Ulubione
  1. Strona główna
  2. SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ I NIEODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU. Przyczyny, przejawy, konsekwencje ekonomiczne

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ I NIEODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU. Przyczyny, przejawy, konsekwencje ekonomiczne

52,00 zł
46,80 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,20 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 46,80 zł
Autor: Tomasz J. Dąbrowski, Katarzyna Majchrzak
Kod produktu: 978-83-8030-542-7
Cena regularna:
52,00 zł
46,80 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,20 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 46,80 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ I NIEODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU. Przyczyny, przejawy, konsekwencje ekonomiczne
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ I NIEODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU. Przyczyny, przejawy, konsekwencje ekonomiczne


[[[separator]]]

Zasadnicze przesłanie monografii jest następujące: CSR stanowi źródło korzyści ekonomicznych, jednak gdy działania z tego zakresu mają jedynie charakter symboliczny, stanowiąc odpowiedź na presję ze strony otoczenia, wzrasta prawdopodobieństwo, że będą im towarzyszyły zachowania społecznie nieodpowiedzialne. Szkody pojawiające się w takiej sytuacji są z reguły większe, niż gdyby organizacja w ogóle nie była aktywna w sferze CSR. Zagrożenie, że wystąpi negatywny scenariusz, można zminimalizować – wymaga to zmiany podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu i uznania jej za domenę działań substancjalnych. Zmianę taką ułatwia uwzględnianie wartości i zasad etycznych jako ważnych elementów kultury korporacyjnej przedsiębiorstwa. Autorzy wyrażają nadzieję, że przesłanie to trafi zwłaszcza do jednej z ważnych grup adresatów monografii – menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami oraz osób aspirujących i przygotowujących się do pełnienia tej niełatwej roli.

(fragment Wprowadzenia)

 

[[[separator]]]

Wprowadzenie

 

CZĘŚĆ I

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Rozdział 1

Wewnętrzne przyczyny podejmowania przez przedsiębiorstwa działań w sferze CSR

1.1. Rola wartości organizacyjnych

1.2. CSR jako narzędzie kształtowania wizerunku i reputacji przedsiębiorstwa

1.3. Społeczna odpowiedzialność jako element zarządzania ryzykiem

 

Rozdział 2

Zewnętrzne przyczyny wzrostu aktywności przedsiębiorstw w sferze CSR

2.1. Wzrost oczekiwań opinii publicznej wobec społecznego zaangażowania przedsiębiorstw

2.2. Presja ze strony różnych grup interesariuszy

2.2.1. Wzrost znaczenia organizacji pozarządowych

2.2.2. Rola konsumentów

2.2.3. Klienci instytucjonalni i zrównoważone łańcuchy dostaw

2.2.4. Zmiany w podejściu inwestorów – rozwój społecznie odpowiedzialnego inwestowania

2.2.5. Znaczenie działań konkurentów

2.3. Rozwój regulacji i samoregulacji

 

Rozdział 3

Przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

3.1. Programy etyczne i dotyczące przestrzegania praw człowieka

3.2. Dialog z interesariuszami

3.3. Działalność filantropijna

3.4. Cause-related marketing – marketing połączony z dobroczynnością

3.5. Wolontariat pracowniczy

3.6. Work-life balance, czyli równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

3.7. Działania w zakresie ochrony środowiska

3.8. Zarządzanie łańcuchem dostaw

3.9. Raportowanie niefinansowe

 

Rozdział 4

Ekonomiczne konsekwencje społecznej odpowiedzialności biznesu

4.1. Mechanizmy negatywnego wpływu CSR na wyniki ekonomiczne

4.2. Mechanizmy pozytywnego wpływu CSR na wyniki ekonomiczne

4.2.1. Społeczna odpowiedzialność a poprawa wyników i wzrost wartości przedsiębiorstwa

4.2.2. Społeczna odpowiedzialność a ochrona wartości przedsiębiorstwa

 

Rozdział 5

Społeczna odpowiedzialność biznesu w ocenie ekspertów – wyniki badań

 

CZĘŚĆ II

SPOŁECZNA NIEODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Rozdział 6

Wewnętrzne przyczyny podejmowania przez przedsiębiorstwa działań społecznie nieodpowiedzialnych

6.1. Kultura organizacyjna

6.2. Rola czynników ekonomicznych

6.3. Bifurkacja ryzyka

 

Rozdział 7

Zewnętrzne przyczyny społecznej nieodpowiedzialności przedsiębiorstw

7.1. Znaczenie presji konkurencyjnej

7.2. Wpływ warunków instytucjonalnych

 

Rozdział 8

Przejawy działań społecznie nieodpowiedzialnych

8.1. Nieetyczne i nieuczciwe praktyki biznesu

8.1.1. Korupcja

8.1.2. Nieuczciwa konkurencja

8.1.3. Uchylanie się od płacenia podatków

8.2. Naruszanie interesów konsumentów

8.3. Działania nieodpowiedzialne wobec innych grup interesariuszy (pracowników, inwestorów, dostawców, społeczności lokalnych)

 

Rozdział 9

Ekonomiczne konsekwencje zachowań społecznie nieodpowiedzialnych

9.1. Mechanizmy pośredniczące we wpływie CSiR na wyniki i wartość przedsiębiorstwa

9.2. Czynniki modyfikujące oddziaływanie CSiR na sytuację przedsiębiorstwa

 

Rozdział 1 0

Społeczna nieodpowiedzialność biznesu w ocenie ekspertów – wyniki badań

 

Podsumowanie

 

Załączniki

Załącznik 1. Kwestionariusz ankiety

Załącznik 2. Metryczka – profil i doświadczenie zawodowe ekspertów

Załącznik 3. Zestawienie instytucji, których przedstawiciele zaproszeni zostali do badania eksperckiego

Załącznik 4. Wyniki badań – działania społecznie odpowiedzialne

Załącznik 5. Wyniki badań – działania społecznie nieodpowiedzialne

 

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

 

 

Opis

Rok wydania: 2023
Wydanie: I
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Format: B5
Liczba stron: 238
Oprawa: miękka


Wstęp

Zasadnicze przesłanie monografii jest następujące: CSR stanowi źródło korzyści ekonomicznych, jednak gdy działania z tego zakresu mają jedynie charakter symboliczny, stanowiąc odpowiedź na presję ze strony otoczenia, wzrasta prawdopodobieństwo, że będą im towarzyszyły zachowania społecznie nieodpowiedzialne. Szkody pojawiające się w takiej sytuacji są z reguły większe, niż gdyby organizacja w ogóle nie była aktywna w sferze CSR. Zagrożenie, że wystąpi negatywny scenariusz, można zminimalizować – wymaga to zmiany podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu i uznania jej za domenę działań substancjalnych. Zmianę taką ułatwia uwzględnianie wartości i zasad etycznych jako ważnych elementów kultury korporacyjnej przedsiębiorstwa. Autorzy wyrażają nadzieję, że przesłanie to trafi zwłaszcza do jednej z ważnych grup adresatów monografii – menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami oraz osób aspirujących i przygotowujących się do pełnienia tej niełatwej roli.

(fragment Wprowadzenia)

 

Spis treści

Wprowadzenie

 

CZĘŚĆ I

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Rozdział 1

Wewnętrzne przyczyny podejmowania przez przedsiębiorstwa działań w sferze CSR

1.1. Rola wartości organizacyjnych

1.2. CSR jako narzędzie kształtowania wizerunku i reputacji przedsiębiorstwa

1.3. Społeczna odpowiedzialność jako element zarządzania ryzykiem

 

Rozdział 2

Zewnętrzne przyczyny wzrostu aktywności przedsiębiorstw w sferze CSR

2.1. Wzrost oczekiwań opinii publicznej wobec społecznego zaangażowania przedsiębiorstw

2.2. Presja ze strony różnych grup interesariuszy

2.2.1. Wzrost znaczenia organizacji pozarządowych

2.2.2. Rola konsumentów

2.2.3. Klienci instytucjonalni i zrównoważone łańcuchy dostaw

2.2.4. Zmiany w podejściu inwestorów – rozwój społecznie odpowiedzialnego inwestowania

2.2.5. Znaczenie działań konkurentów

2.3. Rozwój regulacji i samoregulacji

 

Rozdział 3

Przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

3.1. Programy etyczne i dotyczące przestrzegania praw człowieka

3.2. Dialog z interesariuszami

3.3. Działalność filantropijna

3.4. Cause-related marketing – marketing połączony z dobroczynnością

3.5. Wolontariat pracowniczy

3.6. Work-life balance, czyli równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

3.7. Działania w zakresie ochrony środowiska

3.8. Zarządzanie łańcuchem dostaw

3.9. Raportowanie niefinansowe

 

Rozdział 4

Ekonomiczne konsekwencje społecznej odpowiedzialności biznesu

4.1. Mechanizmy negatywnego wpływu CSR na wyniki ekonomiczne

4.2. Mechanizmy pozytywnego wpływu CSR na wyniki ekonomiczne

4.2.1. Społeczna odpowiedzialność a poprawa wyników i wzrost wartości przedsiębiorstwa

4.2.2. Społeczna odpowiedzialność a ochrona wartości przedsiębiorstwa

 

Rozdział 5

Społeczna odpowiedzialność biznesu w ocenie ekspertów – wyniki badań

 

CZĘŚĆ II

SPOŁECZNA NIEODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Rozdział 6

Wewnętrzne przyczyny podejmowania przez przedsiębiorstwa działań społecznie nieodpowiedzialnych

6.1. Kultura organizacyjna

6.2. Rola czynników ekonomicznych

6.3. Bifurkacja ryzyka

 

Rozdział 7

Zewnętrzne przyczyny społecznej nieodpowiedzialności przedsiębiorstw

7.1. Znaczenie presji konkurencyjnej

7.2. Wpływ warunków instytucjonalnych

 

Rozdział 8

Przejawy działań społecznie nieodpowiedzialnych

8.1. Nieetyczne i nieuczciwe praktyki biznesu

8.1.1. Korupcja

8.1.2. Nieuczciwa konkurencja

8.1.3. Uchylanie się od płacenia podatków

8.2. Naruszanie interesów konsumentów

8.3. Działania nieodpowiedzialne wobec innych grup interesariuszy (pracowników, inwestorów, dostawców, społeczności lokalnych)

 

Rozdział 9

Ekonomiczne konsekwencje zachowań społecznie nieodpowiedzialnych

9.1. Mechanizmy pośredniczące we wpływie CSiR na wyniki i wartość przedsiębiorstwa

9.2. Czynniki modyfikujące oddziaływanie CSiR na sytuację przedsiębiorstwa

 

Rozdział 1 0

Społeczna nieodpowiedzialność biznesu w ocenie ekspertów – wyniki badań

 

Podsumowanie

 

Załączniki

Załącznik 1. Kwestionariusz ankiety

Załącznik 2. Metryczka – profil i doświadczenie zawodowe ekspertów

Załącznik 3. Zestawienie instytucji, których przedstawiciele zaproszeni zostali do badania eksperckiego

Załącznik 4. Wyniki badań – działania społecznie odpowiedzialne

Załącznik 5. Wyniki badań – działania społecznie nieodpowiedzialne

 

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

 

 

Opinie

Twoja ocena:
Rok wydania: 2023
Wydanie: I
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Format: B5
Liczba stron: 238
Oprawa: miękka


Zasadnicze przesłanie monografii jest następujące: CSR stanowi źródło korzyści ekonomicznych, jednak gdy działania z tego zakresu mają jedynie charakter symboliczny, stanowiąc odpowiedź na presję ze strony otoczenia, wzrasta prawdopodobieństwo, że będą im towarzyszyły zachowania społecznie nieodpowiedzialne. Szkody pojawiające się w takiej sytuacji są z reguły większe, niż gdyby organizacja w ogóle nie była aktywna w sferze CSR. Zagrożenie, że wystąpi negatywny scenariusz, można zminimalizować – wymaga to zmiany podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu i uznania jej za domenę działań substancjalnych. Zmianę taką ułatwia uwzględnianie wartości i zasad etycznych jako ważnych elementów kultury korporacyjnej przedsiębiorstwa. Autorzy wyrażają nadzieję, że przesłanie to trafi zwłaszcza do jednej z ważnych grup adresatów monografii – menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami oraz osób aspirujących i przygotowujących się do pełnienia tej niełatwej roli.

(fragment Wprowadzenia)

 

Wprowadzenie

 

CZĘŚĆ I

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Rozdział 1

Wewnętrzne przyczyny podejmowania przez przedsiębiorstwa działań w sferze CSR

1.1. Rola wartości organizacyjnych

1.2. CSR jako narzędzie kształtowania wizerunku i reputacji przedsiębiorstwa

1.3. Społeczna odpowiedzialność jako element zarządzania ryzykiem

 

Rozdział 2

Zewnętrzne przyczyny wzrostu aktywności przedsiębiorstw w sferze CSR

2.1. Wzrost oczekiwań opinii publicznej wobec społecznego zaangażowania przedsiębiorstw

2.2. Presja ze strony różnych grup interesariuszy

2.2.1. Wzrost znaczenia organizacji pozarządowych

2.2.2. Rola konsumentów

2.2.3. Klienci instytucjonalni i zrównoważone łańcuchy dostaw

2.2.4. Zmiany w podejściu inwestorów – rozwój społecznie odpowiedzialnego inwestowania

2.2.5. Znaczenie działań konkurentów

2.3. Rozwój regulacji i samoregulacji

 

Rozdział 3

Przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

3.1. Programy etyczne i dotyczące przestrzegania praw człowieka

3.2. Dialog z interesariuszami

3.3. Działalność filantropijna

3.4. Cause-related marketing – marketing połączony z dobroczynnością

3.5. Wolontariat pracowniczy

3.6. Work-life balance, czyli równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

3.7. Działania w zakresie ochrony środowiska

3.8. Zarządzanie łańcuchem dostaw

3.9. Raportowanie niefinansowe

 

Rozdział 4

Ekonomiczne konsekwencje społecznej odpowiedzialności biznesu

4.1. Mechanizmy negatywnego wpływu CSR na wyniki ekonomiczne

4.2. Mechanizmy pozytywnego wpływu CSR na wyniki ekonomiczne

4.2.1. Społeczna odpowiedzialność a poprawa wyników i wzrost wartości przedsiębiorstwa

4.2.2. Społeczna odpowiedzialność a ochrona wartości przedsiębiorstwa

 

Rozdział 5

Społeczna odpowiedzialność biznesu w ocenie ekspertów – wyniki badań

 

CZĘŚĆ II

SPOŁECZNA NIEODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Rozdział 6

Wewnętrzne przyczyny podejmowania przez przedsiębiorstwa działań społecznie nieodpowiedzialnych

6.1. Kultura organizacyjna

6.2. Rola czynników ekonomicznych

6.3. Bifurkacja ryzyka

 

Rozdział 7

Zewnętrzne przyczyny społecznej nieodpowiedzialności przedsiębiorstw

7.1. Znaczenie presji konkurencyjnej

7.2. Wpływ warunków instytucjonalnych

 

Rozdział 8

Przejawy działań społecznie nieodpowiedzialnych

8.1. Nieetyczne i nieuczciwe praktyki biznesu

8.1.1. Korupcja

8.1.2. Nieuczciwa konkurencja

8.1.3. Uchylanie się od płacenia podatków

8.2. Naruszanie interesów konsumentów

8.3. Działania nieodpowiedzialne wobec innych grup interesariuszy (pracowników, inwestorów, dostawców, społeczności lokalnych)

 

Rozdział 9

Ekonomiczne konsekwencje zachowań społecznie nieodpowiedzialnych

9.1. Mechanizmy pośredniczące we wpływie CSiR na wyniki i wartość przedsiębiorstwa

9.2. Czynniki modyfikujące oddziaływanie CSiR na sytuację przedsiębiorstwa

 

Rozdział 1 0

Społeczna nieodpowiedzialność biznesu w ocenie ekspertów – wyniki badań

 

Podsumowanie

 

Załączniki

Załącznik 1. Kwestionariusz ankiety

Załącznik 2. Metryczka – profil i doświadczenie zawodowe ekspertów

Załącznik 3. Zestawienie instytucji, których przedstawiciele zaproszeni zostali do badania eksperckiego

Załącznik 4. Wyniki badań – działania społecznie odpowiedzialne

Załącznik 5. Wyniki badań – działania społecznie nieodpowiedzialne

 

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

 

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel