Ulubione
  1. Strona główna
  2. PROBLEMY GOSPODARCZE TRZECIEJ RZECZYPOSPOLITEJ

PROBLEMY GOSPODARCZE TRZECIEJ RZECZYPOSPOLITEJ

47,00 zł
42,30 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,70 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 42,30 zł
Autor: red. Anna Jarosz-Nojszewska
Kod produktu: 978-83-8030-173-3
Cena regularna:
47,00 zł
42,30 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,70 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 42,30 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
PROBLEMY GOSPODARCZE TRZECIEJ RZECZYPOSPOLITEJ
PROBLEMY GOSPODARCZE TRZECIEJ RZECZYPOSPOLITEJ

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

[[[separator]]]

Prezentowany tom studiów jest efektem badań statutowych pracowników Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, przeprowadzonych w 2016 r. Założeniem publikacji była prezentacja syntetycznych artykułów omawiających wybrane, a zarazem najważniejsze zagadnienia społeczno-gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej z perspektywy historii gospodarczej i przy użyciu warsztatu naukowego tej dziedziny. Książka, będąca efektem badań, składa się z 14 tekstów o charakterze monograficznym, które wspólnie obejmują kluczowe zagadnienia związane z przemianami społecznymi i gospodarczymi w Polsce po 1989 r.

Rozpoczynające monografię teksty autorstwa Jacka Luszniewicza oraz Wojciecha Morawskiego przedstawiają stopniową ewolucję systemu gospodarczego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, próby jej reformowania oraz gospodarkę Polski u progu transformacji. Wspólnie stanowią wprowadzenie do analiz szczegółowych zagadnień związanych z gospodarką Polski tego okresu, prezentowanych w kolejnych rozdziałach. Jacek Luszniewicz, wychodząc od sposobów i poziomu implementacji radzieckiego wzorca systemowego w Polskiej gospodarce, rolnictwie i sektorze prywatnym, pokazuje ewolucję systemu gospodarczego i centralnego planowania w trakcie jego istnienia, a zwłaszcza u schyłku PRL, a także konsekwencje polityczne, gospodarcze i własnościowe tego modelu gospodarczego. Skupia się przy tym na działaniach obozu ówczesnej władzy oraz na próbach reform, które podejmował. Z kolei Wojciech Morawski przedstawia przemiany ustrojowe i gospodarcze, które zachodziły w Polsce od 1956 r. aż do początku lat 90., wyróżniając przy tym trzy, istotne z punktu widzenia gospodarczego, okresy: próby reform gospodarki socjalistycznej w latach 1956-1988, reformy rządu Mieczysława Rakowskiego w latach 1988-1989 oraz reformy Leszka Balcerowicza i ich kontynuację w latach 1989-1993.

Omawianie zagadnień szczegółowych związanych z Trzecią Rzecząpospolitą rozpoczyna tekst Janusza Kalińskiego, w którym przedstawione są kwestie przekształceń własnościowych. Autor w swojej pracy szczegółowo analizuje przekształcenia własnościowe zarówno w dobie transformacji, jak i współcześnie, pokazując przy tym, że przemiany struktury własnościowej stanowiły jeden z podstawowych elementów transformacji systemowej. W kolejnym artykule Jacek Luszniewicz opisuje inflację i politykę inflacyjną w czasach przełomu. Wychodząc od ogólnych problemów inflacyjnych gospodarki socjalistycznej, analizuje problemy inflacji PRL-owskiej od lat 70. do czasu transformacji, a także szczegółowo przedstawia próby naprawy sytuacji gospodarczej w tym zakresie, czyli politykę antyinflacyjną w latach 1989-1990.

W tekście poświęconym przemianom w polskim przemyśle po 1989 r. Łukasz Dwilewicz przedstawia przebieg transformacji polskiego przemysłu i jego najważniejsze aspekty - początkowe załamanie produkcji i wywołany nim wzrost bezrobocia, przemiany własnościowe i restrukturyzację lat 90., rolę inwestorów zagranicznych, wreszcie wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej. Ten sam autor podjął się przedstawienia zagadnień związanych z procesami umiędzynarodowienia gospodarki polskiej zarówno na początku przemian, jak i w okresie przedakcesyjnym, pokazując zwiększające się powiązanie gospodarki Polski z zagranicą.

Wojciech Morawski w swoich badaniach analizuje kolejne etapy modernizacji systemu bankowego, które rozpoczęły się jeszcze w latach 80. i były kontynuowane po zmianie ustroju w latach 90. Pokazując, w jaki sposób reformy systemu bankowego były powiązane z reformą gospodarki, dochodzi do wniosku, że ?sektor bankowy był jednym z tych obszarów gospodarki, które najlepiej przeszły proces transformacji", co było możliwe zarówno dzięki wsparciu międzynarodowemu, jak i dobrze przygotowanym i gotowym do podejmowania nowych wyzwań kadrom.

Przemiany w polskim rolnictwie od transformacji po czasy współczesne omawia Anna Jarosz-Nojszewska. Pokazuje daleką drogę, jaką przeszło polskie rolnictwo od początku transformacji ustrojowej w 1989 r., a więc od rolnictwa funkcjonującego w systemie gospodarski centralnie kierowanej, do nowoczesnego i ciągle się unowocześniającego rolnictwa kapitalistycznego. Pomimo że w ostatnich latach widoczne są duże zmiany przekształca się struktura ziemi, wzrasta produkcja, postępuje modernizacja gospodarstw i ich specjalizacja, co raz większą rolę odgrywają agroturystyka oraz rolnictwo ekologiczne, a polskie produkty skutecznie konkurują z innymi zarówno na rynkach UE, jak i poza Unią to nadal widoczna jest wadliwa struktura agrarna, będąca pozostałością jeszcze okresu międzywojennego, i duże bezrobocie ukryte na wsi.

Ważnym aspektem badawczym jest proces integracji Polski z krajami Unii Europejskiej, będący tematem rozważań Andrzeja Zawistowskiego. Autor szeroko omówił różne aspekty polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, pokazując, że umowa podpisana przez Polskę była mniej korzystna niż umowy podpisane wcześniej przez inne kraje ubiegające się o akcesję.

Skutki reform dla branży transportowej analizuje w swojej pracy Janusz Kaliński. Wskazuje na załamanie transportu na początku przemian, jego stopniowe odbudowywanie się oraz wpływ wejścia Polski do UE na tę gałąź gospodarki. Autor dużo uwagi poświęcił zmianom własnościowym, a także zmieniającej się z czasem strukturze środków transportu.

Kolejne dwa teksty zostały poświęcone kwestiom społecznym. Aldona Podolska-Meducka podjęła temat kształtowania się klasy średniej w Polsce. Wychodząc od omówienia kształtowania klasy średniej w krajach kapitalistycznych we wcześniejszych wiekach oraz jej aktualnej kondycji, podjęła się znalezienia odpowiedzi na kilka istotnych pytań: czy klasa średnia istniała w Polsce przed 1989 r., czy istnieje obecnie i jakie formy przyjmuje, a także jakie grupy społeczne można do niej zaliczyć. Z kolei Anna Jarosz-Nojszewska w swoich badaniach omawia przyczyny pojawienia się w Polsce bezrobocia, szybkiego jego wzrostu w okresie transformacji i spadku po akcesji do UE, a także przedstawia jego zmieniającą się strukturę. Porusza także kwestię polityki państwa wobec bezrobocia i wykluczenia społecznego po 1989 r.

Przedmiotem badań Jerzego Łazora stały się zmiany w sferze telekomunikacyjnej, będące skutkiem nie tylko polskiej transformacji, lecz także rewolucji teleinformatycznej we współczesnym świecie. Autor przedstawia w swoim tekście zarówno przekształcenia własnościowe w telekomunikacji, jak i rozwiązania technologiczne. Podsumowaniem szczegółowej analizy gospodarki Polski w dobie transformacji jest ostatni z tekstów zamieszczonych w monografii, który został poświęcony charakterystycznym cechom polskiej transformacji na tle doświadczeń Europy Środkowo-Wschodniej. Jerzy Łazor, który bada polskie doświadczenia transformacyjne ostatnich 25 lat i porównuje je z przebiegiem przemian w innych krajach, dochodzi do wniosku, że Polska po 1989 r. zdecydowanie pozytywnie wyróżnia się tle całego regionu.

Publikacja stanowi nowe spojrzenie na dzieje Trzeciej Rzeczypospolitej z punktu widzenia historii gospodarczej. Artykuły, które trafiają do Państwa, odnoszą się do wielu istotnych zagadnień, pokazując procesy gospodarcze i społeczne, jakie zachodziły w Polsce w ostatnim ćwierćwieczu. Czytane oddzielnie, poszerzają zrozumienie poszczególnych zagadnień opisanych przez Autorów, czytane zaś razem ukazują złożoność zagadnień kształtujących gospodarkę Polski po 1989 r.

 

 

[[[separator]]]

 

A Anna Jarosz-Nojszewska

Wstęp

 

Jacek Luszniewicz

Ewolucja systemu gospodarczego PRL

 

Wojciech Morawski

Przemiany ustrojowe

 

Jacek Luszniewicz

Inflacja i polityka antyinflacyjna w ostatnich dekadach PRL oraz w pierwszych miesiącach transformacji systemowej

 

Janusz Kaliński

Przekształcenia własnościowe

 

Łukasz Dwilewicz

Przemiany w polskim przemyśle 1989-2015

 

Łukasz Dwilewicz

Procesy umiędzynarodowienia gospodarki polskiej po 1989 r. - wybrane aspekty

 

Wojciech Morawski

Modernizacja systemu bankowego

 

Anna Jarosz-Nojszewska

Drogi i bezdroża polskiego rolnictwa

 

Andrzej Zawistowski

Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela? Polska droga do Unii Europejskiej

 

Janusz Kaliński

Zmiany strukturalne w transporcie lądowym po 1989 r.

 

Aldona Podolska-Meducka

Narodziny klasy średniej?

 

 

Anna Jarosz-Nojszewska

Bezrobocie i wykluczenie

 

Jerzy Łazor

Rewolucja telekomunikacyjna

 

Jerzy Łazor

Polska transformacja na tle doświadczeń Europy Środkowej i Wschodniej

 

Bibliografia

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 317

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

Wstęp

Prezentowany tom studiów jest efektem badań statutowych pracowników Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, przeprowadzonych w 2016 r. Założeniem publikacji była prezentacja syntetycznych artykułów omawiających wybrane, a zarazem najważniejsze zagadnienia społeczno-gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej z perspektywy historii gospodarczej i przy użyciu warsztatu naukowego tej dziedziny. Książka, będąca efektem badań, składa się z 14 tekstów o charakterze monograficznym, które wspólnie obejmują kluczowe zagadnienia związane z przemianami społecznymi i gospodarczymi w Polsce po 1989 r.

Rozpoczynające monografię teksty autorstwa Jacka Luszniewicza oraz Wojciecha Morawskiego przedstawiają stopniową ewolucję systemu gospodarczego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, próby jej reformowania oraz gospodarkę Polski u progu transformacji. Wspólnie stanowią wprowadzenie do analiz szczegółowych zagadnień związanych z gospodarką Polski tego okresu, prezentowanych w kolejnych rozdziałach. Jacek Luszniewicz, wychodząc od sposobów i poziomu implementacji radzieckiego wzorca systemowego w Polskiej gospodarce, rolnictwie i sektorze prywatnym, pokazuje ewolucję systemu gospodarczego i centralnego planowania w trakcie jego istnienia, a zwłaszcza u schyłku PRL, a także konsekwencje polityczne, gospodarcze i własnościowe tego modelu gospodarczego. Skupia się przy tym na działaniach obozu ówczesnej władzy oraz na próbach reform, które podejmował. Z kolei Wojciech Morawski przedstawia przemiany ustrojowe i gospodarcze, które zachodziły w Polsce od 1956 r. aż do początku lat 90., wyróżniając przy tym trzy, istotne z punktu widzenia gospodarczego, okresy: próby reform gospodarki socjalistycznej w latach 1956-1988, reformy rządu Mieczysława Rakowskiego w latach 1988-1989 oraz reformy Leszka Balcerowicza i ich kontynuację w latach 1989-1993.

Omawianie zagadnień szczegółowych związanych z Trzecią Rzecząpospolitą rozpoczyna tekst Janusza Kalińskiego, w którym przedstawione są kwestie przekształceń własnościowych. Autor w swojej pracy szczegółowo analizuje przekształcenia własnościowe zarówno w dobie transformacji, jak i współcześnie, pokazując przy tym, że przemiany struktury własnościowej stanowiły jeden z podstawowych elementów transformacji systemowej. W kolejnym artykule Jacek Luszniewicz opisuje inflację i politykę inflacyjną w czasach przełomu. Wychodząc od ogólnych problemów inflacyjnych gospodarki socjalistycznej, analizuje problemy inflacji PRL-owskiej od lat 70. do czasu transformacji, a także szczegółowo przedstawia próby naprawy sytuacji gospodarczej w tym zakresie, czyli politykę antyinflacyjną w latach 1989-1990.

W tekście poświęconym przemianom w polskim przemyśle po 1989 r. Łukasz Dwilewicz przedstawia przebieg transformacji polskiego przemysłu i jego najważniejsze aspekty - początkowe załamanie produkcji i wywołany nim wzrost bezrobocia, przemiany własnościowe i restrukturyzację lat 90., rolę inwestorów zagranicznych, wreszcie wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej. Ten sam autor podjął się przedstawienia zagadnień związanych z procesami umiędzynarodowienia gospodarki polskiej zarówno na początku przemian, jak i w okresie przedakcesyjnym, pokazując zwiększające się powiązanie gospodarki Polski z zagranicą.

Wojciech Morawski w swoich badaniach analizuje kolejne etapy modernizacji systemu bankowego, które rozpoczęły się jeszcze w latach 80. i były kontynuowane po zmianie ustroju w latach 90. Pokazując, w jaki sposób reformy systemu bankowego były powiązane z reformą gospodarki, dochodzi do wniosku, że ?sektor bankowy był jednym z tych obszarów gospodarki, które najlepiej przeszły proces transformacji", co było możliwe zarówno dzięki wsparciu międzynarodowemu, jak i dobrze przygotowanym i gotowym do podejmowania nowych wyzwań kadrom.

Przemiany w polskim rolnictwie od transformacji po czasy współczesne omawia Anna Jarosz-Nojszewska. Pokazuje daleką drogę, jaką przeszło polskie rolnictwo od początku transformacji ustrojowej w 1989 r., a więc od rolnictwa funkcjonującego w systemie gospodarski centralnie kierowanej, do nowoczesnego i ciągle się unowocześniającego rolnictwa kapitalistycznego. Pomimo że w ostatnich latach widoczne są duże zmiany przekształca się struktura ziemi, wzrasta produkcja, postępuje modernizacja gospodarstw i ich specjalizacja, co raz większą rolę odgrywają agroturystyka oraz rolnictwo ekologiczne, a polskie produkty skutecznie konkurują z innymi zarówno na rynkach UE, jak i poza Unią to nadal widoczna jest wadliwa struktura agrarna, będąca pozostałością jeszcze okresu międzywojennego, i duże bezrobocie ukryte na wsi.

Ważnym aspektem badawczym jest proces integracji Polski z krajami Unii Europejskiej, będący tematem rozważań Andrzeja Zawistowskiego. Autor szeroko omówił różne aspekty polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, pokazując, że umowa podpisana przez Polskę była mniej korzystna niż umowy podpisane wcześniej przez inne kraje ubiegające się o akcesję.

Skutki reform dla branży transportowej analizuje w swojej pracy Janusz Kaliński. Wskazuje na załamanie transportu na początku przemian, jego stopniowe odbudowywanie się oraz wpływ wejścia Polski do UE na tę gałąź gospodarki. Autor dużo uwagi poświęcił zmianom własnościowym, a także zmieniającej się z czasem strukturze środków transportu.

Kolejne dwa teksty zostały poświęcone kwestiom społecznym. Aldona Podolska-Meducka podjęła temat kształtowania się klasy średniej w Polsce. Wychodząc od omówienia kształtowania klasy średniej w krajach kapitalistycznych we wcześniejszych wiekach oraz jej aktualnej kondycji, podjęła się znalezienia odpowiedzi na kilka istotnych pytań: czy klasa średnia istniała w Polsce przed 1989 r., czy istnieje obecnie i jakie formy przyjmuje, a także jakie grupy społeczne można do niej zaliczyć. Z kolei Anna Jarosz-Nojszewska w swoich badaniach omawia przyczyny pojawienia się w Polsce bezrobocia, szybkiego jego wzrostu w okresie transformacji i spadku po akcesji do UE, a także przedstawia jego zmieniającą się strukturę. Porusza także kwestię polityki państwa wobec bezrobocia i wykluczenia społecznego po 1989 r.

Przedmiotem badań Jerzego Łazora stały się zmiany w sferze telekomunikacyjnej, będące skutkiem nie tylko polskiej transformacji, lecz także rewolucji teleinformatycznej we współczesnym świecie. Autor przedstawia w swoim tekście zarówno przekształcenia własnościowe w telekomunikacji, jak i rozwiązania technologiczne. Podsumowaniem szczegółowej analizy gospodarki Polski w dobie transformacji jest ostatni z tekstów zamieszczonych w monografii, który został poświęcony charakterystycznym cechom polskiej transformacji na tle doświadczeń Europy Środkowo-Wschodniej. Jerzy Łazor, który bada polskie doświadczenia transformacyjne ostatnich 25 lat i porównuje je z przebiegiem przemian w innych krajach, dochodzi do wniosku, że Polska po 1989 r. zdecydowanie pozytywnie wyróżnia się tle całego regionu.

Publikacja stanowi nowe spojrzenie na dzieje Trzeciej Rzeczypospolitej z punktu widzenia historii gospodarczej. Artykuły, które trafiają do Państwa, odnoszą się do wielu istotnych zagadnień, pokazując procesy gospodarcze i społeczne, jakie zachodziły w Polsce w ostatnim ćwierćwieczu. Czytane oddzielnie, poszerzają zrozumienie poszczególnych zagadnień opisanych przez Autorów, czytane zaś razem ukazują złożoność zagadnień kształtujących gospodarkę Polski po 1989 r.

 

 

Spis treści

 

A Anna Jarosz-Nojszewska

Wstęp

 

Jacek Luszniewicz

Ewolucja systemu gospodarczego PRL

 

Wojciech Morawski

Przemiany ustrojowe

 

Jacek Luszniewicz

Inflacja i polityka antyinflacyjna w ostatnich dekadach PRL oraz w pierwszych miesiącach transformacji systemowej

 

Janusz Kaliński

Przekształcenia własnościowe

 

Łukasz Dwilewicz

Przemiany w polskim przemyśle 1989-2015

 

Łukasz Dwilewicz

Procesy umiędzynarodowienia gospodarki polskiej po 1989 r. - wybrane aspekty

 

Wojciech Morawski

Modernizacja systemu bankowego

 

Anna Jarosz-Nojszewska

Drogi i bezdroża polskiego rolnictwa

 

Andrzej Zawistowski

Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela? Polska droga do Unii Europejskiej

 

Janusz Kaliński

Zmiany strukturalne w transporcie lądowym po 1989 r.

 

Aldona Podolska-Meducka

Narodziny klasy średniej?

 

 

Anna Jarosz-Nojszewska

Bezrobocie i wykluczenie

 

Jerzy Łazor

Rewolucja telekomunikacyjna

 

Jerzy Łazor

Polska transformacja na tle doświadczeń Europy Środkowej i Wschodniej

 

Bibliografia

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 317

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

Prezentowany tom studiów jest efektem badań statutowych pracowników Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, przeprowadzonych w 2016 r. Założeniem publikacji była prezentacja syntetycznych artykułów omawiających wybrane, a zarazem najważniejsze zagadnienia społeczno-gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej z perspektywy historii gospodarczej i przy użyciu warsztatu naukowego tej dziedziny. Książka, będąca efektem badań, składa się z 14 tekstów o charakterze monograficznym, które wspólnie obejmują kluczowe zagadnienia związane z przemianami społecznymi i gospodarczymi w Polsce po 1989 r.

Rozpoczynające monografię teksty autorstwa Jacka Luszniewicza oraz Wojciecha Morawskiego przedstawiają stopniową ewolucję systemu gospodarczego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, próby jej reformowania oraz gospodarkę Polski u progu transformacji. Wspólnie stanowią wprowadzenie do analiz szczegółowych zagadnień związanych z gospodarką Polski tego okresu, prezentowanych w kolejnych rozdziałach. Jacek Luszniewicz, wychodząc od sposobów i poziomu implementacji radzieckiego wzorca systemowego w Polskiej gospodarce, rolnictwie i sektorze prywatnym, pokazuje ewolucję systemu gospodarczego i centralnego planowania w trakcie jego istnienia, a zwłaszcza u schyłku PRL, a także konsekwencje polityczne, gospodarcze i własnościowe tego modelu gospodarczego. Skupia się przy tym na działaniach obozu ówczesnej władzy oraz na próbach reform, które podejmował. Z kolei Wojciech Morawski przedstawia przemiany ustrojowe i gospodarcze, które zachodziły w Polsce od 1956 r. aż do początku lat 90., wyróżniając przy tym trzy, istotne z punktu widzenia gospodarczego, okresy: próby reform gospodarki socjalistycznej w latach 1956-1988, reformy rządu Mieczysława Rakowskiego w latach 1988-1989 oraz reformy Leszka Balcerowicza i ich kontynuację w latach 1989-1993.

Omawianie zagadnień szczegółowych związanych z Trzecią Rzecząpospolitą rozpoczyna tekst Janusza Kalińskiego, w którym przedstawione są kwestie przekształceń własnościowych. Autor w swojej pracy szczegółowo analizuje przekształcenia własnościowe zarówno w dobie transformacji, jak i współcześnie, pokazując przy tym, że przemiany struktury własnościowej stanowiły jeden z podstawowych elementów transformacji systemowej. W kolejnym artykule Jacek Luszniewicz opisuje inflację i politykę inflacyjną w czasach przełomu. Wychodząc od ogólnych problemów inflacyjnych gospodarki socjalistycznej, analizuje problemy inflacji PRL-owskiej od lat 70. do czasu transformacji, a także szczegółowo przedstawia próby naprawy sytuacji gospodarczej w tym zakresie, czyli politykę antyinflacyjną w latach 1989-1990.

W tekście poświęconym przemianom w polskim przemyśle po 1989 r. Łukasz Dwilewicz przedstawia przebieg transformacji polskiego przemysłu i jego najważniejsze aspekty - początkowe załamanie produkcji i wywołany nim wzrost bezrobocia, przemiany własnościowe i restrukturyzację lat 90., rolę inwestorów zagranicznych, wreszcie wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej. Ten sam autor podjął się przedstawienia zagadnień związanych z procesami umiędzynarodowienia gospodarki polskiej zarówno na początku przemian, jak i w okresie przedakcesyjnym, pokazując zwiększające się powiązanie gospodarki Polski z zagranicą.

Wojciech Morawski w swoich badaniach analizuje kolejne etapy modernizacji systemu bankowego, które rozpoczęły się jeszcze w latach 80. i były kontynuowane po zmianie ustroju w latach 90. Pokazując, w jaki sposób reformy systemu bankowego były powiązane z reformą gospodarki, dochodzi do wniosku, że ?sektor bankowy był jednym z tych obszarów gospodarki, które najlepiej przeszły proces transformacji", co było możliwe zarówno dzięki wsparciu międzynarodowemu, jak i dobrze przygotowanym i gotowym do podejmowania nowych wyzwań kadrom.

Przemiany w polskim rolnictwie od transformacji po czasy współczesne omawia Anna Jarosz-Nojszewska. Pokazuje daleką drogę, jaką przeszło polskie rolnictwo od początku transformacji ustrojowej w 1989 r., a więc od rolnictwa funkcjonującego w systemie gospodarski centralnie kierowanej, do nowoczesnego i ciągle się unowocześniającego rolnictwa kapitalistycznego. Pomimo że w ostatnich latach widoczne są duże zmiany przekształca się struktura ziemi, wzrasta produkcja, postępuje modernizacja gospodarstw i ich specjalizacja, co raz większą rolę odgrywają agroturystyka oraz rolnictwo ekologiczne, a polskie produkty skutecznie konkurują z innymi zarówno na rynkach UE, jak i poza Unią to nadal widoczna jest wadliwa struktura agrarna, będąca pozostałością jeszcze okresu międzywojennego, i duże bezrobocie ukryte na wsi.

Ważnym aspektem badawczym jest proces integracji Polski z krajami Unii Europejskiej, będący tematem rozważań Andrzeja Zawistowskiego. Autor szeroko omówił różne aspekty polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, pokazując, że umowa podpisana przez Polskę była mniej korzystna niż umowy podpisane wcześniej przez inne kraje ubiegające się o akcesję.

Skutki reform dla branży transportowej analizuje w swojej pracy Janusz Kaliński. Wskazuje na załamanie transportu na początku przemian, jego stopniowe odbudowywanie się oraz wpływ wejścia Polski do UE na tę gałąź gospodarki. Autor dużo uwagi poświęcił zmianom własnościowym, a także zmieniającej się z czasem strukturze środków transportu.

Kolejne dwa teksty zostały poświęcone kwestiom społecznym. Aldona Podolska-Meducka podjęła temat kształtowania się klasy średniej w Polsce. Wychodząc od omówienia kształtowania klasy średniej w krajach kapitalistycznych we wcześniejszych wiekach oraz jej aktualnej kondycji, podjęła się znalezienia odpowiedzi na kilka istotnych pytań: czy klasa średnia istniała w Polsce przed 1989 r., czy istnieje obecnie i jakie formy przyjmuje, a także jakie grupy społeczne można do niej zaliczyć. Z kolei Anna Jarosz-Nojszewska w swoich badaniach omawia przyczyny pojawienia się w Polsce bezrobocia, szybkiego jego wzrostu w okresie transformacji i spadku po akcesji do UE, a także przedstawia jego zmieniającą się strukturę. Porusza także kwestię polityki państwa wobec bezrobocia i wykluczenia społecznego po 1989 r.

Przedmiotem badań Jerzego Łazora stały się zmiany w sferze telekomunikacyjnej, będące skutkiem nie tylko polskiej transformacji, lecz także rewolucji teleinformatycznej we współczesnym świecie. Autor przedstawia w swoim tekście zarówno przekształcenia własnościowe w telekomunikacji, jak i rozwiązania technologiczne. Podsumowaniem szczegółowej analizy gospodarki Polski w dobie transformacji jest ostatni z tekstów zamieszczonych w monografii, który został poświęcony charakterystycznym cechom polskiej transformacji na tle doświadczeń Europy Środkowo-Wschodniej. Jerzy Łazor, który bada polskie doświadczenia transformacyjne ostatnich 25 lat i porównuje je z przebiegiem przemian w innych krajach, dochodzi do wniosku, że Polska po 1989 r. zdecydowanie pozytywnie wyróżnia się tle całego regionu.

Publikacja stanowi nowe spojrzenie na dzieje Trzeciej Rzeczypospolitej z punktu widzenia historii gospodarczej. Artykuły, które trafiają do Państwa, odnoszą się do wielu istotnych zagadnień, pokazując procesy gospodarcze i społeczne, jakie zachodziły w Polsce w ostatnim ćwierćwieczu. Czytane oddzielnie, poszerzają zrozumienie poszczególnych zagadnień opisanych przez Autorów, czytane zaś razem ukazują złożoność zagadnień kształtujących gospodarkę Polski po 1989 r.

 

 

 

A Anna Jarosz-Nojszewska

Wstęp

 

Jacek Luszniewicz

Ewolucja systemu gospodarczego PRL

 

Wojciech Morawski

Przemiany ustrojowe

 

Jacek Luszniewicz

Inflacja i polityka antyinflacyjna w ostatnich dekadach PRL oraz w pierwszych miesiącach transformacji systemowej

 

Janusz Kaliński

Przekształcenia własnościowe

 

Łukasz Dwilewicz

Przemiany w polskim przemyśle 1989-2015

 

Łukasz Dwilewicz

Procesy umiędzynarodowienia gospodarki polskiej po 1989 r. - wybrane aspekty

 

Wojciech Morawski

Modernizacja systemu bankowego

 

Anna Jarosz-Nojszewska

Drogi i bezdroża polskiego rolnictwa

 

Andrzej Zawistowski

Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela? Polska droga do Unii Europejskiej

 

Janusz Kaliński

Zmiany strukturalne w transporcie lądowym po 1989 r.

 

Aldona Podolska-Meducka

Narodziny klasy średniej?

 

 

Anna Jarosz-Nojszewska

Bezrobocie i wykluczenie

 

Jerzy Łazor

Rewolucja telekomunikacyjna

 

Jerzy Łazor

Polska transformacja na tle doświadczeń Europy Środkowej i Wschodniej

 

Bibliografia

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel