Ulubione
  1. Strona główna
  2. STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ 1(9)2016 Public Policy Studies

STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ 1(9)2016 Public Policy Studies

35,00 zł
31,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 31,50 zł
Autor: red. naczelny Joachim Osiński
Kod produktu: 2391-6389
Cena regularna:
35,00 zł
31,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 31,50 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ 1(9)2016 Public Policy Studies
STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ 1(9)2016 Public Policy Studies
[[[separator]]]

Kolejny zeszyt "Studiów z Polityki Publicznej" przynosi zestaw tekstów, w których zaproponowano czytelnikom zwrócenie uwagi na kilka niezwykle ważnych kwestii. Są wśród nich zagadnienia zarówno teoretyczne, jak i analityczne wskazujące na cechy wybranych polityk sektorowych.

Czytelników zainteresowanych aspektami teoretycznymi może zaciekawić zorganizowana przez redakcję rozmowa "Wokół teoretycznych wyzwań w naukach o polityce publicznej", w której udział wzięli: W. Anioł, P. Błędowski, J. Osiński, A. Surdej, R. Szarfenberg oraz - jako moderator - niżej podpisany. Dyskusja zawiera wiele wątków, w tym fundamentalne dotyczące tożsamości polityki publicznej w Polsce jako autonomicznej dziedziny wiedzy, rozwijania w Polsce teorii polityki publicznej, która bazowałaby na polskich doświadczeniach i odzwierciedlałaby złożoność krajowych działań publicznych. Ponadto, uczeni podejmowali wątki dotyczące genealogii nauki o polityce publicznej oraz obecności jej problematyki w pokrewnych naukach społecznych, kwestie semantyczne i wyzwań pojęciowych, komparatystyki i odniesień do innych nauk społecznych.

Moderator dyskusji wskazał na towarzyszący nauce w Polsce kluczowy dylemat - czy mamy budować swoje teorie, czy adaptować te, które wypracowano w innych krajach. W naszej sytuacji problemem dotyczącym budowania własnych teorii wydaje się to, że nie mamy wielu czy nawet większości elementów tradycji anglosaskiej, w której powstała nauka o polityce publicznej, choćby w sensie rozmiaru dorobku analitycznego. Dyskutanci omawiali szanse na wypracowanie definicji, która obejmowałaby typowo polskie doświadczenia w programowaniu i realizacji działań publicznych. P. Błędowski wskazywał na trudności w budowaniu definicji. Szukając ich źródeł, stwierdził: "(...) nauka o polityce publicznej stanowi swego rodzaju przeszczep na polski grunt, na grunt naszego systemu nauk społecznych. Sam mam niekiedy wrażenie, iż potrzebny jest czas, by się zadomowiła - przyjęła". A. Surdej opowiadał się za definiowaniem polityki publicznej w kontekście tworzenia "działań zorientowanych na problemy zbiorowe, które są normatywnie zakotwiczone w pojęciu dobra wspólnego". J. Osiński uważa, że ?jak dotąd poważna dyskusja o tożsamości nauk o polityce publicznej jeszcze się w Polsce nie rozpoczęła, pomimo usilnych starań niektórych środowisk badaczy. (...) Trzeba to dopiero powoli odkrywać". W. Anioł wskazywał, że niektóre z istniejących definicji nie odpowiadają charakterystyce dzisiejszego czasu: "(...) przywoływane dziś nierzadko, także w Polsce, definicje polityki publicznej sprzed dwóch czy trzech dekad, mówiące, że jest nią np. ?wszystko to, co robi lub czego nie robi rząd?, wydają się głęboko anachroniczne, gdyż w obecnych czasach nie tylko rząd, władza czy sektor publiczny operują w ramach polityk publicznych".

Dla zainteresowanych kwestiami teoretycznymi naszą propozycją jest również tekst R. Szarfenberga Polityka publiczna - zagadnienia i nurty teoretyczne, w którym omówiono rozwój nurtów naukowych bazujących na tzw. stadialnych modelach działań publicznych. Jest to praca pogłębiona, wskazująca na kluczowe cechy myślenia o działaniach publicznych w kategoriach uporządkowanych i linearnych procesów. Jak wiadomo, ten nurt zainspirował część uczonych do myślenia według odmiennych paradygmatów. Autor częściowo je prezentuje, wskazując na ich biegunowo odrębne cechy. Zarysowuje również ramy rozwoju nauki o polityce publicznej w różnych jej nurtach. Jego zdaniem wynikał on z reakcji na rosnącą rolę państwa i jego przemiany, co wydaje się niezwykle trafne. Przypomina jednak także o tym, iż również inne nauki - jak ekonomia, socjologia czy pedagogika - reagowały na zwiększającą się aktywność państwa w dziedzinie spraw gospodarczych i społecznych.

Kolejne teksty pokazują złożoność polityk sektorowych oraz trudności w ich analizie, a także w ich implementacji. A. Misiuk w teście Dylematy polityki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Fikcja czy rzeczywistość? charakteryzuje brak koherencji działań podejmowanych w polityce bezpieczeństwa wewnętrznego na przestrzeni kilkunastu lat. Zdaniem autora rządy działały w sposób doraźny, kierowały się bieżącymi względami politycznymi, a nie merytorycznymi.

Podobny w wymowie jest tekst P. Kubickiego Środowiska osób z niepełnosprawnościami wobec polityki publicznej - studia przypadków. Autor omawia różne formy uczestnictwa interesariuszy polityki prowadzonej wobec osób z niepełnosprawnościami. Wskazuje na złożoność czynników, które przesądzają o rezultatach tej polityki, w tym np. na zainteresowanie i oddziaływanie mediów. Ostatecznie formułuje wniosek, że działania obywateli nie zawsze przynoszą oczekiwany skutek, ale wywierają wpływ na politykę publiczną "przy całej świadomości, że obywatele nie są tutaj - i pewnie długo nie będą - kluczowymi aktorami. Jednak ich największą zaletą jest integracja środowiska i wzmacnianie roli aktorów społecznych, a tym samym budowanie potencjału na przyszłość".

Problemy z uzyskiwaniem oczekiwanych rezultatów pokazuje także tekst Z. Grzymały i G. Maślocha Wybrane aspekty gospodarki odpadami w Polsce. Autorzy charakteryzują politykę czystości w gminach (tzw. politykę odpadową), głównie jej fundamenty regulacyjne. Przytaczają wiele danych obrazujących rezultaty uzyskiwane w Polsce i w wybranych krajach w zakresie utylizacji odpadów komunalnych. Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach naszego regionu sytuacja jest alarmująca. Niewielka część odpadów jest poddawana powtórnemu wykorzystania. Dominuje utylizacja w formie składowania, co wiąże się z licznymi rodzajami ryzyka. W ostatnich latach rządzący podjęli próbę przeformułowania znacznej części dotychczasowych reguł tej polityki, m.in. poprzez przekazanie wielu kompetencji w ręce samorządów gminnych i odejście od wykorzystania wcześniejszego typu mechanizmów rynkowej konkurencji między firmami. Zdaniem autorów "ustawa po nowelizacjach do tej pory nie przyniosła oczekiwanych rezultatów w sferze zarówno ograniczenia ilości nielegalnie składowanych odpadów, jak i powstania nowoczesnych instalacji do ich przetwarzania, głównie spalarni".

Warte lektury są także pozostałe teksty. R. Sobiech pisze o problemie zaufania w administracji publicznej. W numerze znajdziecie Państwo także dwie pogłębione recenzje istotnych publikacji książkowych.

Andrzej Zybała

[[[separator]]]

Andrzej Zybała

Wstęp

 

Wokół teoretycznych wyzwań w naukach o polityce publicznej

 

Ryszard Szarfenberg

Polityka publiczna - zagadnienia i nurty teoretyczne

Public policy: theoretical developments

 

Andrzej Misiuk

Dylematy polityki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Fikcja czy rzeczywistość?

The dilemmas of internal security policy of the state. Fiction or reality?

 

Paweł Kubicki

Środowiska osób z niepełnosprawnościami wobec polityki publicznej - studia przypadków

The groups of people with disabilities within the scope of public policy - case studies

 

Robert Sobiech

Trust in government in times of economic crisis

Zaufanie do władz publicznych w warunkach kryzysu

 

Zbigniew Grzymała, Grzegorz Maśloch

Wybrane aspekty gospodarki odpadami w Polsce

Selected aspects of waste management in Poland

 

Jolanta Gładys-Jakóbik

Konceptualne pasożyty czy platformy do dyskusji?

 

Izabela Książkiewicz

Szlachetne zdrowie: ile kosztujesz, nim się zepsujesz...

 

Wykaz autorów z 2015 roku

 

Lista recenzentów z 2015 roku

Opis

Wydanie: 1 (9) 2016
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 167

Wstęp

Kolejny zeszyt "Studiów z Polityki Publicznej" przynosi zestaw tekstów, w których zaproponowano czytelnikom zwrócenie uwagi na kilka niezwykle ważnych kwestii. Są wśród nich zagadnienia zarówno teoretyczne, jak i analityczne wskazujące na cechy wybranych polityk sektorowych.

Czytelników zainteresowanych aspektami teoretycznymi może zaciekawić zorganizowana przez redakcję rozmowa "Wokół teoretycznych wyzwań w naukach o polityce publicznej", w której udział wzięli: W. Anioł, P. Błędowski, J. Osiński, A. Surdej, R. Szarfenberg oraz - jako moderator - niżej podpisany. Dyskusja zawiera wiele wątków, w tym fundamentalne dotyczące tożsamości polityki publicznej w Polsce jako autonomicznej dziedziny wiedzy, rozwijania w Polsce teorii polityki publicznej, która bazowałaby na polskich doświadczeniach i odzwierciedlałaby złożoność krajowych działań publicznych. Ponadto, uczeni podejmowali wątki dotyczące genealogii nauki o polityce publicznej oraz obecności jej problematyki w pokrewnych naukach społecznych, kwestie semantyczne i wyzwań pojęciowych, komparatystyki i odniesień do innych nauk społecznych.

Moderator dyskusji wskazał na towarzyszący nauce w Polsce kluczowy dylemat - czy mamy budować swoje teorie, czy adaptować te, które wypracowano w innych krajach. W naszej sytuacji problemem dotyczącym budowania własnych teorii wydaje się to, że nie mamy wielu czy nawet większości elementów tradycji anglosaskiej, w której powstała nauka o polityce publicznej, choćby w sensie rozmiaru dorobku analitycznego. Dyskutanci omawiali szanse na wypracowanie definicji, która obejmowałaby typowo polskie doświadczenia w programowaniu i realizacji działań publicznych. P. Błędowski wskazywał na trudności w budowaniu definicji. Szukając ich źródeł, stwierdził: "(...) nauka o polityce publicznej stanowi swego rodzaju przeszczep na polski grunt, na grunt naszego systemu nauk społecznych. Sam mam niekiedy wrażenie, iż potrzebny jest czas, by się zadomowiła - przyjęła". A. Surdej opowiadał się za definiowaniem polityki publicznej w kontekście tworzenia "działań zorientowanych na problemy zbiorowe, które są normatywnie zakotwiczone w pojęciu dobra wspólnego". J. Osiński uważa, że ?jak dotąd poważna dyskusja o tożsamości nauk o polityce publicznej jeszcze się w Polsce nie rozpoczęła, pomimo usilnych starań niektórych środowisk badaczy. (...) Trzeba to dopiero powoli odkrywać". W. Anioł wskazywał, że niektóre z istniejących definicji nie odpowiadają charakterystyce dzisiejszego czasu: "(...) przywoływane dziś nierzadko, także w Polsce, definicje polityki publicznej sprzed dwóch czy trzech dekad, mówiące, że jest nią np. ?wszystko to, co robi lub czego nie robi rząd?, wydają się głęboko anachroniczne, gdyż w obecnych czasach nie tylko rząd, władza czy sektor publiczny operują w ramach polityk publicznych".

Dla zainteresowanych kwestiami teoretycznymi naszą propozycją jest również tekst R. Szarfenberga Polityka publiczna - zagadnienia i nurty teoretyczne, w którym omówiono rozwój nurtów naukowych bazujących na tzw. stadialnych modelach działań publicznych. Jest to praca pogłębiona, wskazująca na kluczowe cechy myślenia o działaniach publicznych w kategoriach uporządkowanych i linearnych procesów. Jak wiadomo, ten nurt zainspirował część uczonych do myślenia według odmiennych paradygmatów. Autor częściowo je prezentuje, wskazując na ich biegunowo odrębne cechy. Zarysowuje również ramy rozwoju nauki o polityce publicznej w różnych jej nurtach. Jego zdaniem wynikał on z reakcji na rosnącą rolę państwa i jego przemiany, co wydaje się niezwykle trafne. Przypomina jednak także o tym, iż również inne nauki - jak ekonomia, socjologia czy pedagogika - reagowały na zwiększającą się aktywność państwa w dziedzinie spraw gospodarczych i społecznych.

Kolejne teksty pokazują złożoność polityk sektorowych oraz trudności w ich analizie, a także w ich implementacji. A. Misiuk w teście Dylematy polityki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Fikcja czy rzeczywistość? charakteryzuje brak koherencji działań podejmowanych w polityce bezpieczeństwa wewnętrznego na przestrzeni kilkunastu lat. Zdaniem autora rządy działały w sposób doraźny, kierowały się bieżącymi względami politycznymi, a nie merytorycznymi.

Podobny w wymowie jest tekst P. Kubickiego Środowiska osób z niepełnosprawnościami wobec polityki publicznej - studia przypadków. Autor omawia różne formy uczestnictwa interesariuszy polityki prowadzonej wobec osób z niepełnosprawnościami. Wskazuje na złożoność czynników, które przesądzają o rezultatach tej polityki, w tym np. na zainteresowanie i oddziaływanie mediów. Ostatecznie formułuje wniosek, że działania obywateli nie zawsze przynoszą oczekiwany skutek, ale wywierają wpływ na politykę publiczną "przy całej świadomości, że obywatele nie są tutaj - i pewnie długo nie będą - kluczowymi aktorami. Jednak ich największą zaletą jest integracja środowiska i wzmacnianie roli aktorów społecznych, a tym samym budowanie potencjału na przyszłość".

Problemy z uzyskiwaniem oczekiwanych rezultatów pokazuje także tekst Z. Grzymały i G. Maślocha Wybrane aspekty gospodarki odpadami w Polsce. Autorzy charakteryzują politykę czystości w gminach (tzw. politykę odpadową), głównie jej fundamenty regulacyjne. Przytaczają wiele danych obrazujących rezultaty uzyskiwane w Polsce i w wybranych krajach w zakresie utylizacji odpadów komunalnych. Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach naszego regionu sytuacja jest alarmująca. Niewielka część odpadów jest poddawana powtórnemu wykorzystania. Dominuje utylizacja w formie składowania, co wiąże się z licznymi rodzajami ryzyka. W ostatnich latach rządzący podjęli próbę przeformułowania znacznej części dotychczasowych reguł tej polityki, m.in. poprzez przekazanie wielu kompetencji w ręce samorządów gminnych i odejście od wykorzystania wcześniejszego typu mechanizmów rynkowej konkurencji między firmami. Zdaniem autorów "ustawa po nowelizacjach do tej pory nie przyniosła oczekiwanych rezultatów w sferze zarówno ograniczenia ilości nielegalnie składowanych odpadów, jak i powstania nowoczesnych instalacji do ich przetwarzania, głównie spalarni".

Warte lektury są także pozostałe teksty. R. Sobiech pisze o problemie zaufania w administracji publicznej. W numerze znajdziecie Państwo także dwie pogłębione recenzje istotnych publikacji książkowych.

Andrzej Zybała

Spis treści

Andrzej Zybała

Wstęp

 

Wokół teoretycznych wyzwań w naukach o polityce publicznej

 

Ryszard Szarfenberg

Polityka publiczna - zagadnienia i nurty teoretyczne

Public policy: theoretical developments

 

Andrzej Misiuk

Dylematy polityki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Fikcja czy rzeczywistość?

The dilemmas of internal security policy of the state. Fiction or reality?

 

Paweł Kubicki

Środowiska osób z niepełnosprawnościami wobec polityki publicznej - studia przypadków

The groups of people with disabilities within the scope of public policy - case studies

 

Robert Sobiech

Trust in government in times of economic crisis

Zaufanie do władz publicznych w warunkach kryzysu

 

Zbigniew Grzymała, Grzegorz Maśloch

Wybrane aspekty gospodarki odpadami w Polsce

Selected aspects of waste management in Poland

 

Jolanta Gładys-Jakóbik

Konceptualne pasożyty czy platformy do dyskusji?

 

Izabela Książkiewicz

Szlachetne zdrowie: ile kosztujesz, nim się zepsujesz...

 

Wykaz autorów z 2015 roku

 

Lista recenzentów z 2015 roku

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1 (9) 2016
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 167

Kolejny zeszyt "Studiów z Polityki Publicznej" przynosi zestaw tekstów, w których zaproponowano czytelnikom zwrócenie uwagi na kilka niezwykle ważnych kwestii. Są wśród nich zagadnienia zarówno teoretyczne, jak i analityczne wskazujące na cechy wybranych polityk sektorowych.

Czytelników zainteresowanych aspektami teoretycznymi może zaciekawić zorganizowana przez redakcję rozmowa "Wokół teoretycznych wyzwań w naukach o polityce publicznej", w której udział wzięli: W. Anioł, P. Błędowski, J. Osiński, A. Surdej, R. Szarfenberg oraz - jako moderator - niżej podpisany. Dyskusja zawiera wiele wątków, w tym fundamentalne dotyczące tożsamości polityki publicznej w Polsce jako autonomicznej dziedziny wiedzy, rozwijania w Polsce teorii polityki publicznej, która bazowałaby na polskich doświadczeniach i odzwierciedlałaby złożoność krajowych działań publicznych. Ponadto, uczeni podejmowali wątki dotyczące genealogii nauki o polityce publicznej oraz obecności jej problematyki w pokrewnych naukach społecznych, kwestie semantyczne i wyzwań pojęciowych, komparatystyki i odniesień do innych nauk społecznych.

Moderator dyskusji wskazał na towarzyszący nauce w Polsce kluczowy dylemat - czy mamy budować swoje teorie, czy adaptować te, które wypracowano w innych krajach. W naszej sytuacji problemem dotyczącym budowania własnych teorii wydaje się to, że nie mamy wielu czy nawet większości elementów tradycji anglosaskiej, w której powstała nauka o polityce publicznej, choćby w sensie rozmiaru dorobku analitycznego. Dyskutanci omawiali szanse na wypracowanie definicji, która obejmowałaby typowo polskie doświadczenia w programowaniu i realizacji działań publicznych. P. Błędowski wskazywał na trudności w budowaniu definicji. Szukając ich źródeł, stwierdził: "(...) nauka o polityce publicznej stanowi swego rodzaju przeszczep na polski grunt, na grunt naszego systemu nauk społecznych. Sam mam niekiedy wrażenie, iż potrzebny jest czas, by się zadomowiła - przyjęła". A. Surdej opowiadał się za definiowaniem polityki publicznej w kontekście tworzenia "działań zorientowanych na problemy zbiorowe, które są normatywnie zakotwiczone w pojęciu dobra wspólnego". J. Osiński uważa, że ?jak dotąd poważna dyskusja o tożsamości nauk o polityce publicznej jeszcze się w Polsce nie rozpoczęła, pomimo usilnych starań niektórych środowisk badaczy. (...) Trzeba to dopiero powoli odkrywać". W. Anioł wskazywał, że niektóre z istniejących definicji nie odpowiadają charakterystyce dzisiejszego czasu: "(...) przywoływane dziś nierzadko, także w Polsce, definicje polityki publicznej sprzed dwóch czy trzech dekad, mówiące, że jest nią np. ?wszystko to, co robi lub czego nie robi rząd?, wydają się głęboko anachroniczne, gdyż w obecnych czasach nie tylko rząd, władza czy sektor publiczny operują w ramach polityk publicznych".

Dla zainteresowanych kwestiami teoretycznymi naszą propozycją jest również tekst R. Szarfenberga Polityka publiczna - zagadnienia i nurty teoretyczne, w którym omówiono rozwój nurtów naukowych bazujących na tzw. stadialnych modelach działań publicznych. Jest to praca pogłębiona, wskazująca na kluczowe cechy myślenia o działaniach publicznych w kategoriach uporządkowanych i linearnych procesów. Jak wiadomo, ten nurt zainspirował część uczonych do myślenia według odmiennych paradygmatów. Autor częściowo je prezentuje, wskazując na ich biegunowo odrębne cechy. Zarysowuje również ramy rozwoju nauki o polityce publicznej w różnych jej nurtach. Jego zdaniem wynikał on z reakcji na rosnącą rolę państwa i jego przemiany, co wydaje się niezwykle trafne. Przypomina jednak także o tym, iż również inne nauki - jak ekonomia, socjologia czy pedagogika - reagowały na zwiększającą się aktywność państwa w dziedzinie spraw gospodarczych i społecznych.

Kolejne teksty pokazują złożoność polityk sektorowych oraz trudności w ich analizie, a także w ich implementacji. A. Misiuk w teście Dylematy polityki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Fikcja czy rzeczywistość? charakteryzuje brak koherencji działań podejmowanych w polityce bezpieczeństwa wewnętrznego na przestrzeni kilkunastu lat. Zdaniem autora rządy działały w sposób doraźny, kierowały się bieżącymi względami politycznymi, a nie merytorycznymi.

Podobny w wymowie jest tekst P. Kubickiego Środowiska osób z niepełnosprawnościami wobec polityki publicznej - studia przypadków. Autor omawia różne formy uczestnictwa interesariuszy polityki prowadzonej wobec osób z niepełnosprawnościami. Wskazuje na złożoność czynników, które przesądzają o rezultatach tej polityki, w tym np. na zainteresowanie i oddziaływanie mediów. Ostatecznie formułuje wniosek, że działania obywateli nie zawsze przynoszą oczekiwany skutek, ale wywierają wpływ na politykę publiczną "przy całej świadomości, że obywatele nie są tutaj - i pewnie długo nie będą - kluczowymi aktorami. Jednak ich największą zaletą jest integracja środowiska i wzmacnianie roli aktorów społecznych, a tym samym budowanie potencjału na przyszłość".

Problemy z uzyskiwaniem oczekiwanych rezultatów pokazuje także tekst Z. Grzymały i G. Maślocha Wybrane aspekty gospodarki odpadami w Polsce. Autorzy charakteryzują politykę czystości w gminach (tzw. politykę odpadową), głównie jej fundamenty regulacyjne. Przytaczają wiele danych obrazujących rezultaty uzyskiwane w Polsce i w wybranych krajach w zakresie utylizacji odpadów komunalnych. Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach naszego regionu sytuacja jest alarmująca. Niewielka część odpadów jest poddawana powtórnemu wykorzystania. Dominuje utylizacja w formie składowania, co wiąże się z licznymi rodzajami ryzyka. W ostatnich latach rządzący podjęli próbę przeformułowania znacznej części dotychczasowych reguł tej polityki, m.in. poprzez przekazanie wielu kompetencji w ręce samorządów gminnych i odejście od wykorzystania wcześniejszego typu mechanizmów rynkowej konkurencji między firmami. Zdaniem autorów "ustawa po nowelizacjach do tej pory nie przyniosła oczekiwanych rezultatów w sferze zarówno ograniczenia ilości nielegalnie składowanych odpadów, jak i powstania nowoczesnych instalacji do ich przetwarzania, głównie spalarni".

Warte lektury są także pozostałe teksty. R. Sobiech pisze o problemie zaufania w administracji publicznej. W numerze znajdziecie Państwo także dwie pogłębione recenzje istotnych publikacji książkowych.

Andrzej Zybała

Andrzej Zybała

Wstęp

 

Wokół teoretycznych wyzwań w naukach o polityce publicznej

 

Ryszard Szarfenberg

Polityka publiczna - zagadnienia i nurty teoretyczne

Public policy: theoretical developments

 

Andrzej Misiuk

Dylematy polityki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Fikcja czy rzeczywistość?

The dilemmas of internal security policy of the state. Fiction or reality?

 

Paweł Kubicki

Środowiska osób z niepełnosprawnościami wobec polityki publicznej - studia przypadków

The groups of people with disabilities within the scope of public policy - case studies

 

Robert Sobiech

Trust in government in times of economic crisis

Zaufanie do władz publicznych w warunkach kryzysu

 

Zbigniew Grzymała, Grzegorz Maśloch

Wybrane aspekty gospodarki odpadami w Polsce

Selected aspects of waste management in Poland

 

Jolanta Gładys-Jakóbik

Konceptualne pasożyty czy platformy do dyskusji?

 

Izabela Książkiewicz

Szlachetne zdrowie: ile kosztujesz, nim się zepsujesz...

 

Wykaz autorów z 2015 roku

 

Lista recenzentów z 2015 roku

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel