Ulubione
  1. Strona główna
  2. PRZEDSIĘBIORCA W OBLICZU UPADŁOŚCI Diagnoza i propozycje zmian systemu instytucjonalnego w Polsce

PRZEDSIĘBIORCA W OBLICZU UPADŁOŚCI Diagnoza i propozycje zmian systemu instytucjonalnego w Polsce

48,00 zł
43,20 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,80 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 43,20 zł
Autor: Sylwia Morawska
Kod produktu: 978-83-7378-859-6
Cena regularna:
48,00 zł
43,20 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,80 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 43,20 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
PRZEDSIĘBIORCA W OBLICZU UPADŁOŚCI Diagnoza i propozycje zmian systemu instytucjonalnego w Polsce
PRZEDSIĘBIORCA W OBLICZU UPADŁOŚCI Diagnoza i propozycje zmian systemu instytucjonalnego w Polsce
[[[separator]]]

Praca składa się z czterech rozdziałów oraz wstępu. W pierwszym rozdziale opisano otoczenie instytucjonalno-prawne niewypłacalnych przedsiębiorców. Zaprezentowano modele instytucji upadłości, zarówno w ujęciu podmiotowym, jak i funkcjonalnym. Przedstawiono także cel i funkcje prawa upadłościowego i naprawczego. Regulacje dotyczące prawa upadłościowego nie są już wyłącznie domeną prawa krajowego. Działalność przedsiębiorstw wykracza coraz częściej poza granice jednego państwa. Stąd też zaprezentowano uregulowania dotyczące upadłości transgranicznej, czyli upadłości z elementem zagranicznym. Z uwagi na fakt, że kluczową rolę w prawie upadłościowym i naprawczym odgrywa pojęcie niewypłacalności, dokonano porównania definicji niewypłacalności w wybranych systemach prawnych w Anglii, Niemczech i Francji. Następnie przedstawiono postępy w koordynacji polityk regulacyjnych w UE, w obszarze prawa upadłościowego, na tle ewolucji polskiego prawa upadłościowego oraz ekonomiczne aspekty rozstrzygania konfliktów interesów wierzycieli i dłużników w postępowaniu upadłościowym. Na zakończenie dokonano analizy efektywności rozwiązań instytucjonalnych na tle innych rozwiązań europejskich, w kontekście wykorzystywania procedur typu ADR.

Rozdział drugi prezentuje zasady odpowiedzialności osób zarządzających spółkami kapitałowymi za nieprzestrzeganie regulacji w obszarze upadłości. System sankcji jest konsekwencją przyjęcia w obecnych regulacjach restrykcyjnego modelu instytucji upadłości.

Rozdział trzeci prezentuje wyniki badań praktyki sądowej w latach 2004-2010 w wybranych sądach upadłościowych w Apelacji Warszawskiej, Krakowskiej, Wrocławskiej i Białostockiej, w tym: czas trwania postępowania upadłościowego w przedmiocie ogłoszenia upadłości, relację wierzytelności o charakterze publicznoprawnym do wierzytelności o charakterze prywatnoprawnym, spośród wierzytelności ujętych na liście wierzytelności, stopień zaspokojenia wierzytelności przysługujących do upadłego w toku postępowania upadłościowego, ujętych w planie i poza planem podziału, relację wierzytelności ujętych na liście wierzytelności do funduszów uzyskanych przez syndyka po ogłoszeniu upadłości, rozumianych jako suma funduszy masy i sum pozyskanych ze składników obciążonych rzeczowo, relację kosztów postępowania, rozumianych jako koszty likwidacji masy i koszty jej funkcjonowania, do masy upadłości rozumianej jako suma funduszy masy i sum pozyskanych ze składników obciążonych rzeczowo, relację wynagrodzenia syndyka do kosztów postępowania, o których mowa w art. 230 p.u.n., relację wynagrodzenia syndyka masy upadłości do masy upadłości, rozumianej jako suma funduszy masy i sum pozyskanych ze składników obciążonych rzeczowo. Badania przeprowadzono w następujących sądach: Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej - VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - VIII Wydział ds. Upadłościowych i Naprawczych, Sądzie Rejonowym w Białymstoku. Badania dotyczyły aktywności uczestników postępowań upadłościowych w relacji do skuteczności postępowań. Na zakończenie rozdziału zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w sądach upadłościowych w Apelacji Białostockiej, w rozbiciu na postępowanie upadłościowe z opcją układową i postępowanie upadłościowe z opcją likwidacyjną.

W rozdziale czwartym, uwzględniając wyniki powyższych badań, zaprezentowano rekomendacje w zakresie zmiany modelu instytucji upadłości wraz z systemem sankcji.

[[[separator]]]

 

Wstęp

 

1. Otoczenie instytucjonalno-prawne niewypłacalnych przedsiębiorców

1.1. Uwagi wprowadzające

1.2. Modele instytucji upadłości

1.3. Funkcje państwa

1.4. Organizacja wymiaru sprawiedliwości w sprawach upadłościowych i naprawczych i jej cele

1.5. Struktura sądownictwa powszechnego w sprawach upadłościowych i naprawczych

1.6. Prawo upadłościowe i naprawcze - ewolucja i perspektywy rozwoju

1.6.1. Uwagi wprowadzające

1.6.2. Cel i funkcje prawa upadłościowego i naprawczego

1.6.3. Prawo upadłościowe i naprawcze a regulacje europejskiego prawa upadłościowego

1.6.4. Pojęcie niewypłacalności w wybranych systemach prawnych państw Unii Europejskiej na tle rozwiązań polskich

1.6.5. Postępy w koordynacji polityk regulacyjnych w UE - próba podsumowania działań w obszarze prawa upadłościowego na tle ewolucji polskiego prawa upadłościowego

1.6.6. Reformy prawa upadłościowego w Polsce

1.6.7. Likwidacja czy restrukturyzacja?

1.6.8. Podsumowanie

 

2. Sankcje a instytucja upadłości

2.1. Uwagi wprowadzające

2.2. Skuteczność systemu sankcji w obszarze prawa upadłościowego

2.3. Wyniki badań świadomości prawnej przedsiębiorców

2.4. Podsumowanie

 

3. Badania praktyki sądowej w wybranych sądach upadłościowych w latach 2004-2010

3.1. Wyniki badań w Apelacji Warszawskiej, Krakowskiej, Wrocławskiej i Białostockiej

3.1.1. Wstęp do prezentacji badań

3.1.2. Prezentacja wyników badań przeprowadzonych w wybranych sądach upadłościowych w Apelacji Warszawskiej, Krakowskiej, Wrocławskiej i Białostockiej

3.1.2.1. Czas trwania postępowania upadłościowego

3.1.2.2. Wierzytelności publicznoprawne a prywatnoprawne

3.1.2.3. Stopień zaspokojenia wierzytelności

3.1.2.4. Wierzytelności a fundusz masy upadłości

3.1.2.5. Koszty postępowania a masa upadłości

3.1.2.6. Wynagrodzenie syndyka a koszty postępowania

3.1.2.7. Wynagrodzenie syndyka a masa upadłości

3.1.2.8. Aktywność uczestników postępowań upadłościowych a skuteczność postępowań upadłościowych

3.1.2.9. Efektywność postępowań upadłościowych - próba oceny

3.1.3. Prezentacja wyników badań przeprowadzonych w sądach upadłościowych w Apelacji Białostockiej

3.1.3.1. Uwagi wstępne

3.1.3.2. Postępowanie upadłościowe z opcją układową

3.1.3.3. Postępowanie upadłościowe z opcją likwidacyjną

3.2. Efektywność postępowań upadłościowych dla wierzycieli

3.3. Podsumowanie

 

4. Wnioski i rekomendacje

 

Kwestionariusz

 

Matryca sankcji wobec menedżerów

 

Wyniki badań

 

Bibliografia

 

Spis rysunków, wykresów, tabel

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 283

Wstęp

Praca składa się z czterech rozdziałów oraz wstępu. W pierwszym rozdziale opisano otoczenie instytucjonalno-prawne niewypłacalnych przedsiębiorców. Zaprezentowano modele instytucji upadłości, zarówno w ujęciu podmiotowym, jak i funkcjonalnym. Przedstawiono także cel i funkcje prawa upadłościowego i naprawczego. Regulacje dotyczące prawa upadłościowego nie są już wyłącznie domeną prawa krajowego. Działalność przedsiębiorstw wykracza coraz częściej poza granice jednego państwa. Stąd też zaprezentowano uregulowania dotyczące upadłości transgranicznej, czyli upadłości z elementem zagranicznym. Z uwagi na fakt, że kluczową rolę w prawie upadłościowym i naprawczym odgrywa pojęcie niewypłacalności, dokonano porównania definicji niewypłacalności w wybranych systemach prawnych w Anglii, Niemczech i Francji. Następnie przedstawiono postępy w koordynacji polityk regulacyjnych w UE, w obszarze prawa upadłościowego, na tle ewolucji polskiego prawa upadłościowego oraz ekonomiczne aspekty rozstrzygania konfliktów interesów wierzycieli i dłużników w postępowaniu upadłościowym. Na zakończenie dokonano analizy efektywności rozwiązań instytucjonalnych na tle innych rozwiązań europejskich, w kontekście wykorzystywania procedur typu ADR.

Rozdział drugi prezentuje zasady odpowiedzialności osób zarządzających spółkami kapitałowymi za nieprzestrzeganie regulacji w obszarze upadłości. System sankcji jest konsekwencją przyjęcia w obecnych regulacjach restrykcyjnego modelu instytucji upadłości.

Rozdział trzeci prezentuje wyniki badań praktyki sądowej w latach 2004-2010 w wybranych sądach upadłościowych w Apelacji Warszawskiej, Krakowskiej, Wrocławskiej i Białostockiej, w tym: czas trwania postępowania upadłościowego w przedmiocie ogłoszenia upadłości, relację wierzytelności o charakterze publicznoprawnym do wierzytelności o charakterze prywatnoprawnym, spośród wierzytelności ujętych na liście wierzytelności, stopień zaspokojenia wierzytelności przysługujących do upadłego w toku postępowania upadłościowego, ujętych w planie i poza planem podziału, relację wierzytelności ujętych na liście wierzytelności do funduszów uzyskanych przez syndyka po ogłoszeniu upadłości, rozumianych jako suma funduszy masy i sum pozyskanych ze składników obciążonych rzeczowo, relację kosztów postępowania, rozumianych jako koszty likwidacji masy i koszty jej funkcjonowania, do masy upadłości rozumianej jako suma funduszy masy i sum pozyskanych ze składników obciążonych rzeczowo, relację wynagrodzenia syndyka do kosztów postępowania, o których mowa w art. 230 p.u.n., relację wynagrodzenia syndyka masy upadłości do masy upadłości, rozumianej jako suma funduszy masy i sum pozyskanych ze składników obciążonych rzeczowo. Badania przeprowadzono w następujących sądach: Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej - VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - VIII Wydział ds. Upadłościowych i Naprawczych, Sądzie Rejonowym w Białymstoku. Badania dotyczyły aktywności uczestników postępowań upadłościowych w relacji do skuteczności postępowań. Na zakończenie rozdziału zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w sądach upadłościowych w Apelacji Białostockiej, w rozbiciu na postępowanie upadłościowe z opcją układową i postępowanie upadłościowe z opcją likwidacyjną.

W rozdziale czwartym, uwzględniając wyniki powyższych badań, zaprezentowano rekomendacje w zakresie zmiany modelu instytucji upadłości wraz z systemem sankcji.

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Otoczenie instytucjonalno-prawne niewypłacalnych przedsiębiorców

1.1. Uwagi wprowadzające

1.2. Modele instytucji upadłości

1.3. Funkcje państwa

1.4. Organizacja wymiaru sprawiedliwości w sprawach upadłościowych i naprawczych i jej cele

1.5. Struktura sądownictwa powszechnego w sprawach upadłościowych i naprawczych

1.6. Prawo upadłościowe i naprawcze - ewolucja i perspektywy rozwoju

1.6.1. Uwagi wprowadzające

1.6.2. Cel i funkcje prawa upadłościowego i naprawczego

1.6.3. Prawo upadłościowe i naprawcze a regulacje europejskiego prawa upadłościowego

1.6.4. Pojęcie niewypłacalności w wybranych systemach prawnych państw Unii Europejskiej na tle rozwiązań polskich

1.6.5. Postępy w koordynacji polityk regulacyjnych w UE - próba podsumowania działań w obszarze prawa upadłościowego na tle ewolucji polskiego prawa upadłościowego

1.6.6. Reformy prawa upadłościowego w Polsce

1.6.7. Likwidacja czy restrukturyzacja?

1.6.8. Podsumowanie

 

2. Sankcje a instytucja upadłości

2.1. Uwagi wprowadzające

2.2. Skuteczność systemu sankcji w obszarze prawa upadłościowego

2.3. Wyniki badań świadomości prawnej przedsiębiorców

2.4. Podsumowanie

 

3. Badania praktyki sądowej w wybranych sądach upadłościowych w latach 2004-2010

3.1. Wyniki badań w Apelacji Warszawskiej, Krakowskiej, Wrocławskiej i Białostockiej

3.1.1. Wstęp do prezentacji badań

3.1.2. Prezentacja wyników badań przeprowadzonych w wybranych sądach upadłościowych w Apelacji Warszawskiej, Krakowskiej, Wrocławskiej i Białostockiej

3.1.2.1. Czas trwania postępowania upadłościowego

3.1.2.2. Wierzytelności publicznoprawne a prywatnoprawne

3.1.2.3. Stopień zaspokojenia wierzytelności

3.1.2.4. Wierzytelności a fundusz masy upadłości

3.1.2.5. Koszty postępowania a masa upadłości

3.1.2.6. Wynagrodzenie syndyka a koszty postępowania

3.1.2.7. Wynagrodzenie syndyka a masa upadłości

3.1.2.8. Aktywność uczestników postępowań upadłościowych a skuteczność postępowań upadłościowych

3.1.2.9. Efektywność postępowań upadłościowych - próba oceny

3.1.3. Prezentacja wyników badań przeprowadzonych w sądach upadłościowych w Apelacji Białostockiej

3.1.3.1. Uwagi wstępne

3.1.3.2. Postępowanie upadłościowe z opcją układową

3.1.3.3. Postępowanie upadłościowe z opcją likwidacyjną

3.2. Efektywność postępowań upadłościowych dla wierzycieli

3.3. Podsumowanie

 

4. Wnioski i rekomendacje

 

Kwestionariusz

 

Matryca sankcji wobec menedżerów

 

Wyniki badań

 

Bibliografia

 

Spis rysunków, wykresów, tabel

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 283

Praca składa się z czterech rozdziałów oraz wstępu. W pierwszym rozdziale opisano otoczenie instytucjonalno-prawne niewypłacalnych przedsiębiorców. Zaprezentowano modele instytucji upadłości, zarówno w ujęciu podmiotowym, jak i funkcjonalnym. Przedstawiono także cel i funkcje prawa upadłościowego i naprawczego. Regulacje dotyczące prawa upadłościowego nie są już wyłącznie domeną prawa krajowego. Działalność przedsiębiorstw wykracza coraz częściej poza granice jednego państwa. Stąd też zaprezentowano uregulowania dotyczące upadłości transgranicznej, czyli upadłości z elementem zagranicznym. Z uwagi na fakt, że kluczową rolę w prawie upadłościowym i naprawczym odgrywa pojęcie niewypłacalności, dokonano porównania definicji niewypłacalności w wybranych systemach prawnych w Anglii, Niemczech i Francji. Następnie przedstawiono postępy w koordynacji polityk regulacyjnych w UE, w obszarze prawa upadłościowego, na tle ewolucji polskiego prawa upadłościowego oraz ekonomiczne aspekty rozstrzygania konfliktów interesów wierzycieli i dłużników w postępowaniu upadłościowym. Na zakończenie dokonano analizy efektywności rozwiązań instytucjonalnych na tle innych rozwiązań europejskich, w kontekście wykorzystywania procedur typu ADR.

Rozdział drugi prezentuje zasady odpowiedzialności osób zarządzających spółkami kapitałowymi za nieprzestrzeganie regulacji w obszarze upadłości. System sankcji jest konsekwencją przyjęcia w obecnych regulacjach restrykcyjnego modelu instytucji upadłości.

Rozdział trzeci prezentuje wyniki badań praktyki sądowej w latach 2004-2010 w wybranych sądach upadłościowych w Apelacji Warszawskiej, Krakowskiej, Wrocławskiej i Białostockiej, w tym: czas trwania postępowania upadłościowego w przedmiocie ogłoszenia upadłości, relację wierzytelności o charakterze publicznoprawnym do wierzytelności o charakterze prywatnoprawnym, spośród wierzytelności ujętych na liście wierzytelności, stopień zaspokojenia wierzytelności przysługujących do upadłego w toku postępowania upadłościowego, ujętych w planie i poza planem podziału, relację wierzytelności ujętych na liście wierzytelności do funduszów uzyskanych przez syndyka po ogłoszeniu upadłości, rozumianych jako suma funduszy masy i sum pozyskanych ze składników obciążonych rzeczowo, relację kosztów postępowania, rozumianych jako koszty likwidacji masy i koszty jej funkcjonowania, do masy upadłości rozumianej jako suma funduszy masy i sum pozyskanych ze składników obciążonych rzeczowo, relację wynagrodzenia syndyka do kosztów postępowania, o których mowa w art. 230 p.u.n., relację wynagrodzenia syndyka masy upadłości do masy upadłości, rozumianej jako suma funduszy masy i sum pozyskanych ze składników obciążonych rzeczowo. Badania przeprowadzono w następujących sądach: Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej - VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - VIII Wydział ds. Upadłościowych i Naprawczych, Sądzie Rejonowym w Białymstoku. Badania dotyczyły aktywności uczestników postępowań upadłościowych w relacji do skuteczności postępowań. Na zakończenie rozdziału zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w sądach upadłościowych w Apelacji Białostockiej, w rozbiciu na postępowanie upadłościowe z opcją układową i postępowanie upadłościowe z opcją likwidacyjną.

W rozdziale czwartym, uwzględniając wyniki powyższych badań, zaprezentowano rekomendacje w zakresie zmiany modelu instytucji upadłości wraz z systemem sankcji.

 

Wstęp

 

1. Otoczenie instytucjonalno-prawne niewypłacalnych przedsiębiorców

1.1. Uwagi wprowadzające

1.2. Modele instytucji upadłości

1.3. Funkcje państwa

1.4. Organizacja wymiaru sprawiedliwości w sprawach upadłościowych i naprawczych i jej cele

1.5. Struktura sądownictwa powszechnego w sprawach upadłościowych i naprawczych

1.6. Prawo upadłościowe i naprawcze - ewolucja i perspektywy rozwoju

1.6.1. Uwagi wprowadzające

1.6.2. Cel i funkcje prawa upadłościowego i naprawczego

1.6.3. Prawo upadłościowe i naprawcze a regulacje europejskiego prawa upadłościowego

1.6.4. Pojęcie niewypłacalności w wybranych systemach prawnych państw Unii Europejskiej na tle rozwiązań polskich

1.6.5. Postępy w koordynacji polityk regulacyjnych w UE - próba podsumowania działań w obszarze prawa upadłościowego na tle ewolucji polskiego prawa upadłościowego

1.6.6. Reformy prawa upadłościowego w Polsce

1.6.7. Likwidacja czy restrukturyzacja?

1.6.8. Podsumowanie

 

2. Sankcje a instytucja upadłości

2.1. Uwagi wprowadzające

2.2. Skuteczność systemu sankcji w obszarze prawa upadłościowego

2.3. Wyniki badań świadomości prawnej przedsiębiorców

2.4. Podsumowanie

 

3. Badania praktyki sądowej w wybranych sądach upadłościowych w latach 2004-2010

3.1. Wyniki badań w Apelacji Warszawskiej, Krakowskiej, Wrocławskiej i Białostockiej

3.1.1. Wstęp do prezentacji badań

3.1.2. Prezentacja wyników badań przeprowadzonych w wybranych sądach upadłościowych w Apelacji Warszawskiej, Krakowskiej, Wrocławskiej i Białostockiej

3.1.2.1. Czas trwania postępowania upadłościowego

3.1.2.2. Wierzytelności publicznoprawne a prywatnoprawne

3.1.2.3. Stopień zaspokojenia wierzytelności

3.1.2.4. Wierzytelności a fundusz masy upadłości

3.1.2.5. Koszty postępowania a masa upadłości

3.1.2.6. Wynagrodzenie syndyka a koszty postępowania

3.1.2.7. Wynagrodzenie syndyka a masa upadłości

3.1.2.8. Aktywność uczestników postępowań upadłościowych a skuteczność postępowań upadłościowych

3.1.2.9. Efektywność postępowań upadłościowych - próba oceny

3.1.3. Prezentacja wyników badań przeprowadzonych w sądach upadłościowych w Apelacji Białostockiej

3.1.3.1. Uwagi wstępne

3.1.3.2. Postępowanie upadłościowe z opcją układową

3.1.3.3. Postępowanie upadłościowe z opcją likwidacyjną

3.2. Efektywność postępowań upadłościowych dla wierzycieli

3.3. Podsumowanie

 

4. Wnioski i rekomendacje

 

Kwestionariusz

 

Matryca sankcji wobec menedżerów

 

Wyniki badań

 

Bibliografia

 

Spis rysunków, wykresów, tabel

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel