastępstwo pośrednie wobec własności w umowie komisu - Jan Lic

Rozdział 2. Prowizja jako essentialia negotii umowy agencyjnej - Tomasz Gaweł

Rozdział 3. Umowy w obsłudze celnej towarów - Wiesław Czyżowicz, Ewa Gwardzińska

Rozdział 4. Konstrukcja cywilnoprawna umów dystrybucyjnych - Jan Lic

 

CZĘŚĆ VII. UBEZPIECZENIA W OBROCIE GOSPODARCZYM

Rozdział 1. Umowy w ubezpieczeniach - Wiesław Czyżowicz, Jarosław Wierzbicki

Rozdział 2. Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej - Aldona Piotrowska

 

CZĘŚĆ VIII. UMOWY O ZARZĄDZANIE

Rozdział 1. Instytucja trustu w prawie polskim - Michał Stępień

Rozdział 2. Umowa przewidująca zarządzanie spółką zależną - Piotr Pinior

Rozdział 3. Zmiana sposobu zarządu nieruchomością wspólną a wypowiedzenie umowy o zarządzanie - Iwona Szymczak

 

CZĘŚĆ IX. UMOWY W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

Rozdział 1. Charakter prawny układu w postępowaniu upadłościowym - Michał Kuźnik

Rozdział 2. Kilka uwag o umowach gospodarczych w kontekście skutków ogłoszenia upadłości - Jerzy Sawiłow

Rozdział 3. Przewłaszczenie na zabezpieczenie w świetle prawa upadłościowego i naprawczego - Aleksandra Lubicz-Posochowska

 

CZĘŚĆ X. INNE UMOWY GOSPODARCZE

Rozdział 1. Umowy licencyjne w prawie własności intelektualnej - Janusz Koczanowski

Rozdział 2. Umowy w obrocie dewizowym - Józef Jan Skoczylas

Rozdział 3. Umowa dzierżawy gruntów rolnych - Andrzej Oryński

Rozdział 4. Umowy zawierane z konsumentem. Słabsza i silniejsza strona umowy. Analiza problemu na podstawie umowy kredytu bankowego - Magdalena Frańczuk

 

CZĘŚĆ XI. ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI W UMOWACH GOSPODARCZYCH

Rozdział 1. Zadatek w umowach gospodarczych - charakterystyka i podstawowe problemy - Joanna Dominowska

Rozdział 2. Umowne kształtowanie pozaegzekucyjnych sposobów zaspokojenia zastawnika na przykładzie zastawu rejestrowego na udziale w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Marcin Krysa

Rozdział 3. Charakter prawny umowy przelewu wierzytelności na zabezpieczenie spłaty należności banku - Ewa Janik

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel