Ulubione
  1. Strona główna
  2. POLSKA RAPORT O KONKURENCYJNOŚCI 2023. Znaczenie przedsiębiorczości w kształtowaniu przewag konkurencyjnych

POLSKA RAPORT O KONKURENCYJNOŚCI 2023. Znaczenie przedsiębiorczości w kształtowaniu przewag konkurencyjnych

48,00 zł
43,20 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,80 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 43,20 zł
Autor: red. Arkadiusz Michał Kowalski, Marzenna Anna Weresa
Kod produktu: 978-83-8030-619-6
Cena regularna:
48,00 zł
43,20 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,80 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 43,20 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
POLSKA RAPORT O KONKURENCYJNOŚCI 2023. Znaczenie przedsiębiorczości w kształtowaniu przewag konkurencyjnych
POLSKA RAPORT O KONKURENCYJNOŚCI 2023. Znaczenie przedsiębiorczości w kształtowaniu przewag konkurencyjnych

[[[separator]]]

Marzenna Anna Weresa, Arkadiusz Michał Kowalski

Konkurencyjność jest pojęciem złożonym i wieloaspektowym, które stanowi inspirację do podejmowania różnego rodzaju badań ekonomicznych i odkrywania nowego znaczenia determinant rozwoju społeczno-gospodarczego oraz relacji między nimi. W dobie szerokiego zastosowania Internetu i elektronicznego dostępu do wielu źródeł informacji i wiedzy warto sprawdzić, jak powszechnie wykorzystywany jest ten termin. Wyszukiwarka internetowa w ciągu kilku sekund przywołuje ponad 1,3 mln źródeł, gdzie pojawia się pojęcie konkurencyjności, a kwerenda prowadzona w języku angielskim, tj. z użyciem hasła competitiveness, daje ponad 183 mln wyników. Czy można zatem powiedzieć jeszcze coś nowego o konkurencyjności? Autorzy tej monografii podejmują to wyzwanie, zajmując się przedsiębiorczością i jej związkiem z konkurencyjnością gospodarek. Dlaczego przedsiębiorczość i inicjatywy podejmowane w tym zakresie mają szczególne znaczenie dla kształtowania konkurencyjności? Między innymi z uwagi na to, że prowadzą one zarówno do powstawania nowych firm, jak i do zwiększenia produktywności, która tradycyjnie uważana jest za przejaw konkurencyjności narodów [Porter, 1990]. Istnieje jednak jeszcze wiele innych przesłanek, które zostały szerzej przeanalizowane w niniejszej monografii. W tym kontekście celem niniejszej publikacji na gruncie teoretycznym jest poszerzenie wiedzy na temat przedsiębiorczości jako czynnika konkurencyjności gospodarek oraz zidentyfikowanie kierunków badań nad konkurencyjnością, które pojawiły się w literaturze przedmiotu w odpowiedzi na nowe wyzwania XXI w., związane m.in. z kryzysem klimatycznym, pandemią COVID-19 czy zmianami demograficznymi. Celem przeprowadzonych analiz empirycznych jest wyznaczenie bieżącej pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki na tle innych krajów Unii Europejskiej (UE) i jej zmian w latach 2015–2022, z uwzględnieniem znaczenia przedsiębiorczości w kontekście kształtowania się przewag konkurencyjnych, w tym powstawania startupów. Sprostaniu tym zadaniom służy realizacja następujących celów pomocniczych:
przedstawienie podstaw teoretycznych dotyczących zagadnienia konkurencyjności międzynarodowej, z uwzględnieniem najnowszego dorobku naukowego;
określenie międzynarodowej pozycji konkurencyjnej Polski na tle wybranych krajów;
identyfikacja i ocena znaczenia najważniejszych czynników składających się na zdolność konkurencyjną gospodarki Polski, a także ich analiza pod kątem relacji
z przedsiębiorczością;
określenie stopnia rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia nowych firm, przedsiębiorczości technologicznej, innowacyjności i klastrów.
Monografia składa się z trzech części podzielonych na rozdziały. W części pierwszej (rozdziały 1–2) nakreślono tło teoretyczne i przybliżono pojęcie konkurencyjności,
charakter czynników ją determinujących, w tym cyfryzacji, zrównoważonego gospodarowania i przedsiębiorczości, oraz rolę startupów. Podkreślono też znaczenie i wskazano na wielowymiarowość obydwu koncepcji oraz różne podejścia do definiowania tych terminów. Wykazano także, że badania na dowolnym poziomie, czy to skoncentrowane na firmie (mikroekonomiczne), czy na klastrach (mezoekonomiczne) lub gospodarce narodowej (makroekonomiczne), prowadzą do wniosku, że istnieje silny i jednocześnie bardzo złożony związek między przedsiębiorczością a konkurencyjnością.

(fragment Przedmowy)

[[[separator]]]

Przedmowa
Marzenna Anna Weresa, Arkadiusz Michał Kowalski

Część I. Konkurencyjność a przedsiębiorczość: podstawy teoretyczne

Rozdział 1. Definicja i czynniki konkurencyjności: syntetyczny przegląd literatury
naukowej
Marzenna Anna Weresa

Rozdział 2. Przedsiębiorczość jako czynnik konkurencyjności a znaczenie startupów
Arkadiusz Michał Kowalski

Część II. Pozycja konkurencyjna w kontekście rozwoju przedsiębiorczości:
Polska i inne kraje Unii Europejskiej

Rozdział 3. Konwergencja dochodowa w Unii Europejskiej i pięciokąt konkurencyjności
Mariusz Próchniak

Rozdział 4. Przedsiębiorczość w Polsce na tle Unii Europejskiej: stan i perspektywy rozwoju
Artur Franciszek Tomeczek

Rozdział 5. Aktywność kapitału zagranicznego z i do Polski
Tomasz Marcin Napiórkowski

Rozdział 6. Łączna produktywność czynników wytwórczych
Mariusz Próchniak

Część III. Zdolność konkurencyjna i rola przedsiębiorczości

Rozdział 7. Zasoby kapitału i ich znaczenie w rozwoju przedsiębiorczości
Waldemar Milewicz

Rozdział 8. Dostępność i kwalifikacje siły roboczej w Polsce
Anna Maria Dzienis

Rozdział 9. Innowacyjność, transformacja cyfrowa, przedsiębiorczość technologiczna i klastry
Arkadiusz Michał Kowalski, Małgorzata Stefania Lewandowska,
Marzenna Anna Weresa

Rozdział 10. Kulturowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
Lidia Danik, Małgorzata Stefania Lewandowska

Podsumowanie i wnioski Konkurencyjność Polski w 2023 r.
Marzenna Anna Weresa, Arkadiusz Michał Kowalski

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2023
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Liczba stron: 193
Format: B5

Wstęp

Marzenna Anna Weresa, Arkadiusz Michał Kowalski

Konkurencyjność jest pojęciem złożonym i wieloaspektowym, które stanowi inspirację do podejmowania różnego rodzaju badań ekonomicznych i odkrywania nowego znaczenia determinant rozwoju społeczno-gospodarczego oraz relacji między nimi. W dobie szerokiego zastosowania Internetu i elektronicznego dostępu do wielu źródeł informacji i wiedzy warto sprawdzić, jak powszechnie wykorzystywany jest ten termin. Wyszukiwarka internetowa w ciągu kilku sekund przywołuje ponad 1,3 mln źródeł, gdzie pojawia się pojęcie konkurencyjności, a kwerenda prowadzona w języku angielskim, tj. z użyciem hasła competitiveness, daje ponad 183 mln wyników. Czy można zatem powiedzieć jeszcze coś nowego o konkurencyjności? Autorzy tej monografii podejmują to wyzwanie, zajmując się przedsiębiorczością i jej związkiem z konkurencyjnością gospodarek. Dlaczego przedsiębiorczość i inicjatywy podejmowane w tym zakresie mają szczególne znaczenie dla kształtowania konkurencyjności? Między innymi z uwagi na to, że prowadzą one zarówno do powstawania nowych firm, jak i do zwiększenia produktywności, która tradycyjnie uważana jest za przejaw konkurencyjności narodów [Porter, 1990]. Istnieje jednak jeszcze wiele innych przesłanek, które zostały szerzej przeanalizowane w niniejszej monografii. W tym kontekście celem niniejszej publikacji na gruncie teoretycznym jest poszerzenie wiedzy na temat przedsiębiorczości jako czynnika konkurencyjności gospodarek oraz zidentyfikowanie kierunków badań nad konkurencyjnością, które pojawiły się w literaturze przedmiotu w odpowiedzi na nowe wyzwania XXI w., związane m.in. z kryzysem klimatycznym, pandemią COVID-19 czy zmianami demograficznymi. Celem przeprowadzonych analiz empirycznych jest wyznaczenie bieżącej pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki na tle innych krajów Unii Europejskiej (UE) i jej zmian w latach 2015–2022, z uwzględnieniem znaczenia przedsiębiorczości w kontekście kształtowania się przewag konkurencyjnych, w tym powstawania startupów. Sprostaniu tym zadaniom służy realizacja następujących celów pomocniczych:
przedstawienie podstaw teoretycznych dotyczących zagadnienia konkurencyjności międzynarodowej, z uwzględnieniem najnowszego dorobku naukowego;
określenie międzynarodowej pozycji konkurencyjnej Polski na tle wybranych krajów;
identyfikacja i ocena znaczenia najważniejszych czynników składających się na zdolność konkurencyjną gospodarki Polski, a także ich analiza pod kątem relacji
z przedsiębiorczością;
określenie stopnia rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia nowych firm, przedsiębiorczości technologicznej, innowacyjności i klastrów.
Monografia składa się z trzech części podzielonych na rozdziały. W części pierwszej (rozdziały 1–2) nakreślono tło teoretyczne i przybliżono pojęcie konkurencyjności,
charakter czynników ją determinujących, w tym cyfryzacji, zrównoważonego gospodarowania i przedsiębiorczości, oraz rolę startupów. Podkreślono też znaczenie i wskazano na wielowymiarowość obydwu koncepcji oraz różne podejścia do definiowania tych terminów. Wykazano także, że badania na dowolnym poziomie, czy to skoncentrowane na firmie (mikroekonomiczne), czy na klastrach (mezoekonomiczne) lub gospodarce narodowej (makroekonomiczne), prowadzą do wniosku, że istnieje silny i jednocześnie bardzo złożony związek między przedsiębiorczością a konkurencyjnością.

(fragment Przedmowy)

Spis treści

Przedmowa
Marzenna Anna Weresa, Arkadiusz Michał Kowalski

Część I. Konkurencyjność a przedsiębiorczość: podstawy teoretyczne

Rozdział 1. Definicja i czynniki konkurencyjności: syntetyczny przegląd literatury
naukowej
Marzenna Anna Weresa

Rozdział 2. Przedsiębiorczość jako czynnik konkurencyjności a znaczenie startupów
Arkadiusz Michał Kowalski

Część II. Pozycja konkurencyjna w kontekście rozwoju przedsiębiorczości:
Polska i inne kraje Unii Europejskiej

Rozdział 3. Konwergencja dochodowa w Unii Europejskiej i pięciokąt konkurencyjności
Mariusz Próchniak

Rozdział 4. Przedsiębiorczość w Polsce na tle Unii Europejskiej: stan i perspektywy rozwoju
Artur Franciszek Tomeczek

Rozdział 5. Aktywność kapitału zagranicznego z i do Polski
Tomasz Marcin Napiórkowski

Rozdział 6. Łączna produktywność czynników wytwórczych
Mariusz Próchniak

Część III. Zdolność konkurencyjna i rola przedsiębiorczości

Rozdział 7. Zasoby kapitału i ich znaczenie w rozwoju przedsiębiorczości
Waldemar Milewicz

Rozdział 8. Dostępność i kwalifikacje siły roboczej w Polsce
Anna Maria Dzienis

Rozdział 9. Innowacyjność, transformacja cyfrowa, przedsiębiorczość technologiczna i klastry
Arkadiusz Michał Kowalski, Małgorzata Stefania Lewandowska,
Marzenna Anna Weresa

Rozdział 10. Kulturowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
Lidia Danik, Małgorzata Stefania Lewandowska

Podsumowanie i wnioski Konkurencyjność Polski w 2023 r.
Marzenna Anna Weresa, Arkadiusz Michał Kowalski

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2023
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Liczba stron: 193
Format: B5

Marzenna Anna Weresa, Arkadiusz Michał Kowalski

Konkurencyjność jest pojęciem złożonym i wieloaspektowym, które stanowi inspirację do podejmowania różnego rodzaju badań ekonomicznych i odkrywania nowego znaczenia determinant rozwoju społeczno-gospodarczego oraz relacji między nimi. W dobie szerokiego zastosowania Internetu i elektronicznego dostępu do wielu źródeł informacji i wiedzy warto sprawdzić, jak powszechnie wykorzystywany jest ten termin. Wyszukiwarka internetowa w ciągu kilku sekund przywołuje ponad 1,3 mln źródeł, gdzie pojawia się pojęcie konkurencyjności, a kwerenda prowadzona w języku angielskim, tj. z użyciem hasła competitiveness, daje ponad 183 mln wyników. Czy można zatem powiedzieć jeszcze coś nowego o konkurencyjności? Autorzy tej monografii podejmują to wyzwanie, zajmując się przedsiębiorczością i jej związkiem z konkurencyjnością gospodarek. Dlaczego przedsiębiorczość i inicjatywy podejmowane w tym zakresie mają szczególne znaczenie dla kształtowania konkurencyjności? Między innymi z uwagi na to, że prowadzą one zarówno do powstawania nowych firm, jak i do zwiększenia produktywności, która tradycyjnie uważana jest za przejaw konkurencyjności narodów [Porter, 1990]. Istnieje jednak jeszcze wiele innych przesłanek, które zostały szerzej przeanalizowane w niniejszej monografii. W tym kontekście celem niniejszej publikacji na gruncie teoretycznym jest poszerzenie wiedzy na temat przedsiębiorczości jako czynnika konkurencyjności gospodarek oraz zidentyfikowanie kierunków badań nad konkurencyjnością, które pojawiły się w literaturze przedmiotu w odpowiedzi na nowe wyzwania XXI w., związane m.in. z kryzysem klimatycznym, pandemią COVID-19 czy zmianami demograficznymi. Celem przeprowadzonych analiz empirycznych jest wyznaczenie bieżącej pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki na tle innych krajów Unii Europejskiej (UE) i jej zmian w latach 2015–2022, z uwzględnieniem znaczenia przedsiębiorczości w kontekście kształtowania się przewag konkurencyjnych, w tym powstawania startupów. Sprostaniu tym zadaniom służy realizacja następujących celów pomocniczych:
przedstawienie podstaw teoretycznych dotyczących zagadnienia konkurencyjności międzynarodowej, z uwzględnieniem najnowszego dorobku naukowego;
określenie międzynarodowej pozycji konkurencyjnej Polski na tle wybranych krajów;
identyfikacja i ocena znaczenia najważniejszych czynników składających się na zdolność konkurencyjną gospodarki Polski, a także ich analiza pod kątem relacji
z przedsiębiorczością;
określenie stopnia rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia nowych firm, przedsiębiorczości technologicznej, innowacyjności i klastrów.
Monografia składa się z trzech części podzielonych na rozdziały. W części pierwszej (rozdziały 1–2) nakreślono tło teoretyczne i przybliżono pojęcie konkurencyjności,
charakter czynników ją determinujących, w tym cyfryzacji, zrównoważonego gospodarowania i przedsiębiorczości, oraz rolę startupów. Podkreślono też znaczenie i wskazano na wielowymiarowość obydwu koncepcji oraz różne podejścia do definiowania tych terminów. Wykazano także, że badania na dowolnym poziomie, czy to skoncentrowane na firmie (mikroekonomiczne), czy na klastrach (mezoekonomiczne) lub gospodarce narodowej (makroekonomiczne), prowadzą do wniosku, że istnieje silny i jednocześnie bardzo złożony związek między przedsiębiorczością a konkurencyjnością.

(fragment Przedmowy)

Przedmowa
Marzenna Anna Weresa, Arkadiusz Michał Kowalski

Część I. Konkurencyjność a przedsiębiorczość: podstawy teoretyczne

Rozdział 1. Definicja i czynniki konkurencyjności: syntetyczny przegląd literatury
naukowej
Marzenna Anna Weresa

Rozdział 2. Przedsiębiorczość jako czynnik konkurencyjności a znaczenie startupów
Arkadiusz Michał Kowalski

Część II. Pozycja konkurencyjna w kontekście rozwoju przedsiębiorczości:
Polska i inne kraje Unii Europejskiej

Rozdział 3. Konwergencja dochodowa w Unii Europejskiej i pięciokąt konkurencyjności
Mariusz Próchniak

Rozdział 4. Przedsiębiorczość w Polsce na tle Unii Europejskiej: stan i perspektywy rozwoju
Artur Franciszek Tomeczek

Rozdział 5. Aktywność kapitału zagranicznego z i do Polski
Tomasz Marcin Napiórkowski

Rozdział 6. Łączna produktywność czynników wytwórczych
Mariusz Próchniak

Część III. Zdolność konkurencyjna i rola przedsiębiorczości

Rozdział 7. Zasoby kapitału i ich znaczenie w rozwoju przedsiębiorczości
Waldemar Milewicz

Rozdział 8. Dostępność i kwalifikacje siły roboczej w Polsce
Anna Maria Dzienis

Rozdział 9. Innowacyjność, transformacja cyfrowa, przedsiębiorczość technologiczna i klastry
Arkadiusz Michał Kowalski, Małgorzata Stefania Lewandowska,
Marzenna Anna Weresa

Rozdział 10. Kulturowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
Lidia Danik, Małgorzata Stefania Lewandowska

Podsumowanie i wnioski Konkurencyjność Polski w 2023 r.
Marzenna Anna Weresa, Arkadiusz Michał Kowalski

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel