Ulubione
  1. Strona główna
  2. PRIVATE BANKING. Tradycja i nowoczesność w bezpiecznym wydaniu

PRIVATE BANKING. Tradycja i nowoczesność w bezpiecznym wydaniu

47,00 zł
42,30 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,70 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 42,30 zł
Autor: Małgorzata Zaleska, Magdalena Kozińska
Kod produktu: 978-83-8030-531-1
Cena regularna:
47,00 zł
42,30 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,70 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 42,30 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
PRIVATE BANKING. Tradycja i nowoczesność w bezpiecznym wydaniu
PRIVATE BANKING. Tradycja i nowoczesność w bezpiecznym wydaniu

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie: 

https://www.ibuk.pl/fiszka

 

 

P. Rosik, Jak zmienia się private banking, ObserwatorFinansowy.pl (https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/jak-zmienia-sie-private-banking/)

Autorki doskonale naświetliły procesy zachodzące w tym segmencie bankowości, w Polsce nieco zapomnianym i niedocenianym. Wartością dodaną omawianej publikacji z pewnością są liczne wykresy, tabele, a także ilustracje – oko czytelnika cieszy np. reprodukcja karty kredytowej Visa Insignia, na której widnieją wizerunki tukanów w buszu.”

 

S. Koczot, Private banking – nowe perspektywy, Gazeta Bankowa 2/2022 (https://www.gb.pl/gazeta-bankowa-pmagazine-104.html)

”Private banking. Tradycja i nowoczesność w bezpiecznym wydaniu” to kompendium wiedzy o tym rynku, pokazujące jego oblicze do tej pory albo zaledwie szkicowane, albo w ogóle niedostrzegane.”

 

Publikację książki odnotowano także w Biuletynie PTE (nr 2(97) 2022, str. 53, https://cms.pte.pl/uploads/1_Biuletyn_2022_02_16a064ad64.pdf) oraz na portalu BS.net.pl (https://bs.net.pl/private-banking-tradycja-i-nowoczesnosc-w-bezpiecznym-wydaniu/).

 

 

[[[separator]]]

Pierwszy rozdział poświęcono kwestiom pojęciowym oraz miejscu private banking w finansach. W opracowaniu skupiono się przy tym przede wszystkim na private banking jako obszarze bankowości. W tej części opracowania scharakteryzowano definicję private banking oraz jego zależności i powiązania z innymi pojęciami z zakresu finansów i bankowości związanymi z obsługą klientów zamożnych. Ponadto wskazano rolę i miejsce private banking w nauce o finansach i bankowości, jak również sposób organizacji świadczenia usług na rzecz zamożnych klientów. Nie zapomniano również o nakreśleniu rysu historycznego, który umożliwia zrozumienie cech charakterystycznych private banking, jak również jego zróżnicowanie.

Drugi rozdział dotyczy kwestii produktowo-usługowych. Scharakteryzowano w nim zagadnienia związane z ofertą dla klientów zamożnych. Odniesiono się zarówno do podstawowych produktów bankowych, uwzględniając specyfikę potrzeb klientów private banking, produktów finansowych (inwestycji tradycyjnych i alternatywnych), jak i usług skierowanych do klientów zamożnych. Wzięto pod uwagę zarówno ich potrzeby finansowe, jak i pozafinansowe. Nie zapomniano przy tym o najnowszych trendach oraz zjawiskach w zakresie kategorii inwestycji oferowanych klientom zamożnym, takich jak innowacje finansowe, w szczególności kryptoaktywa i waluty wirtualne, które stanowią nowy segment zainteresowania klientów private banking. Analizie oferty produktowej przeznaczonej dla klientów private banking towarzyszy również ocena poziomu ryzyka wiążąca się z zaangażowaniem w poszczególne formy inwestycji.

Trzeci rozdział monografii poświęcono klientowi i jego obsłudze. Dokonano szczegółowej charakterystyki potencjalnego klienta private banking, ze wskazaniem na jego potencjalne zróżnicowanie i segmentację. Zaprezentowano profil klienta zamożnego, odnosząc się do jego potrzeb i oczekiwań w zakresie obsługi przez doradcę private banking. Stawiając klienta i jego oczekiwania w centrum zainteresowania private banking, dokonano także charakterystyki osób zaangażowanych w proces jego obsługi oraz narzędzia, jakimi dysponują (marketing, innowacje finansowe). Novum w literaturze krajowej jest jednak odniesienie się również do wyzwań, jakie wiążą się z obsługą klientów zamożnych, w szczególności niedocenianego dotychczas ryzyka zaangażowania banku w proceder prania pieniędzy.

Ostatni, czwarty, rozdział książki dotyczy bezpieczeństwa obsługi klientów private banking. W rozdziale tym dokonano szczegółowej prezentacji i analizy dotyczącej rodzajów ryzyka, jakie wiążą się z organizacją obsługi klienta zamożnego. Pod tym względem odniesiono się zarówno do organizacji private banking w ramach danej instytucji, implikacji dla bezpieczeństwa środków powierzonych przez zamożnego klienta bankowi, jak również bezpieczeństwa z punktu widzenia funkcjonowania samego banku (compliance).

(fragment wstępu)

 [[[separator]]]

WSTĘP

 

PRIVATE BANKING W ŚWIECIE FINANSÓW

1.1. Private banking - definicja i zagadnienia wstępne

1.2. Umiejscowienie private banking w nauce o finansach i bankowości

1.3. Private banking a wealth management oraz asset management

1.4. Organizacja private banking w systemie finansowym

1.4.1. Modele organizacji obsługi klientów zamożnych

1.4.2. Family offices jako szczególna forma obsługi klienta zamożnego

1.5. Private banking - rys historyczny

1.5.1. Private banking na świecie

1.5.2. Private banking w Polsce

 

PRODUKTY I USŁUGI W RAMACH PRIVATE BANKING

2.1. Oferta produktowo-usługowa private banking - zagadnienia ramowe

2.2. Produkty w ramach portfela klienta private banking

2.2.1. Inwestycje tradycyjne (klasyczne)

2.2.1.1. Instrumenty rynku pieniężnego

2.2.1.2. Klasyczne papiery wartościowe

2.2.1.3. Klasyczne fundusze inwestycyjne

2.2.1.4. Inwestycje w nieruchomości

2.2.2. Inwestycje alternatywne (nowoczesne)

2.2.2.1. Inwestycje alternatywne - pojęcie i bezpieczeństwo

2.2.2.2. Fundusze private equity i venture capital

2.2.2.3. Inwestycje w metale i kamienie szlachetne

2.2.2.4. Inwestowanie w sztukę

2.2.2.5. Inwestycje w alkohole

2.2.2.6. Pozostałe inwestycje w pasje

2.2.2.7. Inwestycje w aktywa wirtualne

2.2.3. Produkty kredytowe

2.3. Usługi w ramach private banking

2.4. Ubezpieczenia dla klientów private banking

 

OBSŁUGA KLIENTA PRIVATE BANKING

3.1. Klient w ramach private banking

3.2. Marketing produktów i usług private banking

3.3. Proces obsługi klienta private banking a jego potrzeby i preferencje

3.4. Rola i zadania pracowników private banking

3.5. Wykorzystanie nowych technologii w obsłudze klienta private banking

3.6. Wyzwania w obsłudze klientów zamożnych

 

BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI KLIENTA PRIVATE BANKING

4.1. Bezpieczeństwo i organizacja w private banking

4.2. Modele obsługi i bezpieczeństwa w usługach private banking

4.3. Uwarunkowania formalne i wymogi regulacyjne determinujące prawidłowe i bezpieczne świadczenie usług private banking

 

ZAKOŃCZENIE

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2023
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Liczba stron: 184
Format: B5

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie: 

https://www.ibuk.pl/fiszka

 

 

P. Rosik, Jak zmienia się private banking, ObserwatorFinansowy.pl (https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/jak-zmienia-sie-private-banking/)

Autorki doskonale naświetliły procesy zachodzące w tym segmencie bankowości, w Polsce nieco zapomnianym i niedocenianym. Wartością dodaną omawianej publikacji z pewnością są liczne wykresy, tabele, a także ilustracje – oko czytelnika cieszy np. reprodukcja karty kredytowej Visa Insignia, na której widnieją wizerunki tukanów w buszu.”

 

S. Koczot, Private banking – nowe perspektywy, Gazeta Bankowa 2/2022 (https://www.gb.pl/gazeta-bankowa-pmagazine-104.html)

”Private banking. Tradycja i nowoczesność w bezpiecznym wydaniu” to kompendium wiedzy o tym rynku, pokazujące jego oblicze do tej pory albo zaledwie szkicowane, albo w ogóle niedostrzegane.”

 

Publikację książki odnotowano także w Biuletynie PTE (nr 2(97) 2022, str. 53, https://cms.pte.pl/uploads/1_Biuletyn_2022_02_16a064ad64.pdf) oraz na portalu BS.net.pl (https://bs.net.pl/private-banking-tradycja-i-nowoczesnosc-w-bezpiecznym-wydaniu/).

 

 

Wstęp

Pierwszy rozdział poświęcono kwestiom pojęciowym oraz miejscu private banking w finansach. W opracowaniu skupiono się przy tym przede wszystkim na private banking jako obszarze bankowości. W tej części opracowania scharakteryzowano definicję private banking oraz jego zależności i powiązania z innymi pojęciami z zakresu finansów i bankowości związanymi z obsługą klientów zamożnych. Ponadto wskazano rolę i miejsce private banking w nauce o finansach i bankowości, jak również sposób organizacji świadczenia usług na rzecz zamożnych klientów. Nie zapomniano również o nakreśleniu rysu historycznego, który umożliwia zrozumienie cech charakterystycznych private banking, jak również jego zróżnicowanie.

Drugi rozdział dotyczy kwestii produktowo-usługowych. Scharakteryzowano w nim zagadnienia związane z ofertą dla klientów zamożnych. Odniesiono się zarówno do podstawowych produktów bankowych, uwzględniając specyfikę potrzeb klientów private banking, produktów finansowych (inwestycji tradycyjnych i alternatywnych), jak i usług skierowanych do klientów zamożnych. Wzięto pod uwagę zarówno ich potrzeby finansowe, jak i pozafinansowe. Nie zapomniano przy tym o najnowszych trendach oraz zjawiskach w zakresie kategorii inwestycji oferowanych klientom zamożnym, takich jak innowacje finansowe, w szczególności kryptoaktywa i waluty wirtualne, które stanowią nowy segment zainteresowania klientów private banking. Analizie oferty produktowej przeznaczonej dla klientów private banking towarzyszy również ocena poziomu ryzyka wiążąca się z zaangażowaniem w poszczególne formy inwestycji.

Trzeci rozdział monografii poświęcono klientowi i jego obsłudze. Dokonano szczegółowej charakterystyki potencjalnego klienta private banking, ze wskazaniem na jego potencjalne zróżnicowanie i segmentację. Zaprezentowano profil klienta zamożnego, odnosząc się do jego potrzeb i oczekiwań w zakresie obsługi przez doradcę private banking. Stawiając klienta i jego oczekiwania w centrum zainteresowania private banking, dokonano także charakterystyki osób zaangażowanych w proces jego obsługi oraz narzędzia, jakimi dysponują (marketing, innowacje finansowe). Novum w literaturze krajowej jest jednak odniesienie się również do wyzwań, jakie wiążą się z obsługą klientów zamożnych, w szczególności niedocenianego dotychczas ryzyka zaangażowania banku w proceder prania pieniędzy.

Ostatni, czwarty, rozdział książki dotyczy bezpieczeństwa obsługi klientów private banking. W rozdziale tym dokonano szczegółowej prezentacji i analizy dotyczącej rodzajów ryzyka, jakie wiążą się z organizacją obsługi klienta zamożnego. Pod tym względem odniesiono się zarówno do organizacji private banking w ramach danej instytucji, implikacji dla bezpieczeństwa środków powierzonych przez zamożnego klienta bankowi, jak również bezpieczeństwa z punktu widzenia funkcjonowania samego banku (compliance).

(fragment wstępu)

 

Spis treści

WSTĘP

 

PRIVATE BANKING W ŚWIECIE FINANSÓW

1.1. Private banking - definicja i zagadnienia wstępne

1.2. Umiejscowienie private banking w nauce o finansach i bankowości

1.3. Private banking a wealth management oraz asset management

1.4. Organizacja private banking w systemie finansowym

1.4.1. Modele organizacji obsługi klientów zamożnych

1.4.2. Family offices jako szczególna forma obsługi klienta zamożnego

1.5. Private banking - rys historyczny

1.5.1. Private banking na świecie

1.5.2. Private banking w Polsce

 

PRODUKTY I USŁUGI W RAMACH PRIVATE BANKING

2.1. Oferta produktowo-usługowa private banking - zagadnienia ramowe

2.2. Produkty w ramach portfela klienta private banking

2.2.1. Inwestycje tradycyjne (klasyczne)

2.2.1.1. Instrumenty rynku pieniężnego

2.2.1.2. Klasyczne papiery wartościowe

2.2.1.3. Klasyczne fundusze inwestycyjne

2.2.1.4. Inwestycje w nieruchomości

2.2.2. Inwestycje alternatywne (nowoczesne)

2.2.2.1. Inwestycje alternatywne - pojęcie i bezpieczeństwo

2.2.2.2. Fundusze private equity i venture capital

2.2.2.3. Inwestycje w metale i kamienie szlachetne

2.2.2.4. Inwestowanie w sztukę

2.2.2.5. Inwestycje w alkohole

2.2.2.6. Pozostałe inwestycje w pasje

2.2.2.7. Inwestycje w aktywa wirtualne

2.2.3. Produkty kredytowe

2.3. Usługi w ramach private banking

2.4. Ubezpieczenia dla klientów private banking

 

OBSŁUGA KLIENTA PRIVATE BANKING

3.1. Klient w ramach private banking

3.2. Marketing produktów i usług private banking

3.3. Proces obsługi klienta private banking a jego potrzeby i preferencje

3.4. Rola i zadania pracowników private banking

3.5. Wykorzystanie nowych technologii w obsłudze klienta private banking

3.6. Wyzwania w obsłudze klientów zamożnych

 

BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI KLIENTA PRIVATE BANKING

4.1. Bezpieczeństwo i organizacja w private banking

4.2. Modele obsługi i bezpieczeństwa w usługach private banking

4.3. Uwarunkowania formalne i wymogi regulacyjne determinujące prawidłowe i bezpieczne świadczenie usług private banking

 

ZAKOŃCZENIE

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Opinie

5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
5
4
3
2
1
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
5/5
2022-10-13
Ela, Warszawa
Czy opinia była pomocna? Tak 2 Nie 0
Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2023
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Liczba stron: 184
Format: B5

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie: 

https://www.ibuk.pl/fiszka

 

 

P. Rosik, Jak zmienia się private banking, ObserwatorFinansowy.pl (https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/jak-zmienia-sie-private-banking/)

Autorki doskonale naświetliły procesy zachodzące w tym segmencie bankowości, w Polsce nieco zapomnianym i niedocenianym. Wartością dodaną omawianej publikacji z pewnością są liczne wykresy, tabele, a także ilustracje – oko czytelnika cieszy np. reprodukcja karty kredytowej Visa Insignia, na której widnieją wizerunki tukanów w buszu.”

 

S. Koczot, Private banking – nowe perspektywy, Gazeta Bankowa 2/2022 (https://www.gb.pl/gazeta-bankowa-pmagazine-104.html)

”Private banking. Tradycja i nowoczesność w bezpiecznym wydaniu” to kompendium wiedzy o tym rynku, pokazujące jego oblicze do tej pory albo zaledwie szkicowane, albo w ogóle niedostrzegane.”

 

Publikację książki odnotowano także w Biuletynie PTE (nr 2(97) 2022, str. 53, https://cms.pte.pl/uploads/1_Biuletyn_2022_02_16a064ad64.pdf) oraz na portalu BS.net.pl (https://bs.net.pl/private-banking-tradycja-i-nowoczesnosc-w-bezpiecznym-wydaniu/).

 

 

Pierwszy rozdział poświęcono kwestiom pojęciowym oraz miejscu private banking w finansach. W opracowaniu skupiono się przy tym przede wszystkim na private banking jako obszarze bankowości. W tej części opracowania scharakteryzowano definicję private banking oraz jego zależności i powiązania z innymi pojęciami z zakresu finansów i bankowości związanymi z obsługą klientów zamożnych. Ponadto wskazano rolę i miejsce private banking w nauce o finansach i bankowości, jak również sposób organizacji świadczenia usług na rzecz zamożnych klientów. Nie zapomniano również o nakreśleniu rysu historycznego, który umożliwia zrozumienie cech charakterystycznych private banking, jak również jego zróżnicowanie.

Drugi rozdział dotyczy kwestii produktowo-usługowych. Scharakteryzowano w nim zagadnienia związane z ofertą dla klientów zamożnych. Odniesiono się zarówno do podstawowych produktów bankowych, uwzględniając specyfikę potrzeb klientów private banking, produktów finansowych (inwestycji tradycyjnych i alternatywnych), jak i usług skierowanych do klientów zamożnych. Wzięto pod uwagę zarówno ich potrzeby finansowe, jak i pozafinansowe. Nie zapomniano przy tym o najnowszych trendach oraz zjawiskach w zakresie kategorii inwestycji oferowanych klientom zamożnym, takich jak innowacje finansowe, w szczególności kryptoaktywa i waluty wirtualne, które stanowią nowy segment zainteresowania klientów private banking. Analizie oferty produktowej przeznaczonej dla klientów private banking towarzyszy również ocena poziomu ryzyka wiążąca się z zaangażowaniem w poszczególne formy inwestycji.

Trzeci rozdział monografii poświęcono klientowi i jego obsłudze. Dokonano szczegółowej charakterystyki potencjalnego klienta private banking, ze wskazaniem na jego potencjalne zróżnicowanie i segmentację. Zaprezentowano profil klienta zamożnego, odnosząc się do jego potrzeb i oczekiwań w zakresie obsługi przez doradcę private banking. Stawiając klienta i jego oczekiwania w centrum zainteresowania private banking, dokonano także charakterystyki osób zaangażowanych w proces jego obsługi oraz narzędzia, jakimi dysponują (marketing, innowacje finansowe). Novum w literaturze krajowej jest jednak odniesienie się również do wyzwań, jakie wiążą się z obsługą klientów zamożnych, w szczególności niedocenianego dotychczas ryzyka zaangażowania banku w proceder prania pieniędzy.

Ostatni, czwarty, rozdział książki dotyczy bezpieczeństwa obsługi klientów private banking. W rozdziale tym dokonano szczegółowej prezentacji i analizy dotyczącej rodzajów ryzyka, jakie wiążą się z organizacją obsługi klienta zamożnego. Pod tym względem odniesiono się zarówno do organizacji private banking w ramach danej instytucji, implikacji dla bezpieczeństwa środków powierzonych przez zamożnego klienta bankowi, jak również bezpieczeństwa z punktu widzenia funkcjonowania samego banku (compliance).

(fragment wstępu)

 

WSTĘP

 

PRIVATE BANKING W ŚWIECIE FINANSÓW

1.1. Private banking - definicja i zagadnienia wstępne

1.2. Umiejscowienie private banking w nauce o finansach i bankowości

1.3. Private banking a wealth management oraz asset management

1.4. Organizacja private banking w systemie finansowym

1.4.1. Modele organizacji obsługi klientów zamożnych

1.4.2. Family offices jako szczególna forma obsługi klienta zamożnego

1.5. Private banking - rys historyczny

1.5.1. Private banking na świecie

1.5.2. Private banking w Polsce

 

PRODUKTY I USŁUGI W RAMACH PRIVATE BANKING

2.1. Oferta produktowo-usługowa private banking - zagadnienia ramowe

2.2. Produkty w ramach portfela klienta private banking

2.2.1. Inwestycje tradycyjne (klasyczne)

2.2.1.1. Instrumenty rynku pieniężnego

2.2.1.2. Klasyczne papiery wartościowe

2.2.1.3. Klasyczne fundusze inwestycyjne

2.2.1.4. Inwestycje w nieruchomości

2.2.2. Inwestycje alternatywne (nowoczesne)

2.2.2.1. Inwestycje alternatywne - pojęcie i bezpieczeństwo

2.2.2.2. Fundusze private equity i venture capital

2.2.2.3. Inwestycje w metale i kamienie szlachetne

2.2.2.4. Inwestowanie w sztukę

2.2.2.5. Inwestycje w alkohole

2.2.2.6. Pozostałe inwestycje w pasje

2.2.2.7. Inwestycje w aktywa wirtualne

2.2.3. Produkty kredytowe

2.3. Usługi w ramach private banking

2.4. Ubezpieczenia dla klientów private banking

 

OBSŁUGA KLIENTA PRIVATE BANKING

3.1. Klient w ramach private banking

3.2. Marketing produktów i usług private banking

3.3. Proces obsługi klienta private banking a jego potrzeby i preferencje

3.4. Rola i zadania pracowników private banking

3.5. Wykorzystanie nowych technologii w obsłudze klienta private banking

3.6. Wyzwania w obsłudze klientów zamożnych

 

BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI KLIENTA PRIVATE BANKING

4.1. Bezpieczeństwo i organizacja w private banking

4.2. Modele obsługi i bezpieczeństwa w usługach private banking

4.3. Uwarunkowania formalne i wymogi regulacyjne determinujące prawidłowe i bezpieczne świadczenie usług private banking

 

ZAKOŃCZENIE

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Opinie o PRIVATE BANKING. Tradycja i nowoczesność w bezpiecznym wydaniu

5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
5
4
3
2
1
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
5/5
2022-10-13
Ela, Warszawa
Czy opinia była pomocna? Tak 2 Nie 0
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel