Ulubione
  1. Strona główna
  2. REFORMA STREFY EURO PO KRYZYSIE FINANSOWYM 2007-2009 I JEJ KONSEKWENCJE

REFORMA STREFY EURO PO KRYZYSIE FINANSOWYM 2007-2009 I JEJ KONSEKWENCJE

52,00 zł
46,80 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,20 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 46,80 zł
Autor: red. Leokadia Oręziak
Kod produktu: 978-83-8030-134-4
Cena regularna:
52,00 zł
46,80 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,20 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 46,80 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
REFORMA STREFY EURO PO KRYZYSIE FINANSOWYM 2007-2009 I JEJ KONSEKWENCJE
REFORMA STREFY EURO PO KRYZYSIE FINANSOWYM 2007-2009 I JEJ KONSEKWENCJE

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

[[[separator]]]

Celem pracy jest przedstawienie najważniejszych wyzwań stojących przed strefą euro po kryzysie finansowym, który rozpoczął się w 2007 r., oraz działań podjętych w celu ograniczenia jego negatywnych skutków i zapobiegania takim kryzysom w przyszłości.

Punktem wyjścia do analizy tych zagadnień jest przedstawiona w rozdziale pierwszym (Unia Europejska w obliczu nowych wyzwań) charakterystyka głównych problemów, które wpływają obecnie na proces integracyjny i będą nań rzutować w przyszłości. Wśród kluczowych wyzwań, które zostały przeanalizowane, jest perspektywa wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, potencjalne ekonomiczne i społeczne skutki wielkich umów o wolnym handlu (m.in. TTIP, CETA, TISA), a także zagrożenia związane z potencjalną dezintegracją strefy euro. Podjęto tu także próbę pokazania czynników rzutujących na przyszły kierunek integracji w ramach Unii Europejskiej, a w szczególności zwrócono uwagę na uwarunkowania zarówno pogłębienia procesu integracyjnego w kierunku federalistycznym, jak i jego rozluźnienia, czyli nadania większej wagi współpracy międzyrządowej.

W rozdziale drugim, zatytułowanym Wyzwania stojące przed strefą euro - przegląd propozycji reform, zostały przedstawione najważniejsze wyzwania stojące przed strefą euro oraz reformy już zrealizowane i planowane na bazie propozycji, które pojawiły się w dyskusji po wybuchu globalnego kryzysu finansowego. Na podstawie dokonanego przeglądu sformułowano wnioski dotyczące optymalnych zmian, które w największym stopniu wzmocniłyby stabilność strefy euro.

Rozdział trzeci - Ramy polityki budżetowej strefy euro wobec kryzysu zadłużeniowego - został poświęcony najważniejszym kwestiom polityki budżetowej strefy euro. Ocenie poddano stan finansów publicznych krajów należących do strefy w ostatnich latach i skuteczność istniejących dotychczas mechanizmów mających dyscyplinować politykę budżetową tych krajów. Podjęta została także próba odpowiedzi na pytanie, czy w związku z zaistniałym w niedawnej przeszłości poważnym ryzykiem rozpadu strefy euro ramy prawne i instytucjonalne dotyczące realizacji tej polityki zostały dostosowane do tego, aby zapewnić stabilność i trwałość strefy.

Zmianom regulacji bankowych w strefie euro dokonanym w latach 2008-2015, a także planowanym zmianom regulacji dotyczącym unii bankowej i strukturalnym reformom w sektorze bankowym poświęcono rozdział czwarty - Nadzór i regulacje bankowe po kryzysie finansowym.

W rozdziale piątym, zatytułowanym Alternatywne instrumenty polityki pieniężnej jako narzędzie służące rozwiązaniu kryzysu w strefie euro, analizie i ocenie zostały poddane programy Europejskiego Banku Centralnego mające na celu pobudzanie rynku kredytowego w strefie euro, zwłaszcza program oparty na kredytach dla sektora MSP, a także Asset-Backed Securities Purchase Programme.

Pracę kończy rozdział szósty (Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty międzynarodowej roli euro), w którym przedmiotem rozważań uczyniono czynniki decydujące o międzynarodowej pozycji euro: zarówno wewnętrzne, związane z funkcjonowaniem strefy euro, jak i zewnętrzne, w szczególności takie, jak wzrost znaczenia i międzynarodowego wykorzystania waluty Chin oraz pozycja dolara amerykańskiego jako kluczowej waluty międzynarodowej.

[[[separator]]]

Wstęp

 

Leokadia Oręziak

Rozdział 1. Unia Europejska w obliczu nowych wyzwań

1.1. Wprowadzenie

1.2. Brexit jako wyzwanie dla integracji w ramach Unii Europejskiej

1.3. Umowy o wolnym handlu: TTIP, CETA, TISA

1.3.1. Istota i specyfika nowego typu umów o wolnym handlu

1.3.2. Potencjalne korzyści z realizacji nowych umów o wolnym handlu i jej koszty

1.3.3. Mechanizm rozstrzygania sporów między inwestorami zagranicznymi a państwami

1.3.4. TISA - umowa o wolnym handlu usługami

1.4. Zagrożenia związane z potencjalną dezintegracją strefy euro

1.5. Federalizm czy współpraca międzyrządowa - jaki kierunek integracji

1.6. Podsumowanie

 

 

Joanna Bęza-Bojanowska, Katarzyna Waćko-Jasińska, Cezary Wójcik

Rozdział 2. Wyzwania stojące przed strefą euro - przegląd propozycji reform

2.1. Wprowadzenie

2.2. Propozycje reform strefy euro

2.2.1. Propozycje zrealizowane

2.2.2. Propozycje niezrealizowane

2.3. Propozycja ustanowienia reguł wyjścia ze strefy euro

2.4. Podsumowanie

 

 

Sławomir Miklaszewicz

Rozdział 3. Ramy polityki budżetowej strefy euro wobec kryzysu zadłużeniowego

3.1. Wprowadzenie

3.2. Stan finansów publicznych strefy euro po kryzysie finansowym 2007-2009

3.3. Podstawowe zmiany w ramach polityki budżetowej po kryzysie finansowym 2007-2009

3.3.1. Ściślejsza koordynacja polityk budżetowych i gospodarczych - semestr europejski

3.3.2. Zreformowany pakt stabilności i wzrostu

3.3.3. Wzmocnienie zarządzania gospodarczego - tzw. sześciopak

3.3.4. Pakt euro plus

3.3.5. Wzmocnienie nadzoru w strefie euro - tzw. dwupak

3.4. Główne wyzwania polityki budżetowej strefy euro

3.5. Propozycje zmian w obszarze polityki budżetowej strefy euro

3.6. Podsumowanie

 

 

Katarzyna Sum

Rozdział 4. Nadzór i regulacje bankowe po kryzysie finansowym

4.1. Wprowadzenie

4.2. Problemy sektora bankowego UE

4.3. Nowa architektura nadzoru bankowego

4.4. Pakiet CRD IV/CRR

4.5. Dyrektywa BRRD

4.6. Dyrektywa DGS

4.7. Unia bankowa

4.7.1. Jednolity mechanizm nadzoru

4.7.2. Jednolity mechanizm restrukturyzacji banków

4.7.3. Europejski system gwarancji depozytów

4.8. Ocena reform

4.9. Podsumowanie

 

 

Aneta Waszkiewicz

Rozdział 5. Alternatywne instrumenty polityki pieniężnej jako narzędzie służące rozwiązaniu kryzysu w strefie euro

5.1. Wprowadzenie

5.2. Przegląd literatury przedmiotu

5.3. Metodologia badawcza

5.4. Przyczyny wprowadzenia programu ABSPP

5.5. Sekurytyzacja w Europie

5.6. Program ABSPP

5.7. Regulacje prawne a sekurytyzacyjny program EBC

5.8. Podsumowanie

 

 

Dominik Skopiec

Rozdział 6. Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty międzynarodowej roli euro

6.1. Wprowadzenie

6.2. Istota i funkcje walut międzynarodowych

6.3. Ewolucja międzynarodowej roli euro

6.4. Wewnętrzne czynniki spadku międzynarodowej roli euro

6.5. Zewnętrzne czynniki spadku międzynarodowej roli euro

6.6. Podsumowanie

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Format: B5
Liczba stron: 191

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

Wstęp

Celem pracy jest przedstawienie najważniejszych wyzwań stojących przed strefą euro po kryzysie finansowym, który rozpoczął się w 2007 r., oraz działań podjętych w celu ograniczenia jego negatywnych skutków i zapobiegania takim kryzysom w przyszłości.

Punktem wyjścia do analizy tych zagadnień jest przedstawiona w rozdziale pierwszym (Unia Europejska w obliczu nowych wyzwań) charakterystyka głównych problemów, które wpływają obecnie na proces integracyjny i będą nań rzutować w przyszłości. Wśród kluczowych wyzwań, które zostały przeanalizowane, jest perspektywa wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, potencjalne ekonomiczne i społeczne skutki wielkich umów o wolnym handlu (m.in. TTIP, CETA, TISA), a także zagrożenia związane z potencjalną dezintegracją strefy euro. Podjęto tu także próbę pokazania czynników rzutujących na przyszły kierunek integracji w ramach Unii Europejskiej, a w szczególności zwrócono uwagę na uwarunkowania zarówno pogłębienia procesu integracyjnego w kierunku federalistycznym, jak i jego rozluźnienia, czyli nadania większej wagi współpracy międzyrządowej.

W rozdziale drugim, zatytułowanym Wyzwania stojące przed strefą euro - przegląd propozycji reform, zostały przedstawione najważniejsze wyzwania stojące przed strefą euro oraz reformy już zrealizowane i planowane na bazie propozycji, które pojawiły się w dyskusji po wybuchu globalnego kryzysu finansowego. Na podstawie dokonanego przeglądu sformułowano wnioski dotyczące optymalnych zmian, które w największym stopniu wzmocniłyby stabilność strefy euro.

Rozdział trzeci - Ramy polityki budżetowej strefy euro wobec kryzysu zadłużeniowego - został poświęcony najważniejszym kwestiom polityki budżetowej strefy euro. Ocenie poddano stan finansów publicznych krajów należących do strefy w ostatnich latach i skuteczność istniejących dotychczas mechanizmów mających dyscyplinować politykę budżetową tych krajów. Podjęta została także próba odpowiedzi na pytanie, czy w związku z zaistniałym w niedawnej przeszłości poważnym ryzykiem rozpadu strefy euro ramy prawne i instytucjonalne dotyczące realizacji tej polityki zostały dostosowane do tego, aby zapewnić stabilność i trwałość strefy.

Zmianom regulacji bankowych w strefie euro dokonanym w latach 2008-2015, a także planowanym zmianom regulacji dotyczącym unii bankowej i strukturalnym reformom w sektorze bankowym poświęcono rozdział czwarty - Nadzór i regulacje bankowe po kryzysie finansowym.

W rozdziale piątym, zatytułowanym Alternatywne instrumenty polityki pieniężnej jako narzędzie służące rozwiązaniu kryzysu w strefie euro, analizie i ocenie zostały poddane programy Europejskiego Banku Centralnego mające na celu pobudzanie rynku kredytowego w strefie euro, zwłaszcza program oparty na kredytach dla sektora MSP, a także Asset-Backed Securities Purchase Programme.

Pracę kończy rozdział szósty (Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty międzynarodowej roli euro), w którym przedmiotem rozważań uczyniono czynniki decydujące o międzynarodowej pozycji euro: zarówno wewnętrzne, związane z funkcjonowaniem strefy euro, jak i zewnętrzne, w szczególności takie, jak wzrost znaczenia i międzynarodowego wykorzystania waluty Chin oraz pozycja dolara amerykańskiego jako kluczowej waluty międzynarodowej.

Spis treści

Wstęp

 

Leokadia Oręziak

Rozdział 1. Unia Europejska w obliczu nowych wyzwań

1.1. Wprowadzenie

1.2. Brexit jako wyzwanie dla integracji w ramach Unii Europejskiej

1.3. Umowy o wolnym handlu: TTIP, CETA, TISA

1.3.1. Istota i specyfika nowego typu umów o wolnym handlu

1.3.2. Potencjalne korzyści z realizacji nowych umów o wolnym handlu i jej koszty

1.3.3. Mechanizm rozstrzygania sporów między inwestorami zagranicznymi a państwami

1.3.4. TISA - umowa o wolnym handlu usługami

1.4. Zagrożenia związane z potencjalną dezintegracją strefy euro

1.5. Federalizm czy współpraca międzyrządowa - jaki kierunek integracji

1.6. Podsumowanie

 

 

Joanna Bęza-Bojanowska, Katarzyna Waćko-Jasińska, Cezary Wójcik

Rozdział 2. Wyzwania stojące przed strefą euro - przegląd propozycji reform

2.1. Wprowadzenie

2.2. Propozycje reform strefy euro

2.2.1. Propozycje zrealizowane

2.2.2. Propozycje niezrealizowane

2.3. Propozycja ustanowienia reguł wyjścia ze strefy euro

2.4. Podsumowanie

 

 

Sławomir Miklaszewicz

Rozdział 3. Ramy polityki budżetowej strefy euro wobec kryzysu zadłużeniowego

3.1. Wprowadzenie

3.2. Stan finansów publicznych strefy euro po kryzysie finansowym 2007-2009

3.3. Podstawowe zmiany w ramach polityki budżetowej po kryzysie finansowym 2007-2009

3.3.1. Ściślejsza koordynacja polityk budżetowych i gospodarczych - semestr europejski

3.3.2. Zreformowany pakt stabilności i wzrostu

3.3.3. Wzmocnienie zarządzania gospodarczego - tzw. sześciopak

3.3.4. Pakt euro plus

3.3.5. Wzmocnienie nadzoru w strefie euro - tzw. dwupak

3.4. Główne wyzwania polityki budżetowej strefy euro

3.5. Propozycje zmian w obszarze polityki budżetowej strefy euro

3.6. Podsumowanie

 

 

Katarzyna Sum

Rozdział 4. Nadzór i regulacje bankowe po kryzysie finansowym

4.1. Wprowadzenie

4.2. Problemy sektora bankowego UE

4.3. Nowa architektura nadzoru bankowego

4.4. Pakiet CRD IV/CRR

4.5. Dyrektywa BRRD

4.6. Dyrektywa DGS

4.7. Unia bankowa

4.7.1. Jednolity mechanizm nadzoru

4.7.2. Jednolity mechanizm restrukturyzacji banków

4.7.3. Europejski system gwarancji depozytów

4.8. Ocena reform

4.9. Podsumowanie

 

 

Aneta Waszkiewicz

Rozdział 5. Alternatywne instrumenty polityki pieniężnej jako narzędzie służące rozwiązaniu kryzysu w strefie euro

5.1. Wprowadzenie

5.2. Przegląd literatury przedmiotu

5.3. Metodologia badawcza

5.4. Przyczyny wprowadzenia programu ABSPP

5.5. Sekurytyzacja w Europie

5.6. Program ABSPP

5.7. Regulacje prawne a sekurytyzacyjny program EBC

5.8. Podsumowanie

 

 

Dominik Skopiec

Rozdział 6. Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty międzynarodowej roli euro

6.1. Wprowadzenie

6.2. Istota i funkcje walut międzynarodowych

6.3. Ewolucja międzynarodowej roli euro

6.4. Wewnętrzne czynniki spadku międzynarodowej roli euro

6.5. Zewnętrzne czynniki spadku międzynarodowej roli euro

6.6. Podsumowanie

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Format: B5
Liczba stron: 191

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

Celem pracy jest przedstawienie najważniejszych wyzwań stojących przed strefą euro po kryzysie finansowym, który rozpoczął się w 2007 r., oraz działań podjętych w celu ograniczenia jego negatywnych skutków i zapobiegania takim kryzysom w przyszłości.

Punktem wyjścia do analizy tych zagadnień jest przedstawiona w rozdziale pierwszym (Unia Europejska w obliczu nowych wyzwań) charakterystyka głównych problemów, które wpływają obecnie na proces integracyjny i będą nań rzutować w przyszłości. Wśród kluczowych wyzwań, które zostały przeanalizowane, jest perspektywa wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, potencjalne ekonomiczne i społeczne skutki wielkich umów o wolnym handlu (m.in. TTIP, CETA, TISA), a także zagrożenia związane z potencjalną dezintegracją strefy euro. Podjęto tu także próbę pokazania czynników rzutujących na przyszły kierunek integracji w ramach Unii Europejskiej, a w szczególności zwrócono uwagę na uwarunkowania zarówno pogłębienia procesu integracyjnego w kierunku federalistycznym, jak i jego rozluźnienia, czyli nadania większej wagi współpracy międzyrządowej.

W rozdziale drugim, zatytułowanym Wyzwania stojące przed strefą euro - przegląd propozycji reform, zostały przedstawione najważniejsze wyzwania stojące przed strefą euro oraz reformy już zrealizowane i planowane na bazie propozycji, które pojawiły się w dyskusji po wybuchu globalnego kryzysu finansowego. Na podstawie dokonanego przeglądu sformułowano wnioski dotyczące optymalnych zmian, które w największym stopniu wzmocniłyby stabilność strefy euro.

Rozdział trzeci - Ramy polityki budżetowej strefy euro wobec kryzysu zadłużeniowego - został poświęcony najważniejszym kwestiom polityki budżetowej strefy euro. Ocenie poddano stan finansów publicznych krajów należących do strefy w ostatnich latach i skuteczność istniejących dotychczas mechanizmów mających dyscyplinować politykę budżetową tych krajów. Podjęta została także próba odpowiedzi na pytanie, czy w związku z zaistniałym w niedawnej przeszłości poważnym ryzykiem rozpadu strefy euro ramy prawne i instytucjonalne dotyczące realizacji tej polityki zostały dostosowane do tego, aby zapewnić stabilność i trwałość strefy.

Zmianom regulacji bankowych w strefie euro dokonanym w latach 2008-2015, a także planowanym zmianom regulacji dotyczącym unii bankowej i strukturalnym reformom w sektorze bankowym poświęcono rozdział czwarty - Nadzór i regulacje bankowe po kryzysie finansowym.

W rozdziale piątym, zatytułowanym Alternatywne instrumenty polityki pieniężnej jako narzędzie służące rozwiązaniu kryzysu w strefie euro, analizie i ocenie zostały poddane programy Europejskiego Banku Centralnego mające na celu pobudzanie rynku kredytowego w strefie euro, zwłaszcza program oparty na kredytach dla sektora MSP, a także Asset-Backed Securities Purchase Programme.

Pracę kończy rozdział szósty (Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty międzynarodowej roli euro), w którym przedmiotem rozważań uczyniono czynniki decydujące o międzynarodowej pozycji euro: zarówno wewnętrzne, związane z funkcjonowaniem strefy euro, jak i zewnętrzne, w szczególności takie, jak wzrost znaczenia i międzynarodowego wykorzystania waluty Chin oraz pozycja dolara amerykańskiego jako kluczowej waluty międzynarodowej.

Wstęp

 

Leokadia Oręziak

Rozdział 1. Unia Europejska w obliczu nowych wyzwań

1.1. Wprowadzenie

1.2. Brexit jako wyzwanie dla integracji w ramach Unii Europejskiej

1.3. Umowy o wolnym handlu: TTIP, CETA, TISA

1.3.1. Istota i specyfika nowego typu umów o wolnym handlu

1.3.2. Potencjalne korzyści z realizacji nowych umów o wolnym handlu i jej koszty

1.3.3. Mechanizm rozstrzygania sporów między inwestorami zagranicznymi a państwami

1.3.4. TISA - umowa o wolnym handlu usługami

1.4. Zagrożenia związane z potencjalną dezintegracją strefy euro

1.5. Federalizm czy współpraca międzyrządowa - jaki kierunek integracji

1.6. Podsumowanie

 

 

Joanna Bęza-Bojanowska, Katarzyna Waćko-Jasińska, Cezary Wójcik

Rozdział 2. Wyzwania stojące przed strefą euro - przegląd propozycji reform

2.1. Wprowadzenie

2.2. Propozycje reform strefy euro

2.2.1. Propozycje zrealizowane

2.2.2. Propozycje niezrealizowane

2.3. Propozycja ustanowienia reguł wyjścia ze strefy euro

2.4. Podsumowanie

 

 

Sławomir Miklaszewicz

Rozdział 3. Ramy polityki budżetowej strefy euro wobec kryzysu zadłużeniowego

3.1. Wprowadzenie

3.2. Stan finansów publicznych strefy euro po kryzysie finansowym 2007-2009

3.3. Podstawowe zmiany w ramach polityki budżetowej po kryzysie finansowym 2007-2009

3.3.1. Ściślejsza koordynacja polityk budżetowych i gospodarczych - semestr europejski

3.3.2. Zreformowany pakt stabilności i wzrostu

3.3.3. Wzmocnienie zarządzania gospodarczego - tzw. sześciopak

3.3.4. Pakt euro plus

3.3.5. Wzmocnienie nadzoru w strefie euro - tzw. dwupak

3.4. Główne wyzwania polityki budżetowej strefy euro

3.5. Propozycje zmian w obszarze polityki budżetowej strefy euro

3.6. Podsumowanie

 

 

Katarzyna Sum

Rozdział 4. Nadzór i regulacje bankowe po kryzysie finansowym

4.1. Wprowadzenie

4.2. Problemy sektora bankowego UE

4.3. Nowa architektura nadzoru bankowego

4.4. Pakiet CRD IV/CRR

4.5. Dyrektywa BRRD

4.6. Dyrektywa DGS

4.7. Unia bankowa

4.7.1. Jednolity mechanizm nadzoru

4.7.2. Jednolity mechanizm restrukturyzacji banków

4.7.3. Europejski system gwarancji depozytów

4.8. Ocena reform

4.9. Podsumowanie

 

 

Aneta Waszkiewicz

Rozdział 5. Alternatywne instrumenty polityki pieniężnej jako narzędzie służące rozwiązaniu kryzysu w strefie euro

5.1. Wprowadzenie

5.2. Przegląd literatury przedmiotu

5.3. Metodologia badawcza

5.4. Przyczyny wprowadzenia programu ABSPP

5.5. Sekurytyzacja w Europie

5.6. Program ABSPP

5.7. Regulacje prawne a sekurytyzacyjny program EBC

5.8. Podsumowanie

 

 

Dominik Skopiec

Rozdział 6. Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty międzynarodowej roli euro

6.1. Wprowadzenie

6.2. Istota i funkcje walut międzynarodowych

6.3. Ewolucja międzynarodowej roli euro

6.4. Wewnętrzne czynniki spadku międzynarodowej roli euro

6.5. Zewnętrzne czynniki spadku międzynarodowej roli euro

6.6. Podsumowanie

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel