Ulubione
 1. Strona główna
 2. SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ TECHNOLOGII

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ TECHNOLOGII

31,00 zł
27,90 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,10 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 27,90 zł
Autor: red. Piotr Płoszajski
Kod produktu: 978-83-8030-124-5
Cena regularna:
31,00 zł
27,90 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,10 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 27,90 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ TECHNOLOGII
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ TECHNOLOGII
[[[separator]]]

Niniejsze badanie jest rezultatem piątego etapu dużego, kilkuletniego projektu realizowanego przez zespół Katedry Teorii Zarządzania Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dotyczącego społecznej odpowiedzialności biznesu w warunkach nowej gospodarki. Podstawowym jego założeniem było to, że rewolucja technologiczna (szczególnie w zakresie ITC) powoduje konieczność przeformułowania wielu dotychczasowych przekonań i koncepcji biznesowych, zarówno w sferze teorii, jak i praktyki, co zresztą przyjmujemy w całym programie badawczym i dydaktycznym Katedry. Niezbędne jest w naszym przekonaniu wypracowanie nowego paradygmatu patrzenia na zjawiska, procesy, strategie i modele biznesowe wewnątrz organizacji, a także na charakter jej otoczenia społecznego i instytucjonalnego.

 

Zmiany te wynikają z takich przekształceń otoczenia, jak:

 • powszechność komputerów i obiektów połączonych siecią (Internet obiektów);
 • lawinowy wzrost mocy obliczeniowych oraz pamięci i fakt, że stają się coraz tańsze;
 • cyfryzacja produktów i algorytmizacja usług, rozwiązania chmurowe;
 • powstanie globalnych i lokalnych sieci społecznościowych oraz towarzyszące im zjawiska open source i "nowego, cyfrowego socjalizmu" (jak nazywa to Kevin Kelly);
 • wzrost znaczenia nowych modeli biznesowych, takich jak: freeconomics, long tail, sharing economy.

 

W konsekwencji, gdy postanowiliśmy zająć się problematyką społecznej odpowiedzialności biznesu, naturalne stało się pytanie o to, w jakim stopniu i w jaki sposób potrzebuje ona również nowych paradygmatów, hipotez i metod badawczych. W pierwszym etapie zajmowaliśmy się relacjami między firmami a ich otoczeniem w postaci różnych grup interesariuszy podlegających zmianom zachodzącym pod wpływem owych głównych czynników. W drugim etapie próbowaliśmy popatrzeć na społeczną odpowiedzialność biznesu jako istotny element rynkowych strategii przedsiębiorstwa. W etapie trzecim przeprowadziliśmy wywiady strukturalizowane z członkami zarządów spółek, aby zbadać, w jaki sposób rozumieją oni społeczną odpowiedzialność z punktu widzenia ich firm, ale również ich samych. W etapie czwartym podjęliśmy próbę odpowiedzi na pytanie: czy bycie odpowiedzialnym (w znaczeniu zdefiniowanym w poprzednich etapach, a także w aktualnej literaturze) pomaga firmom w byciu innowacyjnym, a jeśli tak, to w jakim stopniu, czy też, tradycyjnie, postrzega się to jako, niezbędny wprawdzie, ale jednak koszt, a w najlepszym razie - jako formalny obowiązek biznesu wobec środowiska społecznego.

 

W piątym, obecnym, etapie badania postanowiliśmy popatrzeć na CSR z punktu widzenia interesariuszy. Zdecydowaliśmy jednak, by najpierw wrócić do jednego z intelektualnie pasjonujących pytań, które pojawiły się na początku naszego zainteresowania problematyką społecznej odpowiedzialności biznesu w warunkach nowej gospodarki, a mianowicie: Czy technologia może być odpowiedzialna społecznie? Jej skutki w usieciowionej, opartej na ICT gospodarce oraz w społeczeństwie mogą być bowiem o wiele większe i znacznie bardziej dalekosiężne, zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym sensie, niż skutki największych nawet katastrof ekologicznych, spowodowanych np. wyciekiem ropy z podwodnego odwiertu czy uszkodzeniem elektrowni atomowej.

 

Innym, równie - a może nawet bardziej - spektakularnym przykładem są społeczne konsekwencje technologii nazywanej Internetem obiektów (IoT). Wynikiem jego funkcjonowania są gigantyczne bazy aktualnych danych o stanie ludzkiego świata w czasie rzeczywistym. Efektem ubocznym tego zjawiska będzie możliwość bezprecedensowej, totalnej inwigilacji i daleko idących naruszeń prywatności jednostek i grup społecznych.

 

Od tego czasu nieustannie przekonywaliśmy się, że zdecydowanie rozszerza się wachlarz problemów związanych ze społecznym wpływem nowych technologii, a to wymaga zajęcia się nimi w osobnym badaniu. Mówienie o społecznej odpowiedzialności technologii staje się tym pilniejsze, że sami jej twórcy wyglądają na zdezorientowanych. Wyznanie byłej prezes Hewlett-Packard, Carly Fioriny, brzmi wręcz groźnie: "Moje osobiste przekonania co do tego, co jest właściwe, a co nie, nie nadążają za rozwojem technologii, które rozwijam". Współtwórca Google, Larry Page, przyznaje: "Jest jasne, że Internet zmienił życie ludzi na wiele różnych sposobów i sami nie wiemy, dokąd to wszystko nas prowadzi. Społeczności internetowe generują tony danych, które stają się upublicznione, a kiedyś nie były. To jest bardzo ważna i złożona sprawa dla społeczeństwa, która będzie przedmiotem debat przez następne 50 lat". Były prezes Google, Eric Schmidt, z troską pochyla się nad problemami dorosłości dzisiejszej, pozbawionej prywatności młodzieży i proponuje oryginalne rozwiązanie, ale winą za ten stan obciąża nieświadome społeczeństwo: "Prywatne życie młodych ludzi jest tak dobrze udokumentowane w Internecie, że wielu z nich będzie musiało mieć prawo do zmiany nazwiska po osiągnięciu dojrzałości, aby uchronić się przed skutkami umieszczania na stronach społecznych kłopotliwych zdjęć i materiałów przez ich przyjaciół. Nie wydaje mi się, żeby społeczeństwo wiedziało, co się dzieje, kiedy wszystko jest dostępne, znane i rejestrowane przez wszystkich, zawsze".

 

Niniejsze badanie podnosi szereg nowych, pasjonujących teoretycznie i praktycznie zagadnień dotyczących nowych technologii i ich społecznych skutków. Piotr Płoszajski zastanawia się nad kierunkami i konsekwencjami - psychologicznymi, ekonomicznymi (np. dotyczącymi rynków pracy) i społecznymi - rozwoju systemów sztucznej inteligencji. Postawione przez niego pytanie brzmi: Czy oznacza on zmierzch monopolu człowieka na inteligencję i pojawienie się maszyn myślących jak ludzie, ale i ludzi myślących jak maszyny?

 

Grażyna Aniszewska-Banaś analizuje generalne mechanizmy powstawania i zmiany kodów postrzegania społecznego, po czym stawia pytanie o to, jak są one transformowane przez wszechobecność połączeń sieciowych między ludźmi. Urszula Ornarowicz z kolei pisze o szansach i ograniczeniach biomedycyny. Maria Aluchna zaś przedstawia skutki wdrożenia nowych technologii na rynku kapitałowym, ze szczególnym uwzględnieniem technologii high frequency/speed trading zarówno dla rozwoju tego rynku, systemu gospodarczego, jak i dla przedsiębiorstw, których akcjami inwestorzy obracają na giełdzie.

 

Justyna Szumniak-Samolej przygląda się aspektom etycznym funkcjonowania innowacji społecznych na rynkach najniższego poziomu globalnej piramidy eko-nomicznej (BOP), stawiając takie pytania, jak: Czy korporacje działają w duchu odpowiedzialności społecznej, przeznaczając swoje produkty na rynki najniższego poziomu globalnej piramidy ekonomicznej? Jak mierzyć sukces na tych rynkach? Czy każdy produkt oferowany najuboższym musi być innowacyjny społecznie? Jaka jest rola technologii w innowacjach społecznych kierowanych na rynki BOP?

 

Mikołaj Pindelski podejmuje analizę arcyciekawego, teoretycznie i praktycznie, zjawiska zero gravity business - współczesnych systemów organizacyjnych udających przedsiębiorstwa - i zastanawia się nad tym, czy z perspektywy funkcji sprzedaży stosuje się do nich problematyka społecznej odpowiedzialności firm oraz jak się to odbywa.

 

Maria Roszkowska-Menkes przygląda się obecnemu od szeregu lat w dyskusjach naukowych i publicystycznych społecznemu problemowi wpływu gier komputerowych. Są one obwiniane o wzrost agresji u dzieci, gorsze wyniki w nauce, problemy w nawiązywaniu relacji społecznych, a nawet inspirowanie do zamachów terrorystycznych. Psychologowie i psychiatrzy wskazują na rosnące uzależnienie od gier komputerowych, porównywane często z uzależnieniem od hazardu. Jednocześnie rośnie jednak liczba argumentów wskazujących na pozytywny ich wpływ, jak: poprawa koncentracji, rozwój zdolności poznawczych i prospołecznych, a także stymulacja pozytywnego nastroju użytkowników.

 

Rafał Mrówka pisze o wpływie nowych technologii (głównie ICT) na odpowiedzialność społeczną sektora ochrony zdrowia, zastanawiając się nad tym, w jakim stopniu one ją wspierają. Autor pokazuje zarówno przykłady pozytywnych działań możliwych dzięki nowym technologiom, jak i takie sytuacje, gdy ułatwiają one organizacjom z branży zachowywać się społecznie nieodpowiedzialnie czy wręcz prowokują takie zachowania.

 

Nie ulega wątpliwości, że podejmujemy tu tylko kilka z ogromnej gamy problemów, które rodzą się na styku funkcjonowania technologii i społeczeństwa. Są one jednak na tyle ciekawe poznawczo i praktycznie, że będziemy się nimi zajmować w kolejnych etapach tych badań.

[[[separator]]]

Wstęp

 

Piotr Płoszajski

Czy nadszedł zmierzch monopolu człowieka na inteligencję? O maszynach myślących jak ludzie i ludziach myślących jak maszyny

 

Grażyna Aniszewska-Banaś

Percepcja wobec wirtualizacji świata - zmiana kodów postrzegania

 

Urszula Ornarowicz

Społeczna odpowiedzialność technologii. Biomedycyna - szanse i ograniczeni

 

Maria Aluchna

Nowe technologie na rynku kapitałowym: algorytmy i HFT

 

Justyna Szumniak-Samolej

Etyka w innowacjach społecznych na rynkach najniższego poziomu globalnej piramidy ekonomicznej

 

Mikołaj Pindelski

Zero gravity business - współczesne systemy udające przedsiębiorstwa a odpowiedzialność społeczna. Perspektywa funkcji sprzedaży

 

Maria Roszkowska-Menkes

Społeczna odpowiedzialność w branży gier komputerowych

 

Rafał Mrówka

Wpływ nowych technologii na odpowiedzialność społeczną sektora ochrony zdrowia

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 138

Wstęp

Niniejsze badanie jest rezultatem piątego etapu dużego, kilkuletniego projektu realizowanego przez zespół Katedry Teorii Zarządzania Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dotyczącego społecznej odpowiedzialności biznesu w warunkach nowej gospodarki. Podstawowym jego założeniem było to, że rewolucja technologiczna (szczególnie w zakresie ITC) powoduje konieczność przeformułowania wielu dotychczasowych przekonań i koncepcji biznesowych, zarówno w sferze teorii, jak i praktyki, co zresztą przyjmujemy w całym programie badawczym i dydaktycznym Katedry. Niezbędne jest w naszym przekonaniu wypracowanie nowego paradygmatu patrzenia na zjawiska, procesy, strategie i modele biznesowe wewnątrz organizacji, a także na charakter jej otoczenia społecznego i instytucjonalnego.

 

Zmiany te wynikają z takich przekształceń otoczenia, jak:

 • powszechność komputerów i obiektów połączonych siecią (Internet obiektów);
 • lawinowy wzrost mocy obliczeniowych oraz pamięci i fakt, że stają się coraz tańsze;
 • cyfryzacja produktów i algorytmizacja usług, rozwiązania chmurowe;
 • powstanie globalnych i lokalnych sieci społecznościowych oraz towarzyszące im zjawiska open source i "nowego, cyfrowego socjalizmu" (jak nazywa to Kevin Kelly);
 • wzrost znaczenia nowych modeli biznesowych, takich jak: freeconomics, long tail, sharing economy.

 

W konsekwencji, gdy postanowiliśmy zająć się problematyką społecznej odpowiedzialności biznesu, naturalne stało się pytanie o to, w jakim stopniu i w jaki sposób potrzebuje ona również nowych paradygmatów, hipotez i metod badawczych. W pierwszym etapie zajmowaliśmy się relacjami między firmami a ich otoczeniem w postaci różnych grup interesariuszy podlegających zmianom zachodzącym pod wpływem owych głównych czynników. W drugim etapie próbowaliśmy popatrzeć na społeczną odpowiedzialność biznesu jako istotny element rynkowych strategii przedsiębiorstwa. W etapie trzecim przeprowadziliśmy wywiady strukturalizowane z członkami zarządów spółek, aby zbadać, w jaki sposób rozumieją oni społeczną odpowiedzialność z punktu widzenia ich firm, ale również ich samych. W etapie czwartym podjęliśmy próbę odpowiedzi na pytanie: czy bycie odpowiedzialnym (w znaczeniu zdefiniowanym w poprzednich etapach, a także w aktualnej literaturze) pomaga firmom w byciu innowacyjnym, a jeśli tak, to w jakim stopniu, czy też, tradycyjnie, postrzega się to jako, niezbędny wprawdzie, ale jednak koszt, a w najlepszym razie - jako formalny obowiązek biznesu wobec środowiska społecznego.

 

W piątym, obecnym, etapie badania postanowiliśmy popatrzeć na CSR z punktu widzenia interesariuszy. Zdecydowaliśmy jednak, by najpierw wrócić do jednego z intelektualnie pasjonujących pytań, które pojawiły się na początku naszego zainteresowania problematyką społecznej odpowiedzialności biznesu w warunkach nowej gospodarki, a mianowicie: Czy technologia może być odpowiedzialna społecznie? Jej skutki w usieciowionej, opartej na ICT gospodarce oraz w społeczeństwie mogą być bowiem o wiele większe i znacznie bardziej dalekosiężne, zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym sensie, niż skutki największych nawet katastrof ekologicznych, spowodowanych np. wyciekiem ropy z podwodnego odwiertu czy uszkodzeniem elektrowni atomowej.

 

Innym, równie - a może nawet bardziej - spektakularnym przykładem są społeczne konsekwencje technologii nazywanej Internetem obiektów (IoT). Wynikiem jego funkcjonowania są gigantyczne bazy aktualnych danych o stanie ludzkiego świata w czasie rzeczywistym. Efektem ubocznym tego zjawiska będzie możliwość bezprecedensowej, totalnej inwigilacji i daleko idących naruszeń prywatności jednostek i grup społecznych.

 

Od tego czasu nieustannie przekonywaliśmy się, że zdecydowanie rozszerza się wachlarz problemów związanych ze społecznym wpływem nowych technologii, a to wymaga zajęcia się nimi w osobnym badaniu. Mówienie o społecznej odpowiedzialności technologii staje się tym pilniejsze, że sami jej twórcy wyglądają na zdezorientowanych. Wyznanie byłej prezes Hewlett-Packard, Carly Fioriny, brzmi wręcz groźnie: "Moje osobiste przekonania co do tego, co jest właściwe, a co nie, nie nadążają za rozwojem technologii, które rozwijam". Współtwórca Google, Larry Page, przyznaje: "Jest jasne, że Internet zmienił życie ludzi na wiele różnych sposobów i sami nie wiemy, dokąd to wszystko nas prowadzi. Społeczności internetowe generują tony danych, które stają się upublicznione, a kiedyś nie były. To jest bardzo ważna i złożona sprawa dla społeczeństwa, która będzie przedmiotem debat przez następne 50 lat". Były prezes Google, Eric Schmidt, z troską pochyla się nad problemami dorosłości dzisiejszej, pozbawionej prywatności młodzieży i proponuje oryginalne rozwiązanie, ale winą za ten stan obciąża nieświadome społeczeństwo: "Prywatne życie młodych ludzi jest tak dobrze udokumentowane w Internecie, że wielu z nich będzie musiało mieć prawo do zmiany nazwiska po osiągnięciu dojrzałości, aby uchronić się przed skutkami umieszczania na stronach społecznych kłopotliwych zdjęć i materiałów przez ich przyjaciół. Nie wydaje mi się, żeby społeczeństwo wiedziało, co się dzieje, kiedy wszystko jest dostępne, znane i rejestrowane przez wszystkich, zawsze".

 

Niniejsze badanie podnosi szereg nowych, pasjonujących teoretycznie i praktycznie zagadnień dotyczących nowych technologii i ich społecznych skutków. Piotr Płoszajski zastanawia się nad kierunkami i konsekwencjami - psychologicznymi, ekonomicznymi (np. dotyczącymi rynków pracy) i społecznymi - rozwoju systemów sztucznej inteligencji. Postawione przez niego pytanie brzmi: Czy oznacza on zmierzch monopolu człowieka na inteligencję i pojawienie się maszyn myślących jak ludzie, ale i ludzi myślących jak maszyny?

 

Grażyna Aniszewska-Banaś analizuje generalne mechanizmy powstawania i zmiany kodów postrzegania społecznego, po czym stawia pytanie o to, jak są one transformowane przez wszechobecność połączeń sieciowych między ludźmi. Urszula Ornarowicz z kolei pisze o szansach i ograniczeniach biomedycyny. Maria Aluchna zaś przedstawia skutki wdrożenia nowych technologii na rynku kapitałowym, ze szczególnym uwzględnieniem technologii high frequency/speed trading zarówno dla rozwoju tego rynku, systemu gospodarczego, jak i dla przedsiębiorstw, których akcjami inwestorzy obracają na giełdzie.

 

Justyna Szumniak-Samolej przygląda się aspektom etycznym funkcjonowania innowacji społecznych na rynkach najniższego poziomu globalnej piramidy eko-nomicznej (BOP), stawiając takie pytania, jak: Czy korporacje działają w duchu odpowiedzialności społecznej, przeznaczając swoje produkty na rynki najniższego poziomu globalnej piramidy ekonomicznej? Jak mierzyć sukces na tych rynkach? Czy każdy produkt oferowany najuboższym musi być innowacyjny społecznie? Jaka jest rola technologii w innowacjach społecznych kierowanych na rynki BOP?

 

Mikołaj Pindelski podejmuje analizę arcyciekawego, teoretycznie i praktycznie, zjawiska zero gravity business - współczesnych systemów organizacyjnych udających przedsiębiorstwa - i zastanawia się nad tym, czy z perspektywy funkcji sprzedaży stosuje się do nich problematyka społecznej odpowiedzialności firm oraz jak się to odbywa.

 

Maria Roszkowska-Menkes przygląda się obecnemu od szeregu lat w dyskusjach naukowych i publicystycznych społecznemu problemowi wpływu gier komputerowych. Są one obwiniane o wzrost agresji u dzieci, gorsze wyniki w nauce, problemy w nawiązywaniu relacji społecznych, a nawet inspirowanie do zamachów terrorystycznych. Psychologowie i psychiatrzy wskazują na rosnące uzależnienie od gier komputerowych, porównywane często z uzależnieniem od hazardu. Jednocześnie rośnie jednak liczba argumentów wskazujących na pozytywny ich wpływ, jak: poprawa koncentracji, rozwój zdolności poznawczych i prospołecznych, a także stymulacja pozytywnego nastroju użytkowników.

 

Rafał Mrówka pisze o wpływie nowych technologii (głównie ICT) na odpowiedzialność społeczną sektora ochrony zdrowia, zastanawiając się nad tym, w jakim stopniu one ją wspierają. Autor pokazuje zarówno przykłady pozytywnych działań możliwych dzięki nowym technologiom, jak i takie sytuacje, gdy ułatwiają one organizacjom z branży zachowywać się społecznie nieodpowiedzialnie czy wręcz prowokują takie zachowania.

 

Nie ulega wątpliwości, że podejmujemy tu tylko kilka z ogromnej gamy problemów, które rodzą się na styku funkcjonowania technologii i społeczeństwa. Są one jednak na tyle ciekawe poznawczo i praktycznie, że będziemy się nimi zajmować w kolejnych etapach tych badań.

Spis treści

Wstęp

 

Piotr Płoszajski

Czy nadszedł zmierzch monopolu człowieka na inteligencję? O maszynach myślących jak ludzie i ludziach myślących jak maszyny

 

Grażyna Aniszewska-Banaś

Percepcja wobec wirtualizacji świata - zmiana kodów postrzegania

 

Urszula Ornarowicz

Społeczna odpowiedzialność technologii. Biomedycyna - szanse i ograniczeni

 

Maria Aluchna

Nowe technologie na rynku kapitałowym: algorytmy i HFT

 

Justyna Szumniak-Samolej

Etyka w innowacjach społecznych na rynkach najniższego poziomu globalnej piramidy ekonomicznej

 

Mikołaj Pindelski

Zero gravity business - współczesne systemy udające przedsiębiorstwa a odpowiedzialność społeczna. Perspektywa funkcji sprzedaży

 

Maria Roszkowska-Menkes

Społeczna odpowiedzialność w branży gier komputerowych

 

Rafał Mrówka

Wpływ nowych technologii na odpowiedzialność społeczną sektora ochrony zdrowia

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 138

Niniejsze badanie jest rezultatem piątego etapu dużego, kilkuletniego projektu realizowanego przez zespół Katedry Teorii Zarządzania Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dotyczącego społecznej odpowiedzialności biznesu w warunkach nowej gospodarki. Podstawowym jego założeniem było to, że rewolucja technologiczna (szczególnie w zakresie ITC) powoduje konieczność przeformułowania wielu dotychczasowych przekonań i koncepcji biznesowych, zarówno w sferze teorii, jak i praktyki, co zresztą przyjmujemy w całym programie badawczym i dydaktycznym Katedry. Niezbędne jest w naszym przekonaniu wypracowanie nowego paradygmatu patrzenia na zjawiska, procesy, strategie i modele biznesowe wewnątrz organizacji, a także na charakter jej otoczenia społecznego i instytucjonalnego.

 

Zmiany te wynikają z takich przekształceń otoczenia, jak:

 • powszechność komputerów i obiektów połączonych siecią (Internet obiektów);
 • lawinowy wzrost mocy obliczeniowych oraz pamięci i fakt, że stają się coraz tańsze;
 • cyfryzacja produktów i algorytmizacja usług, rozwiązania chmurowe;
 • powstanie globalnych i lokalnych sieci społecznościowych oraz towarzyszące im zjawiska open source i "nowego, cyfrowego socjalizmu" (jak nazywa to Kevin Kelly);
 • wzrost znaczenia nowych modeli biznesowych, takich jak: freeconomics, long tail, sharing economy.

 

W konsekwencji, gdy postanowiliśmy zająć się problematyką społecznej odpowiedzialności biznesu, naturalne stało się pytanie o to, w jakim stopniu i w jaki sposób potrzebuje ona również nowych paradygmatów, hipotez i metod badawczych. W pierwszym etapie zajmowaliśmy się relacjami między firmami a ich otoczeniem w postaci różnych grup interesariuszy podlegających zmianom zachodzącym pod wpływem owych głównych czynników. W drugim etapie próbowaliśmy popatrzeć na społeczną odpowiedzialność biznesu jako istotny element rynkowych strategii przedsiębiorstwa. W etapie trzecim przeprowadziliśmy wywiady strukturalizowane z członkami zarządów spółek, aby zbadać, w jaki sposób rozumieją oni społeczną odpowiedzialność z punktu widzenia ich firm, ale również ich samych. W etapie czwartym podjęliśmy próbę odpowiedzi na pytanie: czy bycie odpowiedzialnym (w znaczeniu zdefiniowanym w poprzednich etapach, a także w aktualnej literaturze) pomaga firmom w byciu innowacyjnym, a jeśli tak, to w jakim stopniu, czy też, tradycyjnie, postrzega się to jako, niezbędny wprawdzie, ale jednak koszt, a w najlepszym razie - jako formalny obowiązek biznesu wobec środowiska społecznego.

 

W piątym, obecnym, etapie badania postanowiliśmy popatrzeć na CSR z punktu widzenia interesariuszy. Zdecydowaliśmy jednak, by najpierw wrócić do jednego z intelektualnie pasjonujących pytań, które pojawiły się na początku naszego zainteresowania problematyką społecznej odpowiedzialności biznesu w warunkach nowej gospodarki, a mianowicie: Czy technologia może być odpowiedzialna społecznie? Jej skutki w usieciowionej, opartej na ICT gospodarce oraz w społeczeństwie mogą być bowiem o wiele większe i znacznie bardziej dalekosiężne, zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym sensie, niż skutki największych nawet katastrof ekologicznych, spowodowanych np. wyciekiem ropy z podwodnego odwiertu czy uszkodzeniem elektrowni atomowej.

 

Innym, równie - a może nawet bardziej - spektakularnym przykładem są społeczne konsekwencje technologii nazywanej Internetem obiektów (IoT). Wynikiem jego funkcjonowania są gigantyczne bazy aktualnych danych o stanie ludzkiego świata w czasie rzeczywistym. Efektem ubocznym tego zjawiska będzie możliwość bezprecedensowej, totalnej inwigilacji i daleko idących naruszeń prywatności jednostek i grup społecznych.

 

Od tego czasu nieustannie przekonywaliśmy się, że zdecydowanie rozszerza się wachlarz problemów związanych ze społecznym wpływem nowych technologii, a to wymaga zajęcia się nimi w osobnym badaniu. Mówienie o społecznej odpowiedzialności technologii staje się tym pilniejsze, że sami jej twórcy wyglądają na zdezorientowanych. Wyznanie byłej prezes Hewlett-Packard, Carly Fioriny, brzmi wręcz groźnie: "Moje osobiste przekonania co do tego, co jest właściwe, a co nie, nie nadążają za rozwojem technologii, które rozwijam". Współtwórca Google, Larry Page, przyznaje: "Jest jasne, że Internet zmienił życie ludzi na wiele różnych sposobów i sami nie wiemy, dokąd to wszystko nas prowadzi. Społeczności internetowe generują tony danych, które stają się upublicznione, a kiedyś nie były. To jest bardzo ważna i złożona sprawa dla społeczeństwa, która będzie przedmiotem debat przez następne 50 lat". Były prezes Google, Eric Schmidt, z troską pochyla się nad problemami dorosłości dzisiejszej, pozbawionej prywatności młodzieży i proponuje oryginalne rozwiązanie, ale winą za ten stan obciąża nieświadome społeczeństwo: "Prywatne życie młodych ludzi jest tak dobrze udokumentowane w Internecie, że wielu z nich będzie musiało mieć prawo do zmiany nazwiska po osiągnięciu dojrzałości, aby uchronić się przed skutkami umieszczania na stronach społecznych kłopotliwych zdjęć i materiałów przez ich przyjaciół. Nie wydaje mi się, żeby społeczeństwo wiedziało, co się dzieje, kiedy wszystko jest dostępne, znane i rejestrowane przez wszystkich, zawsze".

 

Niniejsze badanie podnosi szereg nowych, pasjonujących teoretycznie i praktycznie zagadnień dotyczących nowych technologii i ich społecznych skutków. Piotr Płoszajski zastanawia się nad kierunkami i konsekwencjami - psychologicznymi, ekonomicznymi (np. dotyczącymi rynków pracy) i społecznymi - rozwoju systemów sztucznej inteligencji. Postawione przez niego pytanie brzmi: Czy oznacza on zmierzch monopolu człowieka na inteligencję i pojawienie się maszyn myślących jak ludzie, ale i ludzi myślących jak maszyny?

 

Grażyna Aniszewska-Banaś analizuje generalne mechanizmy powstawania i zmiany kodów postrzegania społecznego, po czym stawia pytanie o to, jak są one transformowane przez wszechobecność połączeń sieciowych między ludźmi. Urszula Ornarowicz z kolei pisze o szansach i ograniczeniach biomedycyny. Maria Aluchna zaś przedstawia skutki wdrożenia nowych technologii na rynku kapitałowym, ze szczególnym uwzględnieniem technologii high frequency/speed trading zarówno dla rozwoju tego rynku, systemu gospodarczego, jak i dla przedsiębiorstw, których akcjami inwestorzy obracają na giełdzie.

 

Justyna Szumniak-Samolej przygląda się aspektom etycznym funkcjonowania innowacji społecznych na rynkach najniższego poziomu globalnej piramidy eko-nomicznej (BOP), stawiając takie pytania, jak: Czy korporacje działają w duchu odpowiedzialności społecznej, przeznaczając swoje produkty na rynki najniższego poziomu globalnej piramidy ekonomicznej? Jak mierzyć sukces na tych rynkach? Czy każdy produkt oferowany najuboższym musi być innowacyjny społecznie? Jaka jest rola technologii w innowacjach społecznych kierowanych na rynki BOP?

 

Mikołaj Pindelski podejmuje analizę arcyciekawego, teoretycznie i praktycznie, zjawiska zero gravity business - współczesnych systemów organizacyjnych udających przedsiębiorstwa - i zastanawia się nad tym, czy z perspektywy funkcji sprzedaży stosuje się do nich problematyka społecznej odpowiedzialności firm oraz jak się to odbywa.

 

Maria Roszkowska-Menkes przygląda się obecnemu od szeregu lat w dyskusjach naukowych i publicystycznych społecznemu problemowi wpływu gier komputerowych. Są one obwiniane o wzrost agresji u dzieci, gorsze wyniki w nauce, problemy w nawiązywaniu relacji społecznych, a nawet inspirowanie do zamachów terrorystycznych. Psychologowie i psychiatrzy wskazują na rosnące uzależnienie od gier komputerowych, porównywane często z uzależnieniem od hazardu. Jednocześnie rośnie jednak liczba argumentów wskazujących na pozytywny ich wpływ, jak: poprawa koncentracji, rozwój zdolności poznawczych i prospołecznych, a także stymulacja pozytywnego nastroju użytkowników.

 

Rafał Mrówka pisze o wpływie nowych technologii (głównie ICT) na odpowiedzialność społeczną sektora ochrony zdrowia, zastanawiając się nad tym, w jakim stopniu one ją wspierają. Autor pokazuje zarówno przykłady pozytywnych działań możliwych dzięki nowym technologiom, jak i takie sytuacje, gdy ułatwiają one organizacjom z branży zachowywać się społecznie nieodpowiedzialnie czy wręcz prowokują takie zachowania.

 

Nie ulega wątpliwości, że podejmujemy tu tylko kilka z ogromnej gamy problemów, które rodzą się na styku funkcjonowania technologii i społeczeństwa. Są one jednak na tyle ciekawe poznawczo i praktycznie, że będziemy się nimi zajmować w kolejnych etapach tych badań.

Wstęp

 

Piotr Płoszajski

Czy nadszedł zmierzch monopolu człowieka na inteligencję? O maszynach myślących jak ludzie i ludziach myślących jak maszyny

 

Grażyna Aniszewska-Banaś

Percepcja wobec wirtualizacji świata - zmiana kodów postrzegania

 

Urszula Ornarowicz

Społeczna odpowiedzialność technologii. Biomedycyna - szanse i ograniczeni

 

Maria Aluchna

Nowe technologie na rynku kapitałowym: algorytmy i HFT

 

Justyna Szumniak-Samolej

Etyka w innowacjach społecznych na rynkach najniższego poziomu globalnej piramidy ekonomicznej

 

Mikołaj Pindelski

Zero gravity business - współczesne systemy udające przedsiębiorstwa a odpowiedzialność społeczna. Perspektywa funkcji sprzedaży

 

Maria Roszkowska-Menkes

Społeczna odpowiedzialność w branży gier komputerowych

 

Rafał Mrówka

Wpływ nowych technologii na odpowiedzialność społeczną sektora ochrony zdrowia

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel