Ulubione
  1. Strona główna
  2. STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ VOL. 8, NO.1,2021, Public Policy Studies

STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ VOL. 8, NO.1,2021, Public Policy Studies

40,00 zł
36,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,00 zł
Autor: red. naczelny Andrzej Zybała
Kod produktu: 2391-6389
Cena regularna:
40,00 zł
36,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ VOL. 8, NO.1,2021, Public Policy Studies
STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ VOL. 8, NO.1,2021, Public Policy Studies

[[[separator]]]

Zapraszam do lektury pierwszego tegorocznego numeru Studiów z Polityki Publicznej. Autorzy analizują zagadnienia zarówno sektorowe, jak horyzontalne, krajowe i międzynarodowe, społeczne i ekonomiczne. Małgorzata Michalewska-Pawlak i Monika Klimowicz piszą o trwającym już kilka lat Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS). Autorki przedstawiają założenia programu, jego kontekst (problemy związane ze zmianami w strukturze wiekowej społeczeństwa), ramy teoretyczne (definicyjne). Tekst zawiera przede wszystkim jakościową analizę/ewaluację jednego z projektów, który otrzymał dofinansowanie – Aktywni bez względu na wiek. Analiza wskazuje, że projekt osiągnął swoje cele, jakkolwiek trudno na jego przykładzie oceniać wartość całego centralnego programu. Przede wszystkim ma on dość ograniczony budżet, natomiast skala niezaspokojonych potrzeb środowiska senioralnego jest olbrzymia. Powyższy obszar tematyczny przynajmniej w pewnym stopniu bada również Kinga Stęplewska, która powróciła do zagadnienia reform w systemie ubezpieczeń społecznych po 1999 r. i odejścia od systemu repartycyjnego. Nastąpił wówczas zwrot ku swoistej komercjalizacji. Autorka koncentruje się na dynamice kształtowania i korygowania formuły działania Otwartych Funduszy Emerytalnych. Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka zajęła się reprywatyzacją w Warszawie (2004–2016). Autorka przedstawiła złożoność trwających dyskursów, w tym dyskursywne konstruowanie sposobu postrzegania tożsamości płciowej w przypadku najemców i właścicieli nieruchomości. Omówiła dyskurs, w którym zwrot nieruchomości był przedstawiany jako imperatyw moralny, oraz dyskurs najemców, którzy koncentrowali się na nadużyciach, oszustwach i ludzkich nieszczęściach wynikających z reprywatyzowania nieruchomości. Autorka przypisała lokatorom tożsamość kobiecą, a właścicielom – męską. Kolejne teksty dotykają następnych istotnych w Polsce zagadnień. Piotr Dubicki analizuje zagadnienie budżetu obywatelskiego w samorządach lokalnych, co uznaje za element partycypacji społecznej. Z pewnością można go uznać za jeden z ciekawszych instrumentów, które pozwalają mieszkańcom wzmocnić swoją tożsamość lokalną, a także obywatelską. Autor uznaje, że jest to jedna z najskuteczniejszych praktyk obywatelskich w sferze zaangażowania mieszkańców w proces zarządzania miastami. Uważa, że budżet powinien być również postrzegany jako część długofalowej i całościowej reformy polityki miejskiej. Przedstawia studium przypadku odnoszące się do Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego w latach 2013–2020. Wojciech Gędek analizuje zagadnienie koprodukcji wiedzy w obszarze polityki opartej na dowodach. Przeprowadza przegląd literatury przedmiotu. Przedstawia sposób, w jaki w wybranych publikacjach rozumiana jest koprodukcja wiedzy. Podsumowując stwierdza m.in., że koprodukcja wiedzy traktowana jest przez jej badaczy zarówno jako partycypacyjne podejście metodologiczne, jak i rozwiązanie instytucjonalne służące lepszej implementacji polityki publicznej. Mamy także dwa teksty z zakresu polityki zagranicznej. Justyna Salamon analizuje znaczenie państw Maghrebu w polityce zagranicznej Hiszpanii (przed wstąpieniem do UE). Wskazuje na ich geostrategiczne położenie między Europą a Afryką, do[1]świadczenia historyczne oraz pluralizm socjokulturowy (konfrontacja cywilizacji chrześcijańskiej i muzułmańskiej), wzajemne stosunki gospodarcze. Natomiast Marek Świstak zajął się wielopoziomowym systemem implementacji polityki ochrony środowiska naturalnego w Chinach. Wskazuje na stopień, w jakim władza centralna jest w stanie definiować cele polityki, przedstawia nadzór nad jej implementacją, a także rolę władz lokalnych. Analizuje, na ile władze subnarodowe wiernie realizują centralnie zaplanowane działania w sferze ochrony środowiska. Last but not least, Łukasz Gębski pisze o nowych wyzwaniach w systemie regulacji rynku finansowego w Polsce i na świecie wobec kryzysów ekonomicznych, globalizacji i rewolucji technologicznej w świecie instytucji finansowych. Wskazuje na zmieniającą się percepcję innowacji finansowych, które do czasu wystąpienia ostatniego kryzysu ekonomicznego były postrzegane bardzo pozytywnie, później to się zmieniało.

Andrzej Zybała

 

[[[separator]]]

 

Andrzej Zybała
Wstęp


Małgorzata Michalewska-Pawlak, Monika Klimowicz
The impact of the Government Program for Social Participation of Senior Citizens (ASOS) on social activation of the elderly in Poland: Findings from a qualitative study
Wpływ Rządowego Programu na Rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS) na społeczną aktywizację osób starszych w Polsce. Wnioski z badań jakościowych

Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka
Discursive construction of the perception of gender identity: The case of tenants and owners in re-privatization/property restitution in Warsaw
Dyskursywna konstrukcja postrzegania tożsamości płciowej. Przypadek najemców i właścicieli w procesie reprywatyzacji w Warszawie

Kinga Stęplewska
Analysis of changes in the retirement insurance system in Poland in 2002–2018
Analiza zmian w systemie ubezpieczeń emerytalnych w Polsce w latach 2002–2018

Marek Świstak
Centralne planowanie i lokalne wykonanie: wyzwania wielopoziomowego systemu implementacji polityki ochrony środowiska naturalnego w Chinach
Central planning and local implementation: Challenges of the multilevel system of implementing the environmental protection policy in China

Piotr Dubicki
Budżet obywatelski jako element partycypacji społecznej
The civic budget as an element of social participation

Wojciech Gędek
Koncepcja koprodukcji wiedzy a tworzenie polityki oparte na dowodach. Analiza literatury przedmiotu
Knowledge co-production and the evidence-based policy: A literature review

Justyna Salamon
Znaczenie państw Maghrebu w polityce Królestwa Hiszpanii przed akcesją do Unii Europejskiej
The importance of the Maghreb countries in the policy of the Kingdom of Spain before its accession to the European Union

Łukasz Gębski
FinTech i FinReg – nowe wyzwania dla systemu regulacji rynku finansowego w Polsce i na świecie
FinTech and FinReg: New challenges for the financial market regulation system in Poland and in the world

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Liczba stron: 153
Oprawa: miękka
Format: B5

Wstęp

Zapraszam do lektury pierwszego tegorocznego numeru Studiów z Polityki Publicznej. Autorzy analizują zagadnienia zarówno sektorowe, jak horyzontalne, krajowe i międzynarodowe, społeczne i ekonomiczne. Małgorzata Michalewska-Pawlak i Monika Klimowicz piszą o trwającym już kilka lat Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS). Autorki przedstawiają założenia programu, jego kontekst (problemy związane ze zmianami w strukturze wiekowej społeczeństwa), ramy teoretyczne (definicyjne). Tekst zawiera przede wszystkim jakościową analizę/ewaluację jednego z projektów, który otrzymał dofinansowanie – Aktywni bez względu na wiek. Analiza wskazuje, że projekt osiągnął swoje cele, jakkolwiek trudno na jego przykładzie oceniać wartość całego centralnego programu. Przede wszystkim ma on dość ograniczony budżet, natomiast skala niezaspokojonych potrzeb środowiska senioralnego jest olbrzymia. Powyższy obszar tematyczny przynajmniej w pewnym stopniu bada również Kinga Stęplewska, która powróciła do zagadnienia reform w systemie ubezpieczeń społecznych po 1999 r. i odejścia od systemu repartycyjnego. Nastąpił wówczas zwrot ku swoistej komercjalizacji. Autorka koncentruje się na dynamice kształtowania i korygowania formuły działania Otwartych Funduszy Emerytalnych. Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka zajęła się reprywatyzacją w Warszawie (2004–2016). Autorka przedstawiła złożoność trwających dyskursów, w tym dyskursywne konstruowanie sposobu postrzegania tożsamości płciowej w przypadku najemców i właścicieli nieruchomości. Omówiła dyskurs, w którym zwrot nieruchomości był przedstawiany jako imperatyw moralny, oraz dyskurs najemców, którzy koncentrowali się na nadużyciach, oszustwach i ludzkich nieszczęściach wynikających z reprywatyzowania nieruchomości. Autorka przypisała lokatorom tożsamość kobiecą, a właścicielom – męską. Kolejne teksty dotykają następnych istotnych w Polsce zagadnień. Piotr Dubicki analizuje zagadnienie budżetu obywatelskiego w samorządach lokalnych, co uznaje za element partycypacji społecznej. Z pewnością można go uznać za jeden z ciekawszych instrumentów, które pozwalają mieszkańcom wzmocnić swoją tożsamość lokalną, a także obywatelską. Autor uznaje, że jest to jedna z najskuteczniejszych praktyk obywatelskich w sferze zaangażowania mieszkańców w proces zarządzania miastami. Uważa, że budżet powinien być również postrzegany jako część długofalowej i całościowej reformy polityki miejskiej. Przedstawia studium przypadku odnoszące się do Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego w latach 2013–2020. Wojciech Gędek analizuje zagadnienie koprodukcji wiedzy w obszarze polityki opartej na dowodach. Przeprowadza przegląd literatury przedmiotu. Przedstawia sposób, w jaki w wybranych publikacjach rozumiana jest koprodukcja wiedzy. Podsumowując stwierdza m.in., że koprodukcja wiedzy traktowana jest przez jej badaczy zarówno jako partycypacyjne podejście metodologiczne, jak i rozwiązanie instytucjonalne służące lepszej implementacji polityki publicznej. Mamy także dwa teksty z zakresu polityki zagranicznej. Justyna Salamon analizuje znaczenie państw Maghrebu w polityce zagranicznej Hiszpanii (przed wstąpieniem do UE). Wskazuje na ich geostrategiczne położenie między Europą a Afryką, do[1]świadczenia historyczne oraz pluralizm socjokulturowy (konfrontacja cywilizacji chrześcijańskiej i muzułmańskiej), wzajemne stosunki gospodarcze. Natomiast Marek Świstak zajął się wielopoziomowym systemem implementacji polityki ochrony środowiska naturalnego w Chinach. Wskazuje na stopień, w jakim władza centralna jest w stanie definiować cele polityki, przedstawia nadzór nad jej implementacją, a także rolę władz lokalnych. Analizuje, na ile władze subnarodowe wiernie realizują centralnie zaplanowane działania w sferze ochrony środowiska. Last but not least, Łukasz Gębski pisze o nowych wyzwaniach w systemie regulacji rynku finansowego w Polsce i na świecie wobec kryzysów ekonomicznych, globalizacji i rewolucji technologicznej w świecie instytucji finansowych. Wskazuje na zmieniającą się percepcję innowacji finansowych, które do czasu wystąpienia ostatniego kryzysu ekonomicznego były postrzegane bardzo pozytywnie, później to się zmieniało.

Andrzej Zybała

 

Spis treści

 

Andrzej Zybała
Wstęp


Małgorzata Michalewska-Pawlak, Monika Klimowicz
The impact of the Government Program for Social Participation of Senior Citizens (ASOS) on social activation of the elderly in Poland: Findings from a qualitative study
Wpływ Rządowego Programu na Rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS) na społeczną aktywizację osób starszych w Polsce. Wnioski z badań jakościowych

Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka
Discursive construction of the perception of gender identity: The case of tenants and owners in re-privatization/property restitution in Warsaw
Dyskursywna konstrukcja postrzegania tożsamości płciowej. Przypadek najemców i właścicieli w procesie reprywatyzacji w Warszawie

Kinga Stęplewska
Analysis of changes in the retirement insurance system in Poland in 2002–2018
Analiza zmian w systemie ubezpieczeń emerytalnych w Polsce w latach 2002–2018

Marek Świstak
Centralne planowanie i lokalne wykonanie: wyzwania wielopoziomowego systemu implementacji polityki ochrony środowiska naturalnego w Chinach
Central planning and local implementation: Challenges of the multilevel system of implementing the environmental protection policy in China

Piotr Dubicki
Budżet obywatelski jako element partycypacji społecznej
The civic budget as an element of social participation

Wojciech Gędek
Koncepcja koprodukcji wiedzy a tworzenie polityki oparte na dowodach. Analiza literatury przedmiotu
Knowledge co-production and the evidence-based policy: A literature review

Justyna Salamon
Znaczenie państw Maghrebu w polityce Królestwa Hiszpanii przed akcesją do Unii Europejskiej
The importance of the Maghreb countries in the policy of the Kingdom of Spain before its accession to the European Union

Łukasz Gębski
FinTech i FinReg – nowe wyzwania dla systemu regulacji rynku finansowego w Polsce i na świecie
FinTech and FinReg: New challenges for the financial market regulation system in Poland and in the world

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Liczba stron: 153
Oprawa: miękka
Format: B5

Zapraszam do lektury pierwszego tegorocznego numeru Studiów z Polityki Publicznej. Autorzy analizują zagadnienia zarówno sektorowe, jak horyzontalne, krajowe i międzynarodowe, społeczne i ekonomiczne. Małgorzata Michalewska-Pawlak i Monika Klimowicz piszą o trwającym już kilka lat Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS). Autorki przedstawiają założenia programu, jego kontekst (problemy związane ze zmianami w strukturze wiekowej społeczeństwa), ramy teoretyczne (definicyjne). Tekst zawiera przede wszystkim jakościową analizę/ewaluację jednego z projektów, który otrzymał dofinansowanie – Aktywni bez względu na wiek. Analiza wskazuje, że projekt osiągnął swoje cele, jakkolwiek trudno na jego przykładzie oceniać wartość całego centralnego programu. Przede wszystkim ma on dość ograniczony budżet, natomiast skala niezaspokojonych potrzeb środowiska senioralnego jest olbrzymia. Powyższy obszar tematyczny przynajmniej w pewnym stopniu bada również Kinga Stęplewska, która powróciła do zagadnienia reform w systemie ubezpieczeń społecznych po 1999 r. i odejścia od systemu repartycyjnego. Nastąpił wówczas zwrot ku swoistej komercjalizacji. Autorka koncentruje się na dynamice kształtowania i korygowania formuły działania Otwartych Funduszy Emerytalnych. Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka zajęła się reprywatyzacją w Warszawie (2004–2016). Autorka przedstawiła złożoność trwających dyskursów, w tym dyskursywne konstruowanie sposobu postrzegania tożsamości płciowej w przypadku najemców i właścicieli nieruchomości. Omówiła dyskurs, w którym zwrot nieruchomości był przedstawiany jako imperatyw moralny, oraz dyskurs najemców, którzy koncentrowali się na nadużyciach, oszustwach i ludzkich nieszczęściach wynikających z reprywatyzowania nieruchomości. Autorka przypisała lokatorom tożsamość kobiecą, a właścicielom – męską. Kolejne teksty dotykają następnych istotnych w Polsce zagadnień. Piotr Dubicki analizuje zagadnienie budżetu obywatelskiego w samorządach lokalnych, co uznaje za element partycypacji społecznej. Z pewnością można go uznać za jeden z ciekawszych instrumentów, które pozwalają mieszkańcom wzmocnić swoją tożsamość lokalną, a także obywatelską. Autor uznaje, że jest to jedna z najskuteczniejszych praktyk obywatelskich w sferze zaangażowania mieszkańców w proces zarządzania miastami. Uważa, że budżet powinien być również postrzegany jako część długofalowej i całościowej reformy polityki miejskiej. Przedstawia studium przypadku odnoszące się do Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego w latach 2013–2020. Wojciech Gędek analizuje zagadnienie koprodukcji wiedzy w obszarze polityki opartej na dowodach. Przeprowadza przegląd literatury przedmiotu. Przedstawia sposób, w jaki w wybranych publikacjach rozumiana jest koprodukcja wiedzy. Podsumowując stwierdza m.in., że koprodukcja wiedzy traktowana jest przez jej badaczy zarówno jako partycypacyjne podejście metodologiczne, jak i rozwiązanie instytucjonalne służące lepszej implementacji polityki publicznej. Mamy także dwa teksty z zakresu polityki zagranicznej. Justyna Salamon analizuje znaczenie państw Maghrebu w polityce zagranicznej Hiszpanii (przed wstąpieniem do UE). Wskazuje na ich geostrategiczne położenie między Europą a Afryką, do[1]świadczenia historyczne oraz pluralizm socjokulturowy (konfrontacja cywilizacji chrześcijańskiej i muzułmańskiej), wzajemne stosunki gospodarcze. Natomiast Marek Świstak zajął się wielopoziomowym systemem implementacji polityki ochrony środowiska naturalnego w Chinach. Wskazuje na stopień, w jakim władza centralna jest w stanie definiować cele polityki, przedstawia nadzór nad jej implementacją, a także rolę władz lokalnych. Analizuje, na ile władze subnarodowe wiernie realizują centralnie zaplanowane działania w sferze ochrony środowiska. Last but not least, Łukasz Gębski pisze o nowych wyzwaniach w systemie regulacji rynku finansowego w Polsce i na świecie wobec kryzysów ekonomicznych, globalizacji i rewolucji technologicznej w świecie instytucji finansowych. Wskazuje na zmieniającą się percepcję innowacji finansowych, które do czasu wystąpienia ostatniego kryzysu ekonomicznego były postrzegane bardzo pozytywnie, później to się zmieniało.

Andrzej Zybała

 

 

Andrzej Zybała
Wstęp


Małgorzata Michalewska-Pawlak, Monika Klimowicz
The impact of the Government Program for Social Participation of Senior Citizens (ASOS) on social activation of the elderly in Poland: Findings from a qualitative study
Wpływ Rządowego Programu na Rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS) na społeczną aktywizację osób starszych w Polsce. Wnioski z badań jakościowych

Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka
Discursive construction of the perception of gender identity: The case of tenants and owners in re-privatization/property restitution in Warsaw
Dyskursywna konstrukcja postrzegania tożsamości płciowej. Przypadek najemców i właścicieli w procesie reprywatyzacji w Warszawie

Kinga Stęplewska
Analysis of changes in the retirement insurance system in Poland in 2002–2018
Analiza zmian w systemie ubezpieczeń emerytalnych w Polsce w latach 2002–2018

Marek Świstak
Centralne planowanie i lokalne wykonanie: wyzwania wielopoziomowego systemu implementacji polityki ochrony środowiska naturalnego w Chinach
Central planning and local implementation: Challenges of the multilevel system of implementing the environmental protection policy in China

Piotr Dubicki
Budżet obywatelski jako element partycypacji społecznej
The civic budget as an element of social participation

Wojciech Gędek
Koncepcja koprodukcji wiedzy a tworzenie polityki oparte na dowodach. Analiza literatury przedmiotu
Knowledge co-production and the evidence-based policy: A literature review

Justyna Salamon
Znaczenie państw Maghrebu w polityce Królestwa Hiszpanii przed akcesją do Unii Europejskiej
The importance of the Maghreb countries in the policy of the Kingdom of Spain before its accession to the European Union

Łukasz Gębski
FinTech i FinReg – nowe wyzwania dla systemu regulacji rynku finansowego w Polsce i na świecie
FinTech and FinReg: New challenges for the financial market regulation system in Poland and in the world

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel