Ulubione
  1. Strona główna
  2. ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 2 (181) 2018

ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 2 (181) 2018

autor : PAN i SGH
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Autor: PAN i SGH
Kod produktu: 0137-5466
Cena regularna:
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 2 (181) 2018
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 2 (181) 2018
[[[separator]]]

 

Drodzy Czytelnicy,

w tym numerze Kwartalnika "Organizacja i Kierowanie" przedstawiamy 15 artykułów naukowych dotyczących najbardziej aktualnych, zgodnych z obowiązującymi trendami, problemów i wyzwań w naukach o zarządzaniu. Prezentowane artykuły są efektem namysłu naukowego i refleksji nad praktyką uczestników kolejnej edycji konferencji Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Szkoła Letnia Zarządzania, o której tu mowa, w 2018 roku jest organizowana pod hasłem: ?Tożsamość nauk o zarządzaniu. Megatrendy, ewolucja, kontekstowość". Przyciągnęła ona ponad 200 przedstawicieli nauki zrzeszonych we wszystkich najważniejszych ośrodkach akademickich w Polsce. Prezentowane opracowania nie tylko zachęcają do kwestionowania aktualności obowiązujących paradygmatów w zarządzaniu oraz poszukiwania nowych sposobów zarządzania organizacjami, lecz także - a może przede wszystkim - dowodzą otwierania się nauk o zarządzaniu na rodzajowo różne konteksty badawcze. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska zwraca uwagę na problem konstruowania modeli badawczych w naukach o zarządzaniu, w szczególności koncentrując się na wyjaśnieniu istoty modelu badawczego oraz zasad jego konstrukcji. Ilustracją prowadzonego wywodu są przykładowe modele badawcze spotykane w praktyce badawczej z zakresu nauk o zarządzaniu. Marek Szarucki porusza wątek złożoności i wieloaspektowości zagadnień poruszanych w naukach o zarządzaniu. Celem prezentowanego opracowania jest analiza zakresów tematycznych teoretycznych rozważań metodologii nauk o zarządzaniu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jej specyfikę. Autor dokonuje analizy strukturalnej tej subdyscypliny nauk o zarządzaniu według trzech zakresów tematycznych wyodrębnionych na podstawie klasyfikatora subdyscyplin nauk o zarządzaniu, mianowicie: przedmiotu, metod badawczych oraz paradygmatów. Jarosław Domański podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy postmodernizm jest tym zasadniczym zbiorem przekonań, które są istotnym składnikiem tożsamości naukowców zajmujących się zarządzaniem, a w konsekwencji składnikiem tożsamościnauk o zarządzaniu? Autor wskazuje główne założenia nurtu postmodernistycznego, poddaje dyskusji rolę i wpływ, jaki odegrał on w naukach o zarządzaniu, aby zakończyć zarysem krytyki postmodernizmu. Celem opracowania Joanny Samul jest określenie istniejących osiągnięć w zakresie zagadnień metodologicznych podejmowanych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem rygoru metodologicznego. W rezultacie przeprowadzonego systematycznego przeglądu literatury oraz analizy treści dwóch czasopism autorka postuluje potrzebę jakościowej poprawy opisów metodyki badań w publikacjach krajowych. Wskazując na zmianę w sposobie stosowania statystyki w naukach o zarządzaniu, Iwona Staniec przybliża sposoby opracowania wyników badań przy użyciu współczesnych zaawansowanych narzędzi statystycznych, jakimi są modele równań strukturalnych (SEM). Autorka nie tylko zwraca uwagę na ich potencjalne możliwości, lecz także podkreśla wymagane założenia oraz konsekwencje ich niespełnienia. Poczynione przez Justynę Światowiec-Szczepańską i Arkadiusza Kawę spostrzeżenia o różnym poziomie abstrakcji autorów, stosowanym przy konceptualizacji sieci, inspiruje Ich do wskazania głównych dylematów definicyjnych i podejść w badaniach sieci w zarządzaniu. Do identyfikacji typów badań sieci autorzy przyjęli trzy główne kryteria: mechanizm wyjaśniający funkcjonowanie sieci, główny cel badania sieci oraz jej pochodzenie. Włączając się w dyskusje? nad istota? i natura? sieci międzyorganizacyjnych, Janusz Marek Lichtarski, Katarzyna Piórkowska, Krzysztof Ćwik oraz Anna Oleszkiewicz prezentują wyniki badań poświęconych identyfikacji współzależności między intensywnością powiązań sieciowych a elastycznością uczestników sieci w obszarze strategii i struktury organizacyjnej. Jak dowodzą autorzy, współpraca sieciowa może prowadzić do częściowego zwiększenia elastyczności strategii i struktury organizacyjnej (w ramach wybranych wymiarów). U podstaw pracy Katarzyny Sienkiewicz-Małyjurek leży stwierdzenie, iż koordynacja w sieciach zarządzania bezpieczeństwem publicznym jest uważana za podstawę praktyki działań na rzecz bezpieczeństwa, a zarazem za główny czynnik słabej efektywności działań. Rezultatem przeprowadzonych przez autorkę badań jest zidentyfikowanie determinantów zwinności koordynacji w sieciach zarządzania bezpieczeństwem publicznym. Do czynników tych należą: rutyny międzyorganizacyjne, wielokierunkowy przepływ informacji, przywództwo oparte na współpracy, zaangażowanie międzyorganizacyjne, szybkie zaufanie, samoorganizacja oraz wspólna percepcja. Celem rozważań Macieja Zastempowskiego, Waldemara Glabiszewskego oraz Katarzyny Liczmańskiej-Kopcewicz jest odpowiedź na pytanie, czym tak dokładnie są uwarunkowania zewnętrzne innowacyjności? Dzieląc makrootoczenia na sześć grup uwarunkowań, autorzy szukają zależności między środowiskiem zewnętrznym (makrootoczeniem) a innowacyjnością polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W swoim opracowaniu Elżbieta Urbanowska-Sojkin zabiera głos w dyskusji dotyczącej perspektyw rozwojowych przedsiębiorstw w warunkach niepewności, przez ustalenie możliwości wykorzystania kreatywności w ograniczaniu destrukcyjnie oddziałującej ścieżki zależności w rozwoju przedsiębiorstwa. Praca ta wpisuje się treścią w przedmiotową koniunkcję problemów wyborów strategicznych, dotyczących rozwoju przedsiębiorstw, ścieżki zależności oraz kreatywności. Agnieszka Sopińska i Patryk Dziurski poruszają kwestię wyboru i realizacji określonej strategii współpracy z zewnętrznymi partnerami w procesie tworzenia innowacji oraz prezentują autorską klasyfikację modelowych strategii współpracy przedsiębiorstw w otwartych innowacjach. Przeprowadzone przez autorów postępowanie badawcze pozwoliło stwierdzić, że innowacyjne przedsiębiorstwa w Polsce najczęściej stosują strategię zachowawczą lub strategię ograniczonego zaufania. Jacek Rybicki i Emilia Dobrowolska włączają się w dyskusję nad pożądanymi kierunkami ewolucji obecnego modelu współpracy polskich uczelni technicznych z ekosystemem biznesowym. Prezentowana przez autorów eksploracja zjawiska obejmowała kilka etapów badawczych: badania jakościowe, selekcję podmiotów do dalszych badań na podstawie ich grupowania, analizę wybranych przypadków, syntezę wyników badań i wielopłaszczyznową analizę zidentyfikowanego modelu. Wskazując na znaczenie zaufania, jako jednego z kluczowych czynników wpływających na nastawienie pracowników do wykonywanej pracy i na ich zachowania, Agata Austen, Izabela Marzec i Grzegorz Polok podejmują próbę analizy związków między komunikowaniem, jakością relacji między podwładnym a przełożonym oraz zaufaniem. Przeprowadzone przez autorów badania w sądach powszechnych nie tylko potwierdzają występowanie zależności między zmiennymi, lecz także i wpływ systemu komunikacji na zaufanie w organizacji. U podstaw opracowania Barbary Sypniewskiej i Małgorzaty Baran leży założenie o znaczeniu mentoringu w przeciwdziałaniu anomii pracowniczej. Prezentowane badania mają na celu identyfikację zależności procesów mentoringowych i zachowań anomijnych, a w szczególności uzasadnień takich zachowań. Przedmiotem zainteresowania Macieja Mitręgi oraz Anny Dewalskiej-Opitek jest jeden z wymiarów zachowań obywatelskich konsumentów, tj. dzielenie się pozytywną opinią z innymi konsumentami (word-of-mouth, WOM). Autorzy dowodzą empirycznie, iż na skłonność do WOM - będącego interesującym aspektem współczesnych trendów w zachowaniach konsumenckich - istotnie wpływają czynniki, takie jak: odczuwane przez konsumentów potrzeby społeczne, innowacyjność konsumencka oraz okazywana przez firmy wdzięczność.

Zapraszamy do lektury!

Martyna Wronka-Pośpiech i Marta Tutko

[[[separator]]]

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2018
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 219

Wstęp

 

Drodzy Czytelnicy,

w tym numerze Kwartalnika "Organizacja i Kierowanie" przedstawiamy 15 artykułów naukowych dotyczących najbardziej aktualnych, zgodnych z obowiązującymi trendami, problemów i wyzwań w naukach o zarządzaniu. Prezentowane artykuły są efektem namysłu naukowego i refleksji nad praktyką uczestników kolejnej edycji konferencji Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Szkoła Letnia Zarządzania, o której tu mowa, w 2018 roku jest organizowana pod hasłem: ?Tożsamość nauk o zarządzaniu. Megatrendy, ewolucja, kontekstowość". Przyciągnęła ona ponad 200 przedstawicieli nauki zrzeszonych we wszystkich najważniejszych ośrodkach akademickich w Polsce. Prezentowane opracowania nie tylko zachęcają do kwestionowania aktualności obowiązujących paradygmatów w zarządzaniu oraz poszukiwania nowych sposobów zarządzania organizacjami, lecz także - a może przede wszystkim - dowodzą otwierania się nauk o zarządzaniu na rodzajowo różne konteksty badawcze. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska zwraca uwagę na problem konstruowania modeli badawczych w naukach o zarządzaniu, w szczególności koncentrując się na wyjaśnieniu istoty modelu badawczego oraz zasad jego konstrukcji. Ilustracją prowadzonego wywodu są przykładowe modele badawcze spotykane w praktyce badawczej z zakresu nauk o zarządzaniu. Marek Szarucki porusza wątek złożoności i wieloaspektowości zagadnień poruszanych w naukach o zarządzaniu. Celem prezentowanego opracowania jest analiza zakresów tematycznych teoretycznych rozważań metodologii nauk o zarządzaniu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jej specyfikę. Autor dokonuje analizy strukturalnej tej subdyscypliny nauk o zarządzaniu według trzech zakresów tematycznych wyodrębnionych na podstawie klasyfikatora subdyscyplin nauk o zarządzaniu, mianowicie: przedmiotu, metod badawczych oraz paradygmatów. Jarosław Domański podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy postmodernizm jest tym zasadniczym zbiorem przekonań, które są istotnym składnikiem tożsamości naukowców zajmujących się zarządzaniem, a w konsekwencji składnikiem tożsamościnauk o zarządzaniu? Autor wskazuje główne założenia nurtu postmodernistycznego, poddaje dyskusji rolę i wpływ, jaki odegrał on w naukach o zarządzaniu, aby zakończyć zarysem krytyki postmodernizmu. Celem opracowania Joanny Samul jest określenie istniejących osiągnięć w zakresie zagadnień metodologicznych podejmowanych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem rygoru metodologicznego. W rezultacie przeprowadzonego systematycznego przeglądu literatury oraz analizy treści dwóch czasopism autorka postuluje potrzebę jakościowej poprawy opisów metodyki badań w publikacjach krajowych. Wskazując na zmianę w sposobie stosowania statystyki w naukach o zarządzaniu, Iwona Staniec przybliża sposoby opracowania wyników badań przy użyciu współczesnych zaawansowanych narzędzi statystycznych, jakimi są modele równań strukturalnych (SEM). Autorka nie tylko zwraca uwagę na ich potencjalne możliwości, lecz także podkreśla wymagane założenia oraz konsekwencje ich niespełnienia. Poczynione przez Justynę Światowiec-Szczepańską i Arkadiusza Kawę spostrzeżenia o różnym poziomie abstrakcji autorów, stosowanym przy konceptualizacji sieci, inspiruje Ich do wskazania głównych dylematów definicyjnych i podejść w badaniach sieci w zarządzaniu. Do identyfikacji typów badań sieci autorzy przyjęli trzy główne kryteria: mechanizm wyjaśniający funkcjonowanie sieci, główny cel badania sieci oraz jej pochodzenie. Włączając się w dyskusje? nad istota? i natura? sieci międzyorganizacyjnych, Janusz Marek Lichtarski, Katarzyna Piórkowska, Krzysztof Ćwik oraz Anna Oleszkiewicz prezentują wyniki badań poświęconych identyfikacji współzależności między intensywnością powiązań sieciowych a elastycznością uczestników sieci w obszarze strategii i struktury organizacyjnej. Jak dowodzą autorzy, współpraca sieciowa może prowadzić do częściowego zwiększenia elastyczności strategii i struktury organizacyjnej (w ramach wybranych wymiarów). U podstaw pracy Katarzyny Sienkiewicz-Małyjurek leży stwierdzenie, iż koordynacja w sieciach zarządzania bezpieczeństwem publicznym jest uważana za podstawę praktyki działań na rzecz bezpieczeństwa, a zarazem za główny czynnik słabej efektywności działań. Rezultatem przeprowadzonych przez autorkę badań jest zidentyfikowanie determinantów zwinności koordynacji w sieciach zarządzania bezpieczeństwem publicznym. Do czynników tych należą: rutyny międzyorganizacyjne, wielokierunkowy przepływ informacji, przywództwo oparte na współpracy, zaangażowanie międzyorganizacyjne, szybkie zaufanie, samoorganizacja oraz wspólna percepcja. Celem rozważań Macieja Zastempowskiego, Waldemara Glabiszewskego oraz Katarzyny Liczmańskiej-Kopcewicz jest odpowiedź na pytanie, czym tak dokładnie są uwarunkowania zewnętrzne innowacyjności? Dzieląc makrootoczenia na sześć grup uwarunkowań, autorzy szukają zależności między środowiskiem zewnętrznym (makrootoczeniem) a innowacyjnością polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W swoim opracowaniu Elżbieta Urbanowska-Sojkin zabiera głos w dyskusji dotyczącej perspektyw rozwojowych przedsiębiorstw w warunkach niepewności, przez ustalenie możliwości wykorzystania kreatywności w ograniczaniu destrukcyjnie oddziałującej ścieżki zależności w rozwoju przedsiębiorstwa. Praca ta wpisuje się treścią w przedmiotową koniunkcję problemów wyborów strategicznych, dotyczących rozwoju przedsiębiorstw, ścieżki zależności oraz kreatywności. Agnieszka Sopińska i Patryk Dziurski poruszają kwestię wyboru i realizacji określonej strategii współpracy z zewnętrznymi partnerami w procesie tworzenia innowacji oraz prezentują autorską klasyfikację modelowych strategii współpracy przedsiębiorstw w otwartych innowacjach. Przeprowadzone przez autorów postępowanie badawcze pozwoliło stwierdzić, że innowacyjne przedsiębiorstwa w Polsce najczęściej stosują strategię zachowawczą lub strategię ograniczonego zaufania. Jacek Rybicki i Emilia Dobrowolska włączają się w dyskusję nad pożądanymi kierunkami ewolucji obecnego modelu współpracy polskich uczelni technicznych z ekosystemem biznesowym. Prezentowana przez autorów eksploracja zjawiska obejmowała kilka etapów badawczych: badania jakościowe, selekcję podmiotów do dalszych badań na podstawie ich grupowania, analizę wybranych przypadków, syntezę wyników badań i wielopłaszczyznową analizę zidentyfikowanego modelu. Wskazując na znaczenie zaufania, jako jednego z kluczowych czynników wpływających na nastawienie pracowników do wykonywanej pracy i na ich zachowania, Agata Austen, Izabela Marzec i Grzegorz Polok podejmują próbę analizy związków między komunikowaniem, jakością relacji między podwładnym a przełożonym oraz zaufaniem. Przeprowadzone przez autorów badania w sądach powszechnych nie tylko potwierdzają występowanie zależności między zmiennymi, lecz także i wpływ systemu komunikacji na zaufanie w organizacji. U podstaw opracowania Barbary Sypniewskiej i Małgorzaty Baran leży założenie o znaczeniu mentoringu w przeciwdziałaniu anomii pracowniczej. Prezentowane badania mają na celu identyfikację zależności procesów mentoringowych i zachowań anomijnych, a w szczególności uzasadnień takich zachowań. Przedmiotem zainteresowania Macieja Mitręgi oraz Anny Dewalskiej-Opitek jest jeden z wymiarów zachowań obywatelskich konsumentów, tj. dzielenie się pozytywną opinią z innymi konsumentami (word-of-mouth, WOM). Autorzy dowodzą empirycznie, iż na skłonność do WOM - będącego interesującym aspektem współczesnych trendów w zachowaniach konsumenckich - istotnie wpływają czynniki, takie jak: odczuwane przez konsumentów potrzeby społeczne, innowacyjność konsumencka oraz okazywana przez firmy wdzięczność.

Zapraszamy do lektury!

Martyna Wronka-Pośpiech i Marta Tutko

Spis treści

Wydanie: 1
Rok wydania: 2018
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 219

 

Drodzy Czytelnicy,

w tym numerze Kwartalnika "Organizacja i Kierowanie" przedstawiamy 15 artykułów naukowych dotyczących najbardziej aktualnych, zgodnych z obowiązującymi trendami, problemów i wyzwań w naukach o zarządzaniu. Prezentowane artykuły są efektem namysłu naukowego i refleksji nad praktyką uczestników kolejnej edycji konferencji Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Szkoła Letnia Zarządzania, o której tu mowa, w 2018 roku jest organizowana pod hasłem: ?Tożsamość nauk o zarządzaniu. Megatrendy, ewolucja, kontekstowość". Przyciągnęła ona ponad 200 przedstawicieli nauki zrzeszonych we wszystkich najważniejszych ośrodkach akademickich w Polsce. Prezentowane opracowania nie tylko zachęcają do kwestionowania aktualności obowiązujących paradygmatów w zarządzaniu oraz poszukiwania nowych sposobów zarządzania organizacjami, lecz także - a może przede wszystkim - dowodzą otwierania się nauk o zarządzaniu na rodzajowo różne konteksty badawcze. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska zwraca uwagę na problem konstruowania modeli badawczych w naukach o zarządzaniu, w szczególności koncentrując się na wyjaśnieniu istoty modelu badawczego oraz zasad jego konstrukcji. Ilustracją prowadzonego wywodu są przykładowe modele badawcze spotykane w praktyce badawczej z zakresu nauk o zarządzaniu. Marek Szarucki porusza wątek złożoności i wieloaspektowości zagadnień poruszanych w naukach o zarządzaniu. Celem prezentowanego opracowania jest analiza zakresów tematycznych teoretycznych rozważań metodologii nauk o zarządzaniu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jej specyfikę. Autor dokonuje analizy strukturalnej tej subdyscypliny nauk o zarządzaniu według trzech zakresów tematycznych wyodrębnionych na podstawie klasyfikatora subdyscyplin nauk o zarządzaniu, mianowicie: przedmiotu, metod badawczych oraz paradygmatów. Jarosław Domański podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy postmodernizm jest tym zasadniczym zbiorem przekonań, które są istotnym składnikiem tożsamości naukowców zajmujących się zarządzaniem, a w konsekwencji składnikiem tożsamościnauk o zarządzaniu? Autor wskazuje główne założenia nurtu postmodernistycznego, poddaje dyskusji rolę i wpływ, jaki odegrał on w naukach o zarządzaniu, aby zakończyć zarysem krytyki postmodernizmu. Celem opracowania Joanny Samul jest określenie istniejących osiągnięć w zakresie zagadnień metodologicznych podejmowanych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem rygoru metodologicznego. W rezultacie przeprowadzonego systematycznego przeglądu literatury oraz analizy treści dwóch czasopism autorka postuluje potrzebę jakościowej poprawy opisów metodyki badań w publikacjach krajowych. Wskazując na zmianę w sposobie stosowania statystyki w naukach o zarządzaniu, Iwona Staniec przybliża sposoby opracowania wyników badań przy użyciu współczesnych zaawansowanych narzędzi statystycznych, jakimi są modele równań strukturalnych (SEM). Autorka nie tylko zwraca uwagę na ich potencjalne możliwości, lecz także podkreśla wymagane założenia oraz konsekwencje ich niespełnienia. Poczynione przez Justynę Światowiec-Szczepańską i Arkadiusza Kawę spostrzeżenia o różnym poziomie abstrakcji autorów, stosowanym przy konceptualizacji sieci, inspiruje Ich do wskazania głównych dylematów definicyjnych i podejść w badaniach sieci w zarządzaniu. Do identyfikacji typów badań sieci autorzy przyjęli trzy główne kryteria: mechanizm wyjaśniający funkcjonowanie sieci, główny cel badania sieci oraz jej pochodzenie. Włączając się w dyskusje? nad istota? i natura? sieci międzyorganizacyjnych, Janusz Marek Lichtarski, Katarzyna Piórkowska, Krzysztof Ćwik oraz Anna Oleszkiewicz prezentują wyniki badań poświęconych identyfikacji współzależności między intensywnością powiązań sieciowych a elastycznością uczestników sieci w obszarze strategii i struktury organizacyjnej. Jak dowodzą autorzy, współpraca sieciowa może prowadzić do częściowego zwiększenia elastyczności strategii i struktury organizacyjnej (w ramach wybranych wymiarów). U podstaw pracy Katarzyny Sienkiewicz-Małyjurek leży stwierdzenie, iż koordynacja w sieciach zarządzania bezpieczeństwem publicznym jest uważana za podstawę praktyki działań na rzecz bezpieczeństwa, a zarazem za główny czynnik słabej efektywności działań. Rezultatem przeprowadzonych przez autorkę badań jest zidentyfikowanie determinantów zwinności koordynacji w sieciach zarządzania bezpieczeństwem publicznym. Do czynników tych należą: rutyny międzyorganizacyjne, wielokierunkowy przepływ informacji, przywództwo oparte na współpracy, zaangażowanie międzyorganizacyjne, szybkie zaufanie, samoorganizacja oraz wspólna percepcja. Celem rozważań Macieja Zastempowskiego, Waldemara Glabiszewskego oraz Katarzyny Liczmańskiej-Kopcewicz jest odpowiedź na pytanie, czym tak dokładnie są uwarunkowania zewnętrzne innowacyjności? Dzieląc makrootoczenia na sześć grup uwarunkowań, autorzy szukają zależności między środowiskiem zewnętrznym (makrootoczeniem) a innowacyjnością polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W swoim opracowaniu Elżbieta Urbanowska-Sojkin zabiera głos w dyskusji dotyczącej perspektyw rozwojowych przedsiębiorstw w warunkach niepewności, przez ustalenie możliwości wykorzystania kreatywności w ograniczaniu destrukcyjnie oddziałującej ścieżki zależności w rozwoju przedsiębiorstwa. Praca ta wpisuje się treścią w przedmiotową koniunkcję problemów wyborów strategicznych, dotyczących rozwoju przedsiębiorstw, ścieżki zależności oraz kreatywności. Agnieszka Sopińska i Patryk Dziurski poruszają kwestię wyboru i realizacji określonej strategii współpracy z zewnętrznymi partnerami w procesie tworzenia innowacji oraz prezentują autorską klasyfikację modelowych strategii współpracy przedsiębiorstw w otwartych innowacjach. Przeprowadzone przez autorów postępowanie badawcze pozwoliło stwierdzić, że innowacyjne przedsiębiorstwa w Polsce najczęściej stosują strategię zachowawczą lub strategię ograniczonego zaufania. Jacek Rybicki i Emilia Dobrowolska włączają się w dyskusję nad pożądanymi kierunkami ewolucji obecnego modelu współpracy polskich uczelni technicznych z ekosystemem biznesowym. Prezentowana przez autorów eksploracja zjawiska obejmowała kilka etapów badawczych: badania jakościowe, selekcję podmiotów do dalszych badań na podstawie ich grupowania, analizę wybranych przypadków, syntezę wyników badań i wielopłaszczyznową analizę zidentyfikowanego modelu. Wskazując na znaczenie zaufania, jako jednego z kluczowych czynników wpływających na nastawienie pracowników do wykonywanej pracy i na ich zachowania, Agata Austen, Izabela Marzec i Grzegorz Polok podejmują próbę analizy związków między komunikowaniem, jakością relacji między podwładnym a przełożonym oraz zaufaniem. Przeprowadzone przez autorów badania w sądach powszechnych nie tylko potwierdzają występowanie zależności między zmiennymi, lecz także i wpływ systemu komunikacji na zaufanie w organizacji. U podstaw opracowania Barbary Sypniewskiej i Małgorzaty Baran leży założenie o znaczeniu mentoringu w przeciwdziałaniu anomii pracowniczej. Prezentowane badania mają na celu identyfikację zależności procesów mentoringowych i zachowań anomijnych, a w szczególności uzasadnień takich zachowań. Przedmiotem zainteresowania Macieja Mitręgi oraz Anny Dewalskiej-Opitek jest jeden z wymiarów zachowań obywatelskich konsumentów, tj. dzielenie się pozytywną opinią z innymi konsumentami (word-of-mouth, WOM). Autorzy dowodzą empirycznie, iż na skłonność do WOM - będącego interesującym aspektem współczesnych trendów w zachowaniach konsumenckich - istotnie wpływają czynniki, takie jak: odczuwane przez konsumentów potrzeby społeczne, innowacyjność konsumencka oraz okazywana przez firmy wdzięczność.

Zapraszamy do lektury!

Martyna Wronka-Pośpiech i Marta Tutko

Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel