Ulubione
  1. Strona główna
  2. STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS Wersja 9.2 i 9.3

STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS Wersja 9.2 i 9.3

45,00 zł
40,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 40,50 zł
Autor: Ewa Frątczak Adam Korczyński
Kod produktu: 978-83-7378-788-9
Cena regularna:
45,00 zł
40,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 40,50 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS Wersja 9.2 i 9.3
STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS Wersja 9.2 i 9.3

Podręcznik Statystyka z systemem SAS jest podręcznikiem akademickim, łączącym tradycję z nowoczesnością. Tradycję stanowią metody statystyczne, których zastosowania są prezentowane w pracy - nowoczesność to nowa technologia związana z wykorzystaniem systemu SAS (Statistical Analysis System). Konwencja pracy wpisuje się nurt tego, co stanowi zmianę statystycznego myślenia w procesie nauczania statystyki. Statystykę coraz częściej, w nowoczesnym podejściu definiuje się jako: "sposób pozyskiwania informacji z danych" (Statistics is a way to get information from data, G. Keller, 2012).

W pracy Czytelnik znajdzie podstawowe informacje o systemie SAS oraz opis jednego z produktów SAS: Enterprise Guide v. 4.3, które ułatwią zrozumienie zarówno istoty metod statystycznych, jak i korzystanie z nich. Intencją autorów było położenie głównego nacisku nie na teorię, ale na praktyczne zastosowanie metod statystycznych do różnych zbiorów danych, opis postępowania analitycznego dla wykorzystanych metod wraz z wnioskowaniem na tej podstawie.

Podstawowe zagadnienia omawiane w pracy to: elementy metody reprezentacyjnej, analiza struktury, rozkłady teoretyczne zmiennych losowych, wnioskowanie statystyczne, analiza wariancji i kowariancji, analiza korelacji i regresji oraz analiza szeregów czasowych.

Wykorzystane w pracy zbiory danych dotyczą zagadnień społecznych, ekonomicznych, biznesowych. Podręcznik jest polecany nie tylko dla studentów uczelni i kierunków ekonomicznych, społecznych, ale również dla analityków biznesowych.

 

[[[separator]]]

W procesie dydaktycznym, obecnie na każdym poziomie nauczania, codziennością prawie staje się korzystanie z różnego rodzaju narzędzi informatycznych począwszy od prostych programów, kończąc na zaawansowanych aplikacjach. Mają one ułatwić, a czasami usprawnić i przyspieszyć proces przetwarzania informacji, proces nauczania i wreszcie proces badawczy. Do takich narzędzi czy systemów wspomagających należy system SAS.

SAS jest jednym z wielu funkcjonujących systemów, pakietów komputerowych, które mogą być wykorzystywane w procesie dydaktycznym wyższej uczelni, w tym w procesie nauczania takiego przedmiotu jakim jest statystyka.

Podręcznik Statystyka od podstaw z systemem SAS został przygotowany bazując na naszych wcześniejszych dwóch wydaniach podręcznika: Statystyka od podstaw z systemem SAS, wersja 8.1.- wydanie pierwsze z 2002 roku oraz Statystyka od podstaw z systemem SAS, wersja 9.1. - wydanie drugie z roku 2005.

Punktem wyjściowym do przygotowania podręcznika, były funkcjonujące programy nauczania statystyki na uczelniach ekonomicznych, w tym w Szkole Głównej Handlowej (SGH). Wiodącym podręcznikiem do nauczania statystyki według standardowego programu w SGH (aktualny sylabus programu nauczania wraz z obowiązującą literaturą zamieszcza załącznik 3), jest Statystyka od podstaw.

Zakładamy, że informacje ogólne o systemie SAS oraz przykłady zawarte w tym podręczniku wraz z algorytmami rozwiązań mogą posłużyć jako pomoc do ćwiczeń ze statystyki w programie podstawowym statystyki, wspomaganym systemem SAS. Zdajemy sobie sprawę, że tekst tego podręcznika prezentuje zaledwie mały wycinek możliwości obu wykorzystanych narzędzi w zakresie "Statystyki od podstaw". Mamy nadzieję, że ocena odbioru tego podręcznika przez użytkowników i wszelkie uwagi pozwolą nam w przyszłości przygotować jego kolejną, ulepszoną i poszerzoną wersję.

Uważamy, że wykorzystanie tak bogatego narzędzia statystycznego, jakim jest SAS w procesie dydaktycznym, powinno się zacząć od podstaw statystyki, a następnie przechodzić do coraz to bardziej zaawansowanych procedur, algorytmów i analiz, które mogą stanowić przedmiot wykładów specjalistycznych.

Logika konstrukcji tego podręcznika jest taka, że nie omawiamy procedur statystycznych, ani podstaw teorii statystyki, bo Czytelnik powinien je znaleźć w wielu podręcznikach ze statystyki, w tym m.in. w podręczniku wspomnianych już autorów Jóźwiak i J. Podgórskiego (2012). Wyjątek od tej zasady stanowią krótkie informacje teoretyczne zawarte we wprowadzeniu do rozdziałów 3, 5, 6, 7 i 9. w zakresie m.in. metody reprezentacyjnej, wnioskowania statystycznego, analizy wariancji i kowariancji oraz szeregów czasowych.

Struktura podręcznika jest następująca: najpierw omówione jest narzędzie wraz z podstawowymi informacjami o możliwościach jego wykorzystania do obróbki i wizualizacji danych wraz z raportowaniem, a następnie w kolejnych rozdziałach podawane są przykłady analizy zaczynając od metody reprezentacyjnej i wybranych schematów losowania próby a kończąc na analizie szeregów czasowych. Z wielu istniejących możliwości, w pracy przedstawiono analizy z wykorzystaniem narzędzia SAS Enterprise Guide, wersja 4.3.

Autorzy podręcznika składają serdeczne podziękowania Panu dr Zdzisławowi Piaście, pracownikowi Politechniki Świętokrzyskiej, za bardzo wnikliwą oraz obszerną recenzję wydawniczą, która była bardzo pomocna w przygotowaniu ostatecznej wersji podręcznika.

Przedkładany Czytelnikowi podręcznik jest jednym z wielu podręczników oferowanych studentom SGH, którzy podejmują trud ukończenia obowiązującej ścieżki przedmiotów niezbędnych do uzyskania Certyfikatu "Analityk Statystyczny SAS". W dniu 22 lutego 2005 roku w Warszawie, pomiędzy Szkołą Główną Handlową, reprezentowaną przez prof. dr hab. Marka Rockiego - Rektora SGH, a SAS Institute Sp. z o.o., reprezentowaną przez Alicję Wiecką - Dyrektora Zarządzającego, zostało podpisane porozumienie dotyczące nadawania certyfikatu "Analityk Statystyczny SAS". Koordynatorami Certyfikatu zostali pracownicy SGH: dr hab. Ewa Frątczak i prof. dr Grzegorz Rawicz-Mańkowski z SAS Institute. Aktualnie koordynatorem ze strony SAS Institute jest Dyrektor Zarządzająca SAS Institute Polska - pani Alicja Wiecka.

Otrzymanie Certyfikatu "Analityk Statystyczny SAS" wymaga zaliczenia 210 godz. programu zajęć o tematyce "Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem narzędzi SAS". Program obejmuje 60 godzin wykładu oraz 150 godzin laboratorium komputerowego z następujących przedmiotów:

I. Przetwarzanie danych w SAS - 30h

II. Metodologia tworzenia hurtowni danych SAS - 30h

III. Statystyka od podstaw z wykorzystaniem narzędzi SAS - 15h

IV. Wielowymiarowa analiza statystyczna z wykorzystaniem narzędzi SAS - 15h

V. Analiza historii zdarzeń z wykorzystaniem narzędzi SAS - 30h

VI. Regresja logistyczna z wykorzystaniem narzędzi SAS - 15h

VII. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych z wykorzystaniem narzędzi SAS - 30h

VIII. Zaawansowane metody analizy statystycznej z wykorzystaniem narzędzi SAS - 45h

Warto podkreślić, że certyfikat "Analityk Statystyczny SAS" jest uznawany nie tylko w Polsce, ale również we wszystkich krajach, w których wykorzystywany jest system SAS. Oprócz wspomnianego certyfikatu, na II poziomie studiów realizowana jest specjalność "Analizy Statystyczne i Data Mining" oraz dwa programy studiów podyplomowych: "Analizy Statystyczne i Data Mining w Biznesie" oraz "Akademia Analityka - Analizy Statystyczne i Data Mining w Biznesie". Więcej na temat oferty programowej znajduje się na stronie Zakładu Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych Instytutu Statystyki i Demografii SGH (http://www.sgh.waw.pl/zaklady/zahziaw/).

Dla większości wykładanych przedmiotów zostały przygotowane i opublikowane autorskie podręczniki. Informacja o naszych publikacjach jest na stronie internetowej Zakładu Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych Instytutu Statystyki i Demografii Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej: http://www.sgh.waw.pl/zaklady/zahziaw/ozakl/publikacje/ .

Warto na zakończenie dodać, iż cała dokumentacja do SAS 9.2 i SAS 9.3 jest dostępna na stronach internetowych:

http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/index.html, w formacie html

http://support.sas.com/documentation/93/index.html i PDF

http://support.sas.com/documentation/92/index.html

Na stronach http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/code.samples.html znajdują się kody przykładowych programów (proc step i data step) opublikowane przez SAS Institute, Cary, USA.

[[[separator]]]

Wprowadzenie

 

1. Podstawowe informacje o systemie SAS

1.1. Informacje ogólne

1.2. Analityka

1.3. Środowisko pracy

1.4. Zbiory danych, biblioteki

 

2. SAS Enterprise Guide, wersja 4.3

2.1. Informacje ogólne

2.2. Organizacja pracy w EG

2.3. Podstawowe operacje na zbiorach danych

2.3.1. Wczytywanie zbiorów danych

2.3.2. Transformacja zmiennych

2.3.3. Tworzenie podstawowych zapytań SQL

2.3.4. Raportowanie na podstawie zbiorów danych

 

3. Wybrane zagadnienia metody reprezentacyjnej

3.1. Wprowadzenie

3.2. Wybrane schematy losowania próby

3.2.1. Losowanie proste

3.2.2. Losowanie warstwowe

3.2.3. Losowanie systematyczne

 

4. Analiza struktury

4.1. Wprowadzenie

4.2. Tabele liczebności i częstości

4.3. Miary położenia rozkładu, zróżnicowania, asymetrii oraz koncentracji

4.4. Obserwacje odstające

 

5. Rozkłady teoretyczne zmiennych losowych

5.1. Graficzna prezentacja wybranych rozkładów zmiennych losowych

5.2. Badanie zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem teoretycznym

 

6. Wybrane zagadnienia wnioskowania statystycznego

6.1. Istota wnioskowania statystycznego

6.2. Wnioskowanie statystyczne

6.3. Testy parametryczne

6.3.1. Test istotności dla średniej

6.3.2. Test istotności dla różnicy średnich

6.3.3. Test istotności dla wariancji

6.3.4. Test istotności dla dwóch wariancji

6.3.5. Test istotności dla frakcji

6.4. Testy nieparametryczne

6.4.1. Test znaków (test istotności dla mediany)

6.4.2. Test serii

6.4.3. Test niezależności ?2

 

7. Analiza wariancji i kowariancji

7.1. Wprowadzenie

7.2. Analiza wariancji z pojedynczą klasyfikacją

7.3. Analiza wariancji z podwójną klasyfikacją

7.4. Analiza kowariancji

 

8. Analiza korelacji i regresji

8.1. Analiza korelacji

8.1.1. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona

8.1.2. Nieparametryczne miary zależności

8.1.2.1. Współczynnik korelacji rang Spearmana

8.1.2.2. Współczynnik ?-Kendalla

8.1.2.3. Miara zależności Hoeffdinga

8.2. Klasyczny model regresji liniowej

8.3. Regresja wieloraka

 

9. Analiza szeregów czasowych

9.1. Wprowadzenie

9.2. Szereg czasowy bez okresowości

9.2.1. Szereg czasowy i jego składniki

9.2.2. Wygładzenie szeregu za pomocą średnich ruchomych

9.2.3. Wyrównywanie wykładnicze

9.2.4. Wygładzenie szeregu za pomocą funkcji liniowej

9.3. Szereg czasowy z okresowością

9.3.1. Szereg czasowy z wahaniami addytywnymi

9.3.2. Dekompozycja szeregu czasowego z okresowością - model addytywny

9.3.3. Szereg czasowy z wahaniami multiplikatywnymi

9.3.4. Dekompozycja szeregu czasowego z okresowością - model multiplikatywny

9.4. Prognozowanie w szeregach czasowych - metody analityczne

9.4.1. Addytywny liniowy model tendencji rozwojowej

9.4.2. Model autoregresji (AR)

 

Bibliografia

 

Załącznik 1. Słowniczek poleceń w SAS Enterprise Guide

Załącznik 2. Słowniczek procedur 4GL wykorzystywanych przez EG

Załącznik 3. Sylabus do przedmiotu Statystyka - program obowiązujący w roku akademickim 2012/2013

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 347

Podręcznik Statystyka z systemem SAS jest podręcznikiem akademickim, łączącym tradycję z nowoczesnością. Tradycję stanowią metody statystyczne, których zastosowania są prezentowane w pracy - nowoczesność to nowa technologia związana z wykorzystaniem systemu SAS (Statistical Analysis System). Konwencja pracy wpisuje się nurt tego, co stanowi zmianę statystycznego myślenia w procesie nauczania statystyki. Statystykę coraz częściej, w nowoczesnym podejściu definiuje się jako: "sposób pozyskiwania informacji z danych" (Statistics is a way to get information from data, G. Keller, 2012).

W pracy Czytelnik znajdzie podstawowe informacje o systemie SAS oraz opis jednego z produktów SAS: Enterprise Guide v. 4.3, które ułatwią zrozumienie zarówno istoty metod statystycznych, jak i korzystanie z nich. Intencją autorów było położenie głównego nacisku nie na teorię, ale na praktyczne zastosowanie metod statystycznych do różnych zbiorów danych, opis postępowania analitycznego dla wykorzystanych metod wraz z wnioskowaniem na tej podstawie.

Podstawowe zagadnienia omawiane w pracy to: elementy metody reprezentacyjnej, analiza struktury, rozkłady teoretyczne zmiennych losowych, wnioskowanie statystyczne, analiza wariancji i kowariancji, analiza korelacji i regresji oraz analiza szeregów czasowych.

Wykorzystane w pracy zbiory danych dotyczą zagadnień społecznych, ekonomicznych, biznesowych. Podręcznik jest polecany nie tylko dla studentów uczelni i kierunków ekonomicznych, społecznych, ale również dla analityków biznesowych.

 

Wstęp

W procesie dydaktycznym, obecnie na każdym poziomie nauczania, codziennością prawie staje się korzystanie z różnego rodzaju narzędzi informatycznych począwszy od prostych programów, kończąc na zaawansowanych aplikacjach. Mają one ułatwić, a czasami usprawnić i przyspieszyć proces przetwarzania informacji, proces nauczania i wreszcie proces badawczy. Do takich narzędzi czy systemów wspomagających należy system SAS.

SAS jest jednym z wielu funkcjonujących systemów, pakietów komputerowych, które mogą być wykorzystywane w procesie dydaktycznym wyższej uczelni, w tym w procesie nauczania takiego przedmiotu jakim jest statystyka.

Podręcznik Statystyka od podstaw z systemem SAS został przygotowany bazując na naszych wcześniejszych dwóch wydaniach podręcznika: Statystyka od podstaw z systemem SAS, wersja 8.1.- wydanie pierwsze z 2002 roku oraz Statystyka od podstaw z systemem SAS, wersja 9.1. - wydanie drugie z roku 2005.

Punktem wyjściowym do przygotowania podręcznika, były funkcjonujące programy nauczania statystyki na uczelniach ekonomicznych, w tym w Szkole Głównej Handlowej (SGH). Wiodącym podręcznikiem do nauczania statystyki według standardowego programu w SGH (aktualny sylabus programu nauczania wraz z obowiązującą literaturą zamieszcza załącznik 3), jest Statystyka od podstaw.

Zakładamy, że informacje ogólne o systemie SAS oraz przykłady zawarte w tym podręczniku wraz z algorytmami rozwiązań mogą posłużyć jako pomoc do ćwiczeń ze statystyki w programie podstawowym statystyki, wspomaganym systemem SAS. Zdajemy sobie sprawę, że tekst tego podręcznika prezentuje zaledwie mały wycinek możliwości obu wykorzystanych narzędzi w zakresie "Statystyki od podstaw". Mamy nadzieję, że ocena odbioru tego podręcznika przez użytkowników i wszelkie uwagi pozwolą nam w przyszłości przygotować jego kolejną, ulepszoną i poszerzoną wersję.

Uważamy, że wykorzystanie tak bogatego narzędzia statystycznego, jakim jest SAS w procesie dydaktycznym, powinno się zacząć od podstaw statystyki, a następnie przechodzić do coraz to bardziej zaawansowanych procedur, algorytmów i analiz, które mogą stanowić przedmiot wykładów specjalistycznych.

Logika konstrukcji tego podręcznika jest taka, że nie omawiamy procedur statystycznych, ani podstaw teorii statystyki, bo Czytelnik powinien je znaleźć w wielu podręcznikach ze statystyki, w tym m.in. w podręczniku wspomnianych już autorów Jóźwiak i J. Podgórskiego (2012). Wyjątek od tej zasady stanowią krótkie informacje teoretyczne zawarte we wprowadzeniu do rozdziałów 3, 5, 6, 7 i 9. w zakresie m.in. metody reprezentacyjnej, wnioskowania statystycznego, analizy wariancji i kowariancji oraz szeregów czasowych.

Struktura podręcznika jest następująca: najpierw omówione jest narzędzie wraz z podstawowymi informacjami o możliwościach jego wykorzystania do obróbki i wizualizacji danych wraz z raportowaniem, a następnie w kolejnych rozdziałach podawane są przykłady analizy zaczynając od metody reprezentacyjnej i wybranych schematów losowania próby a kończąc na analizie szeregów czasowych. Z wielu istniejących możliwości, w pracy przedstawiono analizy z wykorzystaniem narzędzia SAS Enterprise Guide, wersja 4.3.

Autorzy podręcznika składają serdeczne podziękowania Panu dr Zdzisławowi Piaście, pracownikowi Politechniki Świętokrzyskiej, za bardzo wnikliwą oraz obszerną recenzję wydawniczą, która była bardzo pomocna w przygotowaniu ostatecznej wersji podręcznika.

Przedkładany Czytelnikowi podręcznik jest jednym z wielu podręczników oferowanych studentom SGH, którzy podejmują trud ukończenia obowiązującej ścieżki przedmiotów niezbędnych do uzyskania Certyfikatu "Analityk Statystyczny SAS". W dniu 22 lutego 2005 roku w Warszawie, pomiędzy Szkołą Główną Handlową, reprezentowaną przez prof. dr hab. Marka Rockiego - Rektora SGH, a SAS Institute Sp. z o.o., reprezentowaną przez Alicję Wiecką - Dyrektora Zarządzającego, zostało podpisane porozumienie dotyczące nadawania certyfikatu "Analityk Statystyczny SAS". Koordynatorami Certyfikatu zostali pracownicy SGH: dr hab. Ewa Frątczak i prof. dr Grzegorz Rawicz-Mańkowski z SAS Institute. Aktualnie koordynatorem ze strony SAS Institute jest Dyrektor Zarządzająca SAS Institute Polska - pani Alicja Wiecka.

Otrzymanie Certyfikatu "Analityk Statystyczny SAS" wymaga zaliczenia 210 godz. programu zajęć o tematyce "Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem narzędzi SAS". Program obejmuje 60 godzin wykładu oraz 150 godzin laboratorium komputerowego z następujących przedmiotów:

I. Przetwarzanie danych w SAS - 30h

II. Metodologia tworzenia hurtowni danych SAS - 30h

III. Statystyka od podstaw z wykorzystaniem narzędzi SAS - 15h

IV. Wielowymiarowa analiza statystyczna z wykorzystaniem narzędzi SAS - 15h

V. Analiza historii zdarzeń z wykorzystaniem narzędzi SAS - 30h

VI. Regresja logistyczna z wykorzystaniem narzędzi SAS - 15h

VII. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych z wykorzystaniem narzędzi SAS - 30h

VIII. Zaawansowane metody analizy statystycznej z wykorzystaniem narzędzi SAS - 45h

Warto podkreślić, że certyfikat "Analityk Statystyczny SAS" jest uznawany nie tylko w Polsce, ale również we wszystkich krajach, w których wykorzystywany jest system SAS. Oprócz wspomnianego certyfikatu, na II poziomie studiów realizowana jest specjalność "Analizy Statystyczne i Data Mining" oraz dwa programy studiów podyplomowych: "Analizy Statystyczne i Data Mining w Biznesie" oraz "Akademia Analityka - Analizy Statystyczne i Data Mining w Biznesie". Więcej na temat oferty programowej znajduje się na stronie Zakładu Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych Instytutu Statystyki i Demografii SGH (http://www.sgh.waw.pl/zaklady/zahziaw/).

Dla większości wykładanych przedmiotów zostały przygotowane i opublikowane autorskie podręczniki. Informacja o naszych publikacjach jest na stronie internetowej Zakładu Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych Instytutu Statystyki i Demografii Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej: http://www.sgh.waw.pl/zaklady/zahziaw/ozakl/publikacje/ .

Warto na zakończenie dodać, iż cała dokumentacja do SAS 9.2 i SAS 9.3 jest dostępna na stronach internetowych:

http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/index.html, w formacie html

http://support.sas.com/documentation/93/index.html i PDF

http://support.sas.com/documentation/92/index.html

Na stronach http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/code.samples.html znajdują się kody przykładowych programów (proc step i data step) opublikowane przez SAS Institute, Cary, USA.

Spis treści

Wprowadzenie

 

1. Podstawowe informacje o systemie SAS

1.1. Informacje ogólne

1.2. Analityka

1.3. Środowisko pracy

1.4. Zbiory danych, biblioteki

 

2. SAS Enterprise Guide, wersja 4.3

2.1. Informacje ogólne

2.2. Organizacja pracy w EG

2.3. Podstawowe operacje na zbiorach danych

2.3.1. Wczytywanie zbiorów danych

2.3.2. Transformacja zmiennych

2.3.3. Tworzenie podstawowych zapytań SQL

2.3.4. Raportowanie na podstawie zbiorów danych

 

3. Wybrane zagadnienia metody reprezentacyjnej

3.1. Wprowadzenie

3.2. Wybrane schematy losowania próby

3.2.1. Losowanie proste

3.2.2. Losowanie warstwowe

3.2.3. Losowanie systematyczne

 

4. Analiza struktury

4.1. Wprowadzenie

4.2. Tabele liczebności i częstości

4.3. Miary położenia rozkładu, zróżnicowania, asymetrii oraz koncentracji

4.4. Obserwacje odstające

 

5. Rozkłady teoretyczne zmiennych losowych

5.1. Graficzna prezentacja wybranych rozkładów zmiennych losowych

5.2. Badanie zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem teoretycznym

 

6. Wybrane zagadnienia wnioskowania statystycznego

6.1. Istota wnioskowania statystycznego

6.2. Wnioskowanie statystyczne

6.3. Testy parametryczne

6.3.1. Test istotności dla średniej

6.3.2. Test istotności dla różnicy średnich

6.3.3. Test istotności dla wariancji

6.3.4. Test istotności dla dwóch wariancji

6.3.5. Test istotności dla frakcji

6.4. Testy nieparametryczne

6.4.1. Test znaków (test istotności dla mediany)

6.4.2. Test serii

6.4.3. Test niezależności ?2

 

7. Analiza wariancji i kowariancji

7.1. Wprowadzenie

7.2. Analiza wariancji z pojedynczą klasyfikacją

7.3. Analiza wariancji z podwójną klasyfikacją

7.4. Analiza kowariancji

 

8. Analiza korelacji i regresji

8.1. Analiza korelacji

8.1.1. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona

8.1.2. Nieparametryczne miary zależności

8.1.2.1. Współczynnik korelacji rang Spearmana

8.1.2.2. Współczynnik ?-Kendalla

8.1.2.3. Miara zależności Hoeffdinga

8.2. Klasyczny model regresji liniowej

8.3. Regresja wieloraka

 

9. Analiza szeregów czasowych

9.1. Wprowadzenie

9.2. Szereg czasowy bez okresowości

9.2.1. Szereg czasowy i jego składniki

9.2.2. Wygładzenie szeregu za pomocą średnich ruchomych

9.2.3. Wyrównywanie wykładnicze

9.2.4. Wygładzenie szeregu za pomocą funkcji liniowej

9.3. Szereg czasowy z okresowością

9.3.1. Szereg czasowy z wahaniami addytywnymi

9.3.2. Dekompozycja szeregu czasowego z okresowością - model addytywny

9.3.3. Szereg czasowy z wahaniami multiplikatywnymi

9.3.4. Dekompozycja szeregu czasowego z okresowością - model multiplikatywny

9.4. Prognozowanie w szeregach czasowych - metody analityczne

9.4.1. Addytywny liniowy model tendencji rozwojowej

9.4.2. Model autoregresji (AR)

 

Bibliografia

 

Załącznik 1. Słowniczek poleceń w SAS Enterprise Guide

Załącznik 2. Słowniczek procedur 4GL wykorzystywanych przez EG

Załącznik 3. Sylabus do przedmiotu Statystyka - program obowiązujący w roku akademickim 2012/2013

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 347

Podręcznik Statystyka z systemem SAS jest podręcznikiem akademickim, łączącym tradycję z nowoczesnością. Tradycję stanowią metody statystyczne, których zastosowania są prezentowane w pracy - nowoczesność to nowa technologia związana z wykorzystaniem systemu SAS (Statistical Analysis System). Konwencja pracy wpisuje się nurt tego, co stanowi zmianę statystycznego myślenia w procesie nauczania statystyki. Statystykę coraz częściej, w nowoczesnym podejściu definiuje się jako: "sposób pozyskiwania informacji z danych" (Statistics is a way to get information from data, G. Keller, 2012).

W pracy Czytelnik znajdzie podstawowe informacje o systemie SAS oraz opis jednego z produktów SAS: Enterprise Guide v. 4.3, które ułatwią zrozumienie zarówno istoty metod statystycznych, jak i korzystanie z nich. Intencją autorów było położenie głównego nacisku nie na teorię, ale na praktyczne zastosowanie metod statystycznych do różnych zbiorów danych, opis postępowania analitycznego dla wykorzystanych metod wraz z wnioskowaniem na tej podstawie.

Podstawowe zagadnienia omawiane w pracy to: elementy metody reprezentacyjnej, analiza struktury, rozkłady teoretyczne zmiennych losowych, wnioskowanie statystyczne, analiza wariancji i kowariancji, analiza korelacji i regresji oraz analiza szeregów czasowych.

Wykorzystane w pracy zbiory danych dotyczą zagadnień społecznych, ekonomicznych, biznesowych. Podręcznik jest polecany nie tylko dla studentów uczelni i kierunków ekonomicznych, społecznych, ale również dla analityków biznesowych.

 

W procesie dydaktycznym, obecnie na każdym poziomie nauczania, codziennością prawie staje się korzystanie z różnego rodzaju narzędzi informatycznych począwszy od prostych programów, kończąc na zaawansowanych aplikacjach. Mają one ułatwić, a czasami usprawnić i przyspieszyć proces przetwarzania informacji, proces nauczania i wreszcie proces badawczy. Do takich narzędzi czy systemów wspomagających należy system SAS.

SAS jest jednym z wielu funkcjonujących systemów, pakietów komputerowych, które mogą być wykorzystywane w procesie dydaktycznym wyższej uczelni, w tym w procesie nauczania takiego przedmiotu jakim jest statystyka.

Podręcznik Statystyka od podstaw z systemem SAS został przygotowany bazując na naszych wcześniejszych dwóch wydaniach podręcznika: Statystyka od podstaw z systemem SAS, wersja 8.1.- wydanie pierwsze z 2002 roku oraz Statystyka od podstaw z systemem SAS, wersja 9.1. - wydanie drugie z roku 2005.

Punktem wyjściowym do przygotowania podręcznika, były funkcjonujące programy nauczania statystyki na uczelniach ekonomicznych, w tym w Szkole Głównej Handlowej (SGH). Wiodącym podręcznikiem do nauczania statystyki według standardowego programu w SGH (aktualny sylabus programu nauczania wraz z obowiązującą literaturą zamieszcza załącznik 3), jest Statystyka od podstaw.

Zakładamy, że informacje ogólne o systemie SAS oraz przykłady zawarte w tym podręczniku wraz z algorytmami rozwiązań mogą posłużyć jako pomoc do ćwiczeń ze statystyki w programie podstawowym statystyki, wspomaganym systemem SAS. Zdajemy sobie sprawę, że tekst tego podręcznika prezentuje zaledwie mały wycinek możliwości obu wykorzystanych narzędzi w zakresie "Statystyki od podstaw". Mamy nadzieję, że ocena odbioru tego podręcznika przez użytkowników i wszelkie uwagi pozwolą nam w przyszłości przygotować jego kolejną, ulepszoną i poszerzoną wersję.

Uważamy, że wykorzystanie tak bogatego narzędzia statystycznego, jakim jest SAS w procesie dydaktycznym, powinno się zacząć od podstaw statystyki, a następnie przechodzić do coraz to bardziej zaawansowanych procedur, algorytmów i analiz, które mogą stanowić przedmiot wykładów specjalistycznych.

Logika konstrukcji tego podręcznika jest taka, że nie omawiamy procedur statystycznych, ani podstaw teorii statystyki, bo Czytelnik powinien je znaleźć w wielu podręcznikach ze statystyki, w tym m.in. w podręczniku wspomnianych już autorów Jóźwiak i J. Podgórskiego (2012). Wyjątek od tej zasady stanowią krótkie informacje teoretyczne zawarte we wprowadzeniu do rozdziałów 3, 5, 6, 7 i 9. w zakresie m.in. metody reprezentacyjnej, wnioskowania statystycznego, analizy wariancji i kowariancji oraz szeregów czasowych.

Struktura podręcznika jest następująca: najpierw omówione jest narzędzie wraz z podstawowymi informacjami o możliwościach jego wykorzystania do obróbki i wizualizacji danych wraz z raportowaniem, a następnie w kolejnych rozdziałach podawane są przykłady analizy zaczynając od metody reprezentacyjnej i wybranych schematów losowania próby a kończąc na analizie szeregów czasowych. Z wielu istniejących możliwości, w pracy przedstawiono analizy z wykorzystaniem narzędzia SAS Enterprise Guide, wersja 4.3.

Autorzy podręcznika składają serdeczne podziękowania Panu dr Zdzisławowi Piaście, pracownikowi Politechniki Świętokrzyskiej, za bardzo wnikliwą oraz obszerną recenzję wydawniczą, która była bardzo pomocna w przygotowaniu ostatecznej wersji podręcznika.

Przedkładany Czytelnikowi podręcznik jest jednym z wielu podręczników oferowanych studentom SGH, którzy podejmują trud ukończenia obowiązującej ścieżki przedmiotów niezbędnych do uzyskania Certyfikatu "Analityk Statystyczny SAS". W dniu 22 lutego 2005 roku w Warszawie, pomiędzy Szkołą Główną Handlową, reprezentowaną przez prof. dr hab. Marka Rockiego - Rektora SGH, a SAS Institute Sp. z o.o., reprezentowaną przez Alicję Wiecką - Dyrektora Zarządzającego, zostało podpisane porozumienie dotyczące nadawania certyfikatu "Analityk Statystyczny SAS". Koordynatorami Certyfikatu zostali pracownicy SGH: dr hab. Ewa Frątczak i prof. dr Grzegorz Rawicz-Mańkowski z SAS Institute. Aktualnie koordynatorem ze strony SAS Institute jest Dyrektor Zarządzająca SAS Institute Polska - pani Alicja Wiecka.

Otrzymanie Certyfikatu "Analityk Statystyczny SAS" wymaga zaliczenia 210 godz. programu zajęć o tematyce "Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem narzędzi SAS". Program obejmuje 60 godzin wykładu oraz 150 godzin laboratorium komputerowego z następujących przedmiotów:

I. Przetwarzanie danych w SAS - 30h

II. Metodologia tworzenia hurtowni danych SAS - 30h

III. Statystyka od podstaw z wykorzystaniem narzędzi SAS - 15h

IV. Wielowymiarowa analiza statystyczna z wykorzystaniem narzędzi SAS - 15h

V. Analiza historii zdarzeń z wykorzystaniem narzędzi SAS - 30h

VI. Regresja logistyczna z wykorzystaniem narzędzi SAS - 15h

VII. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych z wykorzystaniem narzędzi SAS - 30h

VIII. Zaawansowane metody analizy statystycznej z wykorzystaniem narzędzi SAS - 45h

Warto podkreślić, że certyfikat "Analityk Statystyczny SAS" jest uznawany nie tylko w Polsce, ale również we wszystkich krajach, w których wykorzystywany jest system SAS. Oprócz wspomnianego certyfikatu, na II poziomie studiów realizowana jest specjalność "Analizy Statystyczne i Data Mining" oraz dwa programy studiów podyplomowych: "Analizy Statystyczne i Data Mining w Biznesie" oraz "Akademia Analityka - Analizy Statystyczne i Data Mining w Biznesie". Więcej na temat oferty programowej znajduje się na stronie Zakładu Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych Instytutu Statystyki i Demografii SGH (http://www.sgh.waw.pl/zaklady/zahziaw/).

Dla większości wykładanych przedmiotów zostały przygotowane i opublikowane autorskie podręczniki. Informacja o naszych publikacjach jest na stronie internetowej Zakładu Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych Instytutu Statystyki i Demografii Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej: http://www.sgh.waw.pl/zaklady/zahziaw/ozakl/publikacje/ .

Warto na zakończenie dodać, iż cała dokumentacja do SAS 9.2 i SAS 9.3 jest dostępna na stronach internetowych:

http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/index.html, w formacie html

http://support.sas.com/documentation/93/index.html i PDF

http://support.sas.com/documentation/92/index.html

Na stronach http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/code.samples.html znajdują się kody przykładowych programów (proc step i data step) opublikowane przez SAS Institute, Cary, USA.

Wprowadzenie

 

1. Podstawowe informacje o systemie SAS

1.1. Informacje ogólne

1.2. Analityka

1.3. Środowisko pracy

1.4. Zbiory danych, biblioteki

 

2. SAS Enterprise Guide, wersja 4.3

2.1. Informacje ogólne

2.2. Organizacja pracy w EG

2.3. Podstawowe operacje na zbiorach danych

2.3.1. Wczytywanie zbiorów danych

2.3.2. Transformacja zmiennych

2.3.3. Tworzenie podstawowych zapytań SQL

2.3.4. Raportowanie na podstawie zbiorów danych

 

3. Wybrane zagadnienia metody reprezentacyjnej

3.1. Wprowadzenie

3.2. Wybrane schematy losowania próby

3.2.1. Losowanie proste

3.2.2. Losowanie warstwowe

3.2.3. Losowanie systematyczne

 

4. Analiza struktury

4.1. Wprowadzenie

4.2. Tabele liczebności i częstości

4.3. Miary położenia rozkładu, zróżnicowania, asymetrii oraz koncentracji

4.4. Obserwacje odstające

 

5. Rozkłady teoretyczne zmiennych losowych

5.1. Graficzna prezentacja wybranych rozkładów zmiennych losowych

5.2. Badanie zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem teoretycznym

 

6. Wybrane zagadnienia wnioskowania statystycznego

6.1. Istota wnioskowania statystycznego

6.2. Wnioskowanie statystyczne

6.3. Testy parametryczne

6.3.1. Test istotności dla średniej

6.3.2. Test istotności dla różnicy średnich

6.3.3. Test istotności dla wariancji

6.3.4. Test istotności dla dwóch wariancji

6.3.5. Test istotności dla frakcji

6.4. Testy nieparametryczne

6.4.1. Test znaków (test istotności dla mediany)

6.4.2. Test serii

6.4.3. Test niezależności ?2

 

7. Analiza wariancji i kowariancji

7.1. Wprowadzenie

7.2. Analiza wariancji z pojedynczą klasyfikacją

7.3. Analiza wariancji z podwójną klasyfikacją

7.4. Analiza kowariancji

 

8. Analiza korelacji i regresji

8.1. Analiza korelacji

8.1.1. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona

8.1.2. Nieparametryczne miary zależności

8.1.2.1. Współczynnik korelacji rang Spearmana

8.1.2.2. Współczynnik ?-Kendalla

8.1.2.3. Miara zależności Hoeffdinga

8.2. Klasyczny model regresji liniowej

8.3. Regresja wieloraka

 

9. Analiza szeregów czasowych

9.1. Wprowadzenie

9.2. Szereg czasowy bez okresowości

9.2.1. Szereg czasowy i jego składniki

9.2.2. Wygładzenie szeregu za pomocą średnich ruchomych

9.2.3. Wyrównywanie wykładnicze

9.2.4. Wygładzenie szeregu za pomocą funkcji liniowej

9.3. Szereg czasowy z okresowością

9.3.1. Szereg czasowy z wahaniami addytywnymi

9.3.2. Dekompozycja szeregu czasowego z okresowością - model addytywny

9.3.3. Szereg czasowy z wahaniami multiplikatywnymi

9.3.4. Dekompozycja szeregu czasowego z okresowością - model multiplikatywny

9.4. Prognozowanie w szeregach czasowych - metody analityczne

9.4.1. Addytywny liniowy model tendencji rozwojowej

9.4.2. Model autoregresji (AR)

 

Bibliografia

 

Załącznik 1. Słowniczek poleceń w SAS Enterprise Guide

Załącznik 2. Słowniczek procedur 4GL wykorzystywanych przez EG

Załącznik 3. Sylabus do przedmiotu Statystyka - program obowiązujący w roku akademickim 2012/2013

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel