Ulubione
 1. Strona główna
 2. ORIENTACJA NA WIEDZĘ A WYNIKI EKONOMICZNE PRZEDSIĘBIORSTWA Wyniki badań średnich i małych przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce

ORIENTACJA NA WIEDZĘ A WYNIKI EKONOMICZNE PRZEDSIĘBIORSTWA Wyniki badań średnich i małych przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce

21,00 zł
5,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 76 % ( 16,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 5,00 zł
Autor: Jolanta Mazur Małgorzata Rószkiewicz Marianna Strzyżewska
Kod produktu: 978-83-7378-327-0
Cena regularna:
21,00 zł
5,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 76 % ( 16,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 5,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
ORIENTACJA NA WIEDZĘ A WYNIKI EKONOMICZNE PRZEDSIĘBIORSTWA Wyniki badań średnich i małych przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce
ORIENTACJA NA WIEDZĘ A WYNIKI EKONOMICZNE PRZEDSIĘBIORSTWA Wyniki badań średnich i małych przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce
[[[separator]]]

Praca składa się z trzech rozdziałów i aneksu.
Pierwszy rozdział opisuje koncepcję badania. Punktem wyjścia jest prezentacja problemu badawczego na tle krajowej i zagranicznej literatury odnoszącej się do wiedzy w przedsiębiorstwie, a także wyjaśniającej pojęcie orientacji przedsiębiorstwa. Następnie zamieszczony został schemat modelu badawczego i sformułowane hipotezy badawcze. Dla celów pomiaru, model badawczy musiał zostać zoperacjonalizowany, następne części rozdziału dotyczą zatem kategoryzacji zmiennych i opisują model formalny orientacji przedsiębiorstwa na wiedzę. W kolejnej części pierwszego rozdziału pracy szczegółowo opisano metodę badawczą, służącą zarówno gromadzeniu danych, jak i ich przeanalizowaniu.
Drugi rozdział pracy, to jak wspomniano, prezentacja wyników badania empirycznego. Zamieszczono w niej rezultaty obliczeń orientacji menedżerów przedsiębiorstw i samych przedsiębiorstw na wiedzę, a także związki pomiędzy poziomami orientacji na wiedzę i wynikami ekonomicznymi badanych przedsiębiorstw.
Ostatni - trzeci rozdział pracy zawiera rozważania stanowiące interpretację wyników badania empirycznego na tle wyników innych badań opublikowanych w literaturze przedmiotu. W części tej zawarto również wnioski teoretyczne oraz wnioski dla praktyki gospodarczej wypływające z analizy rezultatów badania
Pracę kończy aneks, w którym zamieszczono treść kwestionariusza ankietowego użytego do badania.

Książka jest rezultatem pracy zespołowej, dlatego trudno jednoznacznie określić udziały poszczególnych osób tworzących ten zespół w opracowaniu całości, a nawet poszczególnych części. Niemniej jednak, można wskazać problematykę, na której członkinie zespołu były szczególnie skoncentrowane:

 • zaprezentowanie problemu badawczego na tle literatury przedmiotu
 • opracowanie kwestionariusza ankietowego i koncepcji doboru próby
 • zredagowanie całości książki
 • opracowanie koncepcji statystycznego przetworzenia danych
 • wykonanie obliczeń i zaprezentowanie ich rezultatów
 • opracowanie modelu badawczego i sformułowanie hipotez
 • analiza i interpretacja wyników badania empirycznego.
[[[separator]]]

Wstęp

I. KONCEPCJA BADANIA


1. Sformułowanie problemu badawczego


2. Model badawczy i hipotezy

2.1. Schemat modelu badawczego i hipotezy     
2.1.1. Orientacja menedżera na wiedzę
2.1.2. Orientacja przedsiębiorstwa na wiedzę
2.1.3. Wyniki ekonomiczne
2.1.4. Hipotezy
2.2. Operacjonalizacja modelu badawczego dla celów pomiaru  
2.2.1. Kategoryzacja zmiennych
2.2.2. Model formalny orientacji przedsiębiorstwa na wiedzę

 

3. Metoda badawcza
3.1. Metoda gromadzenia danych i wybór populacji badanych przedsiębiorstw 
3.2. Dobór próby i jej charakterystyka      
3.3. Opis kwestionariusza ankietowego      
3.4. Statystyczne metody analizy danych      
3.5. Ocena rzetelności i trafności skal pomiaru orientacji na wiedzę

 

II. WYNIKI BADANIA EMPIRYCZNEGO


1. Poziom orientacji menedżerów na wiedzę


2. Orientacja przedsiębiorstw na wiedzę
2.1. Poziomy orientacji przedsiębiorstw w zakresie działań związanych z wiedzą 
2.1.1. Poziom orientacji w zakresie pozyskiwania danych oraz informacji, ich aktualizacji i upowszechniania
2.1.2. Poziom orientacji w zakresie tworzenia nowej wiedzy i jej upowszechniania
2.1.3. Poziom orientacji w zakresie wykorzystania i transferu wiedzy poza przedsiębiorstwo
2.2. Współwystępowanie poziomów orientacji przedsiębiorstw na wiedzę w wyróżnionych zakresach działań     
2.3. Całościowa orientacja przedsiębiorstw na wiedzę    
2.3.1. Konstrukcja wskaźnika całościowej orientacji przedsiębiorstwa na wiedzę  
2.3.2. Poziom całościowej orientacji przedsiębiorstw na wiedzę

 

3. Poziom orientacji menedżerów a poziom orientacji przedsiębiorstw na wiedzę

 

4. Poziom orientacji menedżerów na wiedzę a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw

 

5. Poziom orientacji przedsiębiorstw na wiedzę a wyniki ekonomiczne

 

6. Poziomy orientacji menedżerów na wiedzę oraz poziomy orientacji przedsiębiorstw na wiedzę w segmentach przedsiębiorstw a wyniki ekonomiczne

 

7. Poziomy orientacji przedsiębiorstw na wiedzę w wyróżnionych zakresach a wyniki ekonomiczne
7.1. Poziom orientacji na wiedzę w zakresie pozyskiwania i upowszechniania danych i informacji a wyniki ekonomiczne    
7.2. Poziom orientacji na wiedzę w zakresie tworzenia i upowszechniania nowej wiedzy a wyniki ekonomiczne     
7.3. Poziom orientacji na wiedzę w zakresie jej wykorzystywania i transferu poza przedsiębiorstwo a wyniki ekonomiczne

 

8. Struktura orientacji przedsiębiorstwa na wiedzę a wyniki ekonomiczne

 

9. Łączna orientacja menedżerów i przedsiębiorstw na wiedzę
9.1. Poziom łącznej orientacji menedżerów i przedsiębiorstw na wiedzę 
9.2. Poziom łącznej orientacji menedżerów i przedsiębiorstw na wiedzę a wyniki ekonomiczne

 

III. INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA EMPIRYCZNEGO

 

Bibliografia


Aneks

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2008
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 156

Wstęp

Praca składa się z trzech rozdziałów i aneksu.
Pierwszy rozdział opisuje koncepcję badania. Punktem wyjścia jest prezentacja problemu badawczego na tle krajowej i zagranicznej literatury odnoszącej się do wiedzy w przedsiębiorstwie, a także wyjaśniającej pojęcie orientacji przedsiębiorstwa. Następnie zamieszczony został schemat modelu badawczego i sformułowane hipotezy badawcze. Dla celów pomiaru, model badawczy musiał zostać zoperacjonalizowany, następne części rozdziału dotyczą zatem kategoryzacji zmiennych i opisują model formalny orientacji przedsiębiorstwa na wiedzę. W kolejnej części pierwszego rozdziału pracy szczegółowo opisano metodę badawczą, służącą zarówno gromadzeniu danych, jak i ich przeanalizowaniu.
Drugi rozdział pracy, to jak wspomniano, prezentacja wyników badania empirycznego. Zamieszczono w niej rezultaty obliczeń orientacji menedżerów przedsiębiorstw i samych przedsiębiorstw na wiedzę, a także związki pomiędzy poziomami orientacji na wiedzę i wynikami ekonomicznymi badanych przedsiębiorstw.
Ostatni - trzeci rozdział pracy zawiera rozważania stanowiące interpretację wyników badania empirycznego na tle wyników innych badań opublikowanych w literaturze przedmiotu. W części tej zawarto również wnioski teoretyczne oraz wnioski dla praktyki gospodarczej wypływające z analizy rezultatów badania
Pracę kończy aneks, w którym zamieszczono treść kwestionariusza ankietowego użytego do badania.

Książka jest rezultatem pracy zespołowej, dlatego trudno jednoznacznie określić udziały poszczególnych osób tworzących ten zespół w opracowaniu całości, a nawet poszczególnych części. Niemniej jednak, można wskazać problematykę, na której członkinie zespołu były szczególnie skoncentrowane:

 • zaprezentowanie problemu badawczego na tle literatury przedmiotu
 • opracowanie kwestionariusza ankietowego i koncepcji doboru próby
 • zredagowanie całości książki
 • opracowanie koncepcji statystycznego przetworzenia danych
 • wykonanie obliczeń i zaprezentowanie ich rezultatów
 • opracowanie modelu badawczego i sformułowanie hipotez
 • analiza i interpretacja wyników badania empirycznego.

Spis treści

Wstęp

I. KONCEPCJA BADANIA


1. Sformułowanie problemu badawczego


2. Model badawczy i hipotezy

2.1. Schemat modelu badawczego i hipotezy     
2.1.1. Orientacja menedżera na wiedzę
2.1.2. Orientacja przedsiębiorstwa na wiedzę
2.1.3. Wyniki ekonomiczne
2.1.4. Hipotezy
2.2. Operacjonalizacja modelu badawczego dla celów pomiaru  
2.2.1. Kategoryzacja zmiennych
2.2.2. Model formalny orientacji przedsiębiorstwa na wiedzę

 

3. Metoda badawcza
3.1. Metoda gromadzenia danych i wybór populacji badanych przedsiębiorstw 
3.2. Dobór próby i jej charakterystyka      
3.3. Opis kwestionariusza ankietowego      
3.4. Statystyczne metody analizy danych      
3.5. Ocena rzetelności i trafności skal pomiaru orientacji na wiedzę

 

II. WYNIKI BADANIA EMPIRYCZNEGO


1. Poziom orientacji menedżerów na wiedzę


2. Orientacja przedsiębiorstw na wiedzę
2.1. Poziomy orientacji przedsiębiorstw w zakresie działań związanych z wiedzą 
2.1.1. Poziom orientacji w zakresie pozyskiwania danych oraz informacji, ich aktualizacji i upowszechniania
2.1.2. Poziom orientacji w zakresie tworzenia nowej wiedzy i jej upowszechniania
2.1.3. Poziom orientacji w zakresie wykorzystania i transferu wiedzy poza przedsiębiorstwo
2.2. Współwystępowanie poziomów orientacji przedsiębiorstw na wiedzę w wyróżnionych zakresach działań     
2.3. Całościowa orientacja przedsiębiorstw na wiedzę    
2.3.1. Konstrukcja wskaźnika całościowej orientacji przedsiębiorstwa na wiedzę  
2.3.2. Poziom całościowej orientacji przedsiębiorstw na wiedzę

 

3. Poziom orientacji menedżerów a poziom orientacji przedsiębiorstw na wiedzę

 

4. Poziom orientacji menedżerów na wiedzę a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw

 

5. Poziom orientacji przedsiębiorstw na wiedzę a wyniki ekonomiczne

 

6. Poziomy orientacji menedżerów na wiedzę oraz poziomy orientacji przedsiębiorstw na wiedzę w segmentach przedsiębiorstw a wyniki ekonomiczne

 

7. Poziomy orientacji przedsiębiorstw na wiedzę w wyróżnionych zakresach a wyniki ekonomiczne
7.1. Poziom orientacji na wiedzę w zakresie pozyskiwania i upowszechniania danych i informacji a wyniki ekonomiczne    
7.2. Poziom orientacji na wiedzę w zakresie tworzenia i upowszechniania nowej wiedzy a wyniki ekonomiczne     
7.3. Poziom orientacji na wiedzę w zakresie jej wykorzystywania i transferu poza przedsiębiorstwo a wyniki ekonomiczne

 

8. Struktura orientacji przedsiębiorstwa na wiedzę a wyniki ekonomiczne

 

9. Łączna orientacja menedżerów i przedsiębiorstw na wiedzę
9.1. Poziom łącznej orientacji menedżerów i przedsiębiorstw na wiedzę 
9.2. Poziom łącznej orientacji menedżerów i przedsiębiorstw na wiedzę a wyniki ekonomiczne

 

III. INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA EMPIRYCZNEGO

 

Bibliografia


Aneks

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2008
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 156

Praca składa się z trzech rozdziałów i aneksu.
Pierwszy rozdział opisuje koncepcję badania. Punktem wyjścia jest prezentacja problemu badawczego na tle krajowej i zagranicznej literatury odnoszącej się do wiedzy w przedsiębiorstwie, a także wyjaśniającej pojęcie orientacji przedsiębiorstwa. Następnie zamieszczony został schemat modelu badawczego i sformułowane hipotezy badawcze. Dla celów pomiaru, model badawczy musiał zostać zoperacjonalizowany, następne części rozdziału dotyczą zatem kategoryzacji zmiennych i opisują model formalny orientacji przedsiębiorstwa na wiedzę. W kolejnej części pierwszego rozdziału pracy szczegółowo opisano metodę badawczą, służącą zarówno gromadzeniu danych, jak i ich przeanalizowaniu.
Drugi rozdział pracy, to jak wspomniano, prezentacja wyników badania empirycznego. Zamieszczono w niej rezultaty obliczeń orientacji menedżerów przedsiębiorstw i samych przedsiębiorstw na wiedzę, a także związki pomiędzy poziomami orientacji na wiedzę i wynikami ekonomicznymi badanych przedsiębiorstw.
Ostatni - trzeci rozdział pracy zawiera rozważania stanowiące interpretację wyników badania empirycznego na tle wyników innych badań opublikowanych w literaturze przedmiotu. W części tej zawarto również wnioski teoretyczne oraz wnioski dla praktyki gospodarczej wypływające z analizy rezultatów badania
Pracę kończy aneks, w którym zamieszczono treść kwestionariusza ankietowego użytego do badania.

Książka jest rezultatem pracy zespołowej, dlatego trudno jednoznacznie określić udziały poszczególnych osób tworzących ten zespół w opracowaniu całości, a nawet poszczególnych części. Niemniej jednak, można wskazać problematykę, na której członkinie zespołu były szczególnie skoncentrowane:

 • zaprezentowanie problemu badawczego na tle literatury przedmiotu
 • opracowanie kwestionariusza ankietowego i koncepcji doboru próby
 • zredagowanie całości książki
 • opracowanie koncepcji statystycznego przetworzenia danych
 • wykonanie obliczeń i zaprezentowanie ich rezultatów
 • opracowanie modelu badawczego i sformułowanie hipotez
 • analiza i interpretacja wyników badania empirycznego.

Wstęp

I. KONCEPCJA BADANIA


1. Sformułowanie problemu badawczego


2. Model badawczy i hipotezy

2.1. Schemat modelu badawczego i hipotezy     
2.1.1. Orientacja menedżera na wiedzę
2.1.2. Orientacja przedsiębiorstwa na wiedzę
2.1.3. Wyniki ekonomiczne
2.1.4. Hipotezy
2.2. Operacjonalizacja modelu badawczego dla celów pomiaru  
2.2.1. Kategoryzacja zmiennych
2.2.2. Model formalny orientacji przedsiębiorstwa na wiedzę

 

3. Metoda badawcza
3.1. Metoda gromadzenia danych i wybór populacji badanych przedsiębiorstw 
3.2. Dobór próby i jej charakterystyka      
3.3. Opis kwestionariusza ankietowego      
3.4. Statystyczne metody analizy danych      
3.5. Ocena rzetelności i trafności skal pomiaru orientacji na wiedzę

 

II. WYNIKI BADANIA EMPIRYCZNEGO


1. Poziom orientacji menedżerów na wiedzę


2. Orientacja przedsiębiorstw na wiedzę
2.1. Poziomy orientacji przedsiębiorstw w zakresie działań związanych z wiedzą 
2.1.1. Poziom orientacji w zakresie pozyskiwania danych oraz informacji, ich aktualizacji i upowszechniania
2.1.2. Poziom orientacji w zakresie tworzenia nowej wiedzy i jej upowszechniania
2.1.3. Poziom orientacji w zakresie wykorzystania i transferu wiedzy poza przedsiębiorstwo
2.2. Współwystępowanie poziomów orientacji przedsiębiorstw na wiedzę w wyróżnionych zakresach działań     
2.3. Całościowa orientacja przedsiębiorstw na wiedzę    
2.3.1. Konstrukcja wskaźnika całościowej orientacji przedsiębiorstwa na wiedzę  
2.3.2. Poziom całościowej orientacji przedsiębiorstw na wiedzę

 

3. Poziom orientacji menedżerów a poziom orientacji przedsiębiorstw na wiedzę

 

4. Poziom orientacji menedżerów na wiedzę a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw

 

5. Poziom orientacji przedsiębiorstw na wiedzę a wyniki ekonomiczne

 

6. Poziomy orientacji menedżerów na wiedzę oraz poziomy orientacji przedsiębiorstw na wiedzę w segmentach przedsiębiorstw a wyniki ekonomiczne

 

7. Poziomy orientacji przedsiębiorstw na wiedzę w wyróżnionych zakresach a wyniki ekonomiczne
7.1. Poziom orientacji na wiedzę w zakresie pozyskiwania i upowszechniania danych i informacji a wyniki ekonomiczne    
7.2. Poziom orientacji na wiedzę w zakresie tworzenia i upowszechniania nowej wiedzy a wyniki ekonomiczne     
7.3. Poziom orientacji na wiedzę w zakresie jej wykorzystywania i transferu poza przedsiębiorstwo a wyniki ekonomiczne

 

8. Struktura orientacji przedsiębiorstwa na wiedzę a wyniki ekonomiczne

 

9. Łączna orientacja menedżerów i przedsiębiorstw na wiedzę
9.1. Poziom łącznej orientacji menedżerów i przedsiębiorstw na wiedzę 
9.2. Poziom łącznej orientacji menedżerów i przedsiębiorstw na wiedzę a wyniki ekonomiczne

 

III. INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA EMPIRYCZNEGO

 

Bibliografia


Aneks

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel