Ulubione
  1. Strona główna
  2. SYSTEM TRANSPORTOWY POLSKI 10 lat w Unii Europejskiej

SYSTEM TRANSPORTOWY POLSKI 10 lat w Unii Europejskiej

30,00 zł
27,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 27,00 zł
Autor: red. Jana Pieriegud
Kod produktu: 978-83-7378-979-1
Cena regularna:
30,00 zł
27,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 27,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
SYSTEM TRANSPORTOWY POLSKI 10 lat w Unii Europejskiej
SYSTEM TRANSPORTOWY POLSKI 10 lat w Unii Europejskiej
[[[separator]]]

Dnia 1 maja 2014 r. minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W ciągu minionego dziesięciolecia system transportowy Polski przeszedł istotne przemiany. Był to okres wyjątkowy pod względem zmian strukturalnych, ilościowych i jakościowych. Liberalizacja rynku kolejowego, samochodowego i lotniczego sprzyjały umiędzynarodowieniu działalności polskich przewoźników. Dzięki funduszom pomocowym UE, poniesiono rekordowe nakłady na rozwój infrastruktury transportowej, co przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzięki wymianie taboru i modernizacji infrastruktury szynowej stopniowo poprawia się jakość usług transportu kolejowego i komunikacji miejskiej.

Z okazji pierwszego dziesięciolecia Polski w UE powstało kilka publikacji i raportów podsumowujących postępy dokonane w poszczególnych sektorach gospodarki. Transport, który jest uważany za barometr gospodarki, nie został jednak kompleksowo ujęty w tych publikacjach. Dostrzegając tę lukę, w Katedrze Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przeprowadzono badania, których celem była analiza najważniejszych zmian, jakie zaszły w polskim systemie transportowym po akcesji do UE. Monografia prezentuje wyniki tych badań. W większości rozdziałów badaniami objęto lata 2004-2013, a jako rok bazowy dla pokazania dynamiki zmian ilościowych posłużył rok 2003. Bardzo często niezbędne było również rozszerzenie horyzontu czasowego o kilka lat poprzedzających akcesję. Analizę przeprowadzono dla pięciu gałęzi transportu: drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i komunikacji miejskiej. Zostały przeanalizowane m.in. zmiany wielkości i struktury popytu na usługi przewozowe, zmiany struktury podmiotowej po stronie podażowej, poziom konkurencji, zmiany ilościowe i jakościowe w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury transportu w powiązaniu z realizacją projektów współfinansowanych przez UE. Główną metodą badawczą była analiza porównawcza.

Monografia składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym, autorstwa Wojciecha Paprockiego, dokonano przeglądu najważniejszych przemian, które w ostatnim dziesięcioleciu zaszły w transporcie drogowym na tle zmian potrzeb komunikacyjnych społeczeństwa oraz potrzeb transportowych gospodarki i konsumentów. Na końcu wskazano kierunki dalszych badań dotyczących rozwoju rynku usług transportu drogowego. W rozdziale drugim Jana Pieriegud przedstawia zmiany na rynku usług kolejowych, a także omawia zakres inwestycji podjętych w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej i odnowy taboru. W kolejnych dwóch rozdziałach Adam Hoszman i Maciej Matczak analizują odpowiednio rozwój transportu lotniczego i morskiego oraz infrastruktury portowej. W rozdziale piątym, przygotowanym przez Michała Wolańskiego, na tle zmian w otoczeniu i w systemie finansowania transportu publicznego zaprezentowano dynamikę zmian systemu zbiorowej komunikacji miejskiej.

W ostatniej części monografii podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy zmiany dokonane w polskim systemie transportowym przybliżyły jego poziom do poziomu rozwoju w innych krajach członkowskich. Na podstawie szeregu wskaźników przeanalizowano postępy w rozwoju infrastruktury transportu, trendy na rynku przewozów towarowych i pasażerskich, przeładunki w portach morskich oraz ruch pasażerów w portach lotniczych. Wykorzystano również wyniki oceny systemów transportowych w UE (EU Transport Scoreboard), opublikowane przez Komisję Europejską w kwietniu 2014 r.

Do przeprowadzenia analizy zmian w systemie transportowym Polski autorzy wykorzystali ogólnodostępne dane statystyczne (GUS, urzędy statystyczne innych krajów członkowskich, Eurostat), wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez niektórych autorów i raporty branżowe (UIC, UIRR, ZMPD, ULC).

Monografia jest skierowana do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką rozwoju rynku transportowego i infrastruktury transportowej w Polsce - środowisk akademickich, praktyki gospodarczej i administracji rządowej. Zdaniem autorów będzie ona stanowiła także ważny punkt odniesienia dla dalszych analiz i kształtowania strategii rozwoju systemu transportowego Polski w kolejnych dziesięcioleciach.

[[[separator]]]

Wstęp

 

Jana Pieriegud

Rozdział 1. Transport drogowy

 

Wojciech Paprocki

Rozdział 2. Transport kolejowy

 

Jana Pieriegud

Rozdział 3. Transport lotniczy

 

Adam Hoszman

Rozdział 4. Transport morski

 

Maciej Matczak

Rozdział 5. Komunikacja miejska

 

Michał Wolański

Rozdział 6. Polska na tle pozostałych krajów unijnych

 

Jana Pieriegud

Podsumowanie i zakończenie

 

Jana Pieriegud

Załączniki

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2015
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 146

Wstęp

Dnia 1 maja 2014 r. minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W ciągu minionego dziesięciolecia system transportowy Polski przeszedł istotne przemiany. Był to okres wyjątkowy pod względem zmian strukturalnych, ilościowych i jakościowych. Liberalizacja rynku kolejowego, samochodowego i lotniczego sprzyjały umiędzynarodowieniu działalności polskich przewoźników. Dzięki funduszom pomocowym UE, poniesiono rekordowe nakłady na rozwój infrastruktury transportowej, co przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzięki wymianie taboru i modernizacji infrastruktury szynowej stopniowo poprawia się jakość usług transportu kolejowego i komunikacji miejskiej.

Z okazji pierwszego dziesięciolecia Polski w UE powstało kilka publikacji i raportów podsumowujących postępy dokonane w poszczególnych sektorach gospodarki. Transport, który jest uważany za barometr gospodarki, nie został jednak kompleksowo ujęty w tych publikacjach. Dostrzegając tę lukę, w Katedrze Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przeprowadzono badania, których celem była analiza najważniejszych zmian, jakie zaszły w polskim systemie transportowym po akcesji do UE. Monografia prezentuje wyniki tych badań. W większości rozdziałów badaniami objęto lata 2004-2013, a jako rok bazowy dla pokazania dynamiki zmian ilościowych posłużył rok 2003. Bardzo często niezbędne było również rozszerzenie horyzontu czasowego o kilka lat poprzedzających akcesję. Analizę przeprowadzono dla pięciu gałęzi transportu: drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i komunikacji miejskiej. Zostały przeanalizowane m.in. zmiany wielkości i struktury popytu na usługi przewozowe, zmiany struktury podmiotowej po stronie podażowej, poziom konkurencji, zmiany ilościowe i jakościowe w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury transportu w powiązaniu z realizacją projektów współfinansowanych przez UE. Główną metodą badawczą była analiza porównawcza.

Monografia składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym, autorstwa Wojciecha Paprockiego, dokonano przeglądu najważniejszych przemian, które w ostatnim dziesięcioleciu zaszły w transporcie drogowym na tle zmian potrzeb komunikacyjnych społeczeństwa oraz potrzeb transportowych gospodarki i konsumentów. Na końcu wskazano kierunki dalszych badań dotyczących rozwoju rynku usług transportu drogowego. W rozdziale drugim Jana Pieriegud przedstawia zmiany na rynku usług kolejowych, a także omawia zakres inwestycji podjętych w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej i odnowy taboru. W kolejnych dwóch rozdziałach Adam Hoszman i Maciej Matczak analizują odpowiednio rozwój transportu lotniczego i morskiego oraz infrastruktury portowej. W rozdziale piątym, przygotowanym przez Michała Wolańskiego, na tle zmian w otoczeniu i w systemie finansowania transportu publicznego zaprezentowano dynamikę zmian systemu zbiorowej komunikacji miejskiej.

W ostatniej części monografii podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy zmiany dokonane w polskim systemie transportowym przybliżyły jego poziom do poziomu rozwoju w innych krajach członkowskich. Na podstawie szeregu wskaźników przeanalizowano postępy w rozwoju infrastruktury transportu, trendy na rynku przewozów towarowych i pasażerskich, przeładunki w portach morskich oraz ruch pasażerów w portach lotniczych. Wykorzystano również wyniki oceny systemów transportowych w UE (EU Transport Scoreboard), opublikowane przez Komisję Europejską w kwietniu 2014 r.

Do przeprowadzenia analizy zmian w systemie transportowym Polski autorzy wykorzystali ogólnodostępne dane statystyczne (GUS, urzędy statystyczne innych krajów członkowskich, Eurostat), wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez niektórych autorów i raporty branżowe (UIC, UIRR, ZMPD, ULC).

Monografia jest skierowana do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką rozwoju rynku transportowego i infrastruktury transportowej w Polsce - środowisk akademickich, praktyki gospodarczej i administracji rządowej. Zdaniem autorów będzie ona stanowiła także ważny punkt odniesienia dla dalszych analiz i kształtowania strategii rozwoju systemu transportowego Polski w kolejnych dziesięcioleciach.

Spis treści

Wstęp

 

Jana Pieriegud

Rozdział 1. Transport drogowy

 

Wojciech Paprocki

Rozdział 2. Transport kolejowy

 

Jana Pieriegud

Rozdział 3. Transport lotniczy

 

Adam Hoszman

Rozdział 4. Transport morski

 

Maciej Matczak

Rozdział 5. Komunikacja miejska

 

Michał Wolański

Rozdział 6. Polska na tle pozostałych krajów unijnych

 

Jana Pieriegud

Podsumowanie i zakończenie

 

Jana Pieriegud

Załączniki

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2015
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 146

Dnia 1 maja 2014 r. minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W ciągu minionego dziesięciolecia system transportowy Polski przeszedł istotne przemiany. Był to okres wyjątkowy pod względem zmian strukturalnych, ilościowych i jakościowych. Liberalizacja rynku kolejowego, samochodowego i lotniczego sprzyjały umiędzynarodowieniu działalności polskich przewoźników. Dzięki funduszom pomocowym UE, poniesiono rekordowe nakłady na rozwój infrastruktury transportowej, co przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzięki wymianie taboru i modernizacji infrastruktury szynowej stopniowo poprawia się jakość usług transportu kolejowego i komunikacji miejskiej.

Z okazji pierwszego dziesięciolecia Polski w UE powstało kilka publikacji i raportów podsumowujących postępy dokonane w poszczególnych sektorach gospodarki. Transport, który jest uważany za barometr gospodarki, nie został jednak kompleksowo ujęty w tych publikacjach. Dostrzegając tę lukę, w Katedrze Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przeprowadzono badania, których celem była analiza najważniejszych zmian, jakie zaszły w polskim systemie transportowym po akcesji do UE. Monografia prezentuje wyniki tych badań. W większości rozdziałów badaniami objęto lata 2004-2013, a jako rok bazowy dla pokazania dynamiki zmian ilościowych posłużył rok 2003. Bardzo często niezbędne było również rozszerzenie horyzontu czasowego o kilka lat poprzedzających akcesję. Analizę przeprowadzono dla pięciu gałęzi transportu: drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i komunikacji miejskiej. Zostały przeanalizowane m.in. zmiany wielkości i struktury popytu na usługi przewozowe, zmiany struktury podmiotowej po stronie podażowej, poziom konkurencji, zmiany ilościowe i jakościowe w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury transportu w powiązaniu z realizacją projektów współfinansowanych przez UE. Główną metodą badawczą była analiza porównawcza.

Monografia składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym, autorstwa Wojciecha Paprockiego, dokonano przeglądu najważniejszych przemian, które w ostatnim dziesięcioleciu zaszły w transporcie drogowym na tle zmian potrzeb komunikacyjnych społeczeństwa oraz potrzeb transportowych gospodarki i konsumentów. Na końcu wskazano kierunki dalszych badań dotyczących rozwoju rynku usług transportu drogowego. W rozdziale drugim Jana Pieriegud przedstawia zmiany na rynku usług kolejowych, a także omawia zakres inwestycji podjętych w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej i odnowy taboru. W kolejnych dwóch rozdziałach Adam Hoszman i Maciej Matczak analizują odpowiednio rozwój transportu lotniczego i morskiego oraz infrastruktury portowej. W rozdziale piątym, przygotowanym przez Michała Wolańskiego, na tle zmian w otoczeniu i w systemie finansowania transportu publicznego zaprezentowano dynamikę zmian systemu zbiorowej komunikacji miejskiej.

W ostatniej części monografii podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy zmiany dokonane w polskim systemie transportowym przybliżyły jego poziom do poziomu rozwoju w innych krajach członkowskich. Na podstawie szeregu wskaźników przeanalizowano postępy w rozwoju infrastruktury transportu, trendy na rynku przewozów towarowych i pasażerskich, przeładunki w portach morskich oraz ruch pasażerów w portach lotniczych. Wykorzystano również wyniki oceny systemów transportowych w UE (EU Transport Scoreboard), opublikowane przez Komisję Europejską w kwietniu 2014 r.

Do przeprowadzenia analizy zmian w systemie transportowym Polski autorzy wykorzystali ogólnodostępne dane statystyczne (GUS, urzędy statystyczne innych krajów członkowskich, Eurostat), wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez niektórych autorów i raporty branżowe (UIC, UIRR, ZMPD, ULC).

Monografia jest skierowana do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką rozwoju rynku transportowego i infrastruktury transportowej w Polsce - środowisk akademickich, praktyki gospodarczej i administracji rządowej. Zdaniem autorów będzie ona stanowiła także ważny punkt odniesienia dla dalszych analiz i kształtowania strategii rozwoju systemu transportowego Polski w kolejnych dziesięcioleciach.

Wstęp

 

Jana Pieriegud

Rozdział 1. Transport drogowy

 

Wojciech Paprocki

Rozdział 2. Transport kolejowy

 

Jana Pieriegud

Rozdział 3. Transport lotniczy

 

Adam Hoszman

Rozdział 4. Transport morski

 

Maciej Matczak

Rozdział 5. Komunikacja miejska

 

Michał Wolański

Rozdział 6. Polska na tle pozostałych krajów unijnych

 

Jana Pieriegud

Podsumowanie i zakończenie

 

Jana Pieriegud

Załączniki

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel