Ulubione
  1. Strona główna
  2. PSD 2 Krytyczny przystanek na drodze do nowej ery bankowości

PSD 2 Krytyczny przystanek na drodze do nowej ery bankowości

49,00 zł
44,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 44,10 zł
Autor: Stanisław Kasiewicz
Kod produktu: 978-83-8030-217-4
Cena regularna:
49,00 zł
44,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 44,10 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
PSD 2 Krytyczny przystanek na drodze do nowej ery bankowości
PSD 2 Krytyczny przystanek na drodze do nowej ery bankowości

 

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:  

https://www.ibuk.pl

[[[separator]]]

 

W warunkach istnienia przemysłu regulacyjnego rzadko zdarzają się przypadki opracowania nowych norm prawnych, które zmieniają podstawowe reguły konkurowania na rynku. Należy do nich z pewnością Payment Services Directive 2 (PSD 2) uchwalona przez Parlament Europejski w 2015 roku i dotycząca funkcjonowania europejskiego rynku płatności. Regulacja ta otwiera rynek płatności na nowych konkurentów: instytucje płatnicze, fintechy i inne nowe firmy. Jest swego rodzaju przepustką do budowania cyfrowej, otwartej bankowości. Rynek ten podlegał do tej pory silnym regulacjom, a działalność prowadzona przez banki była nadzorowana. Istotne jest również to, że wdrażaniu tej dyrektywy towarzyszy fala innowacji finansowych, które mogą potencjalnie sprawić, że sektor tradycyjnych banków zniknie w krótkim czasie z rynku, podobnie jak stało się to z maszynami do pisania. Kto bowiem pamięta dzisiaj, poza kolekcjonerami, o włoskiej firmie Olivetti, jednym z największych światowych producentów tego rodzaju urządzeń? Konkurencja na rynku usług bankowych odznacza się jednak pewną specyfiką wynikającą ze złożonych cech masowo oferowanych usług i produktów oraz silnej pozycji rynkowej banków. Dlatego krótkowzroczne i nieuzasadnione byłoby formułowanie opinii na temat losów konkurencji na rynku usług płatności bez zarysowania szerszego kontekstu dotyczącego implementacji tej dyrektywy. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że jej wdrożenie następuje w dwóch początkowo niezamierzonych etapach. Pierwszy z nich miał objąć praktykę bankową już w styczniu 2018 roku, drugi, związany z przepisami dotyczącymi Application Programming Interface (API), wdrożony zostanie prawdopodobnie w II lub III kwartale 2019 roku. Dyrektywa PSD 2 jest powszechnie uznawana przez naukowców, firmy konsultingowe, ekspertów, analityków i środowisko bankowe za rozwiązanie o charakterze strategicznym, co skłania do przyjrzenia się jej w sposób bardziej szczegółowy. Celem tej publikacji jest ocena potencjalnego wpływu wdrożenia dyrektywy PSD 2 na polski sektor bankowy. W początkowym etapie pracy nad książką autor zamierzał dokonać również kwantyfikacji skutków wiążących się z wprowadzeniem tej dyrektywy z perspektywy krajowego sektora bankowego, lecz przedsięwzięcie to okazało się zbyt ambitne jak na siły jednej osoby. Niniejsze rozważania koncentrują się więc głównie na szeroko pojmowanej ocenie przygotowania polskich banków do implementacji dyrektywy PSD 2 i ukazaniu jej wpływu na funkcjonowanie banków. Jednocześnie przedstawione zostaną opinie na temat ewaluacji tego rozwiązania na europejskim rynku usług płatności zawarte w licznych publikacjach i raportach. Książka składa się z pięciu logicznie powiązanych ze sobą rozdziałów. Pierwszy z nich ma charakter teoretyczny i poświęcony jest koncepcjom regulowania innowacji finansowych - w szczególności tych, które są współcześnie oferowane przez naukowców sektorowi finansowemu. Autor niniejszego opracowania jest jednocześnie świadom, że praktycy mogą uznać tę część rozważań za niemającą bezpośredniego zastosowania i ją pominąć, lecz należy zaznaczyć, że jej włączenie wynika z przekonania, iż skuteczne rozwiązania przydatne w praktycznym zarządzaniu bankami wyrastają z solidnych podstaw teoretycznych. W drugim rozdziale książki przedstawiona została oryginalna wersja regulacji rynku płatności PSD 1 uchwalona w 2007 roku. Zaprezentowano jej przesłanki, cele, założenia, nowe mechanizmy, a także opinie na temat efektów wynikających z jej wprowadzenia. Tak szczegółowe omówienie dyrektywy PSD 1 podkreślić ma znaczenie profesjonalnej analizy jej słabych stron z perspektywy opracowywania kolejnej wersji odnośnej regulacji, jaką stanowi jej następczyni - dyrektywa PSD 2. Przedmiotem kolejnego, trzeciego już rozdziału są najważniejsze cechy, założenia, elementy nowych mechanizmów, a także kontekst dotyczący wejścia w życie dyrektywy PSD 2, przy czym centralnym punktem prezentowanych tam rozważań jest przedstawienie opinii i skutków ekonomicznych wynikających z wprowadzenia tej regulacji. Warto zwrócić szczególną uwagę na raport (z 3 lipca 2017 roku) przygotowany dla rządu Wielkiej Brytanii o podejściu do wdrażania tej dyrektywy i jej skutkach dla głównych grup konkurentów brytyjskiego rynku płatności. W rozdziale czwartym omówiono konkurencję na polskim rynku płatności, ze szczególnym uwzględnieniem mocnych i słabych stron banków oraz fintechów jako kluczowych interesariuszy regulacji PSD 2. Na wstępie przedstawiony został aktualny stan rynku płatności, a następnie uzasadniono, z czego wynika czołowa pozycja polskich banków w Europie w doskonaleniu procesów i produktów w zakresie świadczenia innowacyjnych usług bankowych.

Rozdział piąty składa się z rozważań dotyczących dwóch obszarów zagadnień. Pierwsza część dotyczy opisu stopnia przygotowania banków do implementacji dyrektywy PSD 2 na podstawie wyników badania ankietowego. Ponadto omówiony został kontekst legislacyjny, związany z wdrażaniem tej regulacji przez banki. Druga część rozważań odnosi się natomiast do omówienia determinant sukcesu rynkowego polskich banków, tj. czynników, które mogą przyczynić się do osiągnięcia przez banki korzystniejszego bilansu efektów wdrożenia PSD 2 niż ten, o którym pisze się w wielu publikowanych raportach. Do czynników tych zalicza się: interfejs programowania aplikacji (API), dostęp do informacji wrażliwych oraz opracowanie nowych strategii i modeli biznesowych przez banki. Duże znaczenie przypisuje się również zarządzaniu kulturą ryzyka w bankach. Zasadnicza hipoteza tej pracy zakłada, że sektor bankowy w Polsce nie jest wystarczająco przygotowany do zajęcia pozycji głównego beneficjenta dyrektywy PSD 2. W zakończeniu zebrano zaś kluczowe wnioski wynikające z przedstawionych na ten temat analiz i rozważań. W trakcie pisania tej książki towarzyszyła mi refleksja, że profesjonalne poruszanie się w labiryncie przepisów regulacyjnych i spełnianie oczekiwań regulatorów rynku usług bankowych jest zadaniem wysoce trudnym, lecz osiągnięcie sukcesu rynkowego poprzez wdrażanie poszczególnych regulacji jest przedsięwzięciem nieporównywalnie ambitniejszym. Dlatego adresuję tę książkę do pracowników sektora bankowego oraz absolwentów studiów ekonomicznych i technicznych w Polsce, którzy będą w przyszłości zmagać się ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi sektora bankowego. Pragnę wyrazić również nadzieję, że publikacja ta okaże się w najmniejszym chociażby stopniu przydatna w podejmowaniu kreatywnych działań, sprzyjających konkurencyjności, stabilizacji i bezpieczeństwu sektora bankowego na poziomie nie tylko europejskim, lecz także światowym. Przekazując Państwu tę książkę, chciałbym podziękować jednocześnie wszystkim osobom i instytucjom, które wspierały mnie w toku prac nad całokształtem publikacji i przy jej wydawaniu. Podziękowania kieruję więc do wszystkich życzliwych mi osób, w szczególności zaś do pracowników Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz Związku Banków Polskich. Wyrazy uznania należą się ponadto recenzentowi książki - dr. hab. Michałowi Polasikowi - za cenne uwagi, krytykę i propozycje zmian.

 

[[[separator]]]

 

Wstęp

 

 

1. Proces regulowania innowacji finansowych

1.1. Innowacje finansowe - dynamiczny generator zmian rynkowych

1.2. Cechy regulacji i innowacji

1.3. Koncepcje regulowania innowacji finansowych

1.4. Współczesne metody synchronizowania regulacji i innowacji

1.5. Nowa rola regulatorów rynku finansowego

Podsumowanie

 

 

2. Przesłanki, cele i ocena efektów wdrożenia dyrektywy PSD 1

2.1. Geneza i kluczowe założenia metodyczne

2.2. Kluczowe raporty dotyczące ewaluacji PSD 1

2.3. Przewidywane korzyści i koszty

2.4. Ocena ryzyka regulacyjnego

2.5. Syntetyczna ocena efektów wdrożenia PSD 1

Podsumowanie

 

 

3. Dyrektywa PSD 2 w świetle wyników przeprowadzonych badań ex ante

3.1. Cele i zakres przedmiotowy nowej dyrektywy

3.2. Etapy prac związanych z opracowaniem nowej dyrektywy

3.3. Kontekst legislacyjno-ekonomiczny dyrektywy PSD 2

3.4. Podstawowe zmiany i mechanizmy

3.5. Opinie i analizy skutków ex ante w przypadku dyrektywy PSD 2

Podsumowanie

 

 

4. Konkurencja na innowacyjnym rynku płatności w Polsce

4.1. Aktualna sytuacja na rynku płatności

4.2. Innowacyjność banków na rynku płatności

4.3. Fintechy a banki - obszar zagrożeń i szans

Podsumowanie

 

 

5. Przewidywany wpływ PSD 2 na zmiany w obrębie sektora bankowego w Polsce

5.1. Wyniki badania empirycznego dotyczącego przygotowania banków do wdrożenia PSD 2

5.2. Otoczenie regulacyjne

5.3. Newralgiczne elementy przepisów PSD 2

5.4. Poszukiwanie adekwatnego modelu biznesowego

Podsumowanie

 

 

Wnioski kierownicze

Zakończenie

Załączniki

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Spis wykresów

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2018
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Format: B5
Liczba stron: 204

 

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:  

https://www.ibuk.pl

Wstęp

 

W warunkach istnienia przemysłu regulacyjnego rzadko zdarzają się przypadki opracowania nowych norm prawnych, które zmieniają podstawowe reguły konkurowania na rynku. Należy do nich z pewnością Payment Services Directive 2 (PSD 2) uchwalona przez Parlament Europejski w 2015 roku i dotycząca funkcjonowania europejskiego rynku płatności. Regulacja ta otwiera rynek płatności na nowych konkurentów: instytucje płatnicze, fintechy i inne nowe firmy. Jest swego rodzaju przepustką do budowania cyfrowej, otwartej bankowości. Rynek ten podlegał do tej pory silnym regulacjom, a działalność prowadzona przez banki była nadzorowana. Istotne jest również to, że wdrażaniu tej dyrektywy towarzyszy fala innowacji finansowych, które mogą potencjalnie sprawić, że sektor tradycyjnych banków zniknie w krótkim czasie z rynku, podobnie jak stało się to z maszynami do pisania. Kto bowiem pamięta dzisiaj, poza kolekcjonerami, o włoskiej firmie Olivetti, jednym z największych światowych producentów tego rodzaju urządzeń? Konkurencja na rynku usług bankowych odznacza się jednak pewną specyfiką wynikającą ze złożonych cech masowo oferowanych usług i produktów oraz silnej pozycji rynkowej banków. Dlatego krótkowzroczne i nieuzasadnione byłoby formułowanie opinii na temat losów konkurencji na rynku usług płatności bez zarysowania szerszego kontekstu dotyczącego implementacji tej dyrektywy. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że jej wdrożenie następuje w dwóch początkowo niezamierzonych etapach. Pierwszy z nich miał objąć praktykę bankową już w styczniu 2018 roku, drugi, związany z przepisami dotyczącymi Application Programming Interface (API), wdrożony zostanie prawdopodobnie w II lub III kwartale 2019 roku. Dyrektywa PSD 2 jest powszechnie uznawana przez naukowców, firmy konsultingowe, ekspertów, analityków i środowisko bankowe za rozwiązanie o charakterze strategicznym, co skłania do przyjrzenia się jej w sposób bardziej szczegółowy. Celem tej publikacji jest ocena potencjalnego wpływu wdrożenia dyrektywy PSD 2 na polski sektor bankowy. W początkowym etapie pracy nad książką autor zamierzał dokonać również kwantyfikacji skutków wiążących się z wprowadzeniem tej dyrektywy z perspektywy krajowego sektora bankowego, lecz przedsięwzięcie to okazało się zbyt ambitne jak na siły jednej osoby. Niniejsze rozważania koncentrują się więc głównie na szeroko pojmowanej ocenie przygotowania polskich banków do implementacji dyrektywy PSD 2 i ukazaniu jej wpływu na funkcjonowanie banków. Jednocześnie przedstawione zostaną opinie na temat ewaluacji tego rozwiązania na europejskim rynku usług płatności zawarte w licznych publikacjach i raportach. Książka składa się z pięciu logicznie powiązanych ze sobą rozdziałów. Pierwszy z nich ma charakter teoretyczny i poświęcony jest koncepcjom regulowania innowacji finansowych - w szczególności tych, które są współcześnie oferowane przez naukowców sektorowi finansowemu. Autor niniejszego opracowania jest jednocześnie świadom, że praktycy mogą uznać tę część rozważań za niemającą bezpośredniego zastosowania i ją pominąć, lecz należy zaznaczyć, że jej włączenie wynika z przekonania, iż skuteczne rozwiązania przydatne w praktycznym zarządzaniu bankami wyrastają z solidnych podstaw teoretycznych. W drugim rozdziale książki przedstawiona została oryginalna wersja regulacji rynku płatności PSD 1 uchwalona w 2007 roku. Zaprezentowano jej przesłanki, cele, założenia, nowe mechanizmy, a także opinie na temat efektów wynikających z jej wprowadzenia. Tak szczegółowe omówienie dyrektywy PSD 1 podkreślić ma znaczenie profesjonalnej analizy jej słabych stron z perspektywy opracowywania kolejnej wersji odnośnej regulacji, jaką stanowi jej następczyni - dyrektywa PSD 2. Przedmiotem kolejnego, trzeciego już rozdziału są najważniejsze cechy, założenia, elementy nowych mechanizmów, a także kontekst dotyczący wejścia w życie dyrektywy PSD 2, przy czym centralnym punktem prezentowanych tam rozważań jest przedstawienie opinii i skutków ekonomicznych wynikających z wprowadzenia tej regulacji. Warto zwrócić szczególną uwagę na raport (z 3 lipca 2017 roku) przygotowany dla rządu Wielkiej Brytanii o podejściu do wdrażania tej dyrektywy i jej skutkach dla głównych grup konkurentów brytyjskiego rynku płatności. W rozdziale czwartym omówiono konkurencję na polskim rynku płatności, ze szczególnym uwzględnieniem mocnych i słabych stron banków oraz fintechów jako kluczowych interesariuszy regulacji PSD 2. Na wstępie przedstawiony został aktualny stan rynku płatności, a następnie uzasadniono, z czego wynika czołowa pozycja polskich banków w Europie w doskonaleniu procesów i produktów w zakresie świadczenia innowacyjnych usług bankowych.

Rozdział piąty składa się z rozważań dotyczących dwóch obszarów zagadnień. Pierwsza część dotyczy opisu stopnia przygotowania banków do implementacji dyrektywy PSD 2 na podstawie wyników badania ankietowego. Ponadto omówiony został kontekst legislacyjny, związany z wdrażaniem tej regulacji przez banki. Druga część rozważań odnosi się natomiast do omówienia determinant sukcesu rynkowego polskich banków, tj. czynników, które mogą przyczynić się do osiągnięcia przez banki korzystniejszego bilansu efektów wdrożenia PSD 2 niż ten, o którym pisze się w wielu publikowanych raportach. Do czynników tych zalicza się: interfejs programowania aplikacji (API), dostęp do informacji wrażliwych oraz opracowanie nowych strategii i modeli biznesowych przez banki. Duże znaczenie przypisuje się również zarządzaniu kulturą ryzyka w bankach. Zasadnicza hipoteza tej pracy zakłada, że sektor bankowy w Polsce nie jest wystarczająco przygotowany do zajęcia pozycji głównego beneficjenta dyrektywy PSD 2. W zakończeniu zebrano zaś kluczowe wnioski wynikające z przedstawionych na ten temat analiz i rozważań. W trakcie pisania tej książki towarzyszyła mi refleksja, że profesjonalne poruszanie się w labiryncie przepisów regulacyjnych i spełnianie oczekiwań regulatorów rynku usług bankowych jest zadaniem wysoce trudnym, lecz osiągnięcie sukcesu rynkowego poprzez wdrażanie poszczególnych regulacji jest przedsięwzięciem nieporównywalnie ambitniejszym. Dlatego adresuję tę książkę do pracowników sektora bankowego oraz absolwentów studiów ekonomicznych i technicznych w Polsce, którzy będą w przyszłości zmagać się ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi sektora bankowego. Pragnę wyrazić również nadzieję, że publikacja ta okaże się w najmniejszym chociażby stopniu przydatna w podejmowaniu kreatywnych działań, sprzyjających konkurencyjności, stabilizacji i bezpieczeństwu sektora bankowego na poziomie nie tylko europejskim, lecz także światowym. Przekazując Państwu tę książkę, chciałbym podziękować jednocześnie wszystkim osobom i instytucjom, które wspierały mnie w toku prac nad całokształtem publikacji i przy jej wydawaniu. Podziękowania kieruję więc do wszystkich życzliwych mi osób, w szczególności zaś do pracowników Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz Związku Banków Polskich. Wyrazy uznania należą się ponadto recenzentowi książki - dr. hab. Michałowi Polasikowi - za cenne uwagi, krytykę i propozycje zmian.

 

Spis treści

 

Wstęp

 

 

1. Proces regulowania innowacji finansowych

1.1. Innowacje finansowe - dynamiczny generator zmian rynkowych

1.2. Cechy regulacji i innowacji

1.3. Koncepcje regulowania innowacji finansowych

1.4. Współczesne metody synchronizowania regulacji i innowacji

1.5. Nowa rola regulatorów rynku finansowego

Podsumowanie

 

 

2. Przesłanki, cele i ocena efektów wdrożenia dyrektywy PSD 1

2.1. Geneza i kluczowe założenia metodyczne

2.2. Kluczowe raporty dotyczące ewaluacji PSD 1

2.3. Przewidywane korzyści i koszty

2.4. Ocena ryzyka regulacyjnego

2.5. Syntetyczna ocena efektów wdrożenia PSD 1

Podsumowanie

 

 

3. Dyrektywa PSD 2 w świetle wyników przeprowadzonych badań ex ante

3.1. Cele i zakres przedmiotowy nowej dyrektywy

3.2. Etapy prac związanych z opracowaniem nowej dyrektywy

3.3. Kontekst legislacyjno-ekonomiczny dyrektywy PSD 2

3.4. Podstawowe zmiany i mechanizmy

3.5. Opinie i analizy skutków ex ante w przypadku dyrektywy PSD 2

Podsumowanie

 

 

4. Konkurencja na innowacyjnym rynku płatności w Polsce

4.1. Aktualna sytuacja na rynku płatności

4.2. Innowacyjność banków na rynku płatności

4.3. Fintechy a banki - obszar zagrożeń i szans

Podsumowanie

 

 

5. Przewidywany wpływ PSD 2 na zmiany w obrębie sektora bankowego w Polsce

5.1. Wyniki badania empirycznego dotyczącego przygotowania banków do wdrożenia PSD 2

5.2. Otoczenie regulacyjne

5.3. Newralgiczne elementy przepisów PSD 2

5.4. Poszukiwanie adekwatnego modelu biznesowego

Podsumowanie

 

 

Wnioski kierownicze

Zakończenie

Załączniki

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Spis wykresów

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2018
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Format: B5
Liczba stron: 204

 

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:  

https://www.ibuk.pl

 

W warunkach istnienia przemysłu regulacyjnego rzadko zdarzają się przypadki opracowania nowych norm prawnych, które zmieniają podstawowe reguły konkurowania na rynku. Należy do nich z pewnością Payment Services Directive 2 (PSD 2) uchwalona przez Parlament Europejski w 2015 roku i dotycząca funkcjonowania europejskiego rynku płatności. Regulacja ta otwiera rynek płatności na nowych konkurentów: instytucje płatnicze, fintechy i inne nowe firmy. Jest swego rodzaju przepustką do budowania cyfrowej, otwartej bankowości. Rynek ten podlegał do tej pory silnym regulacjom, a działalność prowadzona przez banki była nadzorowana. Istotne jest również to, że wdrażaniu tej dyrektywy towarzyszy fala innowacji finansowych, które mogą potencjalnie sprawić, że sektor tradycyjnych banków zniknie w krótkim czasie z rynku, podobnie jak stało się to z maszynami do pisania. Kto bowiem pamięta dzisiaj, poza kolekcjonerami, o włoskiej firmie Olivetti, jednym z największych światowych producentów tego rodzaju urządzeń? Konkurencja na rynku usług bankowych odznacza się jednak pewną specyfiką wynikającą ze złożonych cech masowo oferowanych usług i produktów oraz silnej pozycji rynkowej banków. Dlatego krótkowzroczne i nieuzasadnione byłoby formułowanie opinii na temat losów konkurencji na rynku usług płatności bez zarysowania szerszego kontekstu dotyczącego implementacji tej dyrektywy. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że jej wdrożenie następuje w dwóch początkowo niezamierzonych etapach. Pierwszy z nich miał objąć praktykę bankową już w styczniu 2018 roku, drugi, związany z przepisami dotyczącymi Application Programming Interface (API), wdrożony zostanie prawdopodobnie w II lub III kwartale 2019 roku. Dyrektywa PSD 2 jest powszechnie uznawana przez naukowców, firmy konsultingowe, ekspertów, analityków i środowisko bankowe za rozwiązanie o charakterze strategicznym, co skłania do przyjrzenia się jej w sposób bardziej szczegółowy. Celem tej publikacji jest ocena potencjalnego wpływu wdrożenia dyrektywy PSD 2 na polski sektor bankowy. W początkowym etapie pracy nad książką autor zamierzał dokonać również kwantyfikacji skutków wiążących się z wprowadzeniem tej dyrektywy z perspektywy krajowego sektora bankowego, lecz przedsięwzięcie to okazało się zbyt ambitne jak na siły jednej osoby. Niniejsze rozważania koncentrują się więc głównie na szeroko pojmowanej ocenie przygotowania polskich banków do implementacji dyrektywy PSD 2 i ukazaniu jej wpływu na funkcjonowanie banków. Jednocześnie przedstawione zostaną opinie na temat ewaluacji tego rozwiązania na europejskim rynku usług płatności zawarte w licznych publikacjach i raportach. Książka składa się z pięciu logicznie powiązanych ze sobą rozdziałów. Pierwszy z nich ma charakter teoretyczny i poświęcony jest koncepcjom regulowania innowacji finansowych - w szczególności tych, które są współcześnie oferowane przez naukowców sektorowi finansowemu. Autor niniejszego opracowania jest jednocześnie świadom, że praktycy mogą uznać tę część rozważań za niemającą bezpośredniego zastosowania i ją pominąć, lecz należy zaznaczyć, że jej włączenie wynika z przekonania, iż skuteczne rozwiązania przydatne w praktycznym zarządzaniu bankami wyrastają z solidnych podstaw teoretycznych. W drugim rozdziale książki przedstawiona została oryginalna wersja regulacji rynku płatności PSD 1 uchwalona w 2007 roku. Zaprezentowano jej przesłanki, cele, założenia, nowe mechanizmy, a także opinie na temat efektów wynikających z jej wprowadzenia. Tak szczegółowe omówienie dyrektywy PSD 1 podkreślić ma znaczenie profesjonalnej analizy jej słabych stron z perspektywy opracowywania kolejnej wersji odnośnej regulacji, jaką stanowi jej następczyni - dyrektywa PSD 2. Przedmiotem kolejnego, trzeciego już rozdziału są najważniejsze cechy, założenia, elementy nowych mechanizmów, a także kontekst dotyczący wejścia w życie dyrektywy PSD 2, przy czym centralnym punktem prezentowanych tam rozważań jest przedstawienie opinii i skutków ekonomicznych wynikających z wprowadzenia tej regulacji. Warto zwrócić szczególną uwagę na raport (z 3 lipca 2017 roku) przygotowany dla rządu Wielkiej Brytanii o podejściu do wdrażania tej dyrektywy i jej skutkach dla głównych grup konkurentów brytyjskiego rynku płatności. W rozdziale czwartym omówiono konkurencję na polskim rynku płatności, ze szczególnym uwzględnieniem mocnych i słabych stron banków oraz fintechów jako kluczowych interesariuszy regulacji PSD 2. Na wstępie przedstawiony został aktualny stan rynku płatności, a następnie uzasadniono, z czego wynika czołowa pozycja polskich banków w Europie w doskonaleniu procesów i produktów w zakresie świadczenia innowacyjnych usług bankowych.

Rozdział piąty składa się z rozważań dotyczących dwóch obszarów zagadnień. Pierwsza część dotyczy opisu stopnia przygotowania banków do implementacji dyrektywy PSD 2 na podstawie wyników badania ankietowego. Ponadto omówiony został kontekst legislacyjny, związany z wdrażaniem tej regulacji przez banki. Druga część rozważań odnosi się natomiast do omówienia determinant sukcesu rynkowego polskich banków, tj. czynników, które mogą przyczynić się do osiągnięcia przez banki korzystniejszego bilansu efektów wdrożenia PSD 2 niż ten, o którym pisze się w wielu publikowanych raportach. Do czynników tych zalicza się: interfejs programowania aplikacji (API), dostęp do informacji wrażliwych oraz opracowanie nowych strategii i modeli biznesowych przez banki. Duże znaczenie przypisuje się również zarządzaniu kulturą ryzyka w bankach. Zasadnicza hipoteza tej pracy zakłada, że sektor bankowy w Polsce nie jest wystarczająco przygotowany do zajęcia pozycji głównego beneficjenta dyrektywy PSD 2. W zakończeniu zebrano zaś kluczowe wnioski wynikające z przedstawionych na ten temat analiz i rozważań. W trakcie pisania tej książki towarzyszyła mi refleksja, że profesjonalne poruszanie się w labiryncie przepisów regulacyjnych i spełnianie oczekiwań regulatorów rynku usług bankowych jest zadaniem wysoce trudnym, lecz osiągnięcie sukcesu rynkowego poprzez wdrażanie poszczególnych regulacji jest przedsięwzięciem nieporównywalnie ambitniejszym. Dlatego adresuję tę książkę do pracowników sektora bankowego oraz absolwentów studiów ekonomicznych i technicznych w Polsce, którzy będą w przyszłości zmagać się ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi sektora bankowego. Pragnę wyrazić również nadzieję, że publikacja ta okaże się w najmniejszym chociażby stopniu przydatna w podejmowaniu kreatywnych działań, sprzyjających konkurencyjności, stabilizacji i bezpieczeństwu sektora bankowego na poziomie nie tylko europejskim, lecz także światowym. Przekazując Państwu tę książkę, chciałbym podziękować jednocześnie wszystkim osobom i instytucjom, które wspierały mnie w toku prac nad całokształtem publikacji i przy jej wydawaniu. Podziękowania kieruję więc do wszystkich życzliwych mi osób, w szczególności zaś do pracowników Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz Związku Banków Polskich. Wyrazy uznania należą się ponadto recenzentowi książki - dr. hab. Michałowi Polasikowi - za cenne uwagi, krytykę i propozycje zmian.

 

 

Wstęp

 

 

1. Proces regulowania innowacji finansowych

1.1. Innowacje finansowe - dynamiczny generator zmian rynkowych

1.2. Cechy regulacji i innowacji

1.3. Koncepcje regulowania innowacji finansowych

1.4. Współczesne metody synchronizowania regulacji i innowacji

1.5. Nowa rola regulatorów rynku finansowego

Podsumowanie

 

 

2. Przesłanki, cele i ocena efektów wdrożenia dyrektywy PSD 1

2.1. Geneza i kluczowe założenia metodyczne

2.2. Kluczowe raporty dotyczące ewaluacji PSD 1

2.3. Przewidywane korzyści i koszty

2.4. Ocena ryzyka regulacyjnego

2.5. Syntetyczna ocena efektów wdrożenia PSD 1

Podsumowanie

 

 

3. Dyrektywa PSD 2 w świetle wyników przeprowadzonych badań ex ante

3.1. Cele i zakres przedmiotowy nowej dyrektywy

3.2. Etapy prac związanych z opracowaniem nowej dyrektywy

3.3. Kontekst legislacyjno-ekonomiczny dyrektywy PSD 2

3.4. Podstawowe zmiany i mechanizmy

3.5. Opinie i analizy skutków ex ante w przypadku dyrektywy PSD 2

Podsumowanie

 

 

4. Konkurencja na innowacyjnym rynku płatności w Polsce

4.1. Aktualna sytuacja na rynku płatności

4.2. Innowacyjność banków na rynku płatności

4.3. Fintechy a banki - obszar zagrożeń i szans

Podsumowanie

 

 

5. Przewidywany wpływ PSD 2 na zmiany w obrębie sektora bankowego w Polsce

5.1. Wyniki badania empirycznego dotyczącego przygotowania banków do wdrożenia PSD 2

5.2. Otoczenie regulacyjne

5.3. Newralgiczne elementy przepisów PSD 2

5.4. Poszukiwanie adekwatnego modelu biznesowego

Podsumowanie

 

 

Wnioski kierownicze

Zakończenie

Załączniki

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Spis wykresów

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel