Ulubione
  1. Strona główna
  2. RACJONALIZACJA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE W ŚWIETLE ZMIAN USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

RACJONALIZACJA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE W ŚWIETLE ZMIAN USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

35,00 zł
26,25 zł
/ szt.
Oszczędzasz 25 % ( 8,75 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 26,25 zł
Autor: Zbigniew Grzymała Grzegorz Maśloch Marek Goleń Edwin Górnicki
Kod produktu: 978-83-7378-790-2
Cena regularna:
35,00 zł
26,25 zł
/ szt.
Oszczędzasz 25 % ( 8,75 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 26,25 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
RACJONALIZACJA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE W ŚWIETLE ZMIAN USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
RACJONALIZACJA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE W ŚWIETLE ZMIAN USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
[[[separator]]]

Problematyka gospodarki odpadami w świetle zmieniających się realiów środowiskowych wysuwa się na plan pierwszy w całym sektorze komunalnym. W Dyrektywie ramowej nałożono na państwa członkowskie obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami i nakazano ustanowić do 2015 r. systemy selektywnej zbiórki obowiązującej przynajmniej w odniesieniu do papieru, metalu, plastiku i szkła.Dodatkowo do 2020 r. kraje Unii Europejskiej powinny zapewnić, aby:
- minimum 50 % masy odpadów komunalnych, przynajmniej takich jak papier, metal, plastik i szkło, było poddawane przygotowaniu do ponownego wykorzystania i recyklingowi;
- minimum 70 % masy odpadów budowlanych innych niż niebezpieczne było poddawane przygotowaniu do ponownego wykorzystania, recyklingowi i innym
- metodom odzysku.
Z kolei zgodnie z Dyrektywą Rady 1999 / 31 / WE z 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (tzw. Dyrektywa składowiskowa) państwa członkowskie mają obowiązek zredukować w stosunku do masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, wytworzonych w 1995 r. masę składowanych biodegradowalnych
odpadów komunalnych:
- do 16 lipca 2006 r. - do 75 %,
- do 16 lipca 2009 r. - do 50 %,
- do 16 lipca 2016 r. - do 35 %.
Celem badania jest ukazanie rozwoju gospodarki odpadami w Polsce i jej racjonalizacji w świetle Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Ustawa ta ma pomóc Polsce w osiągnięciu unijnych wskaźników.
Praca składa się z trzech części. Część pierwsza autorstwa Grzegorza Maślocha, obejmująca rozdział 1 i 2, przybliża stan gospodarki odpadami w UE i w Polsce. Część druga napisana przez Marka Golenia i obejmująca rozdziały od 3 do 8 prezentuje tok powstawania Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Część ostatnia odnosi się do metod ustalania opłaty za proces odbioru i zagospodarowania odpadów oraz ukazuje praktyczne dylematy gmin we wdrażaniu omawianej ustawy. Autorami tej części są Edwin Górnicki i Zbigniew Grzymała.

[[[separator]]]

Wstęp


1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Unii Europejskiej

2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce
2.1. Odpady komunalne w Polsce 
2.2. Formy prawne prowadzenia gospodarki komunalnej w gospodarce odpadami 

3. Koncepcja wdrożenia nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi dla gmin peryferyjnych
3.1. Wprowadzenie 
3.2. Nowy model lokalnej gospodarki odpadami komunalnymi 
3.2.1. Cele i istota reformy 
3.2.2. Uwarunkowania Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami 
3.2.3. Założenia i cele nowego modelu lokalnej gospodarki odpadami komunalnymi 
3.3. Model selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
3.3.1. Standardowe modele segregacji stosowane w Polsce 
3.3.2. System trójpojemnikowy 
3.3.3. Odpady powstające nieregularnie 
3.4. Ewidencja przydomowych kompostowników 
3.5. System taryfowy 

4. Organizacja usług polegających na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych
4.1. Sposoby odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych 
4.1.1. Czysta biomasa 
4.1.2. Odpady opakowaniowe i inne surowce wtórne 
4.1.3. Odpady higieniczne i pozostałe 
4.1.4. Gminne Centrum Recyklingu 
4.2. Przetargi związane z gospodarowaniem odpadami 
4.2.1. Założenia 
4.2.2. Obowiązki właścicieli nieruchomości 
4.2.3. Obowiązki wykonawcy 
4.2.4. Wartość zamówienia 
4.2.5. Umowa na wykonanie usług 

5. Projekty uchwał - główne założenia i tezy uzasadnień
5.1. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie 
5.2. Uchwała o wyborze metody ustalenia opłaty oraz o stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
5.3. Uchwała o wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
5.4. Uchwała o terminie, częstotliwości i trybie uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
5.5. Uchwała o szczegółowym sposobie i zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
5.6. Uchwała o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi 
5.7. Uchwała o przejęciu obowiązków właścicieli niezamieszkałych nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych 
5.8. Uchwała o dodatkowych sposobach udokumentowania wykonania obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych 
5.9. Uchwała o górnych stawkach opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wywozu nieczystości 

6. Kampania informacyjna

7. System informatyczny 

8. Harmonogram prac 

9. Wpływ wyboru metody naliczania opłat na efektywność ekonomiczną systemu gospodarki odpadami komunalnymi

9.1. System opłat 
9.2. Problemy i ryzyko 
9.2.1. Komponenty strukturalne 
9.2.2. Kłopotliwe stawki 
9.2.3. Komponenty społeczne 
9.3. Przesłanki wyboru metody 
9.3.1. Efektywność ekonomiczna i środowiskowa 
9.3.2. Efektywność ekonomiczna i potencjalny opór społeczny 
9.3.3. Zarys strategii wyboru modelu opłat 
9.4. Techniczne dylematy gmin związane z wdrożeniem ustawy 

Zakończenie 

Bibliografia 

Spis tabel i rysunków 

Załączniki

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 137

Wstęp

Problematyka gospodarki odpadami w świetle zmieniających się realiów środowiskowych wysuwa się na plan pierwszy w całym sektorze komunalnym. W Dyrektywie ramowej nałożono na państwa członkowskie obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami i nakazano ustanowić do 2015 r. systemy selektywnej zbiórki obowiązującej przynajmniej w odniesieniu do papieru, metalu, plastiku i szkła.Dodatkowo do 2020 r. kraje Unii Europejskiej powinny zapewnić, aby:
- minimum 50 % masy odpadów komunalnych, przynajmniej takich jak papier, metal, plastik i szkło, było poddawane przygotowaniu do ponownego wykorzystania i recyklingowi;
- minimum 70 % masy odpadów budowlanych innych niż niebezpieczne było poddawane przygotowaniu do ponownego wykorzystania, recyklingowi i innym
- metodom odzysku.
Z kolei zgodnie z Dyrektywą Rady 1999 / 31 / WE z 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (tzw. Dyrektywa składowiskowa) państwa członkowskie mają obowiązek zredukować w stosunku do masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, wytworzonych w 1995 r. masę składowanych biodegradowalnych
odpadów komunalnych:
- do 16 lipca 2006 r. - do 75 %,
- do 16 lipca 2009 r. - do 50 %,
- do 16 lipca 2016 r. - do 35 %.
Celem badania jest ukazanie rozwoju gospodarki odpadami w Polsce i jej racjonalizacji w świetle Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Ustawa ta ma pomóc Polsce w osiągnięciu unijnych wskaźników.
Praca składa się z trzech części. Część pierwsza autorstwa Grzegorza Maślocha, obejmująca rozdział 1 i 2, przybliża stan gospodarki odpadami w UE i w Polsce. Część druga napisana przez Marka Golenia i obejmująca rozdziały od 3 do 8 prezentuje tok powstawania Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Część ostatnia odnosi się do metod ustalania opłaty za proces odbioru i zagospodarowania odpadów oraz ukazuje praktyczne dylematy gmin we wdrażaniu omawianej ustawy. Autorami tej części są Edwin Górnicki i Zbigniew Grzymała.

Spis treści

Wstęp


1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Unii Europejskiej

2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce
2.1. Odpady komunalne w Polsce 
2.2. Formy prawne prowadzenia gospodarki komunalnej w gospodarce odpadami 

3. Koncepcja wdrożenia nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi dla gmin peryferyjnych
3.1. Wprowadzenie 
3.2. Nowy model lokalnej gospodarki odpadami komunalnymi 
3.2.1. Cele i istota reformy 
3.2.2. Uwarunkowania Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami 
3.2.3. Założenia i cele nowego modelu lokalnej gospodarki odpadami komunalnymi 
3.3. Model selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
3.3.1. Standardowe modele segregacji stosowane w Polsce 
3.3.2. System trójpojemnikowy 
3.3.3. Odpady powstające nieregularnie 
3.4. Ewidencja przydomowych kompostowników 
3.5. System taryfowy 

4. Organizacja usług polegających na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych
4.1. Sposoby odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych 
4.1.1. Czysta biomasa 
4.1.2. Odpady opakowaniowe i inne surowce wtórne 
4.1.3. Odpady higieniczne i pozostałe 
4.1.4. Gminne Centrum Recyklingu 
4.2. Przetargi związane z gospodarowaniem odpadami 
4.2.1. Założenia 
4.2.2. Obowiązki właścicieli nieruchomości 
4.2.3. Obowiązki wykonawcy 
4.2.4. Wartość zamówienia 
4.2.5. Umowa na wykonanie usług 

5. Projekty uchwał - główne założenia i tezy uzasadnień
5.1. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie 
5.2. Uchwała o wyborze metody ustalenia opłaty oraz o stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
5.3. Uchwała o wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
5.4. Uchwała o terminie, częstotliwości i trybie uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
5.5. Uchwała o szczegółowym sposobie i zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
5.6. Uchwała o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi 
5.7. Uchwała o przejęciu obowiązków właścicieli niezamieszkałych nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych 
5.8. Uchwała o dodatkowych sposobach udokumentowania wykonania obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych 
5.9. Uchwała o górnych stawkach opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wywozu nieczystości 

6. Kampania informacyjna

7. System informatyczny 

8. Harmonogram prac 

9. Wpływ wyboru metody naliczania opłat na efektywność ekonomiczną systemu gospodarki odpadami komunalnymi

9.1. System opłat 
9.2. Problemy i ryzyko 
9.2.1. Komponenty strukturalne 
9.2.2. Kłopotliwe stawki 
9.2.3. Komponenty społeczne 
9.3. Przesłanki wyboru metody 
9.3.1. Efektywność ekonomiczna i środowiskowa 
9.3.2. Efektywność ekonomiczna i potencjalny opór społeczny 
9.3.3. Zarys strategii wyboru modelu opłat 
9.4. Techniczne dylematy gmin związane z wdrożeniem ustawy 

Zakończenie 

Bibliografia 

Spis tabel i rysunków 

Załączniki

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 137

Problematyka gospodarki odpadami w świetle zmieniających się realiów środowiskowych wysuwa się na plan pierwszy w całym sektorze komunalnym. W Dyrektywie ramowej nałożono na państwa członkowskie obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami i nakazano ustanowić do 2015 r. systemy selektywnej zbiórki obowiązującej przynajmniej w odniesieniu do papieru, metalu, plastiku i szkła.Dodatkowo do 2020 r. kraje Unii Europejskiej powinny zapewnić, aby:
- minimum 50 % masy odpadów komunalnych, przynajmniej takich jak papier, metal, plastik i szkło, było poddawane przygotowaniu do ponownego wykorzystania i recyklingowi;
- minimum 70 % masy odpadów budowlanych innych niż niebezpieczne było poddawane przygotowaniu do ponownego wykorzystania, recyklingowi i innym
- metodom odzysku.
Z kolei zgodnie z Dyrektywą Rady 1999 / 31 / WE z 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (tzw. Dyrektywa składowiskowa) państwa członkowskie mają obowiązek zredukować w stosunku do masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, wytworzonych w 1995 r. masę składowanych biodegradowalnych
odpadów komunalnych:
- do 16 lipca 2006 r. - do 75 %,
- do 16 lipca 2009 r. - do 50 %,
- do 16 lipca 2016 r. - do 35 %.
Celem badania jest ukazanie rozwoju gospodarki odpadami w Polsce i jej racjonalizacji w świetle Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Ustawa ta ma pomóc Polsce w osiągnięciu unijnych wskaźników.
Praca składa się z trzech części. Część pierwsza autorstwa Grzegorza Maślocha, obejmująca rozdział 1 i 2, przybliża stan gospodarki odpadami w UE i w Polsce. Część druga napisana przez Marka Golenia i obejmująca rozdziały od 3 do 8 prezentuje tok powstawania Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Część ostatnia odnosi się do metod ustalania opłaty za proces odbioru i zagospodarowania odpadów oraz ukazuje praktyczne dylematy gmin we wdrażaniu omawianej ustawy. Autorami tej części są Edwin Górnicki i Zbigniew Grzymała.

Wstęp


1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Unii Europejskiej

2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce
2.1. Odpady komunalne w Polsce 
2.2. Formy prawne prowadzenia gospodarki komunalnej w gospodarce odpadami 

3. Koncepcja wdrożenia nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi dla gmin peryferyjnych
3.1. Wprowadzenie 
3.2. Nowy model lokalnej gospodarki odpadami komunalnymi 
3.2.1. Cele i istota reformy 
3.2.2. Uwarunkowania Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami 
3.2.3. Założenia i cele nowego modelu lokalnej gospodarki odpadami komunalnymi 
3.3. Model selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
3.3.1. Standardowe modele segregacji stosowane w Polsce 
3.3.2. System trójpojemnikowy 
3.3.3. Odpady powstające nieregularnie 
3.4. Ewidencja przydomowych kompostowników 
3.5. System taryfowy 

4. Organizacja usług polegających na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych
4.1. Sposoby odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych 
4.1.1. Czysta biomasa 
4.1.2. Odpady opakowaniowe i inne surowce wtórne 
4.1.3. Odpady higieniczne i pozostałe 
4.1.4. Gminne Centrum Recyklingu 
4.2. Przetargi związane z gospodarowaniem odpadami 
4.2.1. Założenia 
4.2.2. Obowiązki właścicieli nieruchomości 
4.2.3. Obowiązki wykonawcy 
4.2.4. Wartość zamówienia 
4.2.5. Umowa na wykonanie usług 

5. Projekty uchwał - główne założenia i tezy uzasadnień
5.1. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie 
5.2. Uchwała o wyborze metody ustalenia opłaty oraz o stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
5.3. Uchwała o wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
5.4. Uchwała o terminie, częstotliwości i trybie uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
5.5. Uchwała o szczegółowym sposobie i zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
5.6. Uchwała o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi 
5.7. Uchwała o przejęciu obowiązków właścicieli niezamieszkałych nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych 
5.8. Uchwała o dodatkowych sposobach udokumentowania wykonania obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych 
5.9. Uchwała o górnych stawkach opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wywozu nieczystości 

6. Kampania informacyjna

7. System informatyczny 

8. Harmonogram prac 

9. Wpływ wyboru metody naliczania opłat na efektywność ekonomiczną systemu gospodarki odpadami komunalnymi

9.1. System opłat 
9.2. Problemy i ryzyko 
9.2.1. Komponenty strukturalne 
9.2.2. Kłopotliwe stawki 
9.2.3. Komponenty społeczne 
9.3. Przesłanki wyboru metody 
9.3.1. Efektywność ekonomiczna i środowiskowa 
9.3.2. Efektywność ekonomiczna i potencjalny opór społeczny 
9.3.3. Zarys strategii wyboru modelu opłat 
9.4. Techniczne dylematy gmin związane z wdrożeniem ustawy 

Zakończenie 

Bibliografia 

Spis tabel i rysunków 

Załączniki

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel