Ulubione
  1. Strona główna
  2. TELEMATYKA UBEZPIECZENIOWA I JEJ WPŁYW NA RÓWNOWAGĘ RYNKU UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

TELEMATYKA UBEZPIECZENIOWA I JEJ WPŁYW NA RÓWNOWAGĘ RYNKU UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Autor: Łukasz Kuryłowicz
Kod produktu: 978-83-8030-448-2
Cena regularna:
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
TELEMATYKA UBEZPIECZENIOWA I JEJ WPŁYW NA RÓWNOWAGĘ RYNKU UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH
TELEMATYKA UBEZPIECZENIOWA I JEJ WPŁYW NA RÓWNOWAGĘ RYNKU UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

[[[separator]]]

Praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym wprowadzono zagadnienie asymetrii informacji oraz zdefiniowano poszczególne kategorie informacji, jakie są wykorzystywane w grach rynkowych. Szczególny nacisk został położony na rozważania dotyczące problemu równowagi na konkurencyjnym rynku ubezpieczeń oraz na dotychczasowe próby podejmowane w celu rozwiązania powyższego zagadnienia.

Rozdział drugi zawiera krótką charakterystykę rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Został w nim poruszony zarówno aspekt historyczny, jak i stan obecny rynku w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Znaczna część rozdziału została poświęcona obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. W przypadku tego ubezpieczenia dokonano charakterystyki, z perspektywy specyfiki prawnej, jego funkcjonowania oraz omówiono jego kondycję finansową.

Rozdział trzeci stanowi wprowadzenie do zagadnienia telematyki ubezpieczeniowej. Został w nim poruszony historyczny aspekt rozważań dotyczących telematyki, podsumowano także badania prowadzone w ciągu ostatnich lat. W rozdziale tym dokonano również próby usystematyzowania definicji poszczególnych terminów powiązanych z ubezpieczeniami wykorzystującymi rozwiązania telematyczne.

Rozdział czwarty jest poświęcony weryfikacji pierwszej z postawionych hipotez, którą przeprowadzono przy zastosowaniu modelowania oraz analizy ekonomicznej, pozwalających na ocenę zachowania się modeli rynku obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce. Analizie zostały poddane trzy scenariusze różniące się założeniami dotyczącymi techniki gromadzenia danych telematycznych na potrzeby ubezpieczyciela.

W rozdziale piątym dokonano empirycznej oceny prawidłowości założeń przyjętych w trakcie analizy zachowania się modeli ekonomicznych wykorzystanych w rozdziale czwartym. Omówiono w nim wyniki uzyskane w ramach badania ankietowego przeprowadzonego na próbie klientów zakładów ubezpieczeń, przy czym uzyskane informacje posłużyły do analizy kierunku i siły związku pomiędzy ryzykiem ubezpieczeniowym reprezentowanym przez ankietowanych a ich skłonnością do wyrażenia zgody na monitoring ich stylu jazdy. Stanowiło to element weryfikacji drugiej hipotezy, którą przeprowadzono przy pomocy metod statystycznych, takich jak test niezależności chi-kwadrat Pearsona oraz regresja logistyczna.

 

Fragment Wstępu

 [[[separator]]]

Wykaz użytych skrótów i symboli

WPROWADZENIE

 

PROBLEM RÓWNOWAGI NA KONKURENCYJNYM RYNKU UBEZPIECZEŃ

Wstęp

1.1. Równowaga rynkowa w warunkach asymetrii informacji

1.2. Informacja w modelach teorii gier

1.3. Równowaga w modelach z niepełną informacją

1.4. Model równowagi Rothschilda-Stiglitza

1.4.1. Główne założenia modelu

1.4.2. Zagadnienie równowagi na rynku konkurencyjnym z pełną wiedzą wspólną

1.4.3. Zagadnienie równowagi na rynku konkurencyjnym w warunkach asymetrii informacji

1.5. Problem braku równowagi w modelu Rothschilda-Stiglitza

1.5.1. Modyfikacje koncepcji równowagi

1.5.2. Dynamiczne modele rynku

1.5.3. Zmiana cech kontraktów lub ubezpieczycieli

1.6. Efektywność rynku w świetle badań empirycznych

Podsumowanie

 

RYNEK UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

Wstęp

2.1. Pojęcie ubezpieczeń komunikacyjnych

2.2. Ubezpieczenia komunikacyjne w Unii Europejskiej - historia oraz stan obecny

2.3. Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce

2.3.1. Rozwój ubezpieczeń komunikacyjnych

2.3.2. Podział ubezpieczeń komunikacyjnych

2.3.3. Obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

2.3.4. Sytuacja rynku ubezpieczeń OC w Polsce w latach 2007-2017

2.4. Perspektywy rozwoju ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce

Podsumowanie

 

TELEMATYKA UBEZPIECZENIOWA

Wstęp

3.1. Nazwy oraz określenia spotykane w piśmiennictwie

3.2. Geneza oraz rys historyczny telematyki ubezpieczeniowej

3.3. System eCall - istota i charakterystyka

3.4. Zastosowanie telematyki w praktyce ubezpieczeniowej - przykłady

3.5. System informacji zwrotnej

3.6. Rozwój koncepcji taryf typu UBI

3.7. Oczekiwania stawiane przed UBI i szanse wynikające z wdrożenia systemu

3.7.1. Redukcja częstości wypadków ubezpieczeniowych (funkcja prewencyjna)

3.7.2. Zachowanie zasady równowartości składek i świadczeń (funkcja taryfikacyjna)

3.7.3. Zwiększenie udziału w rynku przy jednoczesnej poprawie jakości portfela (funkcja selekcyjna)

3.8. Telematyka ubezpieczeniowa a systemy bonus-malus - porównanie

3.9. Źródła oporu przed UBI

Podsumowanie

 

REDUKCJA NASTĘPSTW ASYMETRII INFORMACJI PRZY WYKORZYSTANIU TELEMATYKI UBEZPIECZENIOWEJ W UJĘCIU MODELOWYM

Wstęp

4.1. Modelowe ujęcie rynku obowiązkowych ubezpieczeń OC w Polsce przed wdrożeniem rozwiązań telematycznych

4.2. Zastosowanie urządzeń rejestrujących typu Accident Data Recorder

4.3. Zastosowanie urządzeń typu dongle

4.4. Zastosowanie urządzeń mobilnych

4.5. Przewidywane następstwa wdrożenia rozwiązań telematycznych przez pojedynczych, a nie wszystkich uczestników rynku

Podsumowanie

 

SKŁONNOŚĆ UBEZPIECZONYCH DO WYRAŻENIA ZGODY NA ZASTOSOWANIE MONITORINGU STYLU JAZDY - BADANIE ANKIETOWE

Wstęp

5.1. Dobór oraz charakterystyka próby badawczej

5.1.1. Zastosowane techniki doboru próby badawczej

5.1.2. Charakterystyka próby na podstawie cech metrykalnych

5.2. Metody analizy danych i weryfikacji hipotez

5.2.1. Test niezależności Pearsona chi-kwadrat

5.2.2. Regresja logistyczna

5.3. Skłonność ubezpieczonych do zawarcia umowy z taryfą wykorzystującą dane telematyczne

5.3.1. Związek pomiędzy skłonnością do zawarcia umowy z taryfą typu UBI a przeciętnym rocznym dystansem

5.3.2. Związek pomiędzy skłonnością do zawarcia umowy z taryfą typu UBI a składką ubezpieczeniową

5.3.3. Związek pomiędzy skłonnością do zawarcia umowy z taryfą typu UBI a samooceną umiejętności ubezpieczonych

Podsumowanie

 

WNIOSKI KOŃCOWE

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Załącznik 1. Modelowanie równowagi na rynku ubezpieczeń

Załącznik 2. Kwestionariusz ankietowy

Summary

Insurance Telematics and Its Effect on the Equilibrium on the Motor Insurance Market

 

Opis

Rok wydania: 2021
Wydanie: I
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Format: B5
Liczba stron: 190
Oprawa: miękka

Wstęp

Praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym wprowadzono zagadnienie asymetrii informacji oraz zdefiniowano poszczególne kategorie informacji, jakie są wykorzystywane w grach rynkowych. Szczególny nacisk został położony na rozważania dotyczące problemu równowagi na konkurencyjnym rynku ubezpieczeń oraz na dotychczasowe próby podejmowane w celu rozwiązania powyższego zagadnienia.

Rozdział drugi zawiera krótką charakterystykę rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Został w nim poruszony zarówno aspekt historyczny, jak i stan obecny rynku w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Znaczna część rozdziału została poświęcona obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. W przypadku tego ubezpieczenia dokonano charakterystyki, z perspektywy specyfiki prawnej, jego funkcjonowania oraz omówiono jego kondycję finansową.

Rozdział trzeci stanowi wprowadzenie do zagadnienia telematyki ubezpieczeniowej. Został w nim poruszony historyczny aspekt rozważań dotyczących telematyki, podsumowano także badania prowadzone w ciągu ostatnich lat. W rozdziale tym dokonano również próby usystematyzowania definicji poszczególnych terminów powiązanych z ubezpieczeniami wykorzystującymi rozwiązania telematyczne.

Rozdział czwarty jest poświęcony weryfikacji pierwszej z postawionych hipotez, którą przeprowadzono przy zastosowaniu modelowania oraz analizy ekonomicznej, pozwalających na ocenę zachowania się modeli rynku obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce. Analizie zostały poddane trzy scenariusze różniące się założeniami dotyczącymi techniki gromadzenia danych telematycznych na potrzeby ubezpieczyciela.

W rozdziale piątym dokonano empirycznej oceny prawidłowości założeń przyjętych w trakcie analizy zachowania się modeli ekonomicznych wykorzystanych w rozdziale czwartym. Omówiono w nim wyniki uzyskane w ramach badania ankietowego przeprowadzonego na próbie klientów zakładów ubezpieczeń, przy czym uzyskane informacje posłużyły do analizy kierunku i siły związku pomiędzy ryzykiem ubezpieczeniowym reprezentowanym przez ankietowanych a ich skłonnością do wyrażenia zgody na monitoring ich stylu jazdy. Stanowiło to element weryfikacji drugiej hipotezy, którą przeprowadzono przy pomocy metod statystycznych, takich jak test niezależności chi-kwadrat Pearsona oraz regresja logistyczna.

 

Fragment Wstępu

 

Spis treści

Wykaz użytych skrótów i symboli

WPROWADZENIE

 

PROBLEM RÓWNOWAGI NA KONKURENCYJNYM RYNKU UBEZPIECZEŃ

Wstęp

1.1. Równowaga rynkowa w warunkach asymetrii informacji

1.2. Informacja w modelach teorii gier

1.3. Równowaga w modelach z niepełną informacją

1.4. Model równowagi Rothschilda-Stiglitza

1.4.1. Główne założenia modelu

1.4.2. Zagadnienie równowagi na rynku konkurencyjnym z pełną wiedzą wspólną

1.4.3. Zagadnienie równowagi na rynku konkurencyjnym w warunkach asymetrii informacji

1.5. Problem braku równowagi w modelu Rothschilda-Stiglitza

1.5.1. Modyfikacje koncepcji równowagi

1.5.2. Dynamiczne modele rynku

1.5.3. Zmiana cech kontraktów lub ubezpieczycieli

1.6. Efektywność rynku w świetle badań empirycznych

Podsumowanie

 

RYNEK UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

Wstęp

2.1. Pojęcie ubezpieczeń komunikacyjnych

2.2. Ubezpieczenia komunikacyjne w Unii Europejskiej - historia oraz stan obecny

2.3. Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce

2.3.1. Rozwój ubezpieczeń komunikacyjnych

2.3.2. Podział ubezpieczeń komunikacyjnych

2.3.3. Obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

2.3.4. Sytuacja rynku ubezpieczeń OC w Polsce w latach 2007-2017

2.4. Perspektywy rozwoju ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce

Podsumowanie

 

TELEMATYKA UBEZPIECZENIOWA

Wstęp

3.1. Nazwy oraz określenia spotykane w piśmiennictwie

3.2. Geneza oraz rys historyczny telematyki ubezpieczeniowej

3.3. System eCall - istota i charakterystyka

3.4. Zastosowanie telematyki w praktyce ubezpieczeniowej - przykłady

3.5. System informacji zwrotnej

3.6. Rozwój koncepcji taryf typu UBI

3.7. Oczekiwania stawiane przed UBI i szanse wynikające z wdrożenia systemu

3.7.1. Redukcja częstości wypadków ubezpieczeniowych (funkcja prewencyjna)

3.7.2. Zachowanie zasady równowartości składek i świadczeń (funkcja taryfikacyjna)

3.7.3. Zwiększenie udziału w rynku przy jednoczesnej poprawie jakości portfela (funkcja selekcyjna)

3.8. Telematyka ubezpieczeniowa a systemy bonus-malus - porównanie

3.9. Źródła oporu przed UBI

Podsumowanie

 

REDUKCJA NASTĘPSTW ASYMETRII INFORMACJI PRZY WYKORZYSTANIU TELEMATYKI UBEZPIECZENIOWEJ W UJĘCIU MODELOWYM

Wstęp

4.1. Modelowe ujęcie rynku obowiązkowych ubezpieczeń OC w Polsce przed wdrożeniem rozwiązań telematycznych

4.2. Zastosowanie urządzeń rejestrujących typu Accident Data Recorder

4.3. Zastosowanie urządzeń typu dongle

4.4. Zastosowanie urządzeń mobilnych

4.5. Przewidywane następstwa wdrożenia rozwiązań telematycznych przez pojedynczych, a nie wszystkich uczestników rynku

Podsumowanie

 

SKŁONNOŚĆ UBEZPIECZONYCH DO WYRAŻENIA ZGODY NA ZASTOSOWANIE MONITORINGU STYLU JAZDY - BADANIE ANKIETOWE

Wstęp

5.1. Dobór oraz charakterystyka próby badawczej

5.1.1. Zastosowane techniki doboru próby badawczej

5.1.2. Charakterystyka próby na podstawie cech metrykalnych

5.2. Metody analizy danych i weryfikacji hipotez

5.2.1. Test niezależności Pearsona chi-kwadrat

5.2.2. Regresja logistyczna

5.3. Skłonność ubezpieczonych do zawarcia umowy z taryfą wykorzystującą dane telematyczne

5.3.1. Związek pomiędzy skłonnością do zawarcia umowy z taryfą typu UBI a przeciętnym rocznym dystansem

5.3.2. Związek pomiędzy skłonnością do zawarcia umowy z taryfą typu UBI a składką ubezpieczeniową

5.3.3. Związek pomiędzy skłonnością do zawarcia umowy z taryfą typu UBI a samooceną umiejętności ubezpieczonych

Podsumowanie

 

WNIOSKI KOŃCOWE

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Załącznik 1. Modelowanie równowagi na rynku ubezpieczeń

Załącznik 2. Kwestionariusz ankietowy

Summary

Insurance Telematics and Its Effect on the Equilibrium on the Motor Insurance Market

 

Opinie

Twoja ocena:
Rok wydania: 2021
Wydanie: I
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Format: B5
Liczba stron: 190
Oprawa: miękka

Praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym wprowadzono zagadnienie asymetrii informacji oraz zdefiniowano poszczególne kategorie informacji, jakie są wykorzystywane w grach rynkowych. Szczególny nacisk został położony na rozważania dotyczące problemu równowagi na konkurencyjnym rynku ubezpieczeń oraz na dotychczasowe próby podejmowane w celu rozwiązania powyższego zagadnienia.

Rozdział drugi zawiera krótką charakterystykę rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Został w nim poruszony zarówno aspekt historyczny, jak i stan obecny rynku w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Znaczna część rozdziału została poświęcona obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. W przypadku tego ubezpieczenia dokonano charakterystyki, z perspektywy specyfiki prawnej, jego funkcjonowania oraz omówiono jego kondycję finansową.

Rozdział trzeci stanowi wprowadzenie do zagadnienia telematyki ubezpieczeniowej. Został w nim poruszony historyczny aspekt rozważań dotyczących telematyki, podsumowano także badania prowadzone w ciągu ostatnich lat. W rozdziale tym dokonano również próby usystematyzowania definicji poszczególnych terminów powiązanych z ubezpieczeniami wykorzystującymi rozwiązania telematyczne.

Rozdział czwarty jest poświęcony weryfikacji pierwszej z postawionych hipotez, którą przeprowadzono przy zastosowaniu modelowania oraz analizy ekonomicznej, pozwalających na ocenę zachowania się modeli rynku obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce. Analizie zostały poddane trzy scenariusze różniące się założeniami dotyczącymi techniki gromadzenia danych telematycznych na potrzeby ubezpieczyciela.

W rozdziale piątym dokonano empirycznej oceny prawidłowości założeń przyjętych w trakcie analizy zachowania się modeli ekonomicznych wykorzystanych w rozdziale czwartym. Omówiono w nim wyniki uzyskane w ramach badania ankietowego przeprowadzonego na próbie klientów zakładów ubezpieczeń, przy czym uzyskane informacje posłużyły do analizy kierunku i siły związku pomiędzy ryzykiem ubezpieczeniowym reprezentowanym przez ankietowanych a ich skłonnością do wyrażenia zgody na monitoring ich stylu jazdy. Stanowiło to element weryfikacji drugiej hipotezy, którą przeprowadzono przy pomocy metod statystycznych, takich jak test niezależności chi-kwadrat Pearsona oraz regresja logistyczna.

 

Fragment Wstępu

 

Wykaz użytych skrótów i symboli

WPROWADZENIE

 

PROBLEM RÓWNOWAGI NA KONKURENCYJNYM RYNKU UBEZPIECZEŃ

Wstęp

1.1. Równowaga rynkowa w warunkach asymetrii informacji

1.2. Informacja w modelach teorii gier

1.3. Równowaga w modelach z niepełną informacją

1.4. Model równowagi Rothschilda-Stiglitza

1.4.1. Główne założenia modelu

1.4.2. Zagadnienie równowagi na rynku konkurencyjnym z pełną wiedzą wspólną

1.4.3. Zagadnienie równowagi na rynku konkurencyjnym w warunkach asymetrii informacji

1.5. Problem braku równowagi w modelu Rothschilda-Stiglitza

1.5.1. Modyfikacje koncepcji równowagi

1.5.2. Dynamiczne modele rynku

1.5.3. Zmiana cech kontraktów lub ubezpieczycieli

1.6. Efektywność rynku w świetle badań empirycznych

Podsumowanie

 

RYNEK UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

Wstęp

2.1. Pojęcie ubezpieczeń komunikacyjnych

2.2. Ubezpieczenia komunikacyjne w Unii Europejskiej - historia oraz stan obecny

2.3. Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce

2.3.1. Rozwój ubezpieczeń komunikacyjnych

2.3.2. Podział ubezpieczeń komunikacyjnych

2.3.3. Obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

2.3.4. Sytuacja rynku ubezpieczeń OC w Polsce w latach 2007-2017

2.4. Perspektywy rozwoju ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce

Podsumowanie

 

TELEMATYKA UBEZPIECZENIOWA

Wstęp

3.1. Nazwy oraz określenia spotykane w piśmiennictwie

3.2. Geneza oraz rys historyczny telematyki ubezpieczeniowej

3.3. System eCall - istota i charakterystyka

3.4. Zastosowanie telematyki w praktyce ubezpieczeniowej - przykłady

3.5. System informacji zwrotnej

3.6. Rozwój koncepcji taryf typu UBI

3.7. Oczekiwania stawiane przed UBI i szanse wynikające z wdrożenia systemu

3.7.1. Redukcja częstości wypadków ubezpieczeniowych (funkcja prewencyjna)

3.7.2. Zachowanie zasady równowartości składek i świadczeń (funkcja taryfikacyjna)

3.7.3. Zwiększenie udziału w rynku przy jednoczesnej poprawie jakości portfela (funkcja selekcyjna)

3.8. Telematyka ubezpieczeniowa a systemy bonus-malus - porównanie

3.9. Źródła oporu przed UBI

Podsumowanie

 

REDUKCJA NASTĘPSTW ASYMETRII INFORMACJI PRZY WYKORZYSTANIU TELEMATYKI UBEZPIECZENIOWEJ W UJĘCIU MODELOWYM

Wstęp

4.1. Modelowe ujęcie rynku obowiązkowych ubezpieczeń OC w Polsce przed wdrożeniem rozwiązań telematycznych

4.2. Zastosowanie urządzeń rejestrujących typu Accident Data Recorder

4.3. Zastosowanie urządzeń typu dongle

4.4. Zastosowanie urządzeń mobilnych

4.5. Przewidywane następstwa wdrożenia rozwiązań telematycznych przez pojedynczych, a nie wszystkich uczestników rynku

Podsumowanie

 

SKŁONNOŚĆ UBEZPIECZONYCH DO WYRAŻENIA ZGODY NA ZASTOSOWANIE MONITORINGU STYLU JAZDY - BADANIE ANKIETOWE

Wstęp

5.1. Dobór oraz charakterystyka próby badawczej

5.1.1. Zastosowane techniki doboru próby badawczej

5.1.2. Charakterystyka próby na podstawie cech metrykalnych

5.2. Metody analizy danych i weryfikacji hipotez

5.2.1. Test niezależności Pearsona chi-kwadrat

5.2.2. Regresja logistyczna

5.3. Skłonność ubezpieczonych do zawarcia umowy z taryfą wykorzystującą dane telematyczne

5.3.1. Związek pomiędzy skłonnością do zawarcia umowy z taryfą typu UBI a przeciętnym rocznym dystansem

5.3.2. Związek pomiędzy skłonnością do zawarcia umowy z taryfą typu UBI a składką ubezpieczeniową

5.3.3. Związek pomiędzy skłonnością do zawarcia umowy z taryfą typu UBI a samooceną umiejętności ubezpieczonych

Podsumowanie

 

WNIOSKI KOŃCOWE

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Załącznik 1. Modelowanie równowagi na rynku ubezpieczeń

Załącznik 2. Kwestionariusz ankietowy

Summary

Insurance Telematics and Its Effect on the Equilibrium on the Motor Insurance Market

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel