Ulubione
  1. Strona główna
  2. STRUKTURA KAPITAŁU SPÓŁEK PUBLICZNYCH W POLSCE W ŚWIETLE WYBRANYCH TEORII W UJĘCIU SEKTOROWYM

STRUKTURA KAPITAŁU SPÓŁEK PUBLICZNYCH W POLSCE W ŚWIETLE WYBRANYCH TEORII W UJĘCIU SEKTOROWYM

39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Autor: Leszek K. Mosiejko
Kod produktu: 978-83-8030-501-4
Cena regularna:
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
STRUKTURA KAPITAŁU SPÓŁEK PUBLICZNYCH W POLSCE W ŚWIETLE WYBRANYCH TEORII W UJĘCIU SEKTOROWYM
STRUKTURA KAPITAŁU SPÓŁEK PUBLICZNYCH W POLSCE W ŚWIETLE WYBRANYCH TEORII W UJĘCIU SEKTOROWYM

[[[separator]]]

 

Zagadnienia związane z kształtowaniem się struktury kapitału przedsiębiorstw należą do istotnych kwestii opisywanych przez licznych teoretyków, jak również wykorzystywanych w praktyce gospodarczej. W literaturze przedmiotu podejmowanych jest wiele prób mających na celu weryfikację sformułowanych teorii przy użyciu różnych modeli ukazujących wpływ zadłużenia na efektywność gospodarowania przedsiębiorstw.

Struktura kapitału należy do głównych czynników determinujących wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw, ich wartość rynkową czy też rentowność realizowanych przez nie inwestycji. W przypadku działalności gospodarczej wybór racjonalnej struktury kapitału przez kadrę zarządzającą jest ważnym elementem polityki finansowej mającej na celu zapewnienie zarówno kontynuacji działalności gospodarczej, jak i dalszego strategicznego rozwoju firmy. Do głównych zagadnień związanych ze strukturą kapitału przedsiębiorstwa należy także ustalenie proporcji finansowania kapitałami własnymi i obcymi, charakteryzującymi się odmiennymi właściwościami, które z punktu widzenia firmy zapewnia jej wysoki stopień elastyczności działania oraz niezależność finansową.

Mimo że zagadnienie kształtowania struktury finansowania podmiotów gospodarczych jest przedmiotem licznych opracowań naukowych prezentowanych przez badaczy od ponad 70 lat, pozostaje ono wciąż aktualne ze względu na ciągłe zmiany dokonujące się w otoczeniu przedsiębiorstw i ich wpływ na same przedsiębiorstwa. Z uwagi na to w niniejszej pracy przeprowadzono pogłębioną analizę pozwalającą zidentyfikować determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw w ujęciu sektorowym i wypełnić jednocześnie lukę badawczą w tym zakresie.

Celem prezentowanych rozważań jest próba wykrycia związków zachodzących między strukturą kapitału a wybranymi zmiennymi charakteryzującymi specyfikę działalności przedsiębiorstw w ujęciu sektorowym na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w latach 2004-2018.

Realizacja tak postawionego celu znalazła odzwierciedlenie w układzie niniejszej pracy, składającej się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy, o charakterze teoretycznym, poświęcony został przybliżeniu problematyki kapitału i jego struktury w świetle wybranych teorii. Zaprezentowano w nim istniejące poglądy i interpretacje odnoszące się do pojęcia kapitału, ze szczególnym uwzględnieniem: teorii struktury kapitału Franco Modiglianiego i Mertona Millera, teorii hierarchii źródeł finansowania Stewarta Myersa i Nicolasa Majlufa, teorii sygnalizacji Stephena Rossa, teorii kosztów bankructwa Nathana Baxtera oraz teorii kosztów agencji Michaela Jansena i Williama Mecklinga.

W rozdziale drugim przedstawiono źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa w podziale na zewnętrzne, tj. wpłaty na kapitał zakładowy i zapasowy, dopłaty do kapitału, private equity, oraz wewnętrzne (samofinansowanie) źródła kapitału własnego. W zakresie finansowania dłużnego scharakteryzowano: długo- i krótkoterminowe kredyty bankowe, pożyczki długoterminowe, długo- i krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw, franczyzę, leasing oraz kredyt handlowy. Z kolei obligacje zamienne na akcje oraz mezzanine finance opisano jako źródła finansowania hybrydowego.

Tematem trzeciego rozdziału były determinanty struktury kapitału przedsiębiorstwa, do których zaliczono: strukturę aktywów, koszt kapitału, rentowność sprzedaży, politykę dywidend, tarczę podatkową, ryzyko finansowe, ryzyko operacyjne, dostępność kapitału oraz zyskowność spółki.

W ostatnim rozdziale, o charakterze empirycznym, dokonano przeglądu literatury na temat struktury kapitału polskich przedsiębiorstw. Następnie przeprowadzono analizę kształtowania się struktury kapitału spółek giełdowych w dwóch etapach: w pierwszym - z uwzględnieniem całej populacji spółek (94), w drugim zaś z udziałem przedsiębiorstw reprezentujących poszczególne sektory.

Wyniki badań zawarte w niniejszej pracy, opisujące zależności między przyjętą zmienną objaśnianą i wybranymi zmiennymi objaśniającymi, umożliwiają identyfikację determinant struktury kapitału przedsiębiorstw w świetle wybranych teorii.

[[[separator]]]

WSTĘP

 

 

Rozdział 1

KAPITAŁ PRZEDSIĘBIORSTWA I JEGO STRUKTURA W ŚWIETLE WYBRANYCH TEORII

1.1. Definicja kapitału

1.2. Charakterystyka struktury kapitału przedsiębiorstwa

1.3. Wybrane teorie struktury kapitału przedsiębiorstwa

1.3.1. Teorie struktury kapitału Modiglianiego i Millera

1.3.2. Teorie asymetrii informacyjnej

1.3.3. Teoria kosztów bankructwa Baxtera

1.3.4. Teorie struktury kapitału uwzględniające koszty agencji według Jansena i Mecklinga

 

 

Rozdział 2

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORSTWA

2.1. Zewnętrzne źródła kapitału własnego

2.1.1. Wpłaty na kapitał zakładowy

2.1.2. Wpłaty na kapitał zapasowy w formie nadwyżki ceny emisyjnej nad ceną nominalną

2.1.3. Dopłaty do kapitału

2.1.4. Private equity

2.2. Wewnętrzne źródła kapitału własnego

2.2.1. Samofinansowanie

2.3. Finansowanie dłużne

2.3.1. Bankowe kredyty inwestycyjne

2.3.2. Pożyczki długoterminowe

2.3.3. Długoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw

2.3.4. Franczyza

2.3.5. Leasing

2.3.6. Krótkoterminowe kredyty bankowe

2.3.7. Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw

2.3.8. Kredyt handlowy

2.4. Finansowanie hybrydowe

2.4.1. Obligacje zamienne na akcje

2.4.2. Mezzanine finance

 

Rozdział 3

DETERMINANTY STRUKTURY KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA

3.1. Struktura aktywów

3.2. Płynność finansowa

3.3. Koszt kapitału

3.4. Rentowność sprzedaży

3.5. Polityka dywidend

3.6. Tarcza podatkowa

3.7. Ryzyko finansowe

3.8. Ryzyko operacyjne

3.9. Dostępność kapitału

3.10. Zyskowność spółki

3.11. Wielkość przedsiębiorstwa

 

Rozdział 4

STRUKTURA KAPITAŁU SPÓŁEK PUBLICZNYCH W POLSCE

4.1. Przegląd literatury dotyczącej struktury kapitału polskich przedsiębiorstw

4.2. Charakterystyka danych

4.3. Zmienna objaśniana

4.4. Wybrane zmienne objaśniające

4.5. Analiza empiryczna

4.5.1. Modelowanie struktury kapitału

4.5.2. Modelowanie z podziałem na sektory

 

PODSUMOWANIE

Załączniki

Załącznik 1

Załącznik 2

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Spis wzorów

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Liczba stron: 162
Format: B5

Wstęp

 

Zagadnienia związane z kształtowaniem się struktury kapitału przedsiębiorstw należą do istotnych kwestii opisywanych przez licznych teoretyków, jak również wykorzystywanych w praktyce gospodarczej. W literaturze przedmiotu podejmowanych jest wiele prób mających na celu weryfikację sformułowanych teorii przy użyciu różnych modeli ukazujących wpływ zadłużenia na efektywność gospodarowania przedsiębiorstw.

Struktura kapitału należy do głównych czynników determinujących wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw, ich wartość rynkową czy też rentowność realizowanych przez nie inwestycji. W przypadku działalności gospodarczej wybór racjonalnej struktury kapitału przez kadrę zarządzającą jest ważnym elementem polityki finansowej mającej na celu zapewnienie zarówno kontynuacji działalności gospodarczej, jak i dalszego strategicznego rozwoju firmy. Do głównych zagadnień związanych ze strukturą kapitału przedsiębiorstwa należy także ustalenie proporcji finansowania kapitałami własnymi i obcymi, charakteryzującymi się odmiennymi właściwościami, które z punktu widzenia firmy zapewnia jej wysoki stopień elastyczności działania oraz niezależność finansową.

Mimo że zagadnienie kształtowania struktury finansowania podmiotów gospodarczych jest przedmiotem licznych opracowań naukowych prezentowanych przez badaczy od ponad 70 lat, pozostaje ono wciąż aktualne ze względu na ciągłe zmiany dokonujące się w otoczeniu przedsiębiorstw i ich wpływ na same przedsiębiorstwa. Z uwagi na to w niniejszej pracy przeprowadzono pogłębioną analizę pozwalającą zidentyfikować determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw w ujęciu sektorowym i wypełnić jednocześnie lukę badawczą w tym zakresie.

Celem prezentowanych rozważań jest próba wykrycia związków zachodzących między strukturą kapitału a wybranymi zmiennymi charakteryzującymi specyfikę działalności przedsiębiorstw w ujęciu sektorowym na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w latach 2004-2018.

Realizacja tak postawionego celu znalazła odzwierciedlenie w układzie niniejszej pracy, składającej się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy, o charakterze teoretycznym, poświęcony został przybliżeniu problematyki kapitału i jego struktury w świetle wybranych teorii. Zaprezentowano w nim istniejące poglądy i interpretacje odnoszące się do pojęcia kapitału, ze szczególnym uwzględnieniem: teorii struktury kapitału Franco Modiglianiego i Mertona Millera, teorii hierarchii źródeł finansowania Stewarta Myersa i Nicolasa Majlufa, teorii sygnalizacji Stephena Rossa, teorii kosztów bankructwa Nathana Baxtera oraz teorii kosztów agencji Michaela Jansena i Williama Mecklinga.

W rozdziale drugim przedstawiono źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa w podziale na zewnętrzne, tj. wpłaty na kapitał zakładowy i zapasowy, dopłaty do kapitału, private equity, oraz wewnętrzne (samofinansowanie) źródła kapitału własnego. W zakresie finansowania dłużnego scharakteryzowano: długo- i krótkoterminowe kredyty bankowe, pożyczki długoterminowe, długo- i krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw, franczyzę, leasing oraz kredyt handlowy. Z kolei obligacje zamienne na akcje oraz mezzanine finance opisano jako źródła finansowania hybrydowego.

Tematem trzeciego rozdziału były determinanty struktury kapitału przedsiębiorstwa, do których zaliczono: strukturę aktywów, koszt kapitału, rentowność sprzedaży, politykę dywidend, tarczę podatkową, ryzyko finansowe, ryzyko operacyjne, dostępność kapitału oraz zyskowność spółki.

W ostatnim rozdziale, o charakterze empirycznym, dokonano przeglądu literatury na temat struktury kapitału polskich przedsiębiorstw. Następnie przeprowadzono analizę kształtowania się struktury kapitału spółek giełdowych w dwóch etapach: w pierwszym - z uwzględnieniem całej populacji spółek (94), w drugim zaś z udziałem przedsiębiorstw reprezentujących poszczególne sektory.

Wyniki badań zawarte w niniejszej pracy, opisujące zależności między przyjętą zmienną objaśnianą i wybranymi zmiennymi objaśniającymi, umożliwiają identyfikację determinant struktury kapitału przedsiębiorstw w świetle wybranych teorii.

Spis treści

WSTĘP

 

 

Rozdział 1

KAPITAŁ PRZEDSIĘBIORSTWA I JEGO STRUKTURA W ŚWIETLE WYBRANYCH TEORII

1.1. Definicja kapitału

1.2. Charakterystyka struktury kapitału przedsiębiorstwa

1.3. Wybrane teorie struktury kapitału przedsiębiorstwa

1.3.1. Teorie struktury kapitału Modiglianiego i Millera

1.3.2. Teorie asymetrii informacyjnej

1.3.3. Teoria kosztów bankructwa Baxtera

1.3.4. Teorie struktury kapitału uwzględniające koszty agencji według Jansena i Mecklinga

 

 

Rozdział 2

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORSTWA

2.1. Zewnętrzne źródła kapitału własnego

2.1.1. Wpłaty na kapitał zakładowy

2.1.2. Wpłaty na kapitał zapasowy w formie nadwyżki ceny emisyjnej nad ceną nominalną

2.1.3. Dopłaty do kapitału

2.1.4. Private equity

2.2. Wewnętrzne źródła kapitału własnego

2.2.1. Samofinansowanie

2.3. Finansowanie dłużne

2.3.1. Bankowe kredyty inwestycyjne

2.3.2. Pożyczki długoterminowe

2.3.3. Długoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw

2.3.4. Franczyza

2.3.5. Leasing

2.3.6. Krótkoterminowe kredyty bankowe

2.3.7. Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw

2.3.8. Kredyt handlowy

2.4. Finansowanie hybrydowe

2.4.1. Obligacje zamienne na akcje

2.4.2. Mezzanine finance

 

Rozdział 3

DETERMINANTY STRUKTURY KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA

3.1. Struktura aktywów

3.2. Płynność finansowa

3.3. Koszt kapitału

3.4. Rentowność sprzedaży

3.5. Polityka dywidend

3.6. Tarcza podatkowa

3.7. Ryzyko finansowe

3.8. Ryzyko operacyjne

3.9. Dostępność kapitału

3.10. Zyskowność spółki

3.11. Wielkość przedsiębiorstwa

 

Rozdział 4

STRUKTURA KAPITAŁU SPÓŁEK PUBLICZNYCH W POLSCE

4.1. Przegląd literatury dotyczącej struktury kapitału polskich przedsiębiorstw

4.2. Charakterystyka danych

4.3. Zmienna objaśniana

4.4. Wybrane zmienne objaśniające

4.5. Analiza empiryczna

4.5.1. Modelowanie struktury kapitału

4.5.2. Modelowanie z podziałem na sektory

 

PODSUMOWANIE

Załączniki

Załącznik 1

Załącznik 2

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Spis wzorów

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Liczba stron: 162
Format: B5

 

Zagadnienia związane z kształtowaniem się struktury kapitału przedsiębiorstw należą do istotnych kwestii opisywanych przez licznych teoretyków, jak również wykorzystywanych w praktyce gospodarczej. W literaturze przedmiotu podejmowanych jest wiele prób mających na celu weryfikację sformułowanych teorii przy użyciu różnych modeli ukazujących wpływ zadłużenia na efektywność gospodarowania przedsiębiorstw.

Struktura kapitału należy do głównych czynników determinujących wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw, ich wartość rynkową czy też rentowność realizowanych przez nie inwestycji. W przypadku działalności gospodarczej wybór racjonalnej struktury kapitału przez kadrę zarządzającą jest ważnym elementem polityki finansowej mającej na celu zapewnienie zarówno kontynuacji działalności gospodarczej, jak i dalszego strategicznego rozwoju firmy. Do głównych zagadnień związanych ze strukturą kapitału przedsiębiorstwa należy także ustalenie proporcji finansowania kapitałami własnymi i obcymi, charakteryzującymi się odmiennymi właściwościami, które z punktu widzenia firmy zapewnia jej wysoki stopień elastyczności działania oraz niezależność finansową.

Mimo że zagadnienie kształtowania struktury finansowania podmiotów gospodarczych jest przedmiotem licznych opracowań naukowych prezentowanych przez badaczy od ponad 70 lat, pozostaje ono wciąż aktualne ze względu na ciągłe zmiany dokonujące się w otoczeniu przedsiębiorstw i ich wpływ na same przedsiębiorstwa. Z uwagi na to w niniejszej pracy przeprowadzono pogłębioną analizę pozwalającą zidentyfikować determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw w ujęciu sektorowym i wypełnić jednocześnie lukę badawczą w tym zakresie.

Celem prezentowanych rozważań jest próba wykrycia związków zachodzących między strukturą kapitału a wybranymi zmiennymi charakteryzującymi specyfikę działalności przedsiębiorstw w ujęciu sektorowym na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w latach 2004-2018.

Realizacja tak postawionego celu znalazła odzwierciedlenie w układzie niniejszej pracy, składającej się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy, o charakterze teoretycznym, poświęcony został przybliżeniu problematyki kapitału i jego struktury w świetle wybranych teorii. Zaprezentowano w nim istniejące poglądy i interpretacje odnoszące się do pojęcia kapitału, ze szczególnym uwzględnieniem: teorii struktury kapitału Franco Modiglianiego i Mertona Millera, teorii hierarchii źródeł finansowania Stewarta Myersa i Nicolasa Majlufa, teorii sygnalizacji Stephena Rossa, teorii kosztów bankructwa Nathana Baxtera oraz teorii kosztów agencji Michaela Jansena i Williama Mecklinga.

W rozdziale drugim przedstawiono źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa w podziale na zewnętrzne, tj. wpłaty na kapitał zakładowy i zapasowy, dopłaty do kapitału, private equity, oraz wewnętrzne (samofinansowanie) źródła kapitału własnego. W zakresie finansowania dłużnego scharakteryzowano: długo- i krótkoterminowe kredyty bankowe, pożyczki długoterminowe, długo- i krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw, franczyzę, leasing oraz kredyt handlowy. Z kolei obligacje zamienne na akcje oraz mezzanine finance opisano jako źródła finansowania hybrydowego.

Tematem trzeciego rozdziału były determinanty struktury kapitału przedsiębiorstwa, do których zaliczono: strukturę aktywów, koszt kapitału, rentowność sprzedaży, politykę dywidend, tarczę podatkową, ryzyko finansowe, ryzyko operacyjne, dostępność kapitału oraz zyskowność spółki.

W ostatnim rozdziale, o charakterze empirycznym, dokonano przeglądu literatury na temat struktury kapitału polskich przedsiębiorstw. Następnie przeprowadzono analizę kształtowania się struktury kapitału spółek giełdowych w dwóch etapach: w pierwszym - z uwzględnieniem całej populacji spółek (94), w drugim zaś z udziałem przedsiębiorstw reprezentujących poszczególne sektory.

Wyniki badań zawarte w niniejszej pracy, opisujące zależności między przyjętą zmienną objaśnianą i wybranymi zmiennymi objaśniającymi, umożliwiają identyfikację determinant struktury kapitału przedsiębiorstw w świetle wybranych teorii.

WSTĘP

 

 

Rozdział 1

KAPITAŁ PRZEDSIĘBIORSTWA I JEGO STRUKTURA W ŚWIETLE WYBRANYCH TEORII

1.1. Definicja kapitału

1.2. Charakterystyka struktury kapitału przedsiębiorstwa

1.3. Wybrane teorie struktury kapitału przedsiębiorstwa

1.3.1. Teorie struktury kapitału Modiglianiego i Millera

1.3.2. Teorie asymetrii informacyjnej

1.3.3. Teoria kosztów bankructwa Baxtera

1.3.4. Teorie struktury kapitału uwzględniające koszty agencji według Jansena i Mecklinga

 

 

Rozdział 2

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORSTWA

2.1. Zewnętrzne źródła kapitału własnego

2.1.1. Wpłaty na kapitał zakładowy

2.1.2. Wpłaty na kapitał zapasowy w formie nadwyżki ceny emisyjnej nad ceną nominalną

2.1.3. Dopłaty do kapitału

2.1.4. Private equity

2.2. Wewnętrzne źródła kapitału własnego

2.2.1. Samofinansowanie

2.3. Finansowanie dłużne

2.3.1. Bankowe kredyty inwestycyjne

2.3.2. Pożyczki długoterminowe

2.3.3. Długoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw

2.3.4. Franczyza

2.3.5. Leasing

2.3.6. Krótkoterminowe kredyty bankowe

2.3.7. Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw

2.3.8. Kredyt handlowy

2.4. Finansowanie hybrydowe

2.4.1. Obligacje zamienne na akcje

2.4.2. Mezzanine finance

 

Rozdział 3

DETERMINANTY STRUKTURY KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA

3.1. Struktura aktywów

3.2. Płynność finansowa

3.3. Koszt kapitału

3.4. Rentowność sprzedaży

3.5. Polityka dywidend

3.6. Tarcza podatkowa

3.7. Ryzyko finansowe

3.8. Ryzyko operacyjne

3.9. Dostępność kapitału

3.10. Zyskowność spółki

3.11. Wielkość przedsiębiorstwa

 

Rozdział 4

STRUKTURA KAPITAŁU SPÓŁEK PUBLICZNYCH W POLSCE

4.1. Przegląd literatury dotyczącej struktury kapitału polskich przedsiębiorstw

4.2. Charakterystyka danych

4.3. Zmienna objaśniana

4.4. Wybrane zmienne objaśniające

4.5. Analiza empiryczna

4.5.1. Modelowanie struktury kapitału

4.5.2. Modelowanie z podziałem na sektory

 

PODSUMOWANIE

Załączniki

Załącznik 1

Załącznik 2

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Spis wzorów

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel