Ulubione
  1. Strona główna
  2. PRZETWARZANIE DANYCH W SAS

PRZETWARZANIE DANYCH W SAS

41,00 zł
36,90 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,10 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,90 zł
Autor: Wioletta Grzenda Aneta Ptak-Chmielewska Karol Przanowski Urszula Zwierz
Kod produktu: 978-83-7378-738-4
Cena regularna:
41,00 zł
36,90 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,10 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,90 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
PRZETWARZANIE DANYCH W SAS
PRZETWARZANIE DANYCH W SAS
[[[separator]]]

Oddajemy do Państwa rak podręcznik do nauki pierwszych kroków przetwarzania danych w języku 4GL. Mamy nadzieje, że będzie on pomocny i zachęci Państwa do czynnej pracy w środowisku SAS. Podręcznik oparty na prostych przykładach pozwoli osobom nieznającym środowiska pracy z pakietem SAS na zapoznanie się z podstawami obsługi programu i obróbki danych.

W rozdziale pierwszym czytelnik pozna szczegóły na temat SAS Institute i jego sztandarowego produktu Systemu SAS. Zaprezentowano w nim charakterystykę Systemu SAS, jego elementy składowe i ich możliwości oraz omówiono moduły, ich role w systemie.

W rozdziale drugim znalazły się trzy bloki tematyczne: Biblioteka, Dane w Systemie SAS i windowsowy interfejs pracy w Systemie. Czytelnik pozna struktury danych, z głównym elementem, jakim jest Biblioteka i możliwości pracy jakie niesie aplikacja.

Rozdział trzeci to wprowadzenie do języka 4GL. W rozdziale tym omówiono podstawowe funkcjonalności ENHANCED EDITOR a następnie dwa podstawowe rodzaje STEP-ów: DATA STEP i PROC STEP. Przy omawianiu zagadnień przetwarzania w postaci STEP-ów wskazano na podstawowa składnie i dostępne opcje, a następnie pokazano na przykładach praktyczne rozwiązania. Ostatnim poruszonym zagadnieniem w tym rozdziale jest pokazanie możliwości wykorzystania z instrukcji SET oraz sposób, w jaki można filtrować wiersze i kolumny lub zmienić nazwę zmiennej.

Rozdział czwarty poświecony jest obliczeniom na danych. Na wstępie wprowadzono podstawowe stałe i operatory oraz funkcje, a następnie pokazano ich praktyczne wykorzystanie na przykładach. Konwersje danych z formatu znakowego na numeryczny i z numerycznego na znakowy pokazano za pomocą konwersji jawnej i niejawnej. W końcowej części rozdziału przedstawiono sposób przetwarzania w pętli z wykorzystaniem trzech rodzajów pętli.

W rozdziale piątym zdefiniowano tablice oraz tablice tymczasowe, wskazując na ich praktyczne zastosowanie. Kolejnym omówionym tematem jest przetwarzanie w grupach i sortowanie danych według wartości podanej zmiennej. Na zakończenie rozdziału omówiono podstawowe opcje w procedurach służących do komunikacji z innymi aplikacjami.

Przygotowanie danych do przetwarzania często wymaga połączenia danych z kilku zbiorów. W rozdziale szóstym omówione zostały podstawowe instrukcje związane z łączeniem zbiorów danych SET i MERGE oraz procedura APPEND.

Rozdział siódmy jest ściśle związany z rozdziałem szóstym, ponieważ łącząc zbiory często należy je wcześniej przetransponować w celu uzyskania pożądanych rezultatów. Zatem rozdział ten jest poświęcony procedurze TRANSPOSE. Wykorzystanie różnych instrukcji procedury TRANSPOSE umożliwia wykonanie nawet dość skomplikowanych transpozycji zbiorów.

Kolejny rozdział porusza bardzo ważne zagadnienia związane z prezentacja danych. Zostały w nim przedstawione formaty systemowe oraz omówiona została procedura FORMAT, przy pomocy, której można tworzyć formaty użytkownika.

Rozdział dziewiąty dotyczy przetwarzania plików tekstowych. Omówione zostały w nim podstawowe zagadnienia związane z wczytywaniem plików tekstowych oraz z zapisywaniem danych Systemu SAS do plików tekstowych.

Problemy związane z sortowaniem danych zostały omówione w rozdziale dziesiątym. Podstawowa procedura służąca do sortowania danych jest PROC SORT.

Rozdział następny zawiera ogólne informacje dotyczące indeksów. Prezentuje on metody tworzenia i usuwania indeksów wraz z szeregiem wskazówek, kiedy indeksów należy używać.

Zaawansowane opcje i instrukcje odczytu danych przedstawione zostały w rozdziale dwunastym. Rozdział ten zawiera wybrane opcje związane z instrukcja SET oraz instrukcje GOTO i LINK.

W rozdziale trzynastym omówione zostały podstawowe procedury agregujące, należą do nich: FREQ, MEANS, SUMMARY.

Rozdział czternasty, to rozdział poświęcony tworzeniu raportów z wykorzystaniem programów 4GL. Do tworzenia raportów wykorzystano głównie procedury służące do budowy tablic wielodzielczych oraz procedury służące do budowy wykresów. W zakończeniu rozdziału podano kompleksowy przykład raportu wraz z interpretacja wyników.

Rozdział piętnasty wprowadza czytelnika w zaawansowane metody programistyczne, wykorzystujące makrozmienne i makroprogramy - nieocenione narzędzia przyspieszające i automatyzujące przetwarzanie danych w SAS.

Rozdział szesnasty podsumowuje poznana wiedze z programowania w SAS 4GL, uporządkowując etapy uruchamiania DATA STEP-u, aby lepiej i z większą świadomością poprawnie pisać programy.

Wreszcie ostatni rozdział siedemnasty porusza temat optymalizacji przetwarzania, aby skracać czas obróbki danych i lepiej zarządzać pamięcią.

[[[separator]]]

Wprowadzenie

 

1. Wstęp do Systemu SAS

1.1. Dlaczego warto poznać System SAS?

1.2. Co to jest System SAS?

1.2.1. Cechy Systemu SAS

1.2.2. Moduły w Systemie SAS

 

2. Dane w Systemie SAS

2.1. Biblioteka

2.2. Praca ze zbiorami danych

2.3. Środowisko pracy w Systemie SAS

 

3. Język 4GL

3.1. Enhanced Editor - edytor programisty

3.2. Definiowanie skrótów

3.3. Definiowanie makr

3.4. Skróty klawiszowe

3.5. Wykonanie programu

3.6. Przywołanie uprzednio wykonanego programu

3.7.1. Składnia DATA STEP-u

3.7.2. Instrukcja przypisania

3.7.3. PDV - Program DATA VECTOR

3.7.4. Opcje systemowe

3.8. PROC STEP

3.8.1. Składnia PROC STEP-u

3.8.2. Przykładowe instrukcje

3.9. Instrukcja SET

3.10. Opcje zbioru WHERE

3.11. Filtrowanie wierszy - instrukcje WHERE i IF

3.12. Filtrowanie kolumn - instrukcje KEEP i DROP

3.13. Zmiana nazw zmiennych

3.14. Wejście i wyjście żNULLż

Ćwiczenia

 

4. Obliczenia na danych

4.1. Wyrażenia Systemu SAS

4.1.1. Stałe Systemu SAS

4.1.2. Operatory Systemu SAS

4.2. Funkcje Systemu SAS

4.3. Konwersje typów

4.3.1. Konwersja niejawna

4.3.2. Konwersja jawna

4.3.3. Ograniczenia w warunkach WHERE

4.4. Przechowywanie informacji w pętli głównej

4.4.1. Instrukcja RETAIN

4.4.2. Funkcje LAG i DIF

4.5. Przetwarzanie iteracyjne

4.5.1. Pętle ze zmienna indeksująca

4.5.2. Pętle z warunkiem DO WHILE

4.5.3. Pętle z warunkiem DO UNTIL

4.5.4. Zagnieżdżanie pętli

Ćwiczenia

 

5. Przetwarzanie w 4GL

5.1. Tablice

5.1.1. Definicja tablicy

5.1.2. Tablice tymczasowe

5.2. Przetwarzanie w grupach - instrukcja BY

5.3. Komunikacja z aplikacjami biurowymi

5.3.1. Procedura EXPORT

5.3.2. Procedura IMPORT

Ćwiczenia

 

6. Łączenie zbiorów danych

6.1. Konkatenacja zbiorów

6.1.1. Instrukcja SET

6.1.2. Procedura APPEND

6.1.3. Konkatenacja z sortowaniem

6.2. Scalanie zbiorów danych

6.2.1. Instrukcja MERGE

6.2.2. Scalanie zbiorów danych według klucza

6.3. Inne sposoby łączenia zbiorów danych

6.4. Łączenie zbiorów za pomocą języka SQL

Ćwiczenia

 

7. Transpozycja zbiorów danych

7.1. Procedura TRANSPOSE

7.2. Transpozycja prosta

7.3. Transpozycja według zmiennych

7.4. Nazwy nowo utworzonych zmiennych

7.5. Transpozycja zmiennych tekstowych i numerycznych

7.6. Transpozycja częściowa

Ćwiczenia

 

8. Formaty

8.1. Prezentacja danych

8.2. Formaty standardowe

8.3. Wykorzystanie formatów

8.4. Tworzenie formatów

Ćwiczenia

 

9. Przetwarzanie plików tekstowych

9.1. Wczytywanie plików tekstowych

9.1.1. Instrukcja INPUT

9.1.2. Instrukcje DATALINES i CARDS

9.1.3. Instrukcja INFILE

9.2. Zapis danych do plików tekstowych

Ćwiczenia

 

10. Sortowanie danych

10.1. Procedura SORT

10.1.1. Składnia procedury SORT

10.1.2. Przykłady użycia procedury SORT

10.1.3. Polskie znaki diakrytyczne

10.2. Opcja zbioru SORTEDBY

10.3. Opcja NOTSORTED instrukcji BY

Ćwiczenia

 

11. Indeksy

11.1. Informacje ogólne

11.2. Tworzenie i usuwanie indeksów

11.2.1. Opcja zbioru INDEX

11.2.2. PROC DATASETS

11.2.3. Procedura SQL

11.3. Wykorzystanie indeksów

Ćwiczenia

 

12. Specjalne opcje i instrukcje odczytu danych

12.1. Wybrane opcje

12.1.1. Opcje END i NOBS

12.1.2. Opcja POINT

12.1.3. Opcja KEY

12.2. Instrukcje sterujące

12.2.1. Instrukcje GOTO i LINK

12.2.2. Instrukcje LEAVE i CONTINUE

Ćwiczenia

 

13. Agregowanie danych

13.1. Procedura FREQ

13.2. Procedury MEANS i SUMMARY

Ćwiczenia

 

14. Raporty w SAS

14.1. Tworzenie raportów w formie tabelarycznej i graficznej

14.2. Polecenie ODS

14.3. Procedura PRINT

14.4. Procedura TABULATE

14.5. Definiowanie etykiet dla kolumn tabeli

14.6. Formatowanie wartości komórek tabeli - opcja FORMAT

14.7. Kontrola wyglądu raportu

14.7.1. Opcje procedury

14.7.2. Opcje w wyrażeniu TABLE

14.7.3. Opcje w wyrażeniu CLASS

14.8. Procedury CHART, GCHART, PLOT, GPLOT

14.9. Przykładowy Raport w SAS

Ćwiczenia

 

15. Makroprogramowanie

15.1. Makrozmienne

15.2. Różne metody tworzenia makrozmiennych

15.3. Makroprogramy

15.4. Wielokrotne rozwijanie makrozmiennych, poprawne liczenie znaków &, tablica makrozmiennych

15.5. Typowe błędy użycia makroprogramów i makrozmiennych

15.6. Automatyzacja przetwarzania

15.7. Makroprogramy rekurencyjne

15.8. Poprawne pisanie makroprogramów (zasięg makrozmiennych)

15.9. Różne sposoby przekazywania parametrów

15.10. Instrukcja %INCLUDE i autoprogramowanie

Ćwiczenia

 

16. Kolejność kompilacji DATA STEP-u

16.1. Etap 0. (Rozwijanie makr)

16.2. Etap 1. (Sprawdzenie składni 4GL)

16.3. Etap 2. (PDV)

16.4. Etap 3. (Uruchomienie)

Ćwiczenia

 

17. Optymalizacja przetwarzania

17.1. Kompresja tabel

17.2. Wykorzystanie widoków

17.3. Tymczasowe pliki

17.4. Instrukcja CLASS kontra BY

17.5. Samodzielne zarządzanie RAM

17.6. Indeksy i instrukcja WHERE

17.7. Zagnieżdżanie IF kontra SELECT

17.8. Indeksy i łączenie

17.9. Lepsze wykorzystanie RAM lub partycjonowania danych

Ćwiczenia

 

18. Odpowiedzi do ćwiczeń

Opis

Wydanie: 2 poprawione i uzupełnione
Rok wydania: 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 250

Wstęp

Oddajemy do Państwa rak podręcznik do nauki pierwszych kroków przetwarzania danych w języku 4GL. Mamy nadzieje, że będzie on pomocny i zachęci Państwa do czynnej pracy w środowisku SAS. Podręcznik oparty na prostych przykładach pozwoli osobom nieznającym środowiska pracy z pakietem SAS na zapoznanie się z podstawami obsługi programu i obróbki danych.

W rozdziale pierwszym czytelnik pozna szczegóły na temat SAS Institute i jego sztandarowego produktu Systemu SAS. Zaprezentowano w nim charakterystykę Systemu SAS, jego elementy składowe i ich możliwości oraz omówiono moduły, ich role w systemie.

W rozdziale drugim znalazły się trzy bloki tematyczne: Biblioteka, Dane w Systemie SAS i windowsowy interfejs pracy w Systemie. Czytelnik pozna struktury danych, z głównym elementem, jakim jest Biblioteka i możliwości pracy jakie niesie aplikacja.

Rozdział trzeci to wprowadzenie do języka 4GL. W rozdziale tym omówiono podstawowe funkcjonalności ENHANCED EDITOR a następnie dwa podstawowe rodzaje STEP-ów: DATA STEP i PROC STEP. Przy omawianiu zagadnień przetwarzania w postaci STEP-ów wskazano na podstawowa składnie i dostępne opcje, a następnie pokazano na przykładach praktyczne rozwiązania. Ostatnim poruszonym zagadnieniem w tym rozdziale jest pokazanie możliwości wykorzystania z instrukcji SET oraz sposób, w jaki można filtrować wiersze i kolumny lub zmienić nazwę zmiennej.

Rozdział czwarty poświecony jest obliczeniom na danych. Na wstępie wprowadzono podstawowe stałe i operatory oraz funkcje, a następnie pokazano ich praktyczne wykorzystanie na przykładach. Konwersje danych z formatu znakowego na numeryczny i z numerycznego na znakowy pokazano za pomocą konwersji jawnej i niejawnej. W końcowej części rozdziału przedstawiono sposób przetwarzania w pętli z wykorzystaniem trzech rodzajów pętli.

W rozdziale piątym zdefiniowano tablice oraz tablice tymczasowe, wskazując na ich praktyczne zastosowanie. Kolejnym omówionym tematem jest przetwarzanie w grupach i sortowanie danych według wartości podanej zmiennej. Na zakończenie rozdziału omówiono podstawowe opcje w procedurach służących do komunikacji z innymi aplikacjami.

Przygotowanie danych do przetwarzania często wymaga połączenia danych z kilku zbiorów. W rozdziale szóstym omówione zostały podstawowe instrukcje związane z łączeniem zbiorów danych SET i MERGE oraz procedura APPEND.

Rozdział siódmy jest ściśle związany z rozdziałem szóstym, ponieważ łącząc zbiory często należy je wcześniej przetransponować w celu uzyskania pożądanych rezultatów. Zatem rozdział ten jest poświęcony procedurze TRANSPOSE. Wykorzystanie różnych instrukcji procedury TRANSPOSE umożliwia wykonanie nawet dość skomplikowanych transpozycji zbiorów.

Kolejny rozdział porusza bardzo ważne zagadnienia związane z prezentacja danych. Zostały w nim przedstawione formaty systemowe oraz omówiona została procedura FORMAT, przy pomocy, której można tworzyć formaty użytkownika.

Rozdział dziewiąty dotyczy przetwarzania plików tekstowych. Omówione zostały w nim podstawowe zagadnienia związane z wczytywaniem plików tekstowych oraz z zapisywaniem danych Systemu SAS do plików tekstowych.

Problemy związane z sortowaniem danych zostały omówione w rozdziale dziesiątym. Podstawowa procedura służąca do sortowania danych jest PROC SORT.

Rozdział następny zawiera ogólne informacje dotyczące indeksów. Prezentuje on metody tworzenia i usuwania indeksów wraz z szeregiem wskazówek, kiedy indeksów należy używać.

Zaawansowane opcje i instrukcje odczytu danych przedstawione zostały w rozdziale dwunastym. Rozdział ten zawiera wybrane opcje związane z instrukcja SET oraz instrukcje GOTO i LINK.

W rozdziale trzynastym omówione zostały podstawowe procedury agregujące, należą do nich: FREQ, MEANS, SUMMARY.

Rozdział czternasty, to rozdział poświęcony tworzeniu raportów z wykorzystaniem programów 4GL. Do tworzenia raportów wykorzystano głównie procedury służące do budowy tablic wielodzielczych oraz procedury służące do budowy wykresów. W zakończeniu rozdziału podano kompleksowy przykład raportu wraz z interpretacja wyników.

Rozdział piętnasty wprowadza czytelnika w zaawansowane metody programistyczne, wykorzystujące makrozmienne i makroprogramy - nieocenione narzędzia przyspieszające i automatyzujące przetwarzanie danych w SAS.

Rozdział szesnasty podsumowuje poznana wiedze z programowania w SAS 4GL, uporządkowując etapy uruchamiania DATA STEP-u, aby lepiej i z większą świadomością poprawnie pisać programy.

Wreszcie ostatni rozdział siedemnasty porusza temat optymalizacji przetwarzania, aby skracać czas obróbki danych i lepiej zarządzać pamięcią.

Spis treści

Wprowadzenie

 

1. Wstęp do Systemu SAS

1.1. Dlaczego warto poznać System SAS?

1.2. Co to jest System SAS?

1.2.1. Cechy Systemu SAS

1.2.2. Moduły w Systemie SAS

 

2. Dane w Systemie SAS

2.1. Biblioteka

2.2. Praca ze zbiorami danych

2.3. Środowisko pracy w Systemie SAS

 

3. Język 4GL

3.1. Enhanced Editor - edytor programisty

3.2. Definiowanie skrótów

3.3. Definiowanie makr

3.4. Skróty klawiszowe

3.5. Wykonanie programu

3.6. Przywołanie uprzednio wykonanego programu

3.7.1. Składnia DATA STEP-u

3.7.2. Instrukcja przypisania

3.7.3. PDV - Program DATA VECTOR

3.7.4. Opcje systemowe

3.8. PROC STEP

3.8.1. Składnia PROC STEP-u

3.8.2. Przykładowe instrukcje

3.9. Instrukcja SET

3.10. Opcje zbioru WHERE

3.11. Filtrowanie wierszy - instrukcje WHERE i IF

3.12. Filtrowanie kolumn - instrukcje KEEP i DROP

3.13. Zmiana nazw zmiennych

3.14. Wejście i wyjście żNULLż

Ćwiczenia

 

4. Obliczenia na danych

4.1. Wyrażenia Systemu SAS

4.1.1. Stałe Systemu SAS

4.1.2. Operatory Systemu SAS

4.2. Funkcje Systemu SAS

4.3. Konwersje typów

4.3.1. Konwersja niejawna

4.3.2. Konwersja jawna

4.3.3. Ograniczenia w warunkach WHERE

4.4. Przechowywanie informacji w pętli głównej

4.4.1. Instrukcja RETAIN

4.4.2. Funkcje LAG i DIF

4.5. Przetwarzanie iteracyjne

4.5.1. Pętle ze zmienna indeksująca

4.5.2. Pętle z warunkiem DO WHILE

4.5.3. Pętle z warunkiem DO UNTIL

4.5.4. Zagnieżdżanie pętli

Ćwiczenia

 

5. Przetwarzanie w 4GL

5.1. Tablice

5.1.1. Definicja tablicy

5.1.2. Tablice tymczasowe

5.2. Przetwarzanie w grupach - instrukcja BY

5.3. Komunikacja z aplikacjami biurowymi

5.3.1. Procedura EXPORT

5.3.2. Procedura IMPORT

Ćwiczenia

 

6. Łączenie zbiorów danych

6.1. Konkatenacja zbiorów

6.1.1. Instrukcja SET

6.1.2. Procedura APPEND

6.1.3. Konkatenacja z sortowaniem

6.2. Scalanie zbiorów danych

6.2.1. Instrukcja MERGE

6.2.2. Scalanie zbiorów danych według klucza

6.3. Inne sposoby łączenia zbiorów danych

6.4. Łączenie zbiorów za pomocą języka SQL

Ćwiczenia

 

7. Transpozycja zbiorów danych

7.1. Procedura TRANSPOSE

7.2. Transpozycja prosta

7.3. Transpozycja według zmiennych

7.4. Nazwy nowo utworzonych zmiennych

7.5. Transpozycja zmiennych tekstowych i numerycznych

7.6. Transpozycja częściowa

Ćwiczenia

 

8. Formaty

8.1. Prezentacja danych

8.2. Formaty standardowe

8.3. Wykorzystanie formatów

8.4. Tworzenie formatów

Ćwiczenia

 

9. Przetwarzanie plików tekstowych

9.1. Wczytywanie plików tekstowych

9.1.1. Instrukcja INPUT

9.1.2. Instrukcje DATALINES i CARDS

9.1.3. Instrukcja INFILE

9.2. Zapis danych do plików tekstowych

Ćwiczenia

 

10. Sortowanie danych

10.1. Procedura SORT

10.1.1. Składnia procedury SORT

10.1.2. Przykłady użycia procedury SORT

10.1.3. Polskie znaki diakrytyczne

10.2. Opcja zbioru SORTEDBY

10.3. Opcja NOTSORTED instrukcji BY

Ćwiczenia

 

11. Indeksy

11.1. Informacje ogólne

11.2. Tworzenie i usuwanie indeksów

11.2.1. Opcja zbioru INDEX

11.2.2. PROC DATASETS

11.2.3. Procedura SQL

11.3. Wykorzystanie indeksów

Ćwiczenia

 

12. Specjalne opcje i instrukcje odczytu danych

12.1. Wybrane opcje

12.1.1. Opcje END i NOBS

12.1.2. Opcja POINT

12.1.3. Opcja KEY

12.2. Instrukcje sterujące

12.2.1. Instrukcje GOTO i LINK

12.2.2. Instrukcje LEAVE i CONTINUE

Ćwiczenia

 

13. Agregowanie danych

13.1. Procedura FREQ

13.2. Procedury MEANS i SUMMARY

Ćwiczenia

 

14. Raporty w SAS

14.1. Tworzenie raportów w formie tabelarycznej i graficznej

14.2. Polecenie ODS

14.3. Procedura PRINT

14.4. Procedura TABULATE

14.5. Definiowanie etykiet dla kolumn tabeli

14.6. Formatowanie wartości komórek tabeli - opcja FORMAT

14.7. Kontrola wyglądu raportu

14.7.1. Opcje procedury

14.7.2. Opcje w wyrażeniu TABLE

14.7.3. Opcje w wyrażeniu CLASS

14.8. Procedury CHART, GCHART, PLOT, GPLOT

14.9. Przykładowy Raport w SAS

Ćwiczenia

 

15. Makroprogramowanie

15.1. Makrozmienne

15.2. Różne metody tworzenia makrozmiennych

15.3. Makroprogramy

15.4. Wielokrotne rozwijanie makrozmiennych, poprawne liczenie znaków &, tablica makrozmiennych

15.5. Typowe błędy użycia makroprogramów i makrozmiennych

15.6. Automatyzacja przetwarzania

15.7. Makroprogramy rekurencyjne

15.8. Poprawne pisanie makroprogramów (zasięg makrozmiennych)

15.9. Różne sposoby przekazywania parametrów

15.10. Instrukcja %INCLUDE i autoprogramowanie

Ćwiczenia

 

16. Kolejność kompilacji DATA STEP-u

16.1. Etap 0. (Rozwijanie makr)

16.2. Etap 1. (Sprawdzenie składni 4GL)

16.3. Etap 2. (PDV)

16.4. Etap 3. (Uruchomienie)

Ćwiczenia

 

17. Optymalizacja przetwarzania

17.1. Kompresja tabel

17.2. Wykorzystanie widoków

17.3. Tymczasowe pliki

17.4. Instrukcja CLASS kontra BY

17.5. Samodzielne zarządzanie RAM

17.6. Indeksy i instrukcja WHERE

17.7. Zagnieżdżanie IF kontra SELECT

17.8. Indeksy i łączenie

17.9. Lepsze wykorzystanie RAM lub partycjonowania danych

Ćwiczenia

 

18. Odpowiedzi do ćwiczeń

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 2 poprawione i uzupełnione
Rok wydania: 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 250

Oddajemy do Państwa rak podręcznik do nauki pierwszych kroków przetwarzania danych w języku 4GL. Mamy nadzieje, że będzie on pomocny i zachęci Państwa do czynnej pracy w środowisku SAS. Podręcznik oparty na prostych przykładach pozwoli osobom nieznającym środowiska pracy z pakietem SAS na zapoznanie się z podstawami obsługi programu i obróbki danych.

W rozdziale pierwszym czytelnik pozna szczegóły na temat SAS Institute i jego sztandarowego produktu Systemu SAS. Zaprezentowano w nim charakterystykę Systemu SAS, jego elementy składowe i ich możliwości oraz omówiono moduły, ich role w systemie.

W rozdziale drugim znalazły się trzy bloki tematyczne: Biblioteka, Dane w Systemie SAS i windowsowy interfejs pracy w Systemie. Czytelnik pozna struktury danych, z głównym elementem, jakim jest Biblioteka i możliwości pracy jakie niesie aplikacja.

Rozdział trzeci to wprowadzenie do języka 4GL. W rozdziale tym omówiono podstawowe funkcjonalności ENHANCED EDITOR a następnie dwa podstawowe rodzaje STEP-ów: DATA STEP i PROC STEP. Przy omawianiu zagadnień przetwarzania w postaci STEP-ów wskazano na podstawowa składnie i dostępne opcje, a następnie pokazano na przykładach praktyczne rozwiązania. Ostatnim poruszonym zagadnieniem w tym rozdziale jest pokazanie możliwości wykorzystania z instrukcji SET oraz sposób, w jaki można filtrować wiersze i kolumny lub zmienić nazwę zmiennej.

Rozdział czwarty poświecony jest obliczeniom na danych. Na wstępie wprowadzono podstawowe stałe i operatory oraz funkcje, a następnie pokazano ich praktyczne wykorzystanie na przykładach. Konwersje danych z formatu znakowego na numeryczny i z numerycznego na znakowy pokazano za pomocą konwersji jawnej i niejawnej. W końcowej części rozdziału przedstawiono sposób przetwarzania w pętli z wykorzystaniem trzech rodzajów pętli.

W rozdziale piątym zdefiniowano tablice oraz tablice tymczasowe, wskazując na ich praktyczne zastosowanie. Kolejnym omówionym tematem jest przetwarzanie w grupach i sortowanie danych według wartości podanej zmiennej. Na zakończenie rozdziału omówiono podstawowe opcje w procedurach służących do komunikacji z innymi aplikacjami.

Przygotowanie danych do przetwarzania często wymaga połączenia danych z kilku zbiorów. W rozdziale szóstym omówione zostały podstawowe instrukcje związane z łączeniem zbiorów danych SET i MERGE oraz procedura APPEND.

Rozdział siódmy jest ściśle związany z rozdziałem szóstym, ponieważ łącząc zbiory często należy je wcześniej przetransponować w celu uzyskania pożądanych rezultatów. Zatem rozdział ten jest poświęcony procedurze TRANSPOSE. Wykorzystanie różnych instrukcji procedury TRANSPOSE umożliwia wykonanie nawet dość skomplikowanych transpozycji zbiorów.

Kolejny rozdział porusza bardzo ważne zagadnienia związane z prezentacja danych. Zostały w nim przedstawione formaty systemowe oraz omówiona została procedura FORMAT, przy pomocy, której można tworzyć formaty użytkownika.

Rozdział dziewiąty dotyczy przetwarzania plików tekstowych. Omówione zostały w nim podstawowe zagadnienia związane z wczytywaniem plików tekstowych oraz z zapisywaniem danych Systemu SAS do plików tekstowych.

Problemy związane z sortowaniem danych zostały omówione w rozdziale dziesiątym. Podstawowa procedura służąca do sortowania danych jest PROC SORT.

Rozdział następny zawiera ogólne informacje dotyczące indeksów. Prezentuje on metody tworzenia i usuwania indeksów wraz z szeregiem wskazówek, kiedy indeksów należy używać.

Zaawansowane opcje i instrukcje odczytu danych przedstawione zostały w rozdziale dwunastym. Rozdział ten zawiera wybrane opcje związane z instrukcja SET oraz instrukcje GOTO i LINK.

W rozdziale trzynastym omówione zostały podstawowe procedury agregujące, należą do nich: FREQ, MEANS, SUMMARY.

Rozdział czternasty, to rozdział poświęcony tworzeniu raportów z wykorzystaniem programów 4GL. Do tworzenia raportów wykorzystano głównie procedury służące do budowy tablic wielodzielczych oraz procedury służące do budowy wykresów. W zakończeniu rozdziału podano kompleksowy przykład raportu wraz z interpretacja wyników.

Rozdział piętnasty wprowadza czytelnika w zaawansowane metody programistyczne, wykorzystujące makrozmienne i makroprogramy - nieocenione narzędzia przyspieszające i automatyzujące przetwarzanie danych w SAS.

Rozdział szesnasty podsumowuje poznana wiedze z programowania w SAS 4GL, uporządkowując etapy uruchamiania DATA STEP-u, aby lepiej i z większą świadomością poprawnie pisać programy.

Wreszcie ostatni rozdział siedemnasty porusza temat optymalizacji przetwarzania, aby skracać czas obróbki danych i lepiej zarządzać pamięcią.

Wprowadzenie

 

1. Wstęp do Systemu SAS

1.1. Dlaczego warto poznać System SAS?

1.2. Co to jest System SAS?

1.2.1. Cechy Systemu SAS

1.2.2. Moduły w Systemie SAS

 

2. Dane w Systemie SAS

2.1. Biblioteka

2.2. Praca ze zbiorami danych

2.3. Środowisko pracy w Systemie SAS

 

3. Język 4GL

3.1. Enhanced Editor - edytor programisty

3.2. Definiowanie skrótów

3.3. Definiowanie makr

3.4. Skróty klawiszowe

3.5. Wykonanie programu

3.6. Przywołanie uprzednio wykonanego programu

3.7.1. Składnia DATA STEP-u

3.7.2. Instrukcja przypisania

3.7.3. PDV - Program DATA VECTOR

3.7.4. Opcje systemowe

3.8. PROC STEP

3.8.1. Składnia PROC STEP-u

3.8.2. Przykładowe instrukcje

3.9. Instrukcja SET

3.10. Opcje zbioru WHERE

3.11. Filtrowanie wierszy - instrukcje WHERE i IF

3.12. Filtrowanie kolumn - instrukcje KEEP i DROP

3.13. Zmiana nazw zmiennych

3.14. Wejście i wyjście żNULLż

Ćwiczenia

 

4. Obliczenia na danych

4.1. Wyrażenia Systemu SAS

4.1.1. Stałe Systemu SAS

4.1.2. Operatory Systemu SAS

4.2. Funkcje Systemu SAS

4.3. Konwersje typów

4.3.1. Konwersja niejawna

4.3.2. Konwersja jawna

4.3.3. Ograniczenia w warunkach WHERE

4.4. Przechowywanie informacji w pętli głównej

4.4.1. Instrukcja RETAIN

4.4.2. Funkcje LAG i DIF

4.5. Przetwarzanie iteracyjne

4.5.1. Pętle ze zmienna indeksująca

4.5.2. Pętle z warunkiem DO WHILE

4.5.3. Pętle z warunkiem DO UNTIL

4.5.4. Zagnieżdżanie pętli

Ćwiczenia

 

5. Przetwarzanie w 4GL

5.1. Tablice

5.1.1. Definicja tablicy

5.1.2. Tablice tymczasowe

5.2. Przetwarzanie w grupach - instrukcja BY

5.3. Komunikacja z aplikacjami biurowymi

5.3.1. Procedura EXPORT

5.3.2. Procedura IMPORT

Ćwiczenia

 

6. Łączenie zbiorów danych

6.1. Konkatenacja zbiorów

6.1.1. Instrukcja SET

6.1.2. Procedura APPEND

6.1.3. Konkatenacja z sortowaniem

6.2. Scalanie zbiorów danych

6.2.1. Instrukcja MERGE

6.2.2. Scalanie zbiorów danych według klucza

6.3. Inne sposoby łączenia zbiorów danych

6.4. Łączenie zbiorów za pomocą języka SQL

Ćwiczenia

 

7. Transpozycja zbiorów danych

7.1. Procedura TRANSPOSE

7.2. Transpozycja prosta

7.3. Transpozycja według zmiennych

7.4. Nazwy nowo utworzonych zmiennych

7.5. Transpozycja zmiennych tekstowych i numerycznych

7.6. Transpozycja częściowa

Ćwiczenia

 

8. Formaty

8.1. Prezentacja danych

8.2. Formaty standardowe

8.3. Wykorzystanie formatów

8.4. Tworzenie formatów

Ćwiczenia

 

9. Przetwarzanie plików tekstowych

9.1. Wczytywanie plików tekstowych

9.1.1. Instrukcja INPUT

9.1.2. Instrukcje DATALINES i CARDS

9.1.3. Instrukcja INFILE

9.2. Zapis danych do plików tekstowych

Ćwiczenia

 

10. Sortowanie danych

10.1. Procedura SORT

10.1.1. Składnia procedury SORT

10.1.2. Przykłady użycia procedury SORT

10.1.3. Polskie znaki diakrytyczne

10.2. Opcja zbioru SORTEDBY

10.3. Opcja NOTSORTED instrukcji BY

Ćwiczenia

 

11. Indeksy

11.1. Informacje ogólne

11.2. Tworzenie i usuwanie indeksów

11.2.1. Opcja zbioru INDEX

11.2.2. PROC DATASETS

11.2.3. Procedura SQL

11.3. Wykorzystanie indeksów

Ćwiczenia

 

12. Specjalne opcje i instrukcje odczytu danych

12.1. Wybrane opcje

12.1.1. Opcje END i NOBS

12.1.2. Opcja POINT

12.1.3. Opcja KEY

12.2. Instrukcje sterujące

12.2.1. Instrukcje GOTO i LINK

12.2.2. Instrukcje LEAVE i CONTINUE

Ćwiczenia

 

13. Agregowanie danych

13.1. Procedura FREQ

13.2. Procedury MEANS i SUMMARY

Ćwiczenia

 

14. Raporty w SAS

14.1. Tworzenie raportów w formie tabelarycznej i graficznej

14.2. Polecenie ODS

14.3. Procedura PRINT

14.4. Procedura TABULATE

14.5. Definiowanie etykiet dla kolumn tabeli

14.6. Formatowanie wartości komórek tabeli - opcja FORMAT

14.7. Kontrola wyglądu raportu

14.7.1. Opcje procedury

14.7.2. Opcje w wyrażeniu TABLE

14.7.3. Opcje w wyrażeniu CLASS

14.8. Procedury CHART, GCHART, PLOT, GPLOT

14.9. Przykładowy Raport w SAS

Ćwiczenia

 

15. Makroprogramowanie

15.1. Makrozmienne

15.2. Różne metody tworzenia makrozmiennych

15.3. Makroprogramy

15.4. Wielokrotne rozwijanie makrozmiennych, poprawne liczenie znaków &, tablica makrozmiennych

15.5. Typowe błędy użycia makroprogramów i makrozmiennych

15.6. Automatyzacja przetwarzania

15.7. Makroprogramy rekurencyjne

15.8. Poprawne pisanie makroprogramów (zasięg makrozmiennych)

15.9. Różne sposoby przekazywania parametrów

15.10. Instrukcja %INCLUDE i autoprogramowanie

Ćwiczenia

 

16. Kolejność kompilacji DATA STEP-u

16.1. Etap 0. (Rozwijanie makr)

16.2. Etap 1. (Sprawdzenie składni 4GL)

16.3. Etap 2. (PDV)

16.4. Etap 3. (Uruchomienie)

Ćwiczenia

 

17. Optymalizacja przetwarzania

17.1. Kompresja tabel

17.2. Wykorzystanie widoków

17.3. Tymczasowe pliki

17.4. Instrukcja CLASS kontra BY

17.5. Samodzielne zarządzanie RAM

17.6. Indeksy i instrukcja WHERE

17.7. Zagnieżdżanie IF kontra SELECT

17.8. Indeksy i łączenie

17.9. Lepsze wykorzystanie RAM lub partycjonowania danych

Ćwiczenia

 

18. Odpowiedzi do ćwiczeń

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel