Ulubione
  1. Strona główna
  2. ROLA ANALOGII W PODEJMOWANIU DECYZJI W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM MAŁYMI I ŚREDNIMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI

ROLA ANALOGII W PODEJMOWANIU DECYZJI W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM MAŁYMI I ŚREDNIMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI

autor : Jerzy Surma
31,50 zł
22,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 30 % ( 9,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 22,00 zł
Autor: Jerzy Surma
Kod produktu: 978-83-7378-560-1
Cena regularna:
31,50 zł
22,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 30 % ( 9,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 22,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
ROLA ANALOGII W PODEJMOWANIU DECYZJI W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM MAŁYMI I ŚREDNIMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI
ROLA ANALOGII W PODEJMOWANIU DECYZJI W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM MAŁYMI I ŚREDNIMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI

W obliczu narastającej niepewności wnioskowanie przez analogię jest powszechną formą stosowaną przez zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Stając przed wyzwaniami strategicznymi czy będąc w trudnych sytuacjach biznesowych, menedżerowie wracają myślami do podobnych sytuacji ze swojego życia lub do tych, o których słyszeli, i wykorzystują to jako lekcję wziętą z przeszłych doświadczeń. W kontekście dużej złożoności decyzji strategicznych, kiedy wnioskowanie dedukcyjne jest ograniczone, odwołanie się do doświadczeń jest jak najbardziej racjonalnym zachowaniem. Z drugiej strony pochopne wykorzystanie analogii w podejmowaniu decyzji może być źródłem wielu niebezpieczeństw, a odwołanie się do powierzchownych podobieństw - przyczyną błędnych decyzji. Te zagadnienia, z wykorzystaniem studiów przypadków oraz badań ilościowych w kilkudziesięciu polskich małych i średnich przedsiębiorstwach, są szczegółowo omówione w niniejszej książce.

[[[separator]]]

W obliczu narastającej niepewności wnioskowanie przez analogię jest powszechną formą stosowaną przez zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Stając przed wyzwaniami strategicznymi czy będąc w trudnych sytuacjach biznesowych, menedżerowie wracają myślami do podobnych sytuacji ze swojego życia lub do tych, o których słyszeli, i wykorzystują to jako lekcję wziętą z przeszłych doświadczeń. W kontekście dużej złożoności decyzji strategicznych, kiedy wnioskowanie dedukcyjne jest ograniczone, odwołanie się do doświadczeń jest jak najbardziej racjonalnym zachowaniem. Z drugiej strony pochopne wykorzystanie analogii w podejmowaniu decyzji może być źródłem wielu niebezpieczeństw, a odwołanie się do powierzchownych podobieństw - przyczyną błędnych decyzji. Te zagadnienia, z wykorzystaniem studiów przypadków oraz badań ilościowych w kilkudziesięciu polskich małych i średnich przedsiębiorstwach, są szczegółowo omówione w niniejszej książce.

Książka składa się z czterech rozdziałów oraz czterech załączników. W rozdziale pierwszym omówiono problematykę rozwiązywania problemów źle ustrukturalizowanych w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem. Zaprezentowano teorię ograniczonej racjonalności jako modelu rzeczywistych zachowań menedżerskich w obliczu złożoności świata rzeczywistego. Po takim wprowadzeniu przedstawiono historię i aktualny stan badań nad analogią jako elementem procesu podejmowania decyzji w przypadku źle ustrukturalizowanych problemów. Następnie dokonano podsumowania rodzajów wnioskowania przez analogię i omówiono jej formalne ograniczenia. W tym duchu przedstawiono rolę analogii w zarządzaniu strategicznym i aktualny stan badań w tym zakresie oraz perspektywy rozwojowe.

Rozdział drugi zawiera omówienie użycia analogii jako metody rozwiązania problemu podejmowania decyzji strategicznych w MŚP. Dokonano przeglądu badań w zakresie identyfikacji zachowań przedsiębiorców w tego typu firmach. W ramach studiów przypadków dogłębnie rozpoznano, w jakich sytuacjach strategicznych prezesi odwołują się do analogii i jakie są tego konsekwencje. Ważnym rezultatem tych analiz jest klasyfikacja rodzajów analogii w decyzjach strategicznych.

W dalszej części pracy często jest używane pojęcie analogii, niemniej w kontekście zarządzania strategicznego oznacza to zawężenie semantyki tego pojęcia do analogii modelu, podobieństwa lub imitacji (patrz odpowiednie wyjaśnienia w punkcie 2.2.4). Zagadnieniu transferu dobrych praktyk w ramach odwoływania się do podobieństwa oraz problematyce imitacji poświęcono osobne punkty 2.3.1 oraz 2.3.2.

W rozdziale trzecim przedstawiono zarys historii budowy informatycznych systemów wspomagania złożonych decyzji menedżerskich oraz omówiono rzeczywistość tego typu rozwiązań w nawiązaniu do rozwoju badań i praktycznych zastosowań sztucznej inteligencji. W tym kontekście oraz na podstawie studiów przypadków omówionych w rozdziale drugim przedstawiono model wnioskowania na podstawie podobieństwa oraz propozycję implementacji tego modelu w ramach systemu Strategos w celu wspierania decyzji strategicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Rozdział czwarty zawiera szczegółowy opis przeprowadzonych badań ilościowych i jakościowych. Badaniu podlegał zakres wiedzy i przygotowania formalnego menedżerów oraz źródła inspiracji decyzji strategicznych. Badanie to jest pogłębione o refleksję nad wpływem doświadczenia oraz wykształcenia prezesów w zakresie odwoływania się do analogii. Po potwierdzeniu i zbadaniu, jak prezesi MŚP odwołują się do analogii, oraz rozpoznaniu ważności tego zagadnienia w ich zachowaniach zarządczych zebrano także opinie prezesów na temat informatycznego systemu podejmowania decyzji strategicznych.

W zakończeniu podsumowano otrzymane wyniki, dokonano krytycznej analizy użycia analogii oraz wskazano potencjalne kierunki rozwoju badań.

Całą książkę uzupełniają cztery załączniki. Na załącznik pierwszy składa się omówienie implikacji metodologicznych, jakie wynikają z natury problemu złożoności w badaniu przedsiębiorstwa. Załącznik drugi zawiera ankietę, jakiej użyto w badaniu, oraz sposób reprezentacji wiedzy omówionego w rozdziale trzecim systemu wspomagania decyzji. Załącznik trzeci zawiera podsumowanie wytycznych metodycznych, umożliwiających unikanie podstawowych błędów użycia analogii w decyzjach strategicznych. Natomiast w załączniku czwartym przedstawiono dodatkowo studium przypadku firmy Circut City, aby wskazać pełne spektrum możliwych zastosowań analogii w zarządzaniu strategicznym.

 

[[[separator]]]

Wstęp

 

1. Wnioskowanie przez analogię w podejmowaniu decyzji strategicznych

1.1. Charakterystyka decyzji zarządczych

1.2. Problemy źle ustrukturalizowane a zarządzanie strategiczne

1.3. Znaczenie analogii w ujęciu historycznym

1.4. Rola analogii w podejmowaniu decyzji

1.4.1. Współczesny zakres badań

1.4.2. Teoria odwzorowania struktur

1.4.3. Ograniczenia i możliwości

1.5. Analogia w zarządzaniu strategicznym

1.5.1. Dylematy strategiczne w przedsiębiorstwie

1.5.2. Aspekty psychologiczne w decyzjach zarządczych

1.5.3. Teoria analogii w zarządzaniu strategicznym

1.5.4. Analogia jako uniwersalne narzędzie w zarządzaniu

 

2. Podejmowanie decyzji strategicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach

2.1. Specyfika zarządzania strategicznego w MŚP

2.2. Studia przypadków

2.2.1. Studium przypadku E-znajomi

2.2.2. Studium przypadku One-2-One

2.2.3. Studium przypadku Lycos

2.2.4. Wnioski z badań studiów przypadku

2.3. Problemy wnioskowania przez analogię

2.3.1. Analogia modelu i podobieństwo

2.3.2. Niebezpieczeństwa imitacji

2.4. Krytyka użycia analogii w zarządzaniu strategicznym

 

3. Model wspomagania decyzji strategicznych

3.1.Systemy informatyczne w decyzji strategicznych

3.1.1. Wspomaganie decyzji źle ustrukturalizowanych

3.1.2. Wybrane problemy sztucznej inteligencji

3.1.3. Systemy wnioskujące na podstawie podobieństwa

3.2. Teoretyczny model wnioskowania na podstawie podobieństwa

3.3. Informatyczny system wspomagania decyzji strategicznych

3.3.1. Opis sytemu

3.3.2. Ontologia przedsiębiorstwa

3.3.3. Cykl wnioskowania

 

4. Badania empiryczne w zakresie podejmowania decyzji strategicznych w MŚP

4.1. Cel i zakres badania

4.2. Charakterystyka grupy badawczej

4.2.1. Badane przedsiębiorstwa

4.2.2. Badani zarządzający

4.3. Badania ilościowe

4.3.1. Badanie opinii o źródłach decyzji strategicznych

4.3.2. Badanie użycia analogii w decyzjach strategicznych

4.3.3. Ewaluacja sytemu Strategos

4.3.4. Niepewność a zachowania strategiczne

4.3.5. Wnioski z badań ilościowych

4.4. Badania jakościowe

4.4.1. Opinie o roli analogii w decyzjach strategicznych

4.4.2. Analogia w decyzjach strategicznych - analiza SWOT

4.4.3. Wnioski z badań jakościowych

 

Zakończenie

 

Załącznik 1. Problem złożoności w naukowy badaniu przedsiębiorstwa

Załącznik 2. Ankieta badawcza oraz struktura przypadku w systemie Strategos

Załącznik 3. Wytyczne metodyczne: "Jak racjonalnie odwoływać się do analogii w podejmowaniu decyzji strategicznych?"

Załącznik 4. Studium przypadku Circut City: "Rozwiązanie w poszukiwaniu problemu"

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2010
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 171

W obliczu narastającej niepewności wnioskowanie przez analogię jest powszechną formą stosowaną przez zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Stając przed wyzwaniami strategicznymi czy będąc w trudnych sytuacjach biznesowych, menedżerowie wracają myślami do podobnych sytuacji ze swojego życia lub do tych, o których słyszeli, i wykorzystują to jako lekcję wziętą z przeszłych doświadczeń. W kontekście dużej złożoności decyzji strategicznych, kiedy wnioskowanie dedukcyjne jest ograniczone, odwołanie się do doświadczeń jest jak najbardziej racjonalnym zachowaniem. Z drugiej strony pochopne wykorzystanie analogii w podejmowaniu decyzji może być źródłem wielu niebezpieczeństw, a odwołanie się do powierzchownych podobieństw - przyczyną błędnych decyzji. Te zagadnienia, z wykorzystaniem studiów przypadków oraz badań ilościowych w kilkudziesięciu polskich małych i średnich przedsiębiorstwach, są szczegółowo omówione w niniejszej książce.

Wstęp

W obliczu narastającej niepewności wnioskowanie przez analogię jest powszechną formą stosowaną przez zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Stając przed wyzwaniami strategicznymi czy będąc w trudnych sytuacjach biznesowych, menedżerowie wracają myślami do podobnych sytuacji ze swojego życia lub do tych, o których słyszeli, i wykorzystują to jako lekcję wziętą z przeszłych doświadczeń. W kontekście dużej złożoności decyzji strategicznych, kiedy wnioskowanie dedukcyjne jest ograniczone, odwołanie się do doświadczeń jest jak najbardziej racjonalnym zachowaniem. Z drugiej strony pochopne wykorzystanie analogii w podejmowaniu decyzji może być źródłem wielu niebezpieczeństw, a odwołanie się do powierzchownych podobieństw - przyczyną błędnych decyzji. Te zagadnienia, z wykorzystaniem studiów przypadków oraz badań ilościowych w kilkudziesięciu polskich małych i średnich przedsiębiorstwach, są szczegółowo omówione w niniejszej książce.

Książka składa się z czterech rozdziałów oraz czterech załączników. W rozdziale pierwszym omówiono problematykę rozwiązywania problemów źle ustrukturalizowanych w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem. Zaprezentowano teorię ograniczonej racjonalności jako modelu rzeczywistych zachowań menedżerskich w obliczu złożoności świata rzeczywistego. Po takim wprowadzeniu przedstawiono historię i aktualny stan badań nad analogią jako elementem procesu podejmowania decyzji w przypadku źle ustrukturalizowanych problemów. Następnie dokonano podsumowania rodzajów wnioskowania przez analogię i omówiono jej formalne ograniczenia. W tym duchu przedstawiono rolę analogii w zarządzaniu strategicznym i aktualny stan badań w tym zakresie oraz perspektywy rozwojowe.

Rozdział drugi zawiera omówienie użycia analogii jako metody rozwiązania problemu podejmowania decyzji strategicznych w MŚP. Dokonano przeglądu badań w zakresie identyfikacji zachowań przedsiębiorców w tego typu firmach. W ramach studiów przypadków dogłębnie rozpoznano, w jakich sytuacjach strategicznych prezesi odwołują się do analogii i jakie są tego konsekwencje. Ważnym rezultatem tych analiz jest klasyfikacja rodzajów analogii w decyzjach strategicznych.

W dalszej części pracy często jest używane pojęcie analogii, niemniej w kontekście zarządzania strategicznego oznacza to zawężenie semantyki tego pojęcia do analogii modelu, podobieństwa lub imitacji (patrz odpowiednie wyjaśnienia w punkcie 2.2.4). Zagadnieniu transferu dobrych praktyk w ramach odwoływania się do podobieństwa oraz problematyce imitacji poświęcono osobne punkty 2.3.1 oraz 2.3.2.

W rozdziale trzecim przedstawiono zarys historii budowy informatycznych systemów wspomagania złożonych decyzji menedżerskich oraz omówiono rzeczywistość tego typu rozwiązań w nawiązaniu do rozwoju badań i praktycznych zastosowań sztucznej inteligencji. W tym kontekście oraz na podstawie studiów przypadków omówionych w rozdziale drugim przedstawiono model wnioskowania na podstawie podobieństwa oraz propozycję implementacji tego modelu w ramach systemu Strategos w celu wspierania decyzji strategicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Rozdział czwarty zawiera szczegółowy opis przeprowadzonych badań ilościowych i jakościowych. Badaniu podlegał zakres wiedzy i przygotowania formalnego menedżerów oraz źródła inspiracji decyzji strategicznych. Badanie to jest pogłębione o refleksję nad wpływem doświadczenia oraz wykształcenia prezesów w zakresie odwoływania się do analogii. Po potwierdzeniu i zbadaniu, jak prezesi MŚP odwołują się do analogii, oraz rozpoznaniu ważności tego zagadnienia w ich zachowaniach zarządczych zebrano także opinie prezesów na temat informatycznego systemu podejmowania decyzji strategicznych.

W zakończeniu podsumowano otrzymane wyniki, dokonano krytycznej analizy użycia analogii oraz wskazano potencjalne kierunki rozwoju badań.

Całą książkę uzupełniają cztery załączniki. Na załącznik pierwszy składa się omówienie implikacji metodologicznych, jakie wynikają z natury problemu złożoności w badaniu przedsiębiorstwa. Załącznik drugi zawiera ankietę, jakiej użyto w badaniu, oraz sposób reprezentacji wiedzy omówionego w rozdziale trzecim systemu wspomagania decyzji. Załącznik trzeci zawiera podsumowanie wytycznych metodycznych, umożliwiających unikanie podstawowych błędów użycia analogii w decyzjach strategicznych. Natomiast w załączniku czwartym przedstawiono dodatkowo studium przypadku firmy Circut City, aby wskazać pełne spektrum możliwych zastosowań analogii w zarządzaniu strategicznym.

 

Spis treści

Wstęp

 

1. Wnioskowanie przez analogię w podejmowaniu decyzji strategicznych

1.1. Charakterystyka decyzji zarządczych

1.2. Problemy źle ustrukturalizowane a zarządzanie strategiczne

1.3. Znaczenie analogii w ujęciu historycznym

1.4. Rola analogii w podejmowaniu decyzji

1.4.1. Współczesny zakres badań

1.4.2. Teoria odwzorowania struktur

1.4.3. Ograniczenia i możliwości

1.5. Analogia w zarządzaniu strategicznym

1.5.1. Dylematy strategiczne w przedsiębiorstwie

1.5.2. Aspekty psychologiczne w decyzjach zarządczych

1.5.3. Teoria analogii w zarządzaniu strategicznym

1.5.4. Analogia jako uniwersalne narzędzie w zarządzaniu

 

2. Podejmowanie decyzji strategicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach

2.1. Specyfika zarządzania strategicznego w MŚP

2.2. Studia przypadków

2.2.1. Studium przypadku E-znajomi

2.2.2. Studium przypadku One-2-One

2.2.3. Studium przypadku Lycos

2.2.4. Wnioski z badań studiów przypadku

2.3. Problemy wnioskowania przez analogię

2.3.1. Analogia modelu i podobieństwo

2.3.2. Niebezpieczeństwa imitacji

2.4. Krytyka użycia analogii w zarządzaniu strategicznym

 

3. Model wspomagania decyzji strategicznych

3.1.Systemy informatyczne w decyzji strategicznych

3.1.1. Wspomaganie decyzji źle ustrukturalizowanych

3.1.2. Wybrane problemy sztucznej inteligencji

3.1.3. Systemy wnioskujące na podstawie podobieństwa

3.2. Teoretyczny model wnioskowania na podstawie podobieństwa

3.3. Informatyczny system wspomagania decyzji strategicznych

3.3.1. Opis sytemu

3.3.2. Ontologia przedsiębiorstwa

3.3.3. Cykl wnioskowania

 

4. Badania empiryczne w zakresie podejmowania decyzji strategicznych w MŚP

4.1. Cel i zakres badania

4.2. Charakterystyka grupy badawczej

4.2.1. Badane przedsiębiorstwa

4.2.2. Badani zarządzający

4.3. Badania ilościowe

4.3.1. Badanie opinii o źródłach decyzji strategicznych

4.3.2. Badanie użycia analogii w decyzjach strategicznych

4.3.3. Ewaluacja sytemu Strategos

4.3.4. Niepewność a zachowania strategiczne

4.3.5. Wnioski z badań ilościowych

4.4. Badania jakościowe

4.4.1. Opinie o roli analogii w decyzjach strategicznych

4.4.2. Analogia w decyzjach strategicznych - analiza SWOT

4.4.3. Wnioski z badań jakościowych

 

Zakończenie

 

Załącznik 1. Problem złożoności w naukowy badaniu przedsiębiorstwa

Załącznik 2. Ankieta badawcza oraz struktura przypadku w systemie Strategos

Załącznik 3. Wytyczne metodyczne: "Jak racjonalnie odwoływać się do analogii w podejmowaniu decyzji strategicznych?"

Załącznik 4. Studium przypadku Circut City: "Rozwiązanie w poszukiwaniu problemu"

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2010
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 171

W obliczu narastającej niepewności wnioskowanie przez analogię jest powszechną formą stosowaną przez zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Stając przed wyzwaniami strategicznymi czy będąc w trudnych sytuacjach biznesowych, menedżerowie wracają myślami do podobnych sytuacji ze swojego życia lub do tych, o których słyszeli, i wykorzystują to jako lekcję wziętą z przeszłych doświadczeń. W kontekście dużej złożoności decyzji strategicznych, kiedy wnioskowanie dedukcyjne jest ograniczone, odwołanie się do doświadczeń jest jak najbardziej racjonalnym zachowaniem. Z drugiej strony pochopne wykorzystanie analogii w podejmowaniu decyzji może być źródłem wielu niebezpieczeństw, a odwołanie się do powierzchownych podobieństw - przyczyną błędnych decyzji. Te zagadnienia, z wykorzystaniem studiów przypadków oraz badań ilościowych w kilkudziesięciu polskich małych i średnich przedsiębiorstwach, są szczegółowo omówione w niniejszej książce.

W obliczu narastającej niepewności wnioskowanie przez analogię jest powszechną formą stosowaną przez zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Stając przed wyzwaniami strategicznymi czy będąc w trudnych sytuacjach biznesowych, menedżerowie wracają myślami do podobnych sytuacji ze swojego życia lub do tych, o których słyszeli, i wykorzystują to jako lekcję wziętą z przeszłych doświadczeń. W kontekście dużej złożoności decyzji strategicznych, kiedy wnioskowanie dedukcyjne jest ograniczone, odwołanie się do doświadczeń jest jak najbardziej racjonalnym zachowaniem. Z drugiej strony pochopne wykorzystanie analogii w podejmowaniu decyzji może być źródłem wielu niebezpieczeństw, a odwołanie się do powierzchownych podobieństw - przyczyną błędnych decyzji. Te zagadnienia, z wykorzystaniem studiów przypadków oraz badań ilościowych w kilkudziesięciu polskich małych i średnich przedsiębiorstwach, są szczegółowo omówione w niniejszej książce.

Książka składa się z czterech rozdziałów oraz czterech załączników. W rozdziale pierwszym omówiono problematykę rozwiązywania problemów źle ustrukturalizowanych w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem. Zaprezentowano teorię ograniczonej racjonalności jako modelu rzeczywistych zachowań menedżerskich w obliczu złożoności świata rzeczywistego. Po takim wprowadzeniu przedstawiono historię i aktualny stan badań nad analogią jako elementem procesu podejmowania decyzji w przypadku źle ustrukturalizowanych problemów. Następnie dokonano podsumowania rodzajów wnioskowania przez analogię i omówiono jej formalne ograniczenia. W tym duchu przedstawiono rolę analogii w zarządzaniu strategicznym i aktualny stan badań w tym zakresie oraz perspektywy rozwojowe.

Rozdział drugi zawiera omówienie użycia analogii jako metody rozwiązania problemu podejmowania decyzji strategicznych w MŚP. Dokonano przeglądu badań w zakresie identyfikacji zachowań przedsiębiorców w tego typu firmach. W ramach studiów przypadków dogłębnie rozpoznano, w jakich sytuacjach strategicznych prezesi odwołują się do analogii i jakie są tego konsekwencje. Ważnym rezultatem tych analiz jest klasyfikacja rodzajów analogii w decyzjach strategicznych.

W dalszej części pracy często jest używane pojęcie analogii, niemniej w kontekście zarządzania strategicznego oznacza to zawężenie semantyki tego pojęcia do analogii modelu, podobieństwa lub imitacji (patrz odpowiednie wyjaśnienia w punkcie 2.2.4). Zagadnieniu transferu dobrych praktyk w ramach odwoływania się do podobieństwa oraz problematyce imitacji poświęcono osobne punkty 2.3.1 oraz 2.3.2.

W rozdziale trzecim przedstawiono zarys historii budowy informatycznych systemów wspomagania złożonych decyzji menedżerskich oraz omówiono rzeczywistość tego typu rozwiązań w nawiązaniu do rozwoju badań i praktycznych zastosowań sztucznej inteligencji. W tym kontekście oraz na podstawie studiów przypadków omówionych w rozdziale drugim przedstawiono model wnioskowania na podstawie podobieństwa oraz propozycję implementacji tego modelu w ramach systemu Strategos w celu wspierania decyzji strategicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Rozdział czwarty zawiera szczegółowy opis przeprowadzonych badań ilościowych i jakościowych. Badaniu podlegał zakres wiedzy i przygotowania formalnego menedżerów oraz źródła inspiracji decyzji strategicznych. Badanie to jest pogłębione o refleksję nad wpływem doświadczenia oraz wykształcenia prezesów w zakresie odwoływania się do analogii. Po potwierdzeniu i zbadaniu, jak prezesi MŚP odwołują się do analogii, oraz rozpoznaniu ważności tego zagadnienia w ich zachowaniach zarządczych zebrano także opinie prezesów na temat informatycznego systemu podejmowania decyzji strategicznych.

W zakończeniu podsumowano otrzymane wyniki, dokonano krytycznej analizy użycia analogii oraz wskazano potencjalne kierunki rozwoju badań.

Całą książkę uzupełniają cztery załączniki. Na załącznik pierwszy składa się omówienie implikacji metodologicznych, jakie wynikają z natury problemu złożoności w badaniu przedsiębiorstwa. Załącznik drugi zawiera ankietę, jakiej użyto w badaniu, oraz sposób reprezentacji wiedzy omówionego w rozdziale trzecim systemu wspomagania decyzji. Załącznik trzeci zawiera podsumowanie wytycznych metodycznych, umożliwiających unikanie podstawowych błędów użycia analogii w decyzjach strategicznych. Natomiast w załączniku czwartym przedstawiono dodatkowo studium przypadku firmy Circut City, aby wskazać pełne spektrum możliwych zastosowań analogii w zarządzaniu strategicznym.

 

Wstęp

 

1. Wnioskowanie przez analogię w podejmowaniu decyzji strategicznych

1.1. Charakterystyka decyzji zarządczych

1.2. Problemy źle ustrukturalizowane a zarządzanie strategiczne

1.3. Znaczenie analogii w ujęciu historycznym

1.4. Rola analogii w podejmowaniu decyzji

1.4.1. Współczesny zakres badań

1.4.2. Teoria odwzorowania struktur

1.4.3. Ograniczenia i możliwości

1.5. Analogia w zarządzaniu strategicznym

1.5.1. Dylematy strategiczne w przedsiębiorstwie

1.5.2. Aspekty psychologiczne w decyzjach zarządczych

1.5.3. Teoria analogii w zarządzaniu strategicznym

1.5.4. Analogia jako uniwersalne narzędzie w zarządzaniu

 

2. Podejmowanie decyzji strategicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach

2.1. Specyfika zarządzania strategicznego w MŚP

2.2. Studia przypadków

2.2.1. Studium przypadku E-znajomi

2.2.2. Studium przypadku One-2-One

2.2.3. Studium przypadku Lycos

2.2.4. Wnioski z badań studiów przypadku

2.3. Problemy wnioskowania przez analogię

2.3.1. Analogia modelu i podobieństwo

2.3.2. Niebezpieczeństwa imitacji

2.4. Krytyka użycia analogii w zarządzaniu strategicznym

 

3. Model wspomagania decyzji strategicznych

3.1.Systemy informatyczne w decyzji strategicznych

3.1.1. Wspomaganie decyzji źle ustrukturalizowanych

3.1.2. Wybrane problemy sztucznej inteligencji

3.1.3. Systemy wnioskujące na podstawie podobieństwa

3.2. Teoretyczny model wnioskowania na podstawie podobieństwa

3.3. Informatyczny system wspomagania decyzji strategicznych

3.3.1. Opis sytemu

3.3.2. Ontologia przedsiębiorstwa

3.3.3. Cykl wnioskowania

 

4. Badania empiryczne w zakresie podejmowania decyzji strategicznych w MŚP

4.1. Cel i zakres badania

4.2. Charakterystyka grupy badawczej

4.2.1. Badane przedsiębiorstwa

4.2.2. Badani zarządzający

4.3. Badania ilościowe

4.3.1. Badanie opinii o źródłach decyzji strategicznych

4.3.2. Badanie użycia analogii w decyzjach strategicznych

4.3.3. Ewaluacja sytemu Strategos

4.3.4. Niepewność a zachowania strategiczne

4.3.5. Wnioski z badań ilościowych

4.4. Badania jakościowe

4.4.1. Opinie o roli analogii w decyzjach strategicznych

4.4.2. Analogia w decyzjach strategicznych - analiza SWOT

4.4.3. Wnioski z badań jakościowych

 

Zakończenie

 

Załącznik 1. Problem złożoności w naukowy badaniu przedsiębiorstwa

Załącznik 2. Ankieta badawcza oraz struktura przypadku w systemie Strategos

Załącznik 3. Wytyczne metodyczne: "Jak racjonalnie odwoływać się do analogii w podejmowaniu decyzji strategicznych?"

Załącznik 4. Studium przypadku Circut City: "Rozwiązanie w poszukiwaniu problemu"

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel