Ulubione
  1. Strona główna
  2. STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ 3(19)2018 Public Policy Studies

STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ 3(19)2018 Public Policy Studies

35,00 zł
31,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 31,50 zł
Autor: red. naczelny Andrzej Zybała
Kod produktu: 2391-6389
Cena regularna:
35,00 zł
31,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 31,50 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ 3(19)2018 Public Policy Studies
STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ 3(19)2018 Public Policy Studies
[[[separator]]]

 

 

W niniejszym numerze Studiów proponujemy wybór tekstów dotyczących poli­tyki krajowej. Joanna Stryjek analizuje zagadnienie interwencji państwa za pomocą bodźców podatkowych, które mają zwiększać aktywność badawczo-rozwojową w Polsce. Do niedawna były one stosowane w ograniczonym zakresie. Na początku 2016 r. nastąpiła tu zmiana. Autorka pisze, że brak stosowania bodźców podatkowych oznacza, że mechanizm rynkowy nie odzwierciedla (w wystarczającym stopniu) poniesionych kosztów lub oczekiwanych zysków, co zazwyczaj jest spowodowane niedoskonałą konkurencją, asymetrią informacyjną, negatywnymi efektami ze­wnętrznymi czy też zawodnością mechanizmów koordynacyjnych".

Paulina Legutko-Kobus analizuje zagadnienie partycypacji w sferze programo­wania rozwoju lokalnego. Jest ono często podnoszone w dyskusjach o doskonaleniu sposobu rządzenia publicznego. Omawia bariery dla praktykowania partycypacji w procesie rządzenia. Autorka przekonuje, że w dzisiejszej dobie partycypacja stanowi podstawę efektywnego zarządzania z uwagi na złożoność problemów publicznych, z którymi rządzący mają do czynienia. Wobec tego koniecznością są rozbudowane interakcje, tworzenie sieci powiązań różnych poziomów (np. administracji publicznej) i różnych podmiotów (np. publicznych i prywatnych).

Z kolei Grażyna Kopińska analizuje problematykę zarządzania instytucjami pu­blicznymi, w tym majątkiem skarbu państwa, po 2015 r. Opiera się na danych empi­rycznych, które pokazują dużą skalę zmian personalnych w wybranych instytucjach i przedsiębiorstwach. Przedstawia wniosek mówiący o tym, że w Polsce widoczna jest słabo zakorzeniona tradycja merytokratycznego podejścia do rządzenia w państwie. Oznacza to, że rządzący nie przywiązują wielkiej wagi do tworzenia neutralnego politycznie korpusu służby cywilnej, ekspertów, menedżerów przedsiębiorstw nale­żących do skarbu państwa. Zdaniem autorki, cierpi na tym potencjał państwa, w tym zaufanie do niego ze strony obywateli.

Marta Cisek-Lachowicz przedstawia studium przypadku poświęcone instytucjo­nalnym formom wsparcia osób z niepełnosprawnościami w dostępie do kształcenia na poziomie akademickim. Analizuje, na ile uczelnie rzeczywiście realizują zadanie stwarzania warunków do pełnego udziału w tym kształceniu. Przedstawia uwarunko­wania instytucjonalno-prawne tego, co określa jako inkluzyjną politykę kształcenia, analizuje porównawczo Prawo o szkolnictwie wyższym oraz założenia Ustawy 2.0. Przedstawia również model systemu wsparcia na przykładzie wybranej uczelni wyższej.

W tym numerze drukujemy dość obszerne sprawozdanie z seminarium o partycy­pacji pracowniczej pt. "Koniec kultury folwarcznej w polskich firmach i instytucjach?  Kręte drogi do rozwoju i nowoczesności". Było to duże przedsięwzięcie z udziałem ponad 60 uczestników (11.06.2018 r.) zorganizowane przez Katedrę Polityki Pu­blicznej SGH w ramach międzynarodowego projektu DIRECT finansowanego przez Komisję Europejską. Odbyły się trzy panele dyskusyjne z udziałem uczonych, akade­mików, działaczy związkowych i organizacji pracodawców, menedżerów, ekspertów, dziennikarzy. W trakcie niemal 20 wystąpień omówionych zostało wiele zagadnień związanych z problematyką partycypacji pracowniczej, organizacji pracy, kultury organizacyjnej, kultury zarządzania itp.

Proponujemy czytelnikom kolejną już dyskusję redakcyjną, którą zorganizo­waliśmy w czerwcu 2018 r. Odbyła się ona z udziałem wyróżniających się badaczy problematyki polityki senioralnej z kilku ośrodków akademickich. Moderatorem i organizatorem dyskusji był Rafał Bakalarczyk z Instytutu Polityki Społecznej UW. Przedmiotem dyskusji była problematyka opieki i opiekunów osób niesamodzielnych. Jest to temat niezwykle ważny wobec narastających wyzwań w tej dziedzinie. Mamy do czynienia z tzw. starzeniem się populacji. Rośnie bowiem grupa osób w coraz starszym wieku, które wymagają różnych form opieki. Rosną zatem potrzeby opie­kuńcze. Jest kwestia, czy rodziny poradzą sobie ze złożonością tego zadania oraz jaka może i powinna być w tym rola państwa.

Paneliści analizowali m.in. rolę rodziny i instytucji publicznych w opiece długo­terminowej, rozwiązania systemowe w polityce wsparcia opiekunów osób niesamo­dzielnych, sposoby finansowania opieki nad osobami niesamodzielnymi, zdolność państwa do zapewniania opieki osobom niesamodzielnym, rolę rynku w zapewnianiu opieki i działania państwa, relację między działaniami oddolnymi a działaniami odgórnymi podejmowanymi przez władze centralne.

 

 

Andrzej Zybała

 

[[[separator]]]

 

Andrzej Zybała

Wstęp

 

Joanna Stryjek

Interwencja państwa za pomocą instrumentów polityki innowacyjnej: wprowadzenie bodźców podatkowych w celu zwiększenia nakładów na działalność badawczo-rozwojową w Polsce

Public intervention with the use of innovation policy instruments: the implementation of tax incentives as a way to increase R&D in Poland

 

Grażyna Kopińska

Państwo i reguły zarządzania instytucjami publicznymi oraz majątkiem skarbu państwa po 2015 roku

The state and governance in public institutions including state-owned companies after 2015

 

Paulina Legutko-Kobus

Partycypacja jako element programowania rozwoju  lokalnego

Public participation as an element of programming local development

 

Marta Cisek-Lachowicz

Instytucjonalne formy wsparcia osób z niepełnosprawnościami w procesie kształcenia na poziomie wyższym - studium przypadku

Institutional instruments supporting people with disabilities in higher education: a case study

 

SPRAWOZDANIA

Andrzej Zybała

Sprawozdanie z seminarium naukowego pt. Partycypacja i kultura zarządzania w Polsce

 

DYSKUSJA REDAKCYJNA

Polityka publiczna wobec opiekunów osób niesamodzielnych

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2018
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 128

Wstęp

 

 

W niniejszym numerze Studiów proponujemy wybór tekstów dotyczących poli­tyki krajowej. Joanna Stryjek analizuje zagadnienie interwencji państwa za pomocą bodźców podatkowych, które mają zwiększać aktywność badawczo-rozwojową w Polsce. Do niedawna były one stosowane w ograniczonym zakresie. Na początku 2016 r. nastąpiła tu zmiana. Autorka pisze, że brak stosowania bodźców podatkowych oznacza, że mechanizm rynkowy nie odzwierciedla (w wystarczającym stopniu) poniesionych kosztów lub oczekiwanych zysków, co zazwyczaj jest spowodowane niedoskonałą konkurencją, asymetrią informacyjną, negatywnymi efektami ze­wnętrznymi czy też zawodnością mechanizmów koordynacyjnych".

Paulina Legutko-Kobus analizuje zagadnienie partycypacji w sferze programo­wania rozwoju lokalnego. Jest ono często podnoszone w dyskusjach o doskonaleniu sposobu rządzenia publicznego. Omawia bariery dla praktykowania partycypacji w procesie rządzenia. Autorka przekonuje, że w dzisiejszej dobie partycypacja stanowi podstawę efektywnego zarządzania z uwagi na złożoność problemów publicznych, z którymi rządzący mają do czynienia. Wobec tego koniecznością są rozbudowane interakcje, tworzenie sieci powiązań różnych poziomów (np. administracji publicznej) i różnych podmiotów (np. publicznych i prywatnych).

Z kolei Grażyna Kopińska analizuje problematykę zarządzania instytucjami pu­blicznymi, w tym majątkiem skarbu państwa, po 2015 r. Opiera się na danych empi­rycznych, które pokazują dużą skalę zmian personalnych w wybranych instytucjach i przedsiębiorstwach. Przedstawia wniosek mówiący o tym, że w Polsce widoczna jest słabo zakorzeniona tradycja merytokratycznego podejścia do rządzenia w państwie. Oznacza to, że rządzący nie przywiązują wielkiej wagi do tworzenia neutralnego politycznie korpusu służby cywilnej, ekspertów, menedżerów przedsiębiorstw nale­żących do skarbu państwa. Zdaniem autorki, cierpi na tym potencjał państwa, w tym zaufanie do niego ze strony obywateli.

Marta Cisek-Lachowicz przedstawia studium przypadku poświęcone instytucjo­nalnym formom wsparcia osób z niepełnosprawnościami w dostępie do kształcenia na poziomie akademickim. Analizuje, na ile uczelnie rzeczywiście realizują zadanie stwarzania warunków do pełnego udziału w tym kształceniu. Przedstawia uwarunko­wania instytucjonalno-prawne tego, co określa jako inkluzyjną politykę kształcenia, analizuje porównawczo Prawo o szkolnictwie wyższym oraz założenia Ustawy 2.0. Przedstawia również model systemu wsparcia na przykładzie wybranej uczelni wyższej.

W tym numerze drukujemy dość obszerne sprawozdanie z seminarium o partycy­pacji pracowniczej pt. "Koniec kultury folwarcznej w polskich firmach i instytucjach?  Kręte drogi do rozwoju i nowoczesności". Było to duże przedsięwzięcie z udziałem ponad 60 uczestników (11.06.2018 r.) zorganizowane przez Katedrę Polityki Pu­blicznej SGH w ramach międzynarodowego projektu DIRECT finansowanego przez Komisję Europejską. Odbyły się trzy panele dyskusyjne z udziałem uczonych, akade­mików, działaczy związkowych i organizacji pracodawców, menedżerów, ekspertów, dziennikarzy. W trakcie niemal 20 wystąpień omówionych zostało wiele zagadnień związanych z problematyką partycypacji pracowniczej, organizacji pracy, kultury organizacyjnej, kultury zarządzania itp.

Proponujemy czytelnikom kolejną już dyskusję redakcyjną, którą zorganizo­waliśmy w czerwcu 2018 r. Odbyła się ona z udziałem wyróżniających się badaczy problematyki polityki senioralnej z kilku ośrodków akademickich. Moderatorem i organizatorem dyskusji był Rafał Bakalarczyk z Instytutu Polityki Społecznej UW. Przedmiotem dyskusji była problematyka opieki i opiekunów osób niesamodzielnych. Jest to temat niezwykle ważny wobec narastających wyzwań w tej dziedzinie. Mamy do czynienia z tzw. starzeniem się populacji. Rośnie bowiem grupa osób w coraz starszym wieku, które wymagają różnych form opieki. Rosną zatem potrzeby opie­kuńcze. Jest kwestia, czy rodziny poradzą sobie ze złożonością tego zadania oraz jaka może i powinna być w tym rola państwa.

Paneliści analizowali m.in. rolę rodziny i instytucji publicznych w opiece długo­terminowej, rozwiązania systemowe w polityce wsparcia opiekunów osób niesamo­dzielnych, sposoby finansowania opieki nad osobami niesamodzielnymi, zdolność państwa do zapewniania opieki osobom niesamodzielnym, rolę rynku w zapewnianiu opieki i działania państwa, relację między działaniami oddolnymi a działaniami odgórnymi podejmowanymi przez władze centralne.

 

 

Andrzej Zybała

 

Spis treści

 

Andrzej Zybała

Wstęp

 

Joanna Stryjek

Interwencja państwa za pomocą instrumentów polityki innowacyjnej: wprowadzenie bodźców podatkowych w celu zwiększenia nakładów na działalność badawczo-rozwojową w Polsce

Public intervention with the use of innovation policy instruments: the implementation of tax incentives as a way to increase R&D in Poland

 

Grażyna Kopińska

Państwo i reguły zarządzania instytucjami publicznymi oraz majątkiem skarbu państwa po 2015 roku

The state and governance in public institutions including state-owned companies after 2015

 

Paulina Legutko-Kobus

Partycypacja jako element programowania rozwoju  lokalnego

Public participation as an element of programming local development

 

Marta Cisek-Lachowicz

Instytucjonalne formy wsparcia osób z niepełnosprawnościami w procesie kształcenia na poziomie wyższym - studium przypadku

Institutional instruments supporting people with disabilities in higher education: a case study

 

SPRAWOZDANIA

Andrzej Zybała

Sprawozdanie z seminarium naukowego pt. Partycypacja i kultura zarządzania w Polsce

 

DYSKUSJA REDAKCYJNA

Polityka publiczna wobec opiekunów osób niesamodzielnych

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2018
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 128

 

 

W niniejszym numerze Studiów proponujemy wybór tekstów dotyczących poli­tyki krajowej. Joanna Stryjek analizuje zagadnienie interwencji państwa za pomocą bodźców podatkowych, które mają zwiększać aktywność badawczo-rozwojową w Polsce. Do niedawna były one stosowane w ograniczonym zakresie. Na początku 2016 r. nastąpiła tu zmiana. Autorka pisze, że brak stosowania bodźców podatkowych oznacza, że mechanizm rynkowy nie odzwierciedla (w wystarczającym stopniu) poniesionych kosztów lub oczekiwanych zysków, co zazwyczaj jest spowodowane niedoskonałą konkurencją, asymetrią informacyjną, negatywnymi efektami ze­wnętrznymi czy też zawodnością mechanizmów koordynacyjnych".

Paulina Legutko-Kobus analizuje zagadnienie partycypacji w sferze programo­wania rozwoju lokalnego. Jest ono często podnoszone w dyskusjach o doskonaleniu sposobu rządzenia publicznego. Omawia bariery dla praktykowania partycypacji w procesie rządzenia. Autorka przekonuje, że w dzisiejszej dobie partycypacja stanowi podstawę efektywnego zarządzania z uwagi na złożoność problemów publicznych, z którymi rządzący mają do czynienia. Wobec tego koniecznością są rozbudowane interakcje, tworzenie sieci powiązań różnych poziomów (np. administracji publicznej) i różnych podmiotów (np. publicznych i prywatnych).

Z kolei Grażyna Kopińska analizuje problematykę zarządzania instytucjami pu­blicznymi, w tym majątkiem skarbu państwa, po 2015 r. Opiera się na danych empi­rycznych, które pokazują dużą skalę zmian personalnych w wybranych instytucjach i przedsiębiorstwach. Przedstawia wniosek mówiący o tym, że w Polsce widoczna jest słabo zakorzeniona tradycja merytokratycznego podejścia do rządzenia w państwie. Oznacza to, że rządzący nie przywiązują wielkiej wagi do tworzenia neutralnego politycznie korpusu służby cywilnej, ekspertów, menedżerów przedsiębiorstw nale­żących do skarbu państwa. Zdaniem autorki, cierpi na tym potencjał państwa, w tym zaufanie do niego ze strony obywateli.

Marta Cisek-Lachowicz przedstawia studium przypadku poświęcone instytucjo­nalnym formom wsparcia osób z niepełnosprawnościami w dostępie do kształcenia na poziomie akademickim. Analizuje, na ile uczelnie rzeczywiście realizują zadanie stwarzania warunków do pełnego udziału w tym kształceniu. Przedstawia uwarunko­wania instytucjonalno-prawne tego, co określa jako inkluzyjną politykę kształcenia, analizuje porównawczo Prawo o szkolnictwie wyższym oraz założenia Ustawy 2.0. Przedstawia również model systemu wsparcia na przykładzie wybranej uczelni wyższej.

W tym numerze drukujemy dość obszerne sprawozdanie z seminarium o partycy­pacji pracowniczej pt. "Koniec kultury folwarcznej w polskich firmach i instytucjach?  Kręte drogi do rozwoju i nowoczesności". Było to duże przedsięwzięcie z udziałem ponad 60 uczestników (11.06.2018 r.) zorganizowane przez Katedrę Polityki Pu­blicznej SGH w ramach międzynarodowego projektu DIRECT finansowanego przez Komisję Europejską. Odbyły się trzy panele dyskusyjne z udziałem uczonych, akade­mików, działaczy związkowych i organizacji pracodawców, menedżerów, ekspertów, dziennikarzy. W trakcie niemal 20 wystąpień omówionych zostało wiele zagadnień związanych z problematyką partycypacji pracowniczej, organizacji pracy, kultury organizacyjnej, kultury zarządzania itp.

Proponujemy czytelnikom kolejną już dyskusję redakcyjną, którą zorganizo­waliśmy w czerwcu 2018 r. Odbyła się ona z udziałem wyróżniających się badaczy problematyki polityki senioralnej z kilku ośrodków akademickich. Moderatorem i organizatorem dyskusji był Rafał Bakalarczyk z Instytutu Polityki Społecznej UW. Przedmiotem dyskusji była problematyka opieki i opiekunów osób niesamodzielnych. Jest to temat niezwykle ważny wobec narastających wyzwań w tej dziedzinie. Mamy do czynienia z tzw. starzeniem się populacji. Rośnie bowiem grupa osób w coraz starszym wieku, które wymagają różnych form opieki. Rosną zatem potrzeby opie­kuńcze. Jest kwestia, czy rodziny poradzą sobie ze złożonością tego zadania oraz jaka może i powinna być w tym rola państwa.

Paneliści analizowali m.in. rolę rodziny i instytucji publicznych w opiece długo­terminowej, rozwiązania systemowe w polityce wsparcia opiekunów osób niesamo­dzielnych, sposoby finansowania opieki nad osobami niesamodzielnymi, zdolność państwa do zapewniania opieki osobom niesamodzielnym, rolę rynku w zapewnianiu opieki i działania państwa, relację między działaniami oddolnymi a działaniami odgórnymi podejmowanymi przez władze centralne.

 

 

Andrzej Zybała

 

 

Andrzej Zybała

Wstęp

 

Joanna Stryjek

Interwencja państwa za pomocą instrumentów polityki innowacyjnej: wprowadzenie bodźców podatkowych w celu zwiększenia nakładów na działalność badawczo-rozwojową w Polsce

Public intervention with the use of innovation policy instruments: the implementation of tax incentives as a way to increase R&D in Poland

 

Grażyna Kopińska

Państwo i reguły zarządzania instytucjami publicznymi oraz majątkiem skarbu państwa po 2015 roku

The state and governance in public institutions including state-owned companies after 2015

 

Paulina Legutko-Kobus

Partycypacja jako element programowania rozwoju  lokalnego

Public participation as an element of programming local development

 

Marta Cisek-Lachowicz

Instytucjonalne formy wsparcia osób z niepełnosprawnościami w procesie kształcenia na poziomie wyższym - studium przypadku

Institutional instruments supporting people with disabilities in higher education: a case study

 

SPRAWOZDANIA

Andrzej Zybała

Sprawozdanie z seminarium naukowego pt. Partycypacja i kultura zarządzania w Polsce

 

DYSKUSJA REDAKCYJNA

Polityka publiczna wobec opiekunów osób niesamodzielnych

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel