Ulubione
  1. Strona główna
  2. STRUKTURA KAPITAŁU W PRZEDSIĘBIORSTWIE W WARUNKACH EKSPANSJI, KRYZYSU I ZJAWISK UPADŁOŚCIOWYCH (opr. miękka)

STRUKTURA KAPITAŁU W PRZEDSIĘBIORSTWIE W WARUNKACH EKSPANSJI, KRYZYSU I ZJAWISK UPADŁOŚCIOWYCH (opr. miękka)

39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Autor: red. Jacek Grzywacz
Kod produktu: 978-83-7378-972-2
Cena regularna:
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
STRUKTURA KAPITAŁU W PRZEDSIĘBIORSTWIE W WARUNKACH EKSPANSJI, KRYZYSU I ZJAWISK UPADŁOŚCIOWYCH (opr. miękka)
STRUKTURA KAPITAŁU W PRZEDSIĘBIORSTWIE W WARUNKACH EKSPANSJI, KRYZYSU I ZJAWISK UPADŁOŚCIOWYCH (opr. miękka)
[[[separator]]]

Problematyka kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie stanowi jeden z kluczowych obszarów zarządzania finansami. Na przestrzeni ostatnich lat kwestie te były przedmiotem licznych badań i analiz na gruncie teoretycznym i praktycznym, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Waga zagadnień związanych z kształtowaniem struktury kapitału jest jednak trudna do przecenienia. Bez wątpienia problem ten jest szczególnie ważny i niejednokrotnie dotkliwy w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, które na co dzień muszą borykać się z brakiem kapitału i poszukiwać często niestandardowych jego źródeł w celu zachowania płynności finansowej i umożliwienia sobie rozwoju dalszej działalności.

Bogaty dorobek teoretyczny w powyższym zakresie stanowi istotne wsparcie w lepszym rozumieniu szans i zagrożeń związanych z poszczególnymi rozwiązaniami przyjmowanymi przez przedsiębiorstwa. Literatura z zakresu finansów stanowi często podstawę decyzji podejmowanych przez właścicieli, wierzycieli i innych kooperantów podmiotów gospodarczych.

Złożoność problemów związanych z odpowiednim doborem źródeł finansowania i dynamicznie zmieniające się otoczenie sprawiają, że jak najbardziej zasadne jest podejmowanie dalszych prac badawczych związanych z kształtowa­niem optymalnej struktury kapitału. Jest to kluczowy warunek do rzeczywistego zaznajomienia się z istotą tych kwestii i wypracowania optymalnych rozwiązań.

Głównym celem niniejszej książki jest ocena możliwości kształtowania w przedsiębiorstwie efektywnej struktury kapitałowej poprzez wykorzystanie różnorodnych instrumentów finansowych.

W pierwszej części pracy zostały przedstawione wyniki badań dotyczących struktury kapitału przedsiębiorstw, analizowanej przez pryzmat: faz cyklu koniunkturalnego reprezentowanych przez badane podmioty sektorów gospodarki, zależności z ich wartością rynkową, hierarchiczności źródeł finansowania i zagrożenia upadłością.

W kolejnym rozdziale uwaga została skoncentrowana na analizie roli kredytu jako powszechnie stosowanego przez przedsiębiorstwa instrumentu finansowania dłużnego w zakresie kształtowania struktury kapitału.

Odrębna część opracowania została dedykowana prezentacji i ocenie upoważnienia dla zarządu do przeprowadzenia emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Ta forma pozyskania funduszy przez przedsiębiorstwa, obecna od kilkunastu lat na polskim rynku kapitałowym, cieszy się coraz większą popularnością. Jednak wykorzystanie jej wymaga dokładnego zaznajomienia się zarówno z zaletami, jak i niebezpieczeństwami, jakie mogą się pojawić.

Istotną część opracowania stanowią także badania dotyczące sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W szczególności koncentrują się one na kwestiach związanych z możliwościami finansowania rozwoju tych podmiotów, analizie nowoczesnych metod finansowania ich działalności (takich jak: bootstrapping, crowdfunding i anioły biznesu) i zastosowaniu dźwigni finansowej.

W końcowej części opracowania badaniom zostały poddane determinanty struktury kapitału w firmach windykacyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych, praktyków gospodarczych i dla osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy dotyczącej aspektów związanych z kreowaniem struktury kapitału w przedsiębiorstwach. Praca jest wynikiem badań statutowych prowadzonych przez Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

[[[separator]]]

Wstęp

 

Waldemar Rogowski, Mariusz Lipski

Rozdział 1. Wybrane aspekty struktury kapitału przedsiębiorstw w Polsce

Wprowadzenie

1.1. Struktura kapitału w ujęciu teoretycznym

1.2. Wybrane teorie struktury kapitału

1.3. Wybrane modele oceny zagrożenia upadłością

1.4. Metodologia badania i hipotezy badawcze

1.5. Struktura kapitału przedsiębiorstw publicznych w praktyce

1.6. Struktura kapitału analizowanych przedsiębiorstw a tempo wzrostu PKB

1.7. Struktura kapitału badanych przedsiębiorstw a ich wartość rynkowa

1.8. Hierarchiczność źródeł finansowania badanej próby spółek

1.9. Wskaźniki struktury kapitału a poziom zagrożenia upadłością badanych przedsiębiorstw

1.10. Wybrane systemy wczesnego ostrzegania jako źródło predykcji upadłości przedsiębiorstw

Podsumowanie

Bibliografia

 

Jacek Grzywacz

Rozdział 2. Kredyt w kształtowaniu struktury kapitałowej przedsiębiorstwa

Wprowadzenie

2.1. Czym jest kapitał?

2.2. Źródła kapitału w teorii i praktyce

2.2.1. Podział kapitału

2.2.2. Czynniki mające wpływ na dobór źródeł finansowania

2.2.3. Jak jest w praktyce?

2.3. Znaczenie struktury kapitałowej w przedsiębiorstwie

2.4. Kredyt a dźwignia finansowa w przedsiębiorstwie

2.4.1. Czym jest dźwignia finansowa?

2.4.2. Zasady oceny efektów dźwigni finansowej; efekty pozytywne i negatywne

2.5. Dostępność kredytu

Podsumowanie

Bibliografia

 

Agata Adamska

Rozdział 3. Docelowe podwyższenie kapitału jako narzędzie zarządzania strukturą kapitału w spółkach publicznych

Wprowadzenie

3.1. Emisja akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału - istota koncepcji

3.2. Niewłaściwe wykorzystanie instytucji docelowego podwyższenia kapitału - extreme case

3.3. Uprawnienia do emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału w polskich spółkach publicznych

3.3.1. Charakterystyka badanej zbiorowości

3.3.2. Charakterystyka spółek, w których zarządowi udzielono uprawnień do emisji akcji, na tle badanej zbiorowości

3.3.2.1. Wielkość spółek

3.3.2.2. Okres notowań akcji na rynku regulowanym

3.3.2.3. Koncentracja własności i kontroli

3.3.2.4. Rodzaj największego akcjonariusza

3.4. Realizacja uprawnień do emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału w polskich spółkach publicznych

3.4.1. Prawo poboru akcji nowej emisji

3.4.2. Relacja ceny emisyjnej do wartości nominalnej akcji

3.4.3. Sposób pokrycia akcji

Podsumowanie

Bibliografia

 

Hanna Sokół

Rozdział 4. Możliwości finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie

4.1. Znaczenie sektora MSP w gospodarce

4.2. Zasoby przedsiębiorstw i efekty ich wykorzystania

4.2.1. Przedsiębiorstwa - liczba, aktywność, przeżywalność

4.2.2. Majątek w przedsiębiorstwach

4.2.3. Majątek w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 pracowników

4.3. Źródła finansowania przedsiębiorstwa

4.3.1. Możliwości finansowania przedsiębiorstwa w zależności od fazy życia

4.3.2. Kapitały całkowite w przedsiębiorstwach

4.3.3. Kapitały własne w przedsiębiorstwach

4.3.4. Kapitały obce w przedsiębiorstwach

4.3.5. Zadłużenie małych i średnich przedsiębiorstw

4.4. Finansowanie nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce w latach 2006-2012

4.4.1. Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw - determinanta popytu na finansowanie

4.4.2. Nakłady inwestycyjne

4.4.3. Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych

4.5. Bariery rozwoju przedsiębiorstw

Podsumowanie

Bibliografia

 

Paweł Dec

Rozdział 5. Nowoczesne metody finansowania działalności przedsiębiorstw

Wprowadzenie

5.1. Bootstrapping

5.2. Crowdfunding

5.3. Anioły biznesu

Podsumowanie

Bibliografia

 

Cezary Górecki

Rozdział 6. Dźwignia finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach

Wprowadzenie

6.1. Definicja dźwigni finansowej

6.2. Wskaźniki dźwigni finansowej

6.3. Mierniki efektu dźwigni finansowej

6.4. Pojęcie ryzyka finansowego

6.5. Badania empiryczne

Podsumowanie

Bibliografia

 

Kamil Gemra

Rozdział 7. Determinanty struktury kapitału w firmach windykacyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wprowadzenie

7.1. Rola kapitału w przedsiębiorstwie

7.2. Przegląd poglądów dotyczących teorii struktury kapitału

7.3. Funkcja kapitału dłużnego w firmach windykacyjnych na tle podaży portfeli wierzytelności

7.4. Czynniki decydujące o doborze struktury kapitału badanych firm windykacyjnych w ocenie zarządzających

 

Podsumowanie

 

Bibliografia

 

Zakończenie

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2015
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 267

Wstęp

Problematyka kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie stanowi jeden z kluczowych obszarów zarządzania finansami. Na przestrzeni ostatnich lat kwestie te były przedmiotem licznych badań i analiz na gruncie teoretycznym i praktycznym, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Waga zagadnień związanych z kształtowaniem struktury kapitału jest jednak trudna do przecenienia. Bez wątpienia problem ten jest szczególnie ważny i niejednokrotnie dotkliwy w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, które na co dzień muszą borykać się z brakiem kapitału i poszukiwać często niestandardowych jego źródeł w celu zachowania płynności finansowej i umożliwienia sobie rozwoju dalszej działalności.

Bogaty dorobek teoretyczny w powyższym zakresie stanowi istotne wsparcie w lepszym rozumieniu szans i zagrożeń związanych z poszczególnymi rozwiązaniami przyjmowanymi przez przedsiębiorstwa. Literatura z zakresu finansów stanowi często podstawę decyzji podejmowanych przez właścicieli, wierzycieli i innych kooperantów podmiotów gospodarczych.

Złożoność problemów związanych z odpowiednim doborem źródeł finansowania i dynamicznie zmieniające się otoczenie sprawiają, że jak najbardziej zasadne jest podejmowanie dalszych prac badawczych związanych z kształtowa­niem optymalnej struktury kapitału. Jest to kluczowy warunek do rzeczywistego zaznajomienia się z istotą tych kwestii i wypracowania optymalnych rozwiązań.

Głównym celem niniejszej książki jest ocena możliwości kształtowania w przedsiębiorstwie efektywnej struktury kapitałowej poprzez wykorzystanie różnorodnych instrumentów finansowych.

W pierwszej części pracy zostały przedstawione wyniki badań dotyczących struktury kapitału przedsiębiorstw, analizowanej przez pryzmat: faz cyklu koniunkturalnego reprezentowanych przez badane podmioty sektorów gospodarki, zależności z ich wartością rynkową, hierarchiczności źródeł finansowania i zagrożenia upadłością.

W kolejnym rozdziale uwaga została skoncentrowana na analizie roli kredytu jako powszechnie stosowanego przez przedsiębiorstwa instrumentu finansowania dłużnego w zakresie kształtowania struktury kapitału.

Odrębna część opracowania została dedykowana prezentacji i ocenie upoważnienia dla zarządu do przeprowadzenia emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Ta forma pozyskania funduszy przez przedsiębiorstwa, obecna od kilkunastu lat na polskim rynku kapitałowym, cieszy się coraz większą popularnością. Jednak wykorzystanie jej wymaga dokładnego zaznajomienia się zarówno z zaletami, jak i niebezpieczeństwami, jakie mogą się pojawić.

Istotną część opracowania stanowią także badania dotyczące sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W szczególności koncentrują się one na kwestiach związanych z możliwościami finansowania rozwoju tych podmiotów, analizie nowoczesnych metod finansowania ich działalności (takich jak: bootstrapping, crowdfunding i anioły biznesu) i zastosowaniu dźwigni finansowej.

W końcowej części opracowania badaniom zostały poddane determinanty struktury kapitału w firmach windykacyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych, praktyków gospodarczych i dla osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy dotyczącej aspektów związanych z kreowaniem struktury kapitału w przedsiębiorstwach. Praca jest wynikiem badań statutowych prowadzonych przez Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Spis treści

Wstęp

 

Waldemar Rogowski, Mariusz Lipski

Rozdział 1. Wybrane aspekty struktury kapitału przedsiębiorstw w Polsce

Wprowadzenie

1.1. Struktura kapitału w ujęciu teoretycznym

1.2. Wybrane teorie struktury kapitału

1.3. Wybrane modele oceny zagrożenia upadłością

1.4. Metodologia badania i hipotezy badawcze

1.5. Struktura kapitału przedsiębiorstw publicznych w praktyce

1.6. Struktura kapitału analizowanych przedsiębiorstw a tempo wzrostu PKB

1.7. Struktura kapitału badanych przedsiębiorstw a ich wartość rynkowa

1.8. Hierarchiczność źródeł finansowania badanej próby spółek

1.9. Wskaźniki struktury kapitału a poziom zagrożenia upadłością badanych przedsiębiorstw

1.10. Wybrane systemy wczesnego ostrzegania jako źródło predykcji upadłości przedsiębiorstw

Podsumowanie

Bibliografia

 

Jacek Grzywacz

Rozdział 2. Kredyt w kształtowaniu struktury kapitałowej przedsiębiorstwa

Wprowadzenie

2.1. Czym jest kapitał?

2.2. Źródła kapitału w teorii i praktyce

2.2.1. Podział kapitału

2.2.2. Czynniki mające wpływ na dobór źródeł finansowania

2.2.3. Jak jest w praktyce?

2.3. Znaczenie struktury kapitałowej w przedsiębiorstwie

2.4. Kredyt a dźwignia finansowa w przedsiębiorstwie

2.4.1. Czym jest dźwignia finansowa?

2.4.2. Zasady oceny efektów dźwigni finansowej; efekty pozytywne i negatywne

2.5. Dostępność kredytu

Podsumowanie

Bibliografia

 

Agata Adamska

Rozdział 3. Docelowe podwyższenie kapitału jako narzędzie zarządzania strukturą kapitału w spółkach publicznych

Wprowadzenie

3.1. Emisja akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału - istota koncepcji

3.2. Niewłaściwe wykorzystanie instytucji docelowego podwyższenia kapitału - extreme case

3.3. Uprawnienia do emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału w polskich spółkach publicznych

3.3.1. Charakterystyka badanej zbiorowości

3.3.2. Charakterystyka spółek, w których zarządowi udzielono uprawnień do emisji akcji, na tle badanej zbiorowości

3.3.2.1. Wielkość spółek

3.3.2.2. Okres notowań akcji na rynku regulowanym

3.3.2.3. Koncentracja własności i kontroli

3.3.2.4. Rodzaj największego akcjonariusza

3.4. Realizacja uprawnień do emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału w polskich spółkach publicznych

3.4.1. Prawo poboru akcji nowej emisji

3.4.2. Relacja ceny emisyjnej do wartości nominalnej akcji

3.4.3. Sposób pokrycia akcji

Podsumowanie

Bibliografia

 

Hanna Sokół

Rozdział 4. Możliwości finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie

4.1. Znaczenie sektora MSP w gospodarce

4.2. Zasoby przedsiębiorstw i efekty ich wykorzystania

4.2.1. Przedsiębiorstwa - liczba, aktywność, przeżywalność

4.2.2. Majątek w przedsiębiorstwach

4.2.3. Majątek w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 pracowników

4.3. Źródła finansowania przedsiębiorstwa

4.3.1. Możliwości finansowania przedsiębiorstwa w zależności od fazy życia

4.3.2. Kapitały całkowite w przedsiębiorstwach

4.3.3. Kapitały własne w przedsiębiorstwach

4.3.4. Kapitały obce w przedsiębiorstwach

4.3.5. Zadłużenie małych i średnich przedsiębiorstw

4.4. Finansowanie nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce w latach 2006-2012

4.4.1. Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw - determinanta popytu na finansowanie

4.4.2. Nakłady inwestycyjne

4.4.3. Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych

4.5. Bariery rozwoju przedsiębiorstw

Podsumowanie

Bibliografia

 

Paweł Dec

Rozdział 5. Nowoczesne metody finansowania działalności przedsiębiorstw

Wprowadzenie

5.1. Bootstrapping

5.2. Crowdfunding

5.3. Anioły biznesu

Podsumowanie

Bibliografia

 

Cezary Górecki

Rozdział 6. Dźwignia finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach

Wprowadzenie

6.1. Definicja dźwigni finansowej

6.2. Wskaźniki dźwigni finansowej

6.3. Mierniki efektu dźwigni finansowej

6.4. Pojęcie ryzyka finansowego

6.5. Badania empiryczne

Podsumowanie

Bibliografia

 

Kamil Gemra

Rozdział 7. Determinanty struktury kapitału w firmach windykacyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wprowadzenie

7.1. Rola kapitału w przedsiębiorstwie

7.2. Przegląd poglądów dotyczących teorii struktury kapitału

7.3. Funkcja kapitału dłużnego w firmach windykacyjnych na tle podaży portfeli wierzytelności

7.4. Czynniki decydujące o doborze struktury kapitału badanych firm windykacyjnych w ocenie zarządzających

 

Podsumowanie

 

Bibliografia

 

Zakończenie

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2015
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 267

Problematyka kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie stanowi jeden z kluczowych obszarów zarządzania finansami. Na przestrzeni ostatnich lat kwestie te były przedmiotem licznych badań i analiz na gruncie teoretycznym i praktycznym, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Waga zagadnień związanych z kształtowaniem struktury kapitału jest jednak trudna do przecenienia. Bez wątpienia problem ten jest szczególnie ważny i niejednokrotnie dotkliwy w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, które na co dzień muszą borykać się z brakiem kapitału i poszukiwać często niestandardowych jego źródeł w celu zachowania płynności finansowej i umożliwienia sobie rozwoju dalszej działalności.

Bogaty dorobek teoretyczny w powyższym zakresie stanowi istotne wsparcie w lepszym rozumieniu szans i zagrożeń związanych z poszczególnymi rozwiązaniami przyjmowanymi przez przedsiębiorstwa. Literatura z zakresu finansów stanowi często podstawę decyzji podejmowanych przez właścicieli, wierzycieli i innych kooperantów podmiotów gospodarczych.

Złożoność problemów związanych z odpowiednim doborem źródeł finansowania i dynamicznie zmieniające się otoczenie sprawiają, że jak najbardziej zasadne jest podejmowanie dalszych prac badawczych związanych z kształtowa­niem optymalnej struktury kapitału. Jest to kluczowy warunek do rzeczywistego zaznajomienia się z istotą tych kwestii i wypracowania optymalnych rozwiązań.

Głównym celem niniejszej książki jest ocena możliwości kształtowania w przedsiębiorstwie efektywnej struktury kapitałowej poprzez wykorzystanie różnorodnych instrumentów finansowych.

W pierwszej części pracy zostały przedstawione wyniki badań dotyczących struktury kapitału przedsiębiorstw, analizowanej przez pryzmat: faz cyklu koniunkturalnego reprezentowanych przez badane podmioty sektorów gospodarki, zależności z ich wartością rynkową, hierarchiczności źródeł finansowania i zagrożenia upadłością.

W kolejnym rozdziale uwaga została skoncentrowana na analizie roli kredytu jako powszechnie stosowanego przez przedsiębiorstwa instrumentu finansowania dłużnego w zakresie kształtowania struktury kapitału.

Odrębna część opracowania została dedykowana prezentacji i ocenie upoważnienia dla zarządu do przeprowadzenia emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Ta forma pozyskania funduszy przez przedsiębiorstwa, obecna od kilkunastu lat na polskim rynku kapitałowym, cieszy się coraz większą popularnością. Jednak wykorzystanie jej wymaga dokładnego zaznajomienia się zarówno z zaletami, jak i niebezpieczeństwami, jakie mogą się pojawić.

Istotną część opracowania stanowią także badania dotyczące sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W szczególności koncentrują się one na kwestiach związanych z możliwościami finansowania rozwoju tych podmiotów, analizie nowoczesnych metod finansowania ich działalności (takich jak: bootstrapping, crowdfunding i anioły biznesu) i zastosowaniu dźwigni finansowej.

W końcowej części opracowania badaniom zostały poddane determinanty struktury kapitału w firmach windykacyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych, praktyków gospodarczych i dla osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy dotyczącej aspektów związanych z kreowaniem struktury kapitału w przedsiębiorstwach. Praca jest wynikiem badań statutowych prowadzonych przez Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Wstęp

 

Waldemar Rogowski, Mariusz Lipski

Rozdział 1. Wybrane aspekty struktury kapitału przedsiębiorstw w Polsce

Wprowadzenie

1.1. Struktura kapitału w ujęciu teoretycznym

1.2. Wybrane teorie struktury kapitału

1.3. Wybrane modele oceny zagrożenia upadłością

1.4. Metodologia badania i hipotezy badawcze

1.5. Struktura kapitału przedsiębiorstw publicznych w praktyce

1.6. Struktura kapitału analizowanych przedsiębiorstw a tempo wzrostu PKB

1.7. Struktura kapitału badanych przedsiębiorstw a ich wartość rynkowa

1.8. Hierarchiczność źródeł finansowania badanej próby spółek

1.9. Wskaźniki struktury kapitału a poziom zagrożenia upadłością badanych przedsiębiorstw

1.10. Wybrane systemy wczesnego ostrzegania jako źródło predykcji upadłości przedsiębiorstw

Podsumowanie

Bibliografia

 

Jacek Grzywacz

Rozdział 2. Kredyt w kształtowaniu struktury kapitałowej przedsiębiorstwa

Wprowadzenie

2.1. Czym jest kapitał?

2.2. Źródła kapitału w teorii i praktyce

2.2.1. Podział kapitału

2.2.2. Czynniki mające wpływ na dobór źródeł finansowania

2.2.3. Jak jest w praktyce?

2.3. Znaczenie struktury kapitałowej w przedsiębiorstwie

2.4. Kredyt a dźwignia finansowa w przedsiębiorstwie

2.4.1. Czym jest dźwignia finansowa?

2.4.2. Zasady oceny efektów dźwigni finansowej; efekty pozytywne i negatywne

2.5. Dostępność kredytu

Podsumowanie

Bibliografia

 

Agata Adamska

Rozdział 3. Docelowe podwyższenie kapitału jako narzędzie zarządzania strukturą kapitału w spółkach publicznych

Wprowadzenie

3.1. Emisja akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału - istota koncepcji

3.2. Niewłaściwe wykorzystanie instytucji docelowego podwyższenia kapitału - extreme case

3.3. Uprawnienia do emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału w polskich spółkach publicznych

3.3.1. Charakterystyka badanej zbiorowości

3.3.2. Charakterystyka spółek, w których zarządowi udzielono uprawnień do emisji akcji, na tle badanej zbiorowości

3.3.2.1. Wielkość spółek

3.3.2.2. Okres notowań akcji na rynku regulowanym

3.3.2.3. Koncentracja własności i kontroli

3.3.2.4. Rodzaj największego akcjonariusza

3.4. Realizacja uprawnień do emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału w polskich spółkach publicznych

3.4.1. Prawo poboru akcji nowej emisji

3.4.2. Relacja ceny emisyjnej do wartości nominalnej akcji

3.4.3. Sposób pokrycia akcji

Podsumowanie

Bibliografia

 

Hanna Sokół

Rozdział 4. Możliwości finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie

4.1. Znaczenie sektora MSP w gospodarce

4.2. Zasoby przedsiębiorstw i efekty ich wykorzystania

4.2.1. Przedsiębiorstwa - liczba, aktywność, przeżywalność

4.2.2. Majątek w przedsiębiorstwach

4.2.3. Majątek w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 pracowników

4.3. Źródła finansowania przedsiębiorstwa

4.3.1. Możliwości finansowania przedsiębiorstwa w zależności od fazy życia

4.3.2. Kapitały całkowite w przedsiębiorstwach

4.3.3. Kapitały własne w przedsiębiorstwach

4.3.4. Kapitały obce w przedsiębiorstwach

4.3.5. Zadłużenie małych i średnich przedsiębiorstw

4.4. Finansowanie nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce w latach 2006-2012

4.4.1. Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw - determinanta popytu na finansowanie

4.4.2. Nakłady inwestycyjne

4.4.3. Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych

4.5. Bariery rozwoju przedsiębiorstw

Podsumowanie

Bibliografia

 

Paweł Dec

Rozdział 5. Nowoczesne metody finansowania działalności przedsiębiorstw

Wprowadzenie

5.1. Bootstrapping

5.2. Crowdfunding

5.3. Anioły biznesu

Podsumowanie

Bibliografia

 

Cezary Górecki

Rozdział 6. Dźwignia finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach

Wprowadzenie

6.1. Definicja dźwigni finansowej

6.2. Wskaźniki dźwigni finansowej

6.3. Mierniki efektu dźwigni finansowej

6.4. Pojęcie ryzyka finansowego

6.5. Badania empiryczne

Podsumowanie

Bibliografia

 

Kamil Gemra

Rozdział 7. Determinanty struktury kapitału w firmach windykacyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wprowadzenie

7.1. Rola kapitału w przedsiębiorstwie

7.2. Przegląd poglądów dotyczących teorii struktury kapitału

7.3. Funkcja kapitału dłużnego w firmach windykacyjnych na tle podaży portfeli wierzytelności

7.4. Czynniki decydujące o doborze struktury kapitału badanych firm windykacyjnych w ocenie zarządzających

 

Podsumowanie

 

Bibliografia

 

Zakończenie

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel