Ulubione
  1. Strona główna
  2. STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ 4(24)2019 Public Policy Studies

STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ 4(24)2019 Public Policy Studies

40,00 zł
36,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,00 zł
Autor: red. naczelny Andrzej Zybała
Kod produktu: 2391-6389
Cena regularna:
40,00 zł
36,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ 4(24)2019 Public Policy Studies
STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ 4(24)2019 Public Policy Studies
[[[separator]]]

 

Zapraszam do lektury kolejnego numeru. Mamy teksty z kilku dziedzin oraz w różnym stopniu osadzone w bieżących zjawiskach. Temu drugiemu obszarowi najbliższy jest tekst G. Makowskiego, który przedstawia wzorce działania ekipy rządzącej w latach 2015-2019. Autor analizuje przykłady, które w efekcie skłaniają go do postawienia tezy o silnej koncentracji władzy, w tym dzięki wykorzystaniu nieformalnych instrumentów rządzenia.

Tekst S. Markowskiego i B. Jancewicz również dotyczy dziejących się na naszych oczach zjawisk. W tym wypadku jest to zagadnienie międzynarodowych migracji.

Stają się one przedmiotem kampanii politycznych, a także czasami przesądzają o ich rozstrzygnięciach, natomiast pozostają jednak zagadnieniem merytokratycznym, które powinno być analizowane w sposób maksymalnie zobiektywizowany. Nie wszystkie państwa na to stać.

Ł. Drozda pokazuje nam sposoby analizy rezultatów polityki miejskiej. W tym celu wykorzystuje dane pozyskiwane z mediów społecznościowych (Instagram). Dzięki nim prowadzi tzw. behawioralną analizę jakości życia w przestrzeni miejskiej. Fotografie "mówią" o tym, jak przestrzeń, w tym wypadku parki, jest postrzegana.

W bieżącym numerze mamy blok trzech tekstów poświęconych szkolnej edukacji moralnej (innymi słowy wychowaniu moralnemu), a także dość obszerną debatę zorganizowaną przez naszą redakcję na ten temat z udziałem szerokiego spektrum dyskutantów ze różnicowanych światopoglądowo środowisk.

Teksty autorskie na ten temat stanowią kompleksowe wprowadzenie w problematykę, która u nas nie została rozwinięta w sposób ani akademicki, ani ekspercki jako element działania publicznego, jakkolwiek mamy oczywiście tradycje wychowawcze (choć główna uwaga skierowana jest na rolę rodziny w procesach wychowawczych). D. Czyżowska i N. Czyżowska wskazują na główne szkoły myślenia o edukacji moralnej, S. Konstańczak analizuje założenia filozoficzne specyficzne dla edukacji moralnej, a A. Zybała nakreśla ramy, w których realizowane są szkolne programy edukacji moralnej w USA i Wielkiej Brytanii. Ramowo omawia również polskie tradycje oświatowe, ich wady i zalety z punktu widzenia możliwości realizacji u nas programów edukacji moralnej.

Z kolei podczas debaty omówiono kluczowe wątki tej rozległej dziedziny refleksji i praktyki szkolnej. Uczestnicy wskazali m.in. na naturę kształtowania moralnego w szkołach, na rolę nauczycieli, wpływ na uczniów szkolnych programów wychowawczych, które są oficjalnie deklarowane, i tzw. ukrytych programów wychowawczych (niesformułowanych wprost), rolę programów wychowawczo-profilaktycznych, które szkoły przygotowują obligatoryjnie.

Omówiono wpływ - jak uznano - "przeładowanej" podstawy programowej na zdolność szkoły do realizowania zadań edukacji moralnej, zmiany w koncepcjach myślenia o szkole i zdolność do ich "przekucia w czyn".

Dostrzeżono kryzys wychowawczy szkoły. Świadczy o nim wiele symptomów, m.in. rodzice mają skłonność do oceniania nauczycieli poprzez pryzmat osiągnięć ich dzieci w nauce, a nie poprzez postawy moralne, które uczniowie uzyskali dzięki szkole. Edukacja moralna nie jest zjawiskiem, które byłoby bliskie naszej kulturze. Nie jest obecna jako element polityki edukacyjnej realizowanej przez państwo.

Wskazano na brak szerokiej debaty po 1990 r. na temat zadań wychowawczych szkół, a także na skłonności nauczycieli do unikania wyzwań wychowawczych. Faktem jest także to, że nowe pluralistyczne społeczeństwo nie ustanowiło konsensusu oświatowego, czyli nie uzgodniono zakresu odpowiedzialności szkoły w kwestiach wychowawczych. Kontrastuje to z doświadczeniami brytyjskimi, gdzie uformowano konsensus w zakresie wartości, które mają być podstawą szkolnego wychowania.

Paneliści uznali, że polską szkołę i społeczeństwo czeka gigantyczna praca do wykonania. Zadaniem jest zaszczepić poczucie wspólnotowości za kwestie wychowawcze, w tym tworzenie klimatu sprzyjającego kształtowaniu dojrzałych postaw moralnych. Obecna sytuacja nie jest zadowalająca. Wyniki międzynarodowych badań PISA wskazują, że Polska słabo wypada w zestawieniach międzynarodowych dotyczących poziomu dobrego samopoczucia uczniów w szkołach czy poziomu odczuwania podmiotowości.

Andrzej Zybała

[[[separator]]]

 

Andrzej Zybała

Wstęp

Grzegorz Makowski

Koncentracja władzy jako sposób rządzenia obozu Zjednoczonej Prawicy w latach 2015-2019. Diagnoza i konsekwencje

Power concentration as the ruling style of the United Right in the years 2015-2019

 

Barbara Jancewicz, Stefan Markowski

Wealth formation by economic agents and their international mobility: towards an eclectic migration decision-support framework

Międzynarodowa mobilność i formowanie bogactwa przez agentów ekonomicznych: w kierunku eklektycznych ram wspierających decyzje migracyjne

 

Łukasz Drozda

The behavioural desk research in urban space analysis as a policy tool: the case of Instagram

Behawioralna analiza danych zastanych w badaniu przestrzeni zurbanizowanej jako narzędzie polityki publicznej: przypadek Instagrama

 

EDUKACJA MORALNA W SZKOŁACH

Andrzej Zybała

Edukacja moralna w oświacie - trendy i bariery

Moral education: trends and barriers

 

Stefan Konstańczak

Dylematy współczesnej edukacji moralnej

The dilemmas of the present moral education

 

Dorota Czyżowska, Natalia Czyżowska

Edukacja moralna - koncepcje i badania

Moral education: concepts and research

 

 

DEBATA

Funkcje wychowawcze szkoły i edukacja moralna w Polsce

 

Wykaz autorów w "Studiach z Polityki Publicznej" w 2018 r

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2019
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 170

Wstęp

 

Zapraszam do lektury kolejnego numeru. Mamy teksty z kilku dziedzin oraz w różnym stopniu osadzone w bieżących zjawiskach. Temu drugiemu obszarowi najbliższy jest tekst G. Makowskiego, który przedstawia wzorce działania ekipy rządzącej w latach 2015-2019. Autor analizuje przykłady, które w efekcie skłaniają go do postawienia tezy o silnej koncentracji władzy, w tym dzięki wykorzystaniu nieformalnych instrumentów rządzenia.

Tekst S. Markowskiego i B. Jancewicz również dotyczy dziejących się na naszych oczach zjawisk. W tym wypadku jest to zagadnienie międzynarodowych migracji.

Stają się one przedmiotem kampanii politycznych, a także czasami przesądzają o ich rozstrzygnięciach, natomiast pozostają jednak zagadnieniem merytokratycznym, które powinno być analizowane w sposób maksymalnie zobiektywizowany. Nie wszystkie państwa na to stać.

Ł. Drozda pokazuje nam sposoby analizy rezultatów polityki miejskiej. W tym celu wykorzystuje dane pozyskiwane z mediów społecznościowych (Instagram). Dzięki nim prowadzi tzw. behawioralną analizę jakości życia w przestrzeni miejskiej. Fotografie "mówią" o tym, jak przestrzeń, w tym wypadku parki, jest postrzegana.

W bieżącym numerze mamy blok trzech tekstów poświęconych szkolnej edukacji moralnej (innymi słowy wychowaniu moralnemu), a także dość obszerną debatę zorganizowaną przez naszą redakcję na ten temat z udziałem szerokiego spektrum dyskutantów ze różnicowanych światopoglądowo środowisk.

Teksty autorskie na ten temat stanowią kompleksowe wprowadzenie w problematykę, która u nas nie została rozwinięta w sposób ani akademicki, ani ekspercki jako element działania publicznego, jakkolwiek mamy oczywiście tradycje wychowawcze (choć główna uwaga skierowana jest na rolę rodziny w procesach wychowawczych). D. Czyżowska i N. Czyżowska wskazują na główne szkoły myślenia o edukacji moralnej, S. Konstańczak analizuje założenia filozoficzne specyficzne dla edukacji moralnej, a A. Zybała nakreśla ramy, w których realizowane są szkolne programy edukacji moralnej w USA i Wielkiej Brytanii. Ramowo omawia również polskie tradycje oświatowe, ich wady i zalety z punktu widzenia możliwości realizacji u nas programów edukacji moralnej.

Z kolei podczas debaty omówiono kluczowe wątki tej rozległej dziedziny refleksji i praktyki szkolnej. Uczestnicy wskazali m.in. na naturę kształtowania moralnego w szkołach, na rolę nauczycieli, wpływ na uczniów szkolnych programów wychowawczych, które są oficjalnie deklarowane, i tzw. ukrytych programów wychowawczych (niesformułowanych wprost), rolę programów wychowawczo-profilaktycznych, które szkoły przygotowują obligatoryjnie.

Omówiono wpływ - jak uznano - "przeładowanej" podstawy programowej na zdolność szkoły do realizowania zadań edukacji moralnej, zmiany w koncepcjach myślenia o szkole i zdolność do ich "przekucia w czyn".

Dostrzeżono kryzys wychowawczy szkoły. Świadczy o nim wiele symptomów, m.in. rodzice mają skłonność do oceniania nauczycieli poprzez pryzmat osiągnięć ich dzieci w nauce, a nie poprzez postawy moralne, które uczniowie uzyskali dzięki szkole. Edukacja moralna nie jest zjawiskiem, które byłoby bliskie naszej kulturze. Nie jest obecna jako element polityki edukacyjnej realizowanej przez państwo.

Wskazano na brak szerokiej debaty po 1990 r. na temat zadań wychowawczych szkół, a także na skłonności nauczycieli do unikania wyzwań wychowawczych. Faktem jest także to, że nowe pluralistyczne społeczeństwo nie ustanowiło konsensusu oświatowego, czyli nie uzgodniono zakresu odpowiedzialności szkoły w kwestiach wychowawczych. Kontrastuje to z doświadczeniami brytyjskimi, gdzie uformowano konsensus w zakresie wartości, które mają być podstawą szkolnego wychowania.

Paneliści uznali, że polską szkołę i społeczeństwo czeka gigantyczna praca do wykonania. Zadaniem jest zaszczepić poczucie wspólnotowości za kwestie wychowawcze, w tym tworzenie klimatu sprzyjającego kształtowaniu dojrzałych postaw moralnych. Obecna sytuacja nie jest zadowalająca. Wyniki międzynarodowych badań PISA wskazują, że Polska słabo wypada w zestawieniach międzynarodowych dotyczących poziomu dobrego samopoczucia uczniów w szkołach czy poziomu odczuwania podmiotowości.

Andrzej Zybała

Spis treści

 

Andrzej Zybała

Wstęp

Grzegorz Makowski

Koncentracja władzy jako sposób rządzenia obozu Zjednoczonej Prawicy w latach 2015-2019. Diagnoza i konsekwencje

Power concentration as the ruling style of the United Right in the years 2015-2019

 

Barbara Jancewicz, Stefan Markowski

Wealth formation by economic agents and their international mobility: towards an eclectic migration decision-support framework

Międzynarodowa mobilność i formowanie bogactwa przez agentów ekonomicznych: w kierunku eklektycznych ram wspierających decyzje migracyjne

 

Łukasz Drozda

The behavioural desk research in urban space analysis as a policy tool: the case of Instagram

Behawioralna analiza danych zastanych w badaniu przestrzeni zurbanizowanej jako narzędzie polityki publicznej: przypadek Instagrama

 

EDUKACJA MORALNA W SZKOŁACH

Andrzej Zybała

Edukacja moralna w oświacie - trendy i bariery

Moral education: trends and barriers

 

Stefan Konstańczak

Dylematy współczesnej edukacji moralnej

The dilemmas of the present moral education

 

Dorota Czyżowska, Natalia Czyżowska

Edukacja moralna - koncepcje i badania

Moral education: concepts and research

 

 

DEBATA

Funkcje wychowawcze szkoły i edukacja moralna w Polsce

 

Wykaz autorów w "Studiach z Polityki Publicznej" w 2018 r

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2019
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 170

 

Zapraszam do lektury kolejnego numeru. Mamy teksty z kilku dziedzin oraz w różnym stopniu osadzone w bieżących zjawiskach. Temu drugiemu obszarowi najbliższy jest tekst G. Makowskiego, który przedstawia wzorce działania ekipy rządzącej w latach 2015-2019. Autor analizuje przykłady, które w efekcie skłaniają go do postawienia tezy o silnej koncentracji władzy, w tym dzięki wykorzystaniu nieformalnych instrumentów rządzenia.

Tekst S. Markowskiego i B. Jancewicz również dotyczy dziejących się na naszych oczach zjawisk. W tym wypadku jest to zagadnienie międzynarodowych migracji.

Stają się one przedmiotem kampanii politycznych, a także czasami przesądzają o ich rozstrzygnięciach, natomiast pozostają jednak zagadnieniem merytokratycznym, które powinno być analizowane w sposób maksymalnie zobiektywizowany. Nie wszystkie państwa na to stać.

Ł. Drozda pokazuje nam sposoby analizy rezultatów polityki miejskiej. W tym celu wykorzystuje dane pozyskiwane z mediów społecznościowych (Instagram). Dzięki nim prowadzi tzw. behawioralną analizę jakości życia w przestrzeni miejskiej. Fotografie "mówią" o tym, jak przestrzeń, w tym wypadku parki, jest postrzegana.

W bieżącym numerze mamy blok trzech tekstów poświęconych szkolnej edukacji moralnej (innymi słowy wychowaniu moralnemu), a także dość obszerną debatę zorganizowaną przez naszą redakcję na ten temat z udziałem szerokiego spektrum dyskutantów ze różnicowanych światopoglądowo środowisk.

Teksty autorskie na ten temat stanowią kompleksowe wprowadzenie w problematykę, która u nas nie została rozwinięta w sposób ani akademicki, ani ekspercki jako element działania publicznego, jakkolwiek mamy oczywiście tradycje wychowawcze (choć główna uwaga skierowana jest na rolę rodziny w procesach wychowawczych). D. Czyżowska i N. Czyżowska wskazują na główne szkoły myślenia o edukacji moralnej, S. Konstańczak analizuje założenia filozoficzne specyficzne dla edukacji moralnej, a A. Zybała nakreśla ramy, w których realizowane są szkolne programy edukacji moralnej w USA i Wielkiej Brytanii. Ramowo omawia również polskie tradycje oświatowe, ich wady i zalety z punktu widzenia możliwości realizacji u nas programów edukacji moralnej.

Z kolei podczas debaty omówiono kluczowe wątki tej rozległej dziedziny refleksji i praktyki szkolnej. Uczestnicy wskazali m.in. na naturę kształtowania moralnego w szkołach, na rolę nauczycieli, wpływ na uczniów szkolnych programów wychowawczych, które są oficjalnie deklarowane, i tzw. ukrytych programów wychowawczych (niesformułowanych wprost), rolę programów wychowawczo-profilaktycznych, które szkoły przygotowują obligatoryjnie.

Omówiono wpływ - jak uznano - "przeładowanej" podstawy programowej na zdolność szkoły do realizowania zadań edukacji moralnej, zmiany w koncepcjach myślenia o szkole i zdolność do ich "przekucia w czyn".

Dostrzeżono kryzys wychowawczy szkoły. Świadczy o nim wiele symptomów, m.in. rodzice mają skłonność do oceniania nauczycieli poprzez pryzmat osiągnięć ich dzieci w nauce, a nie poprzez postawy moralne, które uczniowie uzyskali dzięki szkole. Edukacja moralna nie jest zjawiskiem, które byłoby bliskie naszej kulturze. Nie jest obecna jako element polityki edukacyjnej realizowanej przez państwo.

Wskazano na brak szerokiej debaty po 1990 r. na temat zadań wychowawczych szkół, a także na skłonności nauczycieli do unikania wyzwań wychowawczych. Faktem jest także to, że nowe pluralistyczne społeczeństwo nie ustanowiło konsensusu oświatowego, czyli nie uzgodniono zakresu odpowiedzialności szkoły w kwestiach wychowawczych. Kontrastuje to z doświadczeniami brytyjskimi, gdzie uformowano konsensus w zakresie wartości, które mają być podstawą szkolnego wychowania.

Paneliści uznali, że polską szkołę i społeczeństwo czeka gigantyczna praca do wykonania. Zadaniem jest zaszczepić poczucie wspólnotowości za kwestie wychowawcze, w tym tworzenie klimatu sprzyjającego kształtowaniu dojrzałych postaw moralnych. Obecna sytuacja nie jest zadowalająca. Wyniki międzynarodowych badań PISA wskazują, że Polska słabo wypada w zestawieniach międzynarodowych dotyczących poziomu dobrego samopoczucia uczniów w szkołach czy poziomu odczuwania podmiotowości.

Andrzej Zybała

 

Andrzej Zybała

Wstęp

Grzegorz Makowski

Koncentracja władzy jako sposób rządzenia obozu Zjednoczonej Prawicy w latach 2015-2019. Diagnoza i konsekwencje

Power concentration as the ruling style of the United Right in the years 2015-2019

 

Barbara Jancewicz, Stefan Markowski

Wealth formation by economic agents and their international mobility: towards an eclectic migration decision-support framework

Międzynarodowa mobilność i formowanie bogactwa przez agentów ekonomicznych: w kierunku eklektycznych ram wspierających decyzje migracyjne

 

Łukasz Drozda

The behavioural desk research in urban space analysis as a policy tool: the case of Instagram

Behawioralna analiza danych zastanych w badaniu przestrzeni zurbanizowanej jako narzędzie polityki publicznej: przypadek Instagrama

 

EDUKACJA MORALNA W SZKOŁACH

Andrzej Zybała

Edukacja moralna w oświacie - trendy i bariery

Moral education: trends and barriers

 

Stefan Konstańczak

Dylematy współczesnej edukacji moralnej

The dilemmas of the present moral education

 

Dorota Czyżowska, Natalia Czyżowska

Edukacja moralna - koncepcje i badania

Moral education: concepts and research

 

 

DEBATA

Funkcje wychowawcze szkoły i edukacja moralna w Polsce

 

Wykaz autorów w "Studiach z Polityki Publicznej" w 2018 r

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel