Ulubione
  1. Strona główna
  2. STANY ZJEDNOCZONE-UNIA EUROPEJSKA A HEGEMONIA W ŚWIECIE. Problemy polityki handlowej

STANY ZJEDNOCZONE-UNIA EUROPEJSKA A HEGEMONIA W ŚWIECIE. Problemy polityki handlowej

61,00 zł
54,90 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 6,10 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 54,90 zł
Autor: Wanda Dugiel
Kod produktu: 978-83-8030-554-0
Cena regularna:
61,00 zł
54,90 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 6,10 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 54,90 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
STANY ZJEDNOCZONE-UNIA EUROPEJSKA  A HEGEMONIA W ŚWIECIE. Problemy polityki handlowej
STANY ZJEDNOCZONE-UNIA EUROPEJSKA A HEGEMONIA W ŚWIECIE. Problemy polityki handlowej

[[[separator]]]

W rozdziale pierwszym zatytułowanym Relacje handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską: współdzielenie hegemonii w liberalnym systemie handlu przedstawiono istotę teorii hegemonicznej stabilności, z której wynika, iż jedno państwo z pozycją hegemona jest w stanie utrzymać liberalne rozwiązania w światowym systemie handlu. Liberalizacja wymiany handlowej w skali międzynarodowej, motywowana przesłankami korzyści z handlu, wymagała rozwiązań systemowych w formie zinstytucjonalizowanych, ustanowionych norm, zasad, które w formie dobra publicznego dostarczał hegemon. Kwestię upadku liberalnego światowego systemu handlu na początku trzeciej dekady XXI wieku podjęto w wielu publikacjach naukowych, w wyniku narastającego poziomu nacjonalizmu, deglobalizacji oraz izolacjonistycznej polityki handlowej prezydenta Donalda Trumpa. Utrzymanie bezpieczeństwa narodowego jest najważniejszym wyzwaniem dla polityki handlowej USA i ich relacji z Unią Europejską w świetle rosnącej potęgi gospodarczej Chin. Z krytycznego ujęcia teorii hegemonicznej stabilności wynika, że liberalne rozwiązania systemowe w handlu międzynarodowym nie muszą dokonywać się pod egidą państwa-hegemona. Przy braku działania hegemona na rzecz liberalizacji handlu międzynarodowego państwa będą bardziej skłonne do przyjęcia rozwiązań protekcjonistycznych w polityce handlowej.

W rozdziale drugim pt. Kryzys światowego systemu handlu: pierwsze symptomy upadku hegemonii Stanów Zjednoczonych przedstawiono przebieg i efekty wojny handlowej Stanów Zjednoczonych, która doprowadziła do spirali protekcjonizmu w handlu międzynarodowym. W 2018 r. doszło do największego wzrostu poziomu ceł w Stanach Zjednoczonych od czasów uchwalenia najbardziej protekcjonistycznej w polityce handlowej USA ustawy Smoota-Hawleya. Efektem wojny handlowej jest pojawienie się efektów redystrybucyjnych w gospodarce Stanów Zjednoczonych. Wojna handlowa doprowadziła do ograniczenia eksportu Stanów Zjednoczonych do Chin w wyniku zastosowania przez Chiny działań odwetowych, zwiększenia poziomu zatrudnienia w USA w wybranych branżach na skutek ochrony rynku przed konkurencją zagraniczną oraz strat dla konsumentów, powstałych ze względu na wzrost cen produktów importowanych. Polityka izolacjonizmu Stanów Zjednoczonych w okresie prezydentury Trumpa doprowadziła do działań podważających istotę światowego systemu handlu. Stany Zjednoczone od 11 grudnia 2019 r. blokowały działanie Organu Apelacyjnego, a tym samym całego systemu rozstrzygania sporów Światowej Organizacji Handlu. Przywrócenie działalności systemu rozstrzygania sporów jest kluczowym wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych w utrzymaniu liberalnych rozwiązań światowego systemu handlu, związanych z realizacją celów zrównoważonego rozwoju czy utrzymania demokratyzacji społeczeństw.

W rozdziale trzecim monografii pt. Przyszłość relacji łączących Stany Zjednoczone i Unię Europejską: przywracanie hegemonii zaprezentowano rozważania na temat wyzwań związanych z utrzymaniem przez Stany Zjednoczone pozycji hegemona w świecie, w formie zagwarantowania we współpracy międzynarodowej dostarczania dobra publicznego w warunkach konfrontacji gospodarczej, politycznej i technologicznej z Chinami. Zagrożeniem dla procesu zwiększenia otwartości dostępu do rynków jest wzrost tendencji nacjonalistycznych w polityce handlowej państw. Ponadto Stany Zjednoczone, ze względu na silny nacisk społeczny na Kongres, nie będą podejmować większych inicjatyw w liberalizacji handlu międzynarodowego. W marcu 2020 roku Joe Biden w artykule pt. Why America Must Lead Again. Rescuing U.S. Foreign Policy after Trump podkreślał, że nie będzie zawierał nowych umów handlowych. Na protekcjonistyczne założenia strategii polityki handlowej prezydenta Joe Bidena nałożyły się tendencje zatrzymania procesu liberalizacji na szczeblu wielostronnym i regionalnym. Działania Stanów Zjednoczonych odnośnie sytuacji geopolitycznej oparto na ponadpartyjnym konsensusie obu Partii: Demokratycznej i Republikańskiej, odnośnie do polityki handlowej i polityki zagranicznej USA wobec Chin. Przed konfrontacją gospodarczą i polityczną Stanów Zjednoczonych z Chinami przestrzegał G. Allison w tekście Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?, a także Z. Brzeziński, czy H. Kissinger. Stany Zjednoczone podkreślając istotne znaczenie relacji z Unią Europejską i potrzebę wspólnej realizacji strategii wobec Chin, ze względu na słabą skuteczność jednostronnych, będą kontynuować politykę umiarkowanej współpracy handlowej z Chinami.

(fragment Wprowadzenia)

[[[separator]]]

Wprowadzenie

 

Rozdział 1

Relacje handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską: współdzielenie hegemonii w liberalnym systemie handlu

1.1. Polityka handlowa w teoriach międzynarodowej ekonomii politycznej

1.1.1. Teoria hegemonicznej stabilności w ekonomii

1.1.2. Teoria kosztów komparatywnych Davida Ricardo a teoria wyboru publicznego

1.1.3. Polityka handlowa: argumenty na rzecz protekcjonizmu

1.1.3.1. Istota polityki handlowej

1.1.3.2. Argument na rzecz ochrony raczkujących przemysłów (infant industry)

1.1.3.3. Argument bezpieczeństwa narodowego w polityce handlowej

1.1.3.4. Efekt redystrybucji dochodów: twierdzenie Stolpera–Samuelsona

1.1.3.5. Efekt wzmacniający Jonesa (the magnification effect)

1.1.4. Technologie w teoriach wzrostu gospodarczego: znaczenie polityki handlowej

1.2. Polityka handlowa Stanów Zjednoczonych: koncepcja utrzymania hegemonii w okresie powojennym

1.2.1. Negatywne doświadczenia dla handlu międzynarodowego wynikające z ustawy Smoota–Hawleya

1.2.2. Polityka handlowa Stanów Zjednoczonych w latach 1945–2016

1.2.3. Założenia polityki handlowej prezydenta Donalda Trumpa (2017–2020): wycofanie Stanów Zjednoczonych z pozycji hegemona

1.3. Instytucjonalna i handlowa współpraca Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej

1.3.1. Współpraca instytucjonalna

1.3.2. Wymiana handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską

 

Rozdział 2

Kryzys światowego systemu handlu: pierwsze symptomy upadku hegemonii Stanów Zjednoczonych

2.1. Wojna handlowa Stany Zjednoczone-Chiny: wnioski dla Unii Europejskiej

2.1.1. Koncepcja America First w polityce handlowej Stanów Zjednoczonych

2.1.2. Wojna handlowa na linii Stany Zjednoczone–Chiny

2.2. Kryzys rozwiązań wielostronnych Światowej Organizacji Handlu

2.2.1. Utrata reputacji Światowej Organizacji Handlu: kryzys systemu rozstrzygania sporów

2.2.2. Przyszłość światowego systemu handlu

2.3. Wojna handlowa Stanów Zjednoczonych z Chinami – problem transferu technologii

 

Rozdział 3

Przyszłość relacji łączących Stany Zjednoczone i Unię Europejską: przywracanie hegemonii

3.1. Strategia polityki handlowej Joe Bidena a hegemonia Stanów Zjednoczonych w świecie

3.1.1. Wyzwania geopolityczne i gospodarcze

3.1.2. Bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze: nowe cele strategiczne polityki handlowej Stanów Zjednoczonych

3.2. Reakcja Unii Europejskiej na wyzwania geostrategiczne

3.3. Relacje handlowe Stany Zjednoczone-Unia Europejska: przezwyciężanie kryzysu klimatycznego

3.3.1. Argumenty na rzecz rozwiązań międzynarodowych norm środowiskowych

3.3.2. Polityka klimatyczna Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej

3.4. Standardy pracy w umowach handlowych: presja na pozycję konkurencyjną Stanów Zjednoczonych

3.4.1. Definicja standardów pracy według Międzynarodowej Organizacji Pracy

3.4.2. Argumenty ekonomiczne powiązania umów handlowych ze standardami pracy

3.4.3. Standardy pracy w WTO – nieudane próby uregulowań

3.5. Relacje handlowe Stany Zjednoczone-Unia Europejska: przyszłość i perspektywy rozwoju

3.5.1. Współpraca dwustronna

3.5.2. Polityka handlowa Stanów Zjednoczonych: przywracanie przywództwa w światowym systemie handlu

 

Zakończenie

Bibliografia

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2023
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Liczba stron: 227
Format: B5

Wstęp

W rozdziale pierwszym zatytułowanym Relacje handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską: współdzielenie hegemonii w liberalnym systemie handlu przedstawiono istotę teorii hegemonicznej stabilności, z której wynika, iż jedno państwo z pozycją hegemona jest w stanie utrzymać liberalne rozwiązania w światowym systemie handlu. Liberalizacja wymiany handlowej w skali międzynarodowej, motywowana przesłankami korzyści z handlu, wymagała rozwiązań systemowych w formie zinstytucjonalizowanych, ustanowionych norm, zasad, które w formie dobra publicznego dostarczał hegemon. Kwestię upadku liberalnego światowego systemu handlu na początku trzeciej dekady XXI wieku podjęto w wielu publikacjach naukowych, w wyniku narastającego poziomu nacjonalizmu, deglobalizacji oraz izolacjonistycznej polityki handlowej prezydenta Donalda Trumpa. Utrzymanie bezpieczeństwa narodowego jest najważniejszym wyzwaniem dla polityki handlowej USA i ich relacji z Unią Europejską w świetle rosnącej potęgi gospodarczej Chin. Z krytycznego ujęcia teorii hegemonicznej stabilności wynika, że liberalne rozwiązania systemowe w handlu międzynarodowym nie muszą dokonywać się pod egidą państwa-hegemona. Przy braku działania hegemona na rzecz liberalizacji handlu międzynarodowego państwa będą bardziej skłonne do przyjęcia rozwiązań protekcjonistycznych w polityce handlowej.

W rozdziale drugim pt. Kryzys światowego systemu handlu: pierwsze symptomy upadku hegemonii Stanów Zjednoczonych przedstawiono przebieg i efekty wojny handlowej Stanów Zjednoczonych, która doprowadziła do spirali protekcjonizmu w handlu międzynarodowym. W 2018 r. doszło do największego wzrostu poziomu ceł w Stanach Zjednoczonych od czasów uchwalenia najbardziej protekcjonistycznej w polityce handlowej USA ustawy Smoota-Hawleya. Efektem wojny handlowej jest pojawienie się efektów redystrybucyjnych w gospodarce Stanów Zjednoczonych. Wojna handlowa doprowadziła do ograniczenia eksportu Stanów Zjednoczonych do Chin w wyniku zastosowania przez Chiny działań odwetowych, zwiększenia poziomu zatrudnienia w USA w wybranych branżach na skutek ochrony rynku przed konkurencją zagraniczną oraz strat dla konsumentów, powstałych ze względu na wzrost cen produktów importowanych. Polityka izolacjonizmu Stanów Zjednoczonych w okresie prezydentury Trumpa doprowadziła do działań podważających istotę światowego systemu handlu. Stany Zjednoczone od 11 grudnia 2019 r. blokowały działanie Organu Apelacyjnego, a tym samym całego systemu rozstrzygania sporów Światowej Organizacji Handlu. Przywrócenie działalności systemu rozstrzygania sporów jest kluczowym wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych w utrzymaniu liberalnych rozwiązań światowego systemu handlu, związanych z realizacją celów zrównoważonego rozwoju czy utrzymania demokratyzacji społeczeństw.

W rozdziale trzecim monografii pt. Przyszłość relacji łączących Stany Zjednoczone i Unię Europejską: przywracanie hegemonii zaprezentowano rozważania na temat wyzwań związanych z utrzymaniem przez Stany Zjednoczone pozycji hegemona w świecie, w formie zagwarantowania we współpracy międzynarodowej dostarczania dobra publicznego w warunkach konfrontacji gospodarczej, politycznej i technologicznej z Chinami. Zagrożeniem dla procesu zwiększenia otwartości dostępu do rynków jest wzrost tendencji nacjonalistycznych w polityce handlowej państw. Ponadto Stany Zjednoczone, ze względu na silny nacisk społeczny na Kongres, nie będą podejmować większych inicjatyw w liberalizacji handlu międzynarodowego. W marcu 2020 roku Joe Biden w artykule pt. Why America Must Lead Again. Rescuing U.S. Foreign Policy after Trump podkreślał, że nie będzie zawierał nowych umów handlowych. Na protekcjonistyczne założenia strategii polityki handlowej prezydenta Joe Bidena nałożyły się tendencje zatrzymania procesu liberalizacji na szczeblu wielostronnym i regionalnym. Działania Stanów Zjednoczonych odnośnie sytuacji geopolitycznej oparto na ponadpartyjnym konsensusie obu Partii: Demokratycznej i Republikańskiej, odnośnie do polityki handlowej i polityki zagranicznej USA wobec Chin. Przed konfrontacją gospodarczą i polityczną Stanów Zjednoczonych z Chinami przestrzegał G. Allison w tekście Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?, a także Z. Brzeziński, czy H. Kissinger. Stany Zjednoczone podkreślając istotne znaczenie relacji z Unią Europejską i potrzebę wspólnej realizacji strategii wobec Chin, ze względu na słabą skuteczność jednostronnych, będą kontynuować politykę umiarkowanej współpracy handlowej z Chinami.

(fragment Wprowadzenia)

Spis treści

Wprowadzenie

 

Rozdział 1

Relacje handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską: współdzielenie hegemonii w liberalnym systemie handlu

1.1. Polityka handlowa w teoriach międzynarodowej ekonomii politycznej

1.1.1. Teoria hegemonicznej stabilności w ekonomii

1.1.2. Teoria kosztów komparatywnych Davida Ricardo a teoria wyboru publicznego

1.1.3. Polityka handlowa: argumenty na rzecz protekcjonizmu

1.1.3.1. Istota polityki handlowej

1.1.3.2. Argument na rzecz ochrony raczkujących przemysłów (infant industry)

1.1.3.3. Argument bezpieczeństwa narodowego w polityce handlowej

1.1.3.4. Efekt redystrybucji dochodów: twierdzenie Stolpera–Samuelsona

1.1.3.5. Efekt wzmacniający Jonesa (the magnification effect)

1.1.4. Technologie w teoriach wzrostu gospodarczego: znaczenie polityki handlowej

1.2. Polityka handlowa Stanów Zjednoczonych: koncepcja utrzymania hegemonii w okresie powojennym

1.2.1. Negatywne doświadczenia dla handlu międzynarodowego wynikające z ustawy Smoota–Hawleya

1.2.2. Polityka handlowa Stanów Zjednoczonych w latach 1945–2016

1.2.3. Założenia polityki handlowej prezydenta Donalda Trumpa (2017–2020): wycofanie Stanów Zjednoczonych z pozycji hegemona

1.3. Instytucjonalna i handlowa współpraca Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej

1.3.1. Współpraca instytucjonalna

1.3.2. Wymiana handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską

 

Rozdział 2

Kryzys światowego systemu handlu: pierwsze symptomy upadku hegemonii Stanów Zjednoczonych

2.1. Wojna handlowa Stany Zjednoczone-Chiny: wnioski dla Unii Europejskiej

2.1.1. Koncepcja America First w polityce handlowej Stanów Zjednoczonych

2.1.2. Wojna handlowa na linii Stany Zjednoczone–Chiny

2.2. Kryzys rozwiązań wielostronnych Światowej Organizacji Handlu

2.2.1. Utrata reputacji Światowej Organizacji Handlu: kryzys systemu rozstrzygania sporów

2.2.2. Przyszłość światowego systemu handlu

2.3. Wojna handlowa Stanów Zjednoczonych z Chinami – problem transferu technologii

 

Rozdział 3

Przyszłość relacji łączących Stany Zjednoczone i Unię Europejską: przywracanie hegemonii

3.1. Strategia polityki handlowej Joe Bidena a hegemonia Stanów Zjednoczonych w świecie

3.1.1. Wyzwania geopolityczne i gospodarcze

3.1.2. Bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze: nowe cele strategiczne polityki handlowej Stanów Zjednoczonych

3.2. Reakcja Unii Europejskiej na wyzwania geostrategiczne

3.3. Relacje handlowe Stany Zjednoczone-Unia Europejska: przezwyciężanie kryzysu klimatycznego

3.3.1. Argumenty na rzecz rozwiązań międzynarodowych norm środowiskowych

3.3.2. Polityka klimatyczna Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej

3.4. Standardy pracy w umowach handlowych: presja na pozycję konkurencyjną Stanów Zjednoczonych

3.4.1. Definicja standardów pracy według Międzynarodowej Organizacji Pracy

3.4.2. Argumenty ekonomiczne powiązania umów handlowych ze standardami pracy

3.4.3. Standardy pracy w WTO – nieudane próby uregulowań

3.5. Relacje handlowe Stany Zjednoczone-Unia Europejska: przyszłość i perspektywy rozwoju

3.5.1. Współpraca dwustronna

3.5.2. Polityka handlowa Stanów Zjednoczonych: przywracanie przywództwa w światowym systemie handlu

 

Zakończenie

Bibliografia

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2023
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Liczba stron: 227
Format: B5

W rozdziale pierwszym zatytułowanym Relacje handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską: współdzielenie hegemonii w liberalnym systemie handlu przedstawiono istotę teorii hegemonicznej stabilności, z której wynika, iż jedno państwo z pozycją hegemona jest w stanie utrzymać liberalne rozwiązania w światowym systemie handlu. Liberalizacja wymiany handlowej w skali międzynarodowej, motywowana przesłankami korzyści z handlu, wymagała rozwiązań systemowych w formie zinstytucjonalizowanych, ustanowionych norm, zasad, które w formie dobra publicznego dostarczał hegemon. Kwestię upadku liberalnego światowego systemu handlu na początku trzeciej dekady XXI wieku podjęto w wielu publikacjach naukowych, w wyniku narastającego poziomu nacjonalizmu, deglobalizacji oraz izolacjonistycznej polityki handlowej prezydenta Donalda Trumpa. Utrzymanie bezpieczeństwa narodowego jest najważniejszym wyzwaniem dla polityki handlowej USA i ich relacji z Unią Europejską w świetle rosnącej potęgi gospodarczej Chin. Z krytycznego ujęcia teorii hegemonicznej stabilności wynika, że liberalne rozwiązania systemowe w handlu międzynarodowym nie muszą dokonywać się pod egidą państwa-hegemona. Przy braku działania hegemona na rzecz liberalizacji handlu międzynarodowego państwa będą bardziej skłonne do przyjęcia rozwiązań protekcjonistycznych w polityce handlowej.

W rozdziale drugim pt. Kryzys światowego systemu handlu: pierwsze symptomy upadku hegemonii Stanów Zjednoczonych przedstawiono przebieg i efekty wojny handlowej Stanów Zjednoczonych, która doprowadziła do spirali protekcjonizmu w handlu międzynarodowym. W 2018 r. doszło do największego wzrostu poziomu ceł w Stanach Zjednoczonych od czasów uchwalenia najbardziej protekcjonistycznej w polityce handlowej USA ustawy Smoota-Hawleya. Efektem wojny handlowej jest pojawienie się efektów redystrybucyjnych w gospodarce Stanów Zjednoczonych. Wojna handlowa doprowadziła do ograniczenia eksportu Stanów Zjednoczonych do Chin w wyniku zastosowania przez Chiny działań odwetowych, zwiększenia poziomu zatrudnienia w USA w wybranych branżach na skutek ochrony rynku przed konkurencją zagraniczną oraz strat dla konsumentów, powstałych ze względu na wzrost cen produktów importowanych. Polityka izolacjonizmu Stanów Zjednoczonych w okresie prezydentury Trumpa doprowadziła do działań podważających istotę światowego systemu handlu. Stany Zjednoczone od 11 grudnia 2019 r. blokowały działanie Organu Apelacyjnego, a tym samym całego systemu rozstrzygania sporów Światowej Organizacji Handlu. Przywrócenie działalności systemu rozstrzygania sporów jest kluczowym wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych w utrzymaniu liberalnych rozwiązań światowego systemu handlu, związanych z realizacją celów zrównoważonego rozwoju czy utrzymania demokratyzacji społeczeństw.

W rozdziale trzecim monografii pt. Przyszłość relacji łączących Stany Zjednoczone i Unię Europejską: przywracanie hegemonii zaprezentowano rozważania na temat wyzwań związanych z utrzymaniem przez Stany Zjednoczone pozycji hegemona w świecie, w formie zagwarantowania we współpracy międzynarodowej dostarczania dobra publicznego w warunkach konfrontacji gospodarczej, politycznej i technologicznej z Chinami. Zagrożeniem dla procesu zwiększenia otwartości dostępu do rynków jest wzrost tendencji nacjonalistycznych w polityce handlowej państw. Ponadto Stany Zjednoczone, ze względu na silny nacisk społeczny na Kongres, nie będą podejmować większych inicjatyw w liberalizacji handlu międzynarodowego. W marcu 2020 roku Joe Biden w artykule pt. Why America Must Lead Again. Rescuing U.S. Foreign Policy after Trump podkreślał, że nie będzie zawierał nowych umów handlowych. Na protekcjonistyczne założenia strategii polityki handlowej prezydenta Joe Bidena nałożyły się tendencje zatrzymania procesu liberalizacji na szczeblu wielostronnym i regionalnym. Działania Stanów Zjednoczonych odnośnie sytuacji geopolitycznej oparto na ponadpartyjnym konsensusie obu Partii: Demokratycznej i Republikańskiej, odnośnie do polityki handlowej i polityki zagranicznej USA wobec Chin. Przed konfrontacją gospodarczą i polityczną Stanów Zjednoczonych z Chinami przestrzegał G. Allison w tekście Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?, a także Z. Brzeziński, czy H. Kissinger. Stany Zjednoczone podkreślając istotne znaczenie relacji z Unią Europejską i potrzebę wspólnej realizacji strategii wobec Chin, ze względu na słabą skuteczność jednostronnych, będą kontynuować politykę umiarkowanej współpracy handlowej z Chinami.

(fragment Wprowadzenia)

Wprowadzenie

 

Rozdział 1

Relacje handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską: współdzielenie hegemonii w liberalnym systemie handlu

1.1. Polityka handlowa w teoriach międzynarodowej ekonomii politycznej

1.1.1. Teoria hegemonicznej stabilności w ekonomii

1.1.2. Teoria kosztów komparatywnych Davida Ricardo a teoria wyboru publicznego

1.1.3. Polityka handlowa: argumenty na rzecz protekcjonizmu

1.1.3.1. Istota polityki handlowej

1.1.3.2. Argument na rzecz ochrony raczkujących przemysłów (infant industry)

1.1.3.3. Argument bezpieczeństwa narodowego w polityce handlowej

1.1.3.4. Efekt redystrybucji dochodów: twierdzenie Stolpera–Samuelsona

1.1.3.5. Efekt wzmacniający Jonesa (the magnification effect)

1.1.4. Technologie w teoriach wzrostu gospodarczego: znaczenie polityki handlowej

1.2. Polityka handlowa Stanów Zjednoczonych: koncepcja utrzymania hegemonii w okresie powojennym

1.2.1. Negatywne doświadczenia dla handlu międzynarodowego wynikające z ustawy Smoota–Hawleya

1.2.2. Polityka handlowa Stanów Zjednoczonych w latach 1945–2016

1.2.3. Założenia polityki handlowej prezydenta Donalda Trumpa (2017–2020): wycofanie Stanów Zjednoczonych z pozycji hegemona

1.3. Instytucjonalna i handlowa współpraca Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej

1.3.1. Współpraca instytucjonalna

1.3.2. Wymiana handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską

 

Rozdział 2

Kryzys światowego systemu handlu: pierwsze symptomy upadku hegemonii Stanów Zjednoczonych

2.1. Wojna handlowa Stany Zjednoczone-Chiny: wnioski dla Unii Europejskiej

2.1.1. Koncepcja America First w polityce handlowej Stanów Zjednoczonych

2.1.2. Wojna handlowa na linii Stany Zjednoczone–Chiny

2.2. Kryzys rozwiązań wielostronnych Światowej Organizacji Handlu

2.2.1. Utrata reputacji Światowej Organizacji Handlu: kryzys systemu rozstrzygania sporów

2.2.2. Przyszłość światowego systemu handlu

2.3. Wojna handlowa Stanów Zjednoczonych z Chinami – problem transferu technologii

 

Rozdział 3

Przyszłość relacji łączących Stany Zjednoczone i Unię Europejską: przywracanie hegemonii

3.1. Strategia polityki handlowej Joe Bidena a hegemonia Stanów Zjednoczonych w świecie

3.1.1. Wyzwania geopolityczne i gospodarcze

3.1.2. Bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze: nowe cele strategiczne polityki handlowej Stanów Zjednoczonych

3.2. Reakcja Unii Europejskiej na wyzwania geostrategiczne

3.3. Relacje handlowe Stany Zjednoczone-Unia Europejska: przezwyciężanie kryzysu klimatycznego

3.3.1. Argumenty na rzecz rozwiązań międzynarodowych norm środowiskowych

3.3.2. Polityka klimatyczna Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej

3.4. Standardy pracy w umowach handlowych: presja na pozycję konkurencyjną Stanów Zjednoczonych

3.4.1. Definicja standardów pracy według Międzynarodowej Organizacji Pracy

3.4.2. Argumenty ekonomiczne powiązania umów handlowych ze standardami pracy

3.4.3. Standardy pracy w WTO – nieudane próby uregulowań

3.5. Relacje handlowe Stany Zjednoczone-Unia Europejska: przyszłość i perspektywy rozwoju

3.5.1. Współpraca dwustronna

3.5.2. Polityka handlowa Stanów Zjednoczonych: przywracanie przywództwa w światowym systemie handlu

 

Zakończenie

Bibliografia

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel