Ulubione
  1. Strona główna
  2. ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 4(157) 2013 Organization and Management

ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 4(157) 2013 Organization and Management

autor : PAN i SGH
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Autor: PAN i SGH
Kod produktu: 0137-5466
Cena regularna:
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 4(157) 2013 Organization and Management
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 4(157) 2013 Organization and Management
[[[separator]]]

Postrzeganie natury organizacji przez pryzmat założeń podejścia cybernetycznego pozwala na wyróżnienie trzech krytycznych składowych organizacji - systemu celów determinującego wymagania na wejściu, procesów opisujących sposoby transformacji zasobów oraz systemu mierników stanowiącego podstawę przeprowadzenia oceny efektów działań. Tylko pierwsza z wymienionych składowych - system celów - ma charakter zmiennej względnie niezależnej, natomiast zakres procesów i konfiguracja systemu mierników są pochodnymi przyjętego w organizacji sytemu celów. O ile poprawność ukształtowania zarówno systemu celów, jak i procesów transformacji w większości organizacji nie budzi większych zastrzeżeń, o tyle można zaobserwować zjawisko "trwałej dysfunkcji" w systemach mierników. Błędy popełniane w konstruowaniu systemu mierników - definiowanie mierników bez precyzyjnego określenia źródeł zasileń, niedopasowanie mierników do krytycznych obszarów działań organizacji, nadmiarowość mierników oraz brak przeprowadzania analizy kosztów wykorzystania mierników - przekładają się na przeciążenie systemu zarządzania, i w konsekwencji na obniżenie sprawności funkcjonowania organizacji.

Konstruując system mierników, należy przyjąć założenie, że liczba mierników powinna być uzależniona od wielkości organizacji, dynamiki otoczenia oraz poziomu dojrzałości zaimplementowanych w organizacji systemów zarządzania, przy czym przyrost liczby mierników powinien mieć charakter logarytmiczny, a nie liniowy. Niestety, zarządzający organizacjami przyjmują często niepoprawne metodycznie założenie, że lepiej mierzyć więcej niż mniej, zapominając tym samym, że nadmiarowość mierników może być czynnikiem wpływającym destrukcyjnie na poziom zaangażowania i kreatywność pracowników. Taki stan rzeczy powoduje, że pytanie o sposoby ukształtowania systemu pomiaru działań w organizacji jest pytaniem jednoznacznie wpisującym się w główny nurt dyskusji w naukach o zarządzaniu.

Wskazując na znaczenie systemów pomiaru w procesach zarządzania współczesnymi organizacjami, Witold Kowal podejmuje próbę włączenia się w dyskusję nad mechanizmami interpretacji ocen działania. Wyprowadzone przez Autora interesujące poznawczo wnioski pozwoliły na zarysowanie różnic między pojęciami skuteczności metodologicznej, skuteczności przewidywanej i efektywności.

U podstaw artykułu Macieja Szymczaka leży założenie, że w obliczu dynamiki procesów internacjonalizacji i globalizacji działalności oraz nasilonej konkurencji tradycyjne modele zarządzania informacją nie są wystarczające dla odniesienia sukcesu rynkowego. Wyniki przeprowadzonego przez Autora postępowania badawczego wskazują na niski poziom harmonizacji procesów zarządzania informacją w łańcuchach dostaw oraz nakierowanie procesów zarządzania informacją na kształtowanie relacji wewnętrznych.

Przedmiotem rozważań w artykule Anny Skowronek-Mielczarek jest problematyka zarządzania strategicznego oraz metod rozwoju przedsiębiorstw. Przyjęcie założenia, że warunkiem sukcesu rynkowego współczesnego przedsiębiorstwa jest ciągły jego rozwój, stanowi dla Autorki punkt wyjścia do przeprowadzenia postępowania badawczego, którego wyniki wskazują na znaczenie wzrostu udziału w rynku, zapewnienie finansowej stabilizacji oraz utrzymanie osiągniętej pozycji na rynku.

Igor Postuła omawia wyniki postępowania badawczego nad problematyką nadzoru w spółkach Skarbu Państwa. Autor wskazuje, że administracyjny charakter nadzoru urzędniczego uzależnia spółki od biurokratycznych mechanizmów, przekłada się na brak transparentności funkcjonowania i ogranicza poziom autonomii decyzyjnej na poziomie operacyjnym, co negatywnie wpływa na efektywność funkcjonowania badanych podmiotów.

U podstaw artykułu Krzysztofa Jamrożego leży założenie, że efektywność organizacji uczących się jest uzależniona od poziomu kultury organizacyjnej. Autor, postulując opracowanie kompleksowego modelu kontroli kultury organizacyjnego uczenia się, dowodzi że proces kształtowania kultury uczenia się w organizacji powinien być traktowany jako nadrzędny cel organizacji.

Przyjęcie przez Aleksandrę Rudawską założenia o znaczeniu procesu zarządzania wiedzą dla rozwoju koncepcji zarządzania stanowi punkt wyjścia do przeprowadzenia analizy procesu dzielenia się wiedzą na poziomie organizacyjnym. Autorka podejmuje próbę systematyzacji podejść do dzielenia się wiedzą, klasyfikacji barier tego procesu oraz identyfikacji jego indywidualnych i organizacyjnych efektów.

Ewa Beck-Krala poddaje ocenie praktyki wynagradzania i motywowania pracowników w warunkach kryzysu. Autorka wskazuje, że mechanizmy wynagradzania pracowników w coraz większym stopniu bazują na uzależnieniu ogólnego wynagrodzenia od wyników pracy, co stanowi zarówno skuteczny bodziec motywacyjny, jak i elastyczny składnik zarządzania kosztami.

Robert Stanisławski omawia wyniki postępowania badawczego nad wpływem dynamicznych zdolności innowacyjnych na kształtowanie przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Autor wskazuje na istnienie korelacji między zdolnościami innowacyjnymi a konkurencyjnością rynkową przedsiębiorstw z sektora MSP, jednakże Jego zdaniem nie jest to zależność wprost proporcjonalna, co oznacza, że wzrost zdolności innowacyjnych nie może być rozważany w kategoriach gwarancji osiągnięcia sukcesu rynkowego.

Artykuł Adama Mikołajewicza i Waldemara Rogowskiego stanowi wprowadzenie do tematyki wyceny projektów badawczo-rozwojowych w obszarze biotechnologii. Zdaniem Autorów zapewnienie sukcesu komercjalizacji prowadzonych prac badawczych wymaga wprowadzenia wystandaryzowanego i sformalizowanego procesu wyceny projektów, bazującego na wiedzy z zakresu biotechnologii, farmakoekonomii oraz finansów przedsiębiorstw.

[[[separator]]]

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Witold Kowal

SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ - ZRÓŻNICOWANE ASPEKTY INTERPRETACJI

EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY - DIVERSE ASPECTS OF INTERPRETATION

 

Maciej Szymczak

MODELE ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ W ŁAŃCUCHU DOSTAW

INFORMATION MANAGEMENT IN THE SUPPLY CHAIN

 

Anna Skowronek-Mielczarek

STRATEGIE I METODY ROZWOJU W PRAKTYCE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

STRATEGIES AND METHODS OF DEVELOPMENT OF POLISH ENTERPRISES IN PRACTICE

 

Igor Postuła

NADZÓR URZĘDNICZY JAKO SZCZEGÓLNY INSTRUMENT NADZORU KORPORACYJNEGO (CORPORATE GOVERNANCE) SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA

THE MINISTRY OFFICIALS' SUPERVISION AS THE SPECIFIC CORPORATE GOVERNANCE INSTRUMENT IN SATE OWNED COMPANIES

 

Krzysztof Jamrozy

STAN BADAŃ NAD KULTURĄ ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ

THE CURRENT STATE OF RESEARCH ON CULTURE OF LEARNING ORGANIZATION

 

Aleksandra Rudawska

DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ W ORGANIZACJACH - ISTOTA, BARIERY I EFEKTY

KNOWLEDGE SHARING IN ORGANIZATIONS - ITS NATURE, BARRIERS AND EFFECTS

 

Ewa Beck-Krala

KSZTAŁTOWANIE SYSTEMÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNICZYCH W CZASIE KRYZYSU

CREATING EMPLOYEE'S COMPENSATION DURING THE RECESSION

 

Robert Stanisławski

WPŁYW DYNAMICZNYCH ZDOLNOŚCI INNOWACYJNYCH NA KSZTAŁTOWANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

IMPACT OF INNOVATION CAPABILITIES ON CREATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES IN SECTOR OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

 

Adam Mikołajewicz, Waldemar Rogowski

METODY WYCENY PROJEKTÓW ROZWIJAJĄCYCH INNOWACYJNE LEKI

VALUATION METHODOLOGIES OF A DRUG DISCOVERY PROJECTS - PART I ABSTRACT

 

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

 

WSPOMNIENIE BRONISŁAWA BIEGELEISENA-ŻELAZOWSKIEGO

 

KONFERENCJA METODOLOGICZNA "WSPÓŁCZESNE NAUKI O ZARZĄDZANIU"

 

OFICYNA WYDAWNICZA SGH POLECA

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Opis

Wydanie: nr 4 (157)
Rok wydania: 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 185

Wstęp

Postrzeganie natury organizacji przez pryzmat założeń podejścia cybernetycznego pozwala na wyróżnienie trzech krytycznych składowych organizacji - systemu celów determinującego wymagania na wejściu, procesów opisujących sposoby transformacji zasobów oraz systemu mierników stanowiącego podstawę przeprowadzenia oceny efektów działań. Tylko pierwsza z wymienionych składowych - system celów - ma charakter zmiennej względnie niezależnej, natomiast zakres procesów i konfiguracja systemu mierników są pochodnymi przyjętego w organizacji sytemu celów. O ile poprawność ukształtowania zarówno systemu celów, jak i procesów transformacji w większości organizacji nie budzi większych zastrzeżeń, o tyle można zaobserwować zjawisko "trwałej dysfunkcji" w systemach mierników. Błędy popełniane w konstruowaniu systemu mierników - definiowanie mierników bez precyzyjnego określenia źródeł zasileń, niedopasowanie mierników do krytycznych obszarów działań organizacji, nadmiarowość mierników oraz brak przeprowadzania analizy kosztów wykorzystania mierników - przekładają się na przeciążenie systemu zarządzania, i w konsekwencji na obniżenie sprawności funkcjonowania organizacji.

Konstruując system mierników, należy przyjąć założenie, że liczba mierników powinna być uzależniona od wielkości organizacji, dynamiki otoczenia oraz poziomu dojrzałości zaimplementowanych w organizacji systemów zarządzania, przy czym przyrost liczby mierników powinien mieć charakter logarytmiczny, a nie liniowy. Niestety, zarządzający organizacjami przyjmują często niepoprawne metodycznie założenie, że lepiej mierzyć więcej niż mniej, zapominając tym samym, że nadmiarowość mierników może być czynnikiem wpływającym destrukcyjnie na poziom zaangażowania i kreatywność pracowników. Taki stan rzeczy powoduje, że pytanie o sposoby ukształtowania systemu pomiaru działań w organizacji jest pytaniem jednoznacznie wpisującym się w główny nurt dyskusji w naukach o zarządzaniu.

Wskazując na znaczenie systemów pomiaru w procesach zarządzania współczesnymi organizacjami, Witold Kowal podejmuje próbę włączenia się w dyskusję nad mechanizmami interpretacji ocen działania. Wyprowadzone przez Autora interesujące poznawczo wnioski pozwoliły na zarysowanie różnic między pojęciami skuteczności metodologicznej, skuteczności przewidywanej i efektywności.

U podstaw artykułu Macieja Szymczaka leży założenie, że w obliczu dynamiki procesów internacjonalizacji i globalizacji działalności oraz nasilonej konkurencji tradycyjne modele zarządzania informacją nie są wystarczające dla odniesienia sukcesu rynkowego. Wyniki przeprowadzonego przez Autora postępowania badawczego wskazują na niski poziom harmonizacji procesów zarządzania informacją w łańcuchach dostaw oraz nakierowanie procesów zarządzania informacją na kształtowanie relacji wewnętrznych.

Przedmiotem rozważań w artykule Anny Skowronek-Mielczarek jest problematyka zarządzania strategicznego oraz metod rozwoju przedsiębiorstw. Przyjęcie założenia, że warunkiem sukcesu rynkowego współczesnego przedsiębiorstwa jest ciągły jego rozwój, stanowi dla Autorki punkt wyjścia do przeprowadzenia postępowania badawczego, którego wyniki wskazują na znaczenie wzrostu udziału w rynku, zapewnienie finansowej stabilizacji oraz utrzymanie osiągniętej pozycji na rynku.

Igor Postuła omawia wyniki postępowania badawczego nad problematyką nadzoru w spółkach Skarbu Państwa. Autor wskazuje, że administracyjny charakter nadzoru urzędniczego uzależnia spółki od biurokratycznych mechanizmów, przekłada się na brak transparentności funkcjonowania i ogranicza poziom autonomii decyzyjnej na poziomie operacyjnym, co negatywnie wpływa na efektywność funkcjonowania badanych podmiotów.

U podstaw artykułu Krzysztofa Jamrożego leży założenie, że efektywność organizacji uczących się jest uzależniona od poziomu kultury organizacyjnej. Autor, postulując opracowanie kompleksowego modelu kontroli kultury organizacyjnego uczenia się, dowodzi że proces kształtowania kultury uczenia się w organizacji powinien być traktowany jako nadrzędny cel organizacji.

Przyjęcie przez Aleksandrę Rudawską założenia o znaczeniu procesu zarządzania wiedzą dla rozwoju koncepcji zarządzania stanowi punkt wyjścia do przeprowadzenia analizy procesu dzielenia się wiedzą na poziomie organizacyjnym. Autorka podejmuje próbę systematyzacji podejść do dzielenia się wiedzą, klasyfikacji barier tego procesu oraz identyfikacji jego indywidualnych i organizacyjnych efektów.

Ewa Beck-Krala poddaje ocenie praktyki wynagradzania i motywowania pracowników w warunkach kryzysu. Autorka wskazuje, że mechanizmy wynagradzania pracowników w coraz większym stopniu bazują na uzależnieniu ogólnego wynagrodzenia od wyników pracy, co stanowi zarówno skuteczny bodziec motywacyjny, jak i elastyczny składnik zarządzania kosztami.

Robert Stanisławski omawia wyniki postępowania badawczego nad wpływem dynamicznych zdolności innowacyjnych na kształtowanie przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Autor wskazuje na istnienie korelacji między zdolnościami innowacyjnymi a konkurencyjnością rynkową przedsiębiorstw z sektora MSP, jednakże Jego zdaniem nie jest to zależność wprost proporcjonalna, co oznacza, że wzrost zdolności innowacyjnych nie może być rozważany w kategoriach gwarancji osiągnięcia sukcesu rynkowego.

Artykuł Adama Mikołajewicza i Waldemara Rogowskiego stanowi wprowadzenie do tematyki wyceny projektów badawczo-rozwojowych w obszarze biotechnologii. Zdaniem Autorów zapewnienie sukcesu komercjalizacji prowadzonych prac badawczych wymaga wprowadzenia wystandaryzowanego i sformalizowanego procesu wyceny projektów, bazującego na wiedzy z zakresu biotechnologii, farmakoekonomii oraz finansów przedsiębiorstw.

Spis treści

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Witold Kowal

SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ - ZRÓŻNICOWANE ASPEKTY INTERPRETACJI

EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY - DIVERSE ASPECTS OF INTERPRETATION

 

Maciej Szymczak

MODELE ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ W ŁAŃCUCHU DOSTAW

INFORMATION MANAGEMENT IN THE SUPPLY CHAIN

 

Anna Skowronek-Mielczarek

STRATEGIE I METODY ROZWOJU W PRAKTYCE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

STRATEGIES AND METHODS OF DEVELOPMENT OF POLISH ENTERPRISES IN PRACTICE

 

Igor Postuła

NADZÓR URZĘDNICZY JAKO SZCZEGÓLNY INSTRUMENT NADZORU KORPORACYJNEGO (CORPORATE GOVERNANCE) SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA

THE MINISTRY OFFICIALS' SUPERVISION AS THE SPECIFIC CORPORATE GOVERNANCE INSTRUMENT IN SATE OWNED COMPANIES

 

Krzysztof Jamrozy

STAN BADAŃ NAD KULTURĄ ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ

THE CURRENT STATE OF RESEARCH ON CULTURE OF LEARNING ORGANIZATION

 

Aleksandra Rudawska

DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ W ORGANIZACJACH - ISTOTA, BARIERY I EFEKTY

KNOWLEDGE SHARING IN ORGANIZATIONS - ITS NATURE, BARRIERS AND EFFECTS

 

Ewa Beck-Krala

KSZTAŁTOWANIE SYSTEMÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNICZYCH W CZASIE KRYZYSU

CREATING EMPLOYEE'S COMPENSATION DURING THE RECESSION

 

Robert Stanisławski

WPŁYW DYNAMICZNYCH ZDOLNOŚCI INNOWACYJNYCH NA KSZTAŁTOWANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

IMPACT OF INNOVATION CAPABILITIES ON CREATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES IN SECTOR OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

 

Adam Mikołajewicz, Waldemar Rogowski

METODY WYCENY PROJEKTÓW ROZWIJAJĄCYCH INNOWACYJNE LEKI

VALUATION METHODOLOGIES OF A DRUG DISCOVERY PROJECTS - PART I ABSTRACT

 

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

 

WSPOMNIENIE BRONISŁAWA BIEGELEISENA-ŻELAZOWSKIEGO

 

KONFERENCJA METODOLOGICZNA "WSPÓŁCZESNE NAUKI O ZARZĄDZANIU"

 

OFICYNA WYDAWNICZA SGH POLECA

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: nr 4 (157)
Rok wydania: 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 185

Postrzeganie natury organizacji przez pryzmat założeń podejścia cybernetycznego pozwala na wyróżnienie trzech krytycznych składowych organizacji - systemu celów determinującego wymagania na wejściu, procesów opisujących sposoby transformacji zasobów oraz systemu mierników stanowiącego podstawę przeprowadzenia oceny efektów działań. Tylko pierwsza z wymienionych składowych - system celów - ma charakter zmiennej względnie niezależnej, natomiast zakres procesów i konfiguracja systemu mierników są pochodnymi przyjętego w organizacji sytemu celów. O ile poprawność ukształtowania zarówno systemu celów, jak i procesów transformacji w większości organizacji nie budzi większych zastrzeżeń, o tyle można zaobserwować zjawisko "trwałej dysfunkcji" w systemach mierników. Błędy popełniane w konstruowaniu systemu mierników - definiowanie mierników bez precyzyjnego określenia źródeł zasileń, niedopasowanie mierników do krytycznych obszarów działań organizacji, nadmiarowość mierników oraz brak przeprowadzania analizy kosztów wykorzystania mierników - przekładają się na przeciążenie systemu zarządzania, i w konsekwencji na obniżenie sprawności funkcjonowania organizacji.

Konstruując system mierników, należy przyjąć założenie, że liczba mierników powinna być uzależniona od wielkości organizacji, dynamiki otoczenia oraz poziomu dojrzałości zaimplementowanych w organizacji systemów zarządzania, przy czym przyrost liczby mierników powinien mieć charakter logarytmiczny, a nie liniowy. Niestety, zarządzający organizacjami przyjmują często niepoprawne metodycznie założenie, że lepiej mierzyć więcej niż mniej, zapominając tym samym, że nadmiarowość mierników może być czynnikiem wpływającym destrukcyjnie na poziom zaangażowania i kreatywność pracowników. Taki stan rzeczy powoduje, że pytanie o sposoby ukształtowania systemu pomiaru działań w organizacji jest pytaniem jednoznacznie wpisującym się w główny nurt dyskusji w naukach o zarządzaniu.

Wskazując na znaczenie systemów pomiaru w procesach zarządzania współczesnymi organizacjami, Witold Kowal podejmuje próbę włączenia się w dyskusję nad mechanizmami interpretacji ocen działania. Wyprowadzone przez Autora interesujące poznawczo wnioski pozwoliły na zarysowanie różnic między pojęciami skuteczności metodologicznej, skuteczności przewidywanej i efektywności.

U podstaw artykułu Macieja Szymczaka leży założenie, że w obliczu dynamiki procesów internacjonalizacji i globalizacji działalności oraz nasilonej konkurencji tradycyjne modele zarządzania informacją nie są wystarczające dla odniesienia sukcesu rynkowego. Wyniki przeprowadzonego przez Autora postępowania badawczego wskazują na niski poziom harmonizacji procesów zarządzania informacją w łańcuchach dostaw oraz nakierowanie procesów zarządzania informacją na kształtowanie relacji wewnętrznych.

Przedmiotem rozważań w artykule Anny Skowronek-Mielczarek jest problematyka zarządzania strategicznego oraz metod rozwoju przedsiębiorstw. Przyjęcie założenia, że warunkiem sukcesu rynkowego współczesnego przedsiębiorstwa jest ciągły jego rozwój, stanowi dla Autorki punkt wyjścia do przeprowadzenia postępowania badawczego, którego wyniki wskazują na znaczenie wzrostu udziału w rynku, zapewnienie finansowej stabilizacji oraz utrzymanie osiągniętej pozycji na rynku.

Igor Postuła omawia wyniki postępowania badawczego nad problematyką nadzoru w spółkach Skarbu Państwa. Autor wskazuje, że administracyjny charakter nadzoru urzędniczego uzależnia spółki od biurokratycznych mechanizmów, przekłada się na brak transparentności funkcjonowania i ogranicza poziom autonomii decyzyjnej na poziomie operacyjnym, co negatywnie wpływa na efektywność funkcjonowania badanych podmiotów.

U podstaw artykułu Krzysztofa Jamrożego leży założenie, że efektywność organizacji uczących się jest uzależniona od poziomu kultury organizacyjnej. Autor, postulując opracowanie kompleksowego modelu kontroli kultury organizacyjnego uczenia się, dowodzi że proces kształtowania kultury uczenia się w organizacji powinien być traktowany jako nadrzędny cel organizacji.

Przyjęcie przez Aleksandrę Rudawską założenia o znaczeniu procesu zarządzania wiedzą dla rozwoju koncepcji zarządzania stanowi punkt wyjścia do przeprowadzenia analizy procesu dzielenia się wiedzą na poziomie organizacyjnym. Autorka podejmuje próbę systematyzacji podejść do dzielenia się wiedzą, klasyfikacji barier tego procesu oraz identyfikacji jego indywidualnych i organizacyjnych efektów.

Ewa Beck-Krala poddaje ocenie praktyki wynagradzania i motywowania pracowników w warunkach kryzysu. Autorka wskazuje, że mechanizmy wynagradzania pracowników w coraz większym stopniu bazują na uzależnieniu ogólnego wynagrodzenia od wyników pracy, co stanowi zarówno skuteczny bodziec motywacyjny, jak i elastyczny składnik zarządzania kosztami.

Robert Stanisławski omawia wyniki postępowania badawczego nad wpływem dynamicznych zdolności innowacyjnych na kształtowanie przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Autor wskazuje na istnienie korelacji między zdolnościami innowacyjnymi a konkurencyjnością rynkową przedsiębiorstw z sektora MSP, jednakże Jego zdaniem nie jest to zależność wprost proporcjonalna, co oznacza, że wzrost zdolności innowacyjnych nie może być rozważany w kategoriach gwarancji osiągnięcia sukcesu rynkowego.

Artykuł Adama Mikołajewicza i Waldemara Rogowskiego stanowi wprowadzenie do tematyki wyceny projektów badawczo-rozwojowych w obszarze biotechnologii. Zdaniem Autorów zapewnienie sukcesu komercjalizacji prowadzonych prac badawczych wymaga wprowadzenia wystandaryzowanego i sformalizowanego procesu wyceny projektów, bazującego na wiedzy z zakresu biotechnologii, farmakoekonomii oraz finansów przedsiębiorstw.

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Witold Kowal

SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ - ZRÓŻNICOWANE ASPEKTY INTERPRETACJI

EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY - DIVERSE ASPECTS OF INTERPRETATION

 

Maciej Szymczak

MODELE ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ W ŁAŃCUCHU DOSTAW

INFORMATION MANAGEMENT IN THE SUPPLY CHAIN

 

Anna Skowronek-Mielczarek

STRATEGIE I METODY ROZWOJU W PRAKTYCE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

STRATEGIES AND METHODS OF DEVELOPMENT OF POLISH ENTERPRISES IN PRACTICE

 

Igor Postuła

NADZÓR URZĘDNICZY JAKO SZCZEGÓLNY INSTRUMENT NADZORU KORPORACYJNEGO (CORPORATE GOVERNANCE) SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA

THE MINISTRY OFFICIALS' SUPERVISION AS THE SPECIFIC CORPORATE GOVERNANCE INSTRUMENT IN SATE OWNED COMPANIES

 

Krzysztof Jamrozy

STAN BADAŃ NAD KULTURĄ ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ

THE CURRENT STATE OF RESEARCH ON CULTURE OF LEARNING ORGANIZATION

 

Aleksandra Rudawska

DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ W ORGANIZACJACH - ISTOTA, BARIERY I EFEKTY

KNOWLEDGE SHARING IN ORGANIZATIONS - ITS NATURE, BARRIERS AND EFFECTS

 

Ewa Beck-Krala

KSZTAŁTOWANIE SYSTEMÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNICZYCH W CZASIE KRYZYSU

CREATING EMPLOYEE'S COMPENSATION DURING THE RECESSION

 

Robert Stanisławski

WPŁYW DYNAMICZNYCH ZDOLNOŚCI INNOWACYJNYCH NA KSZTAŁTOWANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

IMPACT OF INNOVATION CAPABILITIES ON CREATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES IN SECTOR OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

 

Adam Mikołajewicz, Waldemar Rogowski

METODY WYCENY PROJEKTÓW ROZWIJAJĄCYCH INNOWACYJNE LEKI

VALUATION METHODOLOGIES OF A DRUG DISCOVERY PROJECTS - PART I ABSTRACT

 

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

 

WSPOMNIENIE BRONISŁAWA BIEGELEISENA-ŻELAZOWSKIEGO

 

KONFERENCJA METODOLOGICZNA "WSPÓŁCZESNE NAUKI O ZARZĄDZANIU"

 

OFICYNA WYDAWNICZA SGH POLECA

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel