Ulubione
  1. Strona główna
  2. ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 2 (172) 2016

ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 2 (172) 2016

  • Organization and Management
autor : PAN i SGH
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Autor: PAN i SGH
Kod produktu: 0137-5466
Cena regularna:
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 2 (172) 2016
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 2 (172) 2016
[[[separator]]]

Paradoksy, problemy, dżungla pojęciowa, paradygmaty, niejednoznaczność, różnorodność - to słowa kluczowe, które można odnaleźć właściwie w każdej publikacji z obszaru nauk o zarządzaniu.

Konfrontując się z badaniami w naukach o zarządzaniu, nie sposób pominąć istniejących paradoksów i wielości wykorzystywanych w nich paradygmatów.

Paradoks oznacza sprzeczne elementy, które wydają się logiczne w izolacji, ale absurdalne i irracjonalne, gdy pojawiają się jednocześnie (Lewis). Takie sprzeczności mogą być osadzone w komunikatach (np. Murninghan i Conlon), ludzkich emocjach (np. Vince i Broussine) lub organizacyjnych praktykach (np. Eisenhardt i Westcott). Lewis (2000) opisując cechy paradoksu, podkreśla, że paradoks oznacza sprzeczne ze sobą elementy i ujawnia pozornie absurdalne współistnienie przeciwieństw.

Z innej strony nauki o zarządzaniu, jak i wiele innych nauk społecznych, można określić jako wieloparadygmatyczne. Jeśli przyjmiemy, że paradygmat (Kuhn) to rodzaj matrycy dyscyplinarnej zawierającej sposoby rozwiązania konkretnych problemów, matrycy uznanej przez pewną grupę za pierwowzór i wzorzec, to w praktyce badawczej musimy prawie zawsze definiować przyjęty sposób oglądu naszych problemów badawczych.

W rezultacie nie jest łatwo poruszać się sprawnie w świecie licznych paradoksów i wielu paradygmatów. Postrzeganie i rozwiązywanie problemów zarządzania z perspektywy paradoksów i paradygmatów jest także głównym przesłaniem organizowanej przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu konferencji Szkoła Letnia Zarządzania 2016 pt. W świecie paradoksów i paradygmatów zarządzania, której celem jest stworzenie środowiska sprzyjającego usuwaniu istniejących w tym zakresie ograniczeń i wskazywanie tkwiącego w tej różnorodności potencjału szans i okazji.

Dyskusje naukowe tej konferencji są skoncentrowane wokół kilku kluczowych zagadnień, wśród których znajdują się: 1) procesy i projekty, 2) strategia, 3) kultura, ludzie, wartości, 4) przedsiębiorczość, 5) zmiany i innowacje, 6) modele, systemy, sieci oraz 7) wartość firmy i społeczna odpowiedzialność biznesu.

Zebrane w tym Kwartalniku artykuły podejmują próby czynienia wyjaśnień ontologicznych

i epistemologicznych korespondujących ze wspomnianymi wyzwaniami naukowymi. I choć tematyka tego zbioru jest zróżnicowana, to niewątpliwie łączy je wszystkie lokowanie zainteresowań badawczych w perspektywie paradygmatu, paradoksu albo paradygmatów paradoksu.

Maciej Brzozowski skierował uwagę badawczą na paradoksy w obszarze design management. Autor w szczególności zwrócił uwagę na wielowymiarowość designu, ewolucję koncepcji design management, dominujące nurty badawcze oraz zróżnicowane podstawy teoretyczne nauk o zarządzaniu wykorzystywane do interpretowania design management. W efekcie rozważań przedstawione treści, wykorzystując dorobek zarządzania oraz dziedzin pokrewnych, prowadzą do interdyscyplinarnych i wartościowych poznawczo konkluzji związanych z tą nową perspektywą prowadzenia badań w naukach o zarządzaniu.

Na podstawie badania literaturowego Milena Gojny-Zbierowska identyfikuje sprzeczności w ramach konstruktu postrzeganego wsparcia organizacyjnego, rozumianego jako globalne przekonanie pracownika dotyczące stopnia, w jakim organizacja docenia jego wkład i dba o jego dobrostan. Autorka wskazuje na niespójność pomiędzy przyjętą definicją a istotą konstruktu, a także podkreśla znaczenie subiektywizmu w postrzeganiu wsparcia. W podsumowaniu wymienia potencjalne znaczenie konstruktu wsparcia jako wymiaru kultury.

Perspektywa paradoksu w kształtowaniu przywództwa w organizacji to artykuł przygotowany przez Katarzynę Grzesik. Przedstawia on paradox perspective i w tym ujęciu analizuje zagadnienia przywództwa, konkludując na tej podstawie, że wykorzystanie struktury konkurujących wartości może pozwolić na eliminację jednostronnego nastawienia i osiąganie pozornie lub faktycznie sprzecznych dążeń.

W artykule Patrycji Klimas odnajdujemy atrybuty nowej ekonomii. Autorka podjęła badania w sektorze kreatywnym - producenci gier komputerowych - ogniskując uwagę na percepcji innowacyjności, jej wymiarach oraz zasięgu nowatorstwa w innowacyjności. Wielowymiarowe podejście do innowacyjności eksponuje inne, poza produktowym, wymiary innowacyjności. Zawarte w artykule wyniki badania terenowego prowadzą do wielu wartościowych wniosków, w tym do stwierdzenia, że innowacyjność w sektorze jest wiązana głównie z innowacyjnością przynoszącą efekty w skali rynku, czyli mającą charakter pionierski w skali branży.

Andrzej Lis eksploruje w swoim artykule paradoksy organizacyjnego uczenia się na przykładzie procesów wykorzystania doświadczeń. W wyniku przeprowadzonych badań Autor zidentyfikował paradoksy w identyfikowaniu doświadczeń, paradoksy w wykorzystywaniu doświadczeń, paradoksy w upowszechnianiu doświadczeń, co pozwoliło na potwierdzenie założenia co do spójności procesu wykorzystania doświadczeń z modelem organizacyjnego uczenia się.

[[[separator]]]

Jerzy Niemczyk, Ewa Stańczyk-Hugiet

WSTĘP

 

Maciej Brzozowski

PARADOKSY I PROBLEMY DESIGN MANAGEMENT

PARADOXES AND PROBLEMS OF DESIGN MANAGEMENT

 

Milena Gojny-Zbierowska

SPRZECZNOŚCI POSTRZEGANEGO WSPARCIA ORGANIZACYJNEGO

PARADOXES OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT

 

Katarzyna Grzesik

PERSPEKTYWA PARADOKSU W KSZTAŁTOWANIU PRZYWÓDZTWA W ORGANIZACJI

PARADOX PERSPECTIVE IN SHAPING THE LEADERSHIP IN AN ORGANIZATION

 

Patrycja Klimas

INNOWACYJNOŚĆ PRODUCENTÓW GIER KOMPUTEROWYCH I WIDEO

INNOVATIVENESS OF VIDEO GAME DEVELOPERS

 

Andrzej Lis

PARADOKSY ORGANIZACYJNEGO UCZENIA SIĘ NA PRZYKŁADZIE PROCESÓW WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ

ORGANISATIONAL LEARNING PARADOXES: THE CASE OF LESSONS LEARNED PROCESSES

 

Kamila Malewska

PARADOKSY INTUICJI W PODEJMOWANIU DECYZJI

PARADOXES OF INTUITION IN DECISION-MAKING

 

Mirosław Matusek

INNOWACJE USŁUG W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH - JAK UNIKNĄĆ "PARADOKSU USŁUG"

SERVICE INNOVATION IN MANUFACTURING ENTERPRISES - HOW TO AVOID SERVICE PARADOX

 

Anna Piekarczyk

GENIUSZ I SZALEŃSTWO ORGANIZACJI NA KANWIE SYSTEMOWEJ TEORII ORGANIZACJI F.B. SIMONA

ORGANISATION'S GENIUS OR MADNESS IN TERM OF SIMON'S SYSTEM THEORY OF ORGANISATIONS

 

Katarzyna Szymańska

PARADYGMATY ZARZĄDZANIA A ZMIANA KULTURY ORGANIZACYJNEJ URZĘDU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

MANAGEMENT PARADIGMS AND ORGANIZATIONAL CULTURE OF PUBLIC ADMINISTRATION SERVICES

 

Dariusz Turek

PARADOKSY "OBYWATELSKICH ZACHOWAŃ" PRACOWNIKÓW W ORGANIZACJI

PARADOXES OF ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIORS

 

Katarzyna Susabowska

ZMIANA PARADYGMATU W ROZWIĄZYWANIU PARADOKSÓW ZARZĄDZANIA?

RESOLVING ORGANIZATIONAL PARADOX - A PARADIGM SHIFT?

 

Joanna Radomska

POMIAR POSTĘPÓW IMPLEMENTACYJNYCH STRATEGII

MEASURING THE PROGRESS OF STRATEGY IMPLEMENTATION

 

Klaudia Migasiewicz, Rafał Trzaska

ROLA KONFERENCJI Z CYKLU SZKOŁA LETNIA ZARZĄDZANIA W DYFUZJI WIEDZY W DYSCYPLINIE NAUK O ZARZĄDZANIU

THE ROLE OF THE SUMMER SCHOOL OF MANAGEMENT CONFERENCE IN THE DEVELOPMENT AND DIFFUSION OF KNOWLEDGE IN THE MANAGEMENT SCIENCES

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PAN

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Opis

Wydanie: 2 (172)
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 187

Wstęp

Paradoksy, problemy, dżungla pojęciowa, paradygmaty, niejednoznaczność, różnorodność - to słowa kluczowe, które można odnaleźć właściwie w każdej publikacji z obszaru nauk o zarządzaniu.

Konfrontując się z badaniami w naukach o zarządzaniu, nie sposób pominąć istniejących paradoksów i wielości wykorzystywanych w nich paradygmatów.

Paradoks oznacza sprzeczne elementy, które wydają się logiczne w izolacji, ale absurdalne i irracjonalne, gdy pojawiają się jednocześnie (Lewis). Takie sprzeczności mogą być osadzone w komunikatach (np. Murninghan i Conlon), ludzkich emocjach (np. Vince i Broussine) lub organizacyjnych praktykach (np. Eisenhardt i Westcott). Lewis (2000) opisując cechy paradoksu, podkreśla, że paradoks oznacza sprzeczne ze sobą elementy i ujawnia pozornie absurdalne współistnienie przeciwieństw.

Z innej strony nauki o zarządzaniu, jak i wiele innych nauk społecznych, można określić jako wieloparadygmatyczne. Jeśli przyjmiemy, że paradygmat (Kuhn) to rodzaj matrycy dyscyplinarnej zawierającej sposoby rozwiązania konkretnych problemów, matrycy uznanej przez pewną grupę za pierwowzór i wzorzec, to w praktyce badawczej musimy prawie zawsze definiować przyjęty sposób oglądu naszych problemów badawczych.

W rezultacie nie jest łatwo poruszać się sprawnie w świecie licznych paradoksów i wielu paradygmatów. Postrzeganie i rozwiązywanie problemów zarządzania z perspektywy paradoksów i paradygmatów jest także głównym przesłaniem organizowanej przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu konferencji Szkoła Letnia Zarządzania 2016 pt. W świecie paradoksów i paradygmatów zarządzania, której celem jest stworzenie środowiska sprzyjającego usuwaniu istniejących w tym zakresie ograniczeń i wskazywanie tkwiącego w tej różnorodności potencjału szans i okazji.

Dyskusje naukowe tej konferencji są skoncentrowane wokół kilku kluczowych zagadnień, wśród których znajdują się: 1) procesy i projekty, 2) strategia, 3) kultura, ludzie, wartości, 4) przedsiębiorczość, 5) zmiany i innowacje, 6) modele, systemy, sieci oraz 7) wartość firmy i społeczna odpowiedzialność biznesu.

Zebrane w tym Kwartalniku artykuły podejmują próby czynienia wyjaśnień ontologicznych

i epistemologicznych korespondujących ze wspomnianymi wyzwaniami naukowymi. I choć tematyka tego zbioru jest zróżnicowana, to niewątpliwie łączy je wszystkie lokowanie zainteresowań badawczych w perspektywie paradygmatu, paradoksu albo paradygmatów paradoksu.

Maciej Brzozowski skierował uwagę badawczą na paradoksy w obszarze design management. Autor w szczególności zwrócił uwagę na wielowymiarowość designu, ewolucję koncepcji design management, dominujące nurty badawcze oraz zróżnicowane podstawy teoretyczne nauk o zarządzaniu wykorzystywane do interpretowania design management. W efekcie rozważań przedstawione treści, wykorzystując dorobek zarządzania oraz dziedzin pokrewnych, prowadzą do interdyscyplinarnych i wartościowych poznawczo konkluzji związanych z tą nową perspektywą prowadzenia badań w naukach o zarządzaniu.

Na podstawie badania literaturowego Milena Gojny-Zbierowska identyfikuje sprzeczności w ramach konstruktu postrzeganego wsparcia organizacyjnego, rozumianego jako globalne przekonanie pracownika dotyczące stopnia, w jakim organizacja docenia jego wkład i dba o jego dobrostan. Autorka wskazuje na niespójność pomiędzy przyjętą definicją a istotą konstruktu, a także podkreśla znaczenie subiektywizmu w postrzeganiu wsparcia. W podsumowaniu wymienia potencjalne znaczenie konstruktu wsparcia jako wymiaru kultury.

Perspektywa paradoksu w kształtowaniu przywództwa w organizacji to artykuł przygotowany przez Katarzynę Grzesik. Przedstawia on paradox perspective i w tym ujęciu analizuje zagadnienia przywództwa, konkludując na tej podstawie, że wykorzystanie struktury konkurujących wartości może pozwolić na eliminację jednostronnego nastawienia i osiąganie pozornie lub faktycznie sprzecznych dążeń.

W artykule Patrycji Klimas odnajdujemy atrybuty nowej ekonomii. Autorka podjęła badania w sektorze kreatywnym - producenci gier komputerowych - ogniskując uwagę na percepcji innowacyjności, jej wymiarach oraz zasięgu nowatorstwa w innowacyjności. Wielowymiarowe podejście do innowacyjności eksponuje inne, poza produktowym, wymiary innowacyjności. Zawarte w artykule wyniki badania terenowego prowadzą do wielu wartościowych wniosków, w tym do stwierdzenia, że innowacyjność w sektorze jest wiązana głównie z innowacyjnością przynoszącą efekty w skali rynku, czyli mającą charakter pionierski w skali branży.

Andrzej Lis eksploruje w swoim artykule paradoksy organizacyjnego uczenia się na przykładzie procesów wykorzystania doświadczeń. W wyniku przeprowadzonych badań Autor zidentyfikował paradoksy w identyfikowaniu doświadczeń, paradoksy w wykorzystywaniu doświadczeń, paradoksy w upowszechnianiu doświadczeń, co pozwoliło na potwierdzenie założenia co do spójności procesu wykorzystania doświadczeń z modelem organizacyjnego uczenia się.

Spis treści

Jerzy Niemczyk, Ewa Stańczyk-Hugiet

WSTĘP

 

Maciej Brzozowski

PARADOKSY I PROBLEMY DESIGN MANAGEMENT

PARADOXES AND PROBLEMS OF DESIGN MANAGEMENT

 

Milena Gojny-Zbierowska

SPRZECZNOŚCI POSTRZEGANEGO WSPARCIA ORGANIZACYJNEGO

PARADOXES OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT

 

Katarzyna Grzesik

PERSPEKTYWA PARADOKSU W KSZTAŁTOWANIU PRZYWÓDZTWA W ORGANIZACJI

PARADOX PERSPECTIVE IN SHAPING THE LEADERSHIP IN AN ORGANIZATION

 

Patrycja Klimas

INNOWACYJNOŚĆ PRODUCENTÓW GIER KOMPUTEROWYCH I WIDEO

INNOVATIVENESS OF VIDEO GAME DEVELOPERS

 

Andrzej Lis

PARADOKSY ORGANIZACYJNEGO UCZENIA SIĘ NA PRZYKŁADZIE PROCESÓW WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ

ORGANISATIONAL LEARNING PARADOXES: THE CASE OF LESSONS LEARNED PROCESSES

 

Kamila Malewska

PARADOKSY INTUICJI W PODEJMOWANIU DECYZJI

PARADOXES OF INTUITION IN DECISION-MAKING

 

Mirosław Matusek

INNOWACJE USŁUG W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH - JAK UNIKNĄĆ "PARADOKSU USŁUG"

SERVICE INNOVATION IN MANUFACTURING ENTERPRISES - HOW TO AVOID SERVICE PARADOX

 

Anna Piekarczyk

GENIUSZ I SZALEŃSTWO ORGANIZACJI NA KANWIE SYSTEMOWEJ TEORII ORGANIZACJI F.B. SIMONA

ORGANISATION'S GENIUS OR MADNESS IN TERM OF SIMON'S SYSTEM THEORY OF ORGANISATIONS

 

Katarzyna Szymańska

PARADYGMATY ZARZĄDZANIA A ZMIANA KULTURY ORGANIZACYJNEJ URZĘDU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

MANAGEMENT PARADIGMS AND ORGANIZATIONAL CULTURE OF PUBLIC ADMINISTRATION SERVICES

 

Dariusz Turek

PARADOKSY "OBYWATELSKICH ZACHOWAŃ" PRACOWNIKÓW W ORGANIZACJI

PARADOXES OF ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIORS

 

Katarzyna Susabowska

ZMIANA PARADYGMATU W ROZWIĄZYWANIU PARADOKSÓW ZARZĄDZANIA?

RESOLVING ORGANIZATIONAL PARADOX - A PARADIGM SHIFT?

 

Joanna Radomska

POMIAR POSTĘPÓW IMPLEMENTACYJNYCH STRATEGII

MEASURING THE PROGRESS OF STRATEGY IMPLEMENTATION

 

Klaudia Migasiewicz, Rafał Trzaska

ROLA KONFERENCJI Z CYKLU SZKOŁA LETNIA ZARZĄDZANIA W DYFUZJI WIEDZY W DYSCYPLINIE NAUK O ZARZĄDZANIU

THE ROLE OF THE SUMMER SCHOOL OF MANAGEMENT CONFERENCE IN THE DEVELOPMENT AND DIFFUSION OF KNOWLEDGE IN THE MANAGEMENT SCIENCES

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PAN

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 2 (172)
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 187

Paradoksy, problemy, dżungla pojęciowa, paradygmaty, niejednoznaczność, różnorodność - to słowa kluczowe, które można odnaleźć właściwie w każdej publikacji z obszaru nauk o zarządzaniu.

Konfrontując się z badaniami w naukach o zarządzaniu, nie sposób pominąć istniejących paradoksów i wielości wykorzystywanych w nich paradygmatów.

Paradoks oznacza sprzeczne elementy, które wydają się logiczne w izolacji, ale absurdalne i irracjonalne, gdy pojawiają się jednocześnie (Lewis). Takie sprzeczności mogą być osadzone w komunikatach (np. Murninghan i Conlon), ludzkich emocjach (np. Vince i Broussine) lub organizacyjnych praktykach (np. Eisenhardt i Westcott). Lewis (2000) opisując cechy paradoksu, podkreśla, że paradoks oznacza sprzeczne ze sobą elementy i ujawnia pozornie absurdalne współistnienie przeciwieństw.

Z innej strony nauki o zarządzaniu, jak i wiele innych nauk społecznych, można określić jako wieloparadygmatyczne. Jeśli przyjmiemy, że paradygmat (Kuhn) to rodzaj matrycy dyscyplinarnej zawierającej sposoby rozwiązania konkretnych problemów, matrycy uznanej przez pewną grupę za pierwowzór i wzorzec, to w praktyce badawczej musimy prawie zawsze definiować przyjęty sposób oglądu naszych problemów badawczych.

W rezultacie nie jest łatwo poruszać się sprawnie w świecie licznych paradoksów i wielu paradygmatów. Postrzeganie i rozwiązywanie problemów zarządzania z perspektywy paradoksów i paradygmatów jest także głównym przesłaniem organizowanej przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu konferencji Szkoła Letnia Zarządzania 2016 pt. W świecie paradoksów i paradygmatów zarządzania, której celem jest stworzenie środowiska sprzyjającego usuwaniu istniejących w tym zakresie ograniczeń i wskazywanie tkwiącego w tej różnorodności potencjału szans i okazji.

Dyskusje naukowe tej konferencji są skoncentrowane wokół kilku kluczowych zagadnień, wśród których znajdują się: 1) procesy i projekty, 2) strategia, 3) kultura, ludzie, wartości, 4) przedsiębiorczość, 5) zmiany i innowacje, 6) modele, systemy, sieci oraz 7) wartość firmy i społeczna odpowiedzialność biznesu.

Zebrane w tym Kwartalniku artykuły podejmują próby czynienia wyjaśnień ontologicznych

i epistemologicznych korespondujących ze wspomnianymi wyzwaniami naukowymi. I choć tematyka tego zbioru jest zróżnicowana, to niewątpliwie łączy je wszystkie lokowanie zainteresowań badawczych w perspektywie paradygmatu, paradoksu albo paradygmatów paradoksu.

Maciej Brzozowski skierował uwagę badawczą na paradoksy w obszarze design management. Autor w szczególności zwrócił uwagę na wielowymiarowość designu, ewolucję koncepcji design management, dominujące nurty badawcze oraz zróżnicowane podstawy teoretyczne nauk o zarządzaniu wykorzystywane do interpretowania design management. W efekcie rozważań przedstawione treści, wykorzystując dorobek zarządzania oraz dziedzin pokrewnych, prowadzą do interdyscyplinarnych i wartościowych poznawczo konkluzji związanych z tą nową perspektywą prowadzenia badań w naukach o zarządzaniu.

Na podstawie badania literaturowego Milena Gojny-Zbierowska identyfikuje sprzeczności w ramach konstruktu postrzeganego wsparcia organizacyjnego, rozumianego jako globalne przekonanie pracownika dotyczące stopnia, w jakim organizacja docenia jego wkład i dba o jego dobrostan. Autorka wskazuje na niespójność pomiędzy przyjętą definicją a istotą konstruktu, a także podkreśla znaczenie subiektywizmu w postrzeganiu wsparcia. W podsumowaniu wymienia potencjalne znaczenie konstruktu wsparcia jako wymiaru kultury.

Perspektywa paradoksu w kształtowaniu przywództwa w organizacji to artykuł przygotowany przez Katarzynę Grzesik. Przedstawia on paradox perspective i w tym ujęciu analizuje zagadnienia przywództwa, konkludując na tej podstawie, że wykorzystanie struktury konkurujących wartości może pozwolić na eliminację jednostronnego nastawienia i osiąganie pozornie lub faktycznie sprzecznych dążeń.

W artykule Patrycji Klimas odnajdujemy atrybuty nowej ekonomii. Autorka podjęła badania w sektorze kreatywnym - producenci gier komputerowych - ogniskując uwagę na percepcji innowacyjności, jej wymiarach oraz zasięgu nowatorstwa w innowacyjności. Wielowymiarowe podejście do innowacyjności eksponuje inne, poza produktowym, wymiary innowacyjności. Zawarte w artykule wyniki badania terenowego prowadzą do wielu wartościowych wniosków, w tym do stwierdzenia, że innowacyjność w sektorze jest wiązana głównie z innowacyjnością przynoszącą efekty w skali rynku, czyli mającą charakter pionierski w skali branży.

Andrzej Lis eksploruje w swoim artykule paradoksy organizacyjnego uczenia się na przykładzie procesów wykorzystania doświadczeń. W wyniku przeprowadzonych badań Autor zidentyfikował paradoksy w identyfikowaniu doświadczeń, paradoksy w wykorzystywaniu doświadczeń, paradoksy w upowszechnianiu doświadczeń, co pozwoliło na potwierdzenie założenia co do spójności procesu wykorzystania doświadczeń z modelem organizacyjnego uczenia się.

Jerzy Niemczyk, Ewa Stańczyk-Hugiet

WSTĘP

 

Maciej Brzozowski

PARADOKSY I PROBLEMY DESIGN MANAGEMENT

PARADOXES AND PROBLEMS OF DESIGN MANAGEMENT

 

Milena Gojny-Zbierowska

SPRZECZNOŚCI POSTRZEGANEGO WSPARCIA ORGANIZACYJNEGO

PARADOXES OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT

 

Katarzyna Grzesik

PERSPEKTYWA PARADOKSU W KSZTAŁTOWANIU PRZYWÓDZTWA W ORGANIZACJI

PARADOX PERSPECTIVE IN SHAPING THE LEADERSHIP IN AN ORGANIZATION

 

Patrycja Klimas

INNOWACYJNOŚĆ PRODUCENTÓW GIER KOMPUTEROWYCH I WIDEO

INNOVATIVENESS OF VIDEO GAME DEVELOPERS

 

Andrzej Lis

PARADOKSY ORGANIZACYJNEGO UCZENIA SIĘ NA PRZYKŁADZIE PROCESÓW WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ

ORGANISATIONAL LEARNING PARADOXES: THE CASE OF LESSONS LEARNED PROCESSES

 

Kamila Malewska

PARADOKSY INTUICJI W PODEJMOWANIU DECYZJI

PARADOXES OF INTUITION IN DECISION-MAKING

 

Mirosław Matusek

INNOWACJE USŁUG W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH - JAK UNIKNĄĆ "PARADOKSU USŁUG"

SERVICE INNOVATION IN MANUFACTURING ENTERPRISES - HOW TO AVOID SERVICE PARADOX

 

Anna Piekarczyk

GENIUSZ I SZALEŃSTWO ORGANIZACJI NA KANWIE SYSTEMOWEJ TEORII ORGANIZACJI F.B. SIMONA

ORGANISATION'S GENIUS OR MADNESS IN TERM OF SIMON'S SYSTEM THEORY OF ORGANISATIONS

 

Katarzyna Szymańska

PARADYGMATY ZARZĄDZANIA A ZMIANA KULTURY ORGANIZACYJNEJ URZĘDU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

MANAGEMENT PARADIGMS AND ORGANIZATIONAL CULTURE OF PUBLIC ADMINISTRATION SERVICES

 

Dariusz Turek

PARADOKSY "OBYWATELSKICH ZACHOWAŃ" PRACOWNIKÓW W ORGANIZACJI

PARADOXES OF ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIORS

 

Katarzyna Susabowska

ZMIANA PARADYGMATU W ROZWIĄZYWANIU PARADOKSÓW ZARZĄDZANIA?

RESOLVING ORGANIZATIONAL PARADOX - A PARADIGM SHIFT?

 

Joanna Radomska

POMIAR POSTĘPÓW IMPLEMENTACYJNYCH STRATEGII

MEASURING THE PROGRESS OF STRATEGY IMPLEMENTATION

 

Klaudia Migasiewicz, Rafał Trzaska

ROLA KONFERENCJI Z CYKLU SZKOŁA LETNIA ZARZĄDZANIA W DYFUZJI WIEDZY W DYSCYPLINIE NAUK O ZARZĄDZANIU

THE ROLE OF THE SUMMER SCHOOL OF MANAGEMENT CONFERENCE IN THE DEVELOPMENT AND DIFFUSION OF KNOWLEDGE IN THE MANAGEMENT SCIENCES

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PAN

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel