Ulubione
  1. Strona główna
  2. STARODRUKI BIBLIOTEKI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

STARODRUKI BIBLIOTEKI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

55,00 zł
49,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 49,50 zł
Autor: Hanna Długołęcka
Kod produktu: 978-89-8030-011-8
Cena regularna:
55,00 zł
49,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 49,50 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
STARODRUKI BIBLIOTEKI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE
STARODRUKI BIBLIOTEKI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE
[[[separator]]]

INC OMNIA - stąd wszystko. Umieszczona w drugiej części utworu Andrzeja Maksymiliana Fredry - Scriptorum seu togae et belli... łacińska maksyma zawiera jedynie dwa słowa, jakże jednak wymownie określają one wyjątkową rolę, jaką przyszło odgrywać książce - niezwykłemu narzędziu komunikacji - w historii ludzkości. Od momentu wynalezienia pisma, gdy możliwe stało się trwałe zapisywanie ulotnych myśli, w każdej społeczności dzieła pisane obdarzano wyjątkowym szacunkiem. Jego przejawem było pieczołowite gromadzenie utworów, troska o ich stan i bezpieczeństwo. Już w III tysiącleciu p.n.e., za czasów faraona Cheopsa, funkcjonowały instytucje, gdzie składowano księgi oraz akta państwowe. Pierwszym "Domem ksiąg", o którym mamy potwierdzone informacje, w postaci kolekcji 370 glinianych tabliczek, był księgozbiór Amenhotepa III (1411-1375 p.n.e.), kolejnym - słynny zbiór asyryjskiego władcy Assurbanipala (669-627 p.n.e.) w Niniwie, najsłynniejszym - hellenistyczny Museion Aleksandryjski, którego zbiory w 47 roku p.n.e., pod postacią pergaminowych zwojów, liczyły 700 000 dzieł.

W testamencie Starożytność pozostawiła kolejnym stuleciom nie tylko koncepcję książki, jako formy utrwalenia dorobku twórczego i podstawowego narzędzia pracy umysłowej człowieka, ale również idee tworzenia bibliotek - instytucji, które po dzień dzisiejszy gromadzą, chronią oraz udostępniają zapisaną wiedzę.

Dzisiaj, dzięki możliwościom elektronicznym, wkład bibliotek w tworzenie najwyższej jakości źródeł informacyjnych jest dalece większy niż w przeszłości. Każda placówka, od największych bibliotek świata po biblioteki miejskie i szkolne, może współtworzyć, a także chronić światowe dziedzictwo. W niemal każdej kolekcji bibliotecznej znajdują się pozycje szczególne - godne wyjątkowej uwagi przez wzgląd na swoje unikatowe właściwości. Nadzwyczajne miejsce wśród nich zajmują zawsze księgi najstarsze: starożytne i średniowieczne rękopisy, inkunabuły czy starodruki.

Niniejszy album poświęcony został ostatniej z wymienionych grup - starodrukom. Wybrane do prezentacji pozycje pochodzą ze zbiorów największej ekonomicznej książnicy polskiej - Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie Biblioteka poszczycić się może blisko milionowym księgozbiorem, który gromadzony jest od ponad czterech pokoleń.

Książnica, jako niezbędna dla studentów i wykładowców placówka, działalność rozpoczęła w 1906 roku, równolegle z utworzeniem Szkoły. Swoją pracę zapoczątkowała od niewielkiego, podręcznego księgozbioru liczącego niespełna 500 tytułów, małej salki wygospodarowanej w pierwszym lokalu Szkoły przy ulicy Smolnej 9 oraz dwóch osób personelu, by pod rządami kolejnych dyrektorów: profesora Kazimierza Kasperskiego (1907-1912), profesora Władysława Wojtowicza (1912-1917) a zwłaszcza profesora Konstantego Krzeczkowskiego (1917-1939) przeobrazić się w cenioną na całym świecie książnicę ekonomiczną, która w przededniu II wojny światowej posiadała własną siedzibę - pionierski w Europie, zbudowany wyłącznie na jej potrzeby gmach oraz księgozbiór liczący 100 tysięcy egzemplarzy. I choć na pierwsze trzy dekady istnienia Biblioteki nałożyły się wyjątkowej rangi wydarzenia historyczne, żadne z nich, nawet okres I wojny światowej czy lata kryzysu gospodarczego, nie zachwiały rozwojem placówki. Czas kolejnej próby nadszedł we wrześniu 1939 roku. Przez lata okupacji przeprowadził Bibliotekę Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jej kolejny dyrektor Andrzej Grodek (1939-1947). Dzięki heroicznej odwadze i niezłomnej wierze Profesora ocalał nie tylko budynek, ale omalże cała zgromadzona w nim kolekcja (wojenne straty Biblioteki wyniosły zaledwie 2%). W lutym 1945 roku, jako pierwsza w zrujnowanej stolicy, Książnica SGH otworzyła swoje podwoje.

Dzisiaj świadczy usługi następnemu pokoleniu czytelników, oferując mu wspaniałą kolekcję literatury z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych, która w ciągu lat powojennych (pod rządami kolejnych dyrektorów: Heleny Drzażdżyńskiej (1948-1966), Zbigniewa Landaua (1966), Hanny Uniejewskiej (1967-1984), Stefana Wrzoska (1985-1992), Aleksandry Zabielskiej-Halle (1992-1993), Alicji Kenskiej (1993-2004), a obecnie Marii Rekowskiej) rozrosła się wielokrotnie. W chwili obecnej Biblioteka służy wiedzą zgromadzoną w ponad 700 tysiącach książek, 300 tysiącach czasopism, e-bookach i elektronicznych bazach danych.

Wyjątkową rangę wśród tradycyjnych zbiorów papierowych posiadają dzieła najdawniejsze - starodruki - książki wydane między 1500 a 1800 rokiem. Zgromadzona w Bibliotece SGH ich kolekcja liczy ponad 4 tysiące egzemplarzy. Zbiór powstawał od pierwszych dni istnienia Książnicy i jest efektem pracy kolejnych dyrektorów placówki. Jednak szczególną rolę w jego tworzeniu odegrali: dyrektor Konstanty Krzeczkowski oraz jego następca, Andrzej Grodek. Oni to położyli największe zasługi co do liczby zgromadzonych ksiąg.

Album koncentruje się na podkreśleniu roli zbiorów Biblioteki SGH jako dobra kultury o ogromnej wadze. Na jego kartach przedstawiono 22 wybrane starodruki ze zbiorów Książnicy, które stanowią zaledwie ułamek bezcennej kolekcji.

Wybór pozycji do niniejszej publikacji był zadaniem bardzo trudnym, zarówno z uwagi na rozmiary zbioru, jak i jego ogromną różnorodność. O ostatecznym kształcie opracowania zadecydowała przede wszystkim chęć pozostania w głównym nurcie merytorycznego przekazu macierzystej Uczelni. Na kartach albumu znajdują się więc wyłącznie księgi poświęcone naukom społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji o tematyce ekonomicznej. Prezentację skomponowano chronologicznie, dzieląc opracowanie na działy, poświęcone kolejno: XVI, XVII i XVIII stuleciu. Jednocześnie wraz z porządkiem starszeństwa uwzględniono merytoryczne oraz ideowe różnice pomiędzy dziełami w taki sposób, aby wykazać główne nurty myśli ekonomicznej na przestrzeni 300 lat: od bulionizmu (jego elementy można znaleźć u Marcina Kromera czy Stanisława Sarnickiego), poprzez merkantylizm (François Barreme), fizjokratyzm (Hieronim Stroynowski, Jan Ferdynand Nax, Andrzej Maksymilian Fredro) i kameralizm (Johann Heinrich Gottlob Justi), aż po nowożytny pre-monetaryzm (John Locke) i leseferyzm ekonomii klasycznej (Adam Smith). Szczególne miejsce zajmują liczne rozprawy dotykające problemu procentu oraz lichwy (Marcin Śmiglecki, Claudius Salmasius, Karol Dumoulin, Dionysius Runavv). Album niniejszy jest swoistą syntezą rozwoju nauk ekonomicznych od ich narodzin w czasach renesansu, aż do momentu uzyskania współcześnie pojmowanej dojrzałości na przełomie wieków XVIII i XIX. Symbolicznym finałem prezentowanego wyboru jest głośne dzieło An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations Adama Smitha, uważanego za ojca współczesnej ekonomii.

Książka jest nieprzypadkowo poświęcona głównie pozycjom autorów polskich. Celem niniejszego opracowania było również ukazanie, że choć nie tak intensywnie jak na zachodzie kontynentu europejskiego, również w Rzeczypospolitej tematyka ekonomiczna była szeroko dyskutowana i zajmowała ważne miejsce wśród dociekań intelektualistów na przestrzeni kilku stuleci.

Jednocześnie z chęcią zbudowania holistycznego obrazu dzieł poświęconych myśli ekonomicznej oraz tematyce społecznej w zbiorach starodruków Biblioteki SGH, o doborze pozycji decydowały również walory pozamerytoryczne, w szczególności - zwłaszcza w przypadku druków szesnasto-i siedemnastowiecznych - oficyna typograficzna. Renoma warsztatu drukarskiego odgrywała bardzo istotną rolę w procesie tworzenia książki, autorzy zabiegali wręcz o wydruki swoich utworów w najznamienitszych warsztatach. Marcin Kromer, którego historia O pochodzeniu i czynach Polaków... otwiera album, by zapewnić swojej kronice jak najlepszego wydawcę, rękopis woził daleko poza granice kraju. Dzieło ukazało się u jednego z najlepszych europejskich drukarzy Jana Oporina. Bazylejski typograf był wielokrotnie wydawcą prac polskich autorów. Spod jego pras wyszły między innymi utwory Jana Łaskiego, Andrzeja Modrzewskiego, czy drugie wydanie De revolutionibus orbium coelestium Mikołaja Kopernika. Statuty i rozporządzenia miasta Wrocławia ujrzały światło dzienne w drukarni Scharffenbergów - linii wrocławskiej. W XVI stuleciu oficyna należała do najbardziej cenionych drukarń śląskich. Dzieło Stanisława Sarnickiego wytłoczone zostało w oficynie Łazarzowej. Warsztat prezentował poziom najlepszych tłoczni europejskich, a jej właściciel - Jan Januszowski za zasługi na polu typografii otrzymał od króla szlachectwo. Kolejne wydanie utworu Marcina Śmigleckiego O lichwie powstało w drukarni Andrzeja Piotrkowszczyka - najlepszego krakowskiego typografa XVII stulecia. Służący kontrreformacji Piotrkowszczykowie drukowali głównie dzieła Jezuitów między innymi Piotra Skargi, Jakuba Wujka. W warszawskiej drukarni zakonu pijarów - monopoliście na terenie stolicy - wydana została Reformacja Szymona Starowolskiego, zaś pięknie wydane Scriptorum seu togae et belli Andrzeja Fredry powstało w Gdańsku u księgarza i nakładcy Jerzego Förstera - podówczas najwybitniejszej postaci działającej na tamtejszym rynku wydawniczym.

Każdej prezentowanej w albumie książce poświęcone zostały dwie strony. Pierwsza z nich zawiera najważniejsze dane dotyczące starodruku. U góry widnieje krótki opis pozycji, na który składa się kolejno: nazwisko twórcy, tytuł dzieła, miejsce wydania, nazwa wydawcy, czas powstania utworu. Poniżej prezentowana jest strona tytułowa książki, pod nią krótka notka o rozmiarach starodruku (liczbie stron, wymiarach w centymetrach) oraz numerze sygnatury, pod którym został on skatalogowany w Bibliotece SGH. W przypadku dzieł polskich notkę poszerza informacja o zamieszczeniu pozycji w katalogu Estreichera. Strona druga zawiera tekst o autorze oraz krótki opis dotyczący tematyki utworu. Część opisową uzupełnia materiał graficzny: ilustracje, jeśli tylko występują w utworze, a w przypadku ich braku, co w dziełach o prezentowanej tematyce nie jest przypadkiem odosobnionym, inne ozdobniki: winiety, godła drukarskie, inicjały. Wszystkie elementy graficzne pochodzą z wybranego dzieła, niektóre w celu wyeksponowania ich walorów zostały przez autorkę albumu poddane obróbce graficznej lub retuszowi. Ponadto każdy starodruk otacza ozdobna bordiura. Wzór obramowania nawiązuje swoją kompozycją do stylu epoki, w której wydana została książka. Ramy, okalające prezentowane w albumie pozycje, są zaprojektowane i wykonane przez autorkę. Jako rękodzieło mają na celu nie tylko zdobić strony książki, ale również, a może przede wszystkim, podkreślić najważniejszy element różnicujący starodruki od wydawnictw późniejszych stuleci - rzemieślniczy i zindywidualizowany sposób wykonania każdej książki.

Wszystkie ilustracje, jak i pozostałe materiały graficzne (poza inicjałem zapoczątkowującym wstęp oraz zdobnymi bordiurami - projektami autorki), pochodzą wyłącznie ze zbioru starodruków będących w posiadaniu Biblioteki SGH. Każdy starodruk zaprezentowany w albumie jest także dostępny w cyfrowej postaci na stronie Książnicy.

[[[separator]]]

WSTĘP

 

INTRODUCTION

 

XVI STULECIE

Marcin Kromer

De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX

 

Carolus Molinaeus

Tractatus commerciorum, et usurarum, redituumque pecunia constitutorum

 

Der Kayserlichen Stadt Bresslaw Statuta und Ordnungen, auffs new umbgefertiget, vormehret und gebessert

 

Dionysius Runavv

Vom Wucher. Eine notwendige Unterrichtung an alle Handelssleute, Leiher und Borger

 

Stanisław Sarnicki

Statuta y metrika przywileiow koronnych

 

XVII STULECIE

Thomas Morus

De optimo reipublicae statu, deque nova insula Utopia

 

Claudius Salmasius

De usuris liber

 

Marcin Śmiglecki

O lichwie y o wyderkach, czynszach, spolnych zarobkach, naymach, arendach y o samokupstwie krotka nauka

 

Anzelm Gostomski

Oekonomia abo gospodarstwo ziemianskie

 

Andreae Maximiliani Fredro

Scriptorum seu togae et belli notationum fragmenta

 

Jakub Kazimierz Haur

Oekonomika ziemianska generalna

 

Pierre Bizot

Histoire metallique de la Republique de Hollande

 

Szymon Starowolski

Reformacya obyczaiow polskich potrzecie wydana

 

Françoise Bertrand Barr?me

Le grand banquier ou le livre des monnoyes etrangeres reduites en monnoyes de France

 

XVIII STULECIE

John Locke

The works of John Locke in three volumes

 

Władysław Łubieński

Świat we wszystkich swoich częściach większych y mnieyszych

 

Stanisław Leszczyński

Głos wolny wolność ubespieczaiący

 

Johann Heinrich Gottlobs von Justi

Staatswirthschaft oder systematische Abhandlung aller Oekonomischen und Cameral-Wissenschaften

 

Tadeusz Czacki

Refleksye nad uszkodzeniem dla kraiow polskich wynikaiącym z zaniedbywania handlu

 

Jan Ferdynand Nax

Wykład początkowych prawideł ekonomiki polityczney

 

Hieronim Stroynowski

Nauka prawa przyrodzonego, politycznego, ekonomiki polityczney i prawa narodów

 

Adam Smith

An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations

 

LITERATURA

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Format: A4
Liczba stron: 46

Wstęp

INC OMNIA - stąd wszystko. Umieszczona w drugiej części utworu Andrzeja Maksymiliana Fredry - Scriptorum seu togae et belli... łacińska maksyma zawiera jedynie dwa słowa, jakże jednak wymownie określają one wyjątkową rolę, jaką przyszło odgrywać książce - niezwykłemu narzędziu komunikacji - w historii ludzkości. Od momentu wynalezienia pisma, gdy możliwe stało się trwałe zapisywanie ulotnych myśli, w każdej społeczności dzieła pisane obdarzano wyjątkowym szacunkiem. Jego przejawem było pieczołowite gromadzenie utworów, troska o ich stan i bezpieczeństwo. Już w III tysiącleciu p.n.e., za czasów faraona Cheopsa, funkcjonowały instytucje, gdzie składowano księgi oraz akta państwowe. Pierwszym "Domem ksiąg", o którym mamy potwierdzone informacje, w postaci kolekcji 370 glinianych tabliczek, był księgozbiór Amenhotepa III (1411-1375 p.n.e.), kolejnym - słynny zbiór asyryjskiego władcy Assurbanipala (669-627 p.n.e.) w Niniwie, najsłynniejszym - hellenistyczny Museion Aleksandryjski, którego zbiory w 47 roku p.n.e., pod postacią pergaminowych zwojów, liczyły 700 000 dzieł.

W testamencie Starożytność pozostawiła kolejnym stuleciom nie tylko koncepcję książki, jako formy utrwalenia dorobku twórczego i podstawowego narzędzia pracy umysłowej człowieka, ale również idee tworzenia bibliotek - instytucji, które po dzień dzisiejszy gromadzą, chronią oraz udostępniają zapisaną wiedzę.

Dzisiaj, dzięki możliwościom elektronicznym, wkład bibliotek w tworzenie najwyższej jakości źródeł informacyjnych jest dalece większy niż w przeszłości. Każda placówka, od największych bibliotek świata po biblioteki miejskie i szkolne, może współtworzyć, a także chronić światowe dziedzictwo. W niemal każdej kolekcji bibliotecznej znajdują się pozycje szczególne - godne wyjątkowej uwagi przez wzgląd na swoje unikatowe właściwości. Nadzwyczajne miejsce wśród nich zajmują zawsze księgi najstarsze: starożytne i średniowieczne rękopisy, inkunabuły czy starodruki.

Niniejszy album poświęcony został ostatniej z wymienionych grup - starodrukom. Wybrane do prezentacji pozycje pochodzą ze zbiorów największej ekonomicznej książnicy polskiej - Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie Biblioteka poszczycić się może blisko milionowym księgozbiorem, który gromadzony jest od ponad czterech pokoleń.

Książnica, jako niezbędna dla studentów i wykładowców placówka, działalność rozpoczęła w 1906 roku, równolegle z utworzeniem Szkoły. Swoją pracę zapoczątkowała od niewielkiego, podręcznego księgozbioru liczącego niespełna 500 tytułów, małej salki wygospodarowanej w pierwszym lokalu Szkoły przy ulicy Smolnej 9 oraz dwóch osób personelu, by pod rządami kolejnych dyrektorów: profesora Kazimierza Kasperskiego (1907-1912), profesora Władysława Wojtowicza (1912-1917) a zwłaszcza profesora Konstantego Krzeczkowskiego (1917-1939) przeobrazić się w cenioną na całym świecie książnicę ekonomiczną, która w przededniu II wojny światowej posiadała własną siedzibę - pionierski w Europie, zbudowany wyłącznie na jej potrzeby gmach oraz księgozbiór liczący 100 tysięcy egzemplarzy. I choć na pierwsze trzy dekady istnienia Biblioteki nałożyły się wyjątkowej rangi wydarzenia historyczne, żadne z nich, nawet okres I wojny światowej czy lata kryzysu gospodarczego, nie zachwiały rozwojem placówki. Czas kolejnej próby nadszedł we wrześniu 1939 roku. Przez lata okupacji przeprowadził Bibliotekę Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jej kolejny dyrektor Andrzej Grodek (1939-1947). Dzięki heroicznej odwadze i niezłomnej wierze Profesora ocalał nie tylko budynek, ale omalże cała zgromadzona w nim kolekcja (wojenne straty Biblioteki wyniosły zaledwie 2%). W lutym 1945 roku, jako pierwsza w zrujnowanej stolicy, Książnica SGH otworzyła swoje podwoje.

Dzisiaj świadczy usługi następnemu pokoleniu czytelników, oferując mu wspaniałą kolekcję literatury z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych, która w ciągu lat powojennych (pod rządami kolejnych dyrektorów: Heleny Drzażdżyńskiej (1948-1966), Zbigniewa Landaua (1966), Hanny Uniejewskiej (1967-1984), Stefana Wrzoska (1985-1992), Aleksandry Zabielskiej-Halle (1992-1993), Alicji Kenskiej (1993-2004), a obecnie Marii Rekowskiej) rozrosła się wielokrotnie. W chwili obecnej Biblioteka służy wiedzą zgromadzoną w ponad 700 tysiącach książek, 300 tysiącach czasopism, e-bookach i elektronicznych bazach danych.

Wyjątkową rangę wśród tradycyjnych zbiorów papierowych posiadają dzieła najdawniejsze - starodruki - książki wydane między 1500 a 1800 rokiem. Zgromadzona w Bibliotece SGH ich kolekcja liczy ponad 4 tysiące egzemplarzy. Zbiór powstawał od pierwszych dni istnienia Książnicy i jest efektem pracy kolejnych dyrektorów placówki. Jednak szczególną rolę w jego tworzeniu odegrali: dyrektor Konstanty Krzeczkowski oraz jego następca, Andrzej Grodek. Oni to położyli największe zasługi co do liczby zgromadzonych ksiąg.

Album koncentruje się na podkreśleniu roli zbiorów Biblioteki SGH jako dobra kultury o ogromnej wadze. Na jego kartach przedstawiono 22 wybrane starodruki ze zbiorów Książnicy, które stanowią zaledwie ułamek bezcennej kolekcji.

Wybór pozycji do niniejszej publikacji był zadaniem bardzo trudnym, zarówno z uwagi na rozmiary zbioru, jak i jego ogromną różnorodność. O ostatecznym kształcie opracowania zadecydowała przede wszystkim chęć pozostania w głównym nurcie merytorycznego przekazu macierzystej Uczelni. Na kartach albumu znajdują się więc wyłącznie księgi poświęcone naukom społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji o tematyce ekonomicznej. Prezentację skomponowano chronologicznie, dzieląc opracowanie na działy, poświęcone kolejno: XVI, XVII i XVIII stuleciu. Jednocześnie wraz z porządkiem starszeństwa uwzględniono merytoryczne oraz ideowe różnice pomiędzy dziełami w taki sposób, aby wykazać główne nurty myśli ekonomicznej na przestrzeni 300 lat: od bulionizmu (jego elementy można znaleźć u Marcina Kromera czy Stanisława Sarnickiego), poprzez merkantylizm (François Barreme), fizjokratyzm (Hieronim Stroynowski, Jan Ferdynand Nax, Andrzej Maksymilian Fredro) i kameralizm (Johann Heinrich Gottlob Justi), aż po nowożytny pre-monetaryzm (John Locke) i leseferyzm ekonomii klasycznej (Adam Smith). Szczególne miejsce zajmują liczne rozprawy dotykające problemu procentu oraz lichwy (Marcin Śmiglecki, Claudius Salmasius, Karol Dumoulin, Dionysius Runavv). Album niniejszy jest swoistą syntezą rozwoju nauk ekonomicznych od ich narodzin w czasach renesansu, aż do momentu uzyskania współcześnie pojmowanej dojrzałości na przełomie wieków XVIII i XIX. Symbolicznym finałem prezentowanego wyboru jest głośne dzieło An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations Adama Smitha, uważanego za ojca współczesnej ekonomii.

Książka jest nieprzypadkowo poświęcona głównie pozycjom autorów polskich. Celem niniejszego opracowania było również ukazanie, że choć nie tak intensywnie jak na zachodzie kontynentu europejskiego, również w Rzeczypospolitej tematyka ekonomiczna była szeroko dyskutowana i zajmowała ważne miejsce wśród dociekań intelektualistów na przestrzeni kilku stuleci.

Jednocześnie z chęcią zbudowania holistycznego obrazu dzieł poświęconych myśli ekonomicznej oraz tematyce społecznej w zbiorach starodruków Biblioteki SGH, o doborze pozycji decydowały również walory pozamerytoryczne, w szczególności - zwłaszcza w przypadku druków szesnasto-i siedemnastowiecznych - oficyna typograficzna. Renoma warsztatu drukarskiego odgrywała bardzo istotną rolę w procesie tworzenia książki, autorzy zabiegali wręcz o wydruki swoich utworów w najznamienitszych warsztatach. Marcin Kromer, którego historia O pochodzeniu i czynach Polaków... otwiera album, by zapewnić swojej kronice jak najlepszego wydawcę, rękopis woził daleko poza granice kraju. Dzieło ukazało się u jednego z najlepszych europejskich drukarzy Jana Oporina. Bazylejski typograf był wielokrotnie wydawcą prac polskich autorów. Spod jego pras wyszły między innymi utwory Jana Łaskiego, Andrzeja Modrzewskiego, czy drugie wydanie De revolutionibus orbium coelestium Mikołaja Kopernika. Statuty i rozporządzenia miasta Wrocławia ujrzały światło dzienne w drukarni Scharffenbergów - linii wrocławskiej. W XVI stuleciu oficyna należała do najbardziej cenionych drukarń śląskich. Dzieło Stanisława Sarnickiego wytłoczone zostało w oficynie Łazarzowej. Warsztat prezentował poziom najlepszych tłoczni europejskich, a jej właściciel - Jan Januszowski za zasługi na polu typografii otrzymał od króla szlachectwo. Kolejne wydanie utworu Marcina Śmigleckiego O lichwie powstało w drukarni Andrzeja Piotrkowszczyka - najlepszego krakowskiego typografa XVII stulecia. Służący kontrreformacji Piotrkowszczykowie drukowali głównie dzieła Jezuitów między innymi Piotra Skargi, Jakuba Wujka. W warszawskiej drukarni zakonu pijarów - monopoliście na terenie stolicy - wydana została Reformacja Szymona Starowolskiego, zaś pięknie wydane Scriptorum seu togae et belli Andrzeja Fredry powstało w Gdańsku u księgarza i nakładcy Jerzego Förstera - podówczas najwybitniejszej postaci działającej na tamtejszym rynku wydawniczym.

Każdej prezentowanej w albumie książce poświęcone zostały dwie strony. Pierwsza z nich zawiera najważniejsze dane dotyczące starodruku. U góry widnieje krótki opis pozycji, na który składa się kolejno: nazwisko twórcy, tytuł dzieła, miejsce wydania, nazwa wydawcy, czas powstania utworu. Poniżej prezentowana jest strona tytułowa książki, pod nią krótka notka o rozmiarach starodruku (liczbie stron, wymiarach w centymetrach) oraz numerze sygnatury, pod którym został on skatalogowany w Bibliotece SGH. W przypadku dzieł polskich notkę poszerza informacja o zamieszczeniu pozycji w katalogu Estreichera. Strona druga zawiera tekst o autorze oraz krótki opis dotyczący tematyki utworu. Część opisową uzupełnia materiał graficzny: ilustracje, jeśli tylko występują w utworze, a w przypadku ich braku, co w dziełach o prezentowanej tematyce nie jest przypadkiem odosobnionym, inne ozdobniki: winiety, godła drukarskie, inicjały. Wszystkie elementy graficzne pochodzą z wybranego dzieła, niektóre w celu wyeksponowania ich walorów zostały przez autorkę albumu poddane obróbce graficznej lub retuszowi. Ponadto każdy starodruk otacza ozdobna bordiura. Wzór obramowania nawiązuje swoją kompozycją do stylu epoki, w której wydana została książka. Ramy, okalające prezentowane w albumie pozycje, są zaprojektowane i wykonane przez autorkę. Jako rękodzieło mają na celu nie tylko zdobić strony książki, ale również, a może przede wszystkim, podkreślić najważniejszy element różnicujący starodruki od wydawnictw późniejszych stuleci - rzemieślniczy i zindywidualizowany sposób wykonania każdej książki.

Wszystkie ilustracje, jak i pozostałe materiały graficzne (poza inicjałem zapoczątkowującym wstęp oraz zdobnymi bordiurami - projektami autorki), pochodzą wyłącznie ze zbioru starodruków będących w posiadaniu Biblioteki SGH. Każdy starodruk zaprezentowany w albumie jest także dostępny w cyfrowej postaci na stronie Książnicy.

Spis treści

WSTĘP

 

INTRODUCTION

 

XVI STULECIE

Marcin Kromer

De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX

 

Carolus Molinaeus

Tractatus commerciorum, et usurarum, redituumque pecunia constitutorum

 

Der Kayserlichen Stadt Bresslaw Statuta und Ordnungen, auffs new umbgefertiget, vormehret und gebessert

 

Dionysius Runavv

Vom Wucher. Eine notwendige Unterrichtung an alle Handelssleute, Leiher und Borger

 

Stanisław Sarnicki

Statuta y metrika przywileiow koronnych

 

XVII STULECIE

Thomas Morus

De optimo reipublicae statu, deque nova insula Utopia

 

Claudius Salmasius

De usuris liber

 

Marcin Śmiglecki

O lichwie y o wyderkach, czynszach, spolnych zarobkach, naymach, arendach y o samokupstwie krotka nauka

 

Anzelm Gostomski

Oekonomia abo gospodarstwo ziemianskie

 

Andreae Maximiliani Fredro

Scriptorum seu togae et belli notationum fragmenta

 

Jakub Kazimierz Haur

Oekonomika ziemianska generalna

 

Pierre Bizot

Histoire metallique de la Republique de Hollande

 

Szymon Starowolski

Reformacya obyczaiow polskich potrzecie wydana

 

Françoise Bertrand Barr?me

Le grand banquier ou le livre des monnoyes etrangeres reduites en monnoyes de France

 

XVIII STULECIE

John Locke

The works of John Locke in three volumes

 

Władysław Łubieński

Świat we wszystkich swoich częściach większych y mnieyszych

 

Stanisław Leszczyński

Głos wolny wolność ubespieczaiący

 

Johann Heinrich Gottlobs von Justi

Staatswirthschaft oder systematische Abhandlung aller Oekonomischen und Cameral-Wissenschaften

 

Tadeusz Czacki

Refleksye nad uszkodzeniem dla kraiow polskich wynikaiącym z zaniedbywania handlu

 

Jan Ferdynand Nax

Wykład początkowych prawideł ekonomiki polityczney

 

Hieronim Stroynowski

Nauka prawa przyrodzonego, politycznego, ekonomiki polityczney i prawa narodów

 

Adam Smith

An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations

 

LITERATURA

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Format: A4
Liczba stron: 46

INC OMNIA - stąd wszystko. Umieszczona w drugiej części utworu Andrzeja Maksymiliana Fredry - Scriptorum seu togae et belli... łacińska maksyma zawiera jedynie dwa słowa, jakże jednak wymownie określają one wyjątkową rolę, jaką przyszło odgrywać książce - niezwykłemu narzędziu komunikacji - w historii ludzkości. Od momentu wynalezienia pisma, gdy możliwe stało się trwałe zapisywanie ulotnych myśli, w każdej społeczności dzieła pisane obdarzano wyjątkowym szacunkiem. Jego przejawem było pieczołowite gromadzenie utworów, troska o ich stan i bezpieczeństwo. Już w III tysiącleciu p.n.e., za czasów faraona Cheopsa, funkcjonowały instytucje, gdzie składowano księgi oraz akta państwowe. Pierwszym "Domem ksiąg", o którym mamy potwierdzone informacje, w postaci kolekcji 370 glinianych tabliczek, był księgozbiór Amenhotepa III (1411-1375 p.n.e.), kolejnym - słynny zbiór asyryjskiego władcy Assurbanipala (669-627 p.n.e.) w Niniwie, najsłynniejszym - hellenistyczny Museion Aleksandryjski, którego zbiory w 47 roku p.n.e., pod postacią pergaminowych zwojów, liczyły 700 000 dzieł.

W testamencie Starożytność pozostawiła kolejnym stuleciom nie tylko koncepcję książki, jako formy utrwalenia dorobku twórczego i podstawowego narzędzia pracy umysłowej człowieka, ale również idee tworzenia bibliotek - instytucji, które po dzień dzisiejszy gromadzą, chronią oraz udostępniają zapisaną wiedzę.

Dzisiaj, dzięki możliwościom elektronicznym, wkład bibliotek w tworzenie najwyższej jakości źródeł informacyjnych jest dalece większy niż w przeszłości. Każda placówka, od największych bibliotek świata po biblioteki miejskie i szkolne, może współtworzyć, a także chronić światowe dziedzictwo. W niemal każdej kolekcji bibliotecznej znajdują się pozycje szczególne - godne wyjątkowej uwagi przez wzgląd na swoje unikatowe właściwości. Nadzwyczajne miejsce wśród nich zajmują zawsze księgi najstarsze: starożytne i średniowieczne rękopisy, inkunabuły czy starodruki.

Niniejszy album poświęcony został ostatniej z wymienionych grup - starodrukom. Wybrane do prezentacji pozycje pochodzą ze zbiorów największej ekonomicznej książnicy polskiej - Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie Biblioteka poszczycić się może blisko milionowym księgozbiorem, który gromadzony jest od ponad czterech pokoleń.

Książnica, jako niezbędna dla studentów i wykładowców placówka, działalność rozpoczęła w 1906 roku, równolegle z utworzeniem Szkoły. Swoją pracę zapoczątkowała od niewielkiego, podręcznego księgozbioru liczącego niespełna 500 tytułów, małej salki wygospodarowanej w pierwszym lokalu Szkoły przy ulicy Smolnej 9 oraz dwóch osób personelu, by pod rządami kolejnych dyrektorów: profesora Kazimierza Kasperskiego (1907-1912), profesora Władysława Wojtowicza (1912-1917) a zwłaszcza profesora Konstantego Krzeczkowskiego (1917-1939) przeobrazić się w cenioną na całym świecie książnicę ekonomiczną, która w przededniu II wojny światowej posiadała własną siedzibę - pionierski w Europie, zbudowany wyłącznie na jej potrzeby gmach oraz księgozbiór liczący 100 tysięcy egzemplarzy. I choć na pierwsze trzy dekady istnienia Biblioteki nałożyły się wyjątkowej rangi wydarzenia historyczne, żadne z nich, nawet okres I wojny światowej czy lata kryzysu gospodarczego, nie zachwiały rozwojem placówki. Czas kolejnej próby nadszedł we wrześniu 1939 roku. Przez lata okupacji przeprowadził Bibliotekę Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jej kolejny dyrektor Andrzej Grodek (1939-1947). Dzięki heroicznej odwadze i niezłomnej wierze Profesora ocalał nie tylko budynek, ale omalże cała zgromadzona w nim kolekcja (wojenne straty Biblioteki wyniosły zaledwie 2%). W lutym 1945 roku, jako pierwsza w zrujnowanej stolicy, Książnica SGH otworzyła swoje podwoje.

Dzisiaj świadczy usługi następnemu pokoleniu czytelników, oferując mu wspaniałą kolekcję literatury z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych, która w ciągu lat powojennych (pod rządami kolejnych dyrektorów: Heleny Drzażdżyńskiej (1948-1966), Zbigniewa Landaua (1966), Hanny Uniejewskiej (1967-1984), Stefana Wrzoska (1985-1992), Aleksandry Zabielskiej-Halle (1992-1993), Alicji Kenskiej (1993-2004), a obecnie Marii Rekowskiej) rozrosła się wielokrotnie. W chwili obecnej Biblioteka służy wiedzą zgromadzoną w ponad 700 tysiącach książek, 300 tysiącach czasopism, e-bookach i elektronicznych bazach danych.

Wyjątkową rangę wśród tradycyjnych zbiorów papierowych posiadają dzieła najdawniejsze - starodruki - książki wydane między 1500 a 1800 rokiem. Zgromadzona w Bibliotece SGH ich kolekcja liczy ponad 4 tysiące egzemplarzy. Zbiór powstawał od pierwszych dni istnienia Książnicy i jest efektem pracy kolejnych dyrektorów placówki. Jednak szczególną rolę w jego tworzeniu odegrali: dyrektor Konstanty Krzeczkowski oraz jego następca, Andrzej Grodek. Oni to położyli największe zasługi co do liczby zgromadzonych ksiąg.

Album koncentruje się na podkreśleniu roli zbiorów Biblioteki SGH jako dobra kultury o ogromnej wadze. Na jego kartach przedstawiono 22 wybrane starodruki ze zbiorów Książnicy, które stanowią zaledwie ułamek bezcennej kolekcji.

Wybór pozycji do niniejszej publikacji był zadaniem bardzo trudnym, zarówno z uwagi na rozmiary zbioru, jak i jego ogromną różnorodność. O ostatecznym kształcie opracowania zadecydowała przede wszystkim chęć pozostania w głównym nurcie merytorycznego przekazu macierzystej Uczelni. Na kartach albumu znajdują się więc wyłącznie księgi poświęcone naukom społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji o tematyce ekonomicznej. Prezentację skomponowano chronologicznie, dzieląc opracowanie na działy, poświęcone kolejno: XVI, XVII i XVIII stuleciu. Jednocześnie wraz z porządkiem starszeństwa uwzględniono merytoryczne oraz ideowe różnice pomiędzy dziełami w taki sposób, aby wykazać główne nurty myśli ekonomicznej na przestrzeni 300 lat: od bulionizmu (jego elementy można znaleźć u Marcina Kromera czy Stanisława Sarnickiego), poprzez merkantylizm (François Barreme), fizjokratyzm (Hieronim Stroynowski, Jan Ferdynand Nax, Andrzej Maksymilian Fredro) i kameralizm (Johann Heinrich Gottlob Justi), aż po nowożytny pre-monetaryzm (John Locke) i leseferyzm ekonomii klasycznej (Adam Smith). Szczególne miejsce zajmują liczne rozprawy dotykające problemu procentu oraz lichwy (Marcin Śmiglecki, Claudius Salmasius, Karol Dumoulin, Dionysius Runavv). Album niniejszy jest swoistą syntezą rozwoju nauk ekonomicznych od ich narodzin w czasach renesansu, aż do momentu uzyskania współcześnie pojmowanej dojrzałości na przełomie wieków XVIII i XIX. Symbolicznym finałem prezentowanego wyboru jest głośne dzieło An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations Adama Smitha, uważanego za ojca współczesnej ekonomii.

Książka jest nieprzypadkowo poświęcona głównie pozycjom autorów polskich. Celem niniejszego opracowania było również ukazanie, że choć nie tak intensywnie jak na zachodzie kontynentu europejskiego, również w Rzeczypospolitej tematyka ekonomiczna była szeroko dyskutowana i zajmowała ważne miejsce wśród dociekań intelektualistów na przestrzeni kilku stuleci.

Jednocześnie z chęcią zbudowania holistycznego obrazu dzieł poświęconych myśli ekonomicznej oraz tematyce społecznej w zbiorach starodruków Biblioteki SGH, o doborze pozycji decydowały również walory pozamerytoryczne, w szczególności - zwłaszcza w przypadku druków szesnasto-i siedemnastowiecznych - oficyna typograficzna. Renoma warsztatu drukarskiego odgrywała bardzo istotną rolę w procesie tworzenia książki, autorzy zabiegali wręcz o wydruki swoich utworów w najznamienitszych warsztatach. Marcin Kromer, którego historia O pochodzeniu i czynach Polaków... otwiera album, by zapewnić swojej kronice jak najlepszego wydawcę, rękopis woził daleko poza granice kraju. Dzieło ukazało się u jednego z najlepszych europejskich drukarzy Jana Oporina. Bazylejski typograf był wielokrotnie wydawcą prac polskich autorów. Spod jego pras wyszły między innymi utwory Jana Łaskiego, Andrzeja Modrzewskiego, czy drugie wydanie De revolutionibus orbium coelestium Mikołaja Kopernika. Statuty i rozporządzenia miasta Wrocławia ujrzały światło dzienne w drukarni Scharffenbergów - linii wrocławskiej. W XVI stuleciu oficyna należała do najbardziej cenionych drukarń śląskich. Dzieło Stanisława Sarnickiego wytłoczone zostało w oficynie Łazarzowej. Warsztat prezentował poziom najlepszych tłoczni europejskich, a jej właściciel - Jan Januszowski za zasługi na polu typografii otrzymał od króla szlachectwo. Kolejne wydanie utworu Marcina Śmigleckiego O lichwie powstało w drukarni Andrzeja Piotrkowszczyka - najlepszego krakowskiego typografa XVII stulecia. Służący kontrreformacji Piotrkowszczykowie drukowali głównie dzieła Jezuitów między innymi Piotra Skargi, Jakuba Wujka. W warszawskiej drukarni zakonu pijarów - monopoliście na terenie stolicy - wydana została Reformacja Szymona Starowolskiego, zaś pięknie wydane Scriptorum seu togae et belli Andrzeja Fredry powstało w Gdańsku u księgarza i nakładcy Jerzego Förstera - podówczas najwybitniejszej postaci działającej na tamtejszym rynku wydawniczym.

Każdej prezentowanej w albumie książce poświęcone zostały dwie strony. Pierwsza z nich zawiera najważniejsze dane dotyczące starodruku. U góry widnieje krótki opis pozycji, na który składa się kolejno: nazwisko twórcy, tytuł dzieła, miejsce wydania, nazwa wydawcy, czas powstania utworu. Poniżej prezentowana jest strona tytułowa książki, pod nią krótka notka o rozmiarach starodruku (liczbie stron, wymiarach w centymetrach) oraz numerze sygnatury, pod którym został on skatalogowany w Bibliotece SGH. W przypadku dzieł polskich notkę poszerza informacja o zamieszczeniu pozycji w katalogu Estreichera. Strona druga zawiera tekst o autorze oraz krótki opis dotyczący tematyki utworu. Część opisową uzupełnia materiał graficzny: ilustracje, jeśli tylko występują w utworze, a w przypadku ich braku, co w dziełach o prezentowanej tematyce nie jest przypadkiem odosobnionym, inne ozdobniki: winiety, godła drukarskie, inicjały. Wszystkie elementy graficzne pochodzą z wybranego dzieła, niektóre w celu wyeksponowania ich walorów zostały przez autorkę albumu poddane obróbce graficznej lub retuszowi. Ponadto każdy starodruk otacza ozdobna bordiura. Wzór obramowania nawiązuje swoją kompozycją do stylu epoki, w której wydana została książka. Ramy, okalające prezentowane w albumie pozycje, są zaprojektowane i wykonane przez autorkę. Jako rękodzieło mają na celu nie tylko zdobić strony książki, ale również, a może przede wszystkim, podkreślić najważniejszy element różnicujący starodruki od wydawnictw późniejszych stuleci - rzemieślniczy i zindywidualizowany sposób wykonania każdej książki.

Wszystkie ilustracje, jak i pozostałe materiały graficzne (poza inicjałem zapoczątkowującym wstęp oraz zdobnymi bordiurami - projektami autorki), pochodzą wyłącznie ze zbioru starodruków będących w posiadaniu Biblioteki SGH. Każdy starodruk zaprezentowany w albumie jest także dostępny w cyfrowej postaci na stronie Książnicy.

WSTĘP

 

INTRODUCTION

 

XVI STULECIE

Marcin Kromer

De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX

 

Carolus Molinaeus

Tractatus commerciorum, et usurarum, redituumque pecunia constitutorum

 

Der Kayserlichen Stadt Bresslaw Statuta und Ordnungen, auffs new umbgefertiget, vormehret und gebessert

 

Dionysius Runavv

Vom Wucher. Eine notwendige Unterrichtung an alle Handelssleute, Leiher und Borger

 

Stanisław Sarnicki

Statuta y metrika przywileiow koronnych

 

XVII STULECIE

Thomas Morus

De optimo reipublicae statu, deque nova insula Utopia

 

Claudius Salmasius

De usuris liber

 

Marcin Śmiglecki

O lichwie y o wyderkach, czynszach, spolnych zarobkach, naymach, arendach y o samokupstwie krotka nauka

 

Anzelm Gostomski

Oekonomia abo gospodarstwo ziemianskie

 

Andreae Maximiliani Fredro

Scriptorum seu togae et belli notationum fragmenta

 

Jakub Kazimierz Haur

Oekonomika ziemianska generalna

 

Pierre Bizot

Histoire metallique de la Republique de Hollande

 

Szymon Starowolski

Reformacya obyczaiow polskich potrzecie wydana

 

Françoise Bertrand Barr?me

Le grand banquier ou le livre des monnoyes etrangeres reduites en monnoyes de France

 

XVIII STULECIE

John Locke

The works of John Locke in three volumes

 

Władysław Łubieński

Świat we wszystkich swoich częściach większych y mnieyszych

 

Stanisław Leszczyński

Głos wolny wolność ubespieczaiący

 

Johann Heinrich Gottlobs von Justi

Staatswirthschaft oder systematische Abhandlung aller Oekonomischen und Cameral-Wissenschaften

 

Tadeusz Czacki

Refleksye nad uszkodzeniem dla kraiow polskich wynikaiącym z zaniedbywania handlu

 

Jan Ferdynand Nax

Wykład początkowych prawideł ekonomiki polityczney

 

Hieronim Stroynowski

Nauka prawa przyrodzonego, politycznego, ekonomiki polityczney i prawa narodów

 

Adam Smith

An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations

 

LITERATURA

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel