Ulubione
 1. Strona główna
 2. PŁODNOŚĆ W POLSCE - OFERTA SPECJALNA

PŁODNOŚĆ W POLSCE - OFERTA SPECJALNA

50,00 zł
38,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 23 % ( 11,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 38,50 zł
Autor: Ewa Frątczak Aneta Ptak-Chmielewska Marek Pęczkowski Iga Sikorska
Kod produktu: 978-83-7378-608-0 i 978-83-7378-589-2
Cena regularna:
50,00 zł
38,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 23 % ( 11,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 38,50 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
PŁODNOŚĆ W POLSCE - OFERTA SPECJALNA
PŁODNOŚĆ W POLSCE - OFERTA SPECJALNA
[[[separator]]]

Niniejsza publikacja składająca się z dwóch tomów:

 • tom I. Płodność w Polsce - analiza kohortowa: kohorty urodzeniowe 1911-1986,
 • tom II. Płodność i małżeńskość w Polsce - analiza kohortowa: kohorty urodzeniowe 1911-1986,

została przygotowana przez pracowników Zakładu Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie i osoby współpracujące z Zakładem w ramach prac realizowanych głównie w ramach Projektu badawczego: Epidemiologia zagrożeń prokreacyjnych w Polsce - wieloośrodkowe, prospektywne badania kohortowe (grant zamawiany MNiSzW, decyzja nr K 140/ P01/2007, Repro_PL, kierownik projektu: prof. dr hab. med. Wojciech Hanke, Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi). Okres realizacji projektu: lata 2007-2011.

W ramach ww. projektu Zakład Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych realizuje dwa zadania badawcze:

Zadanie badawcze 1.1.1. Uwarunkowania demograficzne i społeczno-ekonomiczne niskiej płodności i dzietności w Polsce (odkładanie decyzji o prokreacji - analizy opisowe i modelowe). Przeszłość, stan obecny, perspektywy.

Zadanie badawcze 1.1.2. Diagnoza późnej płodności i dzietności (odkładanie decyzji o prokreacji; plany i preferencje) - kohortowe badania prospektywne (ilościowe i jakościowe) czynników demograficznych, społeczno-ekonomicznych i zdrowotnych.

Zdecydowana większość prac nad przygotowaniem publikacji została wykonana zgodnie z założeniami projektu w ramach zadania badawczego 1.1.1 przez zespół w następującym składzie: dr hab. Ewa Frątczak, prof. SGH - kierownik zespołu, oraz członkowie: dr Aneta Ptak-Chmielewska - Szkoła Główna Handlowa, mgr Iga Sikorska, doktorantka - Szkoła Główna Handlowa, mgr Marek Pęczkowski - Uniwersytet Warszawski.

Kohortowa analiza płodności i małżeńskości została przeprowadzona na bazie wyników badania reprezentacyjnego "Dzietność kobiet" przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w Polsce w roku 2002. Baza do badania, otrzymana z Głównego Urzędu Statystycznego, została utworzona - na zamówienie zespołu projektu - poprzez sparowanie informacji z formularza D "Dzietność kobiet" z wybranymi wynikami z formularza A "Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2002 r.". Struktura każdego z tomów jest zbliżona i składa się zasadniczo z dwóch części:

 • część I zawiera wstęp, opis źródeł informacji, krótki opis celu i zakresu analizy wraz z metodą oraz syntetyczny opis wyników analizy i jest w postaci publikacji książkowej;
 • część II zawiera bardzo szczegółowe wyniki analizy oraz dwa załączniki: opis bazy danych oraz formularze spisowe; warto dodać, że część II w obu tomach jest w postaci elektronicznej, załączonego dysku CD.

Szczegółowe spisy treści w każdym tomie informują Czytelnika o zawartości każdego z tomów. Generalnie:

 • tom I - to analiza płodności i dzietności, ich rozkładów w podziale na kohorty jednoroczne, pięcioletnie i dziesięcioletnie z uwzględnieniem kategorii miejsca zamieszkania;
 • tom II - to analiza płodności według wykształcenia oraz procesu zawierania i trwania małżeństw oraz związków.

Zamieszczony na CD dość szczegółowy zestaw tablic i wykresów dla kohort jednorocznych, pięcio- i dziesięcioletnich, unikatowy jak na zakres analiz i oryginalny, stanowi dokumentację wykonanych prac w zakresie kohortowej analizy płodności i małżeńskości w Polsce i może być wykorzystywany nie tylko do oceny zmian badanych procesów, ale również jako materiał źródłowy do dalszych analiz, w tym dla procesu dydaktycznego - np. do zajęć z demografii. Warto podkreślić, że prezentowane wyniki analizy to wyniki uogólnione na populację kobiet w Polsce w roku 2002 w wieku 16 lat i więcej. Wszystkie analizy zostały wykonane w oparciu o własne algorytmy z wykorzystaniem wybranych procedur w Systemie SAS ver.9.1.

Oba tomy zostały przygotowane w wersji polsko-angielskiej. Wyniki prac prezentowane w obu tomach to początek studiów zespołu autorskiego z zakresu kohortowej analizy płodności, dzietności i małżeńskości w Polsce dla kohort 1911-1986, które składają się na pierwszy etap naszych studiów. Kolejne dwa etapy są jeszcze przed nami. Czytelnikom należy się wyjaśnienie co do stosowanej terminologii. W obu tomach używamy terminu "współczynnik dzietności" (w języku angielskim Total Fertility Rate) dla analiz według generacji, co oznacza w tej sytuacji "kohortowy współczynnik dzietności" (w języku angielskim Total Cohort Fertility Rate lub Completed Cohort Fertility Rate). Znaczna część generacji objętych badaniem to generacje, które zakończyły okres prokreacji, ale część z nich, tj. kohorty 1953-1986, to kohorty, które znajdują się na różnym etapie procesu reprodukcji, zatem w tej sytuacji wyznaczenie całkowitego współczynnika dzietności kohortowej nie było możliwe.

W dobie intensywnych przemian płodności, dzietności, procesu formowania i rozpadu małżeństw/związków w Polsce - w okresie transformacji społeczno-politycznej i gospodarczej, u progu trzeciego tysiąclecia - których to zmian jesteśmy świadkami, zamieszczone w obu tomach obszerne i szczegółowe analizy zmian procesów w ujęciu kohortowym stanowią obraz ewolucji i ścieżki przemian, które są udziałem generacji kobiet 1911-1986.

 

[[[separator]]]

TOM I

CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE - WYNIKI SYNTETYCZNE

Wstęp

 

1. Źródła informacji

Losowanie próby do badania dzietności kobiet w NSP 2002 r.

 

2. Cel i zakres analizy

2.1. Założenia i algorytm analizy opisowej płodności przyjęty do obliczeń

2.2. Ogólne i cząstkowe współczynniki dzietności kohortowej

2.3. Charakterystyki funkcji macierzyństwa brutto

2.4. Miary intensywności płodności

2.5. Charakterystyki rozkładu liczby żywo urodzonych dzieci 31

2.6. Tabele wynikowe otrzymane z wykorzystaniem opisanego algorytmu

2.7. Analizy modelowe

 

3. Syntetyczna ocena wyników płodności kohortowej

 

4. Syntetyczna ocena wyników płodności kohortowej - tablice trwania życia

4.1. Proces pierwszych urodzeń

4.2. Proces drugich urodzeń

4.3. Proces trzecich i dalszych urodzeń

 

Bibliografia

CZĘŚĆ II - CD

Tablice, wykresy i załączniki

 

Spis tablic i wykresów

 

Rozdział I. Płodność kohortowa - kohorty urodzeniowe 1911-1986

 

Rozdział II. Płodność kohortowa - 5-letnie i 10-letnie kohorty urodzeniowe 1911-1986

 

Rozdział III. Płodność kohortowa - 5-letnie i 10-letnie kohorty urodzeniowe 1911-1986 i płodność ogółem według wybranych cech

 

Rozdział IV. Płodność kohortowa - tablice trwania życia

 

Załączniki

Załącznik I

Formularze NSP 2002

Formularz A - Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2002

Formularz D - Dzietność kobiet

Załącznik II

Opis bazy danych opracowanej na podstawie NSP 2002 - Dzietność kobiet

 

TOM II

CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE - WYNIKI SYNTETYCZNE

Wstęp

 

1. Źródła informacji

Losowanie próby do badania dzietności kobiet w NSP 2002 r.

 

2. Cel i zakres analizy

 

3. Syntetyczna ocena wyników płodności kohortowej według wykształcenia - kohorty urodzeniowe 1951-1975Analiza opisowa

3.1. Wprowadzenie

3.2. Płodność według wykształcenia

3.3. Proces pierwszych urodzeń

3.4. Proces drugich urodzeń

3.5. Proces trzecich urodzeń

3.6. Wnioski

 

4. Syntetyczna ocena procesu zawierania i rozpadu małżeństw i związkówAnaliza opisowa i tablice trwania życia

4.1. Wprowadzenie

4.2. Zakres analizy

4.3. Charakterystyka ogólna, historia pierwszych związków

4.4. Proces formowania pierwszych związków (małżeństwo i kohabitacja łącznie - czas mierzony od 15roku życia do pierwszego związku w miesiącach)

4.5. Długość trwania oraz rozpad związku ze względu na typ oraz kolejność

Pierwsze związki (małżeństwa i kohabitacje)

Drugie i trzecie związki (małżeństwa i kohabitacje)

4.6.Wnioski

 

Bibliografia

CZĘŚĆ II - CD

Tablice, wykresy i załączniki

 

Spis tablic i wykresów

 

Rozdział I. Płodność według wykształcenia - kohorty urodzeniowe 1951-1975

Analiza płodności według wykształcenia - jednoroczne kohorty urodzeniowe 1951-1975

Analiza płodności według wykształcenia - pięcioletnie kohorty urodzeniowe 1951-1955, 1956-1960, 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975

 

Rozdział II. Formowanie i trwanie związków (małżeństw, kohabitacji) - kohorty urodzeniowe 1911-1986

Informacje ogólne

Historia formowania związków

Proces formowania pierwszych związków mierzony jako czas od 15roku życia do pierwszego związku

Trwanie pierwszych związków mierzone jako czas od powstania związku do jego zakończenia

 

Załączniki

Załącznik I

Formularze NSP

Formularz A - Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań

Formularz D - Dzietność kobiet

Załącznik II

Opis bazy danych opracowanej na podstawie NSP 2002 - Dzietność kobiet

 

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2011
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5 + CD
Liczba stron: 131

Wstęp

Niniejsza publikacja składająca się z dwóch tomów:

 • tom I. Płodność w Polsce - analiza kohortowa: kohorty urodzeniowe 1911-1986,
 • tom II. Płodność i małżeńskość w Polsce - analiza kohortowa: kohorty urodzeniowe 1911-1986,

została przygotowana przez pracowników Zakładu Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie i osoby współpracujące z Zakładem w ramach prac realizowanych głównie w ramach Projektu badawczego: Epidemiologia zagrożeń prokreacyjnych w Polsce - wieloośrodkowe, prospektywne badania kohortowe (grant zamawiany MNiSzW, decyzja nr K 140/ P01/2007, Repro_PL, kierownik projektu: prof. dr hab. med. Wojciech Hanke, Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi). Okres realizacji projektu: lata 2007-2011.

W ramach ww. projektu Zakład Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych realizuje dwa zadania badawcze:

Zadanie badawcze 1.1.1. Uwarunkowania demograficzne i społeczno-ekonomiczne niskiej płodności i dzietności w Polsce (odkładanie decyzji o prokreacji - analizy opisowe i modelowe). Przeszłość, stan obecny, perspektywy.

Zadanie badawcze 1.1.2. Diagnoza późnej płodności i dzietności (odkładanie decyzji o prokreacji; plany i preferencje) - kohortowe badania prospektywne (ilościowe i jakościowe) czynników demograficznych, społeczno-ekonomicznych i zdrowotnych.

Zdecydowana większość prac nad przygotowaniem publikacji została wykonana zgodnie z założeniami projektu w ramach zadania badawczego 1.1.1 przez zespół w następującym składzie: dr hab. Ewa Frątczak, prof. SGH - kierownik zespołu, oraz członkowie: dr Aneta Ptak-Chmielewska - Szkoła Główna Handlowa, mgr Iga Sikorska, doktorantka - Szkoła Główna Handlowa, mgr Marek Pęczkowski - Uniwersytet Warszawski.

Kohortowa analiza płodności i małżeńskości została przeprowadzona na bazie wyników badania reprezentacyjnego "Dzietność kobiet" przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w Polsce w roku 2002. Baza do badania, otrzymana z Głównego Urzędu Statystycznego, została utworzona - na zamówienie zespołu projektu - poprzez sparowanie informacji z formularza D "Dzietność kobiet" z wybranymi wynikami z formularza A "Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2002 r.". Struktura każdego z tomów jest zbliżona i składa się zasadniczo z dwóch części:

 • część I zawiera wstęp, opis źródeł informacji, krótki opis celu i zakresu analizy wraz z metodą oraz syntetyczny opis wyników analizy i jest w postaci publikacji książkowej;
 • część II zawiera bardzo szczegółowe wyniki analizy oraz dwa załączniki: opis bazy danych oraz formularze spisowe; warto dodać, że część II w obu tomach jest w postaci elektronicznej, załączonego dysku CD.

Szczegółowe spisy treści w każdym tomie informują Czytelnika o zawartości każdego z tomów. Generalnie:

 • tom I - to analiza płodności i dzietności, ich rozkładów w podziale na kohorty jednoroczne, pięcioletnie i dziesięcioletnie z uwzględnieniem kategorii miejsca zamieszkania;
 • tom II - to analiza płodności według wykształcenia oraz procesu zawierania i trwania małżeństw oraz związków.

Zamieszczony na CD dość szczegółowy zestaw tablic i wykresów dla kohort jednorocznych, pięcio- i dziesięcioletnich, unikatowy jak na zakres analiz i oryginalny, stanowi dokumentację wykonanych prac w zakresie kohortowej analizy płodności i małżeńskości w Polsce i może być wykorzystywany nie tylko do oceny zmian badanych procesów, ale również jako materiał źródłowy do dalszych analiz, w tym dla procesu dydaktycznego - np. do zajęć z demografii. Warto podkreślić, że prezentowane wyniki analizy to wyniki uogólnione na populację kobiet w Polsce w roku 2002 w wieku 16 lat i więcej. Wszystkie analizy zostały wykonane w oparciu o własne algorytmy z wykorzystaniem wybranych procedur w Systemie SAS ver.9.1.

Oba tomy zostały przygotowane w wersji polsko-angielskiej. Wyniki prac prezentowane w obu tomach to początek studiów zespołu autorskiego z zakresu kohortowej analizy płodności, dzietności i małżeńskości w Polsce dla kohort 1911-1986, które składają się na pierwszy etap naszych studiów. Kolejne dwa etapy są jeszcze przed nami. Czytelnikom należy się wyjaśnienie co do stosowanej terminologii. W obu tomach używamy terminu "współczynnik dzietności" (w języku angielskim Total Fertility Rate) dla analiz według generacji, co oznacza w tej sytuacji "kohortowy współczynnik dzietności" (w języku angielskim Total Cohort Fertility Rate lub Completed Cohort Fertility Rate). Znaczna część generacji objętych badaniem to generacje, które zakończyły okres prokreacji, ale część z nich, tj. kohorty 1953-1986, to kohorty, które znajdują się na różnym etapie procesu reprodukcji, zatem w tej sytuacji wyznaczenie całkowitego współczynnika dzietności kohortowej nie było możliwe.

W dobie intensywnych przemian płodności, dzietności, procesu formowania i rozpadu małżeństw/związków w Polsce - w okresie transformacji społeczno-politycznej i gospodarczej, u progu trzeciego tysiąclecia - których to zmian jesteśmy świadkami, zamieszczone w obu tomach obszerne i szczegółowe analizy zmian procesów w ujęciu kohortowym stanowią obraz ewolucji i ścieżki przemian, które są udziałem generacji kobiet 1911-1986.

 

Spis treści

TOM I

CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE - WYNIKI SYNTETYCZNE

Wstęp

 

1. Źródła informacji

Losowanie próby do badania dzietności kobiet w NSP 2002 r.

 

2. Cel i zakres analizy

2.1. Założenia i algorytm analizy opisowej płodności przyjęty do obliczeń

2.2. Ogólne i cząstkowe współczynniki dzietności kohortowej

2.3. Charakterystyki funkcji macierzyństwa brutto

2.4. Miary intensywności płodności

2.5. Charakterystyki rozkładu liczby żywo urodzonych dzieci 31

2.6. Tabele wynikowe otrzymane z wykorzystaniem opisanego algorytmu

2.7. Analizy modelowe

 

3. Syntetyczna ocena wyników płodności kohortowej

 

4. Syntetyczna ocena wyników płodności kohortowej - tablice trwania życia

4.1. Proces pierwszych urodzeń

4.2. Proces drugich urodzeń

4.3. Proces trzecich i dalszych urodzeń

 

Bibliografia

CZĘŚĆ II - CD

Tablice, wykresy i załączniki

 

Spis tablic i wykresów

 

Rozdział I. Płodność kohortowa - kohorty urodzeniowe 1911-1986

 

Rozdział II. Płodność kohortowa - 5-letnie i 10-letnie kohorty urodzeniowe 1911-1986

 

Rozdział III. Płodność kohortowa - 5-letnie i 10-letnie kohorty urodzeniowe 1911-1986 i płodność ogółem według wybranych cech

 

Rozdział IV. Płodność kohortowa - tablice trwania życia

 

Załączniki

Załącznik I

Formularze NSP 2002

Formularz A - Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2002

Formularz D - Dzietność kobiet

Załącznik II

Opis bazy danych opracowanej na podstawie NSP 2002 - Dzietność kobiet

 

TOM II

CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE - WYNIKI SYNTETYCZNE

Wstęp

 

1. Źródła informacji

Losowanie próby do badania dzietności kobiet w NSP 2002 r.

 

2. Cel i zakres analizy

 

3. Syntetyczna ocena wyników płodności kohortowej według wykształcenia - kohorty urodzeniowe 1951-1975Analiza opisowa

3.1. Wprowadzenie

3.2. Płodność według wykształcenia

3.3. Proces pierwszych urodzeń

3.4. Proces drugich urodzeń

3.5. Proces trzecich urodzeń

3.6. Wnioski

 

4. Syntetyczna ocena procesu zawierania i rozpadu małżeństw i związkówAnaliza opisowa i tablice trwania życia

4.1. Wprowadzenie

4.2. Zakres analizy

4.3. Charakterystyka ogólna, historia pierwszych związków

4.4. Proces formowania pierwszych związków (małżeństwo i kohabitacja łącznie - czas mierzony od 15roku życia do pierwszego związku w miesiącach)

4.5. Długość trwania oraz rozpad związku ze względu na typ oraz kolejność

Pierwsze związki (małżeństwa i kohabitacje)

Drugie i trzecie związki (małżeństwa i kohabitacje)

4.6.Wnioski

 

Bibliografia

CZĘŚĆ II - CD

Tablice, wykresy i załączniki

 

Spis tablic i wykresów

 

Rozdział I. Płodność według wykształcenia - kohorty urodzeniowe 1951-1975

Analiza płodności według wykształcenia - jednoroczne kohorty urodzeniowe 1951-1975

Analiza płodności według wykształcenia - pięcioletnie kohorty urodzeniowe 1951-1955, 1956-1960, 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975

 

Rozdział II. Formowanie i trwanie związków (małżeństw, kohabitacji) - kohorty urodzeniowe 1911-1986

Informacje ogólne

Historia formowania związków

Proces formowania pierwszych związków mierzony jako czas od 15roku życia do pierwszego związku

Trwanie pierwszych związków mierzone jako czas od powstania związku do jego zakończenia

 

Załączniki

Załącznik I

Formularze NSP

Formularz A - Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań

Formularz D - Dzietność kobiet

Załącznik II

Opis bazy danych opracowanej na podstawie NSP 2002 - Dzietność kobiet

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2011
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5 + CD
Liczba stron: 131

Niniejsza publikacja składająca się z dwóch tomów:

 • tom I. Płodność w Polsce - analiza kohortowa: kohorty urodzeniowe 1911-1986,
 • tom II. Płodność i małżeńskość w Polsce - analiza kohortowa: kohorty urodzeniowe 1911-1986,

została przygotowana przez pracowników Zakładu Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie i osoby współpracujące z Zakładem w ramach prac realizowanych głównie w ramach Projektu badawczego: Epidemiologia zagrożeń prokreacyjnych w Polsce - wieloośrodkowe, prospektywne badania kohortowe (grant zamawiany MNiSzW, decyzja nr K 140/ P01/2007, Repro_PL, kierownik projektu: prof. dr hab. med. Wojciech Hanke, Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi). Okres realizacji projektu: lata 2007-2011.

W ramach ww. projektu Zakład Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych realizuje dwa zadania badawcze:

Zadanie badawcze 1.1.1. Uwarunkowania demograficzne i społeczno-ekonomiczne niskiej płodności i dzietności w Polsce (odkładanie decyzji o prokreacji - analizy opisowe i modelowe). Przeszłość, stan obecny, perspektywy.

Zadanie badawcze 1.1.2. Diagnoza późnej płodności i dzietności (odkładanie decyzji o prokreacji; plany i preferencje) - kohortowe badania prospektywne (ilościowe i jakościowe) czynników demograficznych, społeczno-ekonomicznych i zdrowotnych.

Zdecydowana większość prac nad przygotowaniem publikacji została wykonana zgodnie z założeniami projektu w ramach zadania badawczego 1.1.1 przez zespół w następującym składzie: dr hab. Ewa Frątczak, prof. SGH - kierownik zespołu, oraz członkowie: dr Aneta Ptak-Chmielewska - Szkoła Główna Handlowa, mgr Iga Sikorska, doktorantka - Szkoła Główna Handlowa, mgr Marek Pęczkowski - Uniwersytet Warszawski.

Kohortowa analiza płodności i małżeńskości została przeprowadzona na bazie wyników badania reprezentacyjnego "Dzietność kobiet" przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w Polsce w roku 2002. Baza do badania, otrzymana z Głównego Urzędu Statystycznego, została utworzona - na zamówienie zespołu projektu - poprzez sparowanie informacji z formularza D "Dzietność kobiet" z wybranymi wynikami z formularza A "Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2002 r.". Struktura każdego z tomów jest zbliżona i składa się zasadniczo z dwóch części:

 • część I zawiera wstęp, opis źródeł informacji, krótki opis celu i zakresu analizy wraz z metodą oraz syntetyczny opis wyników analizy i jest w postaci publikacji książkowej;
 • część II zawiera bardzo szczegółowe wyniki analizy oraz dwa załączniki: opis bazy danych oraz formularze spisowe; warto dodać, że część II w obu tomach jest w postaci elektronicznej, załączonego dysku CD.

Szczegółowe spisy treści w każdym tomie informują Czytelnika o zawartości każdego z tomów. Generalnie:

 • tom I - to analiza płodności i dzietności, ich rozkładów w podziale na kohorty jednoroczne, pięcioletnie i dziesięcioletnie z uwzględnieniem kategorii miejsca zamieszkania;
 • tom II - to analiza płodności według wykształcenia oraz procesu zawierania i trwania małżeństw oraz związków.

Zamieszczony na CD dość szczegółowy zestaw tablic i wykresów dla kohort jednorocznych, pięcio- i dziesięcioletnich, unikatowy jak na zakres analiz i oryginalny, stanowi dokumentację wykonanych prac w zakresie kohortowej analizy płodności i małżeńskości w Polsce i może być wykorzystywany nie tylko do oceny zmian badanych procesów, ale również jako materiał źródłowy do dalszych analiz, w tym dla procesu dydaktycznego - np. do zajęć z demografii. Warto podkreślić, że prezentowane wyniki analizy to wyniki uogólnione na populację kobiet w Polsce w roku 2002 w wieku 16 lat i więcej. Wszystkie analizy zostały wykonane w oparciu o własne algorytmy z wykorzystaniem wybranych procedur w Systemie SAS ver.9.1.

Oba tomy zostały przygotowane w wersji polsko-angielskiej. Wyniki prac prezentowane w obu tomach to początek studiów zespołu autorskiego z zakresu kohortowej analizy płodności, dzietności i małżeńskości w Polsce dla kohort 1911-1986, które składają się na pierwszy etap naszych studiów. Kolejne dwa etapy są jeszcze przed nami. Czytelnikom należy się wyjaśnienie co do stosowanej terminologii. W obu tomach używamy terminu "współczynnik dzietności" (w języku angielskim Total Fertility Rate) dla analiz według generacji, co oznacza w tej sytuacji "kohortowy współczynnik dzietności" (w języku angielskim Total Cohort Fertility Rate lub Completed Cohort Fertility Rate). Znaczna część generacji objętych badaniem to generacje, które zakończyły okres prokreacji, ale część z nich, tj. kohorty 1953-1986, to kohorty, które znajdują się na różnym etapie procesu reprodukcji, zatem w tej sytuacji wyznaczenie całkowitego współczynnika dzietności kohortowej nie było możliwe.

W dobie intensywnych przemian płodności, dzietności, procesu formowania i rozpadu małżeństw/związków w Polsce - w okresie transformacji społeczno-politycznej i gospodarczej, u progu trzeciego tysiąclecia - których to zmian jesteśmy świadkami, zamieszczone w obu tomach obszerne i szczegółowe analizy zmian procesów w ujęciu kohortowym stanowią obraz ewolucji i ścieżki przemian, które są udziałem generacji kobiet 1911-1986.

 

TOM I

CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE - WYNIKI SYNTETYCZNE

Wstęp

 

1. Źródła informacji

Losowanie próby do badania dzietności kobiet w NSP 2002 r.

 

2. Cel i zakres analizy

2.1. Założenia i algorytm analizy opisowej płodności przyjęty do obliczeń

2.2. Ogólne i cząstkowe współczynniki dzietności kohortowej

2.3. Charakterystyki funkcji macierzyństwa brutto

2.4. Miary intensywności płodności

2.5. Charakterystyki rozkładu liczby żywo urodzonych dzieci 31

2.6. Tabele wynikowe otrzymane z wykorzystaniem opisanego algorytmu

2.7. Analizy modelowe

 

3. Syntetyczna ocena wyników płodności kohortowej

 

4. Syntetyczna ocena wyników płodności kohortowej - tablice trwania życia

4.1. Proces pierwszych urodzeń

4.2. Proces drugich urodzeń

4.3. Proces trzecich i dalszych urodzeń

 

Bibliografia

CZĘŚĆ II - CD

Tablice, wykresy i załączniki

 

Spis tablic i wykresów

 

Rozdział I. Płodność kohortowa - kohorty urodzeniowe 1911-1986

 

Rozdział II. Płodność kohortowa - 5-letnie i 10-letnie kohorty urodzeniowe 1911-1986

 

Rozdział III. Płodność kohortowa - 5-letnie i 10-letnie kohorty urodzeniowe 1911-1986 i płodność ogółem według wybranych cech

 

Rozdział IV. Płodność kohortowa - tablice trwania życia

 

Załączniki

Załącznik I

Formularze NSP 2002

Formularz A - Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2002

Formularz D - Dzietność kobiet

Załącznik II

Opis bazy danych opracowanej na podstawie NSP 2002 - Dzietność kobiet

 

TOM II

CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE - WYNIKI SYNTETYCZNE

Wstęp

 

1. Źródła informacji

Losowanie próby do badania dzietności kobiet w NSP 2002 r.

 

2. Cel i zakres analizy

 

3. Syntetyczna ocena wyników płodności kohortowej według wykształcenia - kohorty urodzeniowe 1951-1975Analiza opisowa

3.1. Wprowadzenie

3.2. Płodność według wykształcenia

3.3. Proces pierwszych urodzeń

3.4. Proces drugich urodzeń

3.5. Proces trzecich urodzeń

3.6. Wnioski

 

4. Syntetyczna ocena procesu zawierania i rozpadu małżeństw i związkówAnaliza opisowa i tablice trwania życia

4.1. Wprowadzenie

4.2. Zakres analizy

4.3. Charakterystyka ogólna, historia pierwszych związków

4.4. Proces formowania pierwszych związków (małżeństwo i kohabitacja łącznie - czas mierzony od 15roku życia do pierwszego związku w miesiącach)

4.5. Długość trwania oraz rozpad związku ze względu na typ oraz kolejność

Pierwsze związki (małżeństwa i kohabitacje)

Drugie i trzecie związki (małżeństwa i kohabitacje)

4.6.Wnioski

 

Bibliografia

CZĘŚĆ II - CD

Tablice, wykresy i załączniki

 

Spis tablic i wykresów

 

Rozdział I. Płodność według wykształcenia - kohorty urodzeniowe 1951-1975

Analiza płodności według wykształcenia - jednoroczne kohorty urodzeniowe 1951-1975

Analiza płodności według wykształcenia - pięcioletnie kohorty urodzeniowe 1951-1955, 1956-1960, 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975

 

Rozdział II. Formowanie i trwanie związków (małżeństw, kohabitacji) - kohorty urodzeniowe 1911-1986

Informacje ogólne

Historia formowania związków

Proces formowania pierwszych związków mierzony jako czas od 15roku życia do pierwszego związku

Trwanie pierwszych związków mierzone jako czas od powstania związku do jego zakończenia

 

Załączniki

Załącznik I

Formularze NSP

Formularz A - Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań

Formularz D - Dzietność kobiet

Załącznik II

Opis bazy danych opracowanej na podstawie NSP 2002 - Dzietność kobiet

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel