Ulubione
  1. Strona główna
  2. RYNKI, ULICE I GALERIE HANDLOWE. Polityka publiczna wobec miejskich przestrzeni konsumpcji w Polsce

RYNKI, ULICE I GALERIE HANDLOWE. Polityka publiczna wobec miejskich przestrzeni konsumpcji w Polsce

47,00 zł
42,30 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,70 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 42,30 zł
Autor: Joanna Zuzanna Popławska
Kod produktu: 978-83-8030-492-5
Cena regularna:
47,00 zł
42,30 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,70 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 42,30 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
RYNKI, ULICE I GALERIE HANDLOWE. Polityka publiczna wobec miejskich przestrzeni konsumpcji w Polsce
RYNKI, ULICE I GALERIE HANDLOWE. Polityka publiczna wobec miejskich przestrzeni konsumpcji w Polsce

 

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie: 

https://www.ibuk.pl/

 

 

[[[separator]]]

Monografia została podzielona na wstęp, cztery rozdziały i zakończenie. Celem rozdziału pierwszego jest przedstawienie głównych koncepcji teoretycznych oraz pojęć wyjaśniających procesy przemian miejskich przestrzeni konsumpcji. Przeprowadzona analiza posłużyła zidentyfikowaniu mechanizmów rządzących tymi przemianami oraz wskazaniu grup zaangażowanych podmiotów. Szczególną uwagę poświęcono współpracy mieszkańców z władzą lokalną w zakresie zarządzania rozwojem miasta, a także kwestii żywiołowych i zrównoważonych procesów w przestrzeni miejskiej.

W rozdziale drugim scharakteryzowano politykę publiczną prowadzoną przez władze szczebla centralnego i lokalnego wobec miejskich przestrzeni publicznych. W tej części przedstawiono miejsce polityki miejskiej w polskim porządku prawnym, omówiono podstawy planowania przestrzennego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem nowych uwarunkowań w postaci ustawy krajobrazowej oraz prawa nazywanego potocznie „lex deweloper". Analizowano politykę publiczną dedykowaną sektorowi handlu detalicznego, w tym najnowszą zmianę w postaci ograniczenia handlu w niedziele, a także skalę i przebieg działań rewitalizacyjnych w polskich miastach.

Cel rozdziału trzeciego to zbadanie przebiegu przemian miejskich przestrzeni konsumpcji w Polsce. Rozdział rozpoczęto krótką analizą znaczenia konsumpcji w życiu społeczno-ekonomicznym. Następnie scharakteryzowano przekształcenia, jakie zaszły w Polsce po 1989 r. i ukształtowały kontekst współczesnych procesów. W dalszej części rozdziału przedstawiono przyczyny kryzysu śródmiejskich przestrzeni publicznych oraz proces powstawania w Polsce galerii handlowych. Rozdział kończy analiza wpływu pandemii Covid-19 na przestrzenie konsumpcji w polskich miastach.

Rozdział czwarty stanowi egzemplifikację rozważań teoretycznych zawartych w początkowych częściach publikacji. Scharakteryzowano w nim przemiany przestrzeni konsumpcji w dwóch miastach: Białymstoku i Kielcach, przeanalizowano politykę miejską prowadzoną przez władze lokalne wobec przestrzeni konsumpcji, wskazano konsekwencje zachodzących przekształceń. Rozdział został napisany na podstawie analizy wywiadów swobodnych ukierunkowanych, przeglądu treści prasy lokalnej oraz lokalnych dokumentów urzędowych.

Publikacja jest kierowana do badaczy zainteresowanych zagadnieniami polityki publicznej wobec miejskich przestrzeni konsumpcji oraz handlu detalicznego w miastach, przedstawicieli samorządów terytorialnych, konsultantów wspierających władze miejskie w planowaniu polityki publicznej, aktywistów ruchów miejskich oraz studentów kierunków z zakresu nauk społecznych, w szczególności nauk o polityce i administracji, ekonomii, a także związanych z zarządzaniem i gospodarką przestrzenną.

(fragment wstępu)

[[[separator]]]

WSTĘP

Rozdział I

ISTOTA MIEJSKICH PRZESTRZENI KONSUMPCJI

1. Miejska przestrzeń konsumpcji jako rodzaj przestrzeni publicznej

2. Aktorzy społeczni i ich interesy w procesie wytwarzania przestrzeni miejskiej

3. Koncepcja partycypacyjnego zarządzania miastem

4. Rozwój przestrzeni miejskiej - między zrównoważeniem a żywiołowością

 

Rozdział II

KIERUNKI POLITYKI PUBLICZNEJ WOBEC HANDLU W ŚRÓDMIEŚCIACH

1. Polityka miejska w polskim porządku prawnym

2. Polityka publiczna wobec sektora handlu detalicznego

3. Planowanie przestrzenne jako istotny element polityki miejskiej

4. Rewitalizacja jako narzędzie społeczno-ekonomicznego ożywiania rynków i ulic handlowych

 

Rozdział III

KONSUMPCJA W MIEJSKICH PRZESTRZENIACH PUBLICZNYCH

1. Znaczenie konsumpcji w rozwoju społeczno-gospodarczym

2. Kierunki transformacji handlu detalicznego w Polsce po 1989 r.

3. Internet jako nowy typ przestrzeni konsumpcji

4. Spadek atrakcyjności rynków i ulic handlowych

5. Galerie handlowe jako dominujące podmioty w miejskiej przestrzeni konsumpcji

6. Przestrzenie konsumpcji w dobie pandemii Covid-19

 

Rozdział IV

POLITYKA PUBLICZNA WOBEC MIEJSKICH PRZESTRZENI KONSUMPCJI W BIAŁYMSTOKU I KIELCACH

1. Przebieg rewitalizacji rynków i ulic handlowych

2. Przekształcenia śródmiejskiego handlu

3. Polityka miejska wobec lokalizacji galerii handlowych

4. Oddziaływanie centrów handlowych na miasto

4.1. Konsekwencje gospodarcze

4.2. Oddziaływanie na życie społeczne

4.3. Wymiar infrastrukturalny

5. Kierunki polityki miejskiej wobec rynków, ulic i galerii handlowych

 

ZAKOŃCZENIE

Bibliografia

Spis fotografii

Spis rysunków

Spis tabel

Opis

Rok wydania: 2021
Wydanie: I
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Format: B5
Liczba stron: 204
Oprawa: miękka

 

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie: 

https://www.ibuk.pl/

 

 

Wstęp

Monografia została podzielona na wstęp, cztery rozdziały i zakończenie. Celem rozdziału pierwszego jest przedstawienie głównych koncepcji teoretycznych oraz pojęć wyjaśniających procesy przemian miejskich przestrzeni konsumpcji. Przeprowadzona analiza posłużyła zidentyfikowaniu mechanizmów rządzących tymi przemianami oraz wskazaniu grup zaangażowanych podmiotów. Szczególną uwagę poświęcono współpracy mieszkańców z władzą lokalną w zakresie zarządzania rozwojem miasta, a także kwestii żywiołowych i zrównoważonych procesów w przestrzeni miejskiej.

W rozdziale drugim scharakteryzowano politykę publiczną prowadzoną przez władze szczebla centralnego i lokalnego wobec miejskich przestrzeni publicznych. W tej części przedstawiono miejsce polityki miejskiej w polskim porządku prawnym, omówiono podstawy planowania przestrzennego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem nowych uwarunkowań w postaci ustawy krajobrazowej oraz prawa nazywanego potocznie „lex deweloper". Analizowano politykę publiczną dedykowaną sektorowi handlu detalicznego, w tym najnowszą zmianę w postaci ograniczenia handlu w niedziele, a także skalę i przebieg działań rewitalizacyjnych w polskich miastach.

Cel rozdziału trzeciego to zbadanie przebiegu przemian miejskich przestrzeni konsumpcji w Polsce. Rozdział rozpoczęto krótką analizą znaczenia konsumpcji w życiu społeczno-ekonomicznym. Następnie scharakteryzowano przekształcenia, jakie zaszły w Polsce po 1989 r. i ukształtowały kontekst współczesnych procesów. W dalszej części rozdziału przedstawiono przyczyny kryzysu śródmiejskich przestrzeni publicznych oraz proces powstawania w Polsce galerii handlowych. Rozdział kończy analiza wpływu pandemii Covid-19 na przestrzenie konsumpcji w polskich miastach.

Rozdział czwarty stanowi egzemplifikację rozważań teoretycznych zawartych w początkowych częściach publikacji. Scharakteryzowano w nim przemiany przestrzeni konsumpcji w dwóch miastach: Białymstoku i Kielcach, przeanalizowano politykę miejską prowadzoną przez władze lokalne wobec przestrzeni konsumpcji, wskazano konsekwencje zachodzących przekształceń. Rozdział został napisany na podstawie analizy wywiadów swobodnych ukierunkowanych, przeglądu treści prasy lokalnej oraz lokalnych dokumentów urzędowych.

Publikacja jest kierowana do badaczy zainteresowanych zagadnieniami polityki publicznej wobec miejskich przestrzeni konsumpcji oraz handlu detalicznego w miastach, przedstawicieli samorządów terytorialnych, konsultantów wspierających władze miejskie w planowaniu polityki publicznej, aktywistów ruchów miejskich oraz studentów kierunków z zakresu nauk społecznych, w szczególności nauk o polityce i administracji, ekonomii, a także związanych z zarządzaniem i gospodarką przestrzenną.

(fragment wstępu)

Spis treści

WSTĘP

Rozdział I

ISTOTA MIEJSKICH PRZESTRZENI KONSUMPCJI

1. Miejska przestrzeń konsumpcji jako rodzaj przestrzeni publicznej

2. Aktorzy społeczni i ich interesy w procesie wytwarzania przestrzeni miejskiej

3. Koncepcja partycypacyjnego zarządzania miastem

4. Rozwój przestrzeni miejskiej - między zrównoważeniem a żywiołowością

 

Rozdział II

KIERUNKI POLITYKI PUBLICZNEJ WOBEC HANDLU W ŚRÓDMIEŚCIACH

1. Polityka miejska w polskim porządku prawnym

2. Polityka publiczna wobec sektora handlu detalicznego

3. Planowanie przestrzenne jako istotny element polityki miejskiej

4. Rewitalizacja jako narzędzie społeczno-ekonomicznego ożywiania rynków i ulic handlowych

 

Rozdział III

KONSUMPCJA W MIEJSKICH PRZESTRZENIACH PUBLICZNYCH

1. Znaczenie konsumpcji w rozwoju społeczno-gospodarczym

2. Kierunki transformacji handlu detalicznego w Polsce po 1989 r.

3. Internet jako nowy typ przestrzeni konsumpcji

4. Spadek atrakcyjności rynków i ulic handlowych

5. Galerie handlowe jako dominujące podmioty w miejskiej przestrzeni konsumpcji

6. Przestrzenie konsumpcji w dobie pandemii Covid-19

 

Rozdział IV

POLITYKA PUBLICZNA WOBEC MIEJSKICH PRZESTRZENI KONSUMPCJI W BIAŁYMSTOKU I KIELCACH

1. Przebieg rewitalizacji rynków i ulic handlowych

2. Przekształcenia śródmiejskiego handlu

3. Polityka miejska wobec lokalizacji galerii handlowych

4. Oddziaływanie centrów handlowych na miasto

4.1. Konsekwencje gospodarcze

4.2. Oddziaływanie na życie społeczne

4.3. Wymiar infrastrukturalny

5. Kierunki polityki miejskiej wobec rynków, ulic i galerii handlowych

 

ZAKOŃCZENIE

Bibliografia

Spis fotografii

Spis rysunków

Spis tabel

Opinie

Twoja ocena:
Rok wydania: 2021
Wydanie: I
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Format: B5
Liczba stron: 204
Oprawa: miękka

 

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie: 

https://www.ibuk.pl/

 

 

Monografia została podzielona na wstęp, cztery rozdziały i zakończenie. Celem rozdziału pierwszego jest przedstawienie głównych koncepcji teoretycznych oraz pojęć wyjaśniających procesy przemian miejskich przestrzeni konsumpcji. Przeprowadzona analiza posłużyła zidentyfikowaniu mechanizmów rządzących tymi przemianami oraz wskazaniu grup zaangażowanych podmiotów. Szczególną uwagę poświęcono współpracy mieszkańców z władzą lokalną w zakresie zarządzania rozwojem miasta, a także kwestii żywiołowych i zrównoważonych procesów w przestrzeni miejskiej.

W rozdziale drugim scharakteryzowano politykę publiczną prowadzoną przez władze szczebla centralnego i lokalnego wobec miejskich przestrzeni publicznych. W tej części przedstawiono miejsce polityki miejskiej w polskim porządku prawnym, omówiono podstawy planowania przestrzennego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem nowych uwarunkowań w postaci ustawy krajobrazowej oraz prawa nazywanego potocznie „lex deweloper". Analizowano politykę publiczną dedykowaną sektorowi handlu detalicznego, w tym najnowszą zmianę w postaci ograniczenia handlu w niedziele, a także skalę i przebieg działań rewitalizacyjnych w polskich miastach.

Cel rozdziału trzeciego to zbadanie przebiegu przemian miejskich przestrzeni konsumpcji w Polsce. Rozdział rozpoczęto krótką analizą znaczenia konsumpcji w życiu społeczno-ekonomicznym. Następnie scharakteryzowano przekształcenia, jakie zaszły w Polsce po 1989 r. i ukształtowały kontekst współczesnych procesów. W dalszej części rozdziału przedstawiono przyczyny kryzysu śródmiejskich przestrzeni publicznych oraz proces powstawania w Polsce galerii handlowych. Rozdział kończy analiza wpływu pandemii Covid-19 na przestrzenie konsumpcji w polskich miastach.

Rozdział czwarty stanowi egzemplifikację rozważań teoretycznych zawartych w początkowych częściach publikacji. Scharakteryzowano w nim przemiany przestrzeni konsumpcji w dwóch miastach: Białymstoku i Kielcach, przeanalizowano politykę miejską prowadzoną przez władze lokalne wobec przestrzeni konsumpcji, wskazano konsekwencje zachodzących przekształceń. Rozdział został napisany na podstawie analizy wywiadów swobodnych ukierunkowanych, przeglądu treści prasy lokalnej oraz lokalnych dokumentów urzędowych.

Publikacja jest kierowana do badaczy zainteresowanych zagadnieniami polityki publicznej wobec miejskich przestrzeni konsumpcji oraz handlu detalicznego w miastach, przedstawicieli samorządów terytorialnych, konsultantów wspierających władze miejskie w planowaniu polityki publicznej, aktywistów ruchów miejskich oraz studentów kierunków z zakresu nauk społecznych, w szczególności nauk o polityce i administracji, ekonomii, a także związanych z zarządzaniem i gospodarką przestrzenną.

(fragment wstępu)

WSTĘP

Rozdział I

ISTOTA MIEJSKICH PRZESTRZENI KONSUMPCJI

1. Miejska przestrzeń konsumpcji jako rodzaj przestrzeni publicznej

2. Aktorzy społeczni i ich interesy w procesie wytwarzania przestrzeni miejskiej

3. Koncepcja partycypacyjnego zarządzania miastem

4. Rozwój przestrzeni miejskiej - między zrównoważeniem a żywiołowością

 

Rozdział II

KIERUNKI POLITYKI PUBLICZNEJ WOBEC HANDLU W ŚRÓDMIEŚCIACH

1. Polityka miejska w polskim porządku prawnym

2. Polityka publiczna wobec sektora handlu detalicznego

3. Planowanie przestrzenne jako istotny element polityki miejskiej

4. Rewitalizacja jako narzędzie społeczno-ekonomicznego ożywiania rynków i ulic handlowych

 

Rozdział III

KONSUMPCJA W MIEJSKICH PRZESTRZENIACH PUBLICZNYCH

1. Znaczenie konsumpcji w rozwoju społeczno-gospodarczym

2. Kierunki transformacji handlu detalicznego w Polsce po 1989 r.

3. Internet jako nowy typ przestrzeni konsumpcji

4. Spadek atrakcyjności rynków i ulic handlowych

5. Galerie handlowe jako dominujące podmioty w miejskiej przestrzeni konsumpcji

6. Przestrzenie konsumpcji w dobie pandemii Covid-19

 

Rozdział IV

POLITYKA PUBLICZNA WOBEC MIEJSKICH PRZESTRZENI KONSUMPCJI W BIAŁYMSTOKU I KIELCACH

1. Przebieg rewitalizacji rynków i ulic handlowych

2. Przekształcenia śródmiejskiego handlu

3. Polityka miejska wobec lokalizacji galerii handlowych

4. Oddziaływanie centrów handlowych na miasto

4.1. Konsekwencje gospodarcze

4.2. Oddziaływanie na życie społeczne

4.3. Wymiar infrastrukturalny

5. Kierunki polityki miejskiej wobec rynków, ulic i galerii handlowych

 

ZAKOŃCZENIE

Bibliografia

Spis fotografii

Spis rysunków

Spis tabel

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel