Ulubione
  1. Strona główna
  2. STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ 1(33)2022 Public Policy Studies

STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ 1(33)2022 Public Policy Studies

40,00 zł
36,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,00 zł
Autor: red. naczelny Andrzej Zybała
Kod produktu: 2391-6389
Cena regularna:
40,00 zł
36,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ 1(33)2022 Public Policy Studies
STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ 1(33)2022 Public Policy Studies

[[[separator]]]

W pierwszym artykule Norman Sempijja i Paula Mora Brito podjęli problematykę organizacji wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Ugandzie. Wyzwaniem była tu niepewność towarzysząca organizacji wyborów, związana przede wszystkim z zagrożeniem dla bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, ale także ze sprawowaniem władzy w państwie przez skorumpowany reżim stosujący przemoc wobec przeciwników politycznych, niezapewniający sprawiedliwości tego procesu. Autorzy zwrócili uwagę, że niedemokratyczne i bezprawne działania władzy prowadziły do radykalizacji części opozycji, która wzywała do przemocy i czystek etnicznych. Rozważyli, na ile proces wyborczy został zaprojektowany w celu faktycznego uzyskania sprawiedliwego wyniku wyborów w 2021 r., i doszli do pesymistycznych wniosków, że zarówno podjęte rozwiązania prawne, jak i działania faktyczne nie doprowadziły w konsekwencji do uczciwego przebiegu tych wyborów ani wyniku zgodnego z wolą wyborców.

W kolejnym artykule Hepzibah Beulah dokonała analizy wyborów w dobie COVID-19 w Indiach. Wskazała, że przy ich organizacji korzystano z doświadczeń południowokoreańskich. Zaznaczyła, że zastosowano m.in. wirtualny tryb prowadzenia kampanii wyborczej, co było niezwykle istotne, przede wszystkim z uwagi na charakterystyczne dla tego państwa do tej pory „zatłoczone kampanie wyborcze”, będące wręcz synonimem indyjskiej demokracji. Autorka rozważyła zalety i wady działań podejmowanych przez regulatorów w celu przeprowadzenia wyborów, reakcje partii politycznych na nie oraz wpływ tych decyzji na zdrowie i bezpieczeństwo wyborców.

Następnie Sharon Elhadad i Udi Sommer przedstawili ujednolicony model dyfuzji polityki publicznej w celu analizy szybkości przyjmowania stanowych polityk lockdownu w systemie federalnym podczas pandemii COVID-19. Zidentyfikowali oni kanały – regionalny, wertykalny i wewnętrzny – dyfuzji polityki publicznej. Na przykładzie Stanów Zjednoczonych stwierdzili, które z tych kanałów mają silny pozytywny związek z tempem przyjmowania lockdownu. W efekcie wskazali na istotny wpływ czynników politycznych na szybkość wdrażania polityki lockdownu w Stanach Zjednoczonych na poziomie stanowym.

Czwarty tekst, Piotra Kobylskiego, poświęcony został analizie instytucji głosowania korespondencyjnego – która cieszyła się szczególnym zainteresowaniem w dobie pandemii COVID-19 – w kontekście przestrzegania zasad przeprowadzania elekcji, w tym przede wszystkim fundamentalnej zasady powszechności wyborów. Oprócz polskich rozwiązań i praktyki stosowania tej metody głosowania zaprezentowane zostały rozwiązania stosowane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Agata Pyrzyńska w swoim artykule przeprowadziła analizę problematyki wyborów uzupełniających i przedterminowych przypadających w czasie trwania pandemii COVID-19 w Polsce, w szczególności charakteru takich wyborów. Autorka podjęła m.in. próbę odpowiedzi na pytanie, czy w świetle obowiązujących przepisów dopuszczalna jest zmiana terminu głosowania w zarządzonych wyborach samorządowych przypadających w trakcie trwania pandemii, która to praktyka – w okresie od marca do kwietnia 2020 r., a następnie od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r. – stała się niemal powszechna. Rozstrzygnięcie tego problemu jest istotne chociażby z uwagi na konieczność przestrzegania zasady legalizmu działania organów państwa.

Szóste opracowanie, przygotowane przez Arkadiusza Radwana i Sonię Horonziak, dotyczy wyborów samorządowych przeprowadzonych w Bawarii w czasie trwania pandemii COVID-19, których pierwsza tura odbyła się zarówno w formie tradycyjnej, jak i korespondencyjnej, zaś druga już wyłącznie w formie korespondencyjnej. Autorzy zwrócili uwagę na zmianę reguł głosowania dokonaną między I a II turą tych wyborów, w atmosferze politycznej zgody, za aprobatą wszystkich frakcji parlamentarnych. Podstawowym celem artykułu było zweryfikowanie tego, czy zorganizowanie w Bawarii, w czasie trwania pandemii, wyborów w formie korespondencyjnej doprowadziło do wzrostu liczby przypadków COVID-19. Wyniki tego badania, oparte na danych empirycznych, wydają się istotne z wielu względów, także z uwagi na to, że w trakcie dyskusji dotyczącej stosowania tej formy głosowania w ostatnich wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przykład Bawarii był przywoływany zarówno przez zwolenników, jak i przeciwników zorganizowania wyborów „kopertowych”.

Justyna Salamon swój tekst poświęciła analizie przebiegu i rezultatów wyborów do parlamentu we Wspólnotach Autonomicznych Galicji oraz w Kraju Basków, przeprowadzonych w lipcu 2020 r. Autorka zwróciła uwagę, że chociaż obostrzenia wprowadzone przez rząd hiszpański w Galicji były najłagodniejsze w czasie pandemii, a w Kraju Basków wprowadzono tylko „stan alarmu”, to terminy wyborów w obu tych Wspólnotach Autonomicznych zostały przełożone. W swoich rozważaniach autorka zajęła się także zagadnieniem wpływu przeprowadzenia wyborów w tych szczególnych warunkach na frekwencję wyborczą oraz na rozłożenie głosów oddanych na poszczególne partie polityczne. Zestawiła te informacje z danymi z wyborów, które się odbyły we wcześniejszych latach, w normalnych warunkach.

(fragment Wstępu)

[[[separator]]]

Wstęp

Norman Sempijja, Paula Mora Brito

The fallacy of ‘scientific elections’ in the COVID-era: exploring the challenges of managing the 2020–2021 elections in Uganda

Błąd „wyborów naukowych” w erze COVID. Odkrywanie wyzwań związanych z zarządzaniem wyborami 2020–2021 w Ugandzie

 

Hepzibah Beulah C

Pandemic challenges vs. public policy: reflections on the electoral administration in the world’s largest democracy

Pandemiczne wyzwania a polityka publiczna. Refleksje nad administracją wyborczą w największej demokracji świata

 

Sharon Elhadad, Udi Sommer

Policy diffusion in federal systems during a state of emergency: diffusion of COVID-19 statewide lockdown policies across the United States

Dyfuzja polityki publicznej w systemach federalnych podczas stanu wyjątkowego. Upowszechnianie polityki lockdownu podczas pandemii COVID-19 w Stanach Zjednoczonych

 

Piotr Kobylski

Powszechność w głosowaniu korespondencyjnym w dobie COVID-19. Wybrane zagadnienia

Commonness in postal voting in the COVID-19 era: selected issues

 

Agata Pyrzyńska

Wybrane problemy związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w toku kadencji w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

Selected problems related to holding local elections during the term of office in the SARS-CoV-2 pandemic

 

Arkadiusz Radwan, Sonia Horonziak

Wybory korespondencyjne w Bawarii 29 marca 2020 r. a COVID-19.Analiza empiryczna na tle debaty o zasadności organizacji wyborów w czasie pandemii

Correspondence elections in Bavaria (29 March 2020) and COVID-19: empirical analysis on the background of the debate on the validity of the elections’ organization during the pandemic

 

Justyna Salamon

Wybory parlamentarne we Wspólnotach Autonomicznych Galicja i Kraj Basków w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2

Parliamentary elections in the Autonomous Communities of Galicia and the Basque Country in the time of the coronavirus pandemic

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2023
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Liczba stron: 153
Format: B5

Wstęp

W pierwszym artykule Norman Sempijja i Paula Mora Brito podjęli problematykę organizacji wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Ugandzie. Wyzwaniem była tu niepewność towarzysząca organizacji wyborów, związana przede wszystkim z zagrożeniem dla bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, ale także ze sprawowaniem władzy w państwie przez skorumpowany reżim stosujący przemoc wobec przeciwników politycznych, niezapewniający sprawiedliwości tego procesu. Autorzy zwrócili uwagę, że niedemokratyczne i bezprawne działania władzy prowadziły do radykalizacji części opozycji, która wzywała do przemocy i czystek etnicznych. Rozważyli, na ile proces wyborczy został zaprojektowany w celu faktycznego uzyskania sprawiedliwego wyniku wyborów w 2021 r., i doszli do pesymistycznych wniosków, że zarówno podjęte rozwiązania prawne, jak i działania faktyczne nie doprowadziły w konsekwencji do uczciwego przebiegu tych wyborów ani wyniku zgodnego z wolą wyborców.

W kolejnym artykule Hepzibah Beulah dokonała analizy wyborów w dobie COVID-19 w Indiach. Wskazała, że przy ich organizacji korzystano z doświadczeń południowokoreańskich. Zaznaczyła, że zastosowano m.in. wirtualny tryb prowadzenia kampanii wyborczej, co było niezwykle istotne, przede wszystkim z uwagi na charakterystyczne dla tego państwa do tej pory „zatłoczone kampanie wyborcze”, będące wręcz synonimem indyjskiej demokracji. Autorka rozważyła zalety i wady działań podejmowanych przez regulatorów w celu przeprowadzenia wyborów, reakcje partii politycznych na nie oraz wpływ tych decyzji na zdrowie i bezpieczeństwo wyborców.

Następnie Sharon Elhadad i Udi Sommer przedstawili ujednolicony model dyfuzji polityki publicznej w celu analizy szybkości przyjmowania stanowych polityk lockdownu w systemie federalnym podczas pandemii COVID-19. Zidentyfikowali oni kanały – regionalny, wertykalny i wewnętrzny – dyfuzji polityki publicznej. Na przykładzie Stanów Zjednoczonych stwierdzili, które z tych kanałów mają silny pozytywny związek z tempem przyjmowania lockdownu. W efekcie wskazali na istotny wpływ czynników politycznych na szybkość wdrażania polityki lockdownu w Stanach Zjednoczonych na poziomie stanowym.

Czwarty tekst, Piotra Kobylskiego, poświęcony został analizie instytucji głosowania korespondencyjnego – która cieszyła się szczególnym zainteresowaniem w dobie pandemii COVID-19 – w kontekście przestrzegania zasad przeprowadzania elekcji, w tym przede wszystkim fundamentalnej zasady powszechności wyborów. Oprócz polskich rozwiązań i praktyki stosowania tej metody głosowania zaprezentowane zostały rozwiązania stosowane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Agata Pyrzyńska w swoim artykule przeprowadziła analizę problematyki wyborów uzupełniających i przedterminowych przypadających w czasie trwania pandemii COVID-19 w Polsce, w szczególności charakteru takich wyborów. Autorka podjęła m.in. próbę odpowiedzi na pytanie, czy w świetle obowiązujących przepisów dopuszczalna jest zmiana terminu głosowania w zarządzonych wyborach samorządowych przypadających w trakcie trwania pandemii, która to praktyka – w okresie od marca do kwietnia 2020 r., a następnie od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r. – stała się niemal powszechna. Rozstrzygnięcie tego problemu jest istotne chociażby z uwagi na konieczność przestrzegania zasady legalizmu działania organów państwa.

Szóste opracowanie, przygotowane przez Arkadiusza Radwana i Sonię Horonziak, dotyczy wyborów samorządowych przeprowadzonych w Bawarii w czasie trwania pandemii COVID-19, których pierwsza tura odbyła się zarówno w formie tradycyjnej, jak i korespondencyjnej, zaś druga już wyłącznie w formie korespondencyjnej. Autorzy zwrócili uwagę na zmianę reguł głosowania dokonaną między I a II turą tych wyborów, w atmosferze politycznej zgody, za aprobatą wszystkich frakcji parlamentarnych. Podstawowym celem artykułu było zweryfikowanie tego, czy zorganizowanie w Bawarii, w czasie trwania pandemii, wyborów w formie korespondencyjnej doprowadziło do wzrostu liczby przypadków COVID-19. Wyniki tego badania, oparte na danych empirycznych, wydają się istotne z wielu względów, także z uwagi na to, że w trakcie dyskusji dotyczącej stosowania tej formy głosowania w ostatnich wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przykład Bawarii był przywoływany zarówno przez zwolenników, jak i przeciwników zorganizowania wyborów „kopertowych”.

Justyna Salamon swój tekst poświęciła analizie przebiegu i rezultatów wyborów do parlamentu we Wspólnotach Autonomicznych Galicji oraz w Kraju Basków, przeprowadzonych w lipcu 2020 r. Autorka zwróciła uwagę, że chociaż obostrzenia wprowadzone przez rząd hiszpański w Galicji były najłagodniejsze w czasie pandemii, a w Kraju Basków wprowadzono tylko „stan alarmu”, to terminy wyborów w obu tych Wspólnotach Autonomicznych zostały przełożone. W swoich rozważaniach autorka zajęła się także zagadnieniem wpływu przeprowadzenia wyborów w tych szczególnych warunkach na frekwencję wyborczą oraz na rozłożenie głosów oddanych na poszczególne partie polityczne. Zestawiła te informacje z danymi z wyborów, które się odbyły we wcześniejszych latach, w normalnych warunkach.

(fragment Wstępu)

Spis treści

Wstęp

Norman Sempijja, Paula Mora Brito

The fallacy of ‘scientific elections’ in the COVID-era: exploring the challenges of managing the 2020–2021 elections in Uganda

Błąd „wyborów naukowych” w erze COVID. Odkrywanie wyzwań związanych z zarządzaniem wyborami 2020–2021 w Ugandzie

 

Hepzibah Beulah C

Pandemic challenges vs. public policy: reflections on the electoral administration in the world’s largest democracy

Pandemiczne wyzwania a polityka publiczna. Refleksje nad administracją wyborczą w największej demokracji świata

 

Sharon Elhadad, Udi Sommer

Policy diffusion in federal systems during a state of emergency: diffusion of COVID-19 statewide lockdown policies across the United States

Dyfuzja polityki publicznej w systemach federalnych podczas stanu wyjątkowego. Upowszechnianie polityki lockdownu podczas pandemii COVID-19 w Stanach Zjednoczonych

 

Piotr Kobylski

Powszechność w głosowaniu korespondencyjnym w dobie COVID-19. Wybrane zagadnienia

Commonness in postal voting in the COVID-19 era: selected issues

 

Agata Pyrzyńska

Wybrane problemy związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w toku kadencji w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

Selected problems related to holding local elections during the term of office in the SARS-CoV-2 pandemic

 

Arkadiusz Radwan, Sonia Horonziak

Wybory korespondencyjne w Bawarii 29 marca 2020 r. a COVID-19.Analiza empiryczna na tle debaty o zasadności organizacji wyborów w czasie pandemii

Correspondence elections in Bavaria (29 March 2020) and COVID-19: empirical analysis on the background of the debate on the validity of the elections’ organization during the pandemic

 

Justyna Salamon

Wybory parlamentarne we Wspólnotach Autonomicznych Galicja i Kraj Basków w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2

Parliamentary elections in the Autonomous Communities of Galicia and the Basque Country in the time of the coronavirus pandemic

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2023
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Liczba stron: 153
Format: B5

W pierwszym artykule Norman Sempijja i Paula Mora Brito podjęli problematykę organizacji wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Ugandzie. Wyzwaniem była tu niepewność towarzysząca organizacji wyborów, związana przede wszystkim z zagrożeniem dla bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, ale także ze sprawowaniem władzy w państwie przez skorumpowany reżim stosujący przemoc wobec przeciwników politycznych, niezapewniający sprawiedliwości tego procesu. Autorzy zwrócili uwagę, że niedemokratyczne i bezprawne działania władzy prowadziły do radykalizacji części opozycji, która wzywała do przemocy i czystek etnicznych. Rozważyli, na ile proces wyborczy został zaprojektowany w celu faktycznego uzyskania sprawiedliwego wyniku wyborów w 2021 r., i doszli do pesymistycznych wniosków, że zarówno podjęte rozwiązania prawne, jak i działania faktyczne nie doprowadziły w konsekwencji do uczciwego przebiegu tych wyborów ani wyniku zgodnego z wolą wyborców.

W kolejnym artykule Hepzibah Beulah dokonała analizy wyborów w dobie COVID-19 w Indiach. Wskazała, że przy ich organizacji korzystano z doświadczeń południowokoreańskich. Zaznaczyła, że zastosowano m.in. wirtualny tryb prowadzenia kampanii wyborczej, co było niezwykle istotne, przede wszystkim z uwagi na charakterystyczne dla tego państwa do tej pory „zatłoczone kampanie wyborcze”, będące wręcz synonimem indyjskiej demokracji. Autorka rozważyła zalety i wady działań podejmowanych przez regulatorów w celu przeprowadzenia wyborów, reakcje partii politycznych na nie oraz wpływ tych decyzji na zdrowie i bezpieczeństwo wyborców.

Następnie Sharon Elhadad i Udi Sommer przedstawili ujednolicony model dyfuzji polityki publicznej w celu analizy szybkości przyjmowania stanowych polityk lockdownu w systemie federalnym podczas pandemii COVID-19. Zidentyfikowali oni kanały – regionalny, wertykalny i wewnętrzny – dyfuzji polityki publicznej. Na przykładzie Stanów Zjednoczonych stwierdzili, które z tych kanałów mają silny pozytywny związek z tempem przyjmowania lockdownu. W efekcie wskazali na istotny wpływ czynników politycznych na szybkość wdrażania polityki lockdownu w Stanach Zjednoczonych na poziomie stanowym.

Czwarty tekst, Piotra Kobylskiego, poświęcony został analizie instytucji głosowania korespondencyjnego – która cieszyła się szczególnym zainteresowaniem w dobie pandemii COVID-19 – w kontekście przestrzegania zasad przeprowadzania elekcji, w tym przede wszystkim fundamentalnej zasady powszechności wyborów. Oprócz polskich rozwiązań i praktyki stosowania tej metody głosowania zaprezentowane zostały rozwiązania stosowane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Agata Pyrzyńska w swoim artykule przeprowadziła analizę problematyki wyborów uzupełniających i przedterminowych przypadających w czasie trwania pandemii COVID-19 w Polsce, w szczególności charakteru takich wyborów. Autorka podjęła m.in. próbę odpowiedzi na pytanie, czy w świetle obowiązujących przepisów dopuszczalna jest zmiana terminu głosowania w zarządzonych wyborach samorządowych przypadających w trakcie trwania pandemii, która to praktyka – w okresie od marca do kwietnia 2020 r., a następnie od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r. – stała się niemal powszechna. Rozstrzygnięcie tego problemu jest istotne chociażby z uwagi na konieczność przestrzegania zasady legalizmu działania organów państwa.

Szóste opracowanie, przygotowane przez Arkadiusza Radwana i Sonię Horonziak, dotyczy wyborów samorządowych przeprowadzonych w Bawarii w czasie trwania pandemii COVID-19, których pierwsza tura odbyła się zarówno w formie tradycyjnej, jak i korespondencyjnej, zaś druga już wyłącznie w formie korespondencyjnej. Autorzy zwrócili uwagę na zmianę reguł głosowania dokonaną między I a II turą tych wyborów, w atmosferze politycznej zgody, za aprobatą wszystkich frakcji parlamentarnych. Podstawowym celem artykułu było zweryfikowanie tego, czy zorganizowanie w Bawarii, w czasie trwania pandemii, wyborów w formie korespondencyjnej doprowadziło do wzrostu liczby przypadków COVID-19. Wyniki tego badania, oparte na danych empirycznych, wydają się istotne z wielu względów, także z uwagi na to, że w trakcie dyskusji dotyczącej stosowania tej formy głosowania w ostatnich wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przykład Bawarii był przywoływany zarówno przez zwolenników, jak i przeciwników zorganizowania wyborów „kopertowych”.

Justyna Salamon swój tekst poświęciła analizie przebiegu i rezultatów wyborów do parlamentu we Wspólnotach Autonomicznych Galicji oraz w Kraju Basków, przeprowadzonych w lipcu 2020 r. Autorka zwróciła uwagę, że chociaż obostrzenia wprowadzone przez rząd hiszpański w Galicji były najłagodniejsze w czasie pandemii, a w Kraju Basków wprowadzono tylko „stan alarmu”, to terminy wyborów w obu tych Wspólnotach Autonomicznych zostały przełożone. W swoich rozważaniach autorka zajęła się także zagadnieniem wpływu przeprowadzenia wyborów w tych szczególnych warunkach na frekwencję wyborczą oraz na rozłożenie głosów oddanych na poszczególne partie polityczne. Zestawiła te informacje z danymi z wyborów, które się odbyły we wcześniejszych latach, w normalnych warunkach.

(fragment Wstępu)

Wstęp

Norman Sempijja, Paula Mora Brito

The fallacy of ‘scientific elections’ in the COVID-era: exploring the challenges of managing the 2020–2021 elections in Uganda

Błąd „wyborów naukowych” w erze COVID. Odkrywanie wyzwań związanych z zarządzaniem wyborami 2020–2021 w Ugandzie

 

Hepzibah Beulah C

Pandemic challenges vs. public policy: reflections on the electoral administration in the world’s largest democracy

Pandemiczne wyzwania a polityka publiczna. Refleksje nad administracją wyborczą w największej demokracji świata

 

Sharon Elhadad, Udi Sommer

Policy diffusion in federal systems during a state of emergency: diffusion of COVID-19 statewide lockdown policies across the United States

Dyfuzja polityki publicznej w systemach federalnych podczas stanu wyjątkowego. Upowszechnianie polityki lockdownu podczas pandemii COVID-19 w Stanach Zjednoczonych

 

Piotr Kobylski

Powszechność w głosowaniu korespondencyjnym w dobie COVID-19. Wybrane zagadnienia

Commonness in postal voting in the COVID-19 era: selected issues

 

Agata Pyrzyńska

Wybrane problemy związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w toku kadencji w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

Selected problems related to holding local elections during the term of office in the SARS-CoV-2 pandemic

 

Arkadiusz Radwan, Sonia Horonziak

Wybory korespondencyjne w Bawarii 29 marca 2020 r. a COVID-19.Analiza empiryczna na tle debaty o zasadności organizacji wyborów w czasie pandemii

Correspondence elections in Bavaria (29 March 2020) and COVID-19: empirical analysis on the background of the debate on the validity of the elections’ organization during the pandemic

 

Justyna Salamon

Wybory parlamentarne we Wspólnotach Autonomicznych Galicja i Kraj Basków w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2

Parliamentary elections in the Autonomous Communities of Galicia and the Basque Country in the time of the coronavirus pandemic

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel