Ulubione
  1. Strona główna
  2. STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ 1(17) 2018 Public Policy Studies

STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ 1(17) 2018 Public Policy Studies

35,00 zł
31,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 31,50 zł
Autor: red. naczelny Andrzej Zybała
Kod produktu: 2391-6389
Cena regularna:
35,00 zł
31,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 31,50 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ 1(17) 2018 Public Policy Studies
STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ 1(17) 2018 Public Policy Studies

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne jest zrzeszeniem pięciu instytutów oraz dziewięciu katedr, których zainteresowania naukowe obejmują wiele zagadnień i wykraczają poza granice wyznaczone przez nauki ekonomiczne. Najważniejszą cechą Kolegium jest interdyscyplinarność zarówno prowadzonych badań naukowych, jak i oferty dydaktycznej zgłaszanej przez pracowników wszystkich stopni, rodzajów i kierunków studiów w SGH. Problematyka badawcza jednostki dotyczy m.in.: teorii ekonomii, mikro- i makroekonomii, ekonomii międzynarodowej, historii gospodarczej, gospodarki regionalnej i lokalnej, zagadnień finansów publicznych i międzynarodowych rynków finansowych oraz bankowości, szczególnie centralnej, ubezpieczenia społecznego, problemów ochrony środowiska, a także kultury. Bardzo silną reprezentację w Kolegium mają jednostki naukowe sytuujące swoje badania i studia w nurcie nauk społecznych. Uznane w Polsce i za granicą są badania prowadzone przez socjologów, szczególnie w ramach unikatowej socjologii ekonomicznej; prawników w dziedzinie prawa europejskiego, prawa konstytucyjnego i administracyjnego oraz teorii i filozofii prawa; politologów - zarówno badania prowadzone w ramach nauk o polityce, jak i nowej dyscypliny nauk o polityce publicznej, wraz ze specjalistami z polityki społecznej, a także filozofami i etykami. Na uwagę zasługują również badania z zakresu stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz europeistyki, szczególnie w odniesieniu do Unii Gospodarczej i Walutowej, instytucji, polityki oraz funkcjonowania Unii Europejskiej. Kolegium jest liczącym się ośrodkiem opiniotwórczym oraz eksperckim w skali krajowej i europejskiej. Jego pracownicy zajmują ważne stanowiska w polityce i gospodarce w Polsce, a także w instytucjach europejskich, służą wiedzą i radami organizacjom międzynarodowym, instytucjom gospodarczym i finansowym w kraju i za granicą. Struktura KES: Instytut Bankowości, Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Instytut Prawa, Instytut Studiów Międzynarodowych, Katedra Administracji Publicznej, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, Katedra Polityki Publicznej, Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Katedra Skarbowości, Katedra Studiów Politycznych, Katedra Teorii Systemów Ekonomicznych, Katedra Ubezpieczenia Społecznego, Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta.

[[[separator]]]

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami, które publikujemy w numerze 1/2018 ?Studiów z Polityki Publicznej". Zawarte są w nim teksty, które dotykają bieżącej polityki publicznej, czyli działań publicznych realizowanych w ostatnim okresie, a także mamy artykuły dotyczące problemów i zagadnień publicznych istotnych w dłuższej perspektywie czasowej. Anna Ruzik-Sierdzińska poświęca tekst działaniom publicznym, o których często się w ostatnim czasie debatuje. Pisze o programie Rodzina 500+ i analizuje jego wpływ na trzy obszary: liczbę urodzeń, ubóstwo w rodzinach z dziećmi i aktywność zawodową rodziców (zwłaszcza matek) małych dzieci. Wykorzystuje dostępne dane statystyczne oraz wyniki kilku badań. Nowe świadczenie obniżyło poziom ubóstwa wśród rodzin z dziećmi, zwiększyło liczbę urodzeń - choć może to być efekt przejściowy i związany także z innych zmianami wprowadzanymi w latach 2013-2016 - a także zmniejszyło aktywność zawodową, głównie kobiet. ?Program Rodzina 500+ (...) spowodował, że Polska przesunęła się z grupy krajów Unii Europejskiej mniej hojnych do grupy państw szczególnie szczodrych dla rodzin z dziećmi". Z kolei Małgorzata Wenclik poświęciła tekst szkolnictwu zawodowemu, które również było ostatnio przedmiotem zmian/reform. Od roku szkolnego 2017/2018 wprowadzona została m.in. trzyletnia branżowa szkoła I stopnia dla młodzieży. Zmiany są szczególnie pożądane wobec sytuacji na rynku pracy, na którym widoczny jest deficyt rąk do pracy w wielu sektorach, a przede wszystkim odczuwane jest niedopasowanie kwalifikacji pracowników do potrzeb pracodawców. Praktyka uczy jednak, że nie każda zmiana czy reforma rozwiązuje problemy. Autorka analizuje zmiany zwłaszcza pod kątem możliwości wsparcia szkół przez lokalne i regionalne podmioty. Łukasz Gębski analizuje strukturę problemów występujących na rynku niebankowych, krótkoterminowych pożyczek. Bada jakość regulacji związanych z ich udzielaniem i zastanawia się, jakie są ich źródła oraz na ile tworzą one odpowiednie ramy do uzyskania bezpieczeństwa dla pożyczkobiorców, a na ile stwarzają dobre warunki do rozwoju biznesu pożyczkowego. Podejmuje próbę oceny ich prawdopodobnej skuteczności w świetle doświadczeń innych państw. Włodzimierz Anioł przedmiotem tekstu uczynił zagadnienia polityki miejskiej, o której również coraz częściej się debatuje wobec silnych dążeń wielu podmiotów publicznych do uporządkowania problematyki optymalizowania zagospodarowania przestrzeni, w tym chęci tworzenia przestrzeni miejskich, które byłyby społecznie integrujące, inkluzywne itp. Ukazuje istotne w tym zakresie tendencje, zwraca uwagę na pewne analogie, które występują pomiędzy zmianami w przestrzeni miejskiej a społecznymi procesami modernizacyjnymi w skali ogólnopolskiej. Dorota Konopka poświęciła tekst wzorcom obecnym wśród bezrobotnych, subkulturze ubóstwa, co analizuje w świetle koncepcji teorii pól Pierre'a Bourdieu. Okazuje się ona pomocna dla wyjaśnienia przyczyny marginalizacji i wykluczenia związanych z długoterminowym bezrobociem. Skala bezrobocia w Polsce zmniejsza się w ostatnich miesiącach, ale wciąż utrzymuje się znaczne bezrobocie długoterminowe. Wskazuje na to wiele badań, w tym utrzymujący się wysoki wskaźnik osób, które znajdują się poza rynkiem pracy (obrazuje to niski wskaźnik zatrudnienia). Autorka wskazuje, że wiele przyczyn marginalizacji długoterminowych bezrobotnych tkwi w strukturze zachodzących zmian ogólnospołecznych, strukturze społecznej państwa. Powołuje się na trafne stwierdzenie znanego badacza Henryka Domańskiego, który wskazuje na istniejące u nas ?mechanizmy dziedziczenia nierówności edukacyjnych", stających się trwałym elementem funkcjonowania struktury społecznej. ?Najczęściej polityki/interwencje państwa nie są w stanie im sprostać czy nawet łagodzić tych nierówności. Dlatego dochodzi do ich reprodukcji".

Andrzej Zybała

[[[separator]]]

 

Andrzej Zybała

Wstęp

 

Włodzimierz Anioł

Metamorfozy domeny publicznej i ich janusowe oblicze społeczne

Metamorphoses of the Public Domain and their Janus-Faced Social Consequences

 

Łukasz Gębski

Skuteczność administracyjnej regulacji cen kredytów konsumenckich w obszarze shadow banking w świetle doświadczeń polskich i międzynarodowych .

Effectiveness of Price Regulations of Consumer Loans in the Shadow Banking Area in the Light of Polish and International Experience

 

Dorota Konopka

Polityka państwa w realiach kultury bezrobotnych jako subkultury ubóstwa. Na bazie koncepcji teorii pól Pierre'a Bourdie

State Policy in the Reality of the Culture of the Unemployed as the Structure of Poverty: Based on Pierre Bourdieu's Theory of Fields

 

Anna Ruzik-Sierdzińska

Krótkookresowe skutki programu Rodzina 500+

"Family 500+" Programme: Short-Term Effects

 

Małgorzata Wenclik

Model wsparcia szkolnictwa zawodowego. Budowanie lokalnej sieci współpracy wyzwaniem lokalnej i regionalnej polityki edukacyjne

Model of Supporting Vocational Education: Developing a Local Co-Operation Network as a Challenge to the Local and Regional Educational Policy

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2018
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 94

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne jest zrzeszeniem pięciu instytutów oraz dziewięciu katedr, których zainteresowania naukowe obejmują wiele zagadnień i wykraczają poza granice wyznaczone przez nauki ekonomiczne. Najważniejszą cechą Kolegium jest interdyscyplinarność zarówno prowadzonych badań naukowych, jak i oferty dydaktycznej zgłaszanej przez pracowników wszystkich stopni, rodzajów i kierunków studiów w SGH. Problematyka badawcza jednostki dotyczy m.in.: teorii ekonomii, mikro- i makroekonomii, ekonomii międzynarodowej, historii gospodarczej, gospodarki regionalnej i lokalnej, zagadnień finansów publicznych i międzynarodowych rynków finansowych oraz bankowości, szczególnie centralnej, ubezpieczenia społecznego, problemów ochrony środowiska, a także kultury. Bardzo silną reprezentację w Kolegium mają jednostki naukowe sytuujące swoje badania i studia w nurcie nauk społecznych. Uznane w Polsce i za granicą są badania prowadzone przez socjologów, szczególnie w ramach unikatowej socjologii ekonomicznej; prawników w dziedzinie prawa europejskiego, prawa konstytucyjnego i administracyjnego oraz teorii i filozofii prawa; politologów - zarówno badania prowadzone w ramach nauk o polityce, jak i nowej dyscypliny nauk o polityce publicznej, wraz ze specjalistami z polityki społecznej, a także filozofami i etykami. Na uwagę zasługują również badania z zakresu stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz europeistyki, szczególnie w odniesieniu do Unii Gospodarczej i Walutowej, instytucji, polityki oraz funkcjonowania Unii Europejskiej. Kolegium jest liczącym się ośrodkiem opiniotwórczym oraz eksperckim w skali krajowej i europejskiej. Jego pracownicy zajmują ważne stanowiska w polityce i gospodarce w Polsce, a także w instytucjach europejskich, służą wiedzą i radami organizacjom międzynarodowym, instytucjom gospodarczym i finansowym w kraju i za granicą. Struktura KES: Instytut Bankowości, Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Instytut Prawa, Instytut Studiów Międzynarodowych, Katedra Administracji Publicznej, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, Katedra Polityki Publicznej, Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Katedra Skarbowości, Katedra Studiów Politycznych, Katedra Teorii Systemów Ekonomicznych, Katedra Ubezpieczenia Społecznego, Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta.

Wstęp

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami, które publikujemy w numerze 1/2018 ?Studiów z Polityki Publicznej". Zawarte są w nim teksty, które dotykają bieżącej polityki publicznej, czyli działań publicznych realizowanych w ostatnim okresie, a także mamy artykuły dotyczące problemów i zagadnień publicznych istotnych w dłuższej perspektywie czasowej. Anna Ruzik-Sierdzińska poświęca tekst działaniom publicznym, o których często się w ostatnim czasie debatuje. Pisze o programie Rodzina 500+ i analizuje jego wpływ na trzy obszary: liczbę urodzeń, ubóstwo w rodzinach z dziećmi i aktywność zawodową rodziców (zwłaszcza matek) małych dzieci. Wykorzystuje dostępne dane statystyczne oraz wyniki kilku badań. Nowe świadczenie obniżyło poziom ubóstwa wśród rodzin z dziećmi, zwiększyło liczbę urodzeń - choć może to być efekt przejściowy i związany także z innych zmianami wprowadzanymi w latach 2013-2016 - a także zmniejszyło aktywność zawodową, głównie kobiet. ?Program Rodzina 500+ (...) spowodował, że Polska przesunęła się z grupy krajów Unii Europejskiej mniej hojnych do grupy państw szczególnie szczodrych dla rodzin z dziećmi". Z kolei Małgorzata Wenclik poświęciła tekst szkolnictwu zawodowemu, które również było ostatnio przedmiotem zmian/reform. Od roku szkolnego 2017/2018 wprowadzona została m.in. trzyletnia branżowa szkoła I stopnia dla młodzieży. Zmiany są szczególnie pożądane wobec sytuacji na rynku pracy, na którym widoczny jest deficyt rąk do pracy w wielu sektorach, a przede wszystkim odczuwane jest niedopasowanie kwalifikacji pracowników do potrzeb pracodawców. Praktyka uczy jednak, że nie każda zmiana czy reforma rozwiązuje problemy. Autorka analizuje zmiany zwłaszcza pod kątem możliwości wsparcia szkół przez lokalne i regionalne podmioty. Łukasz Gębski analizuje strukturę problemów występujących na rynku niebankowych, krótkoterminowych pożyczek. Bada jakość regulacji związanych z ich udzielaniem i zastanawia się, jakie są ich źródła oraz na ile tworzą one odpowiednie ramy do uzyskania bezpieczeństwa dla pożyczkobiorców, a na ile stwarzają dobre warunki do rozwoju biznesu pożyczkowego. Podejmuje próbę oceny ich prawdopodobnej skuteczności w świetle doświadczeń innych państw. Włodzimierz Anioł przedmiotem tekstu uczynił zagadnienia polityki miejskiej, o której również coraz częściej się debatuje wobec silnych dążeń wielu podmiotów publicznych do uporządkowania problematyki optymalizowania zagospodarowania przestrzeni, w tym chęci tworzenia przestrzeni miejskich, które byłyby społecznie integrujące, inkluzywne itp. Ukazuje istotne w tym zakresie tendencje, zwraca uwagę na pewne analogie, które występują pomiędzy zmianami w przestrzeni miejskiej a społecznymi procesami modernizacyjnymi w skali ogólnopolskiej. Dorota Konopka poświęciła tekst wzorcom obecnym wśród bezrobotnych, subkulturze ubóstwa, co analizuje w świetle koncepcji teorii pól Pierre'a Bourdieu. Okazuje się ona pomocna dla wyjaśnienia przyczyny marginalizacji i wykluczenia związanych z długoterminowym bezrobociem. Skala bezrobocia w Polsce zmniejsza się w ostatnich miesiącach, ale wciąż utrzymuje się znaczne bezrobocie długoterminowe. Wskazuje na to wiele badań, w tym utrzymujący się wysoki wskaźnik osób, które znajdują się poza rynkiem pracy (obrazuje to niski wskaźnik zatrudnienia). Autorka wskazuje, że wiele przyczyn marginalizacji długoterminowych bezrobotnych tkwi w strukturze zachodzących zmian ogólnospołecznych, strukturze społecznej państwa. Powołuje się na trafne stwierdzenie znanego badacza Henryka Domańskiego, który wskazuje na istniejące u nas ?mechanizmy dziedziczenia nierówności edukacyjnych", stających się trwałym elementem funkcjonowania struktury społecznej. ?Najczęściej polityki/interwencje państwa nie są w stanie im sprostać czy nawet łagodzić tych nierówności. Dlatego dochodzi do ich reprodukcji".

Andrzej Zybała

Spis treści

 

Andrzej Zybała

Wstęp

 

Włodzimierz Anioł

Metamorfozy domeny publicznej i ich janusowe oblicze społeczne

Metamorphoses of the Public Domain and their Janus-Faced Social Consequences

 

Łukasz Gębski

Skuteczność administracyjnej regulacji cen kredytów konsumenckich w obszarze shadow banking w świetle doświadczeń polskich i międzynarodowych .

Effectiveness of Price Regulations of Consumer Loans in the Shadow Banking Area in the Light of Polish and International Experience

 

Dorota Konopka

Polityka państwa w realiach kultury bezrobotnych jako subkultury ubóstwa. Na bazie koncepcji teorii pól Pierre'a Bourdie

State Policy in the Reality of the Culture of the Unemployed as the Structure of Poverty: Based on Pierre Bourdieu's Theory of Fields

 

Anna Ruzik-Sierdzińska

Krótkookresowe skutki programu Rodzina 500+

"Family 500+" Programme: Short-Term Effects

 

Małgorzata Wenclik

Model wsparcia szkolnictwa zawodowego. Budowanie lokalnej sieci współpracy wyzwaniem lokalnej i regionalnej polityki edukacyjne

Model of Supporting Vocational Education: Developing a Local Co-Operation Network as a Challenge to the Local and Regional Educational Policy

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2018
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 94

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne jest zrzeszeniem pięciu instytutów oraz dziewięciu katedr, których zainteresowania naukowe obejmują wiele zagadnień i wykraczają poza granice wyznaczone przez nauki ekonomiczne. Najważniejszą cechą Kolegium jest interdyscyplinarność zarówno prowadzonych badań naukowych, jak i oferty dydaktycznej zgłaszanej przez pracowników wszystkich stopni, rodzajów i kierunków studiów w SGH. Problematyka badawcza jednostki dotyczy m.in.: teorii ekonomii, mikro- i makroekonomii, ekonomii międzynarodowej, historii gospodarczej, gospodarki regionalnej i lokalnej, zagadnień finansów publicznych i międzynarodowych rynków finansowych oraz bankowości, szczególnie centralnej, ubezpieczenia społecznego, problemów ochrony środowiska, a także kultury. Bardzo silną reprezentację w Kolegium mają jednostki naukowe sytuujące swoje badania i studia w nurcie nauk społecznych. Uznane w Polsce i za granicą są badania prowadzone przez socjologów, szczególnie w ramach unikatowej socjologii ekonomicznej; prawników w dziedzinie prawa europejskiego, prawa konstytucyjnego i administracyjnego oraz teorii i filozofii prawa; politologów - zarówno badania prowadzone w ramach nauk o polityce, jak i nowej dyscypliny nauk o polityce publicznej, wraz ze specjalistami z polityki społecznej, a także filozofami i etykami. Na uwagę zasługują również badania z zakresu stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz europeistyki, szczególnie w odniesieniu do Unii Gospodarczej i Walutowej, instytucji, polityki oraz funkcjonowania Unii Europejskiej. Kolegium jest liczącym się ośrodkiem opiniotwórczym oraz eksperckim w skali krajowej i europejskiej. Jego pracownicy zajmują ważne stanowiska w polityce i gospodarce w Polsce, a także w instytucjach europejskich, służą wiedzą i radami organizacjom międzynarodowym, instytucjom gospodarczym i finansowym w kraju i za granicą. Struktura KES: Instytut Bankowości, Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Instytut Prawa, Instytut Studiów Międzynarodowych, Katedra Administracji Publicznej, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, Katedra Polityki Publicznej, Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Katedra Skarbowości, Katedra Studiów Politycznych, Katedra Teorii Systemów Ekonomicznych, Katedra Ubezpieczenia Społecznego, Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta.

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami, które publikujemy w numerze 1/2018 ?Studiów z Polityki Publicznej". Zawarte są w nim teksty, które dotykają bieżącej polityki publicznej, czyli działań publicznych realizowanych w ostatnim okresie, a także mamy artykuły dotyczące problemów i zagadnień publicznych istotnych w dłuższej perspektywie czasowej. Anna Ruzik-Sierdzińska poświęca tekst działaniom publicznym, o których często się w ostatnim czasie debatuje. Pisze o programie Rodzina 500+ i analizuje jego wpływ na trzy obszary: liczbę urodzeń, ubóstwo w rodzinach z dziećmi i aktywność zawodową rodziców (zwłaszcza matek) małych dzieci. Wykorzystuje dostępne dane statystyczne oraz wyniki kilku badań. Nowe świadczenie obniżyło poziom ubóstwa wśród rodzin z dziećmi, zwiększyło liczbę urodzeń - choć może to być efekt przejściowy i związany także z innych zmianami wprowadzanymi w latach 2013-2016 - a także zmniejszyło aktywność zawodową, głównie kobiet. ?Program Rodzina 500+ (...) spowodował, że Polska przesunęła się z grupy krajów Unii Europejskiej mniej hojnych do grupy państw szczególnie szczodrych dla rodzin z dziećmi". Z kolei Małgorzata Wenclik poświęciła tekst szkolnictwu zawodowemu, które również było ostatnio przedmiotem zmian/reform. Od roku szkolnego 2017/2018 wprowadzona została m.in. trzyletnia branżowa szkoła I stopnia dla młodzieży. Zmiany są szczególnie pożądane wobec sytuacji na rynku pracy, na którym widoczny jest deficyt rąk do pracy w wielu sektorach, a przede wszystkim odczuwane jest niedopasowanie kwalifikacji pracowników do potrzeb pracodawców. Praktyka uczy jednak, że nie każda zmiana czy reforma rozwiązuje problemy. Autorka analizuje zmiany zwłaszcza pod kątem możliwości wsparcia szkół przez lokalne i regionalne podmioty. Łukasz Gębski analizuje strukturę problemów występujących na rynku niebankowych, krótkoterminowych pożyczek. Bada jakość regulacji związanych z ich udzielaniem i zastanawia się, jakie są ich źródła oraz na ile tworzą one odpowiednie ramy do uzyskania bezpieczeństwa dla pożyczkobiorców, a na ile stwarzają dobre warunki do rozwoju biznesu pożyczkowego. Podejmuje próbę oceny ich prawdopodobnej skuteczności w świetle doświadczeń innych państw. Włodzimierz Anioł przedmiotem tekstu uczynił zagadnienia polityki miejskiej, o której również coraz częściej się debatuje wobec silnych dążeń wielu podmiotów publicznych do uporządkowania problematyki optymalizowania zagospodarowania przestrzeni, w tym chęci tworzenia przestrzeni miejskich, które byłyby społecznie integrujące, inkluzywne itp. Ukazuje istotne w tym zakresie tendencje, zwraca uwagę na pewne analogie, które występują pomiędzy zmianami w przestrzeni miejskiej a społecznymi procesami modernizacyjnymi w skali ogólnopolskiej. Dorota Konopka poświęciła tekst wzorcom obecnym wśród bezrobotnych, subkulturze ubóstwa, co analizuje w świetle koncepcji teorii pól Pierre'a Bourdieu. Okazuje się ona pomocna dla wyjaśnienia przyczyny marginalizacji i wykluczenia związanych z długoterminowym bezrobociem. Skala bezrobocia w Polsce zmniejsza się w ostatnich miesiącach, ale wciąż utrzymuje się znaczne bezrobocie długoterminowe. Wskazuje na to wiele badań, w tym utrzymujący się wysoki wskaźnik osób, które znajdują się poza rynkiem pracy (obrazuje to niski wskaźnik zatrudnienia). Autorka wskazuje, że wiele przyczyn marginalizacji długoterminowych bezrobotnych tkwi w strukturze zachodzących zmian ogólnospołecznych, strukturze społecznej państwa. Powołuje się na trafne stwierdzenie znanego badacza Henryka Domańskiego, który wskazuje na istniejące u nas ?mechanizmy dziedziczenia nierówności edukacyjnych", stających się trwałym elementem funkcjonowania struktury społecznej. ?Najczęściej polityki/interwencje państwa nie są w stanie im sprostać czy nawet łagodzić tych nierówności. Dlatego dochodzi do ich reprodukcji".

Andrzej Zybała

 

Andrzej Zybała

Wstęp

 

Włodzimierz Anioł

Metamorfozy domeny publicznej i ich janusowe oblicze społeczne

Metamorphoses of the Public Domain and their Janus-Faced Social Consequences

 

Łukasz Gębski

Skuteczność administracyjnej regulacji cen kredytów konsumenckich w obszarze shadow banking w świetle doświadczeń polskich i międzynarodowych .

Effectiveness of Price Regulations of Consumer Loans in the Shadow Banking Area in the Light of Polish and International Experience

 

Dorota Konopka

Polityka państwa w realiach kultury bezrobotnych jako subkultury ubóstwa. Na bazie koncepcji teorii pól Pierre'a Bourdie

State Policy in the Reality of the Culture of the Unemployed as the Structure of Poverty: Based on Pierre Bourdieu's Theory of Fields

 

Anna Ruzik-Sierdzińska

Krótkookresowe skutki programu Rodzina 500+

"Family 500+" Programme: Short-Term Effects

 

Małgorzata Wenclik

Model wsparcia szkolnictwa zawodowego. Budowanie lokalnej sieci współpracy wyzwaniem lokalnej i regionalnej polityki edukacyjne

Model of Supporting Vocational Education: Developing a Local Co-Operation Network as a Challenge to the Local and Regional Educational Policy

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel