Ulubione
  1. Strona główna
  2. STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ 2(10) 2016 Public Policy Studies

STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ 2(10) 2016 Public Policy Studies

35,00 zł
31,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 31,50 zł
Autor: red. naczelny Joachim Osiński
Kod produktu: 2391-6389
Cena regularna:
35,00 zł
31,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 31,50 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ 2(10) 2016 Public Policy Studies
STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ 2(10) 2016 Public Policy Studies
[[[separator]]]

 

W tym numerze "Studiów z Polityki Publicznej" proponujemy czytelnikom duży wybór tekstów silnie związanych z działaniami, które w ostatnich miesią­cach podejmuje państwo, jak i z aktualnymi wyzwaniami. Tematyka tekstów jest bardzo szeroka - od polityki edukacji, podatków, zagospodarowania przestrzeni, po politykę bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Teksty łączy gruntowana analiza zagadnień publicznych, ich oparcie na wielości danych, wskazanie na kluczowe wyzwania publiczne. D. Gajewski wprowadza nas w samo serce niesłychanie ważnych dylematów pu­blicznych w zakresie polityki podatkowej. Opisuje bowiem zagadnienie ustanowienia w Polsce podatku bankowego, który obowiązuje od początku 2016 r. Nim doszło do uchwalenia stosownych regulacji, przez wiele miesięcy trwała gorąca debata publiczna wokół niego. Autor tekstu wskazuje, że podatek był niezbędny (Polska wprowadza go jako jedno z ostatnich państw UE), przedstawia uzasadnienie. Dodatkowo wskazuje na różne - stosowane w Europie - mechanizmy funkcjonowania i sposoby naliczania tej daniny publicznej. Z kolei M. Zahorska, w tekście pt. Nieznośna lekkość... reformowania oświaty przedstawia dane i argumenty związane z koncepcją likwidacji gimnazjów, co pro­ponuje obecna ekipa rządowa. Opisuje dzieje reform podejmowanych w oświacie na przestrzeni powojennych dziesięcioleci. Z tej charakterystyki rodzi się niepokój autorki o jakość przeprowadzenia najnowszej reformy w systemie edukacji. Uznaje ona, że dotychczasowe doświadczenia w reformowaniu nie napawają optymizmem. Pisze bowiem każdą z reform polskiego szkolnictwa przeprowadzano gwałtownie, bez głębszych debat, bez liczenia się ze społecznymi kosztami i co może najbardziej bolesne, żadnej nie rozliczono, wskazując na porażki i sukcesy, koszty i zyski, czy także wyliczając, co osiągnięto, a z czego trzeba było się wycofać". Możemy tylko sobie życzyć, aby nie było tak w wypadku bieżących wysiłków reformatorskich. Kolejne teksty przedstawiają niezwykle istotne wyzwania, przed którymi stoimy jako państwo. W. Anioł pisze o polityce zagospodarowania przestrzeni, sięga po przy­kład Warszawy, ale zaopatruje tekst w szerokie tło ogólnopaństwowe. Definiuje klu­czowe pojęcia, jak ład przestrzenny, polityka przestrzenna, planowanie przestrzenne, urbanistyka. Przedstawia dylematy i zjawiska obecne w tej sferze, w tym niezwykle niepokojące, jak rozproszenie zabudowy, parcelacja przestrzeni według kryteriów komercyjnych, zaśmiecenie jej przez przekazy komercyjne itp. Przedstawia dwa biegunowo odmienne podejścia do przestrzeni miejskiej, z jed­nej strony jest to leseferyzm przestrzenny (podejście hiperliberalne, z założeniami: prymat indywidualizmu, apoteoza prywatnej własności, wiara w sensowność oddania wszystkiego w pacht wolnemu rynkowi i konkurencji), a z drugiej - interwencjonizm przestrzenny (z założeniem o konieczności porządkowania i kształtowania wspólnej przestrzeni jako dobra publicznego oraz dbania o jej spójność i jakość). Przypomina zaleceniach urbanistów, które mówią o tym, że dobrze zaprojektowana przestrzeń w mieście powinna zawierać około jednej trzeciej powierzchni przeznaczonej na cele publiczne. Jednak są też zwolennicy bardziej "ekonomicznego" podejścia do go­spodarki przestrzennej, którzy głoszą, że byłaby to zbytnia rozrzutność i zbytnie "rozluźnianie" miasta. Ich zdaniem gęściejsza zabudowa ma wiele walorów, m.in. ma być "bardziej miejska" i przytulna. Po niezwykle ważny temat samorządu gospodarczego sięgnął R. Kmieciak. Temat staje się na nowo żywy w związku z inicjatywą rządzących, aby wprowadzić zasadę obowiązkowej przynależności do organizacji samorządu przedsiębiorców. Takie propozycje formułowane były już przed laty, ale nie doszło do ukształtowania samorządu jako obligatoryjnej instytucji, co ma miejsce w niektórych krajach Unii Europejskiej. Skutkiem tego - jak pisze autor - obecna strukturalna i programowa pozycja organizacji przedsiębiorców jest słaba. Po roku 1989 zostały one ukształtowane de facto nie jako jednostki samorządu gospodarczego, a bardziej jako stowarzyszenia gospodarcze.Bez wątpienia brak tego typu struktur w sferze instytucji publicznych jest głównym powodem ich marginalizowania przez władze rządowe i samorządowe, które nie widzą potrzeby czynienia jakichkolwiek koncesji na rzecz rozproszonego środowiska gospodarczego". Autor postuluje utworzenie powszechnego samorządu gospodarczego, który byłby włączony do systemu władz publicznych. Podkreśla bowiem jego publiczno-prawny charakter. Powinien on być zatem wyłanianą w demokratyczny sposób, powszechną możliwie apolityczną reprezentacją środowiska przedsiębiorców, będącą partnerem tak administracji rządowej, jak i samorządu terytorialnego". Znaczny walor aktualności ma także tekst Z. Chmielewskiego, przedstawiający politykę publiczną, której celem jest ochrona cyberprzestrzeni i bezpieczeństwo in­formacyjne. Wyjaśnia najważniejsze regulacje i działania podejmowane w jej ramach przez Unię Europejską oraz państwa członkowskie. Analizuje również założenia nowej strategii cyberbezpieczeństwa opracowanej w Polsce przez Ministerstwo Cyfryzacji w lutym 2016 r. Bezpieczeństwo cybernetyczne - jak mówią dokumenty strategiczne - oznacza stan dostępności oraz integralności sieci i infrastruktury, a także zachowa­nia poufności zawartych w nich informacji. Zagrożeń dla bezpieczeństwa jest wiele i każdy może je sobie łatwo wyobrazić - od spamu, oprogramowania szpiegowskiego, złośliwego oprogramowania po paraliżowanie całych sieci publicznych czy komer­cyjnych (np. w bankach). W tekście ciekawe jest choćby samo skojarzenie przestrzeni wirtualnej (cyfrowej) z terytorium państwa. Autorzy jednego ze strategicznych dokumentów naszego państwa uznali, że częścią terytorium państwa polskiego jest również cyberprzestrzeń Polski. Podobnie wielkie znaczenie - choć zjawisko to trwa już od wielu dekad - ma tema­tyka poruszona w tekście Ł. Świetlikowskiego, który opisuje zagadnienie mobilności urzędniczej i ścieżek karier urzędników państwowych. Autor przekonuje, że mobilność urzędnicza wiąże się nie tylko z zagadnieniem polityki (politics) i upolitycznienia służby cywilnej. Ma również związek z polityką publiczną (policy). Może bowiem zwiększać profesjonalizm urzędniczy, jeśli urzędnicy korzystają z reguł mobilności poziomej i stopniowo podnoszą swoje kompetencje w zakresie prowadzenia choćby analiz polityk sektorowych. Tekstem najmniej związanym z aktualnymi wyzwaniami wydaje się anglojęzyczny artykuł S. Kaźmierczyka pt. In Search of the Concepts of the European Union research. Autor snuje refleksję metodologiczną nad wyzwaniami poznawczymi, w tym nad źródłami wiedzy o Unii Europejskiej, zapewniającymi możliwie najbogatszy materiał, na podstawie którego możemy uzyskać najpełniejszy obraz złożoności organizacji, jaką jest unijna wspólnota państw. Wskazuje, że nie tylko aspekty prawne są czynnikami, które pozwalają wyjaśnić fenomen UE. Postuluje ustanowienie pewnej proporcji między jurydycznym i niejurydycznym sposobem analizy UE.

Andrzej Zybała

[[[separator]]]

 

Wstęp

Włodzimierz Anioł

Kształtowanie przestrzeni miejskiej jako mikrokosmos polityki publicznej. Przypadek Warszawy

The shaping of urban space as a microcosm of public policy The case for Warsaw

Marta Zahorska

Nieznośna lekkość... reformowania oświaty

The unbearable recklessness of. reforming education

Dominik Gajewski

Polityka podatkowa na rozdrożu - wokół podatku bankowego w Polsce

Tax policy at a crossroads - the case for the bank levy in Poland

Robert Kmieciak

Pozycja ustrojowa samorządu gospodarczego w Polsce

The role of economic self-government in Poland within the structures of the political regime

Zbigniew Chmielewski

Polityka publiczna w zakresie ochrony cyberprzestrzeni w UE i państwach członkowskich

Public policy on cybersecurity in the E .U. and E .U. Member States

Stanisław Kaźmierczyk

In search of the concepts of the European Union research

W poszukiwaniu koncepcji badań Unii Europejskiej

Łukasz Świetlikowski

Mobilność urzędnicza w ujęciu teoretycznym

Civil servants' mobility from a theoretical perspective

 

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 171

Wstęp

 

W tym numerze "Studiów z Polityki Publicznej" proponujemy czytelnikom duży wybór tekstów silnie związanych z działaniami, które w ostatnich miesią­cach podejmuje państwo, jak i z aktualnymi wyzwaniami. Tematyka tekstów jest bardzo szeroka - od polityki edukacji, podatków, zagospodarowania przestrzeni, po politykę bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Teksty łączy gruntowana analiza zagadnień publicznych, ich oparcie na wielości danych, wskazanie na kluczowe wyzwania publiczne. D. Gajewski wprowadza nas w samo serce niesłychanie ważnych dylematów pu­blicznych w zakresie polityki podatkowej. Opisuje bowiem zagadnienie ustanowienia w Polsce podatku bankowego, który obowiązuje od początku 2016 r. Nim doszło do uchwalenia stosownych regulacji, przez wiele miesięcy trwała gorąca debata publiczna wokół niego. Autor tekstu wskazuje, że podatek był niezbędny (Polska wprowadza go jako jedno z ostatnich państw UE), przedstawia uzasadnienie. Dodatkowo wskazuje na różne - stosowane w Europie - mechanizmy funkcjonowania i sposoby naliczania tej daniny publicznej. Z kolei M. Zahorska, w tekście pt. Nieznośna lekkość... reformowania oświaty przedstawia dane i argumenty związane z koncepcją likwidacji gimnazjów, co pro­ponuje obecna ekipa rządowa. Opisuje dzieje reform podejmowanych w oświacie na przestrzeni powojennych dziesięcioleci. Z tej charakterystyki rodzi się niepokój autorki o jakość przeprowadzenia najnowszej reformy w systemie edukacji. Uznaje ona, że dotychczasowe doświadczenia w reformowaniu nie napawają optymizmem. Pisze bowiem każdą z reform polskiego szkolnictwa przeprowadzano gwałtownie, bez głębszych debat, bez liczenia się ze społecznymi kosztami i co może najbardziej bolesne, żadnej nie rozliczono, wskazując na porażki i sukcesy, koszty i zyski, czy także wyliczając, co osiągnięto, a z czego trzeba było się wycofać". Możemy tylko sobie życzyć, aby nie było tak w wypadku bieżących wysiłków reformatorskich. Kolejne teksty przedstawiają niezwykle istotne wyzwania, przed którymi stoimy jako państwo. W. Anioł pisze o polityce zagospodarowania przestrzeni, sięga po przy­kład Warszawy, ale zaopatruje tekst w szerokie tło ogólnopaństwowe. Definiuje klu­czowe pojęcia, jak ład przestrzenny, polityka przestrzenna, planowanie przestrzenne, urbanistyka. Przedstawia dylematy i zjawiska obecne w tej sferze, w tym niezwykle niepokojące, jak rozproszenie zabudowy, parcelacja przestrzeni według kryteriów komercyjnych, zaśmiecenie jej przez przekazy komercyjne itp. Przedstawia dwa biegunowo odmienne podejścia do przestrzeni miejskiej, z jed­nej strony jest to leseferyzm przestrzenny (podejście hiperliberalne, z założeniami: prymat indywidualizmu, apoteoza prywatnej własności, wiara w sensowność oddania wszystkiego w pacht wolnemu rynkowi i konkurencji), a z drugiej - interwencjonizm przestrzenny (z założeniem o konieczności porządkowania i kształtowania wspólnej przestrzeni jako dobra publicznego oraz dbania o jej spójność i jakość). Przypomina zaleceniach urbanistów, które mówią o tym, że dobrze zaprojektowana przestrzeń w mieście powinna zawierać około jednej trzeciej powierzchni przeznaczonej na cele publiczne. Jednak są też zwolennicy bardziej "ekonomicznego" podejścia do go­spodarki przestrzennej, którzy głoszą, że byłaby to zbytnia rozrzutność i zbytnie "rozluźnianie" miasta. Ich zdaniem gęściejsza zabudowa ma wiele walorów, m.in. ma być "bardziej miejska" i przytulna. Po niezwykle ważny temat samorządu gospodarczego sięgnął R. Kmieciak. Temat staje się na nowo żywy w związku z inicjatywą rządzących, aby wprowadzić zasadę obowiązkowej przynależności do organizacji samorządu przedsiębiorców. Takie propozycje formułowane były już przed laty, ale nie doszło do ukształtowania samorządu jako obligatoryjnej instytucji, co ma miejsce w niektórych krajach Unii Europejskiej. Skutkiem tego - jak pisze autor - obecna strukturalna i programowa pozycja organizacji przedsiębiorców jest słaba. Po roku 1989 zostały one ukształtowane de facto nie jako jednostki samorządu gospodarczego, a bardziej jako stowarzyszenia gospodarcze.Bez wątpienia brak tego typu struktur w sferze instytucji publicznych jest głównym powodem ich marginalizowania przez władze rządowe i samorządowe, które nie widzą potrzeby czynienia jakichkolwiek koncesji na rzecz rozproszonego środowiska gospodarczego". Autor postuluje utworzenie powszechnego samorządu gospodarczego, który byłby włączony do systemu władz publicznych. Podkreśla bowiem jego publiczno-prawny charakter. Powinien on być zatem wyłanianą w demokratyczny sposób, powszechną możliwie apolityczną reprezentacją środowiska przedsiębiorców, będącą partnerem tak administracji rządowej, jak i samorządu terytorialnego". Znaczny walor aktualności ma także tekst Z. Chmielewskiego, przedstawiający politykę publiczną, której celem jest ochrona cyberprzestrzeni i bezpieczeństwo in­formacyjne. Wyjaśnia najważniejsze regulacje i działania podejmowane w jej ramach przez Unię Europejską oraz państwa członkowskie. Analizuje również założenia nowej strategii cyberbezpieczeństwa opracowanej w Polsce przez Ministerstwo Cyfryzacji w lutym 2016 r. Bezpieczeństwo cybernetyczne - jak mówią dokumenty strategiczne - oznacza stan dostępności oraz integralności sieci i infrastruktury, a także zachowa­nia poufności zawartych w nich informacji. Zagrożeń dla bezpieczeństwa jest wiele i każdy może je sobie łatwo wyobrazić - od spamu, oprogramowania szpiegowskiego, złośliwego oprogramowania po paraliżowanie całych sieci publicznych czy komer­cyjnych (np. w bankach). W tekście ciekawe jest choćby samo skojarzenie przestrzeni wirtualnej (cyfrowej) z terytorium państwa. Autorzy jednego ze strategicznych dokumentów naszego państwa uznali, że częścią terytorium państwa polskiego jest również cyberprzestrzeń Polski. Podobnie wielkie znaczenie - choć zjawisko to trwa już od wielu dekad - ma tema­tyka poruszona w tekście Ł. Świetlikowskiego, który opisuje zagadnienie mobilności urzędniczej i ścieżek karier urzędników państwowych. Autor przekonuje, że mobilność urzędnicza wiąże się nie tylko z zagadnieniem polityki (politics) i upolitycznienia służby cywilnej. Ma również związek z polityką publiczną (policy). Może bowiem zwiększać profesjonalizm urzędniczy, jeśli urzędnicy korzystają z reguł mobilności poziomej i stopniowo podnoszą swoje kompetencje w zakresie prowadzenia choćby analiz polityk sektorowych. Tekstem najmniej związanym z aktualnymi wyzwaniami wydaje się anglojęzyczny artykuł S. Kaźmierczyka pt. In Search of the Concepts of the European Union research. Autor snuje refleksję metodologiczną nad wyzwaniami poznawczymi, w tym nad źródłami wiedzy o Unii Europejskiej, zapewniającymi możliwie najbogatszy materiał, na podstawie którego możemy uzyskać najpełniejszy obraz złożoności organizacji, jaką jest unijna wspólnota państw. Wskazuje, że nie tylko aspekty prawne są czynnikami, które pozwalają wyjaśnić fenomen UE. Postuluje ustanowienie pewnej proporcji między jurydycznym i niejurydycznym sposobem analizy UE.

Andrzej Zybała

Spis treści

 

Wstęp

Włodzimierz Anioł

Kształtowanie przestrzeni miejskiej jako mikrokosmos polityki publicznej. Przypadek Warszawy

The shaping of urban space as a microcosm of public policy The case for Warsaw

Marta Zahorska

Nieznośna lekkość... reformowania oświaty

The unbearable recklessness of. reforming education

Dominik Gajewski

Polityka podatkowa na rozdrożu - wokół podatku bankowego w Polsce

Tax policy at a crossroads - the case for the bank levy in Poland

Robert Kmieciak

Pozycja ustrojowa samorządu gospodarczego w Polsce

The role of economic self-government in Poland within the structures of the political regime

Zbigniew Chmielewski

Polityka publiczna w zakresie ochrony cyberprzestrzeni w UE i państwach członkowskich

Public policy on cybersecurity in the E .U. and E .U. Member States

Stanisław Kaźmierczyk

In search of the concepts of the European Union research

W poszukiwaniu koncepcji badań Unii Europejskiej

Łukasz Świetlikowski

Mobilność urzędnicza w ujęciu teoretycznym

Civil servants' mobility from a theoretical perspective

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 171

 

W tym numerze "Studiów z Polityki Publicznej" proponujemy czytelnikom duży wybór tekstów silnie związanych z działaniami, które w ostatnich miesią­cach podejmuje państwo, jak i z aktualnymi wyzwaniami. Tematyka tekstów jest bardzo szeroka - od polityki edukacji, podatków, zagospodarowania przestrzeni, po politykę bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Teksty łączy gruntowana analiza zagadnień publicznych, ich oparcie na wielości danych, wskazanie na kluczowe wyzwania publiczne. D. Gajewski wprowadza nas w samo serce niesłychanie ważnych dylematów pu­blicznych w zakresie polityki podatkowej. Opisuje bowiem zagadnienie ustanowienia w Polsce podatku bankowego, który obowiązuje od początku 2016 r. Nim doszło do uchwalenia stosownych regulacji, przez wiele miesięcy trwała gorąca debata publiczna wokół niego. Autor tekstu wskazuje, że podatek był niezbędny (Polska wprowadza go jako jedno z ostatnich państw UE), przedstawia uzasadnienie. Dodatkowo wskazuje na różne - stosowane w Europie - mechanizmy funkcjonowania i sposoby naliczania tej daniny publicznej. Z kolei M. Zahorska, w tekście pt. Nieznośna lekkość... reformowania oświaty przedstawia dane i argumenty związane z koncepcją likwidacji gimnazjów, co pro­ponuje obecna ekipa rządowa. Opisuje dzieje reform podejmowanych w oświacie na przestrzeni powojennych dziesięcioleci. Z tej charakterystyki rodzi się niepokój autorki o jakość przeprowadzenia najnowszej reformy w systemie edukacji. Uznaje ona, że dotychczasowe doświadczenia w reformowaniu nie napawają optymizmem. Pisze bowiem każdą z reform polskiego szkolnictwa przeprowadzano gwałtownie, bez głębszych debat, bez liczenia się ze społecznymi kosztami i co może najbardziej bolesne, żadnej nie rozliczono, wskazując na porażki i sukcesy, koszty i zyski, czy także wyliczając, co osiągnięto, a z czego trzeba było się wycofać". Możemy tylko sobie życzyć, aby nie było tak w wypadku bieżących wysiłków reformatorskich. Kolejne teksty przedstawiają niezwykle istotne wyzwania, przed którymi stoimy jako państwo. W. Anioł pisze o polityce zagospodarowania przestrzeni, sięga po przy­kład Warszawy, ale zaopatruje tekst w szerokie tło ogólnopaństwowe. Definiuje klu­czowe pojęcia, jak ład przestrzenny, polityka przestrzenna, planowanie przestrzenne, urbanistyka. Przedstawia dylematy i zjawiska obecne w tej sferze, w tym niezwykle niepokojące, jak rozproszenie zabudowy, parcelacja przestrzeni według kryteriów komercyjnych, zaśmiecenie jej przez przekazy komercyjne itp. Przedstawia dwa biegunowo odmienne podejścia do przestrzeni miejskiej, z jed­nej strony jest to leseferyzm przestrzenny (podejście hiperliberalne, z założeniami: prymat indywidualizmu, apoteoza prywatnej własności, wiara w sensowność oddania wszystkiego w pacht wolnemu rynkowi i konkurencji), a z drugiej - interwencjonizm przestrzenny (z założeniem o konieczności porządkowania i kształtowania wspólnej przestrzeni jako dobra publicznego oraz dbania o jej spójność i jakość). Przypomina zaleceniach urbanistów, które mówią o tym, że dobrze zaprojektowana przestrzeń w mieście powinna zawierać około jednej trzeciej powierzchni przeznaczonej na cele publiczne. Jednak są też zwolennicy bardziej "ekonomicznego" podejścia do go­spodarki przestrzennej, którzy głoszą, że byłaby to zbytnia rozrzutność i zbytnie "rozluźnianie" miasta. Ich zdaniem gęściejsza zabudowa ma wiele walorów, m.in. ma być "bardziej miejska" i przytulna. Po niezwykle ważny temat samorządu gospodarczego sięgnął R. Kmieciak. Temat staje się na nowo żywy w związku z inicjatywą rządzących, aby wprowadzić zasadę obowiązkowej przynależności do organizacji samorządu przedsiębiorców. Takie propozycje formułowane były już przed laty, ale nie doszło do ukształtowania samorządu jako obligatoryjnej instytucji, co ma miejsce w niektórych krajach Unii Europejskiej. Skutkiem tego - jak pisze autor - obecna strukturalna i programowa pozycja organizacji przedsiębiorców jest słaba. Po roku 1989 zostały one ukształtowane de facto nie jako jednostki samorządu gospodarczego, a bardziej jako stowarzyszenia gospodarcze.Bez wątpienia brak tego typu struktur w sferze instytucji publicznych jest głównym powodem ich marginalizowania przez władze rządowe i samorządowe, które nie widzą potrzeby czynienia jakichkolwiek koncesji na rzecz rozproszonego środowiska gospodarczego". Autor postuluje utworzenie powszechnego samorządu gospodarczego, który byłby włączony do systemu władz publicznych. Podkreśla bowiem jego publiczno-prawny charakter. Powinien on być zatem wyłanianą w demokratyczny sposób, powszechną możliwie apolityczną reprezentacją środowiska przedsiębiorców, będącą partnerem tak administracji rządowej, jak i samorządu terytorialnego". Znaczny walor aktualności ma także tekst Z. Chmielewskiego, przedstawiający politykę publiczną, której celem jest ochrona cyberprzestrzeni i bezpieczeństwo in­formacyjne. Wyjaśnia najważniejsze regulacje i działania podejmowane w jej ramach przez Unię Europejską oraz państwa członkowskie. Analizuje również założenia nowej strategii cyberbezpieczeństwa opracowanej w Polsce przez Ministerstwo Cyfryzacji w lutym 2016 r. Bezpieczeństwo cybernetyczne - jak mówią dokumenty strategiczne - oznacza stan dostępności oraz integralności sieci i infrastruktury, a także zachowa­nia poufności zawartych w nich informacji. Zagrożeń dla bezpieczeństwa jest wiele i każdy może je sobie łatwo wyobrazić - od spamu, oprogramowania szpiegowskiego, złośliwego oprogramowania po paraliżowanie całych sieci publicznych czy komer­cyjnych (np. w bankach). W tekście ciekawe jest choćby samo skojarzenie przestrzeni wirtualnej (cyfrowej) z terytorium państwa. Autorzy jednego ze strategicznych dokumentów naszego państwa uznali, że częścią terytorium państwa polskiego jest również cyberprzestrzeń Polski. Podobnie wielkie znaczenie - choć zjawisko to trwa już od wielu dekad - ma tema­tyka poruszona w tekście Ł. Świetlikowskiego, który opisuje zagadnienie mobilności urzędniczej i ścieżek karier urzędników państwowych. Autor przekonuje, że mobilność urzędnicza wiąże się nie tylko z zagadnieniem polityki (politics) i upolitycznienia służby cywilnej. Ma również związek z polityką publiczną (policy). Może bowiem zwiększać profesjonalizm urzędniczy, jeśli urzędnicy korzystają z reguł mobilności poziomej i stopniowo podnoszą swoje kompetencje w zakresie prowadzenia choćby analiz polityk sektorowych. Tekstem najmniej związanym z aktualnymi wyzwaniami wydaje się anglojęzyczny artykuł S. Kaźmierczyka pt. In Search of the Concepts of the European Union research. Autor snuje refleksję metodologiczną nad wyzwaniami poznawczymi, w tym nad źródłami wiedzy o Unii Europejskiej, zapewniającymi możliwie najbogatszy materiał, na podstawie którego możemy uzyskać najpełniejszy obraz złożoności organizacji, jaką jest unijna wspólnota państw. Wskazuje, że nie tylko aspekty prawne są czynnikami, które pozwalają wyjaśnić fenomen UE. Postuluje ustanowienie pewnej proporcji między jurydycznym i niejurydycznym sposobem analizy UE.

Andrzej Zybała

 

Wstęp

Włodzimierz Anioł

Kształtowanie przestrzeni miejskiej jako mikrokosmos polityki publicznej. Przypadek Warszawy

The shaping of urban space as a microcosm of public policy The case for Warsaw

Marta Zahorska

Nieznośna lekkość... reformowania oświaty

The unbearable recklessness of. reforming education

Dominik Gajewski

Polityka podatkowa na rozdrożu - wokół podatku bankowego w Polsce

Tax policy at a crossroads - the case for the bank levy in Poland

Robert Kmieciak

Pozycja ustrojowa samorządu gospodarczego w Polsce

The role of economic self-government in Poland within the structures of the political regime

Zbigniew Chmielewski

Polityka publiczna w zakresie ochrony cyberprzestrzeni w UE i państwach członkowskich

Public policy on cybersecurity in the E .U. and E .U. Member States

Stanisław Kaźmierczyk

In search of the concepts of the European Union research

W poszukiwaniu koncepcji badań Unii Europejskiej

Łukasz Świetlikowski

Mobilność urzędnicza w ujęciu teoretycznym

Civil servants' mobility from a theoretical perspective

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel