Ulubione
  1. Strona główna
  2. PLATFORMIZACJA KORPORACJI TRANSNARODOWYCH

PLATFORMIZACJA KORPORACJI TRANSNARODOWYCH

54,00 zł
48,60 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,40 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 48,60 zł
Autor: Teresa Pakulska Małgorzata Poniatowska-Jaksch
Kod produktu: 978-83-8030-440-6
Cena regularna:
54,00 zł
48,60 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,40 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 48,60 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
PLATFORMIZACJA KORPORACJI TRANSNARODOWYCH
PLATFORMIZACJA KORPORACJI TRANSNARODOWYCH

[[[separator]]]

 

Niniejsza publikacja składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale 1 zaprezentowany został przebieg procesu globalizacji XXI wieku, nazwany przez autorki globalizacją cyfrową. Podstawowa różnica tej ostatniej w porównaniu do wcześniejszych faz globalizacji odnosi się do wirtualnej przestrzeni i wynikających z tego tytułu konsekwencji, które znacznie zmieniają warunki otoczenia KTN. Stąd w rozdziale 1 podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak postępująca globalizacja w erze gospodarki cyfrowej wpływa na prowadzenie działalności w wymiarze międzynarodowym. Rozważania w powyższym obszarze są tłem dla zaprezentowania nowego zjawiska w światowej gospodarce nazwanego przez autorki platformizacją gospodarki. W rozdziale tym podjęta została próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, dlaczego platformy i ich ekosystemy tworzą nowy krajobraz globalnej gospodarki, w której to odgrywają kluczową rolę z punktu widzenia funkcjonowania i organizacji rynków - przejmują rolę tradycyjnie przypisywaną korporacjom transnarodowym.

XXI wiek to okres, w którym prym w gospodarce cyfrowej wiodą globalne korporacje technologiczne, nieznajdujące się na listach największych korporacji transnarodowych. Tego typu sytuacja skłania do zadania w rozdziale 2 dwóch istotnych pytań: czy GKT mają takie cechy jak korporacje zdefiniowane w XX wieku, a jeśli tak, to jak w erze gospodarki cyfrowej należy definiować KTN? Nabierają one bowiem nowego wymiaru wraz z rozwojem technologii, który prowadząc do platformizacji biznesu, wymaga umiejętności łączenia tych technologii z nowymi sposobami prowadzenia działalności, co obejmuje obszar zarządzania relacjami, zarządzania kapitałem i aktywami czy tworzenia nowych form wykorzystywania informacji. Oznacza to niejako opanowanie sztuki podziału i przekształcania zadań w firmie ukierunkowanych na przekazanie znacznej kontroli partnerom biznesowym współpracującym w sieci, wzrost zaangażowania klientów w procesy obniżające koszty działalności (np. projektowanie, marketing, obsługa posprzedażna), a w zakresie aktywów bazowanie na większej liczbie freelancerów, zwłaszcza tzw. talentów. Zwalnia to zarazem z konieczności podejmowania kapitałochłonnych inwestycji krajowych i zagranicznych, osiągania masy krytycznej dla uzyskania korzyści skali i sprawia, że credo tak przekształcających się KTN staje się tworzenie biznesu z informacji. Stąd też podstawowym czynnikiem różnicującym GKT od pozostałych KTN jest relatywnie mały udział aktywów niematerialnych. Stąd rozdział 3 jest niejako rozwinięciem rozdziału 2. Poszukuje się w nim odpowiedzi na pytania: jaka jest rola zasobów w rozwoju i ekspansji KTN i jakich ich kategorii.

Według autorów raportu Accenture Technology Vision 2019 błyskawiczna zmiana, napędzana przez technologię, prowadzi nas od ery cyfrowej do nowej rzeczywistości - ery postcyfrowej, w której to sama cyfryzacja nie jest już czynnikiem różnicującym firmy. W erze gospodarki cyfrowej firmy wykorzystały technologię w celu uzyskania bardzo dobrego kontaktu z klientami, czego wyrazem była rosnąca sprzedaż od dwóch różnych opcji, poprzez 10 opcji, a na 100 skończywszy. W drugiej dekadzie XXI wieku korporacje wykorzystują bowiem zjawisko odwróconej ekonomii skali, a w budowie przewag konkurencyjnych kluczowe miejsce zajmuje klient i jego to roli poświęcony jest rozdział 4.

Korporacje transnarodowe ze względu na globalny wymiar swojej działalności od lat postrzegane są jako mistrzowie w wykorzystywaniu występujących w gospodarce światowej różnic instytucjonalnych. Zjawisko to przybiera na sile wraz ze wzrostem znaczenia dostępności w miejsce własności oraz aktywów niematerialnych w miejsce materialnych. Wsparciem w tym zakresie są stosowane na coraz większą skalę algorytmy sztucznej inteligencji. Ta ostatnia, zwana także inteligencją maszynową, radykalnie zmienia nie tylko modele biznesowe, ale także wchodzi w sferę decyzyjną dotychczas zarezerwowaną dla człowieka i oddziałuje na podświadomość zarówno kadry menedżerskiej, jak i klientów. Co więcej, uważa się, że intensywna praca nad rozwojem algorytmów sztucznej inteligencji za 20 lat może doprowadzić do osiągnięcia przez nią poziomu ludzkiego, a w dalszej perspektywie nawet do jego przewyższenia. Powyższe przesłanki legły u podstaw przyjrzeniu się w rozdziale 5 instytucjonalnym uwarunkowaniom rozwoju korporacji transnarodowych.

Z modelem platformy wiąże się także wysoka elastyczność operacyjna i strategiczna, pomiędzy którymi w erze cyfryzacji coraz bardziej zacierają się różnice. Szybką reakcję na zmiany umożliwia korporacjom platforma i jej atrybuty, co przekłada się na realizowane formy wejścia na rynki zagraniczne. Te ostatnie z jednej strony mają przyczynić się do poszerzenia bazy klientów, a z drugiej - zoptymalizować korzyści wynikające z występujących w czasie i przestrzeni różnic instytucjonalnych w wymiarze międzynarodowym. Rozważania na temat elastyczności strategii wejścia na rynki zagraniczne zostały podjęte w rozdziale 6.

Gospodarka cyfrowa i postcyfrowa to także nowe wyzwania, z którymi musi się zmierzyć teoria biznesu międzynarodowego. W wielu obszarach niezbędne są pewne korekty. Jedna z nich odnosi się wprost do korporacji transnarodowych, w których strukturach widoczne jest rozmycie granic własności i kontroli - pełna własność nie gwarantuje już kontroli, a niezbędnym elementem tworzenia się nowych cyfrowych korporacji jest model platformy. Powstają w tym miejscu liczne pytania: czy dotychczasowe teorie są w stanie w pełni wyjaśnić rozwój globalnych korporacji technologicznych? Jaką rolę ogrywają w tym ekosystemy platformy? Jakie aktywa decydują w XXI wieku o rozwoju korporacji transnarodowych? Podjęte na ten temat rozważania w rozdziale 7 wpisują się w niezwykle aktualny nurt dotyczący wpływu cyfryzacji na teorię międzynarodowego biznesu.

W celu ułatwienia czytelnikowi odbioru publikacji przytoczone są w niej liczne przykłady z życia społeczno-gospodarczego, tzw. „Fakty i opinie". Na końcu każdego rozdziału zamieszczona jest bibliografia (nie na końcu książki), która ułatwi czytelnikowi, zdaniem autorek, dotarcie do bogatych i zróżnicowanych tematycznie materiałów źródłowych.

Niniejsza publikacja nie wyczerpuje całej problematyki związanej z platformizacją korporacji transnarodowych. Mamy jednak nadzieję, że przedstawione w niej rozważania staną się przyczynkiem do dalszych badań i dyskusji na temat internacjonalizacji przedsiębiorstw w ekosystemie platformy, prowadzonej zarówno w gronie teoretyków, jak i praktyków gospodarczych.

(Fragment Wprowadzenia)

 

 

 

 

 

[[[separator]]]

 

WPROWADZENIE

GLOBALIZACJA XXI WIEKU - IMPLIKACJE DLA BIZNESU MIĘDZYNARODOWEGO

1.1. Wstęp

1.2. Siły prowadzące do globalizacji

1.3. Nowy wymiar gospodarki globalnej a przedsiębiorstwo i lokalizacja

1.4. Platformizacja gospodarki

1.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

KORPORACJE TRANSNARODOWE W GLOBALNEJ GOSPODARCE

2.1. Wstęp

2.2. Specyfika korporacji transnarodowej

2.3. Globalne firmy technologiczne nowym typem korporacji transnarodowej?

2.4. Fragmentacja i wirtualizacja łańcucha wartości

2.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

ZASOBOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW WCZORAJ I DZIŚ

3.1. Wstęp

3.2. Cyfryzacja a podstawowe kryteria różnicujące znaczenie zasobów

3.3. Architektura korporacyjna zasobem strategicznym

3.4. Postępująca wirtualizacja global resourcingu

3.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

KLIENT W STRATEGII KONKURENCJI KORPORACJI TRANSNARODOWEJ

4.1. Wstęp

4.2. Od otoczenia konkurencyjnego do ekosystemu biznesu

4.3. Korzyści skali w budowaniu pozycji konkurencyjnej

4.4. Klient w optyce strategii konkurencji

4.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

W POSZUKIWANIU PRZEWAG INSTYTUCJONALNYCH

5.1. Wstęp

5.2. Rola kraju macierzystego i goszczącego w kształtowaniu przewag konkurencyjnych

5.3. Instytucjonalne zaangażowanie korporacji transnarodowych

5.4. Algorytmy sztucznej inteligencji - na granicy manipulacji otoczeniem instytucjonalnym

5.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

ELASTYCZNOŚĆ STRATEGII EKSPANSJI NA RYNKI ZAGRANICZNE

6.1. Wstęp

6.2. Strategia wzrostu a ZIB, fuzje i przejęcia oraz alianse

6.3. Komplementarność niekapitałowych (non-equity) form wejścia na rynki zagraniczne wobec zagranicznych inwestycji bezpośrednich

6.4. Przejawy strategicznej przedsiębiorczości korporacyjnej w formach ekspansji zagranicznej

6.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

PLATFORMY W ROZWOJU KORPORACJI - WOKÓŁ TEORII

7.1. Wstęp

7.2. Determinanty internacjonalizacji w ekosystemie platformy w optyce międzynarodowego biznesu

7.3. Nowe spojrzenie na born global

7.4. Podsumowanie

Bibliografia

 

ZAKOŃCZENIE

Spis rysunków

Spis tabel

 

 

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Format: B5
Liczba stron: 223

Wstęp

 

Niniejsza publikacja składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale 1 zaprezentowany został przebieg procesu globalizacji XXI wieku, nazwany przez autorki globalizacją cyfrową. Podstawowa różnica tej ostatniej w porównaniu do wcześniejszych faz globalizacji odnosi się do wirtualnej przestrzeni i wynikających z tego tytułu konsekwencji, które znacznie zmieniają warunki otoczenia KTN. Stąd w rozdziale 1 podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak postępująca globalizacja w erze gospodarki cyfrowej wpływa na prowadzenie działalności w wymiarze międzynarodowym. Rozważania w powyższym obszarze są tłem dla zaprezentowania nowego zjawiska w światowej gospodarce nazwanego przez autorki platformizacją gospodarki. W rozdziale tym podjęta została próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, dlaczego platformy i ich ekosystemy tworzą nowy krajobraz globalnej gospodarki, w której to odgrywają kluczową rolę z punktu widzenia funkcjonowania i organizacji rynków - przejmują rolę tradycyjnie przypisywaną korporacjom transnarodowym.

XXI wiek to okres, w którym prym w gospodarce cyfrowej wiodą globalne korporacje technologiczne, nieznajdujące się na listach największych korporacji transnarodowych. Tego typu sytuacja skłania do zadania w rozdziale 2 dwóch istotnych pytań: czy GKT mają takie cechy jak korporacje zdefiniowane w XX wieku, a jeśli tak, to jak w erze gospodarki cyfrowej należy definiować KTN? Nabierają one bowiem nowego wymiaru wraz z rozwojem technologii, który prowadząc do platformizacji biznesu, wymaga umiejętności łączenia tych technologii z nowymi sposobami prowadzenia działalności, co obejmuje obszar zarządzania relacjami, zarządzania kapitałem i aktywami czy tworzenia nowych form wykorzystywania informacji. Oznacza to niejako opanowanie sztuki podziału i przekształcania zadań w firmie ukierunkowanych na przekazanie znacznej kontroli partnerom biznesowym współpracującym w sieci, wzrost zaangażowania klientów w procesy obniżające koszty działalności (np. projektowanie, marketing, obsługa posprzedażna), a w zakresie aktywów bazowanie na większej liczbie freelancerów, zwłaszcza tzw. talentów. Zwalnia to zarazem z konieczności podejmowania kapitałochłonnych inwestycji krajowych i zagranicznych, osiągania masy krytycznej dla uzyskania korzyści skali i sprawia, że credo tak przekształcających się KTN staje się tworzenie biznesu z informacji. Stąd też podstawowym czynnikiem różnicującym GKT od pozostałych KTN jest relatywnie mały udział aktywów niematerialnych. Stąd rozdział 3 jest niejako rozwinięciem rozdziału 2. Poszukuje się w nim odpowiedzi na pytania: jaka jest rola zasobów w rozwoju i ekspansji KTN i jakich ich kategorii.

Według autorów raportu Accenture Technology Vision 2019 błyskawiczna zmiana, napędzana przez technologię, prowadzi nas od ery cyfrowej do nowej rzeczywistości - ery postcyfrowej, w której to sama cyfryzacja nie jest już czynnikiem różnicującym firmy. W erze gospodarki cyfrowej firmy wykorzystały technologię w celu uzyskania bardzo dobrego kontaktu z klientami, czego wyrazem była rosnąca sprzedaż od dwóch różnych opcji, poprzez 10 opcji, a na 100 skończywszy. W drugiej dekadzie XXI wieku korporacje wykorzystują bowiem zjawisko odwróconej ekonomii skali, a w budowie przewag konkurencyjnych kluczowe miejsce zajmuje klient i jego to roli poświęcony jest rozdział 4.

Korporacje transnarodowe ze względu na globalny wymiar swojej działalności od lat postrzegane są jako mistrzowie w wykorzystywaniu występujących w gospodarce światowej różnic instytucjonalnych. Zjawisko to przybiera na sile wraz ze wzrostem znaczenia dostępności w miejsce własności oraz aktywów niematerialnych w miejsce materialnych. Wsparciem w tym zakresie są stosowane na coraz większą skalę algorytmy sztucznej inteligencji. Ta ostatnia, zwana także inteligencją maszynową, radykalnie zmienia nie tylko modele biznesowe, ale także wchodzi w sferę decyzyjną dotychczas zarezerwowaną dla człowieka i oddziałuje na podświadomość zarówno kadry menedżerskiej, jak i klientów. Co więcej, uważa się, że intensywna praca nad rozwojem algorytmów sztucznej inteligencji za 20 lat może doprowadzić do osiągnięcia przez nią poziomu ludzkiego, a w dalszej perspektywie nawet do jego przewyższenia. Powyższe przesłanki legły u podstaw przyjrzeniu się w rozdziale 5 instytucjonalnym uwarunkowaniom rozwoju korporacji transnarodowych.

Z modelem platformy wiąże się także wysoka elastyczność operacyjna i strategiczna, pomiędzy którymi w erze cyfryzacji coraz bardziej zacierają się różnice. Szybką reakcję na zmiany umożliwia korporacjom platforma i jej atrybuty, co przekłada się na realizowane formy wejścia na rynki zagraniczne. Te ostatnie z jednej strony mają przyczynić się do poszerzenia bazy klientów, a z drugiej - zoptymalizować korzyści wynikające z występujących w czasie i przestrzeni różnic instytucjonalnych w wymiarze międzynarodowym. Rozważania na temat elastyczności strategii wejścia na rynki zagraniczne zostały podjęte w rozdziale 6.

Gospodarka cyfrowa i postcyfrowa to także nowe wyzwania, z którymi musi się zmierzyć teoria biznesu międzynarodowego. W wielu obszarach niezbędne są pewne korekty. Jedna z nich odnosi się wprost do korporacji transnarodowych, w których strukturach widoczne jest rozmycie granic własności i kontroli - pełna własność nie gwarantuje już kontroli, a niezbędnym elementem tworzenia się nowych cyfrowych korporacji jest model platformy. Powstają w tym miejscu liczne pytania: czy dotychczasowe teorie są w stanie w pełni wyjaśnić rozwój globalnych korporacji technologicznych? Jaką rolę ogrywają w tym ekosystemy platformy? Jakie aktywa decydują w XXI wieku o rozwoju korporacji transnarodowych? Podjęte na ten temat rozważania w rozdziale 7 wpisują się w niezwykle aktualny nurt dotyczący wpływu cyfryzacji na teorię międzynarodowego biznesu.

W celu ułatwienia czytelnikowi odbioru publikacji przytoczone są w niej liczne przykłady z życia społeczno-gospodarczego, tzw. „Fakty i opinie". Na końcu każdego rozdziału zamieszczona jest bibliografia (nie na końcu książki), która ułatwi czytelnikowi, zdaniem autorek, dotarcie do bogatych i zróżnicowanych tematycznie materiałów źródłowych.

Niniejsza publikacja nie wyczerpuje całej problematyki związanej z platformizacją korporacji transnarodowych. Mamy jednak nadzieję, że przedstawione w niej rozważania staną się przyczynkiem do dalszych badań i dyskusji na temat internacjonalizacji przedsiębiorstw w ekosystemie platformy, prowadzonej zarówno w gronie teoretyków, jak i praktyków gospodarczych.

(Fragment Wprowadzenia)

 

 

 

 

 

Spis treści

 

WPROWADZENIE

GLOBALIZACJA XXI WIEKU - IMPLIKACJE DLA BIZNESU MIĘDZYNARODOWEGO

1.1. Wstęp

1.2. Siły prowadzące do globalizacji

1.3. Nowy wymiar gospodarki globalnej a przedsiębiorstwo i lokalizacja

1.4. Platformizacja gospodarki

1.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

KORPORACJE TRANSNARODOWE W GLOBALNEJ GOSPODARCE

2.1. Wstęp

2.2. Specyfika korporacji transnarodowej

2.3. Globalne firmy technologiczne nowym typem korporacji transnarodowej?

2.4. Fragmentacja i wirtualizacja łańcucha wartości

2.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

ZASOBOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW WCZORAJ I DZIŚ

3.1. Wstęp

3.2. Cyfryzacja a podstawowe kryteria różnicujące znaczenie zasobów

3.3. Architektura korporacyjna zasobem strategicznym

3.4. Postępująca wirtualizacja global resourcingu

3.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

KLIENT W STRATEGII KONKURENCJI KORPORACJI TRANSNARODOWEJ

4.1. Wstęp

4.2. Od otoczenia konkurencyjnego do ekosystemu biznesu

4.3. Korzyści skali w budowaniu pozycji konkurencyjnej

4.4. Klient w optyce strategii konkurencji

4.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

W POSZUKIWANIU PRZEWAG INSTYTUCJONALNYCH

5.1. Wstęp

5.2. Rola kraju macierzystego i goszczącego w kształtowaniu przewag konkurencyjnych

5.3. Instytucjonalne zaangażowanie korporacji transnarodowych

5.4. Algorytmy sztucznej inteligencji - na granicy manipulacji otoczeniem instytucjonalnym

5.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

ELASTYCZNOŚĆ STRATEGII EKSPANSJI NA RYNKI ZAGRANICZNE

6.1. Wstęp

6.2. Strategia wzrostu a ZIB, fuzje i przejęcia oraz alianse

6.3. Komplementarność niekapitałowych (non-equity) form wejścia na rynki zagraniczne wobec zagranicznych inwestycji bezpośrednich

6.4. Przejawy strategicznej przedsiębiorczości korporacyjnej w formach ekspansji zagranicznej

6.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

PLATFORMY W ROZWOJU KORPORACJI - WOKÓŁ TEORII

7.1. Wstęp

7.2. Determinanty internacjonalizacji w ekosystemie platformy w optyce międzynarodowego biznesu

7.3. Nowe spojrzenie na born global

7.4. Podsumowanie

Bibliografia

 

ZAKOŃCZENIE

Spis rysunków

Spis tabel

 

 

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Format: B5
Liczba stron: 223

 

Niniejsza publikacja składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale 1 zaprezentowany został przebieg procesu globalizacji XXI wieku, nazwany przez autorki globalizacją cyfrową. Podstawowa różnica tej ostatniej w porównaniu do wcześniejszych faz globalizacji odnosi się do wirtualnej przestrzeni i wynikających z tego tytułu konsekwencji, które znacznie zmieniają warunki otoczenia KTN. Stąd w rozdziale 1 podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak postępująca globalizacja w erze gospodarki cyfrowej wpływa na prowadzenie działalności w wymiarze międzynarodowym. Rozważania w powyższym obszarze są tłem dla zaprezentowania nowego zjawiska w światowej gospodarce nazwanego przez autorki platformizacją gospodarki. W rozdziale tym podjęta została próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, dlaczego platformy i ich ekosystemy tworzą nowy krajobraz globalnej gospodarki, w której to odgrywają kluczową rolę z punktu widzenia funkcjonowania i organizacji rynków - przejmują rolę tradycyjnie przypisywaną korporacjom transnarodowym.

XXI wiek to okres, w którym prym w gospodarce cyfrowej wiodą globalne korporacje technologiczne, nieznajdujące się na listach największych korporacji transnarodowych. Tego typu sytuacja skłania do zadania w rozdziale 2 dwóch istotnych pytań: czy GKT mają takie cechy jak korporacje zdefiniowane w XX wieku, a jeśli tak, to jak w erze gospodarki cyfrowej należy definiować KTN? Nabierają one bowiem nowego wymiaru wraz z rozwojem technologii, który prowadząc do platformizacji biznesu, wymaga umiejętności łączenia tych technologii z nowymi sposobami prowadzenia działalności, co obejmuje obszar zarządzania relacjami, zarządzania kapitałem i aktywami czy tworzenia nowych form wykorzystywania informacji. Oznacza to niejako opanowanie sztuki podziału i przekształcania zadań w firmie ukierunkowanych na przekazanie znacznej kontroli partnerom biznesowym współpracującym w sieci, wzrost zaangażowania klientów w procesy obniżające koszty działalności (np. projektowanie, marketing, obsługa posprzedażna), a w zakresie aktywów bazowanie na większej liczbie freelancerów, zwłaszcza tzw. talentów. Zwalnia to zarazem z konieczności podejmowania kapitałochłonnych inwestycji krajowych i zagranicznych, osiągania masy krytycznej dla uzyskania korzyści skali i sprawia, że credo tak przekształcających się KTN staje się tworzenie biznesu z informacji. Stąd też podstawowym czynnikiem różnicującym GKT od pozostałych KTN jest relatywnie mały udział aktywów niematerialnych. Stąd rozdział 3 jest niejako rozwinięciem rozdziału 2. Poszukuje się w nim odpowiedzi na pytania: jaka jest rola zasobów w rozwoju i ekspansji KTN i jakich ich kategorii.

Według autorów raportu Accenture Technology Vision 2019 błyskawiczna zmiana, napędzana przez technologię, prowadzi nas od ery cyfrowej do nowej rzeczywistości - ery postcyfrowej, w której to sama cyfryzacja nie jest już czynnikiem różnicującym firmy. W erze gospodarki cyfrowej firmy wykorzystały technologię w celu uzyskania bardzo dobrego kontaktu z klientami, czego wyrazem była rosnąca sprzedaż od dwóch różnych opcji, poprzez 10 opcji, a na 100 skończywszy. W drugiej dekadzie XXI wieku korporacje wykorzystują bowiem zjawisko odwróconej ekonomii skali, a w budowie przewag konkurencyjnych kluczowe miejsce zajmuje klient i jego to roli poświęcony jest rozdział 4.

Korporacje transnarodowe ze względu na globalny wymiar swojej działalności od lat postrzegane są jako mistrzowie w wykorzystywaniu występujących w gospodarce światowej różnic instytucjonalnych. Zjawisko to przybiera na sile wraz ze wzrostem znaczenia dostępności w miejsce własności oraz aktywów niematerialnych w miejsce materialnych. Wsparciem w tym zakresie są stosowane na coraz większą skalę algorytmy sztucznej inteligencji. Ta ostatnia, zwana także inteligencją maszynową, radykalnie zmienia nie tylko modele biznesowe, ale także wchodzi w sferę decyzyjną dotychczas zarezerwowaną dla człowieka i oddziałuje na podświadomość zarówno kadry menedżerskiej, jak i klientów. Co więcej, uważa się, że intensywna praca nad rozwojem algorytmów sztucznej inteligencji za 20 lat może doprowadzić do osiągnięcia przez nią poziomu ludzkiego, a w dalszej perspektywie nawet do jego przewyższenia. Powyższe przesłanki legły u podstaw przyjrzeniu się w rozdziale 5 instytucjonalnym uwarunkowaniom rozwoju korporacji transnarodowych.

Z modelem platformy wiąże się także wysoka elastyczność operacyjna i strategiczna, pomiędzy którymi w erze cyfryzacji coraz bardziej zacierają się różnice. Szybką reakcję na zmiany umożliwia korporacjom platforma i jej atrybuty, co przekłada się na realizowane formy wejścia na rynki zagraniczne. Te ostatnie z jednej strony mają przyczynić się do poszerzenia bazy klientów, a z drugiej - zoptymalizować korzyści wynikające z występujących w czasie i przestrzeni różnic instytucjonalnych w wymiarze międzynarodowym. Rozważania na temat elastyczności strategii wejścia na rynki zagraniczne zostały podjęte w rozdziale 6.

Gospodarka cyfrowa i postcyfrowa to także nowe wyzwania, z którymi musi się zmierzyć teoria biznesu międzynarodowego. W wielu obszarach niezbędne są pewne korekty. Jedna z nich odnosi się wprost do korporacji transnarodowych, w których strukturach widoczne jest rozmycie granic własności i kontroli - pełna własność nie gwarantuje już kontroli, a niezbędnym elementem tworzenia się nowych cyfrowych korporacji jest model platformy. Powstają w tym miejscu liczne pytania: czy dotychczasowe teorie są w stanie w pełni wyjaśnić rozwój globalnych korporacji technologicznych? Jaką rolę ogrywają w tym ekosystemy platformy? Jakie aktywa decydują w XXI wieku o rozwoju korporacji transnarodowych? Podjęte na ten temat rozważania w rozdziale 7 wpisują się w niezwykle aktualny nurt dotyczący wpływu cyfryzacji na teorię międzynarodowego biznesu.

W celu ułatwienia czytelnikowi odbioru publikacji przytoczone są w niej liczne przykłady z życia społeczno-gospodarczego, tzw. „Fakty i opinie". Na końcu każdego rozdziału zamieszczona jest bibliografia (nie na końcu książki), która ułatwi czytelnikowi, zdaniem autorek, dotarcie do bogatych i zróżnicowanych tematycznie materiałów źródłowych.

Niniejsza publikacja nie wyczerpuje całej problematyki związanej z platformizacją korporacji transnarodowych. Mamy jednak nadzieję, że przedstawione w niej rozważania staną się przyczynkiem do dalszych badań i dyskusji na temat internacjonalizacji przedsiębiorstw w ekosystemie platformy, prowadzonej zarówno w gronie teoretyków, jak i praktyków gospodarczych.

(Fragment Wprowadzenia)

 

 

 

 

 

 

WPROWADZENIE

GLOBALIZACJA XXI WIEKU - IMPLIKACJE DLA BIZNESU MIĘDZYNARODOWEGO

1.1. Wstęp

1.2. Siły prowadzące do globalizacji

1.3. Nowy wymiar gospodarki globalnej a przedsiębiorstwo i lokalizacja

1.4. Platformizacja gospodarki

1.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

KORPORACJE TRANSNARODOWE W GLOBALNEJ GOSPODARCE

2.1. Wstęp

2.2. Specyfika korporacji transnarodowej

2.3. Globalne firmy technologiczne nowym typem korporacji transnarodowej?

2.4. Fragmentacja i wirtualizacja łańcucha wartości

2.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

ZASOBOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW WCZORAJ I DZIŚ

3.1. Wstęp

3.2. Cyfryzacja a podstawowe kryteria różnicujące znaczenie zasobów

3.3. Architektura korporacyjna zasobem strategicznym

3.4. Postępująca wirtualizacja global resourcingu

3.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

KLIENT W STRATEGII KONKURENCJI KORPORACJI TRANSNARODOWEJ

4.1. Wstęp

4.2. Od otoczenia konkurencyjnego do ekosystemu biznesu

4.3. Korzyści skali w budowaniu pozycji konkurencyjnej

4.4. Klient w optyce strategii konkurencji

4.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

W POSZUKIWANIU PRZEWAG INSTYTUCJONALNYCH

5.1. Wstęp

5.2. Rola kraju macierzystego i goszczącego w kształtowaniu przewag konkurencyjnych

5.3. Instytucjonalne zaangażowanie korporacji transnarodowych

5.4. Algorytmy sztucznej inteligencji - na granicy manipulacji otoczeniem instytucjonalnym

5.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

ELASTYCZNOŚĆ STRATEGII EKSPANSJI NA RYNKI ZAGRANICZNE

6.1. Wstęp

6.2. Strategia wzrostu a ZIB, fuzje i przejęcia oraz alianse

6.3. Komplementarność niekapitałowych (non-equity) form wejścia na rynki zagraniczne wobec zagranicznych inwestycji bezpośrednich

6.4. Przejawy strategicznej przedsiębiorczości korporacyjnej w formach ekspansji zagranicznej

6.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

PLATFORMY W ROZWOJU KORPORACJI - WOKÓŁ TEORII

7.1. Wstęp

7.2. Determinanty internacjonalizacji w ekosystemie platformy w optyce międzynarodowego biznesu

7.3. Nowe spojrzenie na born global

7.4. Podsumowanie

Bibliografia

 

ZAKOŃCZENIE

Spis rysunków

Spis tabel

 

 

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel