Ulubione
  1. Strona główna
  2. SYTUACJA MIESZKANIOWA W POLSCE LAT 2002-2014 Światowy kryzys, niewiadome i szanse zamieszkiwania

SYTUACJA MIESZKANIOWA W POLSCE LAT 2002-2014 Światowy kryzys, niewiadome i szanse zamieszkiwania

70,00 zł
63,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 7,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 63,00 zł
Autor: Maciej Cesarski
Kod produktu: 978-83-8030-074-3
Cena regularna:
70,00 zł
63,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 7,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 63,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
SYTUACJA MIESZKANIOWA W POLSCE LAT 2002-2014 Światowy kryzys, niewiadome i szanse zamieszkiwania
SYTUACJA MIESZKANIOWA W POLSCE LAT 2002-2014 Światowy kryzys, niewiadome i szanse zamieszkiwania

Podstawowym analitycznym celem przedkładanej pracy są przedstawienie i ocena stanu, zmian sytuacji mieszkaniowej w latach 2002-2014 oraz łączących się z zasadniczych społeczno-gospodarczych uwarunkowań polityki mieszkaniowej w Polsce. Uwaga badawcza skoncentrowana jest w tym zakresie na wynikach NSP 2002 i NSP 2011 z tylko wspomagającą rolą danych statystyki bieżącej. Cechy i zróżnicowania sytuacji mieszkaniowej dotyczące skali Polski w tym podziału miasto-wieś są wielokrotnie świadectwem trwania strukturalnego kryzysu mieszkaniowego odziedziczonego sprzed 1989 r. związanego także z transformacją i zaostrzonego po 2008 r. kryzysem o światowym zasięgu. Kryzysowe wyzwania w tym zakresie traktowane są w pracy jako cząstka zagrożeń i szans rozwoju przestrzeni zamieszkanej odnoszących się nie tylko do europejskiej cywilizacji zachodniej, lecz również do przestrzeni zamieszkiwania ludzkości. Globalne kryzysowe problemy oraz ich przejawy dotyczą bowiem w różnym stopniu i zakresie całej współczesnej cywilizacji zachodniej, która promieniuje w wymiarze polityczno-gospodarczym na inne części świata.

Niebezpieczne ostatnie tendencje zmian w tym zakresie nakazują między innymi poszukiwanie nowej roli i znaczenia sytuacji mieszkaniowej decydującej o obliczu mieszkalnictwa i osadnictwa w niełatwych przecież próbach większego niż dotychczas skierowania rozwoju cywilizacji zachodniej na bardziej racjonalne tory proponowane w koncepcji trwałego zrównoważonego rozwoju, stanowiącej jedyną realną szansę postępu w ogólnym rozwoju cywilizacyjnym.

[[[separator]]]

.

[[[separator]]]

Rozdział I. Badania sytuacji mieszkaniowej w Polsce w latach 2002-2014 - wprowadzenie

1. Uzasadnienie oraz przesłanki ujęcia pracy

2. Sytuacja mieszkaniowa w Polsce - publikacje z lat 2002-2014

3. Założenia i źródła badań - dane spisów i ich interpretacja

4. Układ pracy

 

Rozdział II. Społeczno-gospodarcze uwarunkowania sytuacji mieszkaniowej w Polsce w latach 2002-2014

1. Polityka mieszkaniowa - cechy i zmiany społeczno-ekonomiczne

2. Wyznaczniki urbanizacji i demograficznych potrzeb mieszkaniowych

2.1. Liczba ludności - znaczenie miast i kwestia migracji

2.2. Wiek ludności - starzenie się społeczeństwa i jego zagmatwanie w statystyce

2.3. Liczba i struktura gospodarstw domowych - niekorzystne trendy i ich nowe aspekty

3. Mieszkalnictwo w makroproporcjach społeczno-gospodarczych

3.1. Sfera mieszkaniowa w wydatkach budżetowych

3.2. Rozmiary oraz proporcje inwestycji i mieszkaniowego majątku trwałego

 

Rozdział III. Zasób mieszkaniowy i jego zmiany w latach 2002-2011 - cechy społeczno-ekonomiczne zamieszkujących

1. Liczba budynków i mieszkań - wiek oraz formy własności

2. Typy rodzin i gospodarstw według tytułów do mieszkania

3. Tytuł do mieszkania a źródło utrzymania gospodarstw

4. Wielkość mieszkań a źródło utrzymania gospodarstw

5. Wyposażenie mieszkań a źródło utrzymania i grupa społeczno-ekonomiczna gospodarstw

 

Rozdział IV. Warunki mieszkaniowe i ich zmiany w latach 2002-2011 - cechy społeczno-ekonomiczne zamieszkujących

1. Nasycenie w mieszkania i samodzielność zamieszkiwania

2. Samodzielność zamieszkiwania a wielkość gospodarstwa i liczba osób starszych

3. Samodzielność zamieszkiwania - grupa społeczno-ekonomiczna i tytuł do mieszkania

4. Samodzielność zamieszkiwania - liczba i skład rodzin w gospodarstwach

5. Zaludnienie mieszkań - źródło utrzymania, grupa społeczno-ekonomiczna i typ rodziny

6. Możliwość korzystania z instalacji w mieszkaniu

 

Rozdział V. Elementy sytuacji mieszkaniowej gospodarstw domowych z niepełnosprawnymi oraz starsi w gospodarstwach zbiorowych - 2002-2011

1. Ludność niepełnosprawna i jej gospodarstwa - zmiany oraz struktura

2. Zaludnienie mieszkań a niepełnosprawność

3. Wyposażenie mieszkań w instalacje a niepełnosprawność

4. Ludność starsza wiekiem w gospodarstwach zbiorowych według ich typu

 

Rozdział VI. Sytuacja mieszkaniowa w sektorze publicznym - zmiany i różnice: 2002-2011

1. Sytuacja mieszkaniowa w spółdzielczości - znaczenie sektora publicznego

2. Sektor publiczny na tle Polski ogółem i własności osób fizycznych

3. Różnice w sytuacji mieszkaniowej w sektorze publicznym

 

Rozdział VII. Wyznaczniki zaawansowania urbanizacji i cechy sytuacji mieszkaniowej w UE w XXI w. - miejsce Polski

1. Proporcje ludności miejskiej, starszej wiekiem i gospodarstw domowych

2. Cechy zasobu mieszkaniowego

3. Cechy warunków mieszkaniowych

 

Rozdział VIII. Społeczne mieszkalnictwo i osadnictwo jako podstawa i szansa trwania zrównoważonej przestrzeni zamieszkanej

1. Powojenne społeczne mieszkalnictwo - czy możliwe w rynkowym paradygmacie wzrostu?

1.1. Zaniedbania w polityce mieszkaniowej w Europie Zachodniej do lat 70.

1.2. Błędne kierunki polityki mieszkaniowej w Europie Zachodniej od lat 80.

1.3. Powojenna socjalna pomoc mieszkaniowa w Europie Zachodniej i jej treść

1.4. Ewolucja społecznej polityki mieszkaniowej - przykład Francji

1.5. Kwestia społecznej polityki mieszkaniowej w Polsce po 1989 r.

2. Prawo do miasta, rynek mieszkaniowy i bunt miast

3. Kryzys kapitalizmu a zurbanizowana przestrzeń zamieszkiwania jako platforma spójności społecznej

3.1. Mieszkanie, przestrzeń urbanizacyjna a spójność społeczna

3.2. Spójność społeczna w wykładni UE a równoważenie przestrzeni zamieszkanej - kontrowersje

3.3. Rewitalizacja i modernizacja polskich osiedli mieszkaniowych sprzed 1989 r. - szanse spójności społecznej

4. Rola i znaczenie mieszkania w równoważeniu przestrzeni zamieszkiwania

4.1. Postrzeganie przestrzeni a mieszkanie i przestrzeń zamieszkiwania

4.2. Koncepcja infrastruktury osadniczej - walory dla rozwoju zrównoważonego

4.3. Infrastruktura osadnicza a rozwój zrównoważony - obszar interdyscyplinarności

4.4. Infrastruktura osadnicza a rozwój zrównoważony - bieguny i relacje przestrzenne

 

Rozdział IX. Sytuacja mieszkaniowa w Polsce lat 2002-2014 a kryzys i cywilizacyjne wyzwania - wnioski końcowe

1. Społeczno-gospodarcze uwarunkowania sytuacji mieszkaniowej w Polsce

2. Stan i zmiany sytuacji mieszkaniowej w Polsce

2.1. Zasób mieszkaniowy

2.2. Warunki mieszkaniowe

2.3. Sytuacja mieszkaniowa gospodarstw z osobami niepełnosprawnymi

2.4. Ludność starsza wiekiem w gospodarstwach zbiorowych

2.5. Sytuacja mieszkaniowa w sektorze publicznym

2.6. Miejsce Polski na tle urbanizacji i sytuacji mieszkaniowej w UE

2.7. Uwagi dotyczące przyszłych NSP w Polsce

3. Perspektywy demograficzne sytuacji mieszkaniowej w Polsce i ich geneza

4. Sytuacja i polityka mieszkaniowa jako podstawa oraz wyzwanie cywilizacji

 

Spis tablic

Spis rysunków

 

Aneks statystyczny

Spis tablic w aneksie statystycznym

 

Literatura

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Format: B5
Liczba stron: 381

Podstawowym analitycznym celem przedkładanej pracy są przedstawienie i ocena stanu, zmian sytuacji mieszkaniowej w latach 2002-2014 oraz łączących się z zasadniczych społeczno-gospodarczych uwarunkowań polityki mieszkaniowej w Polsce. Uwaga badawcza skoncentrowana jest w tym zakresie na wynikach NSP 2002 i NSP 2011 z tylko wspomagającą rolą danych statystyki bieżącej. Cechy i zróżnicowania sytuacji mieszkaniowej dotyczące skali Polski w tym podziału miasto-wieś są wielokrotnie świadectwem trwania strukturalnego kryzysu mieszkaniowego odziedziczonego sprzed 1989 r. związanego także z transformacją i zaostrzonego po 2008 r. kryzysem o światowym zasięgu. Kryzysowe wyzwania w tym zakresie traktowane są w pracy jako cząstka zagrożeń i szans rozwoju przestrzeni zamieszkanej odnoszących się nie tylko do europejskiej cywilizacji zachodniej, lecz również do przestrzeni zamieszkiwania ludzkości. Globalne kryzysowe problemy oraz ich przejawy dotyczą bowiem w różnym stopniu i zakresie całej współczesnej cywilizacji zachodniej, która promieniuje w wymiarze polityczno-gospodarczym na inne części świata.

Niebezpieczne ostatnie tendencje zmian w tym zakresie nakazują między innymi poszukiwanie nowej roli i znaczenia sytuacji mieszkaniowej decydującej o obliczu mieszkalnictwa i osadnictwa w niełatwych przecież próbach większego niż dotychczas skierowania rozwoju cywilizacji zachodniej na bardziej racjonalne tory proponowane w koncepcji trwałego zrównoważonego rozwoju, stanowiącej jedyną realną szansę postępu w ogólnym rozwoju cywilizacyjnym.

Wstęp

.

Spis treści

Rozdział I. Badania sytuacji mieszkaniowej w Polsce w latach 2002-2014 - wprowadzenie

1. Uzasadnienie oraz przesłanki ujęcia pracy

2. Sytuacja mieszkaniowa w Polsce - publikacje z lat 2002-2014

3. Założenia i źródła badań - dane spisów i ich interpretacja

4. Układ pracy

 

Rozdział II. Społeczno-gospodarcze uwarunkowania sytuacji mieszkaniowej w Polsce w latach 2002-2014

1. Polityka mieszkaniowa - cechy i zmiany społeczno-ekonomiczne

2. Wyznaczniki urbanizacji i demograficznych potrzeb mieszkaniowych

2.1. Liczba ludności - znaczenie miast i kwestia migracji

2.2. Wiek ludności - starzenie się społeczeństwa i jego zagmatwanie w statystyce

2.3. Liczba i struktura gospodarstw domowych - niekorzystne trendy i ich nowe aspekty

3. Mieszkalnictwo w makroproporcjach społeczno-gospodarczych

3.1. Sfera mieszkaniowa w wydatkach budżetowych

3.2. Rozmiary oraz proporcje inwestycji i mieszkaniowego majątku trwałego

 

Rozdział III. Zasób mieszkaniowy i jego zmiany w latach 2002-2011 - cechy społeczno-ekonomiczne zamieszkujących

1. Liczba budynków i mieszkań - wiek oraz formy własności

2. Typy rodzin i gospodarstw według tytułów do mieszkania

3. Tytuł do mieszkania a źródło utrzymania gospodarstw

4. Wielkość mieszkań a źródło utrzymania gospodarstw

5. Wyposażenie mieszkań a źródło utrzymania i grupa społeczno-ekonomiczna gospodarstw

 

Rozdział IV. Warunki mieszkaniowe i ich zmiany w latach 2002-2011 - cechy społeczno-ekonomiczne zamieszkujących

1. Nasycenie w mieszkania i samodzielność zamieszkiwania

2. Samodzielność zamieszkiwania a wielkość gospodarstwa i liczba osób starszych

3. Samodzielność zamieszkiwania - grupa społeczno-ekonomiczna i tytuł do mieszkania

4. Samodzielność zamieszkiwania - liczba i skład rodzin w gospodarstwach

5. Zaludnienie mieszkań - źródło utrzymania, grupa społeczno-ekonomiczna i typ rodziny

6. Możliwość korzystania z instalacji w mieszkaniu

 

Rozdział V. Elementy sytuacji mieszkaniowej gospodarstw domowych z niepełnosprawnymi oraz starsi w gospodarstwach zbiorowych - 2002-2011

1. Ludność niepełnosprawna i jej gospodarstwa - zmiany oraz struktura

2. Zaludnienie mieszkań a niepełnosprawność

3. Wyposażenie mieszkań w instalacje a niepełnosprawność

4. Ludność starsza wiekiem w gospodarstwach zbiorowych według ich typu

 

Rozdział VI. Sytuacja mieszkaniowa w sektorze publicznym - zmiany i różnice: 2002-2011

1. Sytuacja mieszkaniowa w spółdzielczości - znaczenie sektora publicznego

2. Sektor publiczny na tle Polski ogółem i własności osób fizycznych

3. Różnice w sytuacji mieszkaniowej w sektorze publicznym

 

Rozdział VII. Wyznaczniki zaawansowania urbanizacji i cechy sytuacji mieszkaniowej w UE w XXI w. - miejsce Polski

1. Proporcje ludności miejskiej, starszej wiekiem i gospodarstw domowych

2. Cechy zasobu mieszkaniowego

3. Cechy warunków mieszkaniowych

 

Rozdział VIII. Społeczne mieszkalnictwo i osadnictwo jako podstawa i szansa trwania zrównoważonej przestrzeni zamieszkanej

1. Powojenne społeczne mieszkalnictwo - czy możliwe w rynkowym paradygmacie wzrostu?

1.1. Zaniedbania w polityce mieszkaniowej w Europie Zachodniej do lat 70.

1.2. Błędne kierunki polityki mieszkaniowej w Europie Zachodniej od lat 80.

1.3. Powojenna socjalna pomoc mieszkaniowa w Europie Zachodniej i jej treść

1.4. Ewolucja społecznej polityki mieszkaniowej - przykład Francji

1.5. Kwestia społecznej polityki mieszkaniowej w Polsce po 1989 r.

2. Prawo do miasta, rynek mieszkaniowy i bunt miast

3. Kryzys kapitalizmu a zurbanizowana przestrzeń zamieszkiwania jako platforma spójności społecznej

3.1. Mieszkanie, przestrzeń urbanizacyjna a spójność społeczna

3.2. Spójność społeczna w wykładni UE a równoważenie przestrzeni zamieszkanej - kontrowersje

3.3. Rewitalizacja i modernizacja polskich osiedli mieszkaniowych sprzed 1989 r. - szanse spójności społecznej

4. Rola i znaczenie mieszkania w równoważeniu przestrzeni zamieszkiwania

4.1. Postrzeganie przestrzeni a mieszkanie i przestrzeń zamieszkiwania

4.2. Koncepcja infrastruktury osadniczej - walory dla rozwoju zrównoważonego

4.3. Infrastruktura osadnicza a rozwój zrównoważony - obszar interdyscyplinarności

4.4. Infrastruktura osadnicza a rozwój zrównoważony - bieguny i relacje przestrzenne

 

Rozdział IX. Sytuacja mieszkaniowa w Polsce lat 2002-2014 a kryzys i cywilizacyjne wyzwania - wnioski końcowe

1. Społeczno-gospodarcze uwarunkowania sytuacji mieszkaniowej w Polsce

2. Stan i zmiany sytuacji mieszkaniowej w Polsce

2.1. Zasób mieszkaniowy

2.2. Warunki mieszkaniowe

2.3. Sytuacja mieszkaniowa gospodarstw z osobami niepełnosprawnymi

2.4. Ludność starsza wiekiem w gospodarstwach zbiorowych

2.5. Sytuacja mieszkaniowa w sektorze publicznym

2.6. Miejsce Polski na tle urbanizacji i sytuacji mieszkaniowej w UE

2.7. Uwagi dotyczące przyszłych NSP w Polsce

3. Perspektywy demograficzne sytuacji mieszkaniowej w Polsce i ich geneza

4. Sytuacja i polityka mieszkaniowa jako podstawa oraz wyzwanie cywilizacji

 

Spis tablic

Spis rysunków

 

Aneks statystyczny

Spis tablic w aneksie statystycznym

 

Literatura

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Format: B5
Liczba stron: 381

Podstawowym analitycznym celem przedkładanej pracy są przedstawienie i ocena stanu, zmian sytuacji mieszkaniowej w latach 2002-2014 oraz łączących się z zasadniczych społeczno-gospodarczych uwarunkowań polityki mieszkaniowej w Polsce. Uwaga badawcza skoncentrowana jest w tym zakresie na wynikach NSP 2002 i NSP 2011 z tylko wspomagającą rolą danych statystyki bieżącej. Cechy i zróżnicowania sytuacji mieszkaniowej dotyczące skali Polski w tym podziału miasto-wieś są wielokrotnie świadectwem trwania strukturalnego kryzysu mieszkaniowego odziedziczonego sprzed 1989 r. związanego także z transformacją i zaostrzonego po 2008 r. kryzysem o światowym zasięgu. Kryzysowe wyzwania w tym zakresie traktowane są w pracy jako cząstka zagrożeń i szans rozwoju przestrzeni zamieszkanej odnoszących się nie tylko do europejskiej cywilizacji zachodniej, lecz również do przestrzeni zamieszkiwania ludzkości. Globalne kryzysowe problemy oraz ich przejawy dotyczą bowiem w różnym stopniu i zakresie całej współczesnej cywilizacji zachodniej, która promieniuje w wymiarze polityczno-gospodarczym na inne części świata.

Niebezpieczne ostatnie tendencje zmian w tym zakresie nakazują między innymi poszukiwanie nowej roli i znaczenia sytuacji mieszkaniowej decydującej o obliczu mieszkalnictwa i osadnictwa w niełatwych przecież próbach większego niż dotychczas skierowania rozwoju cywilizacji zachodniej na bardziej racjonalne tory proponowane w koncepcji trwałego zrównoważonego rozwoju, stanowiącej jedyną realną szansę postępu w ogólnym rozwoju cywilizacyjnym.

.

Rozdział I. Badania sytuacji mieszkaniowej w Polsce w latach 2002-2014 - wprowadzenie

1. Uzasadnienie oraz przesłanki ujęcia pracy

2. Sytuacja mieszkaniowa w Polsce - publikacje z lat 2002-2014

3. Założenia i źródła badań - dane spisów i ich interpretacja

4. Układ pracy

 

Rozdział II. Społeczno-gospodarcze uwarunkowania sytuacji mieszkaniowej w Polsce w latach 2002-2014

1. Polityka mieszkaniowa - cechy i zmiany społeczno-ekonomiczne

2. Wyznaczniki urbanizacji i demograficznych potrzeb mieszkaniowych

2.1. Liczba ludności - znaczenie miast i kwestia migracji

2.2. Wiek ludności - starzenie się społeczeństwa i jego zagmatwanie w statystyce

2.3. Liczba i struktura gospodarstw domowych - niekorzystne trendy i ich nowe aspekty

3. Mieszkalnictwo w makroproporcjach społeczno-gospodarczych

3.1. Sfera mieszkaniowa w wydatkach budżetowych

3.2. Rozmiary oraz proporcje inwestycji i mieszkaniowego majątku trwałego

 

Rozdział III. Zasób mieszkaniowy i jego zmiany w latach 2002-2011 - cechy społeczno-ekonomiczne zamieszkujących

1. Liczba budynków i mieszkań - wiek oraz formy własności

2. Typy rodzin i gospodarstw według tytułów do mieszkania

3. Tytuł do mieszkania a źródło utrzymania gospodarstw

4. Wielkość mieszkań a źródło utrzymania gospodarstw

5. Wyposażenie mieszkań a źródło utrzymania i grupa społeczno-ekonomiczna gospodarstw

 

Rozdział IV. Warunki mieszkaniowe i ich zmiany w latach 2002-2011 - cechy społeczno-ekonomiczne zamieszkujących

1. Nasycenie w mieszkania i samodzielność zamieszkiwania

2. Samodzielność zamieszkiwania a wielkość gospodarstwa i liczba osób starszych

3. Samodzielność zamieszkiwania - grupa społeczno-ekonomiczna i tytuł do mieszkania

4. Samodzielność zamieszkiwania - liczba i skład rodzin w gospodarstwach

5. Zaludnienie mieszkań - źródło utrzymania, grupa społeczno-ekonomiczna i typ rodziny

6. Możliwość korzystania z instalacji w mieszkaniu

 

Rozdział V. Elementy sytuacji mieszkaniowej gospodarstw domowych z niepełnosprawnymi oraz starsi w gospodarstwach zbiorowych - 2002-2011

1. Ludność niepełnosprawna i jej gospodarstwa - zmiany oraz struktura

2. Zaludnienie mieszkań a niepełnosprawność

3. Wyposażenie mieszkań w instalacje a niepełnosprawność

4. Ludność starsza wiekiem w gospodarstwach zbiorowych według ich typu

 

Rozdział VI. Sytuacja mieszkaniowa w sektorze publicznym - zmiany i różnice: 2002-2011

1. Sytuacja mieszkaniowa w spółdzielczości - znaczenie sektora publicznego

2. Sektor publiczny na tle Polski ogółem i własności osób fizycznych

3. Różnice w sytuacji mieszkaniowej w sektorze publicznym

 

Rozdział VII. Wyznaczniki zaawansowania urbanizacji i cechy sytuacji mieszkaniowej w UE w XXI w. - miejsce Polski

1. Proporcje ludności miejskiej, starszej wiekiem i gospodarstw domowych

2. Cechy zasobu mieszkaniowego

3. Cechy warunków mieszkaniowych

 

Rozdział VIII. Społeczne mieszkalnictwo i osadnictwo jako podstawa i szansa trwania zrównoważonej przestrzeni zamieszkanej

1. Powojenne społeczne mieszkalnictwo - czy możliwe w rynkowym paradygmacie wzrostu?

1.1. Zaniedbania w polityce mieszkaniowej w Europie Zachodniej do lat 70.

1.2. Błędne kierunki polityki mieszkaniowej w Europie Zachodniej od lat 80.

1.3. Powojenna socjalna pomoc mieszkaniowa w Europie Zachodniej i jej treść

1.4. Ewolucja społecznej polityki mieszkaniowej - przykład Francji

1.5. Kwestia społecznej polityki mieszkaniowej w Polsce po 1989 r.

2. Prawo do miasta, rynek mieszkaniowy i bunt miast

3. Kryzys kapitalizmu a zurbanizowana przestrzeń zamieszkiwania jako platforma spójności społecznej

3.1. Mieszkanie, przestrzeń urbanizacyjna a spójność społeczna

3.2. Spójność społeczna w wykładni UE a równoważenie przestrzeni zamieszkanej - kontrowersje

3.3. Rewitalizacja i modernizacja polskich osiedli mieszkaniowych sprzed 1989 r. - szanse spójności społecznej

4. Rola i znaczenie mieszkania w równoważeniu przestrzeni zamieszkiwania

4.1. Postrzeganie przestrzeni a mieszkanie i przestrzeń zamieszkiwania

4.2. Koncepcja infrastruktury osadniczej - walory dla rozwoju zrównoważonego

4.3. Infrastruktura osadnicza a rozwój zrównoważony - obszar interdyscyplinarności

4.4. Infrastruktura osadnicza a rozwój zrównoważony - bieguny i relacje przestrzenne

 

Rozdział IX. Sytuacja mieszkaniowa w Polsce lat 2002-2014 a kryzys i cywilizacyjne wyzwania - wnioski końcowe

1. Społeczno-gospodarcze uwarunkowania sytuacji mieszkaniowej w Polsce

2. Stan i zmiany sytuacji mieszkaniowej w Polsce

2.1. Zasób mieszkaniowy

2.2. Warunki mieszkaniowe

2.3. Sytuacja mieszkaniowa gospodarstw z osobami niepełnosprawnymi

2.4. Ludność starsza wiekiem w gospodarstwach zbiorowych

2.5. Sytuacja mieszkaniowa w sektorze publicznym

2.6. Miejsce Polski na tle urbanizacji i sytuacji mieszkaniowej w UE

2.7. Uwagi dotyczące przyszłych NSP w Polsce

3. Perspektywy demograficzne sytuacji mieszkaniowej w Polsce i ich geneza

4. Sytuacja i polityka mieszkaniowa jako podstawa oraz wyzwanie cywilizacji

 

Spis tablic

Spis rysunków

 

Aneks statystyczny

Spis tablic w aneksie statystycznym

 

Literatura

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel