Ulubione
  1. Strona główna
  2. PŁYNNOŚĆ FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA

PŁYNNOŚĆ FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA

45,00 zł
40,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 40,50 zł
Autor: Jacek Grzywacz Ewa Jagodzińska-Komar
Kod produktu: 978-83-8030-434-5
Cena regularna:
45,00 zł
40,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 40,50 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
PŁYNNOŚĆ FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA
PŁYNNOŚĆ FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA
[[[separator]]]

 

Wydaje się, że płynność finansowa jest kategorią powszechnie znaną wśród przedsiębiorców i właściwie interpretowaną. Tymczasem okazuje się, że nader często wiele osób ma problemy ze zrozumieniem jej istoty oraz interpretowaniem tego, co ma kluczowe, fundamentalne wręcz znaczenie w określaniu czynników stymulujących jej właściwy poziom. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, której towarzyszy szereg różnorodnych zjawisk i zdarzeń, jakże często trudnych do przewidzenia. Mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa, wyznacznikiem którego jest właśnie płynność.

Bogaty dorobek teoretyczny dotyczący płynności finansowej obejmuje szereg zagadnień wyjaśniających zasady przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie. Wskazuje również na możliwości wykorzystywania różnorodnych instrumentów, głównie o charakterze finansowym, ułatwiających przedsiębiorcy ciągłe dysponowanie środkami pieniężnymi, gwarantującymi bieżące funkcjonowanie firmy. Odnosi się jednak wrażenie, że dorobek ten „zatrzymał się w miejscu" i nader rzadko jest wzbogacany nowymi obserwacjami i sugestiami wobec kierunków niezbędnych rozwiązań ułatwiających przedsiębiorstwu sprawne i przede wszystkim racjonalne sterowanie własnymi finansami. Jest to niepokojące zjawisko zważywszy na fakt zmieniających się uwarunkowań, w jakich funkcjonują przedsiębiorstwa, w tym zwłaszcza o charakterze zewnętrznym, wśród których warto wyróżnić politykę fiskalną państwa, politykę budżetową, czy też pieniężną.

Głównym celem monografii jest ocena znaczenia właściwego interpretowania płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz wskazanie na realne możliwości prowadzenia przez przedsiębiorstwo bezpiecznej polityki finansowej postrzeganej przez pryzmat bezpieczeństwa finansowego. Podjęto tu również próbę udowodnienia skuteczności dostępnych na rynku rozwiązań istotnie ułatwiających sterowanie przepływami pieniężnymi i płynnością finansową. Wskazano przy tym na konieczność modyfikowania opisywanych instrumentów finansowych i dostosowania ich do oczekiwań, a przede wszystkim specyfiki polskiej przedsiębiorczości, reprezentowanej głównie przez małe podmioty.

W pierwszej części opracowania zwrócono uwagę na różnorodność sposobów definiowania i interpretowania płynności finansowej. Udowodniono tu, że warunkiem właściwego interpretowania płynności jest zrozumienie jej specyfiki, nie tylko na gruncie teoretycznym. Ignorowanie zjawisk gospodarczych uniemożliwia praktycznie poznanie zasad i uwarunkowań przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie. Zwrócono również uwagę na relację pomiędzy płynnością i wypłacalnością, niesłusznie sprowadzaną do jednej kategorii. Charakteryzując z kolei możliwości właściwego pomiaru płynności finansowej, uwagę skoncentrowano na znaczeniu analizy wskaźnikowej. Wykazano, że opisane mierniki mają fundamentalne znaczenie w ocenie płynności, jednak sama analiza nie może ignorować ograniczeń towarzyszących metodom opartym na wskaźnikach. Kategorią integralnie związaną z płynnością finansową jest kapitał obrotowy. Dlatego też wskazano na kluczowe jego elementy oraz ich wpływ na przepływy pieniężne. Wykazano również, że stałym elementem oceny ekonomicznej przedsiębiorstwa jest w każdym przypadku analiza poszczególnych komponentów kapitału obrotowego. W kolejnym rozdziale zwrócono uwagę na związek pomiędzy płynnością finansową a należnościami. Wyróżniono tu przede wszystkim znaczenie racjonalnego prowadzenia przez firmę własnej polityki kredytowej wobec partnerów gospodarczych. Polityka ta w żadnym razie nie może mieć raz ustalonego, stałego charakteru i musi charakteryzować się dużą elastycznością wobec zmian zachodzących na rynku. Warunkiem skutecznego sterowania płynnością finansową jest umiejętne wykorzystywanie dostępnych od lat rozwiązań ułatwiających racjonalne zarządzanie środkami pieniężnymi. Dlatego szeroko scharakteryzowano usługę faktoringu, będącą dobrym instrumentem wspierającym przedsiębiorcę w kształtowaniu płynności na bezpiecznym poziomie. Warunkiem tego jest jednak konieczność poznania specyfiki tej usługi oraz zagrożeń, jakie jej towarzyszą. Ostatni rozdział książki inspiruje do aktywnego wykorzystywania usług bankowości elektronicznej. Funkcjonujące rozwiązania umożliwiają realne wspieranie przedsiębiorcy w zarządzaniu środkami pieniężnymi. Wykazano tu związek pomiędzy usługami typu cash management i racjonalnym kształtowaniem przepływów pieniężnych, zwłaszcza w odniesieniu do wykazywanych w przedsiębiorstwie nadwyżek finansowych, a także niedoborów. Błędem jest przy tym potocznie funkcjonujący pogląd o eliminowaniu mniejszych przedsiębiorstw w dostępie do tych usług. Na przykład cash pooling, wbrew opiniom nie jest zarezerwowany jedynie dla dużych podmiotów o rozbudowanej strukturze organizacyjnej.

Monografia uwzględnia zarówno szeroki dorobek teoretyczny, jak i realne procesy zachodzące w gospodarce, z wykorzystaniem wyników badań empirycznych. Istotną inspiracją dla autorów były książki napisane przez J. Grzywacza pt. Faktoring i Bankowość elektroniczna.

Opracowanie przeznaczone jest dla studentów kierunków ekonomicznych, praktyków gospodarczych, przedsiębiorców, a także pracowników naukowych zajmujących się problematyką finansową. Stanowi ono również inspirację w poszukiwaniu kierunków dalszych prac badawczych, dotyczących finansów przedsiębiorstwa.

 

 

[[[separator]]]

 

WSTĘP

RÓŻNE ASPEKTY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

1. Definicja płynności finansowej i jej różnorodność

2. Co kształtuje płynność finansową?

2.1. Konieczność właściwego interpretowania płynności

2.2. Czynniki stymulujące płynność finansową, nie tylko w ujęciu teoretycznym

3. Wymiary płynności finansowej

3.1. Ujęcie kapitałowe i majątkowe

3.2. Strukturalny i potencjalny charakter płynności

4. Nieporozumienia wokół płynności i wypłacalności

5. Znaczenie umiejętnego sterowania płynnością finansową

5.1. Konieczność aktywnego zarządzania płynnością

5.2. Negatywne skutki problemów z utrzymaniem płynności finansowej

Podsumowanie

 

WSKAŹNIKI ANALIZY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

1. Istota wskaźnika płynności finansowej

2. Tradycyjne mierniki płynności finansowej

2.1. Statyczne wskaźniki płynności finansowej

2.2. Dynamiczne wskaźniki płynności finansowej

3. Mierniki płynności strukturalnej i potencjalnej

3.1. Wskaźniki płynności strukturalnej

3.2. Wskaźniki płynności potencjalnej

4. Pozostałe metody pomiaru płynności finansowej

Podsumowanie

 

SPECYFIKA KAPITAŁU OBROTOWEGO

1. Istota kapitału obrotowego netto i korelacja z innymi wskaźnikami

2. Komponenty kapitału obrotowego netto

3. Cykl operacyjny i cykl konwersji gotówki

4. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto

4.1. Strategia konserwatywna

4.2. Strategia agresywna

4.3. Strategia umiarkowana

5. Znaczenie kapitału obrotowego w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa

Podsumowanie

 

ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

1. Pojęcie i cel zarządzania należnościami

2. Zarządzanie kredytem handlowym

2.1. Istota kredytu kupieckiego

2.2. Instrumenty kredytu handlowego

2.3. Wpływ kredytu kupieckiego na płynność finansową

3. Polityka kredytowa przedsiębiorstwa

3.1. Strategie polityki kredytowej

3.2. Ocena wiarygodności odbiorcy

3.3. Kalkulacja cen i terminów płatności

3.4. Metody kalkulacji cen i terminów płatności

4. Monitorowanie i windykacja należności

Podsumowanie

 

PRZYDATNOŚĆ FAKTORINGU W STEROWANIU PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ

1. Pojęcie faktoringu, jego przedmiot i uczestnicy

2. Rodzaje transakcji faktoringowych

2.1. Praktyczne odmiany faktoringu

2.2. Wybrane, szczególne formy usług faktoringowych

3. Funkcje faktoringu i jego znaczenie w stymulowaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa

4. Przydatność faktoringu w praktyce gospodarczej; jego pozytywne cechy

5. Kontrowersyjne aspekty faktoringu; problem kosztów

5.1. Koszty

5.2. Inne problematyczne cechy faktoringu

Podsumowanie

 

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA I OFFICE-BANKING W STEROWANIU PRZEPŁYWAMI PIENIĘŻNYMI I PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Czym jest bankowość elektroniczna

2. Powody rozwoju usług bankowości elektronicznej

3. Znaczenie systemów office-banking w przedsiębiorstwie

3.1. Potrzeba właściwego rozumienia systemu office-banking

3.2. Możliwości towarzyszące stosowaniu przez przedsiębiorstwo systemów office-banking

4. Cash management w zarządzaniu środkami pieniężnymi

4.1. Podstawowe zasady racjonalizowania poziomu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie

4.2. Sposoby zarządzania środkami pieniężnymi

4.3. Cash management

5. Cash pooling

5.1. Istota cash poolingu i jego opłacalność

5.2. Struktura i uczestnicy cash poolingu

5.3. Różnorodność odmian cash poolingu

5.3.1. Cash polling fizyczny (rzeczywisty)

5.3.2. Cash pooling wirtualny (national cash pooling; wariant kompensacyjny)

5.3.3. Inne, szczegółowe odmiany cash poolingu

6. Pozostałe, wybrane usługi typu cash management stymulujące płynność finansową przedsiębiorstwa

Podsumowanie

 

ZAKOŃCZENIE

Bibliografia

 

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 213

Wstęp

 

Wydaje się, że płynność finansowa jest kategorią powszechnie znaną wśród przedsiębiorców i właściwie interpretowaną. Tymczasem okazuje się, że nader często wiele osób ma problemy ze zrozumieniem jej istoty oraz interpretowaniem tego, co ma kluczowe, fundamentalne wręcz znaczenie w określaniu czynników stymulujących jej właściwy poziom. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, której towarzyszy szereg różnorodnych zjawisk i zdarzeń, jakże często trudnych do przewidzenia. Mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa, wyznacznikiem którego jest właśnie płynność.

Bogaty dorobek teoretyczny dotyczący płynności finansowej obejmuje szereg zagadnień wyjaśniających zasady przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie. Wskazuje również na możliwości wykorzystywania różnorodnych instrumentów, głównie o charakterze finansowym, ułatwiających przedsiębiorcy ciągłe dysponowanie środkami pieniężnymi, gwarantującymi bieżące funkcjonowanie firmy. Odnosi się jednak wrażenie, że dorobek ten „zatrzymał się w miejscu" i nader rzadko jest wzbogacany nowymi obserwacjami i sugestiami wobec kierunków niezbędnych rozwiązań ułatwiających przedsiębiorstwu sprawne i przede wszystkim racjonalne sterowanie własnymi finansami. Jest to niepokojące zjawisko zważywszy na fakt zmieniających się uwarunkowań, w jakich funkcjonują przedsiębiorstwa, w tym zwłaszcza o charakterze zewnętrznym, wśród których warto wyróżnić politykę fiskalną państwa, politykę budżetową, czy też pieniężną.

Głównym celem monografii jest ocena znaczenia właściwego interpretowania płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz wskazanie na realne możliwości prowadzenia przez przedsiębiorstwo bezpiecznej polityki finansowej postrzeganej przez pryzmat bezpieczeństwa finansowego. Podjęto tu również próbę udowodnienia skuteczności dostępnych na rynku rozwiązań istotnie ułatwiających sterowanie przepływami pieniężnymi i płynnością finansową. Wskazano przy tym na konieczność modyfikowania opisywanych instrumentów finansowych i dostosowania ich do oczekiwań, a przede wszystkim specyfiki polskiej przedsiębiorczości, reprezentowanej głównie przez małe podmioty.

W pierwszej części opracowania zwrócono uwagę na różnorodność sposobów definiowania i interpretowania płynności finansowej. Udowodniono tu, że warunkiem właściwego interpretowania płynności jest zrozumienie jej specyfiki, nie tylko na gruncie teoretycznym. Ignorowanie zjawisk gospodarczych uniemożliwia praktycznie poznanie zasad i uwarunkowań przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie. Zwrócono również uwagę na relację pomiędzy płynnością i wypłacalnością, niesłusznie sprowadzaną do jednej kategorii. Charakteryzując z kolei możliwości właściwego pomiaru płynności finansowej, uwagę skoncentrowano na znaczeniu analizy wskaźnikowej. Wykazano, że opisane mierniki mają fundamentalne znaczenie w ocenie płynności, jednak sama analiza nie może ignorować ograniczeń towarzyszących metodom opartym na wskaźnikach. Kategorią integralnie związaną z płynnością finansową jest kapitał obrotowy. Dlatego też wskazano na kluczowe jego elementy oraz ich wpływ na przepływy pieniężne. Wykazano również, że stałym elementem oceny ekonomicznej przedsiębiorstwa jest w każdym przypadku analiza poszczególnych komponentów kapitału obrotowego. W kolejnym rozdziale zwrócono uwagę na związek pomiędzy płynnością finansową a należnościami. Wyróżniono tu przede wszystkim znaczenie racjonalnego prowadzenia przez firmę własnej polityki kredytowej wobec partnerów gospodarczych. Polityka ta w żadnym razie nie może mieć raz ustalonego, stałego charakteru i musi charakteryzować się dużą elastycznością wobec zmian zachodzących na rynku. Warunkiem skutecznego sterowania płynnością finansową jest umiejętne wykorzystywanie dostępnych od lat rozwiązań ułatwiających racjonalne zarządzanie środkami pieniężnymi. Dlatego szeroko scharakteryzowano usługę faktoringu, będącą dobrym instrumentem wspierającym przedsiębiorcę w kształtowaniu płynności na bezpiecznym poziomie. Warunkiem tego jest jednak konieczność poznania specyfiki tej usługi oraz zagrożeń, jakie jej towarzyszą. Ostatni rozdział książki inspiruje do aktywnego wykorzystywania usług bankowości elektronicznej. Funkcjonujące rozwiązania umożliwiają realne wspieranie przedsiębiorcy w zarządzaniu środkami pieniężnymi. Wykazano tu związek pomiędzy usługami typu cash management i racjonalnym kształtowaniem przepływów pieniężnych, zwłaszcza w odniesieniu do wykazywanych w przedsiębiorstwie nadwyżek finansowych, a także niedoborów. Błędem jest przy tym potocznie funkcjonujący pogląd o eliminowaniu mniejszych przedsiębiorstw w dostępie do tych usług. Na przykład cash pooling, wbrew opiniom nie jest zarezerwowany jedynie dla dużych podmiotów o rozbudowanej strukturze organizacyjnej.

Monografia uwzględnia zarówno szeroki dorobek teoretyczny, jak i realne procesy zachodzące w gospodarce, z wykorzystaniem wyników badań empirycznych. Istotną inspiracją dla autorów były książki napisane przez J. Grzywacza pt. Faktoring i Bankowość elektroniczna.

Opracowanie przeznaczone jest dla studentów kierunków ekonomicznych, praktyków gospodarczych, przedsiębiorców, a także pracowników naukowych zajmujących się problematyką finansową. Stanowi ono również inspirację w poszukiwaniu kierunków dalszych prac badawczych, dotyczących finansów przedsiębiorstwa.

 

 

Spis treści

 

WSTĘP

RÓŻNE ASPEKTY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

1. Definicja płynności finansowej i jej różnorodność

2. Co kształtuje płynność finansową?

2.1. Konieczność właściwego interpretowania płynności

2.2. Czynniki stymulujące płynność finansową, nie tylko w ujęciu teoretycznym

3. Wymiary płynności finansowej

3.1. Ujęcie kapitałowe i majątkowe

3.2. Strukturalny i potencjalny charakter płynności

4. Nieporozumienia wokół płynności i wypłacalności

5. Znaczenie umiejętnego sterowania płynnością finansową

5.1. Konieczność aktywnego zarządzania płynnością

5.2. Negatywne skutki problemów z utrzymaniem płynności finansowej

Podsumowanie

 

WSKAŹNIKI ANALIZY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

1. Istota wskaźnika płynności finansowej

2. Tradycyjne mierniki płynności finansowej

2.1. Statyczne wskaźniki płynności finansowej

2.2. Dynamiczne wskaźniki płynności finansowej

3. Mierniki płynności strukturalnej i potencjalnej

3.1. Wskaźniki płynności strukturalnej

3.2. Wskaźniki płynności potencjalnej

4. Pozostałe metody pomiaru płynności finansowej

Podsumowanie

 

SPECYFIKA KAPITAŁU OBROTOWEGO

1. Istota kapitału obrotowego netto i korelacja z innymi wskaźnikami

2. Komponenty kapitału obrotowego netto

3. Cykl operacyjny i cykl konwersji gotówki

4. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto

4.1. Strategia konserwatywna

4.2. Strategia agresywna

4.3. Strategia umiarkowana

5. Znaczenie kapitału obrotowego w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa

Podsumowanie

 

ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

1. Pojęcie i cel zarządzania należnościami

2. Zarządzanie kredytem handlowym

2.1. Istota kredytu kupieckiego

2.2. Instrumenty kredytu handlowego

2.3. Wpływ kredytu kupieckiego na płynność finansową

3. Polityka kredytowa przedsiębiorstwa

3.1. Strategie polityki kredytowej

3.2. Ocena wiarygodności odbiorcy

3.3. Kalkulacja cen i terminów płatności

3.4. Metody kalkulacji cen i terminów płatności

4. Monitorowanie i windykacja należności

Podsumowanie

 

PRZYDATNOŚĆ FAKTORINGU W STEROWANIU PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ

1. Pojęcie faktoringu, jego przedmiot i uczestnicy

2. Rodzaje transakcji faktoringowych

2.1. Praktyczne odmiany faktoringu

2.2. Wybrane, szczególne formy usług faktoringowych

3. Funkcje faktoringu i jego znaczenie w stymulowaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa

4. Przydatność faktoringu w praktyce gospodarczej; jego pozytywne cechy

5. Kontrowersyjne aspekty faktoringu; problem kosztów

5.1. Koszty

5.2. Inne problematyczne cechy faktoringu

Podsumowanie

 

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA I OFFICE-BANKING W STEROWANIU PRZEPŁYWAMI PIENIĘŻNYMI I PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Czym jest bankowość elektroniczna

2. Powody rozwoju usług bankowości elektronicznej

3. Znaczenie systemów office-banking w przedsiębiorstwie

3.1. Potrzeba właściwego rozumienia systemu office-banking

3.2. Możliwości towarzyszące stosowaniu przez przedsiębiorstwo systemów office-banking

4. Cash management w zarządzaniu środkami pieniężnymi

4.1. Podstawowe zasady racjonalizowania poziomu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie

4.2. Sposoby zarządzania środkami pieniężnymi

4.3. Cash management

5. Cash pooling

5.1. Istota cash poolingu i jego opłacalność

5.2. Struktura i uczestnicy cash poolingu

5.3. Różnorodność odmian cash poolingu

5.3.1. Cash polling fizyczny (rzeczywisty)

5.3.2. Cash pooling wirtualny (national cash pooling; wariant kompensacyjny)

5.3.3. Inne, szczegółowe odmiany cash poolingu

6. Pozostałe, wybrane usługi typu cash management stymulujące płynność finansową przedsiębiorstwa

Podsumowanie

 

ZAKOŃCZENIE

Bibliografia

 

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 213

 

Wydaje się, że płynność finansowa jest kategorią powszechnie znaną wśród przedsiębiorców i właściwie interpretowaną. Tymczasem okazuje się, że nader często wiele osób ma problemy ze zrozumieniem jej istoty oraz interpretowaniem tego, co ma kluczowe, fundamentalne wręcz znaczenie w określaniu czynników stymulujących jej właściwy poziom. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, której towarzyszy szereg różnorodnych zjawisk i zdarzeń, jakże często trudnych do przewidzenia. Mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa, wyznacznikiem którego jest właśnie płynność.

Bogaty dorobek teoretyczny dotyczący płynności finansowej obejmuje szereg zagadnień wyjaśniających zasady przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie. Wskazuje również na możliwości wykorzystywania różnorodnych instrumentów, głównie o charakterze finansowym, ułatwiających przedsiębiorcy ciągłe dysponowanie środkami pieniężnymi, gwarantującymi bieżące funkcjonowanie firmy. Odnosi się jednak wrażenie, że dorobek ten „zatrzymał się w miejscu" i nader rzadko jest wzbogacany nowymi obserwacjami i sugestiami wobec kierunków niezbędnych rozwiązań ułatwiających przedsiębiorstwu sprawne i przede wszystkim racjonalne sterowanie własnymi finansami. Jest to niepokojące zjawisko zważywszy na fakt zmieniających się uwarunkowań, w jakich funkcjonują przedsiębiorstwa, w tym zwłaszcza o charakterze zewnętrznym, wśród których warto wyróżnić politykę fiskalną państwa, politykę budżetową, czy też pieniężną.

Głównym celem monografii jest ocena znaczenia właściwego interpretowania płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz wskazanie na realne możliwości prowadzenia przez przedsiębiorstwo bezpiecznej polityki finansowej postrzeganej przez pryzmat bezpieczeństwa finansowego. Podjęto tu również próbę udowodnienia skuteczności dostępnych na rynku rozwiązań istotnie ułatwiających sterowanie przepływami pieniężnymi i płynnością finansową. Wskazano przy tym na konieczność modyfikowania opisywanych instrumentów finansowych i dostosowania ich do oczekiwań, a przede wszystkim specyfiki polskiej przedsiębiorczości, reprezentowanej głównie przez małe podmioty.

W pierwszej części opracowania zwrócono uwagę na różnorodność sposobów definiowania i interpretowania płynności finansowej. Udowodniono tu, że warunkiem właściwego interpretowania płynności jest zrozumienie jej specyfiki, nie tylko na gruncie teoretycznym. Ignorowanie zjawisk gospodarczych uniemożliwia praktycznie poznanie zasad i uwarunkowań przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie. Zwrócono również uwagę na relację pomiędzy płynnością i wypłacalnością, niesłusznie sprowadzaną do jednej kategorii. Charakteryzując z kolei możliwości właściwego pomiaru płynności finansowej, uwagę skoncentrowano na znaczeniu analizy wskaźnikowej. Wykazano, że opisane mierniki mają fundamentalne znaczenie w ocenie płynności, jednak sama analiza nie może ignorować ograniczeń towarzyszących metodom opartym na wskaźnikach. Kategorią integralnie związaną z płynnością finansową jest kapitał obrotowy. Dlatego też wskazano na kluczowe jego elementy oraz ich wpływ na przepływy pieniężne. Wykazano również, że stałym elementem oceny ekonomicznej przedsiębiorstwa jest w każdym przypadku analiza poszczególnych komponentów kapitału obrotowego. W kolejnym rozdziale zwrócono uwagę na związek pomiędzy płynnością finansową a należnościami. Wyróżniono tu przede wszystkim znaczenie racjonalnego prowadzenia przez firmę własnej polityki kredytowej wobec partnerów gospodarczych. Polityka ta w żadnym razie nie może mieć raz ustalonego, stałego charakteru i musi charakteryzować się dużą elastycznością wobec zmian zachodzących na rynku. Warunkiem skutecznego sterowania płynnością finansową jest umiejętne wykorzystywanie dostępnych od lat rozwiązań ułatwiających racjonalne zarządzanie środkami pieniężnymi. Dlatego szeroko scharakteryzowano usługę faktoringu, będącą dobrym instrumentem wspierającym przedsiębiorcę w kształtowaniu płynności na bezpiecznym poziomie. Warunkiem tego jest jednak konieczność poznania specyfiki tej usługi oraz zagrożeń, jakie jej towarzyszą. Ostatni rozdział książki inspiruje do aktywnego wykorzystywania usług bankowości elektronicznej. Funkcjonujące rozwiązania umożliwiają realne wspieranie przedsiębiorcy w zarządzaniu środkami pieniężnymi. Wykazano tu związek pomiędzy usługami typu cash management i racjonalnym kształtowaniem przepływów pieniężnych, zwłaszcza w odniesieniu do wykazywanych w przedsiębiorstwie nadwyżek finansowych, a także niedoborów. Błędem jest przy tym potocznie funkcjonujący pogląd o eliminowaniu mniejszych przedsiębiorstw w dostępie do tych usług. Na przykład cash pooling, wbrew opiniom nie jest zarezerwowany jedynie dla dużych podmiotów o rozbudowanej strukturze organizacyjnej.

Monografia uwzględnia zarówno szeroki dorobek teoretyczny, jak i realne procesy zachodzące w gospodarce, z wykorzystaniem wyników badań empirycznych. Istotną inspiracją dla autorów były książki napisane przez J. Grzywacza pt. Faktoring i Bankowość elektroniczna.

Opracowanie przeznaczone jest dla studentów kierunków ekonomicznych, praktyków gospodarczych, przedsiębiorców, a także pracowników naukowych zajmujących się problematyką finansową. Stanowi ono również inspirację w poszukiwaniu kierunków dalszych prac badawczych, dotyczących finansów przedsiębiorstwa.

 

 

 

WSTĘP

RÓŻNE ASPEKTY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

1. Definicja płynności finansowej i jej różnorodność

2. Co kształtuje płynność finansową?

2.1. Konieczność właściwego interpretowania płynności

2.2. Czynniki stymulujące płynność finansową, nie tylko w ujęciu teoretycznym

3. Wymiary płynności finansowej

3.1. Ujęcie kapitałowe i majątkowe

3.2. Strukturalny i potencjalny charakter płynności

4. Nieporozumienia wokół płynności i wypłacalności

5. Znaczenie umiejętnego sterowania płynnością finansową

5.1. Konieczność aktywnego zarządzania płynnością

5.2. Negatywne skutki problemów z utrzymaniem płynności finansowej

Podsumowanie

 

WSKAŹNIKI ANALIZY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

1. Istota wskaźnika płynności finansowej

2. Tradycyjne mierniki płynności finansowej

2.1. Statyczne wskaźniki płynności finansowej

2.2. Dynamiczne wskaźniki płynności finansowej

3. Mierniki płynności strukturalnej i potencjalnej

3.1. Wskaźniki płynności strukturalnej

3.2. Wskaźniki płynności potencjalnej

4. Pozostałe metody pomiaru płynności finansowej

Podsumowanie

 

SPECYFIKA KAPITAŁU OBROTOWEGO

1. Istota kapitału obrotowego netto i korelacja z innymi wskaźnikami

2. Komponenty kapitału obrotowego netto

3. Cykl operacyjny i cykl konwersji gotówki

4. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto

4.1. Strategia konserwatywna

4.2. Strategia agresywna

4.3. Strategia umiarkowana

5. Znaczenie kapitału obrotowego w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa

Podsumowanie

 

ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

1. Pojęcie i cel zarządzania należnościami

2. Zarządzanie kredytem handlowym

2.1. Istota kredytu kupieckiego

2.2. Instrumenty kredytu handlowego

2.3. Wpływ kredytu kupieckiego na płynność finansową

3. Polityka kredytowa przedsiębiorstwa

3.1. Strategie polityki kredytowej

3.2. Ocena wiarygodności odbiorcy

3.3. Kalkulacja cen i terminów płatności

3.4. Metody kalkulacji cen i terminów płatności

4. Monitorowanie i windykacja należności

Podsumowanie

 

PRZYDATNOŚĆ FAKTORINGU W STEROWANIU PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ

1. Pojęcie faktoringu, jego przedmiot i uczestnicy

2. Rodzaje transakcji faktoringowych

2.1. Praktyczne odmiany faktoringu

2.2. Wybrane, szczególne formy usług faktoringowych

3. Funkcje faktoringu i jego znaczenie w stymulowaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa

4. Przydatność faktoringu w praktyce gospodarczej; jego pozytywne cechy

5. Kontrowersyjne aspekty faktoringu; problem kosztów

5.1. Koszty

5.2. Inne problematyczne cechy faktoringu

Podsumowanie

 

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA I OFFICE-BANKING W STEROWANIU PRZEPŁYWAMI PIENIĘŻNYMI I PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Czym jest bankowość elektroniczna

2. Powody rozwoju usług bankowości elektronicznej

3. Znaczenie systemów office-banking w przedsiębiorstwie

3.1. Potrzeba właściwego rozumienia systemu office-banking

3.2. Możliwości towarzyszące stosowaniu przez przedsiębiorstwo systemów office-banking

4. Cash management w zarządzaniu środkami pieniężnymi

4.1. Podstawowe zasady racjonalizowania poziomu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie

4.2. Sposoby zarządzania środkami pieniężnymi

4.3. Cash management

5. Cash pooling

5.1. Istota cash poolingu i jego opłacalność

5.2. Struktura i uczestnicy cash poolingu

5.3. Różnorodność odmian cash poolingu

5.3.1. Cash polling fizyczny (rzeczywisty)

5.3.2. Cash pooling wirtualny (national cash pooling; wariant kompensacyjny)

5.3.3. Inne, szczegółowe odmiany cash poolingu

6. Pozostałe, wybrane usługi typu cash management stymulujące płynność finansową przedsiębiorstwa

Podsumowanie

 

ZAKOŃCZENIE

Bibliografia

 

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel