Ulubione
  1. Strona główna
  2. STRUKTURY ORGANIZACJI BIZNESOWYCH I ICH DETERMINANTY

STRUKTURY ORGANIZACJI BIZNESOWYCH I ICH DETERMINANTY

44,00 zł
33,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 25 % ( 11,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 33,00 zł
Autor: Mirosław Pawełko
Kod produktu: 978-83-7378-770-4
Cena regularna:
44,00 zł
33,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 25 % ( 11,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 33,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
STRUKTURY ORGANIZACJI BIZNESOWYCH I ICH DETERMINANTY
STRUKTURY ORGANIZACJI BIZNESOWYCH I ICH DETERMINANTY
[[[separator]]]

Zarówno w literaturze, jak i w praktyce biznesowej jednym z pierwszorzędnych problemów zarządzania jest struktura działalności gospodarczej. Studia literatury przedmiotu pokazują, jak na przestrzeni lat zmieniały się poglądy badaczy na strukturę i jej rolę w zarządzaniu organizacjami. Dawniej modele organizacyjne utożsamiane były z modelami struktury; obecnie definiuje się organizację jako zestaw różnych składowych, wśród których struktura jest tylko jednym z wielu elementów. Początkowo koncentrowano się na układach wewnątrz organizacji; współcześnie rozszerzono spojrzenie obejmując pojęciem struktur zarówno powiązania kapitałowe, jak i kontraktowe. Kiedyś najwięcej uwagi poświęcano strukturom funkcjonalnym i macierzowym; współcześnie, podążając za zmianami w realnym biznesie, badacze skupiają się na opisie różnorodnych form sieciowych.

Choć poglądy teoretyków zarządzania i badaczy ulegają zmianie, to w mojej ocenie pozostaje aktualna teza, że struktura działalności odgrywa istotną rolę w osiąganiu sukcesów przez przedsiębiorstwo. Stanowi ona podstawę podziału odpowiedzialności i kompetencji decyzyjnych, a tym samym jest narzędziem wywierania wpływu na organizację przez poszczególnych decydentów. Mam świadomość, że ostatnio struktura zajmuje dalsze miejsca w rankingach czynników istotnych dla powodzenia w biznesie. Ale dzieje się tak nie tyle z powodu słabości samej struktury, co dostrzeżenia wpływu innych ważnych czynników na wyniki działalności gospodarczej oraz mody na nowatorskie koncepcje zarządzania.

Jednym z problemów będących przedmiotem badań dotyczących struktur przedsiębiorstw jest kwestia determinant struktury. Formalnie zmiany wynikają najczęściej z decyzji zarządów, ale warto wiedzieć, jakie czynniki wpływają na owe decyzje. W literaturze anglojęzycznej można znaleźć wiele badań wskazujących na istnienie szerokiej gamy czynników wpływających na kształt struktury.

W polskim piśmiennictwie trudno jednak szukać podobnych badań. Istnieją publikacje omawiające sposoby działania polskich przedsiębiorstw, w tym stosowane rozwiązania organizacyjne, zarówno hierarchiczne jak i kapitałowe oraz kontraktowe. Przytaczane i omawiane się także główne wnioski z badań zagranicznych. Jednak nie ma studiów odnoszących się bezpośrednio do samych determinant struktury w polskich warunkach. Deficyt badań i publikacji jest szczególnie widoczny w zakresie analiz struktur kapitałowych polskich grup kapitałowych. Chcąc uzupełnić choćby częściowo wskazaną lukę, przeprowadziłem własne badania i opisałem je szczegółowo w mojej rozprawie doktorskiej.

Niniejsza publikacja zawiera jej najważniejsze elementy. Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym zatytułowanym Historia struktur działalności opisałem praktyczne zmiany w strukturach dużych organizacji niebiznesowych i biznesowych od początku ich funkcjonowania po dzień dzisiejszy. Zgodnie z chronologią zaczynam od struktur państwa, armii i Kościoła, a dopiero później przechodzę do opisu stopniowego rozwoju dużych organizacji biznesowych. Wskazuję nie tylko pojawiające się formy struktur, ale także całą gamę czynników wpływających na przemiany. W rozdziale drugim, Modele struktur działalności uporządkowałem z kolei teorie dotyczące modeli struktur organizacyjnych, kapitałowych i kontraktowych. Na szczególną uwagę zasługują opracowane przeze mnie typologie struktur kapitałowych i kontraktowych. W trzecim rozdziale pt. Determinanty struktury działalności przedstawiłem dorobek literatury opisującej determinanty struktur oraz różne podejścia badawcze stosowane przez naukowców, by na koniec zaproponować własne sumaryczne zestawienie dziewięciu grup determinant struktur organizacji biznesowych. W rozdziale czwartym zatytułowanym Studium przypadku: Grupa Kapitałowa Ciech w latach 1989-2010 zawarłem podsumowanie moich badań empirycznych. Studium Grupy Ciech miało charakter wyjaśniająco-eksploracyjny oraz retrospektywy. Opisałem kluczowe zmiany w strukturze Grupy na przestrzeni 20 lat, wskazałem aktualną listę kluczowych determinant w warunkach współczesnej gospodarki oraz podjąłem próbę pomiaru siły ich oddziaływania na organizację jak i podatności poszczególnych elementów struktury na zmiany.

[[[separator]]]

Wprowadzenie

 

1. Zarys ewolucji struktur działalności

1.1. Ewolucja struktur niebiznesowych

1.2. Ewolucja struktur biznesowych

 

2. Modele struktur działalności

2.1. Modele struktur organizacyjnych

2.2. Modele struktur kapitałowych

2.3. Modele struktur kontraktowych

2.4. Ocena modeli struktur działalności

 

3. Determinanty struktur działalności

3.1. Badania międzynarodowe do roku 1980

3.2. Badania międzynarodowe po roku 1980

3.3. Polskie badania i publikacje

3.4. Podsumowanie

 

4. Studium przypadku: Grupa Kapitałowa Ciech w latach 1989-2010

4.1. Streszczenie opisu przypadku

4.1.1. Okres 1989-1994: Przygotowanie do utworzenia Grupy Kapitałowej

4.1.2. Okres 1995-2001: Dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej

4.1.3. Okres 2002-2005: Wdrożenie dywizji produktowych

4.1.4. Okres 2006-2010: Dostosowanie struktury do aktualnych okoliczności

4.2. Zmiany struktury GK Ciech w latach 1989-2010

4.3. Determinanty zmian struktury GK Ciech

 

Zakończenie

 

Indeksy

 

Spis rysunków

Spis tabel

 

Bibliografia

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 166

Wstęp

Zarówno w literaturze, jak i w praktyce biznesowej jednym z pierwszorzędnych problemów zarządzania jest struktura działalności gospodarczej. Studia literatury przedmiotu pokazują, jak na przestrzeni lat zmieniały się poglądy badaczy na strukturę i jej rolę w zarządzaniu organizacjami. Dawniej modele organizacyjne utożsamiane były z modelami struktury; obecnie definiuje się organizację jako zestaw różnych składowych, wśród których struktura jest tylko jednym z wielu elementów. Początkowo koncentrowano się na układach wewnątrz organizacji; współcześnie rozszerzono spojrzenie obejmując pojęciem struktur zarówno powiązania kapitałowe, jak i kontraktowe. Kiedyś najwięcej uwagi poświęcano strukturom funkcjonalnym i macierzowym; współcześnie, podążając za zmianami w realnym biznesie, badacze skupiają się na opisie różnorodnych form sieciowych.

Choć poglądy teoretyków zarządzania i badaczy ulegają zmianie, to w mojej ocenie pozostaje aktualna teza, że struktura działalności odgrywa istotną rolę w osiąganiu sukcesów przez przedsiębiorstwo. Stanowi ona podstawę podziału odpowiedzialności i kompetencji decyzyjnych, a tym samym jest narzędziem wywierania wpływu na organizację przez poszczególnych decydentów. Mam świadomość, że ostatnio struktura zajmuje dalsze miejsca w rankingach czynników istotnych dla powodzenia w biznesie. Ale dzieje się tak nie tyle z powodu słabości samej struktury, co dostrzeżenia wpływu innych ważnych czynników na wyniki działalności gospodarczej oraz mody na nowatorskie koncepcje zarządzania.

Jednym z problemów będących przedmiotem badań dotyczących struktur przedsiębiorstw jest kwestia determinant struktury. Formalnie zmiany wynikają najczęściej z decyzji zarządów, ale warto wiedzieć, jakie czynniki wpływają na owe decyzje. W literaturze anglojęzycznej można znaleźć wiele badań wskazujących na istnienie szerokiej gamy czynników wpływających na kształt struktury.

W polskim piśmiennictwie trudno jednak szukać podobnych badań. Istnieją publikacje omawiające sposoby działania polskich przedsiębiorstw, w tym stosowane rozwiązania organizacyjne, zarówno hierarchiczne jak i kapitałowe oraz kontraktowe. Przytaczane i omawiane się także główne wnioski z badań zagranicznych. Jednak nie ma studiów odnoszących się bezpośrednio do samych determinant struktury w polskich warunkach. Deficyt badań i publikacji jest szczególnie widoczny w zakresie analiz struktur kapitałowych polskich grup kapitałowych. Chcąc uzupełnić choćby częściowo wskazaną lukę, przeprowadziłem własne badania i opisałem je szczegółowo w mojej rozprawie doktorskiej.

Niniejsza publikacja zawiera jej najważniejsze elementy. Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym zatytułowanym Historia struktur działalności opisałem praktyczne zmiany w strukturach dużych organizacji niebiznesowych i biznesowych od początku ich funkcjonowania po dzień dzisiejszy. Zgodnie z chronologią zaczynam od struktur państwa, armii i Kościoła, a dopiero później przechodzę do opisu stopniowego rozwoju dużych organizacji biznesowych. Wskazuję nie tylko pojawiające się formy struktur, ale także całą gamę czynników wpływających na przemiany. W rozdziale drugim, Modele struktur działalności uporządkowałem z kolei teorie dotyczące modeli struktur organizacyjnych, kapitałowych i kontraktowych. Na szczególną uwagę zasługują opracowane przeze mnie typologie struktur kapitałowych i kontraktowych. W trzecim rozdziale pt. Determinanty struktury działalności przedstawiłem dorobek literatury opisującej determinanty struktur oraz różne podejścia badawcze stosowane przez naukowców, by na koniec zaproponować własne sumaryczne zestawienie dziewięciu grup determinant struktur organizacji biznesowych. W rozdziale czwartym zatytułowanym Studium przypadku: Grupa Kapitałowa Ciech w latach 1989-2010 zawarłem podsumowanie moich badań empirycznych. Studium Grupy Ciech miało charakter wyjaśniająco-eksploracyjny oraz retrospektywy. Opisałem kluczowe zmiany w strukturze Grupy na przestrzeni 20 lat, wskazałem aktualną listę kluczowych determinant w warunkach współczesnej gospodarki oraz podjąłem próbę pomiaru siły ich oddziaływania na organizację jak i podatności poszczególnych elementów struktury na zmiany.

Spis treści

Wprowadzenie

 

1. Zarys ewolucji struktur działalności

1.1. Ewolucja struktur niebiznesowych

1.2. Ewolucja struktur biznesowych

 

2. Modele struktur działalności

2.1. Modele struktur organizacyjnych

2.2. Modele struktur kapitałowych

2.3. Modele struktur kontraktowych

2.4. Ocena modeli struktur działalności

 

3. Determinanty struktur działalności

3.1. Badania międzynarodowe do roku 1980

3.2. Badania międzynarodowe po roku 1980

3.3. Polskie badania i publikacje

3.4. Podsumowanie

 

4. Studium przypadku: Grupa Kapitałowa Ciech w latach 1989-2010

4.1. Streszczenie opisu przypadku

4.1.1. Okres 1989-1994: Przygotowanie do utworzenia Grupy Kapitałowej

4.1.2. Okres 1995-2001: Dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej

4.1.3. Okres 2002-2005: Wdrożenie dywizji produktowych

4.1.4. Okres 2006-2010: Dostosowanie struktury do aktualnych okoliczności

4.2. Zmiany struktury GK Ciech w latach 1989-2010

4.3. Determinanty zmian struktury GK Ciech

 

Zakończenie

 

Indeksy

 

Spis rysunków

Spis tabel

 

Bibliografia

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 166

Zarówno w literaturze, jak i w praktyce biznesowej jednym z pierwszorzędnych problemów zarządzania jest struktura działalności gospodarczej. Studia literatury przedmiotu pokazują, jak na przestrzeni lat zmieniały się poglądy badaczy na strukturę i jej rolę w zarządzaniu organizacjami. Dawniej modele organizacyjne utożsamiane były z modelami struktury; obecnie definiuje się organizację jako zestaw różnych składowych, wśród których struktura jest tylko jednym z wielu elementów. Początkowo koncentrowano się na układach wewnątrz organizacji; współcześnie rozszerzono spojrzenie obejmując pojęciem struktur zarówno powiązania kapitałowe, jak i kontraktowe. Kiedyś najwięcej uwagi poświęcano strukturom funkcjonalnym i macierzowym; współcześnie, podążając za zmianami w realnym biznesie, badacze skupiają się na opisie różnorodnych form sieciowych.

Choć poglądy teoretyków zarządzania i badaczy ulegają zmianie, to w mojej ocenie pozostaje aktualna teza, że struktura działalności odgrywa istotną rolę w osiąganiu sukcesów przez przedsiębiorstwo. Stanowi ona podstawę podziału odpowiedzialności i kompetencji decyzyjnych, a tym samym jest narzędziem wywierania wpływu na organizację przez poszczególnych decydentów. Mam świadomość, że ostatnio struktura zajmuje dalsze miejsca w rankingach czynników istotnych dla powodzenia w biznesie. Ale dzieje się tak nie tyle z powodu słabości samej struktury, co dostrzeżenia wpływu innych ważnych czynników na wyniki działalności gospodarczej oraz mody na nowatorskie koncepcje zarządzania.

Jednym z problemów będących przedmiotem badań dotyczących struktur przedsiębiorstw jest kwestia determinant struktury. Formalnie zmiany wynikają najczęściej z decyzji zarządów, ale warto wiedzieć, jakie czynniki wpływają na owe decyzje. W literaturze anglojęzycznej można znaleźć wiele badań wskazujących na istnienie szerokiej gamy czynników wpływających na kształt struktury.

W polskim piśmiennictwie trudno jednak szukać podobnych badań. Istnieją publikacje omawiające sposoby działania polskich przedsiębiorstw, w tym stosowane rozwiązania organizacyjne, zarówno hierarchiczne jak i kapitałowe oraz kontraktowe. Przytaczane i omawiane się także główne wnioski z badań zagranicznych. Jednak nie ma studiów odnoszących się bezpośrednio do samych determinant struktury w polskich warunkach. Deficyt badań i publikacji jest szczególnie widoczny w zakresie analiz struktur kapitałowych polskich grup kapitałowych. Chcąc uzupełnić choćby częściowo wskazaną lukę, przeprowadziłem własne badania i opisałem je szczegółowo w mojej rozprawie doktorskiej.

Niniejsza publikacja zawiera jej najważniejsze elementy. Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym zatytułowanym Historia struktur działalności opisałem praktyczne zmiany w strukturach dużych organizacji niebiznesowych i biznesowych od początku ich funkcjonowania po dzień dzisiejszy. Zgodnie z chronologią zaczynam od struktur państwa, armii i Kościoła, a dopiero później przechodzę do opisu stopniowego rozwoju dużych organizacji biznesowych. Wskazuję nie tylko pojawiające się formy struktur, ale także całą gamę czynników wpływających na przemiany. W rozdziale drugim, Modele struktur działalności uporządkowałem z kolei teorie dotyczące modeli struktur organizacyjnych, kapitałowych i kontraktowych. Na szczególną uwagę zasługują opracowane przeze mnie typologie struktur kapitałowych i kontraktowych. W trzecim rozdziale pt. Determinanty struktury działalności przedstawiłem dorobek literatury opisującej determinanty struktur oraz różne podejścia badawcze stosowane przez naukowców, by na koniec zaproponować własne sumaryczne zestawienie dziewięciu grup determinant struktur organizacji biznesowych. W rozdziale czwartym zatytułowanym Studium przypadku: Grupa Kapitałowa Ciech w latach 1989-2010 zawarłem podsumowanie moich badań empirycznych. Studium Grupy Ciech miało charakter wyjaśniająco-eksploracyjny oraz retrospektywy. Opisałem kluczowe zmiany w strukturze Grupy na przestrzeni 20 lat, wskazałem aktualną listę kluczowych determinant w warunkach współczesnej gospodarki oraz podjąłem próbę pomiaru siły ich oddziaływania na organizację jak i podatności poszczególnych elementów struktury na zmiany.

Wprowadzenie

 

1. Zarys ewolucji struktur działalności

1.1. Ewolucja struktur niebiznesowych

1.2. Ewolucja struktur biznesowych

 

2. Modele struktur działalności

2.1. Modele struktur organizacyjnych

2.2. Modele struktur kapitałowych

2.3. Modele struktur kontraktowych

2.4. Ocena modeli struktur działalności

 

3. Determinanty struktur działalności

3.1. Badania międzynarodowe do roku 1980

3.2. Badania międzynarodowe po roku 1980

3.3. Polskie badania i publikacje

3.4. Podsumowanie

 

4. Studium przypadku: Grupa Kapitałowa Ciech w latach 1989-2010

4.1. Streszczenie opisu przypadku

4.1.1. Okres 1989-1994: Przygotowanie do utworzenia Grupy Kapitałowej

4.1.2. Okres 1995-2001: Dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej

4.1.3. Okres 2002-2005: Wdrożenie dywizji produktowych

4.1.4. Okres 2006-2010: Dostosowanie struktury do aktualnych okoliczności

4.2. Zmiany struktury GK Ciech w latach 1989-2010

4.3. Determinanty zmian struktury GK Ciech

 

Zakończenie

 

Indeksy

 

Spis rysunków

Spis tabel

 

Bibliografia

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel