Ulubione
  1. Strona główna
  2. POTENCJAŁ DOCHODOWY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE

POTENCJAŁ DOCHODOWY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE

39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Autor: Elżbieta Malinowska-Misiąg
Kod produktu: 978-83-8030-321-8
Cena regularna:
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
POTENCJAŁ DOCHODOWY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE
POTENCJAŁ DOCHODOWY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE
[[[separator]]]

 

WSTĘP

Konstrukcja systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego (JST) determinuje sprawność jego działania oraz wyznacza możliwości rozwojowe. System taki powinien uwzględniać zarówno odpowiednio przypisane źródła dochodów własnych, jak i prawidłowo oszacowane potrzeby wydatkowe oraz transfery wyrównujące.

Publikacja skupia się na stronie dochodowej JST, a głównym tematem jest potencjał dochodowy tych jednostek. W często spotykanym ujęciu potencjał ten odpowiada zdolności jednostki do pozyskiwania dochodów własnych w celu finansowania usług publicznych. W opracowaniu dokonano rozróżnienia trzech różnych rodzajów potencjału dochodowego JST, co jest uzasadnione odmiennymi celami, do jakich potencjał ten może być wykorzystywany.

Wielkość samorządowego potencjału dochodowego zależy od wielu czynników, z których część jest niezależna od organów JST. W publikacji przedstawiono wielkość potencjału dochodowego różnych rodzajów jednostek, w ujęciu nominalnym i w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2010-2018. Podjęto też próbę zidentyfikowania czynników zewnętrznych mających wpływ na wielkość tego potencjału.

Publikacja odwołuje się do wyników badań statutowych prowadzonych w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w latach 2018-2019 . W trakcie badań opracowano bazę danych, obejmującą dochody JST, z podziałem na różne ich kategorie.

Bazę sporządzono, opierając się na danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów, zarówno w formie zagregowanej, jak i na podstawie baz danych obejmujących sprawozdania jednostkowe JST. Korzystano przede wszystkim ze sprawozdań Rb-27S (Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego) oraz Rb-PDP (Sprawozdanie z wykonania planu dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu). Wykorzystano także dane Głównego Urzędu Statystycznego pochodzące z Banku Danych Lokalnych.

Opracowanie składa się z dziewięciu rozdziałów. Pierwszy z nich ma charakter wprowadzający - przybliżono w nim pojęcie samorządu terytorialnego, opisano jego reaktywację w Polsce w roku 1990 i dalsze reformy systemowe, ukazano rolę, jaką samorząd terytorialny odgrywa w systemie finansów publicznych. Na końcu tego rozdziału scharakteryzowano formy organizacyjne podsektora samorządowego.

W rozdziale drugim przedstawiono akty prawne regulujące system finansowy JST  oraz różne kryteria klasyfikacji dochodów samorządowych. Trzeci zaś rozdział poświęcono zmianom, jakie zachodziły w systemie dochodów JST od roku 1990.

Kolejne trzy rozdziały charakteryzują dochody JST - jest to punkt wyjścia do dalszych analiz. Dużo miejsca poświęcono szczególnie dochodom własnym jednostek samorządowych, identyfikowanych często z ich potencjałem dochodowym.

W rozdziale siódmym dokonano przeglądu literatury traktującej o potencjale dochodowym. Analiza publikacji zagranicznych, głównie amerykańskich, umożliwia wskazanie najważniejszych elementów tego potencjału, a także sposobów jego pomiaru. Przedstawiono również sposoby ujęcia różnych rodzajów potencjałów JST spotykanych w opracowaniach polskojęzycznych.

Ósmy rozdział prezentuje trójwymiarowe podejście do potencjału dochodowego w Polsce, wraz z uzasadnieniem dokonania takiego rozróżnienia. W ostatnim rozdziale zawarto wyniki przeprowadzanych obliczeń. W zakończeniu podsumowano prowadzone badania.

[[[separator]]]

 

Wstęp

1. Samorząd terytorialny w Polsce

1.1. Reaktywacja samorządu terytorialnego w Polsce

1.2. Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych

1.3. Formy organizacyjno-prawne podsektora samorządowego

 

2. Zasady finansowania samorządu terytorialnego

2.1. EKSL i polskie regulacje prawne

2.2. Klasyfikacja dochodów jednostek samorządu terytorialnego

2.2.1. Podział konstytucyjny

2.2.2 .Podział na dochody bieżące i majątkowe

2.2.3. Podział według klasyfikacji budżetowej

 

3. Ewolucja dochodów samorządowych

3.1. Dochody gmin do roku 1998

3.2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003

 

4. Dochody własne

4.1 .Podatki samorządowe

4.2. Opłaty

4.3. Udziały w podatkach dochodowych

4.4. Pozostałe dochody własne

 

5. Subwencja ogólna

5.1. Część wyrównawcza

5.2. Część równoważąca i regionalna

5.3. Część oświatowa

 

6. Dotacje

6.1. Dotacje z budżetu państwa

6.2. Pozostałe dotacje

 

7. Pojęcie potencjału dochodowego

7.1. Przegląd publikacji zagranicznych

7.2. Przegląd publikacji polskich

7.2.1. Literatura przedmiotu

7.2.2. Opracowania Głównego Urzędu Statystycznego

 

8. Różne wymiary potencjału dochodowego w Polsce

8.1. Potencjał dochodowy jako miara samodzielności dochodowej

8.2. Potencjał dochodowy jako element mechanizmów wyrównawczych

8.3. Potencjał dochodowy jako czynnik rozwojowy

 

9. Analiza potencjału dochodowego JST w latach 2010-2018

9.1. Potencjał dochodowy JST - ujęcie zagregowane

9.2. Potencjał dochodowy gmin

9.2.1. Potencjał dochodowy miast na prawach powiatu

9.2.2. Potencjał dochodowy gmin miejskich

9.2.3. Potencjał dochodowy gmin miejsko-wiejskich

9.2.4. Potencjał dochodowy gmin wiejskich

9.3. Potencjał dochodowy powiatów

9.4. Potencjał dochodowy województw

 

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel, wykresów i schematów

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2019
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 155

Wstęp

 

WSTĘP

Konstrukcja systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego (JST) determinuje sprawność jego działania oraz wyznacza możliwości rozwojowe. System taki powinien uwzględniać zarówno odpowiednio przypisane źródła dochodów własnych, jak i prawidłowo oszacowane potrzeby wydatkowe oraz transfery wyrównujące.

Publikacja skupia się na stronie dochodowej JST, a głównym tematem jest potencjał dochodowy tych jednostek. W często spotykanym ujęciu potencjał ten odpowiada zdolności jednostki do pozyskiwania dochodów własnych w celu finansowania usług publicznych. W opracowaniu dokonano rozróżnienia trzech różnych rodzajów potencjału dochodowego JST, co jest uzasadnione odmiennymi celami, do jakich potencjał ten może być wykorzystywany.

Wielkość samorządowego potencjału dochodowego zależy od wielu czynników, z których część jest niezależna od organów JST. W publikacji przedstawiono wielkość potencjału dochodowego różnych rodzajów jednostek, w ujęciu nominalnym i w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2010-2018. Podjęto też próbę zidentyfikowania czynników zewnętrznych mających wpływ na wielkość tego potencjału.

Publikacja odwołuje się do wyników badań statutowych prowadzonych w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w latach 2018-2019 . W trakcie badań opracowano bazę danych, obejmującą dochody JST, z podziałem na różne ich kategorie.

Bazę sporządzono, opierając się na danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów, zarówno w formie zagregowanej, jak i na podstawie baz danych obejmujących sprawozdania jednostkowe JST. Korzystano przede wszystkim ze sprawozdań Rb-27S (Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego) oraz Rb-PDP (Sprawozdanie z wykonania planu dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu). Wykorzystano także dane Głównego Urzędu Statystycznego pochodzące z Banku Danych Lokalnych.

Opracowanie składa się z dziewięciu rozdziałów. Pierwszy z nich ma charakter wprowadzający - przybliżono w nim pojęcie samorządu terytorialnego, opisano jego reaktywację w Polsce w roku 1990 i dalsze reformy systemowe, ukazano rolę, jaką samorząd terytorialny odgrywa w systemie finansów publicznych. Na końcu tego rozdziału scharakteryzowano formy organizacyjne podsektora samorządowego.

W rozdziale drugim przedstawiono akty prawne regulujące system finansowy JST  oraz różne kryteria klasyfikacji dochodów samorządowych. Trzeci zaś rozdział poświęcono zmianom, jakie zachodziły w systemie dochodów JST od roku 1990.

Kolejne trzy rozdziały charakteryzują dochody JST - jest to punkt wyjścia do dalszych analiz. Dużo miejsca poświęcono szczególnie dochodom własnym jednostek samorządowych, identyfikowanych często z ich potencjałem dochodowym.

W rozdziale siódmym dokonano przeglądu literatury traktującej o potencjale dochodowym. Analiza publikacji zagranicznych, głównie amerykańskich, umożliwia wskazanie najważniejszych elementów tego potencjału, a także sposobów jego pomiaru. Przedstawiono również sposoby ujęcia różnych rodzajów potencjałów JST spotykanych w opracowaniach polskojęzycznych.

Ósmy rozdział prezentuje trójwymiarowe podejście do potencjału dochodowego w Polsce, wraz z uzasadnieniem dokonania takiego rozróżnienia. W ostatnim rozdziale zawarto wyniki przeprowadzanych obliczeń. W zakończeniu podsumowano prowadzone badania.

Spis treści

 

Wstęp

1. Samorząd terytorialny w Polsce

1.1. Reaktywacja samorządu terytorialnego w Polsce

1.2. Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych

1.3. Formy organizacyjno-prawne podsektora samorządowego

 

2. Zasady finansowania samorządu terytorialnego

2.1. EKSL i polskie regulacje prawne

2.2. Klasyfikacja dochodów jednostek samorządu terytorialnego

2.2.1. Podział konstytucyjny

2.2.2 .Podział na dochody bieżące i majątkowe

2.2.3. Podział według klasyfikacji budżetowej

 

3. Ewolucja dochodów samorządowych

3.1. Dochody gmin do roku 1998

3.2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003

 

4. Dochody własne

4.1 .Podatki samorządowe

4.2. Opłaty

4.3. Udziały w podatkach dochodowych

4.4. Pozostałe dochody własne

 

5. Subwencja ogólna

5.1. Część wyrównawcza

5.2. Część równoważąca i regionalna

5.3. Część oświatowa

 

6. Dotacje

6.1. Dotacje z budżetu państwa

6.2. Pozostałe dotacje

 

7. Pojęcie potencjału dochodowego

7.1. Przegląd publikacji zagranicznych

7.2. Przegląd publikacji polskich

7.2.1. Literatura przedmiotu

7.2.2. Opracowania Głównego Urzędu Statystycznego

 

8. Różne wymiary potencjału dochodowego w Polsce

8.1. Potencjał dochodowy jako miara samodzielności dochodowej

8.2. Potencjał dochodowy jako element mechanizmów wyrównawczych

8.3. Potencjał dochodowy jako czynnik rozwojowy

 

9. Analiza potencjału dochodowego JST w latach 2010-2018

9.1. Potencjał dochodowy JST - ujęcie zagregowane

9.2. Potencjał dochodowy gmin

9.2.1. Potencjał dochodowy miast na prawach powiatu

9.2.2. Potencjał dochodowy gmin miejskich

9.2.3. Potencjał dochodowy gmin miejsko-wiejskich

9.2.4. Potencjał dochodowy gmin wiejskich

9.3. Potencjał dochodowy powiatów

9.4. Potencjał dochodowy województw

 

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel, wykresów i schematów

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2019
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 155

 

WSTĘP

Konstrukcja systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego (JST) determinuje sprawność jego działania oraz wyznacza możliwości rozwojowe. System taki powinien uwzględniać zarówno odpowiednio przypisane źródła dochodów własnych, jak i prawidłowo oszacowane potrzeby wydatkowe oraz transfery wyrównujące.

Publikacja skupia się na stronie dochodowej JST, a głównym tematem jest potencjał dochodowy tych jednostek. W często spotykanym ujęciu potencjał ten odpowiada zdolności jednostki do pozyskiwania dochodów własnych w celu finansowania usług publicznych. W opracowaniu dokonano rozróżnienia trzech różnych rodzajów potencjału dochodowego JST, co jest uzasadnione odmiennymi celami, do jakich potencjał ten może być wykorzystywany.

Wielkość samorządowego potencjału dochodowego zależy od wielu czynników, z których część jest niezależna od organów JST. W publikacji przedstawiono wielkość potencjału dochodowego różnych rodzajów jednostek, w ujęciu nominalnym i w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2010-2018. Podjęto też próbę zidentyfikowania czynników zewnętrznych mających wpływ na wielkość tego potencjału.

Publikacja odwołuje się do wyników badań statutowych prowadzonych w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w latach 2018-2019 . W trakcie badań opracowano bazę danych, obejmującą dochody JST, z podziałem na różne ich kategorie.

Bazę sporządzono, opierając się na danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów, zarówno w formie zagregowanej, jak i na podstawie baz danych obejmujących sprawozdania jednostkowe JST. Korzystano przede wszystkim ze sprawozdań Rb-27S (Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego) oraz Rb-PDP (Sprawozdanie z wykonania planu dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu). Wykorzystano także dane Głównego Urzędu Statystycznego pochodzące z Banku Danych Lokalnych.

Opracowanie składa się z dziewięciu rozdziałów. Pierwszy z nich ma charakter wprowadzający - przybliżono w nim pojęcie samorządu terytorialnego, opisano jego reaktywację w Polsce w roku 1990 i dalsze reformy systemowe, ukazano rolę, jaką samorząd terytorialny odgrywa w systemie finansów publicznych. Na końcu tego rozdziału scharakteryzowano formy organizacyjne podsektora samorządowego.

W rozdziale drugim przedstawiono akty prawne regulujące system finansowy JST  oraz różne kryteria klasyfikacji dochodów samorządowych. Trzeci zaś rozdział poświęcono zmianom, jakie zachodziły w systemie dochodów JST od roku 1990.

Kolejne trzy rozdziały charakteryzują dochody JST - jest to punkt wyjścia do dalszych analiz. Dużo miejsca poświęcono szczególnie dochodom własnym jednostek samorządowych, identyfikowanych często z ich potencjałem dochodowym.

W rozdziale siódmym dokonano przeglądu literatury traktującej o potencjale dochodowym. Analiza publikacji zagranicznych, głównie amerykańskich, umożliwia wskazanie najważniejszych elementów tego potencjału, a także sposobów jego pomiaru. Przedstawiono również sposoby ujęcia różnych rodzajów potencjałów JST spotykanych w opracowaniach polskojęzycznych.

Ósmy rozdział prezentuje trójwymiarowe podejście do potencjału dochodowego w Polsce, wraz z uzasadnieniem dokonania takiego rozróżnienia. W ostatnim rozdziale zawarto wyniki przeprowadzanych obliczeń. W zakończeniu podsumowano prowadzone badania.

 

Wstęp

1. Samorząd terytorialny w Polsce

1.1. Reaktywacja samorządu terytorialnego w Polsce

1.2. Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych

1.3. Formy organizacyjno-prawne podsektora samorządowego

 

2. Zasady finansowania samorządu terytorialnego

2.1. EKSL i polskie regulacje prawne

2.2. Klasyfikacja dochodów jednostek samorządu terytorialnego

2.2.1. Podział konstytucyjny

2.2.2 .Podział na dochody bieżące i majątkowe

2.2.3. Podział według klasyfikacji budżetowej

 

3. Ewolucja dochodów samorządowych

3.1. Dochody gmin do roku 1998

3.2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003

 

4. Dochody własne

4.1 .Podatki samorządowe

4.2. Opłaty

4.3. Udziały w podatkach dochodowych

4.4. Pozostałe dochody własne

 

5. Subwencja ogólna

5.1. Część wyrównawcza

5.2. Część równoważąca i regionalna

5.3. Część oświatowa

 

6. Dotacje

6.1. Dotacje z budżetu państwa

6.2. Pozostałe dotacje

 

7. Pojęcie potencjału dochodowego

7.1. Przegląd publikacji zagranicznych

7.2. Przegląd publikacji polskich

7.2.1. Literatura przedmiotu

7.2.2. Opracowania Głównego Urzędu Statystycznego

 

8. Różne wymiary potencjału dochodowego w Polsce

8.1. Potencjał dochodowy jako miara samodzielności dochodowej

8.2. Potencjał dochodowy jako element mechanizmów wyrównawczych

8.3. Potencjał dochodowy jako czynnik rozwojowy

 

9. Analiza potencjału dochodowego JST w latach 2010-2018

9.1. Potencjał dochodowy JST - ujęcie zagregowane

9.2. Potencjał dochodowy gmin

9.2.1. Potencjał dochodowy miast na prawach powiatu

9.2.2. Potencjał dochodowy gmin miejskich

9.2.3. Potencjał dochodowy gmin miejsko-wiejskich

9.2.4. Potencjał dochodowy gmin wiejskich

9.3. Potencjał dochodowy powiatów

9.4. Potencjał dochodowy województw

 

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel, wykresów i schematów

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel