Ulubione
  1. Strona główna
  2. STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ 3(35)2022 Public Policy Studies

STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ 3(35)2022 Public Policy Studies

40,00 zł
36,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,00 zł
Autor: red. naczelny Andrzej Zybała
Kod produktu: 2391-6389
Cena regularna:
40,00 zł
36,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ 3(35)2022 Public Policy Studies
STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ 3(35)2022 Public Policy Studies

[[[separator]]]

Zapraszam do lektury kolejnego numeru Studiów z Polityki Publicznej. Kontynuujemy w nim omawianie problematyki pandemii (chociaż stała się ona tematem tylko części tekstów, które zamieściliśmy w tym zeszycie). Nie zapominamy o tym wydarzeniu, ponieważ zmieniło ono w polityce publicznej na różnych szczeblach funkcjonowania państwa i społeczeństwa wszystko albo prawie wszystko.

Nicola Davis Bivens i DeMond Shondell Miller omówili liczne działania podejmowane przez rządy i samorządy wobec wybranych zjawisk kryzysowych, w tym podczas pandemii. Autorzy przedstawili ogólne dane istotne w kontekście rozumienia polityki publicznej, ale przede wszystkim ukazali działania władz publicznych w okresie kryzysów, m.in. znaczenie zaufania obywateli do tych działań. Kryzysy stanowią istotny sprawdzian dla władz i ich umiejętności zabezpieczenia obywateli przed skutkami takich nagłych zdarzeń. Nieskuteczne reakcje mają określone konsekwencje, które utrudniają prowadzenie działań publicznych. Autorzy wskazali na potrzebę sięgania przez władze i różnych interesariuszy po innowacje, w tym tworzenia nowatorskich modeli działań i nowych wzorców współpracy, które zwykle przynoszą dodatkowe wartości wszystkim zainteresowanym.

Z kolei Alberto Bortolotti podjął temat zarządzania miastem w czasie pandemii na przykładzie Mediolanu, którego władze opracowały nowe strategie, m.in. „Mediolan 2020”. Założono w nich dopasowanie sposobu funkcjonowania miasta do nowych warunków stworzonych przez pandemię. Ma się to odbywać w różnych sferach: od zarządzania do polityk sektorowych. Nowe podejście uwzględnia rekomendacje eksperckie, które dotyczą: zmniejszenia obciążenia miejsc publicznych i „poluzowywania” przestrzeni, poprawienia jej elastyczności, ułatwienia mobilności, wzmocnienia infrastruktury, mocniejszego nasycenia zielenią i zapewnienia inkluzywności społecznej.

Jan Zapolski-Downar poruszył kolejny aspekt problematyki pandemii. Przeanalizował jej wpływ na regulację działalności rad młodzieżowych przy jednostkach samorządu terytorialnego. Wybuch pandemii zredukował możliwość funkcjonowania rad, które zmagały się z wieloma problemami (często nawet nie powoływano ich na nową kadencję). Kwestie te uregulowano ustawą z dnia 20 kwietnia 2021 r., w której rozszerzono rolę rad. Co ciekawe, obecny rząd powołał pełnomocnika ds. polityki młodzieżowej. Autor zwrócił uwagę, że dopiero pandemia pokazała politykom, iż „młodzieżowa samorządność przeżywa poważny i gwałtowny kryzys, którego zarzewie było widoczne już przed pierwszym przypadkiem zachorowania na koronawirusa w Polsce”.

Warto zwrócić uwagę na tekst, w którym poddano analizie istotne kwestie teoretyczne dotyczące polityki publicznej. Klaudia Wolniewicz-Slomka opisała wybrane ramy teoretyczne procesów projektowania oraz implementacji polityki publicznej, a więc dwóch głównych faz funkcjonowania tej polityki. Autorka przedstawiła kompendium wiedzy w powyższym zakresie, w tym podejścia definicyjne. Omówiła wiele istotnych publikacji polskich i zagranicznych. Artykuł jest skierowany zarówno do studentów oraz doktorantów, jak i do bardziej doświadczonych akademików oraz analityków/ekspertów z dziedziny polityk sektorowych.

Dwa teksty zamieszczone w niniejszym numerze stanowią interesujące studia przypadku. Saroj Kumar Aryal i Simant Shankar Bharti przedstawili modele funkcjonowania mediów w Indiach pod rządami premiera Narendy Modiego (od 2014 r.) i kształtowania w nich wybranych narracji. Z kolei Izabela Sienkiewicz poruszyła zagadnienie historyczne. Powróciła do okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i zajęła się ówczesną polityką wobec uchodźców z Grecji z okresu wojny domowej, która zaczęła się w 1946 r. i w której wyniku do Polski trafiło ok. 12–14 tys. uchodźców.

Andrzej Zybała

[[[separator]]]

Andrzej Zybała

Wstęp

 

Nicola Davis Bivens, DeMond Shondell Miller

Policy for temporary crisis or sustained structural change in an age of disasters, crises, and pandemics

Polityka publiczna wobec tymczasowego kryzysu lub trwałej zmiany strukturalnej w dobie katastrof, kryzysów i pandemii

 

Alberto Bortolotti

How is the urban governance changing in response to the pandemic? The case of Milan

Jak zmienia się współzarządzanie miastem w związku z wybuchem pandemii? Przypadek Mediolanu

 

Saroj Kumar Aryal, Simant Shankar Bharti

Changing the media landscape in India under the Modi government: a case study based on the Narrative Policy Framework

Zmiana przestrzeni medialnej w Indiach pod rządami premiera Modiego. Studium przypadku oparte na Narrative Policy Framework

 

Klaudia Wolniewicz-Slomka

Projektowanie i implementacja polityki publicznej – przegląd podejść teoretycznych

Design and implementation of public policy: an overview of theoretical approaches

 

Izabela Sienkiewicz

Polityka Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wobec uchodźców z Grecji

Polish People’s Republic’s policy on refugees from the Greek civil war

 

Jan Zapolski-Downar

Wpływ pandemii COVID-19 na regulację działalności młodzieżowych rad w Polsce oraz ocena przyjętych rozwiązań

The impact of the COVID-19 pandemic on the regulation of the activities of youth councils in Poland and the assessment of the adopted solutions

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2022
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Liczba stron: 126
Format: B5

Wstęp

Zapraszam do lektury kolejnego numeru Studiów z Polityki Publicznej. Kontynuujemy w nim omawianie problematyki pandemii (chociaż stała się ona tematem tylko części tekstów, które zamieściliśmy w tym zeszycie). Nie zapominamy o tym wydarzeniu, ponieważ zmieniło ono w polityce publicznej na różnych szczeblach funkcjonowania państwa i społeczeństwa wszystko albo prawie wszystko.

Nicola Davis Bivens i DeMond Shondell Miller omówili liczne działania podejmowane przez rządy i samorządy wobec wybranych zjawisk kryzysowych, w tym podczas pandemii. Autorzy przedstawili ogólne dane istotne w kontekście rozumienia polityki publicznej, ale przede wszystkim ukazali działania władz publicznych w okresie kryzysów, m.in. znaczenie zaufania obywateli do tych działań. Kryzysy stanowią istotny sprawdzian dla władz i ich umiejętności zabezpieczenia obywateli przed skutkami takich nagłych zdarzeń. Nieskuteczne reakcje mają określone konsekwencje, które utrudniają prowadzenie działań publicznych. Autorzy wskazali na potrzebę sięgania przez władze i różnych interesariuszy po innowacje, w tym tworzenia nowatorskich modeli działań i nowych wzorców współpracy, które zwykle przynoszą dodatkowe wartości wszystkim zainteresowanym.

Z kolei Alberto Bortolotti podjął temat zarządzania miastem w czasie pandemii na przykładzie Mediolanu, którego władze opracowały nowe strategie, m.in. „Mediolan 2020”. Założono w nich dopasowanie sposobu funkcjonowania miasta do nowych warunków stworzonych przez pandemię. Ma się to odbywać w różnych sferach: od zarządzania do polityk sektorowych. Nowe podejście uwzględnia rekomendacje eksperckie, które dotyczą: zmniejszenia obciążenia miejsc publicznych i „poluzowywania” przestrzeni, poprawienia jej elastyczności, ułatwienia mobilności, wzmocnienia infrastruktury, mocniejszego nasycenia zielenią i zapewnienia inkluzywności społecznej.

Jan Zapolski-Downar poruszył kolejny aspekt problematyki pandemii. Przeanalizował jej wpływ na regulację działalności rad młodzieżowych przy jednostkach samorządu terytorialnego. Wybuch pandemii zredukował możliwość funkcjonowania rad, które zmagały się z wieloma problemami (często nawet nie powoływano ich na nową kadencję). Kwestie te uregulowano ustawą z dnia 20 kwietnia 2021 r., w której rozszerzono rolę rad. Co ciekawe, obecny rząd powołał pełnomocnika ds. polityki młodzieżowej. Autor zwrócił uwagę, że dopiero pandemia pokazała politykom, iż „młodzieżowa samorządność przeżywa poważny i gwałtowny kryzys, którego zarzewie było widoczne już przed pierwszym przypadkiem zachorowania na koronawirusa w Polsce”.

Warto zwrócić uwagę na tekst, w którym poddano analizie istotne kwestie teoretyczne dotyczące polityki publicznej. Klaudia Wolniewicz-Slomka opisała wybrane ramy teoretyczne procesów projektowania oraz implementacji polityki publicznej, a więc dwóch głównych faz funkcjonowania tej polityki. Autorka przedstawiła kompendium wiedzy w powyższym zakresie, w tym podejścia definicyjne. Omówiła wiele istotnych publikacji polskich i zagranicznych. Artykuł jest skierowany zarówno do studentów oraz doktorantów, jak i do bardziej doświadczonych akademików oraz analityków/ekspertów z dziedziny polityk sektorowych.

Dwa teksty zamieszczone w niniejszym numerze stanowią interesujące studia przypadku. Saroj Kumar Aryal i Simant Shankar Bharti przedstawili modele funkcjonowania mediów w Indiach pod rządami premiera Narendy Modiego (od 2014 r.) i kształtowania w nich wybranych narracji. Z kolei Izabela Sienkiewicz poruszyła zagadnienie historyczne. Powróciła do okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i zajęła się ówczesną polityką wobec uchodźców z Grecji z okresu wojny domowej, która zaczęła się w 1946 r. i w której wyniku do Polski trafiło ok. 12–14 tys. uchodźców.

Andrzej Zybała

Spis treści

Andrzej Zybała

Wstęp

 

Nicola Davis Bivens, DeMond Shondell Miller

Policy for temporary crisis or sustained structural change in an age of disasters, crises, and pandemics

Polityka publiczna wobec tymczasowego kryzysu lub trwałej zmiany strukturalnej w dobie katastrof, kryzysów i pandemii

 

Alberto Bortolotti

How is the urban governance changing in response to the pandemic? The case of Milan

Jak zmienia się współzarządzanie miastem w związku z wybuchem pandemii? Przypadek Mediolanu

 

Saroj Kumar Aryal, Simant Shankar Bharti

Changing the media landscape in India under the Modi government: a case study based on the Narrative Policy Framework

Zmiana przestrzeni medialnej w Indiach pod rządami premiera Modiego. Studium przypadku oparte na Narrative Policy Framework

 

Klaudia Wolniewicz-Slomka

Projektowanie i implementacja polityki publicznej – przegląd podejść teoretycznych

Design and implementation of public policy: an overview of theoretical approaches

 

Izabela Sienkiewicz

Polityka Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wobec uchodźców z Grecji

Polish People’s Republic’s policy on refugees from the Greek civil war

 

Jan Zapolski-Downar

Wpływ pandemii COVID-19 na regulację działalności młodzieżowych rad w Polsce oraz ocena przyjętych rozwiązań

The impact of the COVID-19 pandemic on the regulation of the activities of youth councils in Poland and the assessment of the adopted solutions

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2022
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Liczba stron: 126
Format: B5

Zapraszam do lektury kolejnego numeru Studiów z Polityki Publicznej. Kontynuujemy w nim omawianie problematyki pandemii (chociaż stała się ona tematem tylko części tekstów, które zamieściliśmy w tym zeszycie). Nie zapominamy o tym wydarzeniu, ponieważ zmieniło ono w polityce publicznej na różnych szczeblach funkcjonowania państwa i społeczeństwa wszystko albo prawie wszystko.

Nicola Davis Bivens i DeMond Shondell Miller omówili liczne działania podejmowane przez rządy i samorządy wobec wybranych zjawisk kryzysowych, w tym podczas pandemii. Autorzy przedstawili ogólne dane istotne w kontekście rozumienia polityki publicznej, ale przede wszystkim ukazali działania władz publicznych w okresie kryzysów, m.in. znaczenie zaufania obywateli do tych działań. Kryzysy stanowią istotny sprawdzian dla władz i ich umiejętności zabezpieczenia obywateli przed skutkami takich nagłych zdarzeń. Nieskuteczne reakcje mają określone konsekwencje, które utrudniają prowadzenie działań publicznych. Autorzy wskazali na potrzebę sięgania przez władze i różnych interesariuszy po innowacje, w tym tworzenia nowatorskich modeli działań i nowych wzorców współpracy, które zwykle przynoszą dodatkowe wartości wszystkim zainteresowanym.

Z kolei Alberto Bortolotti podjął temat zarządzania miastem w czasie pandemii na przykładzie Mediolanu, którego władze opracowały nowe strategie, m.in. „Mediolan 2020”. Założono w nich dopasowanie sposobu funkcjonowania miasta do nowych warunków stworzonych przez pandemię. Ma się to odbywać w różnych sferach: od zarządzania do polityk sektorowych. Nowe podejście uwzględnia rekomendacje eksperckie, które dotyczą: zmniejszenia obciążenia miejsc publicznych i „poluzowywania” przestrzeni, poprawienia jej elastyczności, ułatwienia mobilności, wzmocnienia infrastruktury, mocniejszego nasycenia zielenią i zapewnienia inkluzywności społecznej.

Jan Zapolski-Downar poruszył kolejny aspekt problematyki pandemii. Przeanalizował jej wpływ na regulację działalności rad młodzieżowych przy jednostkach samorządu terytorialnego. Wybuch pandemii zredukował możliwość funkcjonowania rad, które zmagały się z wieloma problemami (często nawet nie powoływano ich na nową kadencję). Kwestie te uregulowano ustawą z dnia 20 kwietnia 2021 r., w której rozszerzono rolę rad. Co ciekawe, obecny rząd powołał pełnomocnika ds. polityki młodzieżowej. Autor zwrócił uwagę, że dopiero pandemia pokazała politykom, iż „młodzieżowa samorządność przeżywa poważny i gwałtowny kryzys, którego zarzewie było widoczne już przed pierwszym przypadkiem zachorowania na koronawirusa w Polsce”.

Warto zwrócić uwagę na tekst, w którym poddano analizie istotne kwestie teoretyczne dotyczące polityki publicznej. Klaudia Wolniewicz-Slomka opisała wybrane ramy teoretyczne procesów projektowania oraz implementacji polityki publicznej, a więc dwóch głównych faz funkcjonowania tej polityki. Autorka przedstawiła kompendium wiedzy w powyższym zakresie, w tym podejścia definicyjne. Omówiła wiele istotnych publikacji polskich i zagranicznych. Artykuł jest skierowany zarówno do studentów oraz doktorantów, jak i do bardziej doświadczonych akademików oraz analityków/ekspertów z dziedziny polityk sektorowych.

Dwa teksty zamieszczone w niniejszym numerze stanowią interesujące studia przypadku. Saroj Kumar Aryal i Simant Shankar Bharti przedstawili modele funkcjonowania mediów w Indiach pod rządami premiera Narendy Modiego (od 2014 r.) i kształtowania w nich wybranych narracji. Z kolei Izabela Sienkiewicz poruszyła zagadnienie historyczne. Powróciła do okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i zajęła się ówczesną polityką wobec uchodźców z Grecji z okresu wojny domowej, która zaczęła się w 1946 r. i w której wyniku do Polski trafiło ok. 12–14 tys. uchodźców.

Andrzej Zybała

Andrzej Zybała

Wstęp

 

Nicola Davis Bivens, DeMond Shondell Miller

Policy for temporary crisis or sustained structural change in an age of disasters, crises, and pandemics

Polityka publiczna wobec tymczasowego kryzysu lub trwałej zmiany strukturalnej w dobie katastrof, kryzysów i pandemii

 

Alberto Bortolotti

How is the urban governance changing in response to the pandemic? The case of Milan

Jak zmienia się współzarządzanie miastem w związku z wybuchem pandemii? Przypadek Mediolanu

 

Saroj Kumar Aryal, Simant Shankar Bharti

Changing the media landscape in India under the Modi government: a case study based on the Narrative Policy Framework

Zmiana przestrzeni medialnej w Indiach pod rządami premiera Modiego. Studium przypadku oparte na Narrative Policy Framework

 

Klaudia Wolniewicz-Slomka

Projektowanie i implementacja polityki publicznej – przegląd podejść teoretycznych

Design and implementation of public policy: an overview of theoretical approaches

 

Izabela Sienkiewicz

Polityka Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wobec uchodźców z Grecji

Polish People’s Republic’s policy on refugees from the Greek civil war

 

Jan Zapolski-Downar

Wpływ pandemii COVID-19 na regulację działalności młodzieżowych rad w Polsce oraz ocena przyjętych rozwiązań

The impact of the COVID-19 pandemic on the regulation of the activities of youth councils in Poland and the assessment of the adopted solutions

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel