Ulubione
  1. Strona główna
  2. UBEZPIECZENIA PIELĘGNACYJNE

UBEZPIECZENIA PIELĘGNACYJNE

31,50 zł
9,45 zł
/ szt.
Oszczędzasz 70 % ( 22,05 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 9,45 zł
Autor: Barbara Więckowska
Kod produktu: 978-83-7378-303-4
Cena regularna:
31,50 zł
9,45 zł
/ szt.
Oszczędzasz 70 % ( 22,05 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 9,45 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
UBEZPIECZENIA PIELĘGNACYJNE
UBEZPIECZENIA PIELĘGNACYJNE
[[[separator]]]

Ubezpieczenie pielęgnacyjne jest pierwszą polską książką traktującą o wykorzystaniu metody ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem niedołęstwa starczego. Prezentacja zawartych w niej zagadnień odpowiada kolejnym etapom zarządzania ryzykiem, począwszy od zdefiniowania ryzyka niedołęstwa starczego i potrzeby świadczeń pielęgnacyjnych, poprzez określenie determinant tego ryzyka oraz metod pomiaru, na opisie różnorodności rozwiązań publicznych i możliwości wdrożenia na ich tle dobrowolnych ubezpieczeń pielęgnacyjnych skończywszy. Autorka podejmuje również problem finansowania składki ubezpieczeniowej przez osoby starsze - opis zasad działania (odwróconych) rent hipotecznych. Adresatem książki są wszystkie osoby zajmujące się problematyką zabezpieczenia opieki długoterminowej w okresie starości ze względu na dziedzinę zainteresowań naukowych, charakter pracy zawodowej czy kierunek podjętych studiów.

[[[separator]]]

Wstęp


I. Ryzyko niedołęstwa starczego jako ryzyko społeczne

1. Starzenie się i starość
1.1. Wiek jednostki
1.2. Starość jednostki
1.3. Podziały wieku starszego - progi starości

2. Starość i starzenie się jako zjawisko biologiczne
2.1. Przyczyny starzenia się
2.2. Zmiany starcze
2.2.1. Zmiany funkcji życiowych
2.2.2. Zmiany chorobowe
2.3. Zmiany osobowościowe w starości

3. Metody pomiaru stopnia zaawansowania starości i potrzeb osób w wieku starszym
3.1. Kompleksowa ocena geriatryczna
3.2. Wydolność czynnościowa
3.3. Zdrowie fizyczne
3.4. Zdrowie psychiczne
3.5. Czynniki socjalno-środowiskowe

4. Ryzyko niedołęstwa starczego
4.1. Niedołęstwo a niedołężność
4.2. Niedołęstwo starcze - definicja
4.3. Niedołęstwo starcze a inwalidztwo
4.4. Niedołęstwo starcze a niepełnosprawność i uzależnienie
4.5. Klasyfikacje niedołęstwa starczego
4.5.1. Niedołęstwo fizjologiczne i patologiczne
4.5.2. Niedołęstwo rzekome i nieodwracalne
4.5.3. Niedołęstwo fizyczne i umysłowe
4.6. Opieka długoterminowa jako wynik zaistnienia ryzyka niedołęstwa starczego
4.6.1. Opieka długoterminowa w cyklu potrzeb opieki
4.6.2. Klasyfikacje opieki długoterminowej

II. Determinanty wzrostu ryzyka niedołęstwa starczego

i popytu na instytucjonalną opiekę długoterminową

1. Czas trwania niedołęstwa starczego
1.1. Maksymalne trwanie niedołęstwa starczego
1.1.1. Najdłuższe możliwe trwanie życia
1.1.2. Przeciętne dalsze trwanie życia
1.1.3. Normalne trwanie życia
1.1.4. Prawdopodobne trwanie życia
1.2. Przeciętne trwanie niedołęstwa starczego
1.2.1. Przeciętne dalsze trwanie życia bez niepełnosprawności
1.2.2. Przeciętne dalsze trwanie aktywnego życia
1.2.3. Przeciętne dalsze trwanie życia bez niedołęstwa starczego

2. Starzenie populacyjne
2.1. Charakterystyki ogólne
2.2. Wiek populacji
2.3. Prognozy demograficzne
2.3.1. Wiek populacji
2.3.2. Struktura osób w wieku starszym

3. Wyznaczniki popytu na formalną opiekę długoterminową nad osobami zniedołężniałymi
3.1. Zmiany w strukturze stanu cywilnego
3.2. Spadek potencjału pielęgnacyjnego
3.3. Spadek dzietności
3.4. Zmiany w modelu rodziny (cicha rewolucja

 

III. Ubezpieczenie niedołęstwa starczego w systemie zabezpieczenia społecznego

1. Ryzyko niedołęstwa starczego w systemie zabezpieczenia społecznego
1.1. System zabezpieczenia społecznego a ryzyko niedołęstwa starczego
1.2. Aspekt instrumentalny systemu zabezpieczenia społecznego w zarządzaniu ryzykiem niedołęstwa starczego
1.2.1. Bazowa część systemu zabezpieczenia społecznego
1.2.2. Doubezpieczenie a część dodatkowa systemu zabezpieczenia społecznego

2. Zabezpieczenie opieki długoterminowej w wybranych krajach
2.1. Zabezpieczenie opieki długoterminowej w Niemczech
2.1.1. Geneza
2.1.2. Finansowanie systemu
2.1.3. Nabycie uprawnień do świadczeń
2.1.4. Rodzaje świadczeń
2.1.5. Świadczeniodawcy
2.1.6. Problemy
2.2. Zabezpieczenie opieki długoterminowej w Japonii
2.2.1. Geneza
2.2.2. Finansowanie systemu
2.2.3. Nabycie uprawnień do świadczeń
2.2.4. Rodzaje świadczeń
2.2.5. Świadczeniodawcy
2.2.6. Problemy
2.3. Zabezpieczenie opieki długoterminowej w Szwecji
2.3.1. Geneza
2.3.2. Finansowanie systemu
2.3.3. Nabycie uprawnień do świadczeń
2.3.4. Rodzaje świadczeń
2.3.5. Świadczeniodawcy
2.3.6. Problemy
2.4. Zabezpieczenie opieki długoterminowej w Stanach Zjednoczonych
2.4.1. Geneza
2.4.2. Finansowanie systemu
2.4.3. Nabycie uprawnień do świadczeń
2.4.4. Rodzaje świadczeń
2.4.5. Świadczeniodawcy
2.4.6. Problemy

3. Zabezpieczenie opieki długoterminowej w Polsce na tle innych systemów
3.1. Założenia ogólne
3.2. Finansowanie systemu
3.3. Rodzaje świadczeń
3.3.1. Świadczenia pieniężne
3.3.2. Świadczenia rzeczowe

IV. Dobrowolne ubezpieczenia niedołęstwa starczego

 

1. Ubezpieczenie niedołęstwa starczego a ubezpieczenie pielęgnacyjne i ubezpieczenie opieki długoterminowej

2. Klasyfikacje ubezpieczeń niedołęstwa starczego

3. Stosowane definicje ryzyka niedołęstwa starczego oraz zakres ochrony

4. Składka ubezpieczeniowa
4.1. Definicja zadania aktuarialnego w łańcuchu Markowa
4.2. Łańcuch Markowa - podstawowe pojęcia
4.3. Prawdopodobieństwa przejścia i pozostania w stanie
4.4. Przepływy pieniężne w modelu Markowa
4.5. Wartość obecna przyszłej wartości składek i świadczeń
4.6. Wartość oczekiwana obecnej wartości przyszłych przepływów finansowych
4.7. Szacowanie składki ubezpieczeniowej - podejście klasyczne i Manchester unity
4.8. Źródła informacji wykorzystywane w szacowaniu składki ubezpieczeniowej

5. Underwriting

6. Świadczenia
6.1. Rodzaje i wysokość świadczeń
6.2. Przyczyny roszczeń odszkodowawczych

7. Alternatywne formy finansowania ubezpieczenia niedołęstwa starczego
7.1. Instrumenty oparte na majątku - zasada działania
7.2. Renta hipoteczna
7.3. Odwrócona renta hipoteczna
7.4. Hipoteka uwzględniająca wzrost wartości nieruchomości
7.5. Umowa dożywocia

Zakończenie. Zmiany w zabezpieczeniu opieki długoterminowej - w kierunku publiczno-prywatnych rozwiązań
ubezpieczeniowych


Załączniki


Bibliografia


Spis tabel
Spis schematów
Spis wykresów

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2008
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 249

Wstęp

Ubezpieczenie pielęgnacyjne jest pierwszą polską książką traktującą o wykorzystaniu metody ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem niedołęstwa starczego. Prezentacja zawartych w niej zagadnień odpowiada kolejnym etapom zarządzania ryzykiem, począwszy od zdefiniowania ryzyka niedołęstwa starczego i potrzeby świadczeń pielęgnacyjnych, poprzez określenie determinant tego ryzyka oraz metod pomiaru, na opisie różnorodności rozwiązań publicznych i możliwości wdrożenia na ich tle dobrowolnych ubezpieczeń pielęgnacyjnych skończywszy. Autorka podejmuje również problem finansowania składki ubezpieczeniowej przez osoby starsze - opis zasad działania (odwróconych) rent hipotecznych. Adresatem książki są wszystkie osoby zajmujące się problematyką zabezpieczenia opieki długoterminowej w okresie starości ze względu na dziedzinę zainteresowań naukowych, charakter pracy zawodowej czy kierunek podjętych studiów.

Spis treści

Wstęp


I. Ryzyko niedołęstwa starczego jako ryzyko społeczne

1. Starzenie się i starość
1.1. Wiek jednostki
1.2. Starość jednostki
1.3. Podziały wieku starszego - progi starości

2. Starość i starzenie się jako zjawisko biologiczne
2.1. Przyczyny starzenia się
2.2. Zmiany starcze
2.2.1. Zmiany funkcji życiowych
2.2.2. Zmiany chorobowe
2.3. Zmiany osobowościowe w starości

3. Metody pomiaru stopnia zaawansowania starości i potrzeb osób w wieku starszym
3.1. Kompleksowa ocena geriatryczna
3.2. Wydolność czynnościowa
3.3. Zdrowie fizyczne
3.4. Zdrowie psychiczne
3.5. Czynniki socjalno-środowiskowe

4. Ryzyko niedołęstwa starczego
4.1. Niedołęstwo a niedołężność
4.2. Niedołęstwo starcze - definicja
4.3. Niedołęstwo starcze a inwalidztwo
4.4. Niedołęstwo starcze a niepełnosprawność i uzależnienie
4.5. Klasyfikacje niedołęstwa starczego
4.5.1. Niedołęstwo fizjologiczne i patologiczne
4.5.2. Niedołęstwo rzekome i nieodwracalne
4.5.3. Niedołęstwo fizyczne i umysłowe
4.6. Opieka długoterminowa jako wynik zaistnienia ryzyka niedołęstwa starczego
4.6.1. Opieka długoterminowa w cyklu potrzeb opieki
4.6.2. Klasyfikacje opieki długoterminowej

II. Determinanty wzrostu ryzyka niedołęstwa starczego

i popytu na instytucjonalną opiekę długoterminową

1. Czas trwania niedołęstwa starczego
1.1. Maksymalne trwanie niedołęstwa starczego
1.1.1. Najdłuższe możliwe trwanie życia
1.1.2. Przeciętne dalsze trwanie życia
1.1.3. Normalne trwanie życia
1.1.4. Prawdopodobne trwanie życia
1.2. Przeciętne trwanie niedołęstwa starczego
1.2.1. Przeciętne dalsze trwanie życia bez niepełnosprawności
1.2.2. Przeciętne dalsze trwanie aktywnego życia
1.2.3. Przeciętne dalsze trwanie życia bez niedołęstwa starczego

2. Starzenie populacyjne
2.1. Charakterystyki ogólne
2.2. Wiek populacji
2.3. Prognozy demograficzne
2.3.1. Wiek populacji
2.3.2. Struktura osób w wieku starszym

3. Wyznaczniki popytu na formalną opiekę długoterminową nad osobami zniedołężniałymi
3.1. Zmiany w strukturze stanu cywilnego
3.2. Spadek potencjału pielęgnacyjnego
3.3. Spadek dzietności
3.4. Zmiany w modelu rodziny (cicha rewolucja

 

III. Ubezpieczenie niedołęstwa starczego w systemie zabezpieczenia społecznego

1. Ryzyko niedołęstwa starczego w systemie zabezpieczenia społecznego
1.1. System zabezpieczenia społecznego a ryzyko niedołęstwa starczego
1.2. Aspekt instrumentalny systemu zabezpieczenia społecznego w zarządzaniu ryzykiem niedołęstwa starczego
1.2.1. Bazowa część systemu zabezpieczenia społecznego
1.2.2. Doubezpieczenie a część dodatkowa systemu zabezpieczenia społecznego

2. Zabezpieczenie opieki długoterminowej w wybranych krajach
2.1. Zabezpieczenie opieki długoterminowej w Niemczech
2.1.1. Geneza
2.1.2. Finansowanie systemu
2.1.3. Nabycie uprawnień do świadczeń
2.1.4. Rodzaje świadczeń
2.1.5. Świadczeniodawcy
2.1.6. Problemy
2.2. Zabezpieczenie opieki długoterminowej w Japonii
2.2.1. Geneza
2.2.2. Finansowanie systemu
2.2.3. Nabycie uprawnień do świadczeń
2.2.4. Rodzaje świadczeń
2.2.5. Świadczeniodawcy
2.2.6. Problemy
2.3. Zabezpieczenie opieki długoterminowej w Szwecji
2.3.1. Geneza
2.3.2. Finansowanie systemu
2.3.3. Nabycie uprawnień do świadczeń
2.3.4. Rodzaje świadczeń
2.3.5. Świadczeniodawcy
2.3.6. Problemy
2.4. Zabezpieczenie opieki długoterminowej w Stanach Zjednoczonych
2.4.1. Geneza
2.4.2. Finansowanie systemu
2.4.3. Nabycie uprawnień do świadczeń
2.4.4. Rodzaje świadczeń
2.4.5. Świadczeniodawcy
2.4.6. Problemy

3. Zabezpieczenie opieki długoterminowej w Polsce na tle innych systemów
3.1. Założenia ogólne
3.2. Finansowanie systemu
3.3. Rodzaje świadczeń
3.3.1. Świadczenia pieniężne
3.3.2. Świadczenia rzeczowe

IV. Dobrowolne ubezpieczenia niedołęstwa starczego

 

1. Ubezpieczenie niedołęstwa starczego a ubezpieczenie pielęgnacyjne i ubezpieczenie opieki długoterminowej

2. Klasyfikacje ubezpieczeń niedołęstwa starczego

3. Stosowane definicje ryzyka niedołęstwa starczego oraz zakres ochrony

4. Składka ubezpieczeniowa
4.1. Definicja zadania aktuarialnego w łańcuchu Markowa
4.2. Łańcuch Markowa - podstawowe pojęcia
4.3. Prawdopodobieństwa przejścia i pozostania w stanie
4.4. Przepływy pieniężne w modelu Markowa
4.5. Wartość obecna przyszłej wartości składek i świadczeń
4.6. Wartość oczekiwana obecnej wartości przyszłych przepływów finansowych
4.7. Szacowanie składki ubezpieczeniowej - podejście klasyczne i Manchester unity
4.8. Źródła informacji wykorzystywane w szacowaniu składki ubezpieczeniowej

5. Underwriting

6. Świadczenia
6.1. Rodzaje i wysokość świadczeń
6.2. Przyczyny roszczeń odszkodowawczych

7. Alternatywne formy finansowania ubezpieczenia niedołęstwa starczego
7.1. Instrumenty oparte na majątku - zasada działania
7.2. Renta hipoteczna
7.3. Odwrócona renta hipoteczna
7.4. Hipoteka uwzględniająca wzrost wartości nieruchomości
7.5. Umowa dożywocia

Zakończenie. Zmiany w zabezpieczeniu opieki długoterminowej - w kierunku publiczno-prywatnych rozwiązań
ubezpieczeniowych


Załączniki


Bibliografia


Spis tabel
Spis schematów
Spis wykresów

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2008
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 249

Ubezpieczenie pielęgnacyjne jest pierwszą polską książką traktującą o wykorzystaniu metody ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem niedołęstwa starczego. Prezentacja zawartych w niej zagadnień odpowiada kolejnym etapom zarządzania ryzykiem, począwszy od zdefiniowania ryzyka niedołęstwa starczego i potrzeby świadczeń pielęgnacyjnych, poprzez określenie determinant tego ryzyka oraz metod pomiaru, na opisie różnorodności rozwiązań publicznych i możliwości wdrożenia na ich tle dobrowolnych ubezpieczeń pielęgnacyjnych skończywszy. Autorka podejmuje również problem finansowania składki ubezpieczeniowej przez osoby starsze - opis zasad działania (odwróconych) rent hipotecznych. Adresatem książki są wszystkie osoby zajmujące się problematyką zabezpieczenia opieki długoterminowej w okresie starości ze względu na dziedzinę zainteresowań naukowych, charakter pracy zawodowej czy kierunek podjętych studiów.

Wstęp


I. Ryzyko niedołęstwa starczego jako ryzyko społeczne

1. Starzenie się i starość
1.1. Wiek jednostki
1.2. Starość jednostki
1.3. Podziały wieku starszego - progi starości

2. Starość i starzenie się jako zjawisko biologiczne
2.1. Przyczyny starzenia się
2.2. Zmiany starcze
2.2.1. Zmiany funkcji życiowych
2.2.2. Zmiany chorobowe
2.3. Zmiany osobowościowe w starości

3. Metody pomiaru stopnia zaawansowania starości i potrzeb osób w wieku starszym
3.1. Kompleksowa ocena geriatryczna
3.2. Wydolność czynnościowa
3.3. Zdrowie fizyczne
3.4. Zdrowie psychiczne
3.5. Czynniki socjalno-środowiskowe

4. Ryzyko niedołęstwa starczego
4.1. Niedołęstwo a niedołężność
4.2. Niedołęstwo starcze - definicja
4.3. Niedołęstwo starcze a inwalidztwo
4.4. Niedołęstwo starcze a niepełnosprawność i uzależnienie
4.5. Klasyfikacje niedołęstwa starczego
4.5.1. Niedołęstwo fizjologiczne i patologiczne
4.5.2. Niedołęstwo rzekome i nieodwracalne
4.5.3. Niedołęstwo fizyczne i umysłowe
4.6. Opieka długoterminowa jako wynik zaistnienia ryzyka niedołęstwa starczego
4.6.1. Opieka długoterminowa w cyklu potrzeb opieki
4.6.2. Klasyfikacje opieki długoterminowej

II. Determinanty wzrostu ryzyka niedołęstwa starczego

i popytu na instytucjonalną opiekę długoterminową

1. Czas trwania niedołęstwa starczego
1.1. Maksymalne trwanie niedołęstwa starczego
1.1.1. Najdłuższe możliwe trwanie życia
1.1.2. Przeciętne dalsze trwanie życia
1.1.3. Normalne trwanie życia
1.1.4. Prawdopodobne trwanie życia
1.2. Przeciętne trwanie niedołęstwa starczego
1.2.1. Przeciętne dalsze trwanie życia bez niepełnosprawności
1.2.2. Przeciętne dalsze trwanie aktywnego życia
1.2.3. Przeciętne dalsze trwanie życia bez niedołęstwa starczego

2. Starzenie populacyjne
2.1. Charakterystyki ogólne
2.2. Wiek populacji
2.3. Prognozy demograficzne
2.3.1. Wiek populacji
2.3.2. Struktura osób w wieku starszym

3. Wyznaczniki popytu na formalną opiekę długoterminową nad osobami zniedołężniałymi
3.1. Zmiany w strukturze stanu cywilnego
3.2. Spadek potencjału pielęgnacyjnego
3.3. Spadek dzietności
3.4. Zmiany w modelu rodziny (cicha rewolucja

 

III. Ubezpieczenie niedołęstwa starczego w systemie zabezpieczenia społecznego

1. Ryzyko niedołęstwa starczego w systemie zabezpieczenia społecznego
1.1. System zabezpieczenia społecznego a ryzyko niedołęstwa starczego
1.2. Aspekt instrumentalny systemu zabezpieczenia społecznego w zarządzaniu ryzykiem niedołęstwa starczego
1.2.1. Bazowa część systemu zabezpieczenia społecznego
1.2.2. Doubezpieczenie a część dodatkowa systemu zabezpieczenia społecznego

2. Zabezpieczenie opieki długoterminowej w wybranych krajach
2.1. Zabezpieczenie opieki długoterminowej w Niemczech
2.1.1. Geneza
2.1.2. Finansowanie systemu
2.1.3. Nabycie uprawnień do świadczeń
2.1.4. Rodzaje świadczeń
2.1.5. Świadczeniodawcy
2.1.6. Problemy
2.2. Zabezpieczenie opieki długoterminowej w Japonii
2.2.1. Geneza
2.2.2. Finansowanie systemu
2.2.3. Nabycie uprawnień do świadczeń
2.2.4. Rodzaje świadczeń
2.2.5. Świadczeniodawcy
2.2.6. Problemy
2.3. Zabezpieczenie opieki długoterminowej w Szwecji
2.3.1. Geneza
2.3.2. Finansowanie systemu
2.3.3. Nabycie uprawnień do świadczeń
2.3.4. Rodzaje świadczeń
2.3.5. Świadczeniodawcy
2.3.6. Problemy
2.4. Zabezpieczenie opieki długoterminowej w Stanach Zjednoczonych
2.4.1. Geneza
2.4.2. Finansowanie systemu
2.4.3. Nabycie uprawnień do świadczeń
2.4.4. Rodzaje świadczeń
2.4.5. Świadczeniodawcy
2.4.6. Problemy

3. Zabezpieczenie opieki długoterminowej w Polsce na tle innych systemów
3.1. Założenia ogólne
3.2. Finansowanie systemu
3.3. Rodzaje świadczeń
3.3.1. Świadczenia pieniężne
3.3.2. Świadczenia rzeczowe

IV. Dobrowolne ubezpieczenia niedołęstwa starczego

 

1. Ubezpieczenie niedołęstwa starczego a ubezpieczenie pielęgnacyjne i ubezpieczenie opieki długoterminowej

2. Klasyfikacje ubezpieczeń niedołęstwa starczego

3. Stosowane definicje ryzyka niedołęstwa starczego oraz zakres ochrony

4. Składka ubezpieczeniowa
4.1. Definicja zadania aktuarialnego w łańcuchu Markowa
4.2. Łańcuch Markowa - podstawowe pojęcia
4.3. Prawdopodobieństwa przejścia i pozostania w stanie
4.4. Przepływy pieniężne w modelu Markowa
4.5. Wartość obecna przyszłej wartości składek i świadczeń
4.6. Wartość oczekiwana obecnej wartości przyszłych przepływów finansowych
4.7. Szacowanie składki ubezpieczeniowej - podejście klasyczne i Manchester unity
4.8. Źródła informacji wykorzystywane w szacowaniu składki ubezpieczeniowej

5. Underwriting

6. Świadczenia
6.1. Rodzaje i wysokość świadczeń
6.2. Przyczyny roszczeń odszkodowawczych

7. Alternatywne formy finansowania ubezpieczenia niedołęstwa starczego
7.1. Instrumenty oparte na majątku - zasada działania
7.2. Renta hipoteczna
7.3. Odwrócona renta hipoteczna
7.4. Hipoteka uwzględniająca wzrost wartości nieruchomości
7.5. Umowa dożywocia

Zakończenie. Zmiany w zabezpieczeniu opieki długoterminowej - w kierunku publiczno-prywatnych rozwiązań
ubezpieczeniowych


Załączniki


Bibliografia


Spis tabel
Spis schematów
Spis wykresów

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel