Ulubione
 1. Strona główna
 2. PODSTAWY EKONOMII. MAKROEKONOMIA (NOWE WYDANIE)

PODSTAWY EKONOMII. MAKROEKONOMIA (NOWE WYDANIE)

 • MAKROEKONOMIA
59,00 zł
53,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 53,10 zł
Autor: Bogusław Czarny
Kod produktu: 978-83-8030-209-9
Cena regularna:
59,00 zł
53,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 53,10 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
PODSTAWY EKONOMII. MAKROEKONOMIA (NOWE WYDANIE)
PODSTAWY EKONOMII. MAKROEKONOMIA (NOWE WYDANIE)

 

MAKROEKONOMIA jest drugą częścią IV wydania znanego i popularnego podręcznika pt. PODSTAWY EKONOMII Bogusława Czarnego (ur. 1957 r.), wieloletniego wykładowcy ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pierwsza część nowych PODSTAW EKONOMII zatytułowana WPROWADZENIE DO EKONOMII. MIKROEKONOMIA ukazała się w 2017 r. nakładem Oficyny Wydawniczej SGH. Podręcznik zawiera wykład współczesnej makroekonomii (m.in. tematy: produkt krajowy brutto i pochodne mierniki efektów działania gospodarki, popytowy model gospodarki, rynek pieniądza, rynek pracy, model ADAŚ, inflacja, gospodarka otwarta, wzrost gospodarczy). Unikalną cechą tej pracy jest jej osadzenie w realiach polskiej gospodarki. Informuje ona m.in. o historii gospodarowania w Polsce w XX wieku, a także o aktualnych problemach polityki gospodarczej w Polsce i o "ramach insty­tucjonalnych", w których odbywa się gospodarowanie w naszym kraju. Treść podręcznika wzbogacają studia przypadku oraz liczne zadania w formie pytań typu prawda/fatsz, pytań testowych i rozbudowanych zadań problemowych, które pomagają lepiej zrozumieć i utrwalić zdobytą wiedzę. Odpowiedzi do wybranych zadań, a także wiele przykładowych sprawdzianów egzaminacyjnych z zajęć prowadzonych przez Autora w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej ułatwią Czytelnikowi kontrolowanie postępów w nauce. Uzupełnieniem PODSTAW EKONOMII jest serwis edukacyjny www.podstawyekonomii.pl.

Bogusława Czarnego PODSTAWY EKONOMII powinny zainteresować:

 

 • studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów,

 • studentów nauk społecznych (np. prawa, zarządzania),

 • nauczycieli średnich szkół ekonomicznych,

 • uczestników specjalistycznych szkoleń,

 • zainteresowanych ekonomią samouków

 

[[[separator]]]

.

[[[separator]]]

 

MAKROEKONOMIA

Rozdział 1. Mierzymy dochód narodowy

1.1. Produkt krajowy brutto w gospodarce zamkniętej

1.1.1. Produkt krajowy brutto sumą wydatków na dobra finalne

1.1.2. Produkt krajowy brutto sumą dochodów właścicieli czynników produkcji

1.1.3. Produkt krajowy brutto sumą wartości dodanej

1.1.4. Przypływy i odpływy

1.2. "Otwieramy" gospodarkę

1.2.1. Eksport i import

1.2.2. Produkt narodowy brutto

1.2.3. Mierniki pochodne

1.3. Produkt krajowy brutto, produkt narodowy brutto i mierniki pochodne a poziom życia

Zrób to sam!

Odpowiedzi do wybranych zadań

Studium przypadku

 

Rozdział 2. Wydatki a wielkość produkcji w gospodarce

2.1. Równowaga w zamkniętej gospodarce bez państwa

2.1.1. Struktura zagregowanych wydatków

2.1.2. Wielkość produkcji w stanie równowagi

2.1.3. Nierównowaga makroekonomiczna

2.1.4. Mnożnik

2.1.5. Paradoks zapobiegliwości

2.2. Państwo

2.2.1. Popyt państwa. Wpływ podatków na konsumpcję

2.2.2. Wydatki państwa i podatki a wielkość produkcji

2.2.3. Budżet. Dług państwa

2.2.4. Polityka budżetowa państwa

2.3. Handel zagraniczny

2.3.1. Eksport i import

2.3.2. Eksport i import a wielkość produkcji

2.4. Luki: PKB, deflacyjna i inflacyjna

Zrób to sam!

Odpowiedzi do wybranych zadań

 

Rozdział 3. Rynek pieniądza

3.1. Co to jest pieniądz?

3.2. Korzyści z istnienia pieniądza

3.3. Banki

3.3.1. Banki komercyjne

3.3.2. Bank centralny

3.4. Ile pieniądza jest w gospodarce?

3.5. Kreacja pieniądza przez banki komercyjne

3.6. Kontrola podaży pieniądza przez bank centralny

3.7. Popyt na pieniądz

3.8. Równowaga na rynku pieniądza

Zrób to sam!

Odpowiedzi do wybranych zadań

 

Rozdział 4. Rynek pracy

4.1. Aktywność zawodowa i bezrobocie

4.1.1. Najważniejsze definicje

4.1.2. Najważniejsze liczby

4.1.3. Aktywność zawodowa w Polsce

4.1.4. Bezrobocie w Polsce

4.1.5. Ważne grupy bezrobotnych

4.2. Rodzaje bezrobocia

4.2.1. Bezrobocie dobrowolne i przymusowe

4.2.2. Bezrobocie frykcyjne, strukturalne, cykliczne

4.3. Szkody powodowane przez bezrobocie

4.3.1. Bezrobocie a efektywność

4.3.2. Bezrobocie a sprawiedliwość

4.4. Co może zrobić państwo?

4.4.1. Likwidacja bezrobocia przymusowego

4.4.2. Jak zmniejszyć bezrobocie naturalne?

Zrób to sam!

Odpowiedzi do wybranych zadań

 

Rozdział 5. Wahania wielkości produkcji w gospodarce zamkniętej

5.1. Poziom cen a wydatki w gospodarce

5.1.1. Linia zagregowanego popytu

5.1.2. Makroekonomiczne szoki popytowe

5.2. Poziom cen a podaż w gospodarce

5.2.1. Płaska linia krótkookresowej zagregowanej podaży

5.2.2. Pionowa linia długookresowej zagregowanej podaży

5.2.3. Makroekonomiczne szoki podażowe

5.3. Równowaga makroekonomiczna i jej zakłócenia

5.3.1. Równowaga makroekonomiczna

5.3.2. Reakcje gospodarki na szoki popytowe i podażowe

Zrób to sam!

Odpowiedzi do wybranych zadań

 

Rozdział 6. Inflacja

6.1. Co to znaczy inflacja?

6.2. Przyczyny inflacji

6.2.1. Obieg pieniądza w gospodarce

6.2.2. Polityka pieniężna a inflacja

6.2.3. Polityka budżetowa a inflacja

6.3. Inflacja a wielkość produkcji i bezrobocia

6.3.1. Szoki popytowe

6.3.2. Szoki podażowe

6.4. Szkody powodowane przez inflację

6.4.1. Inflacja a efektywność

6.4.2. Inflacja a sprawiedliwość

6.5. Jak sobie poradzić z inflacją?

6.5.1. Zmiany instytucjonalne

6.5.2. Środki polityki gospodarczej

6.6. Inflacja w Polsce w drugiej połowie XX w

Zrób to sam!

Odpowiedzi do wybranych zadań

 

Rozdział 7. Gospodarka otwarta

7.1. Międzynarodowa współpraca gospodarcza

7.1.1. Handel zagraniczny: świat i Polska

7.1.2. Przepływ kapitału: świat i Polska

7.2. Korzyści z handlu zagranicznego

7.3. Polityka handlowa a wolny handel

7.3.1. Cła

7.3.2. Subwencja eksportowa

7.3.3. Spory o wolny handel

7.4. Kurs walutowy

7.4.1. Rynek walutowy

7.4.2. Rodzaje kursu

7.5. Bilans płatniczy

7.6. Polityka ekonomiczna w gospodarce otwartej

7.6.1. Polityka ekonomiczna - stały kurs walutowy

7.6.2. Polityka ekonomiczna - płynny kurs walutowy

Zrób to sam!

Odpowiedzi do wybranych zadań

 

Rozdział 8. Wzrost gospodarczy

8.1. Zjawisko wzrostu gospodarczego

8.2. Granice wzrostu gospodarczego

8.2.1. Malthus i "granice wzrostu"

8.2.2. Dlaczego Malthus nie miał racji?

8.3. Przyczyny wzrostu

8.3.1. Wzrost nakładów pracy

8.3.2. Wzrost produktywności pracy

8.4. Wahania tempa wzrostu

8.5. Państwo a wzrost

8.5.1. Co może zrobić państwo, aby przyśpieszyć wzrost gospodarczy?

8.5.2. Państwo kontroluje wielkość zagregowanego popytu

8.5.3. Państwo kontroluje wielkość zagregowanej podaży

Zrób to sam!

Odpowiedzi do wybranych zadań

 

Aneks

Gospodarka Polski w latach 1926-1937

Gospodarka Polski w latach 1946-2000

 

EGZAMINY Z PODSTAW MAKROEKONOMII

Egzamin z podstaw makroekonomii (1)

Egzamin z podstaw makroekonomii (2)

Egzamin z podstaw makroekonomii (3)

 

KOLOKWIA Z PODSTAW MAKROEKONOMII

Kolokwium z podstaw makroekonomii (1)

Kolokwium z podstaw makroekonomii (2)

Kolokwium z podstaw makroekonomii (3)

 

Bibliografia

Spis ramek

Indeks rzeczowy

Opis

Wydanie: IV (poprawione)
Rok wydania: 2019
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 449

 

MAKROEKONOMIA jest drugą częścią IV wydania znanego i popularnego podręcznika pt. PODSTAWY EKONOMII Bogusława Czarnego (ur. 1957 r.), wieloletniego wykładowcy ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pierwsza część nowych PODSTAW EKONOMII zatytułowana WPROWADZENIE DO EKONOMII. MIKROEKONOMIA ukazała się w 2017 r. nakładem Oficyny Wydawniczej SGH. Podręcznik zawiera wykład współczesnej makroekonomii (m.in. tematy: produkt krajowy brutto i pochodne mierniki efektów działania gospodarki, popytowy model gospodarki, rynek pieniądza, rynek pracy, model ADAŚ, inflacja, gospodarka otwarta, wzrost gospodarczy). Unikalną cechą tej pracy jest jej osadzenie w realiach polskiej gospodarki. Informuje ona m.in. o historii gospodarowania w Polsce w XX wieku, a także o aktualnych problemach polityki gospodarczej w Polsce i o "ramach insty­tucjonalnych", w których odbywa się gospodarowanie w naszym kraju. Treść podręcznika wzbogacają studia przypadku oraz liczne zadania w formie pytań typu prawda/fatsz, pytań testowych i rozbudowanych zadań problemowych, które pomagają lepiej zrozumieć i utrwalić zdobytą wiedzę. Odpowiedzi do wybranych zadań, a także wiele przykładowych sprawdzianów egzaminacyjnych z zajęć prowadzonych przez Autora w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej ułatwią Czytelnikowi kontrolowanie postępów w nauce. Uzupełnieniem PODSTAW EKONOMII jest serwis edukacyjny www.podstawyekonomii.pl.

Bogusława Czarnego PODSTAWY EKONOMII powinny zainteresować:

 

 • studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów,

 • studentów nauk społecznych (np. prawa, zarządzania),

 • nauczycieli średnich szkół ekonomicznych,

 • uczestników specjalistycznych szkoleń,

 • zainteresowanych ekonomią samouków

 

Wstęp

.

Spis treści

 

MAKROEKONOMIA

Rozdział 1. Mierzymy dochód narodowy

1.1. Produkt krajowy brutto w gospodarce zamkniętej

1.1.1. Produkt krajowy brutto sumą wydatków na dobra finalne

1.1.2. Produkt krajowy brutto sumą dochodów właścicieli czynników produkcji

1.1.3. Produkt krajowy brutto sumą wartości dodanej

1.1.4. Przypływy i odpływy

1.2. "Otwieramy" gospodarkę

1.2.1. Eksport i import

1.2.2. Produkt narodowy brutto

1.2.3. Mierniki pochodne

1.3. Produkt krajowy brutto, produkt narodowy brutto i mierniki pochodne a poziom życia

Zrób to sam!

Odpowiedzi do wybranych zadań

Studium przypadku

 

Rozdział 2. Wydatki a wielkość produkcji w gospodarce

2.1. Równowaga w zamkniętej gospodarce bez państwa

2.1.1. Struktura zagregowanych wydatków

2.1.2. Wielkość produkcji w stanie równowagi

2.1.3. Nierównowaga makroekonomiczna

2.1.4. Mnożnik

2.1.5. Paradoks zapobiegliwości

2.2. Państwo

2.2.1. Popyt państwa. Wpływ podatków na konsumpcję

2.2.2. Wydatki państwa i podatki a wielkość produkcji

2.2.3. Budżet. Dług państwa

2.2.4. Polityka budżetowa państwa

2.3. Handel zagraniczny

2.3.1. Eksport i import

2.3.2. Eksport i import a wielkość produkcji

2.4. Luki: PKB, deflacyjna i inflacyjna

Zrób to sam!

Odpowiedzi do wybranych zadań

 

Rozdział 3. Rynek pieniądza

3.1. Co to jest pieniądz?

3.2. Korzyści z istnienia pieniądza

3.3. Banki

3.3.1. Banki komercyjne

3.3.2. Bank centralny

3.4. Ile pieniądza jest w gospodarce?

3.5. Kreacja pieniądza przez banki komercyjne

3.6. Kontrola podaży pieniądza przez bank centralny

3.7. Popyt na pieniądz

3.8. Równowaga na rynku pieniądza

Zrób to sam!

Odpowiedzi do wybranych zadań

 

Rozdział 4. Rynek pracy

4.1. Aktywność zawodowa i bezrobocie

4.1.1. Najważniejsze definicje

4.1.2. Najważniejsze liczby

4.1.3. Aktywność zawodowa w Polsce

4.1.4. Bezrobocie w Polsce

4.1.5. Ważne grupy bezrobotnych

4.2. Rodzaje bezrobocia

4.2.1. Bezrobocie dobrowolne i przymusowe

4.2.2. Bezrobocie frykcyjne, strukturalne, cykliczne

4.3. Szkody powodowane przez bezrobocie

4.3.1. Bezrobocie a efektywność

4.3.2. Bezrobocie a sprawiedliwość

4.4. Co może zrobić państwo?

4.4.1. Likwidacja bezrobocia przymusowego

4.4.2. Jak zmniejszyć bezrobocie naturalne?

Zrób to sam!

Odpowiedzi do wybranych zadań

 

Rozdział 5. Wahania wielkości produkcji w gospodarce zamkniętej

5.1. Poziom cen a wydatki w gospodarce

5.1.1. Linia zagregowanego popytu

5.1.2. Makroekonomiczne szoki popytowe

5.2. Poziom cen a podaż w gospodarce

5.2.1. Płaska linia krótkookresowej zagregowanej podaży

5.2.2. Pionowa linia długookresowej zagregowanej podaży

5.2.3. Makroekonomiczne szoki podażowe

5.3. Równowaga makroekonomiczna i jej zakłócenia

5.3.1. Równowaga makroekonomiczna

5.3.2. Reakcje gospodarki na szoki popytowe i podażowe

Zrób to sam!

Odpowiedzi do wybranych zadań

 

Rozdział 6. Inflacja

6.1. Co to znaczy inflacja?

6.2. Przyczyny inflacji

6.2.1. Obieg pieniądza w gospodarce

6.2.2. Polityka pieniężna a inflacja

6.2.3. Polityka budżetowa a inflacja

6.3. Inflacja a wielkość produkcji i bezrobocia

6.3.1. Szoki popytowe

6.3.2. Szoki podażowe

6.4. Szkody powodowane przez inflację

6.4.1. Inflacja a efektywność

6.4.2. Inflacja a sprawiedliwość

6.5. Jak sobie poradzić z inflacją?

6.5.1. Zmiany instytucjonalne

6.5.2. Środki polityki gospodarczej

6.6. Inflacja w Polsce w drugiej połowie XX w

Zrób to sam!

Odpowiedzi do wybranych zadań

 

Rozdział 7. Gospodarka otwarta

7.1. Międzynarodowa współpraca gospodarcza

7.1.1. Handel zagraniczny: świat i Polska

7.1.2. Przepływ kapitału: świat i Polska

7.2. Korzyści z handlu zagranicznego

7.3. Polityka handlowa a wolny handel

7.3.1. Cła

7.3.2. Subwencja eksportowa

7.3.3. Spory o wolny handel

7.4. Kurs walutowy

7.4.1. Rynek walutowy

7.4.2. Rodzaje kursu

7.5. Bilans płatniczy

7.6. Polityka ekonomiczna w gospodarce otwartej

7.6.1. Polityka ekonomiczna - stały kurs walutowy

7.6.2. Polityka ekonomiczna - płynny kurs walutowy

Zrób to sam!

Odpowiedzi do wybranych zadań

 

Rozdział 8. Wzrost gospodarczy

8.1. Zjawisko wzrostu gospodarczego

8.2. Granice wzrostu gospodarczego

8.2.1. Malthus i "granice wzrostu"

8.2.2. Dlaczego Malthus nie miał racji?

8.3. Przyczyny wzrostu

8.3.1. Wzrost nakładów pracy

8.3.2. Wzrost produktywności pracy

8.4. Wahania tempa wzrostu

8.5. Państwo a wzrost

8.5.1. Co może zrobić państwo, aby przyśpieszyć wzrost gospodarczy?

8.5.2. Państwo kontroluje wielkość zagregowanego popytu

8.5.3. Państwo kontroluje wielkość zagregowanej podaży

Zrób to sam!

Odpowiedzi do wybranych zadań

 

Aneks

Gospodarka Polski w latach 1926-1937

Gospodarka Polski w latach 1946-2000

 

EGZAMINY Z PODSTAW MAKROEKONOMII

Egzamin z podstaw makroekonomii (1)

Egzamin z podstaw makroekonomii (2)

Egzamin z podstaw makroekonomii (3)

 

KOLOKWIA Z PODSTAW MAKROEKONOMII

Kolokwium z podstaw makroekonomii (1)

Kolokwium z podstaw makroekonomii (2)

Kolokwium z podstaw makroekonomii (3)

 

Bibliografia

Spis ramek

Indeks rzeczowy

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: IV (poprawione)
Rok wydania: 2019
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 449

 

MAKROEKONOMIA jest drugą częścią IV wydania znanego i popularnego podręcznika pt. PODSTAWY EKONOMII Bogusława Czarnego (ur. 1957 r.), wieloletniego wykładowcy ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pierwsza część nowych PODSTAW EKONOMII zatytułowana WPROWADZENIE DO EKONOMII. MIKROEKONOMIA ukazała się w 2017 r. nakładem Oficyny Wydawniczej SGH. Podręcznik zawiera wykład współczesnej makroekonomii (m.in. tematy: produkt krajowy brutto i pochodne mierniki efektów działania gospodarki, popytowy model gospodarki, rynek pieniądza, rynek pracy, model ADAŚ, inflacja, gospodarka otwarta, wzrost gospodarczy). Unikalną cechą tej pracy jest jej osadzenie w realiach polskiej gospodarki. Informuje ona m.in. o historii gospodarowania w Polsce w XX wieku, a także o aktualnych problemach polityki gospodarczej w Polsce i o "ramach insty­tucjonalnych", w których odbywa się gospodarowanie w naszym kraju. Treść podręcznika wzbogacają studia przypadku oraz liczne zadania w formie pytań typu prawda/fatsz, pytań testowych i rozbudowanych zadań problemowych, które pomagają lepiej zrozumieć i utrwalić zdobytą wiedzę. Odpowiedzi do wybranych zadań, a także wiele przykładowych sprawdzianów egzaminacyjnych z zajęć prowadzonych przez Autora w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej ułatwią Czytelnikowi kontrolowanie postępów w nauce. Uzupełnieniem PODSTAW EKONOMII jest serwis edukacyjny www.podstawyekonomii.pl.

Bogusława Czarnego PODSTAWY EKONOMII powinny zainteresować:

 

 • studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów,

 • studentów nauk społecznych (np. prawa, zarządzania),

 • nauczycieli średnich szkół ekonomicznych,

 • uczestników specjalistycznych szkoleń,

 • zainteresowanych ekonomią samouków

 

.

 

MAKROEKONOMIA

Rozdział 1. Mierzymy dochód narodowy

1.1. Produkt krajowy brutto w gospodarce zamkniętej

1.1.1. Produkt krajowy brutto sumą wydatków na dobra finalne

1.1.2. Produkt krajowy brutto sumą dochodów właścicieli czynników produkcji

1.1.3. Produkt krajowy brutto sumą wartości dodanej

1.1.4. Przypływy i odpływy

1.2. "Otwieramy" gospodarkę

1.2.1. Eksport i import

1.2.2. Produkt narodowy brutto

1.2.3. Mierniki pochodne

1.3. Produkt krajowy brutto, produkt narodowy brutto i mierniki pochodne a poziom życia

Zrób to sam!

Odpowiedzi do wybranych zadań

Studium przypadku

 

Rozdział 2. Wydatki a wielkość produkcji w gospodarce

2.1. Równowaga w zamkniętej gospodarce bez państwa

2.1.1. Struktura zagregowanych wydatków

2.1.2. Wielkość produkcji w stanie równowagi

2.1.3. Nierównowaga makroekonomiczna

2.1.4. Mnożnik

2.1.5. Paradoks zapobiegliwości

2.2. Państwo

2.2.1. Popyt państwa. Wpływ podatków na konsumpcję

2.2.2. Wydatki państwa i podatki a wielkość produkcji

2.2.3. Budżet. Dług państwa

2.2.4. Polityka budżetowa państwa

2.3. Handel zagraniczny

2.3.1. Eksport i import

2.3.2. Eksport i import a wielkość produkcji

2.4. Luki: PKB, deflacyjna i inflacyjna

Zrób to sam!

Odpowiedzi do wybranych zadań

 

Rozdział 3. Rynek pieniądza

3.1. Co to jest pieniądz?

3.2. Korzyści z istnienia pieniądza

3.3. Banki

3.3.1. Banki komercyjne

3.3.2. Bank centralny

3.4. Ile pieniądza jest w gospodarce?

3.5. Kreacja pieniądza przez banki komercyjne

3.6. Kontrola podaży pieniądza przez bank centralny

3.7. Popyt na pieniądz

3.8. Równowaga na rynku pieniądza

Zrób to sam!

Odpowiedzi do wybranych zadań

 

Rozdział 4. Rynek pracy

4.1. Aktywność zawodowa i bezrobocie

4.1.1. Najważniejsze definicje

4.1.2. Najważniejsze liczby

4.1.3. Aktywność zawodowa w Polsce

4.1.4. Bezrobocie w Polsce

4.1.5. Ważne grupy bezrobotnych

4.2. Rodzaje bezrobocia

4.2.1. Bezrobocie dobrowolne i przymusowe

4.2.2. Bezrobocie frykcyjne, strukturalne, cykliczne

4.3. Szkody powodowane przez bezrobocie

4.3.1. Bezrobocie a efektywność

4.3.2. Bezrobocie a sprawiedliwość

4.4. Co może zrobić państwo?

4.4.1. Likwidacja bezrobocia przymusowego

4.4.2. Jak zmniejszyć bezrobocie naturalne?

Zrób to sam!

Odpowiedzi do wybranych zadań

 

Rozdział 5. Wahania wielkości produkcji w gospodarce zamkniętej

5.1. Poziom cen a wydatki w gospodarce

5.1.1. Linia zagregowanego popytu

5.1.2. Makroekonomiczne szoki popytowe

5.2. Poziom cen a podaż w gospodarce

5.2.1. Płaska linia krótkookresowej zagregowanej podaży

5.2.2. Pionowa linia długookresowej zagregowanej podaży

5.2.3. Makroekonomiczne szoki podażowe

5.3. Równowaga makroekonomiczna i jej zakłócenia

5.3.1. Równowaga makroekonomiczna

5.3.2. Reakcje gospodarki na szoki popytowe i podażowe

Zrób to sam!

Odpowiedzi do wybranych zadań

 

Rozdział 6. Inflacja

6.1. Co to znaczy inflacja?

6.2. Przyczyny inflacji

6.2.1. Obieg pieniądza w gospodarce

6.2.2. Polityka pieniężna a inflacja

6.2.3. Polityka budżetowa a inflacja

6.3. Inflacja a wielkość produkcji i bezrobocia

6.3.1. Szoki popytowe

6.3.2. Szoki podażowe

6.4. Szkody powodowane przez inflację

6.4.1. Inflacja a efektywność

6.4.2. Inflacja a sprawiedliwość

6.5. Jak sobie poradzić z inflacją?

6.5.1. Zmiany instytucjonalne

6.5.2. Środki polityki gospodarczej

6.6. Inflacja w Polsce w drugiej połowie XX w

Zrób to sam!

Odpowiedzi do wybranych zadań

 

Rozdział 7. Gospodarka otwarta

7.1. Międzynarodowa współpraca gospodarcza

7.1.1. Handel zagraniczny: świat i Polska

7.1.2. Przepływ kapitału: świat i Polska

7.2. Korzyści z handlu zagranicznego

7.3. Polityka handlowa a wolny handel

7.3.1. Cła

7.3.2. Subwencja eksportowa

7.3.3. Spory o wolny handel

7.4. Kurs walutowy

7.4.1. Rynek walutowy

7.4.2. Rodzaje kursu

7.5. Bilans płatniczy

7.6. Polityka ekonomiczna w gospodarce otwartej

7.6.1. Polityka ekonomiczna - stały kurs walutowy

7.6.2. Polityka ekonomiczna - płynny kurs walutowy

Zrób to sam!

Odpowiedzi do wybranych zadań

 

Rozdział 8. Wzrost gospodarczy

8.1. Zjawisko wzrostu gospodarczego

8.2. Granice wzrostu gospodarczego

8.2.1. Malthus i "granice wzrostu"

8.2.2. Dlaczego Malthus nie miał racji?

8.3. Przyczyny wzrostu

8.3.1. Wzrost nakładów pracy

8.3.2. Wzrost produktywności pracy

8.4. Wahania tempa wzrostu

8.5. Państwo a wzrost

8.5.1. Co może zrobić państwo, aby przyśpieszyć wzrost gospodarczy?

8.5.2. Państwo kontroluje wielkość zagregowanego popytu

8.5.3. Państwo kontroluje wielkość zagregowanej podaży

Zrób to sam!

Odpowiedzi do wybranych zadań

 

Aneks

Gospodarka Polski w latach 1926-1937

Gospodarka Polski w latach 1946-2000

 

EGZAMINY Z PODSTAW MAKROEKONOMII

Egzamin z podstaw makroekonomii (1)

Egzamin z podstaw makroekonomii (2)

Egzamin z podstaw makroekonomii (3)

 

KOLOKWIA Z PODSTAW MAKROEKONOMII

Kolokwium z podstaw makroekonomii (1)

Kolokwium z podstaw makroekonomii (2)

Kolokwium z podstaw makroekonomii (3)

 

Bibliografia

Spis ramek

Indeks rzeczowy

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel